8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 150,5 2,6 4,9 3,4 2,6 3,4 1,8 2,7 2,4 3,1 3,7 3,8 5 6,4 11,1 18,1 23 16,7 15,9 13,8 5,4 0,6
II. Novotvary 321 0,8 2,8 2,2 2 2,9 1,9 2,3 4,3 6,7 13 16,9 20,9 21 40,8 56,5 51,3 33,4 24,9 12,8 3,4 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 36,6 0,2 0,2 0,6 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 1,1 1 0,7 1,5 2,1 3,2 5,6 5,7 4,7 6,4 1,6 0,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 126,8 1,1 3,1 2,2 2 2 0,9 1,1 1,2 2,1 3,5 4,3 4,6 7,1 10,7 16 15 13,1 14,1 14,4 6,1 2,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 94,8 0,2 1,4 6,1 5,5 6,1 4,5 4,7 3,6 4,5 6 5,5 3,8 4,8 2,8 7,9 3,5 7,3 7,1 6,9 2,5 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 115,5 2,4 2,6 2,9 2,7 2,1 1,5 2,2 2,3 3,9 4,4 5,8 6,9 8,3 11,6 12,2 13,7 9,6 11,4 6,7 2,3 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 19 0,2 0,6 0,8 0,5 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,6 0,5 0,8 1 1,6 2,8 2,9 2,6 1,7 1 0,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 18,2 0,4 1,5 1,2 0,4 0,6 0,3 0,4 0,4 1 1,1 1 1 1,3 1,4 1,7 1,7 1,1 1,1 0,4 0,1 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 705,3 0,3 0,4 0,7 1,3 1,5 1,3 3,1 6,1 5,4 9,7 13,4 19,1 28,3 53,7 94,5 112,1 108,1 104,8 93,9 42,8 4,9
X. Nemoci dýchací soustavy 336,1 9,6 15,5 8,3 3,7 4,3 3,6 4,1 4 5,1 8,3 5,3 8,2 10,6 27,4 47,6 47,4 40 39,3 28,9 13,2 1,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 337,4 1,5 2,6 5,6 5,9 8,4 6,6 8,3 11,2 14,8 19,7 19,4 21,5 20,8 30,4 38,7 39,2 28,6 23 22,3 7,1 1,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 65,1 0,6 1,3 0,9 0,8 1,5 1,5 1,7 1,7 2,1 3 2,3 3,8 3,6 7,8 7,6 7,9 6 5,7 3,8 1 0,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 296,2 0,2 0,9 1,4 3,3 4,3 2,7 4,1 5,8 9,8 14,6 13,6 19,8 22,6 32,4 46,9 45 30,9 22,5 10,7 4,6 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 242,5 2,4 3,3 2,6 2,3 4,5 4,7 6,4 8,1 9,9 13,3 13,8 13 11,9 19,1 25,8 29,5 24,3 20,5 19,2 7,1 0,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 220,9 0 0 0 0 5,1 26,6 62,8 71,1 43,6 10,9 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 64,9 64,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 20,3 6,4 4,7 3,6 1,4 1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 116,6 2,9 4,1 3,5 4,7 4 1,4 1,7 1,8 2,5 3,6 2,9 3,9 5,9 7,1 10,8 14,3 12,5 13 11,4 3,8 0,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 413,7 1,5 5,7 6,6 8,1 8,5 6,8 6,8 7,9 11 12 13,6 14,2 15,3 22,4 34,6 41,6 44,9 60,2 63,7 24,8 3,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 515,8 142,6 1,2 1,2 1,7 3,3 6,7 13,3 19 20,6 15,6 11,2 20,3 25,2 36,1 51,6 54,3 37,9 27,4 19 6,5 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 217,1 240,7 56,8 53,7 49,2 64,1 73,5 126,6 151,6 147,2 144,5 135,6 167,6 195,7 318,5 476,8 507,9 422,7 397,4 335,3 132,3 19,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 18,4 0 0 0 0 0 0,5 1,3 0,6 0,5 0,5 0,8 2,9 2,1 0,4 0,3 2 1,3 1,1 3 1,1 0,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 30,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,9 2,3 6,6 4,4 5,2 6 4,1 0,8 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,9 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 1,2 2,9 3,4 4,6 5,1 4,8 3,3 1,1 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 23,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0,1 0,2 0 0,3 4 6,4 2 4,5 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 40,2 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0,2 0,1 0,6 1,3 2,3 2,6 4,3 4,5 9,2 7 6,2 1,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 198,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,5 1,6 5,4 9,8 18,8 23,2 36,5 37 38,2 24,2 2
X. Nemoci dýchací soustavy 71,2 0 6 6,8 1 0 0,2 0,5 0 0 0 1,2 1,5 3,6 8,3 10,4 11,3 5,7 7,8 5,1 1,6 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,2 1,3 0,7 1,2 1,4 1 3,3 0,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,2 0,1 0,6 0,1 1,9 0,8 1,1 0,8 0,5 0,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 57,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 1 1,6 4,5 5,6 10,8 10,9 14,3 6,3 1,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,3 2,8 2,1 3,4 3,2 1,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 44,1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0,1 0 0,7 0,4 1,7 2,5 5,1 6,7 8,7 10,5 6,7 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 85,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,5 1,4 0,3 0,7 1,3 3,7 2,5 8 13,4 17,9 24,9 9,4 0,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,6 0,6 2,2 0,8 0,7 1,5 1,5 0,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 637,6 0 6,1 6,8 1 0,6 0,7 2 1,2 1,4 3,6 9,6 10,4 19,3 36,1 57,5 75,8 103,1 115,5 120,9 59,7 6,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 083,2 0 0,2 3,2 24,9 72,2 48,4 94,4 72,3 76,8 132,2 99,3 93,5 110 104 43,2 32,6 20 29,7 19,2 6,7 0,6
VI. Nemoci nervové soustavy 72,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 11,9 1,4 4,5 9,7 11,2 18,7 10,4 4,5 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,5 0 0 0,2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 157,7 0 0,2 3,2 24,9 72,2 48,4 94,4 72,3 76,8 132,2 99,8 93,5 121,9 105,6 48,1 42,5 31,7 48,4 29,5 11,4 0,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0
II. Novotvary 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0,8 0,8 1,6 3,8 3,9 2,3 2,4 1,5 0,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,3 0 0,1 1,3 2,8 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0,4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 23,8 0 0,2 0,3 0 0,2 0,5 0,2 0,4 6,3 1,4 1,5 2,2 2 2,4 3,1 2 0,8 0,1 0,1 0,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,8 0 0,4 2,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 21,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,7 0,5 1 1,2 2,2 2,2 3,2 2,4 2,8 1,7 2 1 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 23 0 3,8 6,3 3,5 0,7 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0,7 1 2,2 1,3 1,2 1,6 0,5 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,4 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 87,9 0 0 0,1 0,2 0,7 0,8 0,9 1,9 3,8 7,3 4,4 7,1 10,6 11,7 13,2 12,5 7,6 3,5 1,2 0,4 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,9 0,3 0,1 0,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,6 1,3 1,6 0,9 0,6 2,1 0 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,5 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,8 0,5 0,4 0,9 0,6 1,1 0,7 1,4 0,6 0,5 0,2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 29 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,7 1,9 1,7 1,2 0,5 1,9 4,1 5,2 5,5 3,6 1,6 0,6 0,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 233 0 4,9 10,5 7 2,4 1,4 1,8 3,6 14 12,6 9 12,8 19,1 25,1 33,1 31,6 20,4 12,2 8,8 2,4 0,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 169,7 2,6 4,9 3,4 2,6 3,4 2,3 4 3 3,7 4,6 4,7 7,9 8,5 11,5 18,4 25,1 18,1 17,1 16,8 6,5 0,7
péče celkem II. Novotvary 370 0,8 2,8 2,2 2 2,9 1,9 2,3 4,4 6,8 13,4 17,1 22 22,7 44,7 66,9 59,7 40,9 33,2 18,4 4,9 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 38,1 0,2 0,2 0,8 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 1,1 1 0,7 1,5 2,1 3,2 5,6 5,9 5,6 6,5 1,6 0,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 159,3 1,1 3,2 3,5 4,8 2,6 0,9 1,1 1,2 2,1 3,5 4,4 4,8 8,2 13,8 19,4 19,6 18,6 19 17,7 7,1 2,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 202,2 0,2 1,6 9,3 30,3 78,3 52,9 99,1 75,9 81,2 138,3 109,9 97,2 114,9 107,3 51,2 36,3 31,3 43,2 28,4 13,8 1,6
VI. Nemoci nervové soustavy 252,3 2,4 2,8 3,2 2,7 2,9 2 2,4 2,6 10,4 5,9 8,4 10,4 24,6 18,1 24,1 29,9 30,8 37,1 23,4 8,2 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 21,8 0,2 1 3 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,6 0,5 0,8 1 1,6 2,8 2,9 2,6 1,7 1 0,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 18,5 0,4 1,5 1,2 0,4 0,6 0,3 0,4 0,4 1 1,1 1 1 1,3 1,4 1,7 1,7 1,1 1,1 0,8 0,1 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 926,6 0,3 0,4 0,7 1,3 1,5 1,3 3,1 6,1 6,1 11 15,9 21,8 35,9 65,7 116,9 137,9 147,8 143,6 134,1 68,1 7,1
X. Nemoci dýchací soustavy 430,3 9,6 25,3 21,4 8,2 5 3,9 4,7 4,2 5,2 8,3 6,6 9,8 14,8 36,7 60,3 60 46,9 48,6 34,5 14,7 1,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 348,3 1,5 2,6 5,6 5,9 8,4 6,6 8,3 11,2 14,8 20 19,4 21,8 21,1 31,6 39,4 40,4 30 24,1 25,7 7,9 1,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 72,6 0,6 1,6 1 0,8 1,5 1,5 1,7 1,7 2,1 3,4 2,3 4 3,7 8,5 7,8 9,8 6,8 6,8 4,7 1,5 0,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 441,3 0,2 0,9 1,5 3,5 5 3,5 5 7,8 13,6 22,1 18,2 27,2 34,3 45,7 64,7 63,1 49,2 36,8 26,3 11,2 1,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 258,4 2,4 3,3 2,6 2,3 4,5 4,7 6,4 8,1 9,9 13,3 13,8 13 11,9 19,4 27,2 33,2 26,7 24,1 22,6 8,3 0,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 220,9 0 0 0 0 5,1 26,6 62,8 71,1 43,6 10,9 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 64,9 64,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 20,5 6,4 4,9 3,6 1,5 1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,1 0,3 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 168,9 2,9 4,1 3,6 4,7 4 1,4 1,7 2,3 2,8 3,8 3,1 4,7 6,5 9,3 14,6 21 20,1 22,3 24 10,5 1,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 507,4 1,5 5,7 6,6 8,3 8,6 6,9 7,2 8,3 12,3 13,9 14,3 15,8 17,2 27,1 37,8 51 58,9 78,6 88,8 34,2 4,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 553,5 142,6 1,2 1,2 1,7 3,4 6,7 13,7 19,7 22,5 17,3 12,4 21,2 27,7 40,9 59 60,5 42,2 30,6 21 7 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 245,4 240,7 68 74,2 82,1 139,2 124 224,7 228,8 239,3 292,9 254 284,3 356 485,4 615,6 657,8 577,9 573,5 494,5 205,9 26,5
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,2 16,9 7,7 4 3,7 5,7 2,8 3,4 2,7 2,8 2,9 4,1 5,9 8,6 12,9 21,5 34,4 42,7 60,8 86,3 99,8 74,7
II. Novotvary 23,8 5,5 4,4 2,5 2,8 4,9 2,9 2,9 4,8 6 10,3 17,9 24,5 28,3 47,7 67,1 76,8 85 95 80,1 62 17,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,7 1,5 0,4 0,7 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,9 1 0,8 2 2,4 3,8 8,4 14,6 17,9 40,1 29,9 73,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,4 7,4 4,9 2,5 2,9 3,3 1,3 1,4 1,4 1,8 2,8 4,5 5,3 9,5 12,5 19,1 22,4 33,4 54 89,8 111,3 277,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 1,5 2,3 7,1 7,8 10,4 6,9 5,9 3,9 4 4,8 5,8 4,4 6,5 3,3 9,3 5,2 18,5 27 43 46 27,4
VI. Nemoci nervové soustavy 8,6 15,5 4,1 3,4 3,8 3,6 2,3 2,7 2,5 3,4 3,5 6,2 8,1 11,2 13,6 14,4 20,5 24,4 43,5 42 41,4 12
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 1,1 0,9 1 0,7 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,9 1,4 1,8 3,4 4,3 6,5 6,3 6,5 4,2 0,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 2,5 2,4 1,4 0,6 1 0,4 0,5 0,5 0,9 0,9 1,1 1,1 1,7 1,6 2 2,5 2,8 4,2 2,7 2,1 9,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 52,4 1,7 0,7 0,9 1,8 2,5 2,1 3,8 6,7 4,8 7,7 14,2 22,3 38,1 62,7 112,2 167,7 275,6 400,1 586,9 785,6 567,5
X. Nemoci dýchací soustavy 25 63,1 24,6 9,8 5,3 7,4 5,6 5,2 4,4 4,5 6,6 5,6 9,6 14,3 32 56,6 70,9 102,1 150 180,7 242,4 161,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 25,1 9,5 4,1 6,6 8,4 14,3 10,1 10,4 12,4 13,1 15,6 20,5 25,1 28 35,5 45,9 58,7 72,9 87,9 139,5 130,7 222,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,8 4,1 2 1,1 1,1 2,6 2,3 2,2 1,9 1,9 2,4 2,5 4,5 4,9 9,1 9 11,8 15,4 21,8 23,9 17,6 41,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22 1 1,5 1,6 4,7 7,3 4,2 5,1 6,4 8,7 11,6 14,4 23,1 30,5 37,8 55,7 67,3 78,7 85,7 67 84,7 19,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18 16 5,3 3 3,2 7,7 7,2 8 8,9 8,8 10,5 14,6 15,2 16,1 22,3 30,7 44,2 61,9 78,4 120 129,7 90,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,4 0 0 0 0 8,7 41 78,3 78,6 38,7 8,7 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,8 424,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,5 41,7 7,5 4,2 2 1,7 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0 0 1,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,7 18,9 6,4 4,1 6,7 6,9 2,1 2,1 2 2,2 2,8 3,1 4,6 7,9 8,3 12,8 21,4 31,8 49,7 71,4 69,9 94,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 30,7 9,8 9 7,7 11,5 14,5 10,5 8,5 8,7 9,8 9,6 14,4 16,6 20,6 26,1 41,1 62,2 114,4 229,6 398,5 454,9 421,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 38,3 933,4 1,9 1,4 2,4 5,7 10,4 16,6 21 18,3 12,4 11,9 23,8 33,9 42,2 61,3 81,2 96,6 104,7 118,5 119,5 109,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 313,4 1 576,1 90,1 62,9 69,8 109,1 113,2 157,8 167,7 130,6 114,8 143,5 195,7 264,1 372 566,2 759,9 1 077,4 1 516,7 2 096,7 2 431,5 2 222,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0 0 0 0 0,7 1,7 0,7 0,5 0,4 0,9 3,4 2,8 0,5 0,3 3 3,2 4,2 18,6 19,7 8,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,2 2,6 7,8 6,6 13,3 22,8 25,7 14,8 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,5 3,5 0,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1,6 3,4 4 6,9 13 18,4 20,8 20,1 24,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 0,1 0,3 0 0,4 10,2 24,5 12,2 82,8 93
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0,2 0,1 0,6 1,5 3,2 3 5,1 6,7 23,4 26,6 38,9 24 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,6 1,8 7,3 11,4 22,3 34,8 92,9 141,2 239,1 444,5 225,7
X. Nemoci dýchací soustavy 5,3 0 9,6 7,9 1,4 0 0,4 0,6 0 0 0 1,3 1,8 4,8 9,7 12,4 16,9 14,6 29,6 31,7 28,5 13,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,3 1,5 0,8 1,7 3,5 4 20,9 14,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0,1 0,7 0,2 2,8 2,1 4,1 5,3 10 47
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,4 1,8 5,3 8,4 27,5 41,6 89,5 115,1 164,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,5 4,2 5,3 12,9 19,8 22,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,1 0,1 0 0,8 0,6 2 2,9 7,7 17,1 33,2 65,6 123,5 40
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,5 1,1 0,3 0,8 1,8 4,3 3 12 34,2 68,3 156 172,8 99,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,9 0,8 2,6 1,2 1,7 5,8 9,1 5,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 47,4 0 9,8 7,9 1,4 1 1,1 2,5 1,3 1,2 2,8 10,2 12,1 26 42,2 68,3 113,4 262,7 440,9 755,9 1 097,9 717,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 80,5 0 0,3 3,8 35,2 122,8 74,6 117,7 79,9 68,1 105,1 105 109,2 148,4 121,4 51,3 48,7 51 113,3 119,8 123,7 66,5
VI. Nemoci nervové soustavy 5,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 16,1 1,7 5,4 14,6 28,6 71,2 64,7 81,8 8,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 1,3 0 0 3,8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 86 0 0,3 3,8 35,2 122,8 74,6 117,7 79,9 68,1 105,1 105,5 109,2 164,5 123,4 57,1 63,6 80,9 184,5 184,5 209,3 75
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0
II. Novotvary 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,2 1 1,1 1,9 4,5 5,9 5,8 9 9,5 13 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,4 0 0,1 1,5 4 1,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,3 0,2 0 0 0 2,3 0,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,8 0 0,3 0,3 0 0,3 0,7 0,3 0,4 5,6 1,1 1,5 2,6 2,7 2,9 3,7 2,9 2,1 0,3 0,8 3,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,7 2,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,6 0,4 1 1,4 3 2,6 3,9 3,7 7,1 6,5 12,3 17,7 22,7
X. Nemoci dýchací soustavy 1,7 0 6 7,4 5 1,2 0 0 0,3 0,1 0 0 0 0,9 1,2 2,6 1,9 3 6 3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,5 0 0 0,1 0,2 1,1 1,3 1,1 2,2 3,4 5,8 4,7 8,3 14,3 13,7 15,7 18,7 19,3 13,3 7,7 6,6 6,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1,3 0,8 0,5 1,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,7 1,6 2,4 2,4 2,4 13,2 0 9,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,6 0 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 0,4 0,4 1 0,8 1,3 0,9 2,1 1,4 2 1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,2 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,8 1,7 1,3 1,3 0,6 2,6 4,8 6,2 8,2 9,1 6,3 3,6 3,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17,3 0 7,7 12,3 10 4 2,1 2,2 4 12,4 10 9,5 15 25,7 29,3 39,3 47,2 52,1 46,6 55,1 44,9 38,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,6 16,9 7,7 4 3,7 5,7 3,6 5 3,3 3,3 3,6 5 9,2 11,4 13,4 21,8 37,5 46,1 65,2 104,9 119,5 83,5
péče celkem II. Novotvary 27,5 5,5 4,4 2,5 2,8 4,9 2,9 2,9 4,8 6 10,7 18,1 25,7 30,6 52,2 79,4 89,3 104,1 126,8 115,3 89,8 17,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,8 1,5 0,4 0,9 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,9 1 0,8 2 2,5 3,8 8,4 15,1 21,4 40,3 29,9 73,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,8 7,4 5 4 6,9 4,5 1,3 1,4 1,4 1,8 2,8 4,6 5,6 11,1 16,2 23,1 29,3 47,3 72,4 110,7 131,3 302,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 89,3 1,5 2,5 10,9 43 133,1 81,5 123,6 83,9 72,1 109,9 116,2 113,6 155 125,3 60,8 54,3 79,7 164,8 177,3 253,1 187
VI. Nemoci nervové soustavy 18,8 15,5 4,4 3,7 3,8 4,9 3 3 2,9 9,2 4,7 8,9 12,2 33,2 21,1 28,6 44,7 78,5 141,6 146,4 150,4 20,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 1,1 1,5 3,5 1 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,5 0,9 1,4 1,8 3,4 4,3 6,5 6,3 6,5 4,2 0,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 2,5 2,4 1,4 0,6 1 0,4 0,5 0,5 0,9 0,9 1,1 1,1 1,7 1,6 2 2,5 2,8 4,2 5,1 2,1 9,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 68,9 1,7 0,7 0,9 1,8 2,5 2,1 3,9 6,7 5,4 8,7 16,8 25,5 48,4 76,7 138,9 206,4 376,8 547,9 838,3 1 251,6 815,9
X. Nemoci dýchací soustavy 32 63,1 40,2 25,1 11,7 8,6 6 5,8 4,7 4,6 6,6 7 11,4 20 42,9 71,6 89,8 119,7 185,5 215,5 270,9 175
XI. Nemoci trávicí soustavy 25,9 9,5 4,1 6,6 8,4 14,3 10,1 10,4 12,4 13,1 15,9 20,5 25,5 28,4 36,9 46,8 60,5 76,5 92,1 160,8 145,2 222,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,4 4,1 2,6 1,2 1,1 2,6 2,3 2,2 1,9 1,9 2,7 2,5 4,7 5 9,9 9,2 14,6 17,5 25,9 29,2 28 88,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32,8 1 1,5 1,7 4,9 8,5 5,5 6,2 8,6 12,1 17,5 19,2 31,8 46,2 53,3 76,8 94,4 125,5 140,6 164,2 206,5 190,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,2 16 5,3 3 3,2 7,7 7,2 8 8,9 8,8 10,5 14,6 15,2 16,1 22,7 32,2 49,7 68 91,8 141 151,9 90,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,4 0 0 0 0 8,7 41 78,3 78,6 38,7 8,7 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,8 424,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,5 41,7 7,7 4,2 2,1 1,7 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,1 0,4 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0 0 1,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,6 18,9 6,4 4,2 6,7 6,9 2,1 2,1 2,6 2,5 3 3,3 5,5 8,8 10,9 17,3 31,5 51,3 85,3 150,1 193,4 144,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 37,7 9,8 9 7,7 11,7 14,6 10,6 9 9,2 10,9 11 15,1 18,4 23,2 31,7 44,9 76,3 150 299,9 555,4 627,7 521,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 41,1 933,4 1,9 1,4 2,4 5,8 10,4 17 21,8 19,9 13,8 13,2 24,8 37,3 47,7 70,1 90,6 107,4 116,7 131,3 128,2 109,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 464,1 1 576,1 107,9 86,9 116,5 236,9 191 280,2 252,9 212,2 232,8 268,7 332 480,4 566,9 730,9 984,2 1 473,0 2 188,7 3 092,2 3 783,6 3 053,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)