8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 84,9 1,9 4,9 3,5 2,7 3,1 2,4 3,3 3 3,8 3 3,4 3,8 4,8 6 8,9 7,8 7,3 5,6 4 1,4 0,2
II. Novotvary 213,5 0,8 2,9 1,3 2,4 1,6 0,8 1,7 1,9 4 8,6 10,5 12,7 17,9 28,6 43,6 31,2 22 13,5 5,3 2 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 20 0,2 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 2 2,9 2,3 3,2 2,1 1,4 1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 63 1 2,7 2,5 1,7 1,7 0,8 1,2 1 1,5 2 1,7 3,2 4,6 5,4 7,3 6,7 6,2 6,2 3,5 1,6 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 95,3 0,1 0,3 2,9 4,1 6,1 6,8 6,7 9 9,9 8,1 7,2 7,8 5,5 6,2 4,7 3,1 2,9 1,8 1,5 0,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 66,7 0,8 3,8 1,8 2,3 2,2 1,8 1,4 1,9 2,7 3,2 3,6 4,1 4,1 5,2 8,3 7 6 3,7 2,4 0,4 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 13,4 0,2 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,4 2 1,5 2 0,9 0,4 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11,3 0,4 0,6 0,7 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,6 0,6 0,7 0,5 0,8 1,2 1,5 1 0,3 0,1 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 423,4 0,1 0,1 0,3 0,6 1 1,2 2 2,2 5,3 14,1 10,6 16,3 25,7 47,7 70,5 66,7 60,9 52 31,6 13 1,6
X. Nemoci dýchací soustavy 217,6 11,4 16 8,5 3,2 3,5 4,8 2,7 2,8 4,3 5,5 5,6 7 13,2 20,3 29,2 27,3 20,6 15,1 10,1 5,9 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 235,6 1,4 2,2 3,8 3,8 5,1 5,4 6 6,2 9,9 12,8 13 12,7 15,9 25 32,7 27,5 22,9 15,5 9,4 3,5 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 48,8 0,9 1,1 0,9 1,1 1,8 1,6 1,3 1,6 1,7 2,4 1,8 3,8 3,9 4,3 5,9 5 3,5 4 1,2 0,9 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 198,2 0 0,6 1,1 3,3 5,2 2,3 3,1 3,7 7,6 11,1 12,7 15,6 18,4 22,9 29,5 25 18,4 11,2 5,3 0,9 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 157,5 2,4 1,6 1,6 1,5 4,1 4,2 5,2 5,6 7,2 8,9 8,2 9,5 9,8 15,3 20,4 18,3 14,4 10,5 6 2,4 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 151 0 0 0 0,1 10 29,9 43,1 41 21 5,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 32,4 32,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 11,1 3,6 1,9 2,2 1 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 112,7 3,8 3,8 3,6 5,6 6,1 2,5 2,4 2,4 3,2 4,1 3,7 4,2 5,8 8,2 13,7 10,7 10,9 9,2 5,5 2,7 0,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 199,1 1,2 4,1 4,6 5,5 5,8 5,7 6,6 6,8 7,1 10,2 8,8 9,6 11,3 16 20,4 17,1 18,4 18,7 14,7 5,6 0,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 430,7 96,5 1,6 2 2,8 5,2 10,3 19,8 20,6 21 16,6 14 19,7 22,8 34,3 47,4 41,8 30,6 14,9 6,8 1,9 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 786,2 159 49,1 42,3 42,9 63,9 81,5 107,4 110,8 111,5 118,1 106,8 132 166,1 249,5 348,9 300,7 251,2 185,3 109,2 44,1 6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 15,8 0 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0 0,2 0,4 0,2 0,3 0,8 0,5 1,7 2,7 1,7 3,3 1,8 1,5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1 1 1,3 6,5 7,3 5,1 5,5 6,6 2,4 1,3 0,9
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 0,3 0,7 0,9 1 0,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 23,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 2,1 3,3 4 3 3,4 4,6 2,6 0,1 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0 1,3 0,8 2 2 2,5 4,5 2,2 1,4 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 41,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,2 1,8 1,5 2,3 1,3 3 6,8 3,8 6,5 7,8 2,9 2,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,1 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 258,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 0,4 1,8 4,7 8,7 19,2 29,5 34 36,5 47,7 48,1 22,9 3,5
X. Nemoci dýchací soustavy 71,6 0 6,5 7,4 1,4 0,1 0 0 0,3 0,4 1,1 1,1 2,1 2,7 9,1 8,6 8,1 8,5 4,7 7,1 1,6 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 30,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,9 1 2,8 2,6 2,9 4,2 6,7 5,5 3,2 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,3 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 2,4 0,5 2,3 1 1,9 1,6 2,7 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 91,5 0 0 0 0 0 0,6 0,2 0,6 1,3 1,5 2,6 3,1 4,3 8,8 12 14,3 14,9 14,1 9,7 3,2 0,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0,9 1,9 2,3 4 3,4 5,5 2,4 0,6 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,9 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,1 0,8 0 0 0,6 0,9 2,7 2,6 5,1 5,2 3,6 6,5 0,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 161,9 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,2 1,1 1,3 2,9 5,2 8,8 14,5 13,2 18,1 40,5 36,4 16,1 3,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 49,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 0,3 0,5 2,2 2,8 5,5 8 9 7,9 8,2 3,8 0,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 871,5 0 6,7 7,5 1,8 0,1 1,1 0,8 1,1 4,8 8,2 10,7 19,4 34,8 69,3 103,1 105,2 121,8 161,7 136,5 66,1 10,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 567,2 0 0,3 7,9 28,3 23,7 38,7 46,4 66,9 114 61,7 25,4 51,6 56,7 15,2 11,3 6,3 2,6 3,8 5,5 0,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 27,1 0 0 0 0 0 0 0,1 5,2 0 1 0 0,1 0 9,4 4,5 2,3 1,4 2 0,8 0,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 594,4 0 0,3 7,9 28,4 23,7 38,7 46,5 72,1 114 62,7 25,4 51,7 56,7 24,6 15,9 8,6 4 5,9 6,3 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 15 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,7 0,5 0,1 0,2 1,6 3 1,8 1,9 3,9 0,5 0,2 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,9 0 0 0,3 2,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,6 1,4 1,9 1 0,3 1,3 2,2 1 0,9 1,1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 21 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 0,2 0,5 0,9 1,5 1,2 1,8 0,9 1,3 2,5 1 1,4 0,9 5,8 0,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 0 0,1 1,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0,1 1 0,4 0,7 1,1 1,3 1,7 0,5 0,4 0,3 0,1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 12,8 0 3,7 4,7 3,3 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15,3 0 0 0,2 0,4 0 0,3 0,3 0,3 0,4 1,5 0,9 1,8 1,4 1,7 2,6 1,6 0,8 0,6 0,4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,1 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0 0,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,2 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,2 0,1 0,4 0,2 0,1 0,3 0 0,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,6 0 0 0 0 0 0,3 0,8 1,6 0,9 0,5 0,2 0,2 0,7 0,5 1 0,9 0,5 0,3 0 0,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 103,8 0 4,3 6,9 6,5 1,2 1,5 1,8 2,8 3,1 4,7 5,1 5,9 5,9 7,7 11,4 8,9 8,2 7,5 8,1 1,9 0,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 101,2 1,9 5 3,5 2,7 3,1 2,7 3,5 3 4 3,4 3,6 4,1 5,7 6,5 11,1 10,6 9 8,9 5,8 2,9 0,2
péče celkem II. Novotvary 267,5 0,8 2,9 1,3 2,4 1,6 0,8 1,9 1,9 4,2 9,3 12,1 13,8 19,5 36,7 53,9 38,1 29,4 24 8,1 3,4 1,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24,2 0,2 0,6 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 2,5 3,4 2,6 3,8 3 2,4 1,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 89,3 1 2,7 2,8 3,8 1,9 0,8 1,2 1 1,5 2 1,8 3,4 6,7 8,7 11,3 9,7 9,9 10,8 6,1 1,7 0,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 692,5 0,1 0,6 10,9 32,4 29,7 45,6 53,2 76,1 123,9 70,1 33,8 60,8 65,4 23,1 18,3 12,7 10,3 11,1 10,1 3,9 0,5
VI. Nemoci nervové soustavy 156,5 0,8 3,8 2 2,4 2,2 2,2 1,8 7,6 4,8 7,5 6,4 8,3 6,3 18,9 22,1 14,1 15,2 14,4 11,9 3,6 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 15,7 0,2 0,5 1,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,4 2,7 1,6 2 0,9 0,4 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11,7 0,4 0,6 0,7 0,6 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,7 0,6 0,7 0,5 0,8 1,4 1,6 1 0,3 0,1 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 689,6 0,1 0,1 0,3 0,6 1 1,3 2 2,4 6,7 14,6 13,5 21,4 35,1 67,9 101,3 102,3 97,8 100 80 36 5,1
X. Nemoci dýchací soustavy 302 11,4 26,2 20,6 7,9 4,4 4,8 2,7 3,1 4,8 6,6 6,6 9,2 15,9 29,4 37,8 35,4 29,3 20 17,2 7,5 1,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 266,8 1,4 2,2 3,8 3,8 5,1 5,4 6 6,3 10 13 13,2 13,6 16,9 27,8 35,3 30,8 27,1 22,5 14,9 6,7 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 63,6 0,9 1,3 1,1 1,4 1,8 1,6 1,3 1,6 1,7 2,4 1,8 4,4 6,3 4,8 8,2 6 5,4 5,6 3,9 1,9 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 304,9 0 0,6 1,3 3,7 5,3 3,2 3,6 4,6 9,2 14,1 16,2 20,5 24,2 33,3 44 40,8 34,1 26 15,4 4,2 0,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 179,5 2,4 1,6 1,6 1,5 4,1 4,2 5,2 5,6 7,2 9 8,3 10,1 10,7 17,2 22,8 22,3 17,8 16 8,4 3 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 151 0 0 0 0,1 10 29,9 43,1 41 21 5,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 32,4 32,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 11,6 3,6 2,1 2,3 1,1 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 142,6 3,8 3,9 3,8 6 6,1 2,5 2,4 2,4 3,3 4,9 3,7 4,2 6,4 9,2 16,6 13,4 16,2 14,4 9,1 9,3 1,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 364,2 1,2 4,1 4,6 5,5 5,9 6,1 7 7 7,6 11,5 10,8 12,7 16,5 25,2 35,1 30,4 36,8 59,2 51,2 21,7 4,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 489 96,5 1,6 2 2,9 5,2 10,6 20,6 22,2 22,1 17,7 14,4 20,4 25,7 37,5 53,8 50,8 40,2 23,2 15 5,8 0,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 355,9 159 60,4 64,8 79,5 88,9 122,8 156,4 186,9 233,4 193,8 148,1 209 263,5 351,1 479,2 423,4 385,2 360,3 260 113,1 17,1
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 10,3 23,1 14,8 7,3 6,5 8,1 5,2 6,2 5,5 5,9 4,2 6,1 7 9,7 10,6 15,2 20,4 30,2 36,8 48,7 47,5 46,8
II. Novotvary 26 9,7 8,7 2,7 5,8 4,2 1,7 3,2 3,5 6,2 12,1 18,8 23,4 36,3 50,5 74,4 81,4 90,9 88,8 64,6 67,9 23,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,4 2,4 1,8 1,3 1 0,8 0,4 0,2 0,4 0,3 0,6 0,9 1,1 1,6 3,5 4,9 6 13,2 13,8 17,1 33,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,7 12,1 8,1 5,2 4,1 4,4 1,7 2,3 1,8 2,3 2,8 3 5,9 9,3 9,5 12,5 17,5 25,6 40,8 42,6 54,3 93,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,6 1,2 0,9 6,1 9,9 16 14,7 12,7 16,5 15,3 11,4 12,9 14,4 11,2 10,9 8 8,1 12 11,8 18,3 23,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8,1 9,7 11,5 3,8 5,6 5,8 3,9 2,6 3,5 4,2 4,5 6,5 7,6 8,3 9,2 14,2 18,3 24,8 24,3 29,2 13,6 23,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 2,4 1,2 0,8 1 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1,3 2 2,5 3,4 3,9 8,3 5,9 4,9 3,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 4,9 1,8 1,5 1,5 0,8 0,6 0,8 0,5 0,9 0,8 1,1 1,3 1 1,4 2 3,9 4,1 2 1,2 3,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 51,5 1,2 0,3 0,6 1,5 2,6 2,6 3,8 4 8,2 19,8 19 30,1 52,2 84,2 120,3 174,1 251,8 341,9 385 441,1 374,7
X. Nemoci dýchací soustavy 26,5 138,3 48,3 17,8 7,7 9,2 10,4 5,1 5,1 6,7 7,7 10 12,9 26,8 35,8 49,8 71,2 85,2 99,3 123,1 200,2 163,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 28,7 17 6,6 8 9,2 13,3 11,7 11,3 11,4 15,3 18 23,3 23,4 32,3 44,1 55,8 71,8 94,7 101,9 114,5 118,8 187,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,9 10,9 3,3 1,9 2,7 4,7 3,5 2,5 2,9 2,6 3,4 3,2 7 7,9 7,6 10,1 13 14,5 26,3 14,6 30,5 46,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,1 0 1,8 2,3 8 13,6 5 5,9 6,8 11,8 15,6 22,8 28,8 37,4 40,4 50,3 65,2 76,1 73,6 64,6 30,5 46,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,2 29,1 4,8 3,3 3,6 10,7 9,1 9,8 10,3 11,1 12,5 14,7 17,5 19,9 27 34,8 47,8 59,5 69 73,1 81,4 46,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 18,4 0 0 0 0,2 26,2 64,5 81,4 75,1 32,5 8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,9 393,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 43,7 5,7 4,6 2,4 1,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0,7 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13,7 46,1 11,5 7,5 13,5 16 5,4 4,5 4,4 4,9 5,8 6,6 7,8 11,8 14,5 23,4 27,9 45,1 60,5 67 91,6 117,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 24,2 14,6 12,4 9,6 13,3 15,2 12,3 12,5 12,5 11 14,3 15,8 17,7 22,9 28,2 34,8 44,6 76,1 123 179,1 190 187,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 52,4 1 171,0 4,8 4,2 6,8 13,6 22,2 37,4 37,7 32,5 23,3 25,1 36,4 46,3 60,5 80,9 109,1 126,5 98 82,8 64,5 23,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 338,8 1 929,4 148,1 88,5 103,8 167,2 175,9 202,8 202,9 172,5 165,8 191,4 243,7 337,3 440,3 595,4 784,8 1 038,4 1 218,4 1 330,4 1 496,4 1 405,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,9 0 0,3 0 0 0 0,4 0,4 0 0,3 0,6 0,4 0,6 1,6 0,9 2,9 7 7 21,7 21,9 50,9 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,8 1,8 2,6 11,5 12,5 13,3 22,7 43,4 29,2 44,1 210,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,9 0,8 2,9 5,9 12,2 10,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,4 4,3 5,8 6,8 7,8 14,1 30,2 31,7 3,4 23,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,1 0 2,6 1,4 3,4 5,2 10,3 29,6 26,8 47,5 93,7
VI. Nemoci nervové soustavy 5,1 0 0 0 0 0 0 0,4 0 1,9 2,5 2,7 4,2 2,6 5,3 11,6 9,9 26,9 51,3 35,3 88,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,3 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,5 0,6 3,2 8,7 17,7 33,9 50,3 88,7 150,9 313,6 586 777,1 819,7
X. Nemoci dýchací soustavy 8,7 0 19,6 15,5 3,4 0,3 0 0 0,5 0,6 1,5 2 3,9 5,5 16,1 14,7 21,1 35,1 30,9 86,5 54,3 140,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,4 1,7 2 4,9 4,4 7,6 17,4 44,1 67 108,6 46,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,7 0 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 4,9 0,9 3,9 2,6 7,9 10,5 32,9 33,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11,1 0 0 0 0 0 1,3 0,4 1,1 2 2,1 4,7 5,7 8,7 15,5 20,5 37,3 61,6 92,7 118,2 108,6 117,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,1 1,8 3,4 3,9 10,4 14,1 36,2 29,2 20,4 46,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,5 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0,2 1,1 0 0 1,2 1,6 4,6 6,8 21,1 34,2 43,9 220,6 117,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,7 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0,3 1,5 2,3 5,4 10,6 15,5 24,7 34,4 74,8 266,3 443,5 546,3 772,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1 0,5 0,9 4,5 4,9 9,4 20,9 37,2 51,9 99,9 128,9 117,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 106 0 20,2 15,7 4,4 0,3 2,4 1,5 2 7,4 11,5 19,2 35,8 70,7 122,3 175,9 274,6 503,5 1 063,2 1 663,0 2 243,0 2 505,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 69 0 0,9 16,5 68,5 62 83,5 87,6 122,5 176,3 86,6 45,5 95,3 115,1 26,8 19,3 16,4 10,7 25 67 23,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,3 0 0 0 0 0 0 0,2 9,5 0 1,4 0 0,2 0 16,6 7,7 6 5,8 13,2 9,7 10,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 72,3 0 0,9 16,5 68,7 62 83,5 87,8 132 176,3 88 45,5 95,4 115,1 43,4 27,1 22,4 16,5 38,8 76,8 33,9 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,8 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 1 0,9 0,2 0,4 2,8 5,1 4,7 7,9 25,6 6,1 6,8 70,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,4 0 0 0,6 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,5 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,2 0 1,1 2,6 3,9 1,8 0,5 3,4 9,1 6,6 11 37,3 23,4
VI. Nemoci nervové soustavy 2,6 0 0,3 0,6 0,2 0,3 0,9 0,4 0,9 1,4 2,1 2,2 3,3 1,8 2,3 4,3 2,6 5,8 5,9 70,7 10,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,3 2,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,6 0,1 1,8 0,7 1,4 1,9 2,2 4,4 2,1 2,6 3,7 3,4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1,6 0 11,2 9,8 8 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,3 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0,3 0,2 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,9 0 0 0,4 1 0 0,6 0,6 0,5 0,6 2,1 1,6 3,3 2,8 3 4,4 4,2 3,3 3,9 4,9 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,6 0 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,8 0 0 3,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,4 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 1,1 0,4 0,2 0,7 0,3 0,3 1,2 0 1,2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0,6 1,5 2,9 1,4 0,7 0,4 0,4 1,4 0,9 1,7 2,3 2,1 2 0 3,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12,6 0 13 14,4 15,7 3,1 3,2 3,4 5,1 4,8 6,6 9,1 10,9 12 13,6 19,5 23,2 33,9 49,3 98,7 64,5 70,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,3 23,1 15,1 7,3 6,5 8,1 5,8 6,6 5,5 6,2 4,8 6,5 7,6 11,6 11,5 18,9 27,7 37,2 58,5 70,7 98,4 46,8
péče celkem II. Novotvary 32,5 9,7 8,7 2,7 5,8 4,2 1,7 3,6 3,5 6,5 13,1 21,7 25,5 39,6 64,8 92 99,4 121,5 157,8 98,7 115,4 304,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,9 2,4 1,8 1,3 1 0,8 0,6 0,2 0,4 0,3 0,6 0,9 1,1 1,6 4,4 5,8 6,8 15,7 19,7 29,2 44,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,9 12,1 8,1 5,9 9,2 5 1,7 2,3 1,8 2,3 2,8 3,2 6,3 13,6 15,4 19,3 25,3 40,9 71 74,3 57,7 117,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 84,2 1,2 1,8 22,8 78,4 77,7 98,4 100,5 139,3 191,7 98,4 60,6 112,2 132,8 40,8 31,2 33,1 42,6 73 123,1 132,3 117,1
VI. Nemoci nervové soustavy 19 9,7 11,5 4,2 5,8 5,8 4,7 3,4 13,9 7,4 10,5 11,5 15,3 12,8 33,3 37,7 36,8 62,8 94,7 145 122,2 23,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 2,4 1,5 3,3 1 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,9 1,3 2 2,5 4,6 4,2 8,3 5,9 4,9 3,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 4,9 1,8 1,5 1,5 0,8 0,6 0,8 0,5 0,9 1 1,1 1,3 1 1,4 2,4 4,2 4,1 2 1,2 3,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 83,9 1,2 0,3 0,6 1,5 2,6 2,8 3,8 4,4 10,4 20,5 24,2 39,5 71,3 119,8 172,9 267 404,3 657,5 974,7 1 221,6 1 194,4
X. Nemoci dýchací soustavy 36,7 138,3 79 43,1 19,1 11,5 10,4 5,1 5,7 7,4 9,3 11,8 17 32,3 51,9 64,5 92,4 121,1 131,5 209,6 254,5 304,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 32,4 17 6,6 8 9,2 13,3 11,7 11,3 11,5 15,5 18,3 23,7 25,1 34,3 49,1 60,2 80,4 112 147,9 181,5 227,3 234,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,7 10,9 3,9 2,3 3,4 4,7 3,5 2,5 2,9 2,6 3,4 3,2 8,1 12,8 8,5 14 15,7 22,3 36,8 47,5 64,5 46,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 37,1 0 1,8 2,7 9 13,9 6,9 6,8 8,4 14,2 19,8 29 37,8 49,1 58,8 75,1 106,5 141 171 187,6 142,5 140,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,8 29,1 4,8 3,3 3,6 10,7 9,1 9,8 10,3 11,1 12,6 14,9 18,6 21,7 30,4 38,9 58,2 73,6 105,2 102,3 101,8 93,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 18,4 0 0 0 0,2 26,2 64,5 81,4 75,1 32,5 8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,9 393,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 43,7 6,3 4,8 2,7 1,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0,7 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 17,3 46,1 11,8 8 14,5 16 5,4 4,5 4,4 5,1 6,9 6,6 7,8 13 16,2 28,3 35 67 94,7 110,9 315,6 257,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 44,3 14,6 12,4 9,6 13,3 15,4 13,2 13,2 12,8 11,8 16,1 19,4 23,4 33,5 44,5 59,9 79,3 152,1 389,2 623,8 736,3 960,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 59,5 1 171,0 4,8 4,2 7 13,6 22,9 38,9 40,6 34,2 24,8 25,8 37,7 52,2 66,2 91,8 132,6 166,2 152,5 182,7 196,8 163,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 529,7 1 929,4 182,2 135,6 192,3 232,6 265 295,4 342,2 361 272,1 265,4 385,8 535,1 619,5 817,7 1 105,0 1 592,4 2 369,0 3 167,6 3 837,8 4 004,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)