8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 143 3,6 4,8 3,6 2 2,4 2,4 2,3 2,6 2,9 4,4 3,8 4,7 6,2 12,1 17 16,3 16,5 16,8 13,6 4,5 0,6
II. Novotvary 357,9 0,8 2,1 3 3 2,8 1,7 2,8 4,2 9,7 13,6 16,6 20,3 30,1 48,8 67,3 54,2 31,4 27,9 13 4,5 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 36,8 0,7 0,7 0,7 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,7 1,1 1 1,4 2,5 4,1 5 4,5 6,9 4 1,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 137,7 1,9 5,4 3,2 1,8 2,3 1,4 1,7 1,6 2,9 3,2 5,5 4,5 7,8 11,8 16,5 15,1 16 18,6 10,8 4,9 0,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 107,3 0,1 1,6 7,3 8,9 9,5 6 5,2 6,4 6,8 5,9 7,4 3,1 4,1 3,7 4,5 4,9 4 6,4 9,7 1,5 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 133,4 1,2 3 3,3 2,8 3,6 3,7 2,7 2,8 5,7 5,2 4,2 9 10,7 12,2 12,3 11,9 13,3 12,7 10,2 2,6 0,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 22,8 0,2 0,7 0,9 0,7 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,2 2,6 3,1 3,4 2,6 2,3 1 0,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 18,1 0,3 1,3 1,4 0,8 0,4 0,4 0,5 0,6 1,1 0,9 1 1 1,4 1,6 1,7 1,6 0,8 0,9 0,2 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 790,7 0,6 0,4 1,1 1,6 1,8 2,1 2,4 4,5 7,3 11 14,4 22,2 37,9 70,2 110,1 111,2 104,8 133,8 111 37,4 5
X. Nemoci dýchací soustavy 365,7 8 17,1 11,1 3,2 4,4 5 3,5 4,4 7,5 8 6,2 15,4 15 29,3 49,4 49,5 40,3 46,2 29,3 11,1 1,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 356 2,3 3,9 6,1 6,7 8,3 7,9 8,5 11,9 17,1 18,1 16,7 21,2 24,9 33,1 43,7 36,5 29,1 29,1 22,8 7,2 1,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 66,6 0,5 1,1 0,9 0,8 1,6 1,9 1,8 2,1 2,8 2,6 2,3 3,6 4,4 7,2 9,4 6,9 5 6,7 3,9 0,8 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 300,2 0,2 1,2 1,4 2,7 4,3 3,8 4,7 5,5 11,6 14,1 14,5 18,6 25,7 34,8 42,9 38,2 32,2 23,1 16,9 3,7 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 251,7 2,2 2,8 2,2 2,2 4,8 5,3 7,1 8,3 11,8 12,4 11,7 12,7 14,5 21,8 30,6 28,6 21,4 26,3 16,8 7,4 0,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 224,7 0 0 0 0,1 5,8 27,3 62,4 74,7 45,2 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 77,7 77,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 23,7 7,5 4,7 3,5 1,4 2,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,6 0,2 0,4 0,6 0,1 0,2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 113,6 2,7 4,3 3,4 4,4 3,7 2 2,1 2,3 3,2 3,1 5,5 3,9 5,9 8,8 11,7 10,3 9,8 12,5 9,8 3,9 0,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 381 1,5 5,8 7,2 8,5 8,5 8,4 8,3 8,7 13,4 12,1 13,2 12,5 17,2 26,5 29,7 35,6 40,5 55 46,2 19,5 2,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 508,9 127,1 1 2 1,8 4 8,3 16 23 24,7 15,9 13,7 18,6 25,2 44,2 56 49,5 34 24,6 14,4 4,6 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 417,7 239,3 61,9 62,2 53,6 71,2 88,4 132,9 164,2 174,8 141 139,4 173,8 233,7 371,6 510,6 478,9 406,5 449,8 333,7 115,2 14,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 19,2 0 0 0 0 0 0,7 0,7 1 0,7 0,2 2,1 0,8 1,1 0,9 2,4 2,3 2,2 3,1 0,6 0,2 0,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 35,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,7 1,5 3,6 4,8 5,8 4,6 7,2 4,7 2,1 0,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,6 0,5 1,7 0,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 27,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1,6 2 0,8 3,7 3 5 4,7 3,3 2,9 0,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 32,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,4 7,1 1 2,8 2 4,6 5,7 6,2 1,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 51,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,6 0,5 1,2 1,3 4,4 5,7 3,9 7,1 7,1 8,6 9,6 1,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,3 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 308,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,7 2,6 3,9 9,7 20,1 28,6 35,7 45,9 66,4 59 32,5 3,4
X. Nemoci dýchací soustavy 66,4 0 3,8 4,6 1,3 0 0,9 0,2 0 0,2 0,2 0,6 2,4 2,9 6,1 11,9 10,5 5 9,6 3,7 2 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 17,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,4 0,9 4,4 2,1 2,5 4,4 0,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 0,2 0,7 1,1 2,2 0,8 0,5 0,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 55,5 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,6 0,1 1 1 2,5 4 7,1 6,9 13,9 9,6 5,2 3,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,7 2,2 2,4 1,3 1 3,8 4 2,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1,8 1,2 0,5 3,5 3,8 6,2 10,6 9,9 4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 120,2 0 0 0 0 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0 0,7 0,8 2,4 4,5 8,4 9 14,3 30,6 34,4 12 1,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 25,9 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,2 0,2 0 0,6 0,8 1,4 3,3 3,4 3 6,8 4 1,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 833 0 3,8 4,6 1,4 0,3 1,9 1,9 1,4 2,3 3,5 8,2 17,3 35,5 51,6 81,7 97,8 110,2 174,9 155,2 69,4 9,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 016,8 0 0 4,3 19,8 25,5 53,4 75,1 71,8 85,2 173,2 131,5 88,2 75,2 55,9 44,2 25,6 43,3 17,9 21,4 5,2 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 84,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 5,6 0,9 2,2 8,2 11,2 9,4 19,6 22,6 4,2 0,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 101,6 0 0 4,3 19,8 25,5 53,4 75,1 71,9 85,2 173,2 131,7 93,8 76,1 58,1 52,5 36,8 52,6 37,5 44 9,4 0,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,7 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0,1 0 0 0,2 0,9 0 0
II. Novotvary 21,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,6 0,5 2,3 3,3 3,4 3,5 3,2 2,2 1,3 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,7 0 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,1 0 0,2 1,2 3 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 49,7 0 0,5 0,7 0,4 0,6 3,2 2,8 1,7 2,9 1,9 3,9 5,9 5,3 7 6,4 3,7 1,3 1 0,3 0,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,7 0 0,1 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 25,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,6 0,7 1,6 1,8 3,6 4,6 3,4 3,8 3,1 1,6 0,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 31 0,1 6,3 8,9 4,8 1,3 0 0 0 0 0 0 0,2 1,1 1,1 2,5 1,5 1,6 1,3 0,1 0,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 5,5 0 0,1 0,4 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,5 0,2 0,1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 0,3 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 135,9 0 0 0,2 1,4 1 0,5 1,1 4,2 5,1 10,4 8,2 12,9 17,8 16,7 21,6 16,7 10 5,6 2,1 0,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0,4 0,4 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 0,1 0,6 1 1,4 1,8 1 0,5 0,3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,2 0 0 0,2 0,3 0,4 0,8 0,3 0,7 0,9 1,3 0,6 1,2 1 1,4 2,3 1,7 1 1,4 0,7 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 47,6 0 0,1 0 0 0 0,3 1 2,7 3 1,5 0,8 1,6 4,2 5,1 8,4 8,3 5,2 4,2 1,1 0,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 354,1 0,1 8,5 13 10,3 4,2 4,9 5,7 10,1 13,2 16,7 15,8 24,8 35,3 40,3 52,1 41,1 27,2 19,8 8,4 2,5 0,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 164 3,6 4,8 3,6 2 2,4 3 3 3,5 3,6 4,6 6 5,5 7,6 12,9 19,5 18,6 18,8 20,2 15,1 4,7 0,7
péče celkem II. Novotvary 415,5 0,8 2,1 3 3 2,8 1,7 2,8 4,2 10 14,2 17,5 21,5 33,9 55,7 75,4 63,5 39,1 37,2 19 7,7 0,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 41,8 0,7 1,1 0,9 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,9 1,1 1,1 1,4 2,7 4,2 5,1 5,1 7,4 5,8 2,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 171,7 1,9 5,5 4,4 4,8 2,9 1,4 1,7 1,6 2,9 3,4 5,7 6,3 10,1 12,8 20,7 18 21 23,3 14,2 7,7 1,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 157,3 0,1 1,6 11,6 28,7 35 59,3 80,3 78,5 91,9 179,1 139,1 92,7 86,4 60,6 51,7 32,5 51,9 30 37,3 8,2 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 319,5 1,2 3,5 4 3,2 4,1 6,9 5,8 4,6 9,2 7,6 9,5 21,8 21,3 27,1 30,8 33,9 31,1 41,9 42,8 8,3 1
VII. Nemoci oka a očních adnex 24,7 0,2 0,8 1,4 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,2 2,6 3,1 3,4 3,4 2,6 1 0,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 18,4 0,3 1,3 1,4 0,8 0,4 0,4 0,5 0,6 1,1 0,9 1,1 1 1,4 1,6 1,7 1,7 0,9 1 0,2 0,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 125,2 0,6 0,4 1,1 1,6 1,8 2,1 2,6 4,5 7,9 12,3 17,7 27,7 49,4 93,9 143,3 150,3 154,5 203,3 171,5 70,3 8,4
X. Nemoci dýchací soustavy 463,1 8,1 27,3 24,6 9,2 5,7 5,9 3,7 4,4 7,7 8,3 6,8 18 19 36,5 63,8 61,5 46,9 57,1 33 13,3 2,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 378,7 2,3 4 6,5 6,7 8,3 8 8,7 12,1 17,4 18,6 17 22 25,9 35,2 45,3 41,4 31,3 31,6 27,1 8 1,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 73,6 0,5 1,4 1 1,2 1,6 1,9 1,9 2,1 2,8 2,9 2,3 3,7 4,7 7,9 10,5 9,2 5,8 7,2 4,1 0,8 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 491,6 0,2 1,2 1,7 4,1 5,3 4,4 5,8 9,6 16,9 25,1 22,7 32,5 44,5 54 68,5 62 49,1 42,6 28,7 9,3 3,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 270,4 2,2 2,8 2,2 2,2 4,8 5,3 7,1 8,3 11,9 12,5 11,7 13,1 15,2 24,1 33 29,9 22,4 30,2 20,8 9,9 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 224,7 0 0 0 0,1 5,8 27,3 62,4 74,7 45,2 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 77,7 77,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 24,8 7,5 5,2 3,9 1,4 2,6 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,4 0,7 0,2 0,4 0,6 0,1 0,2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 163,7 2,7 4,3 3,5 4,5 3,7 2,1 2,2 2,4 3,3 3,4 6,4 5,8 7,6 10,3 16,6 15,9 17 23,6 19,9 7,9 0,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 517,5 1,5 5,8 7,4 8,8 9,2 9,5 8,9 9,7 14,6 13,4 14,5 14,6 20,6 32,4 40,4 46,3 55,8 86,9 81,3 31,6 4,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 582,4 127,1 1,1 2 1,8 4 8,6 17,4 25,8 27,9 17,6 14,6 20,9 30,3 50,7 67,7 61,2 42,3 35,7 19,6 6 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 706,3 239,4 74,2 84,1 85,1 101,2 148,6 215,6 247,6 275,5 334,4 295,1 309,7 380,6 521,6 696,9 654,6 596,6 681,9 541,3 196,5 25,8
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 10,8 24,2 7,6 4,4 3,2 4,2 3,4 2,8 2,8 2,4 3,9 4,4 5,8 7,9 13,8 20,4 28,6 46,2 62,4 89,9 92,1 114,5
II. Novotvary 27,1 5,4 3,3 3,7 4,7 4,9 2,4 3,5 4,5 8 11,9 19 25,1 38,2 55,6 80,8 95,2 87,9 103,6 85,9 92,1 19,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,8 4,7 1,1 0,9 0,5 0,7 0,4 0,5 0,2 0,3 0,6 1,3 1,2 1,8 2,9 4,9 8,8 12,6 25,6 26,4 28,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,4 12,8 8,5 3,9 2,8 4 2 2,1 1,7 2,4 2,8 6,3 5,6 9,9 13,5 19,8 26,5 44,8 69,1 71,4 100,3 133,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8,1 0,7 2,5 8,9 14 16,6 8,4 6,4 6,8 5,6 5,2 8,5 3,8 5,2 4,2 5,4 8,6 11,2 23,8 64,1 30,7 57,3
VI. Nemoci nervové soustavy 10,1 8,1 4,7 4 4,4 6,3 5,2 3,3 3 4,7 4,6 4,8 11,1 13,6 13,9 14,8 20,9 37,2 47,2 67,4 53,2 76,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,7 1,3 1,1 1,1 1,1 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 1 1,5 3 3,7 6 7,3 8,5 6,6 6,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 2 2,1 1,7 1,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,9 0,8 1,1 1,2 1,8 1,8 2 2,8 2,2 3,3 1,3 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 59,9 4 0,6 1,3 2,5 3,2 2,9 3 4,8 6 9,6 16,5 27,4 48 80 132,2 195,3 293,2 496,9 733,7 765,6 954,2
X. Nemoci dýchací soustavy 27,7 53,8 27,1 13,5 5 7,7 7 4,3 4,7 6,2 7 7,1 19 19 33,4 59,3 86,9 112,8 171,6 193,7 227,2 362,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 27 15,5 6,2 7,4 10,6 14,5 11 10,5 12,7 14 15,9 19,1 26,2 31,6 37,7 52,5 64,1 81,4 108,1 150,7 147,4 209,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 3,4 1,7 1,1 1,3 2,8 2,7 2,2 2,2 2,3 2,3 2,6 4,4 5,6 8,2 11,3 12,1 14 24,9 25,8 16,4 57,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22,7 1,3 1,9 1,7 4,3 7,5 5,3 5,8 5,9 9,5 12,3 16,6 23 32,6 39,7 51,5 67,1 90,1 85,8 111,7 75,7 19,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,1 14,8 4,4 2,7 3,5 8,4 7,4 8,8 8,9 9,7 10,9 13,4 15,7 18,4 24,9 36,8 50,2 59,9 97,7 111 151,5 171,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 0 0 0 0,2 10,2 38,2 77,1 79,9 37,1 7,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,9 522,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,8 50,4 7,4 4,3 2,2 4,4 0,6 0,4 0,4 0,2 0,4 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,2 0,6 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,6 18,2 6,8 4,1 6,9 6,5 2,8 2,6 2,5 2,6 2,7 6,3 4,8 7,5 10 14,1 18,1 27,4 46,4 64,8 79,8 95,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28,8 10,1 9,2 8,8 13,4 14,9 11,7 10,3 9,3 11 10,6 15,1 15,4 21,8 30,2 35,7 62,5 113,3 204,2 305,4 399,2 534,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 38,5 854,8 1,6 2,4 2,8 7 11,6 19,8 24,6 20,3 13,9 15,7 23 31,9 50,4 67,3 86,9 95,1 91,4 95,2 94,2 38,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 334,5 1 609,4 98 75,9 84,4 124,8 123,5 164,3 175,6 143,6 123,5 159,8 214,7 296,3 423,7 613,2 840,9 1 137,4 1 670,4 2 205,7 2 358,2 2 843,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,5 0 0 0 0 0 1 0,9 1,1 0,6 0,2 2,4 1 1,4 1 2,9 4 6,2 11,5 4 4,1 19,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,9 1,9 4,1 5,8 10,2 12,9 26,7 31,1 43 38,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0,2 0,1 0,2 1,7 1,9 11,2 16,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 2 2,5 0,9 4,4 5,3 14 17,5 21,8 59,4 114,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,7 9 1,1 3,4 3,5 12,9 21,2 41 30,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,9 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,5 0,4 1,4 1,6 5,6 6,5 4,7 12,5 19,9 31,9 63,5 26,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 1,1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 23,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,6 3 4,8 12,3 22,9 34,3 62,7 128,4 246,6 390 665,3 648,9
X. Nemoci dýchací soustavy 5 0 6 5,6 2 0 1,3 0,2 0 0,2 0,2 0,7 3 3,7 7 14,3 18,4 14 35,7 24,5 40,9 114,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 1,6 1,1 7,7 5,9 9,3 29,1 16,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 0,3 0,8 1,3 3,9 2,2 1,9 1,3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,5 0,1 1,2 1,3 2,9 4,8 12,5 19,3 51,6 63,5 106,4 629,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,9 2,5 2,9 2,3 2,8 14,1 26,4 51,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 2,2 1,5 0,6 4,2 6,7 17,3 39,4 65,4 81,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,1 0 0 0 0 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0 0,8 1 3 5,1 10,1 15,8 40 113,6 227,4 245,6 305,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,2 0,2 0 0,7 1 1,6 4 6 8,4 25,3 26,4 28,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 63,1 0 6 5,6 2,2 0,5 2,7 2,3 1,5 1,9 3,1 9,4 21,4 45 58,8 98,1 171,7 308,3 649,5 1 025,8 1 420,7 1 889,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 77 0 0 5,2 31,2 44,7 74,6 92,8 76,8 70 151,7 150,7 109 95,3 63,7 53,1 45 121,2 66,5 141,5 106,4 38,2
VI. Nemoci nervové soustavy 6,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 6,9 1,1 2,5 9,8 19,7 26,3 72,8 149,4 86 114,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 83,4 0 0 5,2 31,2 44,7 74,6 92,8 76,9 70 151,7 151 115,9 96,5 66,2 63,1 64,6 147,2 139,3 290,8 192,4 152,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0 0,1 0 0 0,7 5,9 0 0
II. Novotvary 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,7 0,6 2,9 3,8 4,1 6,1 9 8,2 8,6 20,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0,3 1,5 4,7 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 38,2
VI. Nemoci nervové soustavy 3,8 0 0,8 0,9 0,6 1,1 4,5 3,5 1,8 2,4 1,7 4,5 7,3 6,7 8 7,7 6,5 3,6 3,7 2 4,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0,2 0,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 0,8 2 2,3 4,1 5,5 6 10,6 11,5 10,6 10,2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2,3 0,7 10 10,9 7,6 2,3 0 0 0 0 0 0 0,2 1,4 1,3 3 2,6 4,5 4,8 0,7 4,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,4 0 0,2 0,5 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,6 0,8 0,8 1 0,9 0,6 0,4 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0,5 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10,3 0 0 0,2 2,2 1,8 0,7 1,4 4,5 4,2 9,1 9,4 15,9 22,6 19 25,9 29,3 28 20,8 13,9 8,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,6 0,5 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 0,2 0,1 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 0,1 0,8 1,1 1,7 3,2 2,8 1,9 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,2 0 0 0,2 0,5 0,7 1,1 0,4 0,7 0,7 1,1 0,7 1,5 1,3 1,6 2,8 3 2,8 5,2 4,6 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,6 0 0,2 0 0 0 0,4 1,2 2,9 2,5 1,3 0,9 2 5,3 5,8 10,1 14,6 14,5 15,6 7,3 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,8 0,7 13,5 15,9 16,2 7,4 6,8 7 10,8 10,8 14,6 18,1 30,6 44,8 45,9 62,6 72,2 76,1 73,5 55,5 51,2 38,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,4 24,2 7,6 4,4 3,2 4,2 4,2 3,7 3,7 3 4 6,9 6,8 9,6 14,7 23,4 32,7 52,6 75 99,8 96,2 133,6
péče celkem II. Novotvary 31,5 5,4 3,3 3,7 4,7 4,9 2,4 3,5 4,5 8,2 12,4 20,1 26,6 43 63,5 90,6 111,5 109,4 138,1 125,6 157,6 76,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,2 4,7 1,7 1,1 0,5 0,7 0,4 0,5 0,2 0,3 0,8 1,3 1,4 1,8 3,1 5 9 14,3 27,5 38,3 45 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 12,8 8,7 5,4 7,6 5,1 2 2,1 1,7 2,4 3 6,5 7,8 12,8 14,6 24,9 31,6 58,8 86,5 93,9 157,6 248,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 87,6 0,7 2,5 14,2 45,2 61,3 82,9 99,3 84 75,5 156,8 159,4 114,5 109,5 69,1 62,1 57,1 145,2 111,4 246,5 167,9 133,6
VI. Nemoci nervové soustavy 24,2 8,1 5,5 4,9 5 7,2 9,6 7,2 4,9 7,6 6,7 10,9 26,9 27 30,9 37 59,5 87 155,6 282,9 169,9 190,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 1,3 1,3 1,7 1,3 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 1 1,5 3 3,7 6 9,5 9,7 6,6 6,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 2 2,1 1,7 1,3 0,7 0,6 0,6 0,6 0,9 0,8 1,3 1,2 1,8 1,8 2 3 2,5 3,7 1,3 4,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 85,2 4 0,6 1,3 2,5 3,2 2,9 3,2 4,8 6,5 10,8 20,3 34,2 62,6 107,1 172,1 263,9 432,3 755 1 133,6 1 439,1 1 603,1
X. Nemoci dýchací soustavy 35,1 54,5 43,2 30 14,5 10 8,2 4,6 4,7 6,3 7,3 7,8 22,2 24,1 41,6 76,6 108 131,2 212 218,1 272,3 477,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 28,7 15,5 6,3 7,9 10,6 14,5 11,2 10,8 12,9 14,3 16,3 19,5 27,2 32,8 40,1 54,4 72,7 87,6 117,3 179,1 163,8 209,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,6 3,4 2,2 1,2 1,9 2,8 2,7 2,3 2,2 2,3 2,5 2,6 4,6 6 9 12,6 16,2 16,2 26,7 27,1 16,4 57,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 37,2 1,3 1,9 2,1 6,5 9,3 6,1 7,2 10,3 13,9 22 26 40,2 56,4 61,6 82,3 108,9 137,4 158,2 189,7 190,4 667,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,5 14,8 4,4 2,7 3,5 8,4 7,4 8,8 8,9 9,8 10,9 13,4 16,2 19,3 27,5 39,6 52,5 62,7 112,2 137,5 202,7 190,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 0 0 0 0,2 10,2 38,2 77,1 79,9 37,1 7,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,9 522,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 50,4 8,2 4,8 2,2 4,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,4 0,5 0,9 0,3 0,5 0,7 0,2 0,6 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,4 18,2 6,8 4,3 7,1 6,5 2,9 2,7 2,6 2,7 3 7,3 7,2 9,6 11,7 19,9 27,9 47,6 87,6 131,5 161,7 95,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 39,2 10,1 9,2 9 13,9 16,1 13,3 11 10,4 12 11,7 16,6 18 26,1 36,9 48,5 81,3 156,1 322,7 537,4 646,9 820,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 44,1 854,8 1,7 2,4 2,8 7 12 21,5 27,6 22,9 15,4 16,7 25,8 38,4 57,8 81,3 107,5 118,4 132,6 129,6 122,8 38,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 507,8 1 610,1 117,4 102,6 134,1 177,4 207,7 266,5 264,8 226,3 292,8 338,2 382,6 482,5 594,7 837 1 149,5 1 669,3 2 532,3 3 577,9 4 022,5 4 923,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)