8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 113,7 1,5 3,7 1,9 1,6 2,4 2 3,1 2,6 4,1 4,9 3 4,8 5,7 8 10,8 14,1 11,4 11,1 11,6 4,8 0,6
II. Novotvary 288 1,2 1,6 1,9 1,6 1,7 1,2 2,4 4,7 7,7 11,8 13,7 15,5 17 32,1 47,8 51,9 32,6 19,8 15,3 6 0,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 27,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 0,6 2 2,6 3,4 3,3 4,3 3,8 2,7 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 117,8 1,3 2,8 1,2 1,3 1,6 0,6 1 1,6 2 2,3 2,3 4,5 3,2 6,6 9,9 13,4 13 13,8 21 11,3 2,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 124 0,1 2,4 7,1 6,1 6,6 6,5 7,6 9,9 10,9 12 7,7 8,6 6,7 7,7 7,3 4,8 2,8 2,7 3,1 3,1 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 87,4 2,3 2,5 2,4 1,6 1,8 1 2 2,6 2,9 3,7 3,1 5,8 4,2 6,9 6,9 10,7 9,9 7,9 6,7 2,4 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 15,5 0,2 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 1,1 1,3 1,7 2,4 1,9 1,5 1,2 0,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,6 0,2 1,2 0,8 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,9 1,1 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1 1,2 0,6 0,6 0,1 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 454 0,3 0,3 0,4 0,3 0,7 1,1 1,9 2,2 5,3 7,8 9,3 14,1 18,9 39,6 56,8 74,2 62,1 60,6 62,6 29,4 6,2
X. Nemoci dýchací soustavy 227,7 4,8 8,8 4,7 1,5 2,3 2,6 3 3,5 6,1 6 4,6 7,1 8,1 18,6 27 31,4 24,3 21,4 25,8 13,5 2,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 248,1 1,3 2,5 3,3 4 5 4 5,9 8,8 11,1 13,9 12 13,9 14,8 22,8 28,3 31,5 19,6 19,6 16,9 7,8 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 40,2 0,5 0,6 0,5 0,4 1,1 0,8 1,3 1,5 1,9 1,9 1,6 2,2 2,5 3,2 4,2 5,2 3,2 2,7 2,8 1,7 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 211,4 0,1 0,6 1 1,9 2,5 1,9 3,4 4,5 7 9,9 8,8 11,7 13,2 22,4 29,3 37,7 23 16,7 11 4,2 0,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 180,9 1,7 1,7 1,5 1,2 1,7 2 4,3 5,7 7,2 8,4 7,9 8,4 7,5 13 19,2 22,2 17,2 17,1 21,4 9,6 2,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 196,6 0 0 0 0 2,4 11,2 43,7 77,3 49,3 11,9 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 77,4 77,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 17,2 5,9 3,6 2,5 1,2 0,8 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0 0,1 0 0,1 0,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 91,8 3,7 4,3 2,8 2,8 2,7 0,8 1,1 1,6 2,4 2,7 2,5 2,4 3 4,6 6,9 11,2 9,2 8,5 11,8 5,9 0,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 333,7 1 4,2 5,3 6,6 4,6 4,1 5,7 8,4 7,9 9,5 8,1 10,8 10,9 17,9 25,3 36,7 35 43,7 54,9 27,9 5,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 442,9 123 1,3 1,7 1,7 1,9 3 6,6 13,4 15,3 13,4 10,5 13,4 18,7 32,8 43,5 54,4 40,2 26,7 16,6 4,1 0,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 310,1 226,6 43,1 40 34,8 40,6 43,7 94,3 149,6 143 122,5 97,6 125,6 137,4 240,9 328,8 406,4 309,9 278,7 287,1 135 24,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 29,9 0 0 0 0 0,3 0,2 1 1,1 3,7 0,3 3,5 1,2 2,5 2,1 2,1 1,9 1,9 4 3,3 1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 39,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 2,2 4,6 4,3 4,9 6,2 5,6 5,9 4,6 0,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 1,3 1,7 1,2 1,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 45,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,1 1,4 2,4 7,1 3,8 6,3 7,4 8,3 7,1 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 28,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,3 1 0,4 0,7 1,9 4 14,2 4 1
VI. Nemoci nervové soustavy 58,6 0 0 0 0 5,1 0 0 0,1 0,4 1,6 0,4 0,9 1,3 5,8 7,7 6 5,9 8,9 12,2 2 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 1,8 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 307,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,5 1,8 0,8 4,5 14,8 19 26,5 32,2 64 79,3 55,3 7
X. Nemoci dýchací soustavy 75,5 0 4,9 4,3 0,7 0 0 0 0 1 0 1 1,4 2,1 5,8 14,9 9,8 7,1 8,1 7,6 5,2 1,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 32,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,5 0,4 2,1 1,6 3,1 7,1 2,9 12,8 1,5 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0 0,5 0,5 0,9 1,4 0,6 1,6 1,1 1 1,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 53,9 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0,3 0,2 2,2 4,8 4,5 10,9 6,8 11 7,2 5,2 0,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 33,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,1 1 1,3 1,3 1,9 2,3 6,6 14,6 2,2 1,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 33,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,5 2,5 1,6 4 5,1 7,5 7,3 3,8 0,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 174,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 1,7 1,2 2,5 5,6 6,8 12,1 16,6 39,8 48,5 33 6,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 58,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 3,6 2,2 6,4 3,9 12,2 20,8 8,1 1,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 990,7 0 5 4,4 0,7 5,4 0,2 1 2 6,3 4,4 10,6 8,9 21,7 57,5 74,9 92,6 106,4 185,6 245,9 135,6 21,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,7 0 0,4 0,3 0 0,1
II. Novotvary 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,2 0 0,4 0,6 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0,2 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,8 0,5 0,3 0,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 821,1 0 0 1,5 10,9 23 60 77,4 67,2 80,8 62,8 54,8 76,9 87,7 55,4 45 36,8 21 23 23,9 9,5 3,5
VI. Nemoci nervové soustavy 121 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 3,1 0,2 0 5,3 17,2 15,3 15 21,6 32,5 9,5 0,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 17,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,5 1,9 3,8 5,3 3,1 0,3
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,6 0 0,1 0,3 0,2 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,8 0,1 0,1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,5 0,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,1 0,5 0,9 0,3 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,2 0 0 0,3 0,4 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 978,5 0 0 1,5 10,9 23 60 77,4 67,8 80,8 62,8 58,2 77,1 87,7 62,3 65 56,4 39,9 52,9 64,9 24,7 5,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,3 0 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0 0
II. Novotvary 31,7 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0,1 0,6 0,4 0,3 3,1 4,3 6,9 6,3 3,2 3 0,9 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,8 0 0 0,6 2,2 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 0,1 0,9 0,9 0,5 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,2 0,2 0 0 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 25,9 0 0 0,1 0 0,2 0 0,2 0,7 1,2 1,6 1,2 1,6 1,7 1,9 2,6 3,6 2,6 2,7 2,2 1,5 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,2 0 0,2 1,3 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24,6 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0 0,4 0,8 1,2 3,4 4,6 4,6 3,3 2,9 2 0,6
X. Nemoci dýchací soustavy 31,8 0,1 3,5 8,3 3,2 1,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0,8 1,1 3,2 4,6 2,4 1,1 1,7 0,3 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,1 0,3 1,6 0 0,1 0,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,3 0 0,3 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 71,2 0 0 0 0 0,4 0,9 1,1 0,8 2,7 2,5 3 4,1 6,4 8,3 9,4 12,3 8,3 6,6 3,1 1 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0,1 0,8 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,7 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,7 2 1,1 1,1 0,8 0,1 0,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,4 0,2 0,7 0,6 0,8 1,2 0,9 1,4 1,2 0,6 0,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 39,9 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,9 2,3 1,4 1 1,4 2,7 4 7,6 8,2 5,1 3,2 1,3 0,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 261,6 0,1 4,1 10,8 6,1 2,7 1 1,7 3,2 9,4 6,2 6,6 9,2 13,8 22,2 33,3 45,5 34 24,1 18 7,2 2,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 147,1 1,5 3,7 1,9 1,6 2,7 2,2 4,1 4,1 7,7 5,2 6,8 6 8,2 10,3 13,1 16,7 13,5 15,7 15,5 5,8 0,6
péče celkem II. Novotvary 361,2 1,2 1,6 1,9 1,6 1,7 1,2 2,4 4,7 10,1 11,9 14,3 16,5 19,5 40,5 56,4 63,9 45,1 29 24,8 11,5 1,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 34,3 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,6 1 2 2,7 3,9 4,8 6,4 5,1 3,8 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 173,3 1,3 2,8 1,8 3,5 2,7 0,6 1 1,6 2 2,3 2,8 5,6 4,6 9 17,1 18,1 20,3 22,6 30,4 19,5 3,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 974,4 0,1 2,4 8,6 17 29,5 66,4 85 77,1 91,7 75,4 62,5 85,5 94,7 64,1 52,8 42,8 25,8 29,8 41,3 16,7 5
VI. Nemoci nervové soustavy 292,9 2,3 2,5 2,6 1,6 7 1 2,1 4,1 4,6 6,8 7,8 8,5 7,2 19,9 34,3 35,6 33,4 41,2 53,6 15,4 1,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 20,5 0,2 0,8 1,8 0,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,8 1,1 1,3 1,7 2,4 2 2,3 3 0,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,6 0,2 1,2 0,8 0,3 0,3 0,2 0,4 0,5 0,9 1,1 0,7 0,8 0,9 1,1 1,3 1 1,2 0,6 0,6 0,1 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 802,9 0,3 0,3 0,4 0,3 0,7 1,2 1,9 2,3 6,1 9,5 11,1 15,2 24,2 55,7 80,5 106,7 100,8 131,8 150,1 89,8 14,1
X. Nemoci dýchací soustavy 336,9 4,9 17,2 17,3 5,5 3,4 2,6 3 3,5 7,1 6,1 5,7 8,5 11,1 25,9 45,2 46,4 33,8 30,7 35,4 19,1 4,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 285,7 1,3 2,5 3,3 4 5 4 5,9 8,8 11,1 13,9 12,8 14,4 15,3 26,1 30,2 35,2 29,2 22,6 29,8 9,4 0,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 52,1 0,5 1,1 0,9 0,7 1,1 0,8 1,3 1,9 2,4 1,9 1,6 2,7 3,1 4,1 5,8 5,8 4,9 3,8 3,9 3,6 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 339,1 0,1 0,6 1 1,9 2,9 2,7 4,5 5,6 9,8 12,4 12,1 16 21,8 35,4 43,2 61 38,1 35,7 21,3 11,6 1,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 217,6 1,7 1,7 1,5 1,2 1,7 2 4,3 5,7 7,2 8,4 8,5 8,6 8,5 14,3 21,2 24,6 19,5 24,3 37,1 11,8 3,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 196,6 0 0 0 0 2,4 11,2 43,7 77,3 49,3 11,9 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 77,4 77,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 17,5 5,9 3,6 2,6 1,2 0,8 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0 0,1 0 0,1 0,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 136,3 3,7 4,3 2,8 3 2,7 0,8 1,1 1,6 2,5 2,7 2,8 3 3,8 7,5 9,4 17,7 15,5 17,6 20,9 10 2,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 518,7 1 4,2 5,3 6,6 4,6 4,1 5,9 8,5 8,2 10,3 10 12,8 14 25 33,5 49,7 52,9 85 104,4 61,3 11,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 541,7 123 1,3 1,7 1,8 1,9 3 6,8 14,3 17,6 14,8 11,6 15 21,4 40,4 53,4 69 49,2 42,1 38,7 12,4 2,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 540,9 226,7 52,2 56,7 52,5 71,6 104,9 174,4 222,7 239,5 195,9 172,9 220,8 260,6 382,8 502 600,9 490,2 541,3 615,9 302,5 54
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 8,8 9,9 6,3 2,7 2,9 5,3 3,5 3,6 2,5 3,4 4,2 3,5 5,9 8,3 10,3 14,1 20,2 29,1 40,6 60,8 64,3 40,4
II. Novotvary 22,4 7,8 2,7 2,8 2,9 3,7 2 2,8 4,4 6,4 10 15,9 19,1 24,9 41,4 62,4 74,6 82,8 72,9 79,8 80,2 30,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,1 1,2 0,6 0,6 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,9 2,6 3,4 4,8 8,3 15,9 19,8 35,3 17,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,2 8,3 4,8 1,6 2,4 3,6 1,1 1,1 1,5 1,6 2 2,7 5,5 4,7 8,5 13 19,3 33,1 50,6 109,6 150,8 211,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9,6 0,5 4,1 10,1 11,3 14,4 11,2 8,8 9,3 9,1 10,2 8,9 10,6 9,8 9,9 9,5 6,9 7 9,8 16,3 41,1 28,8
VI. Nemoci nervové soustavy 6,8 15,5 4,2 3,5 3,1 4 1,7 2,3 2,4 2,4 3,1 3,6 7,2 6,1 8,9 9 15,3 25 28,9 34,8 32,5 8,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,2 1,3 0,9 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 1,6 1,6 2,3 3,4 4,8 5,4 6,3 4,6 1,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,1 1,4 2 1,2 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 0,9 0,9 1,4 1,4 1,7 1,5 3 2,3 3,2 1,6 7
IX. Nemoci oběhové soustavy 35,3 1,7 0,6 0,6 0,6 1,6 1,9 2,1 2 4,4 6,6 10,8 17,3 27,7 51,1 74,3 106,6 157,6 222,5 326,5 390,7 453
X. Nemoci dýchací soustavy 17,7 31,6 15 6,7 2,9 5,1 4,4 3,4 3,3 5,1 5,1 5,3 8,8 11,9 23,9 35,2 45,1 61,8 78,6 134,7 179 191,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 19,3 8,3 4,3 4,7 7,5 11 7 6,9 8,2 9,2 11,8 13,9 17,1 21,8 29,5 37 45,3 49,7 72,2 88,1 103,4 58,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,1 3,4 1,1 0,7 0,8 2,4 1,4 1,5 1,4 1,6 1,6 1,8 2,7 3,7 4,2 5,4 7,5 8,2 9,8 14,4 22,8 16,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16,4 0,5 1 1,4 3,5 5,6 3,2 4 4,2 5,8 8,4 10,2 14,3 19,3 28,9 38,3 54,2 58,4 61,2 57,3 56,2 60
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,1 11,2 2,9 2,1 2,3 3,8 3,4 4,9 5,3 6 7,1 9,1 10,3 11,1 16,7 25,1 31,9 43,6 62,9 111,4 127,3 163,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,3 0 0 0 0 5,4 19,3 50,4 72,5 41,1 10,1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6 511,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 39,2 6,2 3,5 2,3 1,7 0,6 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 1,9 20,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,1 24,4 7,3 3,9 5,3 6 1,4 1,3 1,5 2 2,3 2,9 3 4,3 5,9 9,1 16,1 23,3 31,3 61,7 78,2 62
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25,9 6,9 7,2 7,5 12,3 10,1 7,1 6,6 7,9 6,6 8,1 9,4 13,3 16 23,1 33,1 52,7 88,8 160,5 286,2 371 375,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 34,4 813,6 2,2 2,5 3,2 4,2 5,1 7,6 12,6 12,7 11,4 12,1 16,4 27,5 42,3 56,9 78,1 102 98 86,8 54,5 56,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 257,3 1 498,2 73,5 56,7 64,9 89,2 75,7 108,7 140,2 119,3 104 113 154,3 201,4 310,8 429,9 583,8 786,6 1 023,8 1 497,8 1 795,3 1 804,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,3 0 0 0 0 0,7 0,4 1,2 1 3,1 0,2 4 1,4 3,6 2,8 2,8 2,7 4,9 14,6 17,1 12,8 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 3,3 5,9 5,7 7 15,7 20,5 30,9 60,6 46,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,1 0 3,3 6,4 6,4 15,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,3 2 3,2 9,2 5,5 16 27,1 43,2 94,8 31,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,1 0,4 1,3 0,6 1 4,9 14,7 74,3 53,6 69,8
VI. Nemoci nervové soustavy 4,6 0 0 0 0 11,1 0 0 0,1 0,4 1,3 0,4 1,1 1,9 7,5 10 8,7 15 32,8 63,9 26,2 15
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 3 9,1 1,7 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 23,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,2 2,1 0,9 6,5 19,1 24,9 38 81,7 235,3 413,7 735,1 514,3
X. Nemoci dýchací soustavy 5,9 0 8,3 6 1,3 0 0 0 0 0,9 0 1,2 1,7 3,1 7,5 19,4 14 17,9 29,6 39,9 68,8 122,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 2,6 2,1 4,5 18 10,6 66,6 20,3 9,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0 0,6 0,8 1,1 1,8 0,9 4,2 4,1 5 19,1 3,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0,3 0,2 3,2 6,2 5,9 15,7 17,4 40,5 37,4 69,6 30,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,2 1,4 1,7 1,7 2,8 5,9 24,1 76,2 29,7 115
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,8 3,3 2,1 5,7 13 27,6 38,1 50 61,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 1,9 1,5 3,6 7,3 8,9 17,4 42,1 146,1 252,8 438,3 445,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 4,6 2,9 9,2 9,9 44,9 108,3 107,9 104,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 77 0 8,5 6,2 1,3 11,8 0,4 1,2 1,9 5,3 3,7 12,2 11 31,8 74,1 98 133 270,1 682,1 1 282,8 1 803,8 1 571,0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 1 0 1,5 1,6 0,2 4,2
II. Novotvary 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0,3 0 1,6 3,1 0,2 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,7 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 2 1,8 1,3 6,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 63,8 0 0 2,1 20,4 50,5 103,8 89,2 62,9 67,4 53,3 63,5 94,4 128,6 71,5 58,8 52,9 53,2 84,5 124,6 126,8 258
VI. Nemoci nervové soustavy 9,4 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 3,5 0,2 0 6,8 22,5 22 38,1 79,3 169,5 126,3 58,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 2,1 4,8 14 27,8 41,4 18,8
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,4 0,9 0 0,5 1,4 2,4 7,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,2 0,3 2,1 0,2 0,3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,3 0 15,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,8 1,7 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 0,3 1,8 4,9 3,6 30,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,3 0 0 1,3 2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 76,1 0 0 2,1 20,4 50,5 103,8 89,2 63,6 67,4 53,3 67,4 94,7 128,6 80,4 85 81,1 101,3 194,2 338,4 329 377,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,3 0 0 0,2 0,3 0,1 0,4 1,1 1,5 0 0
II. Novotvary 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,1 0,7 0,4 0,4 4 5,6 9,9 16 11,6 15,7 12,2 20
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,4 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0 0,9 4,1 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,2 0,3 3,4 4,7 6,7 29
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,8 0,4 0,6 0 0 7,4
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0,2 0 0,3 0,1 0,2 0,7 1 1,3 1,4 2 2,6 2,4 3,4 5,2 6,6 10,1 11,3 19,9 13,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,4 1,9 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0 0,4 1,2 1,6 4,5 6,5 11,6 12,3 15,2 26,8 43,8
X. Nemoci dýchací soustavy 2,5 0,6 6 11,8 6 2,4 0 0 0 0 0 0,2 0 1,2 1,5 4,1 6,6 6,2 4,2 8,8 4,2 7,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,1 0,5 4,2 0,1 0,3 1,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0,5 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 1 0 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,5 0 0 0 0 0,8 1,5 1,3 0,8 2,3 2,1 3,5 5 9,4 10,7 12,3 17,7 21 24,1 16,4 13,5 19,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,2 0,4 4,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 0,5 0,9 2,9 2,8 3,9 4,2 1,5 44,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,7 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0,3 0,3 0,3 0,9 1 1,1 1,6 1,3 3,4 4,6 3,4 5,6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,1 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,9 1,9 1,2 1,2 1,7 3,9 5,2 10 11,8 13 11,8 7 3,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20,3 0,6 6,9 15,3 11,4 6 1,8 2 3 7,8 5,3 7,6 11,3 20,2 28,6 43,5 65,4 86,4 88,6 93,9 95,2 185,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,4 9,9 6,3 2,7 2,9 5,9 3,8 4,8 3,9 6,4 4,4 7,8 7,4 12 13,3 17,1 24,1 34,4 57,7 81 77,3 44,6
péče celkem II. Novotvary 28,1 7,8 2,7 2,8 2,9 3,7 2 2,8 4,4 8,4 10,1 16,5 20,3 28,6 52,2 73,7 91,8 114,5 106,6 129,5 153,2 97
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,7 1,2 0,6 0,6 0,3 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 1,4 2,6 3,5 5,6 12,3 23,6 26,5 50,3 17,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,5 8,3 4,8 2,5 6,5 6 1,1 1,1 1,5 1,6 2 3,2 6,9 6,7 11,7 22,3 26 51,4 82,9 158,8 258,8 272,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 75,7 0,5 4,1 12,2 31,8 64,9 115 98 72,2 76,5 64 72,4 105,1 138,8 82,7 69,1 61,5 65,6 109,6 215,2 221,5 364
VI. Nemoci nervové soustavy 22,8 15,5 4,2 3,7 3,1 15,5 1,8 2,5 3,8 3,8 5,8 9 10,5 10,6 25,7 44,9 51,2 84,7 151,2 279,5 205 96,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 1,3 1,3 2,6 0,8 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 1 1,6 1,6 2,3 3,4 5,2 8,4 15,4 6,4 1,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,1 1,4 2 1,2 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 0,9 1 1,4 1,4 1,7 1,5 3 2,3 3,2 1,7 7
IX. Nemoci oběhové soustavy 62,4 1,7 0,6 0,6 0,6 1,6 2,2 2,1 2,1 5,1 8 12,9 18,7 35,5 71,8 105,3 153,4 255,9 484,1 783,1 1 194,1 1 029,9
X. Nemoci dýchací soustavy 26,2 32,3 29,4 24,5 10,2 7,5 4,5 3,4 3,3 5,9 5,1 6,6 10,5 16,2 33,5 59,2 66,6 85,9 112,9 184,8 254,4 328,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 22,2 8,3 4,3 4,7 7,5 11 7 6,9 8,2 9,3 11,8 14,8 17,7 22,4 33,6 39,5 50,6 74,1 83,1 155,4 125,2 68,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 3,4 1,8 1,2 1,3 2,4 1,4 1,5 1,8 2 1,6 1,8 3,3 4,5 5,3 7,6 8,4 12,4 14 20,5 48,3 21
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,4 0,5 1 1,4 3,5 6,4 4,7 5,2 5,3 8,2 10,5 14 19,6 31,9 45,7 56,4 87,6 96,8 131,1 111 154,4 110
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 16,9 11,2 2,9 2,1 2,3 3,8 3,4 4,9 5,3 6 7,1 9,9 10,5 12,5 18,4 27,8 35,3 49,6 89,2 193,6 157,1 278,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,3 0 0 0 0 5,4 19,3 50,4 72,5 41,1 10,1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6 511,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 39,2 6,2 3,7 2,3 1,7 0,6 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 1,9 20,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,6 24,4 7,3 3,9 5,6 6 1,4 1,3 1,5 2,1 2,3 3,3 3,7 5,6 9,7 12,3 25,5 39,4 64,6 108,9 133,3 198,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 40,3 6,9 7,2 7,5 12,3 10,2 7,1 6,8 7,9 6,9 8,7 11,6 15,7 20,6 32,2 43,9 71,5 134,3 312,5 544,4 814,9 821,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 42,1 813,6 2,2 2,5 3,4 4,2 5,1 7,9 13,4 14,6 12,6 13,5 18,4 31,4 52,1 69,8 99,1 124,9 154,7 202 165,5 161
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 430,7 1 498,8 89 80,4 97,9 157,5 181,7 201,1 208,6 199,7 166,4 200,2 271,3 381,9 493,9 656,4 863,3 1 244,3 1 988,7 3 213,0 4 023,3 3 938,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)