8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 52 1,1 1,7 1,2 0,7 1,3 1 0,9 1 1,6 1,1 1,8 2 4,1 5,6 5,4 5,7 4,5 6,5 3,2 1,4 0,1
II. Novotvary 141,3 0,1 1,1 1,1 0,8 0,9 1 1,1 1,5 4,3 6,3 6,8 7,9 11,5 20 23,1 19,2 16,4 12,1 4,6 1,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14,6 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 1,5 1,7 1,8 2,3 1,3 0,7 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 61,4 0,6 2,6 1,9 1 0,8 1 0,8 1,1 1,2 1,7 1,5 3,1 3,2 5,5 7,3 7 5,7 8,5 4,7 2,1 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 70 0 0,2 1,2 3,6 5,5 4,4 6,5 5,6 5,8 5,4 6 5,2 4,3 3,4 3,7 2 2,6 2,4 2 0,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 46,3 1 1 1,3 0,8 0,8 1,8 0,6 1,8 1,5 1,4 2 1,9 2,2 3,5 7,5 5,7 3,5 5,1 2,4 0,4 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 10 0 0,4 1,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,4 0,3 0,7 0,9 1,3 1,3 0,8 0,6 0,3 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7,4 0,2 0,8 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 0,6 0,3 0,4 0,2 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 313,7 0 0 0,2 0,3 0,8 0,7 1,1 1,4 2,8 4,3 6,7 10,4 17,4 28 43,2 45,1 43,8 52,5 37,6 15,7 1,7
X. Nemoci dýchací soustavy 134,9 5,5 10 6,1 1,8 2 2,2 1,8 2,1 2,7 3,7 3,2 3,7 8,1 12,4 12,1 13,3 13 13,9 10,7 6,2 0,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 173,4 1,7 1,2 2,9 3,1 3,5 4,2 4 4,9 7 8,4 7,4 10,1 11,9 15,9 20,9 17,4 17,2 17,1 10,9 3 0,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32,9 0,4 0,7 0,6 0,4 0,7 1,1 0,8 1,5 1,4 1,8 1,3 1,7 2,4 3,3 3,9 4,3 2 2,6 1,2 0,9 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 113,5 0 0,4 0,6 1,2 1,7 1,3 1,5 2,8 4,3 5,7 6,2 7,2 10,6 13,6 16,1 15,8 12 8,1 3,3 1,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 108,7 1,3 1,7 0,8 0,7 2,2 2,3 2,9 3,3 4 5,1 5 5,8 6,3 8,6 10,9 11,5 12,2 11,5 9,6 2,7 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 92,7 0 0 0 0 2,7 12,7 27,8 29,9 15,7 3,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 32,9 32,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9,2 2,4 1,5 1,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,5 0,6 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 52,8 1,6 1,9 1,1 1,1 1,5 0,9 1 0,8 1,5 1,2 1,6 2 3,2 3,8 4,5 6,5 6 6,5 4,7 1,2 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 195 1,3 3,2 2,7 3,4 4,3 4,3 5,1 4,6 4,7 6,1 6,2 6,9 9,6 13,3 15,7 15,3 23,3 27,4 24,4 11,7 1,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 256,9 53,9 0,9 0,8 0,4 1,9 3,9 7,4 9,4 8,8 8 6,7 10,5 16,4 25,3 28,6 28,8 21,9 14,4 7 1,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 919,7 104,3 29,3 25,6 20,6 31,3 44 64 72,3 68,4 65,8 64,1 79,9 113,7 164,8 206,7 201,6 186,9 192 128,2 51 5,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 10,7 0 0 0 0 0,1 0,7 0 0 0,9 0,4 0,7 0,4 0,5 1,1 0,4 0,9 0,9 2,6 1 0,1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 22,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,4 1,7 2,4 3,4 4,5 3,3 4,2 1,8 0,5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 1,4 3,2 1 2,5 0,8 0,6 0,5 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 28,1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,1 0 0 0,2 0 0,2 0,5 2,1 4,1 9,1 3,6 5,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 23,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,4 2,7 0,3 2,3 2 2,5 5,4 5,4 1,3 0,8 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 122,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1 2,6 3,2 5,3 11,8 12,1 17,3 27 29 11,4 1,2
X. Nemoci dýchací soustavy 66,4 0,2 0,3 0,6 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 1,5 0,7 1,7 4,3 3,7 10,7 6,8 9,3 11,5 9,9 3,8 0,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 0,8 1,7 2,2 1,6 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0,8 0,4 0 0,6 0,9 1,3 0,3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 79,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,5 1 1,5 3,6 6,8 7,3 11,4 16,3 12,2 10 6 2 0,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3,2 0,9 1,8 4,8 4,7 3,2 1,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1,3 0,1 0,1 4,6 0 1,6 0,6 1,2 0,2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 65,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 0,6 0,3 2,4 5,8 3,4 5,2 5,8 10,8 12,1 11,8 5,3 0,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,5 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,6 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 478,4 0,2 0,3 0,6 0,1 0,2 0,9 0,4 0,5 5,6 5,3 6,1 16,3 24,6 31,7 55,3 55,4 74,3 91,8 72,4 32,8 3,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 593,9 0 0,8 8,4 12,2 35,1 67,9 59,7 45 30 44,8 50,9 56,9 33 49,6 26,7 21,8 17,2 13 17 3,3 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 43,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,3 2,2 4,6 3,4 9,8 17,6 4,2 0,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 637 0 0,8 8,4 12,2 35,1 67,9 59,7 45 30 44,8 51,3 57 33,3 51,8 31,3 25,2 27 30,6 21,1 3,8 0,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0
II. Novotvary 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 0,2 0,8 1 2,5 2,4 2,7 2,3 0,3 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,8 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0 0,9 0,4 0,4 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,3 0 0,8 0 0,3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9,4 0 0 0 0 0,6 0,3 0,6 0,4 1,4 1,3 0,7 0,8 1,6 0,3 0,6 0,6 0,3 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0,5 1,6 1,5 0,8 0,6 0,7 0,2 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 4,4 0 0,6 0,5 0,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,5 0,1 0,1 0,8 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10,2 0 0 0,1 0 0 0 0,5 0,4 0,4 0,6 1,3 1,4 1 1,2 0,8 1,2 0,9 0,4 0,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,5 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0 0,2 0,4 0,2 0 0 0,5 0,3 0,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,8 0,1 0,1 0,1 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 57,1 0 0,7 1,2 1 1,2 0,4 1,3 1,2 2,3 2,7 3,1 2,6 3,6 4,9 6,4 7,5 6 6 3,9 0,8 0,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 63,2 1,1 1,7 1,3 0,7 1,4 1,7 0,9 1 2,5 1,6 2,5 2,4 4,6 6,6 6 6,8 5,4 9,1 4,1 1,6 0,1
péče celkem II. Novotvary 176,9 0,1 1,1 1,1 0,8 0,9 1 1,2 1,5 4,3 7,1 7 8,3 13,5 23,2 27,6 26,2 22 18,9 8,8 2,2 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 1,8 1,8 1,8 2,4 1,5 0,7 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 75,1 0,6 2,6 1,9 1,2 0,8 1 0,8 1,1 1,2 1,8 1,5 3,1 3,9 7,3 10,5 9 8,7 9,7 5,4 2,6 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 694 0 1 9,6 15,8 40,5 72,3 66,2 50,5 38,9 50,2 56,9 62,3 37,4 53,7 31,2 26 24,6 24,5 22,9 8,9 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 122,3 1 1 1,3 0,8 1,4 2,1 1,3 2,2 2,8 2,8 3,5 5,5 4,5 8,3 14,7 12,2 19 28,1 7,8 1,7 0,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 10,1 0 0,5 1,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,4 0,3 0,7 0,9 1,3 1,3 0,8 0,6 0,3 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7,6 0,2 0,8 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,7 0,6 0,3 0,4 0,3 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 443,3 0 0 0,2 0,3 0,8 0,7 1,1 1,4 2,9 5,1 8 13,3 20,8 33,8 56,6 58,7 61,9 80,1 67,3 27,3 3
X. Nemoci dýchací soustavy 205,7 5,8 10,9 7,2 2,8 2,3 2,4 1,8 2,1 2,7 5,2 3,9 5,4 12,4 16,7 23,3 20,2 22,5 26,2 20,6 10 1,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 183,3 1,7 1,2 2,9 3,1 3,5 4,2 4 4,9 7,1 8,4 7,4 10,6 12,4 16,6 21,4 18,2 18 19,2 13,2 4,6 0,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 38,1 0,4 0,7 0,8 0,4 0,7 1,1 0,8 1,5 1,4 2,1 1,6 1,7 3,2 3,7 3,9 4,9 2,8 3,9 1,5 0,9 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 202,9 0 0,4 0,7 1,2 1,7 1,4 2,1 3,2 5,2 7,4 8,9 12,1 18,3 22,1 28,3 33,3 25 18,5 9,4 3,2 0,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 129,9 1,3 1,7 0,8 0,7 2,2 2,3 2,9 3,3 4 5,2 6 5,8 6,3 11,8 11,8 13,4 17 16,1 12,8 4,1 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 92,7 0 0 0 0 2,7 12,7 27,8 29,9 15,7 3,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 32,9 32,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9,3 2,4 1,5 1,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,1 0,5 0,6 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 64 1,6 1,9 1,3 1,1 1,5 0,9 1 0,8 1,5 1,3 1,6 3,4 3,3 4 9,4 6,7 7,8 7,3 6 1,4 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 263,5 1,3 3,2 2,7 3,4 4,5 4,5 5,3 5,2 5,7 7 6,9 9,3 15,6 17 21,1 21,2 34,1 40 36,5 17,3 1,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 262,1 53,9 0,9 0,8 0,4 1,9 4 7,6 9,5 9,1 8,2 6,9 11,1 16,6 25,9 29,8 29,1 22,4 15,2 7 1,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 092,3 104,5 31,1 35,8 33,9 67,7 113,3 125,4 118,9 106,3 118,6 124,5 155,9 175,2 253,3 299,6 289,7 294,2 320,3 225,6 88,5 9,8
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 9 19,1 7,3 3,8 2,7 5,4 3,1 2,4 2,5 3,3 2,3 4,8 5,4 11 13,7 14,2 20,6 24,9 48,7 44,8 60,4 43,3
II. Novotvary 24,5 1,7 4,7 3,5 3,1 3,7 3,1 2,9 3,7 8,9 13,4 18 21,3 30,9 49,1 60,5 69,6 90,8 90,6 64,5 60,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,5 1,7 0,9 0,6 0,8 1,2 1,6 0,5 0,5 0,8 1,1 1,3 1,6 1,9 1,7 3,9 6,2 10 17,2 18,2 30,2 43,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,7 10,4 11,2 6 3,9 3,3 3,1 2,1 2,7 2,5 3,6 4 8,4 8,6 13,5 19,1 25,4 31,6 63,6 65,9 90,6 43,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,2 0 0,9 3,8 14,1 22,7 13,7 17,2 13,8 12 11,5 15,8 14 11,5 8,3 9,7 7,2 14,4 18 28 21,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8 17,3 4,3 4,1 3,1 3,3 5,6 1,6 4,4 3,1 3 5,3 5,1 5,9 8,6 19,7 20,6 19,4 38,2 33,6 17,3 43,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,7 0 1,7 3,5 1,2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 1,3 1,1 0,8 1,9 2,2 3,4 4,7 4,4 4,5 4,2 4,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 3,5 3,5 1,6 1,2 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 1,1 1,4 1,3 1,2 1,8 2,2 1,7 3 2,8 4,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 54,5 0 0 0,6 1,2 3,3 2,2 2,9 3,4 5,8 9,2 17,7 28,1 46,7 68,7 113,2 163,4 242,5 393 526,8 677,6 735,9
X. Nemoci dýchací soustavy 23,4 95,3 43,2 19,4 7,1 8,2 6,9 4,8 5,2 5,6 7,9 8,5 10 21,8 30,4 31,7 48,2 72 104,1 149,9 267,6 173,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 30,1 29,5 5,2 9,2 12,2 14,4 13,1 10,6 12 14,4 17,9 19,5 27,3 32 39 54,8 63 95,2 128 152,7 129,5 259,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,7 6,9 3 1,9 1,6 2,9 3,4 2,1 3,7 2,9 3,8 3,4 4,6 6,4 8,1 10,2 15,6 11,1 19,5 16,8 38,8 43,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19,7 0 1,7 1,9 4,7 7 4,1 4 6,9 8,9 12,2 16,4 19,4 28,5 33,4 42,2 57,2 66,4 60,6 46,2 51,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,9 22,5 7,3 2,5 2,7 9,1 7,2 7,7 8,1 8,2 10,9 13,2 15,7 16,9 21,1 28,6 41,7 67,6 86,1 134,5 116,5 173,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,1 0 0 0 0 11,1 39,6 73,7 73,5 32,4 8,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,7 570,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,6 41,6 6,5 4,5 2 1,2 0,6 0,8 0,5 0,8 0,4 0,5 0,3 1,3 1,5 0,8 0,4 0,6 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,2 27,7 8,2 3,5 4,3 6,2 2,8 2,7 2 3,1 2,6 4,2 5,4 8,6 9,3 11,8 23,5 33,2 48,7 65,9 51,8 129,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 33,9 22,5 13,8 8,6 13,4 17,7 13,4 13,5 11,3 9,7 13 16,4 18,6 25,8 32,6 41,2 55,4 129 205,1 341,9 505 606,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 44,6 934 3,9 2,5 1,6 7,8 12,2 19,6 23,1 18,1 17,1 17,7 28,4 44 62,1 75 104,3 121,3 107,8 98,1 77,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 333,5 1 807,3 126,5 81,5 80,9 129,1 137,3 169,7 177,8 141 140,3 169,3 215,8 305,3 404,5 541,8 730,3 1 034,9 1 437,3 1 796,3 2 201,1 2 294,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,9 0 0 0 0 0,4 2,2 0 0 1,9 0,9 1,8 1,1 1,3 2,7 1 3,3 5 19,5 14 4,3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 1,1 4,6 5,9 8,9 16,3 18,3 31,4 25,2 21,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,6 0,7 2,8 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 1,1 3,4 8,4 3,6 13,8 6 8,4 21,6 86,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 0 0,5 0 0,5 1,3 7,6 22,7 68,1 50,4 220,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 1,1 7,3 0,8 5,6 5,2 9,1 29,9 40,4 18,2 34,5 129,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 21,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 2,6 7 8,6 13 30,9 43,8 95,8 202,1 406,3 492 519,5
X. Nemoci dýchací soustavy 11,5 3,5 1,3 1,9 0,4 0 0,3 0 0,2 0,2 3,2 1,8 4,6 11,5 9,1 28 24,6 51,5 86,1 138,7 164 389,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 1,4 1,3 1,7 1,3 2,2 4,4 12,7 30,8 69,1 43,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,8 0 2,1 1 0 2,2 5 9,7 4,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,8 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 1 2,1 4 9,7 18,3 17,9 29,9 59 67,6 74,9 84,1 86,3 216,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 7,9 2,4 6,5 26,6 35,2 44,8 60,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 3,5 0,3 0,2 12,1 0 8,9 4,5 16,8 8,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,3 0 0 0 0 0,4 0,3 0,3 1 1,6 1,3 0,8 6,5 15,6 8,3 13,6 21 59,8 90,6 165,3 228,7 129,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,3 1,4 0,5 0,7 1 0,7 1,7 4,5 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 83,1 3,5 1,3 1,9 0,4 0,8 2,8 1,1 1,2 11,5 11,3 16,1 44 66,1 77,8 144,9 200,7 411,4 687,2 1 014,4 1 415,6 1 558,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 103,2 0 3,5 26,7 47,9 144,7 211,9 158,3 110,7 61,8 95,5 134,4 153,7 88,6 121,7 70 79 95,2 97,3 238,2 142,4 303
VI. Nemoci nervové soustavy 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,3 0,8 5,4 12,1 12,3 54,3 131,8 58,8 21,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 110,7 0 3,5 26,7 47,9 144,7 211,9 158,3 110,7 61,8 95,5 135,5 154 89,4 127,1 82 91,3 149,5 229,1 295,6 164 346,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,7 0 0 0 0 0
II. Novotvary 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,5 0 0,5 2 2,6 9,1 13,3 20,2 32,2 12,9 43,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0 0 0,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,7 0 3,3 2,2 3 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,2 0,8 0 4,4 0 4,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,6 0 0 0 0 2,5 0,9 1,6 1 2,9 2,8 1,8 2,2 4,3 0,7 1,6 2,2 1,7 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 1,1 0,5 0,3 1,2 4,2 5,4 4,4 4,5 9,8 8,6 43,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0,8 0 2,6 1,6 3,1 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,3 0,4 0,6 6 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 2,2 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,8 0 0 0,3 0 0 0 1,3 1 0,8 1,3 3,4 3,8 2,7 2,9 2,1 4,3 5 3 1,4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 1 0,4 1,1 0,7 1,4 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,6 0 0 0 0 0,4 0 0 0,5 0,4 0,6 0,8 0 0,5 1 0,5 0 0 3,7 4,2 12,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,2 0,4 0 0,5 0,3 0,3 0,7 2,1 0,4 0,6 0,7 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 9,9 0 3 3,8 3,9 4,9 1,2 3,4 3 4,7 5,8 8,2 7 9,7 12 16,8 27,2 33,2 44,9 54,6 34,5 86,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 11 19,1 7,3 4,1 2,7 5,8 5,3 2,4 2,5 5,2 3,4 6,6 6,5 12,4 16,2 15,7 24,6 29,9 68,1 57,4 69,1 43,3
péče celkem II. Novotvary 30,7 1,7 4,7 3,5 3,1 3,7 3,1 3,2 3,7 8,9 15,1 18,5 22,4 36,3 56,9 72,3 94,9 121,8 141,5 123,3 95 43,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,7 1,7 0,9 0,6 0,8 1,2 1,6 0,5 0,5 0,8 1,1 1,3 1,6 1,9 1,7 4,7 6,5 10 18 21 30,2 43,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13 10,4 11,2 6 4,7 3,3 3,1 2,1 2,7 2,5 3,8 4 8,4 10,5 17,9 27,5 32,6 48,2 72,6 75,7 112,2 173,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 120,6 0 4,3 30,6 62 167 225,7 175,5 124,2 80,2 107 150,3 168,3 100,4 131,8 81,8 94,2 136,2 183,4 320,9 384,1 346,3
VI. Nemoci nervové soustavy 21,2 17,3 4,3 4,1 3,1 5,8 6,6 3,4 5,4 5,8 6 9,2 14,9 12,1 20,4 38,5 44,2 105,2 210,4 109,3 73,4 173,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 0 2,2 3,5 1,2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 1,3 1,1 0,8 1,9 2,2 3,4 4,7 4,4 4,5 4,2 4,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 3,5 3,5 1,6 1,2 0,8 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 1,1 1,4 1,6 1,2 1,8 2,2 1,7 3 4,2 4,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 77 0 0 0,6 1,2 3,3 2,2 2,9 3,4 6 10,9 21,1 35,9 55,9 83 148,4 212,6 342,8 599,6 943 1 178,2 1 298,7
X. Nemoci dýchací soustavy 35,7 100,5 47,1 22,9 11 9,5 7,5 4,8 5,2 5,6 11,1 10,3 14,6 33,3 41 61,1 73,2 124,6 196,1 288,6 431,6 562,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 31,8 29,5 5,2 9,2 12,2 14,4 13,1 10,6 12 14,6 17,9 19,5 28,6 33,3 40,7 56,1 65,9 99,7 143,7 185 198,5 303
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,6 6,9 3 2,5 1,6 2,9 3,4 2,1 3,7 2,9 4,5 4,2 4,6 8,6 9,1 10,2 17,8 15,5 29,2 21 38,8 43,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 35,2 0 1,7 2,2 4,7 7 4,4 5,6 7,9 10,7 15,8 23,5 32,7 49,1 54,2 74,2 120,6 138,4 138,5 131,7 138,1 259,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,6 22,5 7,3 2,5 2,7 9,1 7,2 7,7 8,1 8,2 11,1 15,8 15,7 16,9 29 30,9 48,5 94,1 120,5 179,3 177 173,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,1 0 0 0 0 11,1 39,6 73,7 73,5 32,4 8,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,7 570,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,6 41,6 6,5 4,5 2 1,2 0,6 0,8 0,5 0,8 0,4 0,5 0,3 1,3 1,5 0,8 0,4 0,6 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,1 27,7 8,2 4,1 4,3 6,2 2,8 2,7 2 3,1 2,8 4,2 9,2 8,9 9,8 24,6 24,3 43,2 54,6 84,1 60,4 129,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 45,8 22,5 13,8 8,6 13,4 18,6 14 14,1 12,8 11,8 14,9 18,2 25,1 41,9 41,7 55,3 76,8 188,8 299,4 511,4 746,7 692,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 45,5 934 3,9 2,5 1,6 7,8 12,5 20,2 23,4 18,8 17,5 18,2 30 44,6 63,6 78,1 105,4 124 113,8 98,1 77,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 537,2 1 810,8 134,3 113,9 133,1 279,1 353,6 332,5 292,4 219,1 252,8 328,8 421,1 470,5 621,7 785,3 1 049,4 1 629,1 2 397,8 3 161,0 3 819,6 4 242,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)