8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 69,6 1,1 2,2 1,2 0,8 0,7 0,8 1,2 1,6 2,4 2,2 2 2,8 3,6 5,6 7,6 8,8 7,7 8,9 5,4 2,6 0,2
II. Novotvary 153,5 0,3 1,4 0,4 0,7 0,6 0,7 1,2 1,4 3 6,7 7,7 8,6 11,6 19,8 23,2 26,7 18,3 12,3 5,8 2,8 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16,7 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 1,8 2,2 2,8 2,6 2,6 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 71,3 0,5 2 1,2 1 0,7 0,6 0,6 0,8 0,7 1,1 1,9 2,5 2,2 4,7 9,1 8,2 13,1 9,6 7,5 2,8 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 98,3 0 0,1 1,4 3,2 7,1 4,3 5,5 5,3 6,1 6,8 3,6 3,6 4,2 2,6 4,6 4,4 12,4 14,4 7,1 1,5 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 54,1 0,3 0,5 0,7 0,8 0,9 0,4 0,8 1 1,2 2 2 1,8 5,5 3,3 6,2 5,8 9,6 5,4 4,1 1,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 10,7 0,1 0,5 1,1 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,9 1,6 1,1 1 1 0,4 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5,9 0,3 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,6 0,3 0,4 0,2 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 388,8 0,3 0,1 0,1 0,2 0,7 0,5 1,1 2,2 2,6 5,2 5,6 11,1 16,3 32,6 48 58,7 64,6 65,4 48 21,9 3,5
X. Nemoci dýchací soustavy 184,8 5,4 9,2 4,4 2 2,1 2,3 2,3 1,8 2,6 3 2,5 4,5 4,9 11,7 17 26,8 21,4 24,2 24,2 10,4 1,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 186 1,9 1,2 2,9 3,5 3,2 3,1 4,4 4,7 6,4 9,1 9,6 9,8 13,5 18,6 22,6 20,8 17,9 15,5 12,2 4,7 0,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 35 0,5 0,6 0,4 0,4 1 0,6 0,8 1,1 1,1 1,5 1,2 2,1 1,9 3 5,1 4,3 2,4 3,9 2,1 0,7 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 143,7 0,2 0,3 0,5 0,7 1,4 1,1 1,9 2,1 3,2 5,8 6,1 10,3 10,4 13,6 17 21 18 16 11,4 2,1 0,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 132,1 1,2 1,7 1 0,9 1,7 1,7 2,6 3,2 3,7 5,4 5,1 5,7 6,7 9,3 14,8 17,3 16,3 14,5 11,6 6,6 1,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 92,1 0 0 0 0 2,5 11,8 27,8 29,8 16,1 3,8 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,1 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,9 2,4 1,1 1,1 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 67,7 1,5 1,7 1,1 1,3 1,6 1 1,3 0,8 1,2 1,7 1,5 3,1 3,8 3,7 8,6 7,1 7,9 9,4 6,9 2,1 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 220,3 1,4 2,9 2,9 3,6 4 3,3 4,2 5,8 5,6 6,2 5,4 5,9 7,6 12,5 16 26,6 24,5 32 34,4 13,7 1,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 301,2 74,8 1,1 0,3 1,1 1,7 4,3 7,1 9,3 9,6 9,1 8,5 11,8 17,6 24,2 30,9 37,7 25 15,1 8,5 3,1 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 251,8 104,8 27,4 21,4 22 30,8 37,2 63,4 71,5 66,7 70,9 64,3 85,1 111,3 167,6 234,9 278 263,4 250,3 192,3 77,2 11,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 8,8 0 0 0 0 0 0,3 0,9 1 0,5 0,9 0,8 1,8 0,2 0,5 0,5 0,2 1 0 0,2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,1 0,8 1,2 2,5 1,4 0,8 0 0 0,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,2 0,6 0,6 0,2 0,7 0,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1 1,6 0,8 0 0,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,3 0,4 1,3 0,4 1,5 1,3 1,3 1,2 2 0,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 1,1 2,8 5,2 7 7,9 10,2 6,2 2,4 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 39,3 0 0,4 0,4 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0,5 0,9 1,2 4,2 8,7 5,9 4,2 6,2 4,9 1,1 0,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0,4 1,1 0,3 0,3 0,4 0,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,8 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,4 0,1 0 0,6 0,3 0,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 63,6 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,5 0,6 3,4 4 6,6 10,4 14,3 13,6 6,2 2,1 1,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,8 0,5 0,5 1 0,1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 1,1 0,5 0,4 0,1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 37 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,4 0,9 0,4 1,1 1 1,1 2,2 3,9 4,3 7,3 9,4 4,3 0,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0,3 0,1 0 0,5 0,1 0,3 0,4 0,2 0,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 231,5 0 0,6 0,4 0,1 0 0,7 1,4 1,4 1,4 3,5 3,2 8,4 9,3 17,3 31,8 40 37,3 35,3 27,6 10,8 1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 479,1 0 0,1 6,6 9,2 16,7 17,8 26,9 60,1 34,7 46,6 58,6 37,7 43,4 32,4 25,2 22,2 17,7 9,9 6,5 4,9 1,8
VI. Nemoci nervové soustavy 47,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0,7 1,8 2,6 8,7 9,2 8,1 7,3 0,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 526,7 0 0,1 6,6 9,2 16,7 17,8 26,9 60,1 34,7 46,6 58,6 45,7 44,1 34,3 27,9 31 27 18,1 13,8 5,8 1,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
II. Novotvary 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 1,5 2,3 3,3 3,3 3,9 3 1,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,4 0 0,2 0,6 0,6 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0,3 0,2 0 0 0 0,5 0,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,1 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,8 0,9 0,2 0,4 0,3 0,5 0,6 0,6 0,1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,4 0,2 1,2 0,5 1,4 0,6 0,7 1,1 1,3 0,5 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 7,7 0 1,2 1,5 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,1 2,5 0 0,5 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0 0,3 0,1 0,3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,9 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0,3 0,3 0,1 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 1,5 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,7 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,1 0,2 0,2 0,6 0,4 0,1 0,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,3 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,1 0,2 0,3 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 62,8 0 1,6 2 1,2 0,5 0,1 0,8 1,3 1,5 2,5 2,3 2,5 3,8 4,6 6,3 9,8 6 6,9 6 2,9 0,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 79,3 1,1 2,2 1,2 0,8 0,8 1,2 2,1 2,8 3 3,1 2,7 5,2 3,8 6,2 8,1 9 8,7 8,9 5,6 2,6 0,2
péče celkem II. Novotvary 180,6 0,3 1,4 0,4 0,7 0,6 0,7 1,2 1,4 3 7,3 8 9 12,2 22,1 26,7 32,6 22,9 17 8,9 4,1 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 17,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 1,8 2,4 2,8 2,7 2,6 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 77,6 0,5 2 1,3 1,1 0,8 0,6 0,6 0,8 0,7 1,1 1,9 2,5 2,2 5,9 9,3 9,2 13,7 10,1 8,9 3,9 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 583 0 0,1 8 12,4 23,8 22,1 32,4 65,4 40,8 53,6 62,6 41,3 47,6 35,3 30,2 27,6 31,8 25,1 14,1 6,6 1,9
VI. Nemoci nervové soustavy 117,1 0,3 0,6 0,7 0,8 0,9 0,5 1 1,4 2 3,2 2,6 10,7 7,7 6,1 11 16,4 20,2 14,8 13,4 2,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 10,9 0,1 0,6 1,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,9 1,6 1,1 1 1 0,4 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5,9 0,3 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,2 0,4 0,6 0,3 0,4 0,2 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 441,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,7 0,5 1,1 2,2 2,6 5,9 6,3 11,7 18,6 35,9 54,6 66,3 73,3 76,7 55,5 24,8 3,8
X. Nemoci dýchací soustavy 231,8 5,4 10,9 6,3 3,2 2,3 2,3 2,4 1,9 2,8 3 3,1 5,4 6,4 16,1 25,8 35,2 25,6 30,9 29 11,6 2,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 190,6 1,9 1,2 2,9 3,5 3,2 3,1 4,5 4,7 6,4 9,1 9,9 9,9 13,5 18,7 23,3 22,1 18,5 15,9 12,9 5 0,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36,8 0,5 0,7 0,4 0,4 1 0,6 0,8 1,1 1,1 1,5 1,2 2,2 1,9 3 5,5 4,4 2,4 4,5 2,4 0,9 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 214,2 0,2 0,4 0,5 0,7 1,5 1,3 2,2 2,5 3,5 6,7 7,2 14,2 15 20,7 28 36,8 32,2 22,6 13,6 3,6 0,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 136,4 1,2 1,7 1 0,9 1,7 1,7 2,6 3,3 3,7 5,4 5,1 5,7 6,8 9,3 15,1 18,6 17 15 12,7 6,7 1,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 92,1 0 0 0 0 2,5 11,8 27,8 29,8 16,1 3,8 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,1 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,9 2,4 1,1 1,1 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 73 1,5 1,7 1,3 1,3 1,6 1 1,3 0,8 1,2 1,7 1,6 3,1 4,4 3,9 9 8,4 9 10,2 7,1 2,4 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 258,4 1,4 2,9 2,9 3,6 4 3,5 4,6 5,9 6,1 7,2 5,9 7,2 9 13,6 18,2 30,5 28,8 39,3 43,8 18 2,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 307 74,8 1,1 0,3 1,1 1,7 4,3 7,3 9,7 10,2 9,5 8,7 12,3 17,8 24,6 32 37,9 25,4 15,8 8,7 3,2 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 072,8 104,8 29,6 30,4 32,5 48 55,8 92,5 134,3 104,1 123,4 128,4 141,7 168,5 223,8 301 358,8 333,7 310,5 239,8 96,7 14,3
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 12 18,4 9,5 3,7 2,8 3 2,9 3,2 4,1 5,4 4,3 5 7,3 10,5 14 20 28,2 39,3 69,2 70,9 106,4 45,3
II. Novotvary 26,5 4,9 5,9 1,3 2,4 2,4 2,4 3,3 3,5 6,7 13,2 19,5 22,6 33,4 49,1 60,9 85,6 92,7 96 75,9 113,5 51,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,9 3,8 1,2 0,5 0,9 0,4 0,9 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,7 2,2 4,6 6,9 14,3 20,3 33,9 16,4 3,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,3 9,1 8,6 3,8 3,7 3 2 1,7 2 1,6 2,1 4,9 6,5 6,2 11,8 23,8 26,3 66,6 74,5 98,1 110,9 97,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17 0,4 0,4 4,4 11,5 28,9 15,1 14,9 13,2 13,6 13,4 9,1 9,5 12 6,4 12 13,9 63,2 111,8 92,3 60 43,1
VI. Nemoci nervové soustavy 9,3 5,5 2,3 2,4 3,1 3,6 1,6 2,1 2,4 2,7 4 5 4,8 15,8 8,3 16,3 18,7 48,5 41,8 53,2 66 0,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 2 2,2 3,4 1,3 0,8 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5 1 1,1 1,7 2,2 4,3 3,6 5,2 7,6 5,4 5,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 4,7 1,8 1,7 1,5 0,9 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,9 0,7 0,7 0,9 1,7 1,1 1,9 1,4 1,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 67,1 5,7 0,5 0,4 0,8 2,6 1,7 3 5,5 5,7 10,3 14,2 29,2 46,9 80,9 125,7 187,9 328,1 508,8 626 882,6 942,5
X. Nemoci dýchací soustavy 31,9 90,2 39,8 13,9 7,4 8,5 8 6,4 4,6 5,9 5,9 6,4 11,8 14,2 28,9 44,6 85,8 108,7 188,3 315,3 420,6 510,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 32,1 32,2 5,3 9,1 12,8 13 10,7 12,1 11,7 14,1 17,8 24,4 25,6 38,8 46,3 59,1 66,6 90,8 120,4 159,6 190,3 99,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 8,8 2,5 1,3 1,6 3,9 2,1 2,1 2,9 2,5 3 3,2 5,4 5,5 7,5 13,4 13,7 12,3 30,2 27,2 28,9 23,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,8 2,8 1,2 1,5 2,7 5,7 3,9 5,1 5,2 7 11,4 15,4 26,9 30 33,8 44,6 67,3 91,2 124,6 149,2 84,2 187,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,8 20,4 7,3 3,3 3,4 7 5,9 7,2 8,1 8,2 10,6 12,8 14,8 19,2 23 38,7 55,4 82,6 112,5 151,7 263,9 312
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,9 0 0 0 0 10,2 41,2 75,7 74,6 35,8 7,4 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,1 202,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 40,3 4,9 3,5 2,3 1,2 0,5 0,8 0,5 0,7 0,7 0,5 0,4 0,6 0,6 0,1 0,2 0,3 0,3 0 0,4 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,7 25,3 7,5 3,6 4,8 6,3 3,4 3,4 1,9 2,7 3,3 3,9 8,2 11 9,2 22,6 22,8 40,2 72,9 89,5 84,1 108,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 38 22,7 12,4 9,3 13,1 16,3 11,4 11,6 14,5 12,5 12,3 13,6 15,5 22 31 41,9 85 124,4 248,6 448,1 550,3 506,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 52 1 244,5 4,6 1 4,1 7,1 15 19,3 23,3 21,5 17,9 21,7 31 50,6 60,2 81 120,5 126,8 117,6 110,8 124,5 55,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 388,8 1 743,8 117,9 68 80 125 129,5 172,8 179,2 148,2 139,5 162,9 222,7 320,7 416,4 615 889,6 1 337,2 1 946,7 2 508,5 3 108,3 2 987,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,5 0 0 0 0 0,1 1,2 2,5 2,6 1,2 1,8 1,9 4,7 0,6 1,4 1,2 0,5 5 0 2,6 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0,4 2,1 3,2 8 6,9 5,9 0,6 0,9 27,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,9 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,5 1,9 2,9 1,9 9,6 20,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 3,3 8,1 6,6 0 6,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,8 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,5 0,8 1 3,7 1 3,9 4,2 6,6 9,7 25,7 10,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1 0,9 3,2 6,9 13,6 22,5 40,2 79,2 81,3 96,9 40,2
X. Nemoci dýchací soustavy 6,8 0 1,9 1,2 0,4 0 0 0,1 0,2 0,3 0 1,2 2,3 3,4 10,5 22,8 18,8 21,4 48,1 63,5 44,7 101,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,2 0 0 1,1 3,7 1,5 2,6 5,5 9,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,1 1 0,3 0 4,5 4,4 6,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0,2 0,6 0,9 1,5 8,9 11,5 16,4 27,3 45,7 69,1 48,6 27,1 55,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,3 0,1 0,8 2,7 2,4 3,8 13,5 4,1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,5 3,4 2,4 3,3 1,9 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,4 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0,3 0,8 1,7 1,1 2,9 2,9 2,7 5,7 12,5 21,6 56,5 122,1 174 86,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0 0,8 0,3 0,1 1,2 0,4 1,5 3,3 2,5 5,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 40 0 2,4 1,2 0,4 0,1 2,4 3,7 3,5 3,1 6,9 8,1 22 26,7 43,1 83,3 127,9 189,5 275 360,4 435,5 256,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 82,7 0 0,2 21,1 33,5 67,8 61,9 73,4 150,7 77,1 91,6 148,5 98,6 125,1 80,5 66,1 71,1 90 77,2 85 196,3 472
VI. Nemoci nervové soustavy 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 1,9 4,6 6,9 27,7 46,9 63,3 95,6 37,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 90,9 0 0,2 21,1 33,5 67,8 61,9 73,4 150,7 77,1 91,6 148,5 119,6 127 85,1 73 99,2 136,9 140,5 180,6 234 472
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 16,1
II. Novotvary 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,8 1,2 3,7 5,9 10,7 16,7 30,2 39,3 50,3 9,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0 0,3 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 1,2 0 1,7 8,3 26,2 16,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,8 0 0 0,7 0,6 0 0 0 6,3 2,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 0 0,4 0 0 0,3 0,3 0,4 0,8 1,7 1,8 0,6 1,2 0,9 1,2 1,7 1,9 0,4 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,9 0,6 3,4 1,3 3,7 1,9 3,6 8,7 16,6 19,4 41,6
X. Nemoci dýchací soustavy 1,3 0 5,3 4,9 3,8 0,8 0 0 0 0 0 0,2 0 0,7 0,5 0,2 7,9 0 4 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 0,1 1,7 0,5 3,8 0,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,2 0 0,7 0,2 0 0,3 0 0,8 0,8 0,1 1 1,3 1,5 1,7 1,3 1,6 4,7 2,9 2,2 0,9 5,6 20,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 1,5 1,1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,3 0,3 0,6 0,6 3 3,1 1,5 12,4 4,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 1 0,1 0 0 0 0,8 1,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 0 0 0 0 0 0 0,7 1,1 1,2 0,1 0,5 0,4 0,4 0,9 1,5 0,5 0,8 2 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10,8 0 6,9 6,3 4,2 1,9 0,4 2,1 3,4 3,2 4,9 5,9 6,6 10,8 11,4 16,6 31,5 30,2 53,4 77,9 116,7 108,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,7 18,4 9,5 3,7 2,8 3,1 4,1 5,7 7,1 6,6 6,1 6,9 13,6 11,1 15,4 21,2 28,7 44,3 69,2 73,5 106,4 61,4
péče celkem II. Novotvary 31,2 4,9 5,9 1,3 2,4 2,4 2,4 3,3 3,5 6,7 14,3 20,3 23,5 35 54,8 70 104,2 116,3 132,1 115,8 164,7 88,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,9 3,8 1,2 0,5 0,9 0,4 0,9 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 1,7 2,2 4,7 7,6 14,3 21,2 33,9 16,4 3,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,4 9,1 8,6 4,2 4,1 3,4 2 1,7 2 1,6 2,1 4,9 6,5 6,2 14,6 24,3 29,3 69,5 78,2 116 157,9 114
V. Poruchy duševní a poruchy chování 100,6 0,4 0,6 25,5 45 96,7 77 88,3 164 90,7 105,5 158,5 108,1 137,1 87,8 79,2 88,4 161,2 195,6 183,6 265,3 515,1
VI. Nemoci nervové soustavy 20,2 5,5 2,7 2,4 3,1 3,8 1,8 2,7 3,4 4,4 6,3 6,5 28 22,2 15,1 28,8 52,4 102,5 114,8 174,6 114,2 0,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 2 2,7 3,7 1,3 0,8 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5 1 1,1 1,7 2,2 4,3 3,6 5,2 7,6 5,4 5,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 4,7 1,8 1,7 1,5 0,9 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,9 0,7 0,7 0,9 1,7 1,1 1,9 1,4 1,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 76,2 5,7 0,5 0,4 0,8 2,6 1,7 3 5,5 5,7 11,6 16,1 30,7 53,4 89,1 142,9 212,3 372 596,6 723,9 998,9 1 024,3
X. Nemoci dýchací soustavy 40 90,2 47 20 11,7 9,3 8 6,5 4,7 6,2 5,9 7,8 14 18,3 40 67,6 112,5 130,2 240,4 378,8 465,3 612,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 32,9 32,2 5,3 9,1 12,8 13 10,7 12,1 11,8 14,2 17,9 25,2 25,9 38,8 46,5 60,9 70,7 94 123,6 168,9 200,9 99,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,4 8,8 3 1,3 1,6 3,9 2,1 2,1 2,9 2,5 3 3,2 5,9 5,5 7,6 14,4 14 12,3 34,7 31,8 35,1 23,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 37 2,8 1,9 1,7 2,7 6 4,4 6,1 6,2 7,7 13,3 18,2 37,2 43,2 51,5 73,4 117,7 163,2 175,4 177,2 145,1 208,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,5 20,4 7,3 3,3 3,4 7 5,9 7,2 8,2 8,2 10,7 12,9 14,8 19,6 23,2 39,5 59,6 86,1 116,4 165,2 268 312
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,9 0 0 0 0 10,2 41,2 75,7 74,6 35,8 7,4 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,1 202,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 40,3 4,9 3,5 2,3 1,2 0,5 0,8 0,5 0,7 0,7 0,5 0,4 0,6 0,6 0,1 0,2 0,3 0,3 0 0,4 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,6 25,3 7,5 4,2 4,8 6,3 3,4 3,4 1,9 2,7 3,3 4,1 8,2 12,8 9,7 23,7 26,8 45,5 79,3 92,9 96,4 112,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 44,6 22,7 12,4 9,3 13,1 16,3 12,1 12,4 14,8 13,5 14,1 15 18,7 25,9 33,7 47,5 97,5 146 305,9 571,4 724,3 593,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 53 1 244,5 4,6 1 4,1 7,1 15,1 20 24,4 22,8 18,7 22,1 32,2 51,3 61,2 83,7 121,4 129,1 123 113,3 130 55,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 530,5 1 743,8 127,5 96,6 118,1 194,6 194,2 252,1 336,8 231,6 242,9 325,4 370,8 485,2 556 788 1 148,1 1 693,9 2 415,6 3 127,4 3 894,5 3 823,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)