8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 66,3 1,5 3,9 2,6 2 2 1,3 1,2 1,7 1,8 1,9 2 2,6 4,1 4,3 6,6 6,6 7,6 7,2 4 1,6 0,1
II. Novotvary 165,5 0,3 0,5 0,3 0,4 1,1 0,8 1,2 1,9 3,9 6,2 7,8 11,2 14,5 22,5 26,1 23,7 20,4 14,9 6 1,6 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 1,2 1,5 1,8 2,6 2,5 1,6 0,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 51,3 0,4 2,1 1,3 0,8 0,6 0,5 0,8 0,9 0,9 1,9 1,7 2,7 3,6 5,1 5,9 6,1 5,1 5,6 4 1,4 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 29 0 0,2 0,2 2,5 2,8 1,3 1,7 2,1 2,5 2,1 1,5 2,4 2 1,7 0,9 1,4 0,9 1,4 1,4 0,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 50,8 0,1 0,7 1,5 1 1,2 0,8 1 1 1,6 4,5 2,4 2,9 4 5 4,7 6,8 4,5 3,8 2,4 0,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 7,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0,3 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12,9 0,4 0,8 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,9 0,9 1 1,2 1,2 1,6 1,3 0,7 0,4 0,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 314,7 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 1 1,1 1,4 2,7 4,5 5,3 10,3 15,6 28,7 45,5 51,1 49,2 51 33,6 10,7 1,7
X. Nemoci dýchací soustavy 135,2 3 7,5 4,8 1,6 1,5 2,1 2 2,2 2,7 3,3 3,2 3,7 6,2 13 14,3 15,6 14,8 16,3 12,1 4,5 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 181,8 0,7 1,2 2,9 3,9 4 3,3 5,3 5,7 8,7 8,7 9,4 11,5 12,9 17,3 18,6 19,3 17,5 17,6 10 2,8 0,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36 0,2 0,5 0,3 0,3 1 1,5 1,3 1,2 2,2 1,5 1,7 2,8 2,9 3 3,7 2,8 4,1 2,8 1,6 0,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 139,2 0,1 0,2 0,5 1,2 1,7 1,3 2,2 2,4 4,8 6,6 7,1 10,5 12,8 16,7 19,1 19,3 16 10,9 4,8 1 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 123 1,5 1,4 1,1 0,9 2 2,7 3,4 3,5 4,9 6,2 6 6,1 7,1 11 14,3 14,8 12,7 11,4 8,1 3,4 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 90,4 0 0 0 0 1,4 9,9 28,5 31,2 15,5 3,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 24,7 24,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,7 3,3 1,2 1,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 49,9 1,2 1,5 1,1 1,9 1,7 1 0,9 1 1 1,4 1,4 1,9 2,6 4 4,9 5 6,1 6,4 3,6 1,2 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 156,7 0,7 2,5 2,3 2,8 3,4 4,5 4,7 4,2 6,7 7,3 7,1 9,2 10,4 11 12,5 14,6 15,8 18,7 13,7 4,1 0,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 255,5 57,8 0,8 1 0,6 1,3 4,7 10,2 19 18,5 11 6,6 11 16,7 19,8 25,8 22,7 16,3 8,7 2,1 0,7 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 913,8 96,4 25,5 22,5 21,2 27,2 37,5 66,2 80,5 79,5 72,2 65,2 91,2 117,8 166,3 206,9 213,9 194,9 179,8 109,5 35 4,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,2 0,2 0,6 0,3 0,3 0,6 2,4 2,1 1,4 0,7 0,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 24,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 1,4 2,3 3,6 4,8 5,1 3,5 1,9 0,3 0,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1 0,5 0,6 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 23,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,2 1,2 1,3 2,1 2,3 5 3,8 4,4 2,3 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,5 1,5 0,7 1,1 1,9 1,6 1,2 0,2 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 18,7 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,3 0,6 0,2 0,6 1,3 3,1 3,9 2,6 3,6 2,1 0,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 143,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 2,1 2,7 8,2 14,2 15,4 25,6 34,5 29,6 9,3 1,6
X. Nemoci dýchací soustavy 51,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,5 0,7 0,5 2,2 4,8 5,4 7,4 6,8 10,7 7,4 3,9 0,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 26,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,9 0,9 2,1 3,9 3,3 2,1 5,6 3,5 3 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,5 0,1 0,5 0,2 1,6 2,1 1,6 1,6 2,9 1,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 80,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,8 1 2,6 3,8 5,8 8,3 13,2 15,8 14,8 9,9 3,3 0,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 1 1,9 2,9 4,6 4,9 4,3 1,9 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 16,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,8 0,8 1,6 1,4 2,4 3,8 3,8 1,3 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 116,5 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,7 0,9 1,4 3,2 3,4 5,7 10 14,6 16,7 25,2 22,8 10 1,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,8 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,2 0,7 0,2 0,3 0,8 0,3 0,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 562,4 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,7 2,6 3,8 6,1 11,6 19,2 35,4 57,7 73,7 94 116,9 96,2 38 5,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 545 0 0 1,9 10,7 9,2 17,8 29,6 34,3 42,9 55 50 48,8 69,1 41,1 52,8 26,1 16,4 19,7 13,2 5,8 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,1 2,9 1 1,3 7,1 5,1 5,2 7,6 1 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 577,3 0 0 1,9 10,7 9,2 17,8 29,6 34,3 42,9 55,6 50 48,9 72 42,1 54,1 33,4 21,5 24,9 20,8 6,8 0,5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0
II. Novotvary 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 1,7 1,9 3 1,7 2,1 1 0,2 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0,2 0,6 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 14,7 0 0,3 0 0,1 0,6 0,3 0,9 1,2 1,4 1,7 0,8 1 1,1 1,5 1,1 1,2 0,8 0,6 0 0,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24,9 0 0 0 0 0 0,4 0 0,2 0,2 0,6 0,6 2,5 1,9 3,2 4,3 3,2 2,6 2,2 1,5 0,7 0,7
X. Nemoci dýchací soustavy 9,5 0 1,2 3,5 1,9 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,6 0,6 0,1 0 0,6 0,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 37,4 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0,4 0,5 1,2 1,5 1,7 2,6 4,6 6 6,3 6,2 3,7 2 0,2 0,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,1 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,4 0,2 0,3 0,6 0,4 0,6 1,3 0,8 1,5 1,7 1,1 1,2 0,9 0,2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 25,4 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,8 1 0,8 0,8 1 2,3 3,5 4 5,8 2,6 2,3 0,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 141,5 0 2 4,1 3,1 1,1 1,3 1,9 3 4,2 5,1 4,5 8,4 11,9 17,4 20,1 22,1 12,7 10,5 4,6 2,5 0,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 77,5 1,5 3,9 2,6 2 2 1,3 1,2 1,7 2,9 1,9 2,2 3,1 4,7 4,8 7,2 7,4 10 9,3 5,4 2,3 0,2
péče celkem II. Novotvary 202,3 0,3 0,5 0,3 0,4 1,1 0,8 1,2 1,9 3,9 6,5 8,1 11,9 16,4 26,5 31,6 31,4 27,2 20,4 8,9 2,1 0,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 18,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,3 0,4 0,4 0,6 0,7 1,2 1,6 2 3,6 3 2,2 0,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 76 0,4 2,1 1,5 1,4 0,7 0,5 0,8 1 1 2 2,1 2,9 4,8 6,5 8 8,4 10,2 9,4 8,3 3,7 0,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 584,5 0 0,2 2,2 13,2 12 19,2 31,3 36,6 45,4 57,3 51,6 51,4 71,5 44,6 54,4 28,6 19,2 22,7 15,8 6,8 0,5
VI. Nemoci nervové soustavy 116,2 0,1 1 1,5 1,1 1,8 1,3 1,9 2,2 3 7,1 3,9 4,3 8,4 8,8 10,2 19 13 13,2 12,1 2,1 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 7,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,7 0,7 1 0,6 0,6 0,3 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13,7 0,4 0,9 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,9 0,9 1 1,3 1,3 1,7 1,5 0,8 0,4 0,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 483,3 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 1,4 1,1 1,6 3 5,2 6,1 15 20,3 40,1 64 69,7 77,4 87,7 64,7 20,6 4
X. Nemoci dýchací soustavy 195,9 3 8,6 8,4 3,5 1,6 2,1 2 2,5 2,8 3,9 4 4,4 8,4 17,9 20,3 23,6 21,7 26,9 20,2 8,9 1,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 208,4 0,7 1,2 2,9 3,9 4 3,3 5,3 5,7 8,8 9 9,9 12,4 13,8 19,4 22,5 22,6 19,6 23,1 13,7 5,8 0,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 49,1 0,2 0,5 0,3 0,3 1 1,5 1,3 1,2 2,4 1,6 2,2 2,9 3,5 3,2 5,3 4,9 5,7 4,5 4,5 2,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 257 0,1 0,4 0,6 1,4 1,8 1,3 2,6 3 6,1 8,9 9,8 15,8 21,3 28,4 33,7 38,9 35,4 27,7 14,9 4,4 0,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 145,5 1,5 1,4 1,1 0,9 2 2,7 3,4 3,5 4,9 6,2 6,1 6,5 7,2 12 16,3 17,8 17,3 16,3 12,4 5,3 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 90,4 0 0 0 0 1,4 9,9 28,5 31,2 15,5 3,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 24,7 24,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,1 3,3 1,3 1,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 66,9 1,2 1,7 1,2 1,9 1,7 1 0,9 1,1 1 1,5 1,4 2,1 3,4 4,8 6,5 6,6 8,5 10,2 7,4 2,5 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 285,3 0,7 2,5 2,3 3 3,7 5,1 5,4 4,6 7,6 8,8 8,8 13 15,1 17,5 24 30,9 33,6 45 37,3 14,3 1,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 284,7 57,8 0,8 1 0,6 1,3 4,9 10,4 19,8 19,6 11,8 7,6 12,3 19,4 23,5 30,5 28,7 19,2 11,8 2,6 0,9 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 195,0 96,4 27,5 28,6 35 37,6 57,1 98,2 118,6 129,3 136,7 125,8 160,1 221 261,2 338,7 343 323,2 332,2 231,2 82,4 11,3
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,3 26,3 17,3 8,5 7,5 7,6 3,7 3,1 4,3 3,8 4,1 5,2 6,6 10,5 10,6 18 24,2 39,1 49,5 51 62 33
II. Novotvary 28,3 5,3 2,2 1 1,5 4,2 2,3 3,1 4,8 8,2 13,3 20,2 28,4 37,1 55,4 71,2 87 105 102,5 76,5 62 33
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,7 3,5 1,3 1 0,8 0,4 0,9 0,5 1 0,6 0,9 1 1,5 1,8 3 4,1 6,6 13,4 17,2 20,4 11,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8,8 7 9,3 4,2 3 2,3 1,4 2,1 2,3 1,9 4,1 4,4 6,8 9,2 12,5 16,1 22,4 26,3 38,5 51 54,2 33
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 0 0,9 0,7 9,4 10,6 3,7 4,4 5,3 5,3 4,5 3,9 6,1 5,1 4,2 2,5 5,1 4,6 9,6 17,8 3,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8,7 1,8 3,1 4,9 3,8 4,6 2,3 2,6 2,5 3,4 9,7 6,2 7,3 10,2 12,3 12,8 25 23,2 26,1 30,6 27,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,2 3,5 1,3 1 0,4 0 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 0,8 1,5 1,7 1,9 3,7 3,1 4,1 3,8 3,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,2 7 3,6 1,6 1,1 0,8 0,9 0,8 1 1,1 1,9 2,3 2,5 3,1 3 4,4 4,8 3,6 2,8 2,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 53,8 1,8 0,4 0,3 1,1 3 2,8 2,9 3,6 5,7 9,7 13,7 26,1 40 70,6 124,1 187,5 253,3 350,8 428,3 414,4 561,1
X. Nemoci dýchací soustavy 23,1 52,7 33,3 15,7 6 5,7 6 5,2 5,6 5,7 7,1 8,3 9,4 15,9 32 39 57,2 76,2 112,1 154,2 174,3 231
XI. Nemoci trávicí soustavy 31,1 12,3 5,3 9,5 14,7 15,2 9,4 13,8 14,5 18,4 18,7 24,3 29,1 33 42,6 50,7 70,8 90,1 121,1 127,5 108,4 132
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,2 3,5 2,2 1 1,1 3,8 4,3 3,4 3,1 4,6 3,2 4,4 7,1 7,4 7,4 10,1 10,3 21,1 19,3 20,4 31 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23,8 1,8 0,9 1,6 4,5 6,4 3,7 5,7 6,1 10,1 14,2 18,4 26,6 32,8 41,1 52,1 70,8 82,4 75 61,2 38,7 33
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21 26,3 6,2 3,6 3,4 7,6 7,7 8,9 8,9 10,3 13,3 15,5 15,4 18,2 27,1 39 54,3 65,4 78,4 103,3 131,7 132
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,5 0 0 0 0 5,3 28,2 74,2 79,3 32,7 7,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,2 433,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 57,9 5,3 4,2 1,9 0,8 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,3 0 0,3 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,5 21,1 6,7 3,6 7,2 6,4 2,8 2,3 2,5 2,1 3 3,6 4,8 6,7 9,8 13,4 18,3 31,4 44 45,9 46,5 33
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 26,8 12,3 11,1 7,5 10,6 12,9 12,8 12,2 10,7 14,1 15,7 18,4 23,3 26,6 27,1 34,1 53,6 81,3 128,6 174,6 158,8 165
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 43,7 1 014,9 3,6 3,3 2,3 4,9 13,4 26,6 48,3 39 23,7 17,1 27,9 42,8 48,7 70,4 83,3 83,9 59,8 26,8 27,1 33
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 327,3 1 692,7 113,3 73,5 80 103,2 106,8 172,4 204,7 167,7 155,4 168,6 230,9 301,8 409,2 564,4 785 1 003,3 1 236,7 1 395,8 1 355,5 1 452,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,3 0 0,5 0,5 1,5 0,7 0,8 2,2 12,4 14,4 17,8 27,1 33
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 1,3 3,6 5,7 9,8 17,6 26,3 24,1 24,2 11,6 165
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 5,1 3,4 7,6 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 1 0,5 3,1 3,2 5,7 8,4 25,7 26,1 56,1 89,1 132
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,4 0,3 0,5 1,3 3,7 1,9 4 9,8 11 15,3 7,7 33
VI. Nemoci nervové soustavy 3,2 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0,6 1,6 0,5 1,5 3,2 8,5 14,3 13,4 24,8 26,8 3,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,7 0,5 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,5 5,3 6,9 20,2 38,7 56,5 131,8 237,3 377,3 360,2 528,1
X. Nemoci dýchací soustavy 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,2 1,1 1,8 1,3 5,6 11,8 14,7 27,2 35 73,6 94,3 151 132
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,3 2,3 2,3 5,2 10,6 12,1 10,8 38,5 44,6 116,2 66
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 1,3 0,3 1,3 0,5 4,4 7,7 8,2 11 37 54,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,7 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 1,7 2,6 6,6 9,7 14,3 22,6 48,4 81,3 101,8 126,2 127,8 132
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 0,5 2,5 5,2 10,6 23,7 33,7 54,8 73,6 99
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,5 2 2 4,4 5,1 12,4 26,1 48,4 50,3 66
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,9 0 0 0 0 0,4 0,3 0,8 0,5 1,5 1,9 3,6 8,1 8,7 14 27,3 53,6 86 173,3 290,6 387,3 429
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,5 0,8 1 0,5 1,9 0,7 1,5 5,5 3,8 7,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 96,2 0 0 0 0 0,4 1,1 1 1,8 5,5 8,2 15,8 29,4 49,2 87,1 157,4 270,5 483,9 804 1 226,3 1 471,7 1 782,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 93,2 0 0 6,2 40,4 34,9 50,7 77,1 87,2 90,5 118,4 129,3 123,6 177 101,1 144 95,8 84,4 135,5 168,3 224,6 132
VI. Nemoci nervové soustavy 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0,3 7,4 2,5 3,5 26,1 26,3 35,8 96,9 38,7 33
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,7 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 98,7 0 0 6,2 40,4 34,9 50,7 77,1 87,2 90,5 119,7 129,3 123,8 184,4 103,6 147,6 122,6 110,7 171,3 265,1 263,4 165
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0,5 0,8 1,1 0,5 0 0 0 0
II. Novotvary 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 1,5 4,2 5,2 11 8,8 14,4 12,7 7,7 66
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0,7 2,3 0,4 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,7 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0,3 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 23,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,5 0 1,3 0 0,4 2,3 0,9 2,3 3,1 3 3,7 2,1 2,5 2,8 3,7 3 4,4 4,1 4,1 0 11,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,3 0 0 0 0 0 1,1 0 0,5 0,4 1,3 1,6 6,3 4,9 7,9 11,7 11,7 13,4 15,1 19,1 27,1 231
X. Nemoci dýchací soustavy 1,6 0 5,3 11,4 7,2 0,4 0 0 0 0,2 0 0,3 0,3 0 0,2 1,6 2,2 0,5 0 7,6 19,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,7 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,4 0 0,9 0,3 0,8 0,4 0 1 1,3 2,5 3,2 4,4 6,6 11,8 14,8 17,2 22,8 19 13,8 2,5 3,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,1 0 0 0 0,8 0,8 1,4 1 0,5 0,6 1,3 1 1,5 3,3 2 4,1 6,2 5,7 8,3 11,5 7,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,3 0 0 0 0 0 0,3 0,5 2 2,1 1,7 2,1 2,5 5,9 8,6 10,9 21,3 13,4 15,8 2,5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,2 0 8,9 13,4 11,7 4,2 3,7 4,9 7,6 8,9 11 11,6 21,3 30,5 42,8 54,8 81,1 65,4 72,2 58,6 96,8 297
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,3 26,3 17,3 8,5 7,5 7,6 3,7 3,1 4,3 6,1 4,1 5,7 7,8 12 11,8 19,6 27,2 51,5 64 68,8 89,1 66
péče celkem II. Novotvary 34,6 5,3 2,2 1 1,5 4,2 2,3 3,1 4,8 8,2 14 21 30,1 42 65,2 86,2 115,2 140 140,3 113,4 81,3 264
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,1 3,5 1,3 1 0,8 0,4 0,9 0,5 1 0,6 0,9 1 1,5 1,8 3 4,4 7,3 18,5 20,6 28 11,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 7 9,3 4,9 5,3 2,7 1,4 2,1 2,5 2,1 4,3 5,4 7,3 12,3 16 21,8 30,8 52,5 64,7 105,8 143,3 165
V. Poruchy duševní a poruchy chování 100 0 0,9 7,2 49,8 45,5 54,7 81,5 93,1 95,8 123,3 133,5 130,1 183,2 109,7 148,4 105 98,8 156,1 201,4 263,4 165
VI. Nemoci nervové soustavy 19,9 1,8 4,4 4,9 4,2 6,8 3,7 4,9 5,6 6,3 15,3 10,1 10,9 21,5 21,7 27,8 69,7 66,9 90,8 154,2 81,3 33
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,2 3,5 1,3 1 0,4 0 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 0,8 1,5 1,7 1,9 3,7 3,1 4,1 3,8 3,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,3 7 4 1,6 1,1 0,8 0,9 0,8 1 1,1 1,9 2,3 2,5 3,3 3,2 4,6 5,5 4,1 2,8 2,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 82,6 1,8 0,4 0,3 1,1 3 4 2,9 4,1 6,3 11,2 15,8 38 52 98,7 174,6 255,8 398,4 603,2 824,7 797,8 1 320,1
X. Nemoci dýchací soustavy 33,5 52,7 38,2 27,4 13,2 6,1 6 5,2 6,4 5,9 8,4 10,3 11,1 21,5 44 55,4 86,6 111,7 185 257,5 344,7 363
XI. Nemoci trávicí soustavy 35,6 12,3 5,3 9,5 14,7 15,2 9,4 13,8 14,5 18,6 19,4 25,6 31,4 35,4 47,7 61,4 82,9 100,9 158,9 174,6 224,6 165
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,4 3,5 2,2 1 1,1 3,8 4,3 3,4 3,1 5,1 3,4 5,7 7,3 9 7,9 14,5 18 29,3 31 57,4 85,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 43,9 1,8 1,8 2 5,3 6,8 3,7 6,8 7,6 12,9 19,2 25,3 40 54,6 69,9 91,9 142,8 182,2 190,5 189,9 170,4 165
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24,9 26,3 6,2 3,6 3,4 7,6 7,7 8,9 8,9 10,3 13,3 15,8 16,5 18,4 29,5 44,5 65,3 89,1 112,1 158,1 205,3 231
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,5 0 0 0 0 5,3 28,2 74,2 79,3 32,7 7,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,2 433,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 57,9 5,8 4,6 1,9 0,8 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,4 21,1 7,6 3,9 7,2 6,4 2,8 2,3 2,8 2,1 3,2 3,6 5,3 8,7 11,8 17,7 24,2 43,8 70,2 94,3 96,8 99
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 48,8 12,3 11,1 7,5 11,3 14 14,5 14,1 11,7 16 18,9 22,8 32,9 38,7 43,1 65,5 113,4 173 309,5 475,5 553,8 594,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 48,7 1 014,9 3,6 3,3 2,3 4,9 14 27,1 50,3 41,3 25,4 19,7 31,1 49,7 57,8 83,2 105,3 98,8 81,2 33,1 34,9 33
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 546,4 1 692,7 122,2 93,5 132,1 142,6 162,6 255,8 301,5 272,7 294,3 325,4 405,4 566,2 642,7 924 1 258,8 1 663,7 2 284,9 2 947,1 3 191,3 3 729,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)