8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 156,4 2,4 5 3,6 2 3,2 2 3,4 3 3,1 3,9 3,2 4,8 8 11,6 19,1 20,4 15,7 20,5 15,6 5,4 0,6
II. Novotvary 342,9 0,8 1,9 3,4 2,1 3,2 1,9 3,1 3,3 8,6 15,4 15,8 21,2 25,8 44,8 63,8 52,4 35 22,9 13,6 3,4 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 36,2 0,7 0,8 0,6 0,3 0,1 0,3 0,2 0,7 0,4 0,7 1,1 0,9 1 2,6 3,2 4,5 4,5 7,4 3,7 2,5 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 124,9 1,7 3,1 2,6 2,4 2,1 1,1 1,1 1,7 2,3 3,5 4 4,8 8,9 11,2 15,5 15,8 11,6 15 10,9 4,9 0,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 116,7 0,1 2 7,1 12,7 10,5 5,4 5,3 6 7,6 7,7 5,5 4,7 4,8 4,6 5 4,5 4,9 8,5 7,4 2,4 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 125,5 1 3,7 3,4 2,6 2,5 2,2 1,9 2,5 4,3 8,3 4,7 4,2 6,7 9,5 15,2 19 13,7 11,7 6,3 1,8 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 22 0,3 0,7 1,2 0,5 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,7 1 2 3,1 3,2 3 1,8 1,9 0,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 19,4 0,4 1,4 1 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 1,1 1,5 1,3 1,1 1,2 1,4 2,1 1,5 1 1,2 0,6 0,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 707,6 0,6 0,4 0,8 1 1,4 1,6 2,5 3,2 6,2 10,6 12,6 20,4 33 64,4 100,8 110,5 97,9 107,7 94,5 33,3 4
X. Nemoci dýchací soustavy 320 9,1 16,6 11 2,8 5,6 3,4 3,6 4,6 8,6 6,3 5,7 7,3 14,4 26,4 41,9 39,5 36,2 35,5 30,4 9,5 1,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 347,7 1,4 3 5,9 6,7 8,1 7,4 9,7 10,4 15,7 18,6 17,4 20 22,6 32,5 43,2 38 30,8 26,1 21,3 8,3 0,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 61,3 0,5 1,2 1 1 1,9 1,7 2 1,7 2,9 2,7 2,7 3,1 4,3 5,7 7 6,8 5,7 4,8 3,6 0,7 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 305,2 0,2 1 1,9 3,1 4,8 3,6 4,9 5,9 11,1 15,1 16 20,4 25,4 32,7 43,1 43,6 33,5 23,7 10,3 4,3 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 254,2 2,1 3 2,1 2,2 4,4 5,5 7,5 8 11 14 13,1 13,8 14,2 20,2 27,2 27,5 25,7 23 18 10,2 1,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 217,8 0 0 0 0 5 27 60,8 73,5 41,4 9,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 74,6 74,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 23 9,1 4,6 3,6 1,4 0,9 0,5 0,2 0,2 0,3 0,6 0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 112,2 2,5 4,3 3,9 5,3 4,3 1,7 1,8 2 2,8 3,2 2,7 3,8 4,7 7,4 10,2 12,5 12,9 11,3 10 4,6 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 365,6 1,5 7,3 6,9 7,3 6,6 7,5 7,6 8,4 12 13,6 12,6 12,7 16,5 22 31,5 36,8 37,5 45,7 47 21,4 3,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 525,2 130,6 1,2 1,7 1,8 3,4 6,5 15,2 22,9 21,8 16,2 14,5 24,4 25,3 40,3 54,9 48,4 42,1 28 20,8 5,1 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 258,4 239,8 61,3 61,6 55,8 68,8 80 131,5 159 161,6 152,1 133,9 168,4 218,4 339,6 486,8 485,2 411,9 394,6 315,9 118,3 13,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 28,4 0 0 0 0 0 0,4 1,1 0,8 0,5 2,1 1,6 0,6 1 0,5 2,2 2,5 1,8 6,2 5,9 1,3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 40,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,8 4 4,4 4,1 5,2 5,3 8,3 5,9 2 0,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,6 0,7 0,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 38,5 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0 0 0,9 2,2 3,2 4,6 3,5 7,3 5 8,5 2,3 0,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 31,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0,5 1,3 1,9 1,7 3,4 8 8,7 4,7 0,5
VI. Nemoci nervové soustavy 49 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0,3 1,3 1,4 1,9 4,4 4 4,2 5,1 6,7 7,7 9,5 0,7 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 299,8 0 0 0 0 0 0,2 0 0 12,4 0 2 1,6 4,9 16,2 32,2 32,4 44,9 60,6 65,1 24,5 2,6
X. Nemoci dýchací soustavy 74,1 0 4,4 3,8 0,6 0,1 0,1 0 0,1 0,4 0,6 0,8 1,7 4,9 9,8 11,2 11,4 8,9 7,8 4,2 2,9 0,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 21,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,7 1 0,9 1,4 4,3 4,1 6,1 2,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,5 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,3 0,3 1,7 1,9 1,9 0,1 1,9 0,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 50,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,5 0,8 2 1,7 4,4 6,7 8,7 11,1 9,5 3,9 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,8 1,2 1,2 4,5 1,7 4,5 5,5 1,7 0,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 47,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,8 1,4 1,9 3,7 5,4 7,1 11,3 11 3,7 1,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 128,8 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0,2 0,7 0,7 2,6 1,3 4,9 8,1 12,5 14,5 30 38 13,3 1,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 28,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,6 0,6 0,9 1,3 2,2 2,4 5,6 5,8 7,7 1,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 874,5 0 4,4 3,9 0,8 0,1 2,3 1,8 1,7 14,7 5,7 9,4 13,6 30,2 51,7 82,5 96,6 122,6 171,2 188,1 65,7 7,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 895,5 0 0,1 2,5 21,8 23,7 57,7 63,8 87,6 67 82,7 64,8 113,1 85,5 78,3 50,1 28,1 20,4 24,7 17,6 5 0,9
VI. Nemoci nervové soustavy 63,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,7 0,7 6,7 11 11 18 10,7 3,4 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 959,7 0 0,1 2,5 21,8 23,7 57,7 63,8 87,6 67 82,7 64,8 113,4 87,1 79,5 56,8 39,1 31,4 42,8 28,3 8,4 1,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,3 0 0,4 0,5 0 0 0 0
II. Novotvary 24,3 0 0 0 0,1 0 0 0,6 0 0,1 0,1 0,6 1 0,8 3 3,3 4,4 2,9 4,2 2,6 0,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,8 0 0 1 2,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,3 0 0 0,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,3 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 10,6 0,1 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 27,9 0 0,4 0,4 0,2 0,8 0,6 1,1 1 1,3 2,1 1,9 2,7 3,2 3,4 3,1 2,5 1,4 0,6 0,9 0,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0,2 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,5 0,8 1,2 2,7 3 3,8 4 3 2,9 3 0,7 0
X. Nemoci dýchací soustavy 25,3 0,1 4,7 8,3 4,5 1,7 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0,6 1,6 0,6 1,2 0,6 0,1 0,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 6,8 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,7 0,6 1,1 0,9 0,8 0,5 0,2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 116,8 0 0 0,2 1,4 0,9 0,7 1,6 2,3 4,5 7,1 7,4 7,8 13,4 14,8 20,2 16,6 10,6 4,9 2,3 0,3 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 0 0,5 0,4 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13,1 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0 0,5 0,8 0,2 1 1,7 2,2 1,8 1,4 1,8 0,8 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,7 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,6 0,5 1,5 0,7 0,7 1,2 1,1 1,6 0,8 1,5 1,1 0,5 0,2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 41,8 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 2,1 2,4 1,8 1 2,4 2,5 4,3 7,3 7,8 4,8 2,8 0,9 0,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 316,1 0,1 6,5 11,2 8,8 4,6 2,1 4,5 6,4 10,1 13,8 13,4 18,3 35,8 32,7 43,5 40,3 28,3 18,7 12,6 4,1 0,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 186,5 2,4 5 3,6 2 3,2 2,4 4,5 3,9 3,6 6 4,8 5,7 9 12,4 21,3 23,3 18 26,6 21,6 6,7 0,6
péče celkem II. Novotvary 407,8 0,8 1,9 3,4 2,2 3,2 1,9 3,7 3,4 8,8 15,5 16,9 22,9 30,6 52,2 71,2 62,1 43,2 35,4 22 6,2 0,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 38,6 0,7 0,9 0,7 0,3 0,1 0,3 0,4 0,7 0,4 0,7 1,1 0,9 1,1 2,6 3,3 4,5 4,7 8,1 4,4 2,6 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 168,2 1,7 3,1 3,5 4,8 2,9 1,1 1,2 2,1 2,6 3,5 4 5,8 11,1 14,5 20 19,6 18,9 19,9 19,5 7,1 1,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 054,6 0,1 2,2 9,6 34,4 34,2 63 69,1 93,6 74,7 90,4 70,5 118,1 101,4 84,2 57 34,3 28,7 41,2 33,9 12,2 1,6
VI. Nemoci nervové soustavy 266 1 4,2 3,9 2,8 3,3 4,4 2,9 3,5 5,9 11,7 8 9,1 16 17,6 29,2 37,6 32,7 38,1 27,4 6,2 0,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 23,1 0,3 0,9 1,6 0,7 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,7 1 2 3,1 3,2 3 1,8 1,9 0,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 19,5 0,4 1,4 1,2 0,5 0,6 0,3 0,4 0,5 1,1 1,5 1,3 1,1 1,2 1,4 2,1 1,5 1 1,2 0,6 0,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 033,7 0,6 0,4 0,8 1 1,4 2 2,6 3,4 19 11,1 15,4 23,3 40,6 83,6 136,8 146,9 145,8 171,2 162,6 58,5 6,6
X. Nemoci dýchací soustavy 419,8 9,2 25,7 23 7,9 7,4 3,5 3,6 4,7 8,9 6,9 6,6 9,5 19,8 37,2 54,6 51,5 46,3 43,9 34,7 12,7 2,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 376,2 1,4 3 6 6,7 8,1 7,6 9,9 10,6 16 19,1 18,3 20,8 23,8 34,6 45 40,2 35,6 30,4 27,3 11 0,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 72,3 0,5 1,3 1,2 1,1 1,9 1,7 2 1,7 3 2,7 2,7 4 5,6 6,1 8,7 8,7 7,7 4,9 5,5 1,2 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 472,5 0,2 1,1 2,1 4,5 5,8 4,3 6,6 8,3 15,9 22,7 23,8 28,9 40,8 49,2 67,6 66,9 52,8 39,6 22,1 8,6 0,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 277,1 2,1 3 2,1 2,2 4,4 5,5 7,5 8 11,1 14 13,8 13,8 15,1 21,5 28,4 32 27,4 27,8 23,7 11,9 2,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 217,8 0 0 0 0 5 27 60,8 73,5 41,4 9,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 74,6 74,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 24,4 9,1 5,1 3,9 1,4 1 0,5 0,2 0,2 0,3 0,6 0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 0,2 0,4 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 172,9 2,5 4,6 4 5,3 4,3 1,7 1,8 2 3,1 3,5 3,2 5,4 6,3 10,3 15,6 20,1 21,9 23,9 22,9 9,1 1,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 507,1 1,5 7,3 6,9 7,3 6,7 7,8 8,3 9,3 12,7 15,9 14 16 19 28 41,2 50,1 53,5 76,8 85,5 34,9 4,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 595,9 130,6 1,2 1,7 1,8 3,4 6,8 15,9 25 24,5 18,3 16,2 27,3 28,7 45,9 64,5 58,6 52,5 36,6 29,4 7,1 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 408,8 239,9 72,3 79,1 87,1 97,2 142 201,7 254,7 253,4 254,3 221,6 313,7 371,5 503,5 669,8 661,2 594,2 627,4 545 196,5 22,8
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,7 16,1 8 4,3 3 5,6 2,9 4,2 3,3 2,6 3,2 3,5 5,7 10,5 13,3 22,6 33,3 42,1 77,2 100,2 104,3 84,2
II. Novotvary 25,7 5,4 3 4 3,1 5,6 2,8 3,8 3,6 7,3 12,8 17,5 25,3 33,9 51,5 75,5 85,5 93,8 86,3 87,3 65,7 42,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,7 4,7 1,3 0,7 0,4 0,2 0,4 0,2 0,8 0,3 0,6 1,2 1,1 1,3 3 3,8 7,3 12,1 27,9 23,8 48,3 14
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,4 11,4 4,9 3,1 3,6 3,6 1,6 1,4 1,9 2 2,9 4,4 5,7 11,7 12,9 18,3 25,8 31,1 56,5 70 94,7 98,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,8 0,7 3,2 8,4 19 18,2 7,9 6,6 6,5 6,5 6,4 6,1 5,6 6,3 5,3 5,9 7,3 13,1 32 47,5 46,4 14
VI. Nemoci nervové soustavy 9,4 6,7 5,9 4 3,9 4,3 3,2 2,4 2,7 3,7 6,9 5,2 5 8,8 10,9 18 31 36,7 44,1 40,5 34,8 42,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,7 2 1,1 1,4 0,7 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,4 0,8 1,3 2,3 3,7 5,2 8 6,8 12,2 5,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 2,7 2,2 1,2 0,7 1 0,4 0,5 0,5 0,9 1,2 1,4 1,3 1,6 1,6 2,5 2,4 2,7 4,5 3,9 3,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 53,1 4 0,6 0,9 1,5 2,4 2,3 3,1 3,5 5,3 8,8 14 24,4 43,4 74 119,2 180,3 262,3 405,8 606,9 643,4 561
X. Nemoci dýchací soustavy 24 61 26,4 13 4,2 9,7 5 4,5 5 7,3 5,2 6,3 8,7 18,9 30,3 49,6 64,4 97 133,7 195,2 183,5 238,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 26,1 9,4 4,8 7 10 14,1 10,8 12 11,3 13,4 15,4 19,3 23,9 29,7 37,4 51,1 62 82,5 98,3 136,8 160,4 98,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,6 3,3 1,9 1,2 1,5 3,3 2,5 2,5 1,9 2,5 2,2 3 3,7 5,7 6,6 8,3 11,1 15,3 18,1 23,1 13,5 28,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22,9 1,3 1,6 2,2 4,6 8,3 5,3 6,1 6,4 9,4 12,5 17,7 24,4 33,4 37,6 51 71,1 89,7 89,3 66,2 83,1 42,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,1 14,1 4,8 2,5 3,3 7,6 8,1 9,3 8,7 9,4 11,6 14,5 16,5 18,7 23,2 32,2 44,9 68,9 86,7 115,6 197,1 210,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,3 0 0 0 0 8,7 39,6 75,5 80,2 35,2 8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,6 499,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,7 61 7,3 4,3 2,1 1,6 0,7 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,7 0,2 0,1 0,3 0,3 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,4 16,7 6,8 4,6 7,9 7,5 2,5 2,2 2,2 2,4 2,7 3 4,5 6,2 8,5 12,1 20,4 34,6 42,6 64,2 88,9 14
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27,4 10 11,6 8,2 10,9 11,5 11 9,4 9,2 10,2 11,3 14 15,2 21,7 25,3 37,3 60 100,5 172,2 301,9 413,4 434,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 39,4 875 1,9 2 2,7 5,9 9,5 18,9 25 18,5 13,4 16,1 29,2 33,3 46,3 64,9 79 112,8 105,5 133,6 98,5 28,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 319,4 1 606,6 97,6 72,9 83,7 119,5 117,3 163,3 173,4 137,5 126 148,4 201,3 287,3 390,4 575,8 791,6 1 103,5 1 486,6 2 028,9 2 285,5 1 949,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,1 0 0 0 0 0 0,6 1,4 0,9 0,4 1,7 1,8 0,7 1,3 0,6 2,6 4,1 4,8 23,4 37,9 25,1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 5,3 5,1 4,9 8,5 14,2 31,3 37,9 38,6 14
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,5 2,3 4,5 1,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0 0 1,1 2,9 3,7 5,4 5,7 19,6 18,8 54,6 44,4 84,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,5 0,7 1,5 2,2 2,8 9,1 30,1 55,9 90,8 70,1
VI. Nemoci nervové soustavy 3,7 0 0 0 0 0 2,3 0 0 0,3 1,1 1,6 2,3 5,8 4,6 5 8,3 17,9 29 61 13,5 28,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,5 0 0 0 0 0 0,3 0 0 10,5 0 2,2 1,9 6,4 18,6 38,1 52,9 120,3 228,3 418,1 473,3 364,7
X. Nemoci dýchací soustavy 5,6 0 7 4,5 0,9 0,2 0,1 0 0,1 0,3 0,5 0,9 2 6,4 11,3 13,2 18,6 23,8 29,4 27 56 70,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,9 1,1 1,1 2,3 11,5 15,4 39,2 52,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,7 0,3 2 3,1 5,1 0,4 12,2 9,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,6 1 2,6 2 5,2 10,9 23,3 41,8 61 75,3 42,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 1,1 1,4 1,4 7,3 4,6 17 35,3 32,8 84,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 1 1,8 2,2 4,4 8,8 19 42,6 70,6 71,5 154,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,7 0 0 0 0 0 0 0,6 0,3 0,2 0,6 0,8 3,1 1,7 5,6 9,6 20,4 38,8 113 244,1 257 168,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,7 0,7 1,2 1,5 2,6 3,9 15 21,9 49,5 25,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 65,6 0 7 4,6 1,2 0,2 3,4 2,2 1,9 12,5 4,7 10,4 16,3 39,7 59,4 97,6 157,6 328,4 645 1 208,1 1 269,3 1 065,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 67,2 0 0,2 3 32,7 41,2 84,6 79,2 95,5 57 68,5 71,8 135,2 112,5 90 59,3 45,8 54,7 93,1 113 96,6 126,2
VI. Nemoci nervové soustavy 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 2,2 0,8 7,9 17,9 29,5 67,8 68,7 65,7 14
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 72 0 0,2 3 32,7 41,2 84,6 79,2 95,5 57 68,5 71,8 135,6 114,6 91,4 67,2 63,8 84,1 161,2 181,8 162,3 154,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,3 0 0,7 1,3 0 0 0 0
II. Novotvary 1,8 0 0 0 0,1 0 0 0,7 0 0,1 0,1 0,7 1,2 1,1 3,4 3,9 7,2 7,8 15,8 16,7 15,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,4 0 0 1,2 3,6 1,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,5 0 0 0,6 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,8 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 13,9 0,1 0 0 0 0 1,3 1,9 14
VI. Nemoci nervové soustavy 2,1 0 0,6 0,5 0,3 1,4 0,9 1,4 1,1 1,1 1,7 2,1 3,2 4,2 3,9 3,7 4,1 3,8 2,3 5,8 5,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0,3 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,9 1,4 3,6 3,4 4,5 6,5 8 10,9 19,3 13,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1,9 0,7 7,5 9,8 6,7 3 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0,7 0,7 1,9 1 3,2 2,3 0,6 3,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 0,8 1,3 1,1 1,3 1,3 0,8 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,8 0 0 0,2 2,1 1,6 1 2 2,5 3,8 5,9 8,2 9,3 17,6 17 23,9 27,1 28,4 18,5 14,8 5,8 14
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,6 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,8 0,5 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0 0,6 1 0,3 1,1 2 3,6 4,8 5,3 11,6 15,5 14
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0,2 0,3 0,2 0,7 0,4 1,2 0,8 0,8 1,6 1,3 1,9 1,3 4 4,1 3,2 3,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,1 0 0 0 0 0,2 0,3 0,9 2,3 2 1,5 1,1 2,9 3,3 4,9 8,6 12,7 12,9 10,5 5,8 13,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23,7 0,7 10,4 13,3 13,2 8 3,1 5,6 7 8,6 11,4 14,8 21,9 47,1 37,6 51,5 65,8 75,8 70,5 80,9 79,2 28,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 14 16,1 8 4,3 3 5,6 3,5 5,6 4,3 3,1 5 5,3 6,8 11,8 14,3 25,2 38 48,2 100,2 138,7 129,4 84,2
péče celkem II. Novotvary 30,6 5,4 3 4 3,3 5,6 2,8 4,6 3,7 7,5 12,8 18,7 27,4 40,3 60 84,2 101,3 115,7 133,4 141,3 119,8 56,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,9 4,7 1,4 0,8 0,4 0,2 0,4 0,5 0,8 0,3 0,6 1,2 1,1 1,4 3 3,9 7,3 12,6 30,5 28,3 50,2 14
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,6 11,4 4,9 4,1 7,2 5 1,6 1,5 2,3 2,2 2,9 4,4 6,9 14,6 16,7 23,7 32 50,6 75 125,2 137,2 182,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 79,1 0,7 3,5 11,4 51,6 59,4 92,3 85,8 102,1 63,6 74,9 78,1 141,2 133,4 96,8 67,4 56 76,9 155,2 217,7 235,7 224,4
VI. Nemoci nervové soustavy 20 6,7 6,7 4,6 4,2 5,7 6,4 3,6 3,8 5 9,7 8,9 10,9 21,1 20,2 34,5 61,3 87,6 143,5 176 119,8 84,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,7 2 1,4 1,9 1 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,4 0,8 1,3 2,3 3,7 5,2 8 6,8 12,2 5,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 2,7 2,2 1,4 0,7 1 0,4 0,5 0,5 0,9 1,2 1,4 1,3 1,6 1,6 2,5 2,4 2,7 4,5 3,9 3,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 77,5 4 0,6 0,9 1,5 2,4 2,9 3,2 3,7 16,2 9,2 17,1 27,9 53,4 96,1 161,8 239,7 390,6 645 1 044,3 1 130,2 925,7
X. Nemoci dýchací soustavy 31,5 61,6 40,9 27,2 11,8 12,8 5,1 4,5 5,1 7,6 5,7 7,3 11,4 26,1 42,8 64,6 84 124 165,4 222,9 245,4 308,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 28,2 9,4 4,8 7,1 10 14,1 11,1 12,3 11,6 13,6 15,8 20,3 24,9 31,3 39,8 53,2 65,6 95,4 114,5 175,3 212,5 98,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,4 3,3 2,1 1,4 1,6 3,3 2,5 2,5 1,9 2,6 2,2 3 4,8 7,4 7 10,3 14,2 20,6 18,5 35,3 23,2 28,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 35,4 1,3 1,8 2,5 6,7 10,1 6,3 8,2 9,1 13,5 18,8 26,4 34,6 53,7 56,6 80 109,2 141,5 149,2 141,9 166,2 98,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,8 14,1 4,8 2,5 3,3 7,6 8,1 9,3 8,7 9,4 11,6 15,3 16,5 19,9 24,7 33,6 52,2 73,4 104,7 152,2 229,9 294,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,3 0 0 0 0 8,7 39,6 75,5 80,2 35,2 8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,6 499,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,8 61 8,1 4,6 2,1 1,7 0,7 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,4 0,7 0,2 0,1 0,3 1,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13 16,7 7,3 4,7 7,9 7,5 2,5 2,2 2,2 2,6 2,9 3,5 6,5 8,3 11,8 18,5 32,8 58,7 90 147,1 175,8 182,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 38 10 11,6 8,2 10,9 11,6 11,4 10,3 10,1 10,8 13,2 15,5 19,1 25 32,2 48,7 81,7 143,3 289,3 549,1 674,3 603,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 44,7 875 1,9 2 2,7 5,9 10 19,7 27,3 20,8 15,2 18 32,6 37,8 52,8 76,3 95,6 140,6 137,9 188,8 137,2 28,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 480,7 1 607,3 115,2 93,6 130,6 168,8 208,1 250,5 277,8 215,6 210,6 245,6 375,1 488,8 578,8 792,3 1 078,8 1 591,9 2 363,7 3 500,3 3 796,4 3 197,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)