8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 85,6 3,3 6,2 4,3 2,1 2,8 2,5 2,3 2,7 2,8 2,5 2,5 3,8 4,6 8,3 10,2 7,2 7,4 5 3,7 1,2 0,2
II. Novotvary 224,5 0,2 1,4 1,8 1,1 1 1 1,2 1,9 4,7 9,5 11,2 13,3 21,1 36,6 41,6 32,2 21,6 13,8 7,1 1,6 0,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 24,8 0,6 0,4 0,7 0,5 0,8 0,4 0,2 0,2 0,3 0,6 0,9 0,5 0,9 1,8 2,5 3,6 3,7 3,3 2,1 0,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 73,5 1,5 4,5 2,7 1,8 1,4 0,8 0,8 1,1 2,3 2,2 2,7 3,9 4,1 7,1 10,2 8 6,5 5,4 3,6 2,5 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 92,2 0,1 0,5 2,1 4,5 6 5,9 7,6 8,3 8,5 8 6,9 7,6 5,9 4,8 4,4 4 2,6 2,1 1,6 0,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 64,3 1,1 1,2 1,7 2,3 2 1,1 1,2 1,8 2,1 3,2 3 3,5 4,3 8,5 8 6 5,3 4,2 2,5 0,9 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 14,7 0,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,6 2,2 1,9 1,7 1 0,5 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10,6 0,3 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,4 0,2 0,6 0,6 0,8 0,6 0,8 1 0,9 0,8 0,6 0,4 0 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 432,9 0,1 0,1 0,6 0,5 0,9 1,4 1,7 2,2 4,9 7,7 10,6 16,5 29 50,9 73,1 66,3 56,7 59,9 34,9 12,9 1,8
X. Nemoci dýchací soustavy 223,3 11,3 16,6 7,8 3,6 3,4 3,5 3,4 2,5 3,6 5,4 4,4 7,4 13,3 23 29 27,1 21,6 20,8 11,1 4 0,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 240,2 1 2,7 3,6 4,2 5,2 6,3 6 7,1 9,5 13,8 12,1 14 19,2 26,2 29,8 25 20,2 18,3 12,3 3,2 0,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 48,7 0,5 1 0,8 0,8 1,4 1,8 1,8 1,3 2,2 2,7 2 2,9 4,7 5,2 7,1 4,1 3,2 2,8 1,3 0,8 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 212,1 0 0,6 1,5 3,6 4,9 2,7 3,1 4,6 8,2 11,6 14,1 15,9 18,6 24,2 30,7 26,7 17,9 12,6 9,1 1,3 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 168,4 1,7 2,1 1,7 1,7 4,8 5,2 5,5 6,1 7,6 9,6 8,7 9,4 10,8 16,8 22,6 18,5 14,2 11,1 7,2 2,6 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 153,9 0 0 0 0,1 9 28,9 44,4 41,8 24,4 5,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 39,8 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 14,7 5,4 2,3 2,8 1,3 0,7 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 100,2 3,8 3,3 3,3 5,3 5,5 2,2 1,6 2,7 3,2 3,3 3,6 3,6 5,2 8 10,5 9,7 7,8 8,9 6,3 2,2 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 238,7 2 4,7 4,3 6,9 6,7 6 6,9 6,6 9,8 10,1 10 12,7 13,1 17,3 23,6 20 19 23,3 21,9 12,2 1,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 400,6 95,8 1,7 2 2,1 3,4 7,8 13,8 17,7 18,3 13,6 12,2 14,9 22,3 36,2 47,6 41,2 24,6 16,8 5,8 2,4 0,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 863,8 168,9 50,5 42,9 43,2 60,6 78,1 102,4 109,2 113,7 110,3 106,7 131,4 179,3 277,6 354,3 302,5 234,9 209,8 131,1 49,5 7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 17,9 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,1 4,5 0,4 2,6 0,7 2,2 1,8 1,9 1,9 0,9 0,2 0,3
nemocných (LDN) II. Novotvary 42,5 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,1 1,2 1,9 3,8 8,1 7,1 5,9 5,6 5,6 2,6 0,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,9 0,5 0,1 0,6 0,4 0,4 0,9 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 25,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 3,1 2,3 5,1 4,8 4,6 3,7 0,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,8 0,5 1,4 0,9 0,8 1,3 2,8 7,8 0,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 56,1 0 0 0 0 0 0,4 0,7 0,3 1 1,1 1,6 3,4 3,6 7,7 7,4 12,1 5,9 6,7 3,4 0,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 311,9 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,3 0,7 2,3 6,4 12 24,2 37,9 38,5 43,8 60,8 54,5 25,8 3,4
X. Nemoci dýchací soustavy 77,2 0 5 6,5 1,8 0,2 0 0 0,3 0,1 0,4 1,9 0,9 6,2 9,2 10,8 8,6 6,7 10,4 5,6 2,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 25,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,7 0,4 1,5 3,8 3,8 3,5 5,2 4,8 1,2 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,1 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0,6 1 2,4 1,6 3,2 3,9 2,6 0,8 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 89,3 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,1 1,1 1,4 2,4 3,7 5 7,9 12,2 12,9 14,7 17,2 7,8 2,4 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 1,2 1,3 1,7 1,8 6,1 4,9 5,4 1,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 23,3 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0,5 1,5 1,8 2,7 4,6 5 3,3 2,9 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 150 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,9 1,8 2,5 2,4 6,7 12 11,2 19,7 22,6 27 27,3 14,6 0,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 34,9 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0,3 0 0,9 0,7 1,2 2,9 4,6 3,7 5,2 7,6 4,4 2,8 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 917,3 0 5,4 6,6 2 0,3 1 1,8 1,8 5,6 6,3 17,8 22,3 45,7 82,9 106,3 119,6 130,2 163,9 135,1 57,2 5,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 598,6 0 0 10,9 27 28,9 44,1 93,7 81,1 58,9 57,3 50,9 42,5 35,9 24,2 17,9 6,7 9 6,6 2,4 0,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 15,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 2,1 4,1 0 3,6 1,4 1 2,5 0,6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 614,1 0 0 10,9 27 28,9 44,1 93,7 81,1 58,9 57,4 50,9 44,6 40 24,2 21,4 8,1 10 9 3,1 0,7 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 1,4 0,5 2,8 3,6 2,7 2,8 2,6 1,8 2,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,8 0 0,1 0,6 1,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9,3 0 0 0,1 0 0,3 0,7 0,4 0 0,6 0,2 0,4 1,1 1,1 0 0,7 0,2 0 2,3 0,1 1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 25,6 0 0,2 0,1 0,3 0,4 1,2 0,7 0,9 1,3 1,3 1,8 1,3 0,7 1,8 1,9 2,8 2,6 1,7 1 3,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,6 1,2 0,6 1,7 1,6 1,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 17,1 0 4,5 6,7 4,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0,1 0 0,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15,2 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 1 0,9 1,3 1,1 1,3 1,7 2,5 1,7 1 0,4 0,4 0,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,9 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,2 0,4 0,3 0,7 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,8 0 0 0 0,1 0 0 0,6 1,3 1,3 0,4 0,6 0,3 0,8 0,7 0,8 1,2 0,5 0,1 0,2 0,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 116,2 0 5,4 8,8 6,9 2,1 2,6 2 3,2 4,7 4 5 7 5,5 8,9 11,7 10,4 7,6 8 3,9 8,3 0,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 103,8 3,3 6,4 4,4 2,1 2,8 2,5 2,5 2,7 3 2,8 7 4,2 7,2 8,9 12,4 8,9 9,2 6,9 4,6 1,4 0,6
péče celkem II. Novotvary 288,6 0,2 1,4 1,8 1,1 1 1 1,3 1,9 5 9,9 12,6 16,6 25,4 47,5 52,3 40,7 30 21,9 11,5 4,8 0,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 28,7 0,6 0,4 0,7 0,5 0,8 0,4 0,3 0,2 0,3 0,6 0,9 0,6 1,7 2,3 2,6 4,2 4,1 3,7 2,9 0,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 101,6 1,5 4,6 3,3 3,3 1,8 0,8 0,8 1,1 2,3 2,2 2,7 4,2 4,9 10,2 12,5 13,3 11,3 10 7,3 3,1 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 717,6 0,1 0,5 13 31,4 35,3 50,7 101,6 89,4 68,2 65,8 58,2 52 43,3 30,3 23,9 11,8 12,9 13,8 11,9 3,2 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 161,3 1,1 1,4 1,8 2,6 2,4 2,7 2,6 2,9 4,4 5,8 6,4 10,2 12,6 18 20,8 22,2 14,8 15,1 7,6 5,4 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 16,4 0,2 0,7 1,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 1,2 1,6 2,2 2 1,8 1 0,7 0,1 0,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10,6 0,3 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0,4 0,2 0,6 0,6 0,8 0,6 0,8 1 0,9 0,8 0,6 0,4 0 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 753,1 0,1 0,1 0,6 0,5 0,9 1,4 1,7 2,8 6,3 8,6 13,4 24,1 41,6 76,7 112,6 106,1 100,9 121 89,6 38,8 5,2
X. Nemoci dýchací soustavy 317,6 11,3 26,1 21 9,9 4,2 3,5 3,4 2,8 3,7 5,9 6,3 8,4 19,8 32,1 40,1 35,7 28,3 31,3 16,7 6,8 0,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 266,7 1 2,7 3,6 4,2 5,2 6,3 6 7,1 9,5 14,2 12,3 14,7 19,6 27,7 33,6 28,8 23,8 23,6 17,3 4,8 0,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 66,1 0,5 1,3 1,1 0,9 1,4 1,8 1,8 1,3 2,5 2,7 2,2 3 5,3 6,2 9,5 5,7 6,4 6,8 3,9 1,6 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 316,7 0 0,7 1,7 4 5,1 3,5 3,5 5,1 10,3 13,8 17,7 20,8 24,9 33,9 45,3 41,3 33,5 30,2 17,3 3,7 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 192,7 1,7 2,1 1,7 1,7 4,8 5,2 5,5 6,1 7,7 9,7 8,8 9,6 12 18 24,3 20,3 20,2 16,1 12,7 4,2 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 153,9 0 0 0 0,1 9 28,9 44,4 41,8 24,4 5,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 39,8 39,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 15,1 5,4 2,4 3 1,4 0,7 0,4 0,2 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 124,1 3,8 3,3 3,3 5,5 5,5 2,2 1,6 2,7 3,4 3,3 3,7 4 5,8 9,6 12,2 12,6 12,5 13,9 9,5 5,1 0,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 392,6 2 4,7 4,3 7 6,8 6,3 7,3 7,3 10,9 12,3 12,8 15,7 19,9 29,5 35,2 39,8 41,9 50,5 49,2 26,8 2,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 444,4 95,8 1,7 2 2,2 3,6 7,8 14,6 19,2 19,9 14 13,7 15,9 24,3 39,8 53 46 30,3 24,6 10,4 5,2 0,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 511,4 169 61,3 69,2 79,1 92 125,7 199,8 195,3 182,9 178 180,4 205,4 270,6 393,6 493,7 440,5 382,7 390,8 273,2 115,7 12,5
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 10,4 40 18,4 9,1 5,2 7,3 5,1 4,3 4,9 4,1 3,6 4,6 7,2 8,9 14,2 17,8 19,8 32,5 32,7 46 41,3 67,6
II. Novotvary 27,3 2,4 4,1 3,8 2,7 2,6 2 2,2 3,4 6,9 13,8 20,4 25,3 41 62,8 72,7 88,5 94,8 90,1 88,4 55 236,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 7,3 1,2 1,5 1,2 2,1 0,8 0,4 0,4 0,4 0,9 1,6 0,9 1,7 3,1 4,4 9,9 16,2 21,6 26,1 24,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8,9 18,2 13,3 5,7 4,5 3,7 1,6 1,5 2 3,4 3,2 4,9 7,4 8 12,2 17,8 22 28,5 35,3 44,8 85,9 67,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,2 1,2 1,5 4,4 11,1 15,7 12 14,2 15 12,5 11,6 12,6 14,4 11,5 8,2 7,7 11 11,4 13,7 19,9 24,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,8 13,3 3,6 3,6 5,7 5,2 2,2 2,2 3,2 3,1 4,6 5,5 6,6 8,4 14,6 14 16,5 23,3 27,4 31,1 30,9 67,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 2,4 1,2 0,8 0,7 0,8 0,4 0,6 0,4 0,6 0,7 1,1 1,5 2,3 2,7 3,8 5,2 7,5 6,5 6,2 3,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 3,6 2,4 1,5 1,2 0,8 0,4 0,7 0,4 0,9 0,9 1,5 1,1 1,6 1,7 1,6 2,2 2,6 2,6 0 3,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52,6 1,2 0,3 1,3 1,2 2,4 2,9 3,2 4 7,2 11,2 19,3 31,3 56,4 87,3 127,7 182,3 248,9 391,2 434,3 443,5 608,1
X. Nemoci dýchací soustavy 27,1 137 49,2 16,4 8,9 8,9 7,1 6,3 4,5 5,3 7,8 8 14,1 25,8 39,4 50,7 74,5 94,8 135,9 138,1 137,5 168,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 29,2 12,1 8 7,6 10,4 13,6 12,9 11,2 12,8 14 20,1 22 26,6 37,3 44,9 52,1 68,7 88,7 119,5 153,1 110 135,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,9 6,1 3 1,7 2 3,7 3,7 3,4 2,3 3,2 3,9 3,6 5,5 9,1 8,9 12,4 11,3 14 18,3 16,2 27,5 33,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 25,8 0 1,8 3,2 8,9 12,8 5,5 5,8 8,3 12,1 16,9 25,7 30,2 36,1 41,5 53,6 73,4 78,6 82,3 113,3 44,7 33,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,5 20,6 6,2 3,6 4,2 12,5 10,6 10,2 11 11,2 13,9 15,9 17,9 21 28,8 39,5 50,9 62,3 72,5 89,6 89,4 135,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 18,7 0 0 0 0,2 23,5 59 82,7 75,4 35,9 7,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,8 482,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,8 65,5 6,8 5,9 3,2 1,8 0,8 0,4 0,5 0,1 0,1 0,5 0,2 0,6 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,2 46,1 9,8 6,9 13,1 14,4 4,5 3 4,9 4,7 4,8 6,6 6,8 10,1 13,7 18,3 26,7 34,2 58,1 78,4 75,6 101,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29 24,2 13,9 9,1 17,1 17,5 12,2 12,9 11,9 14,4 14,7 18,2 24,1 25,5 29,7 41,2 55 83,4 152,2 272,6 419,4 506,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 48,7 1 161,4 5 4,2 5,2 8,9 15,9 25,7 31,9 26,9 19,8 22,2 28,3 43,3 62,1 83,1 113,3 108 109,7 72,2 82,5 135,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 347,8 2 047,5 149,6 90,3 107 158,4 159,4 190,7 196,9 167,2 160,3 194,4 249,6 348,5 476 618,9 831,6 1 031,2 1 370,3 1 631,6 1 701,6 2 364,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,2 0 0,3 0 0 0 0 0,4 0 0,3 0,1 8,2 0,8 5,1 1,2 3,8 4,9 8,3 12,4 11,2 6,9 101,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 5,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,4 0,1 2,2 3,6 7,4 13,9 12,4 16,2 24,6 36,6 32,4 13,8 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 1,7 0,9 0,2 1,6 1,8 2,6 11,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,6 5,3 4 14 21,1 30 46 20,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,2 1,5 1 2,4 1,6 2,2 5,7 18,3 97,1 24,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6,8 0 0 0 0 0 0,8 1,3 0,5 1,5 1,6 2,9 6,5 7 13,2 12,9 33,3 25,9 43,8 42,3 24,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0 2,5 0 67,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 37,9 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,9 1 4,2 12,2 23,3 41,5 66,2 105,8 192,3 397,1 678,3 886,9 1 148,6
X. Nemoci dýchací soustavy 9,4 0 14,8 13,7 4,5 0,5 0 0 0,5 0,1 0,6 3,5 1,7 12 15,8 18,9 23,6 29,4 67,9 69,7 89,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,4 1,3 0,8 2,6 6,6 10,4 15,4 34 59,7 41,3 33,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,1 0 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0,3 0 0,4 0,4 1,2 1,7 4,2 4,4 14 25,5 32,4 27,5 33,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10,8 0 0 0 0 0 0,8 0,4 0,2 1,6 2 4,4 7 9,7 13,5 21,3 35,5 64,5 112,3 97,1 82,5 33,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 2,3 2,2 3 4,9 26,8 32 67,2 51,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,8 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,8 1 2,6 3,1 7,4 20,2 32,7 41,1 99,7 101,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,2 0 0 0 0 0 0 0,6 0,5 1,3 2,6 4,6 4,6 13 20,6 19,6 54,2 99,2 176,4 339,8 501,9 236,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,2 0 0 0 0 0,5 0 0,4 0,4 0,4 0 1,6 1,3 2,3 5 8 10,2 22,8 49,6 54,8 96,3 67,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 111,4 0 16 13,9 5 0,8 2 3,4 3,2 8,2 9,2 32,4 42,4 88,8 142,2 185,7 328,8 571,6 1 070,5 1 681,4 1 966,3 1 824,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 72,7 0 0 23 66,9 75,5 90 174,5 146,2 86,6 83,3 92,7 80,7 69,8 41,5 31,3 18,4 39,5 43,1 29,9 24,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 4 8 0 6,3 3,8 4,4 16,3 7,5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 74,6 0 0 23 66,9 75,5 90 174,5 146,2 86,6 83,4 92,7 84,7 77,7 41,5 37,4 22,3 43,9 58,8 38,6 24,1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,2 2,7 1 4,8 6,3 7,4 12,3 17 22,4 96,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0,3 1,3 3,7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,1 0 0 0,2 0 0,8 1,4 0,7 0 0,9 0,3 0,7 2,1 2,1 0 1,2 0,5 0 15 1,2 34,4 33,8
VI. Nemoci nervové soustavy 3,1 0 0,6 0,2 0,7 1 2,4 1,3 1,6 1,9 1,9 3,3 2,5 1,4 3,1 3,3 7,7 11,4 11,1 12,4 127,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0,9 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 1,1 2,3 1,2 2,9 2,8 3,3 1,8 2 1,2 3,4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2,1 0 13,3 14,1 11,1 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,3 0 0 0,7 0 6,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,7 2,5 13,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0,3 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,8 0 0,3 0,4 0,7 0,5 0,6 0,6 0,9 1,5 1,3 2,4 2,1 2,5 2,9 4,4 4,7 4,4 2,6 5 3,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0,8 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,5 0 0 0 0 0,3 0,4 0,2 0,7 0,3 0,6 0,5 1,3 0,4 0,3 0,7 0,5 0,9 1,3 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,1 0 0 0 0,2 0 0 1,1 2,3 1,9 0,6 1,1 0,6 1,6 1,2 1,4 3,3 2,2 0,7 2,5 3,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14,1 0 16 18,5 17,1 5,5 5,3 3,7 5,8 6,9 5,8 9,1 13,3 10,7 15,3 20,4 28,6 33,4 52,3 48,5 285,3 33,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,6 40 19 9,3 5,2 7,3 5,1 4,7 4,9 4,4 4,1 12,8 8 14 15,3 21,7 24,5 40,4 45,1 57,2 48,1 202,7
péče celkem II. Novotvary 35,1 2,4 4,1 3,8 2,7 2,6 2 2,4 3,4 7,4 14,4 23 31,5 49,4 81,5 91,4 111,9 131,7 143 143,1 165 236,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,5 7,3 1,2 1,5 1,2 2,1 0,8 0,6 0,4 0,4 0,9 1,6 1,1 3,3 3,9 4,5 11,5 18 24,2 36,1 24,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,3 18,2 13,6 6,9 8,2 4,7 1,6 1,5 2 3,4 3,2 4,9 8 9,5 17,5 21,8 36,6 49,6 65,3 90,9 106,6 101,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 87,2 1,2 1,5 27,4 77,8 92,3 103,5 189,2 161,2 100,3 95,6 106 98,8 84,1 52 41,7 32,4 56,6 90,1 148,1 110 33,8
VI. Nemoci nervové soustavy 19,6 13,3 4,1 3,8 6,4 6,3 5,5 4,8 5,2 6,5 8,4 11,7 19,4 24,5 30,9 36,3 61 65 98,6 94,6 185,6 67,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 2,4 2,1 2,3 0,7 0,8 0,4 0,6 0,4 0,6 0,7 1,1 1,5 2,3 2,7 3,8 5,5 7,9 6,5 8,7 3,4 101,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 3,6 2,4 1,5 1,2 0,8 0,4 0,7 0,4 0,9 0,9 1,5 1,1 1,6 1,7 1,6 2,2 2,6 2,6 0 3,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 91,5 1,2 0,3 1,3 1,2 2,4 2,9 3,2 5 9,3 12,5 24,4 45,8 80,8 131,5 196,7 291,7 442,9 790,3 1 115,1 1 333,8 1 756,8
X. Nemoci dýchací soustavy 38,6 137 77,3 44,2 24,5 11 7,1 6,3 5 5,4 8,6 11,5 16 38,5 55 70 98,1 124,2 204,4 207,8 233,8 168,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 32,4 12,1 8 7,6 10,4 13,6 12,9 11,2 12,8 14 20,6 22,4 27,9 38,1 47,5 58,7 79,2 104,5 154,1 215,3 165 168,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 6,1 3,9 2,3 2,2 3,7 3,7 3,4 2,3 3,7 3,9 4 5,7 10,3 10,6 16,6 15,7 28,1 44,4 48,5 55 67,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38,5 0 2,1 3,6 9,9 13,3 7,1 6,5 9,2 15,1 20,1 32,3 39,5 48,4 58,1 79,1 113,5 147,1 197,3 215,3 127,2 101,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,4 20,6 6,2 3,6 4,2 12,5 10,6 10,2 11 11,3 14,1 16 18,2 23,3 30,9 42,4 55,8 88,7 105,2 158,1 144,4 135,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 18,7 0 0 0 0,2 23,5 59 82,7 75,4 35,9 7,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,8 482,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,8 65,5 7,1 6,3 3,5 1,8 0,8 0,4 0,5 0,1 0,1 0,5 0,2 0,6 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 15,1 46,1 9,8 6,9 13,6 14,4 4,5 3 4,9 5 4,8 6,7 7,6 11,3 16,5 21,3 34,6 54,9 90,8 118,2 175,3 202,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 47,7 24,2 13,9 9,1 17,3 17,8 12,9 13,6 13,2 16 17,9 23,3 29,8 38,7 50,6 61,5 109,4 183,9 329,8 612,3 921,3 743,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 54 1 161,4 5 4,2 5,5 9,4 15,9 27,2 34,6 29,3 20,3 25 30,2 47,2 68,2 92,6 126,5 133 160,7 129,4 178,8 168,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 547,9 2 048,7 181,7 145,7 196 240,4 256,6 372,1 352,1 269 258,6 328,7 390,2 525,9 674,9 862,4 1 211,0 1 680,0 2 552,6 3 400,1 3 977,3 4 223,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)