8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 99,1 2,8 6,3 5,5 4,3 2,7 3 3,4 3 3,6 4,1 3,2 3,5 4,6 6,8 9 9,5 8,8 7,7 5 2,2 0,1
II. Novotvary 206,5 0,7 1,7 1,4 1,5 1,3 0,7 0,9 1,9 3,7 8,7 9,4 12,7 15,2 27,9 40,2 34,7 22,7 13 6,6 1,5 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 23,7 0,1 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,4 0,8 1,5 1 2,9 3,6 3,5 3,3 2 1,5 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 72,5 1,3 2,4 2 1,5 1,2 0,7 1,2 0,8 1,2 1,8 3,4 3,3 4,3 5,6 7,8 9,6 7,6 7,9 6,2 2,2 0,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 102,4 0,1 0,5 1,7 2,9 5,5 5,4 6 6,9 9,7 9 7,4 7,9 7 5,8 5,8 5,1 5,1 5,1 3,6 1,7 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 80,5 1,6 1,6 1,6 3,1 1,8 1,1 1,5 1,6 2,4 4,4 3,5 4,7 7,8 7,6 10,2 8,3 8 4,8 4,1 0,7 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 12,5 0,2 0,4 0,5 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,4 0,5 0,7 1,5 1,8 1,7 1,4 0,7 0,6 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11,5 0,4 0,9 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 1 1,3 1 0,7 0,4 0,3 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 482,1 0,2 0,6 0,2 0,6 0,6 0,8 1,7 2,4 5,5 8,3 11,9 25,1 22,2 45,9 71,7 82,7 79,1 59,4 41,2 19,2 3
X. Nemoci dýchací soustavy 241,5 11,8 18,9 8,2 2,6 3 2 2,3 2,6 3,8 5 6,8 6,4 9,9 19,3 36,3 33,4 26,1 20,5 16,9 5,2 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 235,5 0,7 2,1 3,1 3,4 5,3 4,6 5,5 5,6 8,7 12,7 12,1 16,7 15,2 23,7 29,3 28,8 22,3 18,6 11,8 4,4 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 49,3 0,6 1,3 0,9 1 1,6 1,3 1,6 1,6 1,6 2,1 1,8 3,4 3,5 3,8 7,3 4,8 4,1 4,3 1,7 0,9 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 223,9 0 0,5 1,2 3,6 5 1,7 2,6 3,3 7 10,2 13,3 15,8 19,6 23,3 32 29,7 25,7 14,3 11,7 3 0,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 175,2 1,8 1,9 1,8 1,6 4,2 4 4,9 6 6,4 8,9 9,8 9,1 9,2 15,8 20,8 20,7 21,4 13,4 8,8 4,2 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 148,7 0 0 0 0,1 9,6 27,2 45,3 40 21,2 5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 33,5 33,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 11,8 3,7 2 2,3 1,2 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 114,7 3 3,9 3,8 6 6,2 1,6 1,6 2,1 2,5 3 3,5 4 4,5 7,7 14,5 14,3 11,8 10,5 7,3 2 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 283,1 1,4 4,1 4,7 5,8 5,9 5,6 5,9 6,3 7,8 10 8,7 12,1 13,3 22,3 27,1 28,3 31,2 37,2 29 14 2,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 452,4 97,8 1,6 1,5 2,4 6,3 12,5 20,8 23,7 21,5 16,5 13,3 19 25 34,8 48,3 42,5 30,4 16,9 9,5 8 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 060,4 161,7 51,1 41,1 42,6 61,9 73,1 105,9 108,8 107,6 111,7 110 146 164,2 254 366,1 358,7 309,9 238,1 166,3 71 10,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6,7 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,9 0,1 0,7 1,4 0,9 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,1 1,9 4,6 4,3 2,1 2 1,4 0,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,3 0 0,3 0,1 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,7 0,3 1,5 2 0,7 2,6 1,6 1 0,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,9 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,1 0 0,3 0,3 0,2 0,5 0,8 0,5 0,9 0,8 0,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,2 1,6 0,6 2,3 0,6 1,4 1,6 1,8 2,7 2,4 2,8 0,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 117,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,8 0,8 7,3 5,5 11,4 16,4 24 20,9 20,2 9,3 1,3
X. Nemoci dýchací soustavy 59,6 0 6,4 7,6 1,6 0,2 0,3 0 0 0 0,9 0,7 1,3 1,3 7,1 10,9 7,7 5,6 3,8 3,9 0,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 11,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 1,1 2,4 1,5 1,8 2,4 1,2 0,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,9 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 1 0,4 0,8 0,3 0,6 0,3 0,4 1,2 0,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 51,8 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,6 0,6 2,1 2,6 4,2 8,4 8,3 11 7,1 5 1,3 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,1 0,8 1,3 0,5 0,9 1,7 0,8 0,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,1 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 2 0,5 1,8 2,5 1,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 57,6 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 1 1,4 4,3 7,3 6,6 9,5 13 9,2 3 1,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,2 0,1 0,6 0,8 0,2 0,7 0,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 387,5 0 6,4 7,7 1,9 0,3 0,3 0,7 2,2 0,9 4,8 5,4 12 16,4 30,2 52,2 52,5 61,9 59,1 50,5 19,1 2,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 529,6 0 0,3 5,8 20,1 19,4 63,2 46,9 79,9 51,9 42,6 39,9 40,8 47,9 31,2 12,6 9,4 8,3 4,9 3,1 1,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0,4 0,9 2,3 2,5 3,5 3 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 544,7 0 0,3 5,8 20,3 19,4 63,2 46,9 80 52 42,6 40,4 40,8 48,3 32,1 14,9 12,5 11,9 7,8 4,1 1,3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0
II. Novotvary 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,8 0,8 1,7 3 1,3 3,4 0,9 0,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,2 0 0 0,4 2,1 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,7 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0 0 1,7 0,3 0,6 0,5 0 0,7 1,4 0 0,1 0,1 0,5 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 16,4 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 2,4 2,4 2,9 2,7 0,3 0,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0,1 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,7 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0,4 0,2 0,5 0,7 0,9 0,9 0,1 0,1 0 0,4 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 10,4 0 2,2 4,6 3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0 0 0 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9,1 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0,2 0,4 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 1,7 1,3 0,5 0,3 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,9 0,5 0,5 0,2 0,1 0,5 0,4 0,8 1 0,5 0,3 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 73,8 0 2,5 5,9 5,9 1,4 0,6 1,8 1,5 1,5 4,3 2,7 2,8 4,1 4 8,5 10,3 5,5 7 1,5 1,8 0,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 106 2,8 6,3 5,5 4,3 2,9 3 3,5 4 3,7 4,8 4,6 4,4 5,3 7,4 9,4 9,7 9,1 8 5,2 2,2 0,1
péče celkem II. Novotvary 238,4 0,7 1,7 1,4 1,5 1,3 0,7 0,9 1,9 3,9 8,8 9,6 13,8 17,1 30,6 46,5 42 26,1 18,4 8,9 2,5 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25,1 0,1 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,4 0,8 1,5 1,3 2,9 3,9 3,5 3,6 2,1 1,9 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 87 1,3 2,4 2,3 3,7 1,8 0,8 1,2 0,8 1,2 1,8 4 4 4,6 7 9,9 10,3 10,2 9,5 7,2 2,7 0,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 643,7 0,1 0,8 7,5 23 25 68,8 53,9 87 61,6 53,3 47,5 49,5 55,7 37,2 19,6 16,8 13,8 11 7,6 3,6 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 130,3 1,6 1,6 1,7 3,2 1,8 1,3 1,7 2,6 3 6,9 5,1 7,8 9,8 10,6 16,5 15 17,1 12,9 8,3 1,9 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 13,5 0,2 0,5 1,4 0,1 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,5 0,4 0,5 0,7 1,5 1,8 1,7 1,4 0,7 0,6 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11,5 0,4 0,9 0,5 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,5 1 1,3 1 0,7 0,4 0,3 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 605,4 0,2 0,6 0,2 0,6 0,6 0,9 1,8 2,5 5,5 8,4 13,2 26,1 29,9 52,1 83,9 100,5 103,2 80,3 61,4 29 4,5
X. Nemoci dýchací soustavy 311,6 11,8 27,5 20,4 7,2 3,7 2,3 2,3 2,6 3,8 5,9 7,5 7,8 11,1 26,3 47,2 41,1 31,7 24,4 20,8 5,6 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 246,9 0,7 2,1 3,1 3,4 5,3 4,6 5,5 5,6 8,7 12,7 12,1 17,1 15,4 24,9 31,7 30,3 24,1 21 13 4,7 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 56 0,6 1,3 1 1,5 1,9 1,3 1,6 1,6 1,7 2,1 1,8 4,4 3,9 4,5 7,7 5,4 4,4 4,7 2,8 1,6 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 284,7 0 0,5 1,2 3,7 5 1,8 3,2 3,7 7,6 11,8 14,8 18,7 23 28,3 42,1 39,3 37,1 21,6 16,8 4,2 0,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 182,1 1,8 1,9 1,8 1,6 4,2 4 4,9 6 6,4 9,3 9,8 9,1 9,3 16,6 22,1 21,2 22,2 15,1 9,6 4,6 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 148,7 0 0 0 0,1 9,6 27,2 45,3 40 21,2 5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 33,5 33,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 12,3 3,7 2,1 2,3 1,2 0,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,5 0 0,1 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 124,9 3 3,9 3,8 6,3 6,2 1,7 1,6 2,1 2,5 3,5 3,7 4,2 4,7 8 15 16,3 12,3 12,3 9,8 3,2 1,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 342,9 1,4 4,1 4,7 5,8 5,9 5,6 6,2 6,5 8,1 10,3 8,9 13,4 14,7 27,1 34,4 35,3 41 50,3 38,4 17,1 3,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 461,8 97,8 1,6 1,5 2,5 6,3 12,6 21 24,6 22 17,1 13,8 19,1 25,7 35,2 49,7 44,4 31,2 17,9 9,7 8 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 066,4 161,7 60,4 60,5 70,6 83,1 137,3 155,4 192,5 162 163,4 158,5 201,6 233,1 320,3 441,7 434 389,1 312,1 222,4 93,2 13,6
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,1 33,9 18,9 11,8 9,9 7 6,8 6,6 5,6 5,9 5,7 5,6 6,3 9,7 12,3 15,6 22,5 34,2 51,1 59 75,4 23,2
II. Novotvary 25,2 8 5,2 2,9 3,6 3,4 1,7 1,8 3,5 5,9 12 16,3 23,2 31,9 50,7 69,6 82,6 88,5 85,7 78,4 50,3 24,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,9 1,8 1,9 0,8 1,2 0,7 0,5 0,3 0,5 0,2 0,6 0,8 1,5 3,1 1,8 4,9 8,5 13,8 21,8 23,9 49,7 27,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8,8 15,4 7,2 4,2 3,5 3,2 1,6 2,2 1,4 2 2,5 5,9 6 9,1 10,1 13,5 22,8 29,5 52,1 74 75,2 91,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,5 1,3 1,4 3,6 6,7 14,3 12,3 11,6 12,9 15,7 12,5 12,8 14,3 14,8 10,6 10 12,1 19,8 33,7 42,5 57,2 64,8
VI. Nemoci nervové soustavy 9,8 19 4,7 3,4 7,1 4,6 2,4 2,8 3 3,8 6,1 6,1 8,5 16,4 13,8 17,7 19,7 31,3 31,7 49,4 23,3 26,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,5 3 1,2 1 0,3 0,8 0,5 0,2 0,4 0,7 0,7 0,8 0,9 1,5 2,8 3,1 3,9 5,4 4,8 7,1 4,5 2,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 4,5 2,6 1 1,5 0,8 0,6 0,7 0,6 0,9 1 0,9 1,4 1,1 1,9 2,2 2,4 2,7 2,7 3,3 1,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 58,7 1,9 1,7 0,5 1,3 1,5 1,8 3,3 4,4 8,8 11,5 20,5 45,6 46,7 83,4 124,3 196,5 308,7 392 490,8 644 593,9
X. Nemoci dýchací soustavy 29,4 142,7 56,9 17,6 6,1 7,8 4,6 4,3 4,9 6,1 7 11,8 11,7 20,8 35 62,9 79,3 101,7 135,5 200,8 174,3 123,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 28,7 8,1 6,2 6,5 7,9 13,8 10,6 10,6 10,4 14,1 17,6 21 30,4 32 43,1 50,8 68,5 86,9 122,6 140,5 146,9 165,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 7,2 3,9 1,9 2,3 4,2 3 3,1 2,9 2,5 2,9 3,2 6,2 7,3 6,8 12,7 11,3 15,9 28,2 20 29,9 34,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27,3 0,1 1,5 2,6 8,3 13 3,9 5 6,2 11,3 14,1 23,1 28,8 41,2 42,4 55,5 70,6 100,1 94 139,9 99,8 74,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,3 21,4 5,7 3,8 3,7 11 9,1 9,4 11,1 10,3 12,3 17 16,6 19,4 28,7 36,1 49,1 83,4 88,3 105,2 140 131,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 18,1 0 0 0 0,2 24,9 62,3 86,9 74,4 34,3 7 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,1 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 45 6,1 5 2,7 2,1 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0 0 1,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 36,4 11,7 8,1 14 16,2 3,7 3 3,8 4 4,2 6,1 7,2 9,6 14 25,1 33,9 45,9 69,2 86,9 66,2 207
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 34,5 16,7 12,3 10 13,5 15,5 12,8 11,2 11,7 12,6 13,9 15,1 22 27,9 40,5 46,9 67,3 121,9 245,1 345,5 470,6 476,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 55,1 1 179,0 4,9 3,2 5,6 16,3 28,7 39,8 44,1 34,9 22,9 23 34,5 52,7 63,2 83,6 101,1 118,7 111,6 113,1 268,6 22,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 372,8 1 949,3 154,1 87,8 99,4 160,8 167,5 203,2 202,2 174,3 154,7 190,7 265,3 345,5 461,3 634,6 852,7 1 208,9 1 570,6 1 980,1 2 377,5 2 093,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,8 0 0 0 0 0,5 0 0,1 1,7 0,2 0,9 2,4 1,6 1,5 1 0,5 0,6 1,2 1,5 2,4 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 2,3 3,5 7,9 10,2 8 13,5 17 30 0,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,1 0,7 0 1,7 1,3 12,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,2 0,5 2,6 3,5 1,6 10,2 10,3 11,3 16,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0 0,1 0 0,5 0,6 0,3 0,9 2 1,8 6,2 9,7 5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,3 2,3 1 4,3 1,3 2,6 2,7 4,3 10,7 15,7 33,7 15,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 1,3 1,5 15,3 10 19,7 38,9 93,5 137,5 240 311 251,8
X. Nemoci dýchací soustavy 7,3 0 19,3 16,1 3,7 0,4 0,6 0 0 0 1,2 1,3 2,4 2,6 12,9 18,8 18,3 21,8 25,3 47 14,2 2,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,3 2,1 4,2 3,5 7,1 15,7 14,9 9,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0 1,9 0,9 1,4 0,6 1,4 1,2 2,5 13,7 24,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,3 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,3 0,8 1,1 3,8 5,4 7,6 14,5 19,6 42,8 46,5 59,8 42,5 27
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,2 1,5 2,2 1,2 3,3 11 9,5 14,8 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,2 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,9 4,8 2 11,8 29,5 42 3,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7 0 0 0 0 0 0 0,6 0,1 0,4 0,2 0,3 1,9 2,9 7,8 12,7 15,8 37,2 86 109,7 101,8 234,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,3 0,1 1,1 2 0,8 4,5 1,9 0,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 47,2 0 19,3 16,4 4,4 0,9 0,8 1,4 4,1 1,5 6,7 9,4 21,9 34,5 54,9 90,5 124,9 241,5 389,7 601,9 639,8 520,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 64,5 0 1 12,4 46,9 50,5 144,9 90 148,6 84 59 69,2 74 100,7 56,7 21,9 22,5 32,4 32,1 36,8 42,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,4 0 0,9 1,6 4 5,9 13,5 19,6 12,1 1,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 1,4 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 66,4 0 1 12,4 47,3 50,5 144,9 90 148,6 84,3 59 69,9 74,1 101,6 58,3 25,9 29,7 46,4 51,6 48,9 44,1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,3 0 0 0
II. Novotvary 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,4 0,2 1,8 1,5 3 7,1 5,2 22,4 10,6 2,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,4 0 0 0,8 5 1,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,8 0 0 0 0 0 0,3 1,4 0 0 2,3 0,4 1,1 1 0 1,2 3,3 0 0,9 1,4 15,3 20,5
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,5 1,2 1,2 1,3 2 1,2 4,1 5,7 11,2 18,1 3,3 23,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0,4 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0,1 0 0,7 0,4 1 1,2 1,5 2,1 0,5 0,3 0,3 15,1 47
X. Nemoci dýchací soustavy 1,3 0 6,6 9,8 6,9 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 1,2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,1 0 0 0 0,3 0 0 0,7 0,4 0,7 1,3 1,5 1,3 1,8 1,5 2,9 3,2 1,9 1,9 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0,2 0,1 0,5 0,1 0,9 0,1 0,7 0,3 0,6 1,7 1,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,8 0,9 0,7 0,3 0,2 1 0,7 1,5 2,3 2,1 1,9 0 0,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9 0 7,4 12,6 13,7 3,7 1,3 3,4 2,8 2,5 5,9 4,6 5,1 8,7 7,3 14,7 24,4 21,3 46,5 17,6 59,2 67,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,9 33,9 18,9 11,8 9,9 7,5 6,8 6,7 7,4 6 6,6 7,9 7,9 11,2 13,4 16,4 23,1 35,4 52,9 61,3 75,4 23,2
péče celkem II. Novotvary 29 8 5,2 2,9 3,6 3,4 1,7 1,8 3,5 6,3 12,2 16,7 25,1 36 55,6 80,5 99,8 101,7 121,6 106 82,7 25,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,1 1,8 1,9 0,8 1,2 0,7 0,5 0,3 0,5 0,2 0,6 0,8 1,5 3,1 2,4 5,1 9,2 13,8 23,5 25,3 62,3 27,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,6 15,4 7,2 4,9 8,6 4,6 1,8 2,2 1,4 2 2,5 7 7,2 9,7 12,7 17,1 24,4 39,7 62,4 85,3 92,1 91,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 78,4 1,3 2,5 16 53,6 64,9 157,5 103,4 161,8 99,7 73,8 82,4 89,9 117,1 67,6 34 39,8 54 72,9 90,3 120,3 85,4
VI. Nemoci nervové soustavy 15,9 19 5 3,6 7,4 4,8 3 3,2 4,7 4,9 9,5 8,8 14,1 20,6 19,2 28,6 35,6 66,7 85 98,5 63,4 26,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 3 1,5 2,9 0,3 0,8 0,5 0,2 0,4 0,7 0,7 0,8 0,9 1,5 2,8 3,1 3,9 5,4 4,8 7,1 4,5 2,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 4,5 2,6 1 1,5 0,8 0,6 0,7 0,6 0,9 1 0,9 1,4 1,1 1,9 2,2 2,4 2,7 2,7 3,8 1,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 73,7 1,9 1,7 0,5 1,3 1,5 2 3,5 4,6 9 11,6 22,9 47,5 63 94,6 145,5 238,9 402,7 529,9 731,1 970,1 892,7
X. Nemoci dýchací soustavy 38 142,7 82,8 43,4 16,7 9,7 5,2 4,3 4,9 6,1 8,2 13 14,2 23,4 47,8 81,8 97,7 123,5 160,8 248 188,5 126,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 30,1 8,1 6,2 6,5 7,9 13,8 10,6 10,6 10,4 14,1 17,6 21 31,1 32,4 45,2 55 72,1 94 138,4 155,4 156,5 165,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,8 7,2 3,9 2,2 3,5 4,8 3 3,1 2,9 2,7 2,9 3,2 8,1 8,1 8,2 13,3 12,7 17,1 30,7 33,7 54,1 34,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34,7 0,1 1,5 2,6 8,6 13 4 6 6,9 12,2 16,3 25,7 33,9 48,4 51,4 72,9 93,5 144,8 142,4 199,7 142,3 101,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,2 21,4 5,7 3,8 3,7 11 9,1 9,4 11,1 10,3 12,8 17 16,6 19,6 30,2 38,3 50,3 86,8 99,3 114,8 154,7 131,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 18,1 0 0 0 0,2 24,9 62,3 86,9 74,4 34,3 7 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,1 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,5 45 6,3 5 2,7 2,1 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 1 0,1 0,2 0,2 0,3 0 0 1,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 15,2 36,4 11,7 8,1 14,7 16,2 3,8 3 3,8 4 4,8 6,4 7,5 10 14,5 26 38,7 47,9 81 116,4 108,2 210,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 41,8 16,7 12,3 10 13,5 15,5 12,8 12 12,2 13,1 14,3 15,5 24,4 30,9 49,2 59,7 83,8 159,9 331,8 456,9 574,3 710,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 56,3 1 179,0 4,9 3,2 5,9 16,3 28,8 40,3 45,8 35,7 23,6 23,9 34,8 54 64 86,2 105,4 121,6 118 114,9 269,6 22,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 495,3 1 949,3 181,9 129,2 164,8 216 314,5 298,1 357,7 262,4 226,2 274,6 366,4 490,3 581,8 765,7 1 031,7 1 518,2 2 058,5 2 648,5 3 120,6 2 681,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)