8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 58,7 1,4 1,9 1,4 0,7 1,1 1,2 1,2 1,5 1,2 1,4 1,8 2,6 3,8 6,4 7,2 6,7 6,5 5,3 3,9 1,3 0,2
II. Novotvary 150,1 0,4 0,5 0,4 0,7 1,4 0,8 1,1 1,8 3,6 6,7 7,5 9 10,3 18,7 27,5 24,7 18,1 10,7 4,6 1,3 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13,2 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,6 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,9 1,4 1,9 1,7 1,4 1,5 1,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 55,4 0,5 1,9 1,2 1,1 1 0,8 0,8 1 1 1,3 1,4 1,6 2,3 5,9 7,3 6,6 7 6,7 3,3 2,2 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 77,2 0,1 0,2 1,2 4,3 6,5 5 5,9 6,7 7,1 6,2 4,7 6,2 3,3 4,6 3,8 2,1 2,7 3,3 1,5 1,7 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 43,6 0,6 1,1 0,9 0,7 0,7 0,8 1 1 1,7 1,8 2,1 2,7 2,1 3,5 5,9 4,5 4,6 4,4 2,7 0,6 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 10,9 0,1 0,4 1,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,4 0,8 0,8 1,6 1,1 0,9 0,8 0,3 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,2 0,3 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 342,7 0,3 0 0,1 0,3 0,9 0,6 1 1,4 3,3 4,2 6,8 10 18,1 31,4 48,5 51,1 48,9 57,5 40,9 16,3 0,9
X. Nemoci dýchací soustavy 144,9 5,2 10,3 5,3 2,3 2 1,8 2 3,3 3,5 3,3 5,7 3,8 7,4 7,7 15,6 17,3 18 14,1 11,9 4,3 0,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 188,7 1,5 1,3 3,6 3 3,5 3,8 5,3 5,5 7,9 9,2 8,8 11,9 11,3 15 21,3 21,5 18,3 15 17 3,7 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32,5 0,4 0,8 0,3 0,4 0,8 0,8 1 1,5 1 1,4 1,1 1,3 1,9 2,9 3,3 4,2 3,2 2,1 2,8 1,1 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 119,7 0 0,3 0,7 1,1 1,5 1,3 1,7 2 3,4 5,3 6,6 9,3 10,3 13,3 17,2 17,2 13,6 8,5 4,4 1,3 0,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 118,6 1,6 1,8 1,1 0,8 1,9 2,4 2,8 2,9 4,2 5,1 4,9 7,1 7,2 9,2 12,1 13,2 13,2 11,4 11,1 4,2 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 95,1 0 0 0 0 2,3 13,1 29 30,7 16,3 3,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,4 12,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,7 2,2 1,2 1,2 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 56,5 1,2 1,8 1,1 1,7 1,5 0,8 1 1 1,3 1,5 1,3 2,7 2,6 4,1 5,1 7,3 7 6,4 5,3 1,6 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 200,2 1,1 3,6 3,1 3 3,6 4,6 5,2 5 7,3 7 5,9 6,9 7,7 11 15,5 20 19 29,2 28,6 11,3 1,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 295,5 77,6 1 0,9 0,7 1,8 3,4 8,2 8,4 9,4 8,6 7,8 9,8 16,8 24,7 31 36,8 24,2 15,2 7,1 1,9 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 029,5 106,7 28,6 24,3 22,1 31,4 42,2 68,3 74,4 73,4 67,8 67,8 86,3 106,8 160,6 225,1 236,4 207,4 192 146,9 54,4 6,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 11 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,1 0,7 0,7 0,6 1,5 0,4 0,3 1,6 0,8 1,1 1,1 1,4 0,1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 20,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 1 0,2 1,2 4,2 4,4 2,4 3,7 2,6 0,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,5 0,4 0,1 0,2 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 3,2 1 1,9 0,9 0,8 1,3 0 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,5 1,2 0,4 1,8 2,3 5,5 8 3,9 0,9
VI. Nemoci nervové soustavy 26,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,5 1 1,9 4,2 3,5 4 6 3,1 1,7 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 122,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,2 2,3 1,8 5,4 12,8 17,3 17,6 25,5 25,8 10,9 2
X. Nemoci dýchací soustavy 57,7 0 0,5 0,7 0,1 0 0 0 0 0,3 0,3 0,5 0,7 3,2 5,2 9,2 6,3 8,5 8,1 7,5 6 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 1,4 0,4 1,8 1,6 1,6 2,9 0,6 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,1 0,3 0 0,6 0 2 0,3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 67,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 1,1 1,4 3,6 4,5 5,5 13,7 15,1 8,9 7,5 4,2 1,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,8 0,6 0,5 1,7 2,5 4,2 5,2 0,5 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 0,5 0,6 0,4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 63,5 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 1,2 0,8 1,3 0,9 2,4 5,4 7,6 9 12 13,9 7,1 0,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,9 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 442,3 0 0,5 0,7 0,1 0,3 0,6 0,6 0,6 1,6 4,7 5,6 12,6 14 29,1 53,9 63,9 59,9 78,9 77,1 32,7 5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 522,8 0 0,7 5,6 16,7 22,5 43,6 32,1 39,8 30,8 53,5 34,4 79,3 40,6 35,6 25,2 24,2 11,4 14,1 11,4 1,2 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 33,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0,2 1,2 3,5 8,6 8,9 7 3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 556,4 0 0,7 5,6 16,7 22,5 43,6 32,1 39,8 30,8 53,5 35,5 79,3 40,6 35,8 26,4 27,7 20,1 23 18,4 4,2 0,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0 0 0 0
II. Novotvary 16,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,9 0,1 0,2 0,2 0,4 1,2 3,7 2,1 3,3 2,7 0,9 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,6 0 0 0,1 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,8 0,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0 0,1 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6,2 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,9 0,5 0,4 0,2 0,4 1 0,6 0,3 0,1 0,1 0,7 0,1 0,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,3 1,6 0,9 1,7 1,3 1,1 0,7 0,1 2,2 0,4
X. Nemoci dýchací soustavy 5,3 0 0,3 0,5 0,5 0,3 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 1,2 0,2 0,5 0 0,6 0,1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,3 0 0 0 0,2 0,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,9 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0 0,6 1,1 0,8 0,9 0,5 0,8 0,8 0,7 0,2 0,1 0,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,2 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0 0,4 0,2 0,7 0,2 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,6 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,6 0,1 0,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,9 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 0,1 0 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 59,7 0 0,5 1 1,7 0,5 0,2 0,5 0,6 1,7 2,3 2,5 2 4,7 4,8 6,2 8,3 5,3 6,7 4,7 4,4 1,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 70,1 1,4 1,9 1,4 0,7 1,1 1,5 1,4 1,7 2 2,1 2,4 4,1 4,2 6,7 8,9 7,8 7,6 6,4 5,3 1,4 0,2
péče celkem II. Novotvary 187 0,4 0,5 0,4 0,7 1,4 0,8 1,1 1,8 3,9 7,9 7,9 10,2 10,7 20,3 32,9 32,7 22,7 17,6 9,9 2,6 0,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,6 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,9 1,4 2,4 2,1 1,5 1,7 1,6 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 67,2 0,5 1,9 1,3 1,8 1 0,8 0,8 1 1 1,3 1,4 1,7 2,4 9 8,3 9,1 7,9 8,2 5 2,2 0,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 625,3 0,1 0,9 6,8 21 29 48,6 38 46,4 37,9 59,9 39,1 85,5 44,5 41,7 29,5 28,1 16,5 22,9 20,9 6,8 1,3
VI. Nemoci nervové soustavy 109,8 0,6 1,1 1 0,8 0,7 0,8 1,2 1,2 2,7 2,5 3,6 3,4 3,5 6,6 11,9 11,7 17,2 19,3 13,6 5,5 0,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 11,3 0,1 0,4 1,3 0,4 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,4 0,8 0,8 1,6 1,1 0,9 0,8 0,3 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 6,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,4 0,2 0,3 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 476,5 0,3 0 0,1 0,3 0,9 0,6 1 1,4 3,4 4,7 8,3 12,6 21,5 37,7 63 69,6 67,6 83,6 66,9 29,4 3,3
X. Nemoci dýchací soustavy 207,9 5,2 11,1 6,5 3 2,3 1,8 2 3,3 3,8 3,6 6,4 4,7 11,1 14,1 25 24,1 26,6 22,8 19,4 10,3 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 200,5 1,5 1,3 3,6 3 3,5 3,8 5,3 5,5 7,9 9,2 9,1 12 11,6 16,5 22 23,3 19,9 16,6 20,1 4,6 0,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36,6 0,4 0,8 0,3 0,4 0,8 0,9 1 1,5 1 1,4 1,2 2 2 3,3 3,4 4,7 3,2 4,1 3,2 1,1 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 194,8 0 0,4 0,7 1,3 1,6 1,4 1,9 2,4 3,7 7 9,1 13,7 15,8 19,3 31,6 33,1 23,2 16,2 8,7 3 0,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 135,4 1,6 1,8 1,1 0,8 1,9 2,4 2,8 2,9 4,2 5,1 5,2 7,1 8 9,8 12,6 14,8 16 15,7 16,5 4,7 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 95,1 0 0 0 0 2,3 13,1 29 30,7 16,3 3,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,4 12,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,8 2,2 1,2 1,3 0,5 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 61,4 1,2 1,8 1,2 1,8 1,5 0,8 1 1 1,3 1,5 1,4 2,7 3 4,3 5,8 8,1 8,1 7,2 5,7 1,6 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 266,3 1,1 3,6 3,1 3,1 3,9 4,9 5,5 5,3 7,4 8,3 6,9 8,2 8,7 13,7 21 27,7 28,1 41,8 42,6 18,8 2,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 301,4 77,6 1 0,9 0,7 1,8 3,4 8,4 8,5 9,8 8,8 8,1 11 17,5 25,1 31,8 37,3 24,4 15,6 7,4 2 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 087,9 106,7 30,2 31,6 40,7 54,7 86,7 101,5 115,4 107,5 128,2 111,4 180,3 166,1 230,3 311,6 336,3 292,7 300,7 247,2 95,8 12,7
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 10,2 23,7 8,3 4,4 2,7 4,5 4 3,2 3,7 2,6 2,8 4,7 6,9 10,6 15,7 18,7 23 34,5 40,5 52,4 54,1 63,5
II. Novotvary 26 6,8 2,2 1,3 2,7 5,7 2,6 3 4,5 7,7 13,6 19,6 23,8 28,8 45,8 71,5 84,8 96,2 81,8 61,8 54,1 63,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,3 0 0,4 0,9 0,4 0,8 2 0,5 0,2 0,4 0,6 1 0,8 0,8 2,2 3,6 6,5 9 10,7 20,2 50 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,6 8,5 8,3 3,8 4,2 4,1 2,6 2,1 2,5 2,1 2,6 3,7 4,2 6,4 14,5 19 22,6 37,2 51,2 44,3 91,6 127
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13,4 1,7 0,9 3,8 16,3 26,7 16,5 15,8 16,7 15,2 12,6 12,3 16,4 9,2 11,3 9,9 7,2 14,3 25,2 20,2 70,8 63,5
VI. Nemoci nervové soustavy 7,5 10,2 4,8 2,8 2,7 2,9 2,6 2,7 2,5 3,6 3,7 5,5 7,1 5,9 8,6 15,3 15,4 24,4 33,6 36,3 25 95,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 1,7 1,7 3,5 1,1 0,4 0,7 0,8 0,5 1,1 1 1,3 1,1 2,2 2 4,2 3,8 4,8 6,1 4 4,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,1 3,4 1,7 1,3 1,1 0,8 1 0,3 0,7 0,6 1 0,8 0,8 1,1 1 1,6 1,4 1,1 2,3 1,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 59,3 5,1 0 0,3 1,1 3,7 2 2,7 3,5 7,1 8,5 17,7 26,5 50,6 77 126,1 175,3 259,8 439,6 549,5 678,9 285,7
X. Nemoci dýchací soustavy 25,1 88,2 44,8 16,7 8,7 8,2 5,9 5,4 8,2 7,5 6,7 14,9 10,1 20,7 18,9 40,6 59,4 95,6 107,8 159,9 179,1 95,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 32,7 25,4 5,6 11,3 11,4 14,4 12,5 14,2 13,7 16,9 18,7 22,9 31,5 31,6 36,8 55,4 73,8 97,2 114,7 228,4 154,1 95,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,6 6,8 3,5 0,9 1,5 3,3 2,6 2,7 3,7 2,1 2,8 2,9 3,4 5,3 7,1 8,6 14,4 17 16,1 37,6 45,8 31,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 20,7 0 1,3 2,2 4,2 6,2 4,3 4,6 5 7,3 10,8 17,2 24,6 28,8 32,6 44,7 59 72,3 65 59,1 54,1 190,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,5 27,1 7,8 3,5 3 7,8 7,9 7,5 7,2 9 10,4 12,8 18,8 20,1 22,6 31,5 45,3 70,1 87,1 149,1 174,9 127
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,5 0 0 0 0 9,4 43,2 77,8 76,3 34,9 6,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,1 210,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 37,3 5,2 3,8 1,9 1,2 0,7 0,8 0,7 0,4 0,2 0,3 1,1 0,6 0,5 0,5 0,3 1,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,8 20,3 7,8 3,5 6,5 6,2 2,6 2,7 2,5 2,8 3 3,4 7,1 7,3 10 13,3 25 37,2 48,9 71,2 66,6 63,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 34,7 18,6 15,6 9,8 11,4 14,8 15,2 13,9 12,4 15,6 14,2 15,4 18,3 21,5 27 40,3 68,6 101 223,2 384,3 470,6 571,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 51,2 1 315,5 4,3 2,8 2,7 7,4 11,2 22 20,9 20,1 17,5 20,3 25,9 47 60,5 80,6 126,3 128,6 116,2 95,4 79,1 95,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 351,3 1 808,8 124,3 76,4 83,9 129 139,1 183,2 184,9 157 137,6 176,8 228,3 298,5 393,6 585,3 811,2 1 102,0 1 467,8 1 973,7 2 265,7 2 063,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,9 0 0 0 0 0 1 0,5 0,2 1,5 1,4 1,6 4 1,1 0,7 4,2 2,7 5,8 8,4 18,8 4,2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,8 2,6 0,6 2,9 10,9 15,1 12,8 28,3 34,9 16,7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 1,7 2,1 0,8 2,7 16,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 7,8 2,6 6,5 4,8 6,1 17,5 0 31,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 1,4 2,9 1 6,2 12,2 42 107,5 162,4 285,7
VI. Nemoci nervové soustavy 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,3 1,3 2,8 4,7 10,9 12 21,3 45,9 41,6 70,8 63,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 3,1 6,1 5 13,2 33,3 59,4 93,5 194,9 346,6 454 634,9
X. Nemoci dýchací soustavy 10 0 2,2 2,2 0,4 0 0 0 0 0,6 0,6 1,3 1,9 8,9 12,7 23,9 21,6 45,2 61,9 100,8 249,9 222,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,8 3,4 1 6,2 8,5 12,2 39 25 31,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0,3 0,7 0 2,1 0 15,3 4 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11,6 0 0 0 0 0,4 0 0 0,2 0,6 2,2 3,7 9,5 12,6 13,5 35,6 51,8 47,3 57,3 56,4 45,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 2,2 1,5 1,3 5,8 13,3 32,1 69,9 20,8 31,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,8 2,1 2,7 4,6 5,4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 0 0 0 0 0,8 1 0,8 0,7 0,2 2,4 2,1 3,4 2,5 5,9 14 26,1 47,8 91,7 186,8 295,7 254
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,5 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,2 0,8 2,4 0,8 0,5 0,8 0,7 0,5 1,5 2,7 4,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 76,6 0 2,2 2,2 0,4 1,2 2 1,6 1,5 3,4 9,5 14,6 33,3 39,1 71,3 140,1 219,3 318,3 603,2 1 035,9 1 361,9 1 587,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 90,5 0 3 17,6 63,4 92,4 143,7 86,1 98,9 65,9 108,6 89,7 209,8 113,5 87,3 65,5 83 60,6 107,8 153,2 50 31,7
VI. Nemoci nervové soustavy 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0,5 3,1 12 45,7 68 94 124,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 96,3 0 3 17,6 63,4 92,4 143,7 86,1 98,9 65,9 108,6 92,6 209,8 113,5 87,7 68,6 95 106,8 175,8 247,2 174,9 31,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1 0 0 0 0 0
II. Novotvary 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,8 0,3 0,5 0,6 1 3,1 12,7 11,2 25,2 36,3 37,5 63,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0 0,3 2,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0 6,1 5,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,3 0 0,5 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,1 0 0 0,3 0,4 0 0,3 0,5 0,2 1,9 1 1 0,5 1,1 2,5 1,6 1 0,5 0,8 9,4 4,2 127
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,8 0,8 4,5 2,2 4,4 4,5 5,8 5,4 1,3 91,6 127
X. Nemoci dýchací soustavy 0,9 0 1,3 1,6 1,9 1,2 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1,4 2,9 0,5 1,7 0 4,6 1,3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,8 0 0 0 2,7 12,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,4 0 0,4 0 0,8 0,4 0,3 0,3 0,7 0 1,2 2,9 2,1 2,5 1,2 2,1 2,7 3,7 1,5 1,3 20,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 2,7 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 0 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,1 0 1 0,7 3,7 1,5 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,5 0 0 0 0,4 0 0 0 0,2 0 0,2 0,8 0 0,6 0,7 0,3 0,3 0,5 4,6 1,3 16,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0,9 0,2 0 0,8 0,8 0,5 1,3 1,4 0,5 1,5 1,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 10,3 0 2,2 3,1 6,5 2,1 0,7 1,3 1,5 3,6 4,7 6,5 5,3 13,1 11,8 16,1 28,5 28,2 51,2 63,1 183,3 349,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,1 23,7 8,3 4,4 2,7 4,5 4,9 3,8 4,2 4,3 4,3 6,3 10,8 11,7 16,4 23,1 26,8 40,4 48,9 71,2 58,3 63,5
péče celkem II. Novotvary 32,4 6,8 2,2 1,3 2,7 5,7 2,6 3 4,5 8,3 16 20,6 27 29,9 49,8 85,5 112,2 120,6 134,5 133 108,3 127
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,6 0 0,4 0,9 0,4 0,8 2 0,5 0,2 0,6 0,6 1 0,8 0,8 2,2 3,6 8,2 11,2 11,5 22,8 66,6 31,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,6 8,5 8,3 4,1 6,8 4,1 2,6 2,1 2,5 2,1 2,6 3,7 4,5 6,7 22,1 21,6 31,2 42 62,7 67,2 91,6 158,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 108,3 1,7 3,9 21,4 79,7 119,1 160,2 101,9 115,3 81,1 121,6 102 226,2 124,4 102,2 76,7 96,4 87,7 175,1 280,8 283,2 412,7
VI. Nemoci nervové soustavy 19 10,2 4,8 3,1 3 2,9 2,6 3,2 3 5,8 5,1 9,4 9 9,8 16,2 30,9 40,1 91,4 147,5 182,7 229,1 285,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 1,7 1,7 4,1 1,5 0,4 0,7 0,8 0,5 1,1 1 1,3 1,1 2,2 2 4,2 3,8 4,8 6,1 4 4,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,1 3,4 1,7 1,3 1,1 0,8 1 0,3 0,7 0,6 1 0,8 0,8 1,1 1 1,6 1,4 1,1 2,3 1,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 82,5 5,1 0 0,3 1,1 3,7 2 2,7 3,5 7,3 9,5 21,6 33,3 60,1 92,4 163,8 238,8 359,2 639,1 898,8 1 224,5 1 047,6
X. Nemoci dýchací soustavy 36 88,2 48,2 20,4 11,4 9,4 5,9 5,4 8,2 8,1 7,3 16,7 12,4 31 34,6 65 82,7 141,3 174,3 260,6 429 317,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 34,7 25,4 5,6 11,3 11,4 14,4 12,5 14,2 13,7 16,9 18,7 23,7 31,7 32,4 40,4 57,2 80 105,7 126,9 270,1 191,6 127
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,3 6,8 3,5 0,9 1,5 3,3 3 2,7 3,7 2,1 2,8 3,1 5,3 5,6 8,1 8,8 16,1 17 31,3 43 45,8 31,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 33,7 0 1,7 2,2 4,9 6,6 4,6 5,1 6 7,9 14,2 23,7 36,2 44,2 47,3 82,2 113,6 123,3 123,8 116,9 124,9 190,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,4 27,1 7,8 3,5 3 7,8 7,9 7,5 7,2 9 10,4 13,6 18,8 22,4 24 32,8 50,8 85 120 221,7 195,8 158,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,5 0 0 0 0 9,4 43,2 77,8 76,3 34,9 6,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,1 210,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 37,3 5,2 4,1 1,9 1,2 0,7 0,8 0,7 0,4 0,2 0,3 1,1 0,6 0,5 0,5 0,3 1,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,6 20,3 7,8 3,8 6,8 6,2 2,6 2,7 2,5 2,8 3 3,7 7,1 8,4 10,5 15,1 27,8 43 55 76,6 66,6 63,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 46,1 18,6 15,6 9,8 11,8 16 16,2 14,8 13,2 15,8 16,8 18 21,7 24,3 33,6 54,6 95 149,3 319,5 572,3 783 825,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 52,2 1 315,5 4,3 2,8 2,7 7,4 11,2 22,5 21,1 21 17,9 21,1 29,1 48,9 61,5 82,7 128 129,6 119,3 99,4 83,3 95,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 534,6 1 808,8 131,2 99,4 154,5 224,7 285,8 272,3 286,8 229,9 260,2 290,5 477 464,3 564,5 810,2 1 154,0 1 555,2 2 298,8 3 321,2 3 990,0 4 031,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)