8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 73,8 1,5 3,1 2,4 1,8 2,3 1,9 1,5 1,6 1,7 1,8 1,7 3,4 3,6 5,1 6,7 8,6 8,5 7,6 5,5 3,2 0,2
II. Novotvary 143,5 0,1 0,8 0,9 1 0,7 0,9 1,1 1,4 2,8 5,3 7,3 8,4 10,6 18,8 21,4 23,3 18,1 12,4 6,2 1,5 0,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12,2 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,7 1 1,4 1,4 2,6 2,2 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 62,5 0,6 1,5 1,5 1 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9 1,7 1,8 2,2 3,8 5,6 7,2 7,3 7,5 7,1 7,1 2,8 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 22,1 0,1 0,1 0,3 1 2,3 1,4 2,1 0,5 1,5 1,9 1,2 1,2 1,3 0,9 1,5 0,4 0,8 1,6 0,6 1,2 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 37,1 0,3 0,6 1,2 1,1 1,8 0,7 1,1 1,4 1,4 1,9 1,4 1,9 2,2 3,7 4,3 3,9 3,2 2,9 1,8 0,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 14,3 0 0,4 0,5 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,9 1,2 1,9 1,8 2,1 1,7 1,2 0,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,3 0,1 0,5 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,9 0,7 1 1,1 1,3 1,6 1,3 1,3 1,3 0,5 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 268,2 0,1 0,1 0,3 0,4 0,9 0,7 1,1 2 2,4 4,3 5,9 7,3 15,3 21 35,9 39,5 40,9 43,9 31,1 11,5 3,3
X. Nemoci dýchací soustavy 116,2 4,7 10 5,3 1,9 2,4 1,4 1,4 2 1,9 2,2 2,1 2,6 4,7 7,2 10,5 13,4 12,8 14,5 10,3 4,2 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 148,2 0,6 1,5 2,8 3,1 4,2 3,6 3,9 5,1 6 6,9 7 8,5 11,7 13,6 16,5 15,1 13,3 12,8 7,6 3,4 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 33,5 0,3 0,5 0,7 0,6 1 1,4 1,3 1,2 1,1 1,3 1,4 2 2,1 3,2 3,6 2,6 2,2 2,8 2,7 1,1 0,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 123,6 0 0,2 0,8 1,8 1,9 1,7 2,3 3,1 4,5 5,9 6,7 9,2 10,9 13,5 17,3 16,8 12,3 9,4 4,8 0,6 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 109,1 0,7 1,2 0,9 0,9 1,9 1,8 2,5 2,7 3,7 4,5 4,6 4,9 5,9 9,1 11,5 14,6 12,3 12,6 9 3,3 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 83 0 0 0 0 1,6 10,6 26,8 28 13 2,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15,3 15,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,4 1,7 1,6 1,5 0,7 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 45,1 1,5 1,6 1,4 2,5 2,6 0,9 0,6 0,6 1 1,1 1,3 1,6 1,9 2,3 3,2 4,3 4,7 6,2 3,7 1,9 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 177,2 0,9 3 2,4 3,5 4,2 5,2 4,4 4,9 4,7 6,1 6,9 7 9,6 10,1 14,9 17,8 17,7 24,8 20,1 7,8 1,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 289,5 62,4 0,7 1,5 1 2 5,7 14,1 19,9 17,6 11,5 8,9 10,2 15,4 24,7 26,3 29 20,2 11,7 5,3 1,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 796,2 91,1 27,8 25 23,1 31,3 39,4 65,5 75,7 65,6 60,5 59,7 72,4 101,3 142,4 185,4 201,2 179,4 176 119,8 45,1 8,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,1 0 0,1 0,2 1,3 2 1,5 1,2 0,3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 1,3 1,7 2,6 2,4 2,7 1,9 0,4 0,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,2 1,2 2,2 2,3 4,8 6 2,6 0,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,1 0,3 0,3 0,2 1,1 0,9 1,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 20,1 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,2 0,9 2,1 3,9 5,3 4,7 1,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 79,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,3 1 4,7 4,6 9,8 13,5 17,2 18,8 6,7 2,2
X. Nemoci dýchací soustavy 24,6 0 0,2 0,4 0,2 0 0 0,2 0 0,2 0,1 0,7 1,6 1,1 1,8 3,2 6,3 1,9 3,3 2,9 0,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 1,4 0,9 1,2 1,3 1,7 1,3 0,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,8 0,5 0,1 0,3 0,1 1 0,4 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 1 0,6 1,2 0,5 1,2 1 3 2,4 1,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,4 1,5 0,8 1,6 3 2,1 1,3 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,4 0,2 0,7 1,5 0,8 1,7 3,2 3,4 1,5 0,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 55,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,4 1,7 1,7 1,3 2,9 6,1 9,4 12,3 13,4 4,7 1,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,2 0,4 1,3 1,2 1,7 2,9 4 1 0,2 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 293,6 0 0,2 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,7 1,2 1,9 7,7 9,1 16,4 22,2 36,6 47,1 65 57,5 21,3 4,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 495,2 0 0 3,9 13,1 11,8 11,4 34 29,7 47,6 27 30,5 39 114,9 51,3 22 22,8 10,9 12,8 9,2 2,5 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 119 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 1,6 0 11,5 0,1 4,7 17,3 16,2 15,8 29,2 17,2 4,4 0,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 614,3 0 0 3,9 13,1 11,8 11,4 34 30,4 47,6 28,6 30,5 50,6 114,9 56 39,4 39 26,7 42 26,4 6,9 1,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,3 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0
II. Novotvary 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0,5 0,8 0,1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,4 0 0 0,6 1,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,2 0 0,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 25 0 0,4 1,5 1 0,7 0,4 0,6 1,1 1,2 1,6 1,1 2,9 2,7 2,8 3,5 2 0,8 0,6 0,1 0,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,4 0,8 1,3 2,9 3,2 5,2 4,5 5 1,8 0,6 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 9,7 0 1,2 3 3,2 0,2 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0,5 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,4 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 58,4 0 0,1 0,1 0,5 0,1 0,2 0,7 0,9 0,8 1,9 3,3 6,1 7,8 8,5 10,2 8,7 5 2,4 0,9 0,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,9 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,4 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0,3 0,3 0 0,4 0,3 0,4 0,2 0,1 0,3 0,2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 27 0 0 0 0 0 0 0,7 1,1 1 0,7 0,8 0,8 1,3 2,3 4,2 5,3 4,7 2,8 1,1 0,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 158,6 0 2,3 5,8 6,2 1,5 0,9 2,4 3,4 3,2 5 7,1 11,4 15,6 18 24,8 21,6 16,4 9,2 3,1 0,9 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 83,1 1,5 3,3 2,4 1,8 2,3 1,9 1,5 1,7 1,7 2 2,2 4,5 3,9 5,2 7 10,2 10,6 9,1 6,7 3,5 0,2
péče celkem II. Novotvary 159,6 0,1 0,8 0,9 1 0,7 0,9 1,1 1,4 2,8 5,4 7,3 8,8 11,4 20,3 23,3 25,9 21 15,9 8,1 1,9 0,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12,7 0,1 0,4 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,7 1 1,5 1,4 2,8 2,4 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 85,8 0,6 1,5 2 2,1 0,8 0,7 0,8 0,7 0,9 1,7 1,8 2,3 5 6,8 9,6 9,5 12,5 13 9,8 3,4 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 522,4 0,1 0,2 4,3 14,1 14,1 12,7 36,2 30,2 49,1 28,9 31,7 41 116,2 52,5 23,8 23,5 12 15,4 10,7 4,9 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 201,2 0,3 1 2,7 2,1 2,7 1,5 1,6 3,2 2,7 5,1 2,6 16,4 5,3 11,3 26 24,3 23,7 38 23,8 6,5 0,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 14,9 0 0,4 0,8 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,9 1,2 2,1 1,8 2,1 1,7 1,2 0,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,6 0,1 0,5 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,9 0,7 1 1,1 1,3 1,6 1,3 1,3 1,6 0,5 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 374,1 0,1 0,1 0,3 0,4 1 0,8 1,3 2 2,7 5 7,2 8,9 19,2 29 45,7 53,9 59,4 62,9 50,5 18,2 5,4
X. Nemoci dýchací soustavy 150,5 4,7 11,4 8,6 5,3 2,6 1,5 1,6 2 2,2 2,2 2,9 4,2 5,7 9,5 14,1 20 14,8 18 13,3 5,1 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 157,7 0,6 1,5 2,8 3,1 4,2 3,6 3,9 5,1 6 6,9 7 8,6 12,7 15 17,4 16,3 14,6 14,5 8,9 4 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 37,8 0,3 0,5 0,7 0,8 1 1,4 1,3 1,2 1,1 1,3 1,6 2 2,5 4,1 4,2 2,7 2,5 2,9 3,7 1,5 0,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 194,6 0 0,3 0,9 2,4 2 1,9 3 4 5,4 7,9 10,1 16,3 19,4 23,2 28,1 26,6 18,3 14,7 8 2,1 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 121 0,7 1,2 0,9 0,9 1,9 1,8 2,6 2,7 3,7 4,5 4,6 4,9 6,3 9,4 13,2 15,3 13,9 15,9 11 4,7 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 83 0 0 0 0 1,6 10,6 26,8 28 13 2,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15,3 15,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,9 1,7 1,6 1,6 0,8 0,4 0,3 0,1 0,3 0,3 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 60,1 1,5 1,9 1,5 2,5 2,6 0,9 0,8 0,6 1 1,1 1,3 2,1 2,1 3,1 4,7 5,4 6,4 9,5 7,1 3,3 0,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 236,5 0,9 3,1 2,4 3,7 4,3 5,3 4,4 5 4,7 6,9 7,7 8,7 11,7 11,7 18,2 24,1 27,2 37,5 33,7 12,4 2,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 329,9 62,4 0,7 1,5 1 2 5,7 14,8 21,1 18,8 12,2 9,6 11,2 17,2 28,3 31,7 36 27,8 18,6 7,4 1,9 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 862,7 91,1 30,3 35,1 42,7 44,7 52,1 102,3 109,8 117,1 95,2 99,2 142 240,9 232,8 271,8 298,3 269,6 292,2 206,8 74,1 14,6
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 14,5 28,3 15,2 8,9 7,4 9,7 6,4 4,5 4,8 4,4 4,4 5 10 10,9 14,9 20,5 34,7 49,4 61,4 78,4 138,1 58
II. Novotvary 28,2 1,9 3,9 3,3 4,1 2,9 3 3,3 4,2 7,2 12,8 21,7 24,7 32,2 54,8 65,6 94,1 105,3 100,1 88,4 64,7 144,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,4 1,9 2 1,1 0,4 0,4 0 0,3 0 0,5 0,2 0,6 1,2 1,2 2 3,1 5,7 8,1 21 31,4 17,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,3 11,3 7,4 5,5 4,1 2,5 2,3 2,4 2,1 2,3 4,1 5,3 6,5 11,5 16,3 22,1 29,5 43,6 57,3 101,2 120,8 87
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,3 1,9 0,5 1,1 4,1 9,7 4,7 6,3 1,5 3,9 4,6 3,6 3,5 3,9 2,6 4,6 1,6 4,7 12,9 8,6 51,8 58
VI. Nemoci nervové soustavy 7,3 5,7 2,9 4,4 4,5 7,6 2,3 3,3 4,2 3,6 4,6 4,2 5,6 6,7 10,8 13,2 15,8 18,6 23,4 25,7 17,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,8 0 2 1,8 1,2 0,4 0,7 0,3 0,6 0,8 0,7 1,5 1,5 2,7 3,5 5,8 7,3 12,2 13,7 17,1 8,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,8 1,9 2,5 2,2 1,2 0,8 1 0,6 1,2 1,3 2,2 2,1 2,9 3,3 3,8 4,9 5,3 7,6 10,5 7,1 4,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52,7 1,9 0,5 1,1 1,7 3,8 2,3 3,3 5,9 6,2 10,4 17,5 21,5 46,4 61,2 110,1 159,6 237,9 354,4 443,4 496,3 956,5
X. Nemoci dýchací soustavy 22,8 88,8 49,1 19,6 7,8 10,1 4,7 4,2 5,9 4,9 5,3 6,2 7,7 14,3 21 32,2 54,1 74,5 117,1 146,8 181,3 202,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 29,1 11,3 7,4 10,3 12,8 17,7 12 11,7 15,2 15,5 16,7 20,8 25 35,5 39,6 50,6 61 77,4 103,3 108,4 146,7 289,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,6 5,7 2,5 2,6 2,5 4,2 4,7 3,9 3,6 2,8 3,1 4,2 5,9 6,4 9,3 11 10,5 12,8 22,6 38,5 47,5 115,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,3 0 1 3 7,4 8 5,7 6,9 9,2 11,6 14,3 19,9 27,1 33,1 39,4 53 67,9 71,6 75,9 68,4 25,9 29
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,4 13,2 5,9 3,3 3,7 8 6 7,5 8 9,6 10,9 13,7 14,4 17,9 26,5 35,3 59 71,6 101,7 128,3 142,4 144,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,3 0 0 0 0 6,7 35,4 80,6 83,2 33,6 6,5 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,5 32,1 7,9 5,5 2,9 1,7 1 0,3 0,3 0,8 0,2 0 0,3 0 0,6 0,3 0,4 0 0,8 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,9 28,3 7,9 5,2 10,3 10,9 3 1,8 1,8 2,6 2,7 3,9 4,7 5,8 6,7 9,8 17,4 27,3 50,1 52,8 82 58
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 34,8 17 14,7 8,9 14,4 17,7 17,4 13,2 14,6 12,2 14,7 20,5 20,6 29,1 29,4 45,7 71,9 103 200,2 286,6 336,6 347,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 56,9 1 178,5 3,4 5,5 4,1 8,4 19,1 42,4 59,2 45,5 27,8 26,4 30 46,7 72 80,6 117,2 117,5 94,5 75,6 64,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 352,8 1 720,5 136,4 92,2 95,3 131,6 131,7 197 225,1 169,6 146,2 177,2 213,2 307,4 415,1 568,5 812,9 1 043,6 1 421,0 1 708,0 1 946,5 2 492,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 3,2 0 0,3 0,6 5,3 11,6 12,1 17,1 12,9 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,8 3,8 5,2 10,5 14 21,8 27,1 17,3 29
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 1,4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 3,6 3,5 6,7 9,3 27,9 48,4 37,1 25,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0,3 0,9 1,2 1,2 8,9 12,8 47,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,9 0 0 0 0 0,8 1 0 0,3 0,3 0 0,3 0,6 1,2 0,6 2,8 8,5 22,7 42,8 67 69,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,7 1,2 0,9 3 13,7 14,1 39,6 78,5 138,9 268 289,2 637,7
X. Nemoci dýchací soustavy 4,8 0 1 1,5 0,8 0 0 0,6 0 0,5 0,2 2,1 4,7 3,3 5,2 9,8 25,5 11,1 26,6 41,3 21,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 3 4,1 2,8 4,8 7,6 13,7 18,5 25,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,2 2,3 1,5 0,4 1,7 0,8 14,3 17,3 58
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,5 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,2 0,3 2,9 1,8 3,5 1,5 4,8 5,8 24,2 34,2 56,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,2 1,2 4,6 3,2 9,3 24,2 29,9 56,1 29
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,8 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 1,2 0,6 2 4,6 3,2 9,9 25,8 48,5 64,7 173,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,2 5 5,2 3,8 8,9 24,6 54,7 99,3 191 202,8 434,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0 0 0,6 1,2 3,8 3,7 6,9 16,9 32,3 14,3 8,6 58
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 57,7 0 1 1,5 0,8 0,8 1 1,2 0,9 1,8 2,9 5,6 22,7 27,6 47,8 68,1 147,9 274 524,8 819,8 919,3 1 420,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 97,3 0 0 14,4 54 49,6 38,1 102,2 88,3 123,1 65,3 90,5 114,9 348,6 149,5 67,5 92,1 63,4 103,3 131,2 107,9 202,9
VI. Nemoci nervové soustavy 23,4 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 3,9 0 33,9 0,3 13,7 53 65,4 91,9 235,8 245,2 189,9 144,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 120,6 0 0 14,4 54 49,6 38,1 102,2 90,4 123,1 69,1 90,5 149 348,6 163,2 120,8 157,6 155,3 339,1 376,4 297,8 318,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0,9 0,3 0,3 0,8 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,6 0,6 0 2,9 6,5 1,4 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0 2,2 4,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0 1,2 0 1,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0,4 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,4 0 0 0 4,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,9 0 2 5,5 4,1 2,9 1,3 1,8 3,3 3,1 3,9 3,3 8,5 8,2 8,2 10,7 8,1 4,7 4,8 1,4 4,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5,1 0 0 0 0 0,4 0,3 0,6 0 0,3 1 2,4 3,8 8,8 9,3 15,9 18,2 29,1 14,5 8,6 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1,9 0 5,9 11,1 13,2 0,8 0 0 0 0,3 0 0,6 0 0 1,5 0,9 1,2 0,6 1,6 2,9 12,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11,5 0 0,5 0,4 2,1 0,4 0,7 2,1 2,7 2,1 4,6 9,8 18 23,7 24,8 31,3 35,1 29,1 19,4 12,8 8,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 1,6 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0,4 0,4 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 1,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0,8 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,7 0 0,5 0 0,4 0,8 0,3 0 0,3 0 0,7 0,9 0 1,2 0,9 1,2 0,8 0,6 2,4 2,9 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,3 0 0 0 0 0 0 2,1 3,3 2,6 1,7 2,4 2,4 3,9 6,7 12,9 21,4 27,3 22,6 15,7 8,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 31,1 0 11,3 21,4 25,6 6,3 3 7,2 10,1 8,3 12,1 21,1 33,6 47,3 52,5 76 87,3 95,4 74,3 44,2 38,8 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 16,3 28,3 16,2 8,9 7,4 9,7 6,4 4,5 5,1 4,4 4,8 6,5 13,3 11,8 15,2 21,5 41,2 61,7 73,5 95,5 151,1 58
péče celkem II. Novotvary 31,3 1,9 3,9 3,3 4,1 2,9 3 3,3 4,2 7,2 13,1 21,7 25,9 34,6 59,2 71,4 104,6 122,2 128,4 115,5 82 173,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,5 1,9 2 1,1 0,4 0,4 0 0,3 0 0,5 0,2 0,6 1,2 1,2 2 3,1 6,1 8,1 22,6 34,2 17,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16,9 11,3 7,4 7,4 8,7 3,4 2,3 2,4 2,1 2,3 4,1 5,3 6,8 15,2 19,8 29,4 38,4 72,7 105 139,7 146,7 87
V. Poruchy duševní a poruchy chování 102,6 1,9 1 15,9 58,2 59,3 42,4 108,9 89,8 127 69,9 94,1 120,7 352,6 153 73 94,9 69,8 124,3 152,6 211,5 231,9
VI. Nemoci nervové soustavy 39,5 5,7 4,9 10 8,7 11,4 5 4,8 9,5 7 12,3 7,7 48,3 16,1 32,9 79,7 98,2 137,9 306,8 339,3 280,5 144,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,9 0 2 3 1,2 0,4 0,7 0,3 0,6 0,8 0,7 1,5 1,5 2,7 3,5 6,4 7,3 12,2 13,7 17,1 8,6 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,9 1,9 2,5 2,2 1,2 0,8 1 0,6 1,2 1,3 2,2 2,1 2,9 3,3 3,8 4,9 5,3 7,6 12,9 7,1 4,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 73,5 1,9 0,5 1,1 1,7 4,2 2,7 3,9 5,9 7 12,1 21,4 26,2 58,3 84,5 140,1 217,8 345,5 507,8 720 785,5 1 565,2
X. Nemoci dýchací soustavy 29,6 88,8 55,9 31,7 21,9 10,9 5 4,8 5,9 5,7 5,3 8,6 12,4 17,3 27,7 43,2 80,8 86,1 145,3 189,6 220,1 202,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 31 11,3 7,4 10,3 12,8 17,7 12 11,7 15,2 15,5 16,7 20,8 25,3 38,5 43,7 53,4 65,9 84,9 117,1 126,9 172,6 289,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,4 5,7 2,5 2,6 3,3 4,2 4,7 3,9 3,6 2,8 3,1 4,7 5,9 7,6 12 12,9 10,9 14,5 23,4 52,8 64,7 144,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38,2 0 1,5 3,3 9,9 8,4 6,4 9 11,9 14 19,1 30 48 58,9 67,6 86,2 107,5 106,5 118,7 114,1 90,6 29
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,8 13,2 5,9 3,3 3,7 8 6 7,8 8 9,6 10,9 13,7 14,4 19,1 27,4 40,5 61,8 80,9 128,4 156,8 202,8 202,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,3 0 0 0 0 6,7 35,4 80,6 83,2 33,6 6,5 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,6 32,1 7,9 5,9 3,3 1,7 1 0,3 0,9 0,8 0,2 0 0,3 0 0,6 0,3 0,4 0 0,8 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,8 28,3 9,3 5,5 10,3 10,9 3 2,4 1,8 2,6 2,7 3,9 6,2 6,4 9 14,4 21,8 37,2 76,7 101,2 142,4 231,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 46,4 17 15,2 8,9 15,3 18,1 17,7 13,2 14,9 12,2 16,7 22,9 25,6 35,5 34,1 55,8 97,4 158,2 302,8 480,5 535,2 782,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 64,8 1 178,5 3,4 5,5 4,1 8,4 19,1 44,5 62,7 48,6 29,5 28,5 33 52,2 82,5 97,2 145,4 161,7 150,2 105,5 82 58
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 562,2 1 720,5 148,7 129,5 176,1 187,9 174,1 307,6 326,4 302,8 230,1 294,4 418,2 731 678,6 833,4 1 205,2 1 568,4 2 359,1 2 948,4 3 198,1 4 231,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)