8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 78,4 1,7 4,6 2,2 1,7 2,3 1,8 1,6 1,6 1,7 1,8 1,8 2,7 5,9 4,9 7 7,5 8,8 9,7 6,6 2,4 0,1
II. Novotvary 143,1 0 0,8 0,4 1,2 0,9 0,9 0,7 1,5 3 5,4 6,7 8,2 11,9 18,7 21 23,6 16,7 11,6 8,1 1,1 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,6 0,9 1,2 1,7 1,3 1,9 1,5 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 59,5 0,4 2 1,3 0,9 0,7 0,8 0,5 0,5 1,2 1,5 1,9 2,3 2,7 4,7 8,2 6,1 6,3 6,6 7,6 3 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17,9 0,1 0,2 0,4 1,6 1,7 1,8 0,9 2 1,2 1,3 1,1 0,3 0,7 0,7 0,4 0,5 0,6 1,7 0,6 0,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 40,5 0,6 0,9 0,8 1 0,9 0,8 1 0,9 1,3 2,9 2,2 3,1 3,2 3,5 3,4 4,2 3,7 3,3 2 0,6 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 14,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 0,4 0,6 1 1 2 2 1,5 1,7 1 0,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,8 0,2 0,6 0,6 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,9 0,7 0,9 1,3 1,4 1,9 1,1 1,7 0,6 0,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 280 0,1 0,1 0,5 0,5 0,8 0,8 1,1 1,6 2,5 5,1 5,3 9,2 13,6 23,2 35,2 40,4 43,4 47,5 33,5 13,2 2,1
X. Nemoci dýchací soustavy 136,3 4,7 10,7 5,4 2,3 2,7 1,6 1,6 2 2,3 2 2,3 3,6 5,9 9,6 11,9 15,8 14,9 16,7 12,8 6,8 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 151,6 0,6 1,5 2,8 3,9 4,5 3,8 3,7 5 6,3 7,3 6,2 8,7 11,6 13,1 18 15,8 13,3 13,2 8,7 2,9 0,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 39,9 0,3 0,7 0,8 0,7 1,5 1,6 1,4 0,9 1,6 2,5 2 2,1 2,5 2,6 3,3 4 3,6 4,7 2,1 1 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 132,3 0 0,2 0,5 1,7 2,3 1,8 2,4 3,3 4,7 6,7 7,7 9,6 12,2 13,7 18 17,4 13,9 10,2 4,6 1,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 113,2 0,8 1,2 0,9 1 2,1 2,3 2,6 3 3,6 4,7 4,9 5,4 6,3 8,9 12,4 14 11,6 13,9 9,8 3,1 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 82,7 0 0 0 0 1,6 11,2 27,1 27,1 12,9 2,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 21,7 21,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,5 2,7 0,9 1,4 0,7 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 37,8 1,2 1,8 1,4 2,1 2,3 0,6 0,7 0,5 0,8 0,8 0,8 1,2 1,6 2,7 2,8 3,5 3,8 3,8 3,6 1,5 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 181,2 0,8 2,9 2,7 3,1 4,9 5,7 4,6 4,5 7,4 5,7 5,3 7,2 10,3 11,1 12 18 17,4 22,6 24,7 8,2 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 286,4 55,8 0,8 1,2 0,9 2,1 6,5 13,4 20,6 17,1 11,6 8,5 12,5 15,4 23,4 27,5 28,4 19,9 14 4,9 1,5 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 850,9 91,9 30,6 24 24,1 32,3 42,7 64,4 76,2 68,7 63,3 58,5 77,8 106,5 144,1 185,8 205 181,9 184,9 132,7 47,8 7,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,5 0 0 1 0,3 0,7 1 0,3 0,5 0,7 1,1 0,5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 12,8 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0 0,4 1,7 1 1,2 2,5 1,9 2,1 1,3 0,1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,8 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,8 1 1,7 2 1,3 3,1 2,2 0,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 0,1 0 0,4 0,9 1,1 2,1 0,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,1 0,8 0,6 1,7 2 4,5 2,5 3,2 0,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 89,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 2,8 2,4 5,8 9,1 16 22,6 19,4 7,5 3,4
X. Nemoci dýchací soustavy 23,2 0 0,2 0,1 0,3 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,5 1,9 2,5 5,4 4 2,4 3,1 1,4 0,8 0,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,8 0,4 0,3 1,1 1 1,3 0,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0,1 0,5 0,3 1,7 0,5 0,6 0,2 0,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,5 0,9 0,5 0,4 1,9 3,2 3,6 0,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,1 1,3 1,6 1,6 1,6 1,9 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,9 1,2 3,7 3,2 0,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 44,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,5 1,8 1,2 1,6 2,6 3 5,1 12,6 9,2 5,3 0,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,3 0,7 0,5 1,1 1,7 1,2 2 1,6 0,5 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 265,1 0 0,2 0,1 0,4 0 0,4 0,2 0,6 2 0,9 1,7 5,9 11,6 12,9 23,1 30 40,1 60,2 51,8 18,1 4,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 534,2 0 0 4 12,7 64,1 40,4 18,3 54,3 31,7 27,7 54 43 64 39,1 19 22,4 14,5 11,7 11 2,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 91 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0,1 0 0,1 1,9 3,8 7,5 15,5 29,7 24,7 4,4 0,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 627,6 0 0 4 12,7 64,1 40,4 18,3 54,3 31,7 30,1 54,1 43,1 64,1 40,9 22,8 30 30 41,4 37,8 6,8 0,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0
II. Novotvary 2,4 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,2 0,3 0 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0,1 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 24,3 0 0,5 1,3 0,7 0,8 0,6 1,2 1,6 1 1,9 1,7 1,1 2,7 2,4 3,5 1,5 1 0,8 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,3 0,4 1,1 1,6 2,9 3,3 4,8 3,5 4,4 2,8 0,5 0,3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 9,6 0 1,6 3,1 3 0,6 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0,4 0 0,2 0,5 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 52,7 0 0,1 0,2 0,6 0,2 0,2 0,2 0,9 0,8 1,9 3,2 5,6 7,3 7,1 7,8 9,2 4,4 2,5 0,6 0,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,1 0 0,4 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,7 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0,1 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,9 0,2 0,4 1 0,3 0,9 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,6 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,8 1,2 0,6 0,8 0,5 1,3 3,3 4,1 4,6 5,6 3,7 1,3 0,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 153,8 0 2,8 5,3 5,4 2 1,5 2 3,4 3,4 5,2 7,4 9,5 15,1 17,6 20,9 19,9 16,7 11 4 0,8 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 86 1,7 4,6 2,2 1,7 2,3 2 1,7 2 2,2 1,8 1,8 3,7 6,3 5,6 8 7,8 9,4 10,5 7,7 2,8 0,1
péče celkem II. Novotvary 158,3 0 0,8 0,4 1,3 0,9 1 0,7 1,8 3,1 5,7 7 8,7 14,1 20 22,5 26,4 18,7 14 9,6 1,2 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12,8 0,1 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,9 1,2 1,8 1,3 1,9 1,7 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 73,7 0,4 2 1,5 1,6 0,8 0,8 0,5 0,6 1,4 1,5 1,9 2,4 3,6 5,6 9,8 8,1 7,6 9,7 9,8 3,7 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 558,4 0,1 0,2 4,3 14,3 65,8 42,2 19,2 56,3 32,9 29 55,1 43,6 65,4 40,1 19,4 23,3 15,9 14,5 13,7 2,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 172,3 0,6 1,4 2,1 1,6 1,7 1,4 2,2 2,5 2,3 7,6 4,3 4,3 6,8 8,4 12,4 15,2 24,7 36,3 29,9 5,5 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 14,3 0,1 0,3 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 0,4 0,6 1 1 2 2 1,5 1,7 1 0,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15,2 0,2 0,6 0,7 0,5 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,5 0,9 0,7 0,9 1,3 1,4 1,9 1,1 2 0,6 0,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 398 0,1 0,1 0,5 0,5 0,9 1 1,1 1,7 2,9 5,5 6,9 11,1 19,3 28,9 45,9 53 63,8 72,9 55,5 21 5,5
X. Nemoci dýchací soustavy 169,2 4,7 12,5 8,6 5,5 3,4 1,7 1,6 2 2,4 2,1 2,3 4,3 7,8 12,1 17,3 20,3 17,3 19,9 14,7 7,6 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 157 0,6 1,5 2,8 3,9 4,6 3,8 3,7 5 6,3 7,3 6,2 8,7 11,7 13,9 18,3 16,1 14,4 14,2 10 3,1 0,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 44,7 0,3 0,7 0,8 0,8 1,5 1,6 1,4 0,9 1,8 2,6 2,1 2,1 2,6 3,1 3,6 5,7 4,1 5,2 2,3 1,5 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 197,4 0 0,3 0,7 2,3 2,5 2,1 2,6 4,2 5,7 8,7 10,9 15,4 20 21,8 26,4 27 20,3 15,9 8,7 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 122,4 0,8 1,2 0,9 1 2,1 2,3 2,6 3 3,6 4,7 4,9 6 6,3 9 13,9 15,6 13,4 15,5 11,7 3,1 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 82,7 0 0 0 0 1,6 11,2 27,1 27,1 12,9 2,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 21,7 21,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 2,7 1 1,5 0,9 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 49,2 1,2 2,2 1,5 2,1 2,4 0,6 0,7 0,5 0,8 0,8 0,8 1,3 1,6 3 2,9 4,4 5 8 6,7 2,4 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 231,1 0,8 3 2,7 3,1 4,9 6 4,7 4,6 8 6 6,1 9,3 11,8 13,6 14,8 21,4 23,5 35,4 34,8 13,6 2,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 325,2 55,8 0,8 1,2 0,9 2,1 6,7 13,9 21,4 18,5 12,1 9,4 13,3 17,4 27,2 32,8 34,8 26,7 19,7 7,9 2,2 0,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 897,4 91,9 33,6 33,4 42,7 98,5 85 84,8 134,4 105,9 99,5 121,8 136,3 197,2 215,6 252,6 284,9 268,7 297,5 226,3 73,4 13,4
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 15,4 32 22,6 8,1 7,2 9,5 5,7 4,8 4,7 4,2 4,5 5,4 8 17,4 14,4 21,8 31,9 52,8 78 96,9 109,3 40
II. Novotvary 28,1 0 3,9 1,5 5,1 3,7 2,8 2,1 4,4 7,4 13,5 20,1 24,4 35,1 54,8 65,3 100,3 100,2 93,2 118,9 50,1 120
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,4 1,9 1,5 0,7 0,8 0,4 0,3 0,9 0,6 0,5 0,8 0,6 0,6 1,8 2,6 3,7 7,2 7,8 15,3 22 18,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,7 7,5 9,8 4,8 3,8 2,9 2,5 1,5 1,5 3 3,8 5,7 6,8 8 13,8 25,5 25,9 37,8 53,1 111,5 136,6 80
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,5 1,9 1 1,5 6,7 7 5,7 2,7 5,9 3 3,3 3,3 0,9 2,1 2,1 1,2 2,1 3,6 13,7 8,8 4,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,9 11,3 4,4 3 4,2 3,7 2,5 3 2,6 3,2 7,3 6,6 9,2 9,4 10,3 10,6 17,8 22,2 26,5 29,4 27,3 40
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,8 1,9 1,5 1,5 1,3 0,8 0,6 0,6 0,3 1 1 1,2 1,8 2,9 2,9 6,2 8,5 9 13,7 14,7 9,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,9 3,8 2,9 2,2 2,1 0,8 0,9 0,6 1,2 1 1,3 2,7 2,1 2,7 3,8 4,4 8,1 6,6 13,7 8,8 9,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 55 1,9 0,5 1,9 2,1 3,3 2,5 3,3 4,7 6,2 12,8 15,9 27,3 40,1 68 109,4 171,7 260,3 381,8 491,6 601,1 840
X. Nemoci dýchací soustavy 26,8 88,5 52,6 20 9,7 11,2 5 4,8 5,9 5,7 5 6,9 10,7 17,4 28,1 37 67,1 89,4 134,2 187,8 309,7 240
XI. Nemoci trávicí soustavy 29,8 11,3 7,4 10,4 16,4 18,6 12 11 14,7 15,6 18,3 18,6 25,8 34,2 38,4 56 67,1 79,8 106,1 127,7 132,1 360
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,8 5,7 3,4 3 2,9 6,2 5 4,2 2,6 4 6,3 6 6,2 7,4 7,6 10,3 17 21,6 37,8 30,8 45,5 40
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26 0 1 1,9 7,2 9,5 5,7 7,2 9,7 11,6 16,8 23,1 28,5 36 40,2 56 73,9 83,4 82 67,5 59,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,2 15,1 5,9 3,3 4,2 8,7 7,2 7,7 8,8 8,9 11,8 14,7 16 18,6 26,1 38,6 59,5 69,6 111,7 143,8 141,2 280
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,2 0 0 0 0 6,6 35,3 80,7 79,4 31,9 6,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,3 408,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,5 50,9 4,4 5,2 2,9 1,7 0,6 0,6 0,6 0,2 0,3 0,6 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,4 22,6 8,8 5,2 8,8 9,5 1,9 2,1 1,5 2 2 2,4 3,6 4,7 7,9 8,7 14,9 22,8 30,5 52,8 68,3 80
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 35,6 15,1 14,2 10 13,1 20,2 17,9 13,7 13,2 18,3 14,3 15,9 21,4 30,4 32,5 37,3 76,5 104,4 181,7 362,5 373,4 800
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 56,2 1 051,0 3,9 4,4 3,8 8,7 20,5 39,9 60,4 42,3 29,1 25,5 37,1 45,4 68,6 85,5 120,7 119,4 112,5 71,9 68,3 120
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 363,3 1 731,0 150,3 88,9 101,5 133,5 134,4 191,9 223,4 170,1 158,8 175,2 231,1 314 422,3 577,7 871,1 1 091,0 1 486,3 1 947,5 2 176,7 3 120,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0,9 1,2 0 0 3 0,9 2,1 3,1 1,3 3 5,6 16,1 22,8 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,2 0,3 0 1,2 5 2,9 3,7 10,6 11,4 16,9 19,1 4,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0 0 0 0,4 0,6 0 2,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 2,4 2,9 5,3 8,5 7,8 24,9 32,3 31,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 2,1 0,3 0 1,7 5,4 8,8 30,8 4,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,8 0,9 0,3 2,4 1,8 5,3 8,5 27 20,1 47 18,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,9 8,3 7 18 38,7 96 181,7 284,7 341,5 1 360,0
X. Nemoci dýchací soustavy 4,6 0 1 0,4 1,3 0 0,3 0 0 0,2 0,3 0 1,5 5,6 7,3 16,8 17 14,4 24,9 20,5 36,4 160
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 2,3 1,2 1,3 6,6 8 19,1 9,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0 0 0,3 1,5 0,9 7,2 3 4,8 2,9 22,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,4 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,5 0,5 0,3 0,6 1,5 2,6 1,6 1,7 11,4 25,7 52,8 27,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 0,3 4 6,8 9,6 12,9 27,9 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,3 3,8 7,2 29,7 47 41 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,5 5,3 3,5 4,7 8,1 12,7 30,6 101,3 135 241,3 320
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,3 0,9 2,1 1,5 3,4 7,2 7,2 16,1 23,5 22,8 80
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 52 0 1 0,4 1,7 0 1,3 0,6 1,8 5 2,3 5,1 17,5 34,2 37,8 71,8 127,5 240,5 483,9 760,2 824,2 1 880,0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 104,9 0 0 14,8 53,5 264,9 127,2 54,5 159,2 78,5 69,5 161,7 127,7 188,7 114,6 59,1 95,2 87 94,1 161,4 109,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0,3 0 0,3 5,6 11,8 31,9 93 238,7 362,5 200,4 360
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,8 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 123,2 0 0 14,8 53,5 264,9 127,2 54,5 159,2 78,5 75,5 162 128 189 119,9 70,9 127,5 179,9 332,8 554,7 309,7 360
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0,6 0 0 0 0
II. Novotvary 0,5 0 0 0 0,4 0 0,3 0 0 0 0,5 0,9 0 1,2 0,9 0,6 0,8 1,2 1,6 1,5 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0,4 2,9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 9,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,8 0 2,5 4,8 2,9 3,3 1,9 3,6 4,7 2,5 4,8 5,1 3,3 8 7 10,9 6,4 6 6,4 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5,1 0 0 0 0 0,4 0,6 0 0 0,7 1 3,3 4,8 8,5 9,7 14,9 14,9 26,4 22,5 7,3 13,7 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1,9 0 7,9 11,5 12,6 2,5 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,3 0 1,7 0 1,6 7,3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10,3 0 0,5 0,7 2,5 0,8 0,6 0,6 2,6 2 4,8 9,6 16,6 21,5 20,8 24,3 39,1 26,4 20,1 8,8 4,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 1,2 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 1 0,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 2 0,4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 4 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,1 0 0,5 0 0,4 0 0,9 0,3 0 0,5 0,8 0,9 0,9 0,9 2,6 0,6 1,7 6 2,4 13,2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,6 0 0 0 0 0 0,6 1,5 2,3 3 1,5 2,4 1,5 3,8 9,7 12,7 19,5 33,6 29,7 19,1 9,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,2 0 13,8 19,6 22,7 8,3 4,7 6 10 8,4 13 22,2 28,2 44,5 51,6 65 84,6 100,2 88,4 58,7 36,4 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 16,9 32 22,6 8,1 7,2 9,5 6,3 5,1 5,9 5,4 4,5 5,4 11 18,6 16,4 24,9 33,1 56,4 84,4 113 127,5 40
péče celkem II. Novotvary 31,1 0 3,9 1,5 5,5 3,7 3,1 2,1 5,3 7,7 14,3 21 25,8 41,6 58,6 70 112,2 112,2 112,5 140,9 54,6 120
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,5 1,9 1,5 0,7 1,3 0,4 0,3 0,9 0,6 0,5 0,8 1,2 1,2 1,8 2,6 3,7 7,6 7,8 15,3 24,9 18,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,5 7,5 9,8 5,6 6,7 3,3 2,5 1,5 1,8 3,5 3,8 5,7 7,1 10,6 16,4 30,5 34,4 45,6 78 143,8 168,5 80
V. Poruchy duševní a poruchy chování 109,6 1,9 1 15,9 60,2 271,9 132,8 57,2 165,1 81,5 72,7 165 129,5 192,8 117,5 60,3 99 95,4 116,6 201,1 132,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 33,8 11,3 6,9 7,8 6,7 7 4,4 6,6 7,3 5,7 19,1 12,9 12,8 20 24,6 38,6 64,6 148,1 291,8 438,8 250,5 400
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,8 1,9 1,5 2,6 1,3 0,8 0,6 0,6 0,3 1 1 1,2 1,8 2,9 2,9 6,2 8,5 9 13,7 14,7 9,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 3,8 2,9 2,6 2,1 0,8 0,9 0,6 1,2 1 1,3 2,7 2,1 2,7 3,8 4,4 8,1 6,6 16,1 8,8 9,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 78,1 1,9 0,5 1,9 2,1 3,7 3,1 3,3 5 7,2 13,8 20,7 33 56,9 84,7 142,7 225,2 382,7 586 814,5 956,3 2 200,0
X. Nemoci dýchací soustavy 33,2 88,5 61,4 31,9 23,2 14 5,4 4,8 5,9 5,9 5,3 6,9 12,8 23 35,5 53,8 86,3 103,8 160 215,7 346,1 400
XI. Nemoci trávicí soustavy 30,8 11,3 7,4 10,4 16,4 19 12 11 14,7 15,6 18,3 18,6 25,8 34,5 40,7 56,9 68,4 86,4 114,1 146,8 141,2 360
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,8 5,7 3,4 3 3,4 6,2 5 4,2 2,6 4,5 6,5 6,3 6,2 7,7 9,1 11,2 24,2 24,6 41,8 33,8 68,3 40
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38,7 0 1,5 2,6 9,7 10,3 6,6 7,7 12,3 14,1 21,8 32,6 45,7 59 63,9 82,1 114,7 121,8 127,8 127,7 91,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24 15,1 5,9 3,3 4,2 8,7 7,2 7,7 8,8 8,9 11,8 14,7 17,8 18,6 26,4 43,2 66,3 80,4 124,6 171,7 141,2 280
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,2 0 0 0 0 6,6 35,3 80,7 79,4 31,9 6,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,3 408,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,6 50,9 4,9 5,6 3,8 1,7 0,6 0,6 0,6 0,2 0,3 0,6 0,3 0,6 0,3 0,3 0,4 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,7 22,6 10,8 5,6 8,8 9,9 1,9 2,1 1,5 2 2 2,4 3,9 4,7 8,8 9 18,7 30 64,3 98,3 109,3 80
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 45,4 15,1 14,7 10 13,1 20,2 18,9 14 13,5 19,8 15,1 18,3 27,6 34,8 39,9 46 90,9 140,9 284,6 510,7 619,3 1 120,0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 63,8 1 051,0 3,9 4,4 3,8 8,7 21,1 41,4 62,7 45,8 30,4 28,2 39,5 51,3 79,7 102 147,9 160,1 158,4 115,9 100,2 160
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 568,7 1 731,0 165,1 123,7 179,8 407 267,6 252,7 394 262,2 249,6 364,8 404,8 581,4 631,9 785,4 1 210,6 1 611,6 2 391,5 3 321,1 3 342,4 5 360,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)