8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 121,5 2,6 4,3 2,3 1,2 2 2,5 3,4 3,9 4 4,2 3,2 5,5 5,4 9,4 10,6 14,6 13 12,7 10,9 4,7 1
II. Novotvary 314,7 1,7 2,9 2,1 1,1 1,1 1,7 2,3 5,1 8,4 12,8 13,5 16,6 19,5 40,4 53,7 53,1 34 24,5 15,2 4,8 0,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25,8 0 0,4 1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,8 1,2 0,8 1,4 3 2,7 2,3 4,1 3,4 2,2 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 114,3 1,1 2,3 1,4 1,6 1,6 0,8 1,9 1,8 2,4 3,3 3 5,2 4,1 8 11,3 11,3 10 13,7 15,5 12 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 152,4 0,2 2,4 6,6 11,6 10,3 4,6 8,7 13,1 15,7 15 9,7 10,3 7,7 9 8,7 4,3 2,9 3,9 4,6 2,8 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 82,6 1,5 2,2 2,1 1,8 1,6 1,2 2,7 2,3 2,8 4,6 3,7 3,7 4,2 6,5 7,9 12 7,3 8,4 4,6 1,2 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 17,2 0,1 0,6 0,9 0,6 0,4 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,5 0,7 1 1,4 2,2 2,4 1,7 1,5 0,9 0,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,2 0,3 1 0,6 0,4 0,3 0,2 0,4 0,7 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 1,2 1,3 1,6 0,7 0,6 0,5 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 492,9 0,6 0 0,4 0,4 1,1 1 2,3 5,6 6,2 7,2 10,4 14,7 24,6 42,3 66 79,2 60,8 70,1 63,4 31,5 5
X. Nemoci dýchací soustavy 216,4 4,7 11,1 5,3 1,7 2,1 3 3,5 4,3 5 6,7 4,3 6 8,1 18,1 27,4 29,1 23,1 21,9 20,1 9,5 1,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 264,1 1,4 2,2 4 4,1 4,9 4,3 6,8 8,5 11 12,6 14 15,6 18,1 24,4 29 32,6 23,2 21,1 17,4 6,9 2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 45,6 0,6 0,9 0,4 0,4 1 1 1,7 1,7 2,4 1,6 1,7 2 3 5,8 5,2 4,7 2,5 3,6 3,6 1,7 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 200,6 0,3 1,2 1,2 2,4 2,7 2,1 4,1 4 7,4 8,8 9,1 11,1 13,2 21,5 29,2 33,4 21,7 15,6 8,1 3,5 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 185,3 1,5 1,4 1,7 1,2 1,9 2,6 4,7 6,5 8 8,7 8,1 8,7 9,3 14,1 19,4 24 18,4 17,6 16,6 9 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 204,3 0 0 0 0 2,1 12,2 45,2 78,6 53,4 12,2 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 81,8 81,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 22,7 8,9 3,5 2,8 1,4 1 0,4 0,2 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0 1,4 0 0 0,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 83,8 3,6 4,9 2,8 2,7 2,6 1 1,3 1,7 1,9 2,5 2,3 2,1 3,1 6,2 7,8 9,2 6,6 8,6 8,5 3,6 0,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 299,4 1,3 5,4 5,5 6,6 6,3 3,7 6,5 6,8 10,6 10,9 8,8 10,2 11,2 18,7 26,9 27,6 30 35,5 41,3 21,9 3,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 421,2 120,1 0,9 2 1,3 1,8 3,3 8,4 13,9 16,5 12,2 9,4 14,1 19,1 32,1 44,5 45,9 29,8 25,8 14 5,5 0,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 360,7 232,3 47,5 43,1 40,6 45 46 104,5 159,9 157,9 125,6 103,9 128,9 153,4 260,8 354,4 387,7 288 290,5 248,5 121,3 21
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 42,6 0 0 0 0 0,3 1,7 1,5 2 1,6 3,1 3,6 3,6 1,7 12 1,5 1,6 0,9 3,5 3,5 0,6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 59 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,4 2,8 1,2 6 7,1 8,4 7,1 9,9 12,1 3,4 0,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,8 0 0,1 0,1 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0,9 0 1,1 1,6 0,5 1,9 0,4 0,3 0,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 89,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,4 2,1 3,2 3,8 6 6,1 9,8 26,6 18,1 12,1 1,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 49,2 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,2 0 0,4 0,4 0,6 4,9 1,9 3,9 5,4 10,1 12,5 8 0,5
VI. Nemoci nervové soustavy 86 0 0 0 0 0 0 0,1 1,3 1,9 0,5 3,6 2,2 5,4 4,8 4,4 12,5 8,1 17,2 17,6 6,3 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 531,8 0 0 0 0 0 117,1 0,1 0,4 0 2,8 2,6 5,2 12,1 16,3 29,6 34,6 44 77 114,5 68,7 6,5
X. Nemoci dýchací soustavy 99,5 0 5,6 4,1 0,8 0,1 0 0,2 0,3 1,2 0,6 1,2 3,1 2,3 8,4 13,7 12,5 10,6 11,1 15 7,7 1,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 47,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,1 0,7 0,6 1,8 2 1,8 4,3 7,8 9,3 8,9 8,1 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,4 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0,3 0 1,6 0 1,1 1,1 2 0,2 2,6 1,3 1,3 0,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 78,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 0,9 0,5 1,7 2,9 7,6 10,6 13 16 13,2 9,2 1,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 47,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,4 1,7 1,6 2,8 4,2 3,4 10,5 16,2 4,3 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 47,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,6 0,5 1,6 2,7 3,1 4,9 4,7 7,7 12,3 7,8 1,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 236,6 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,5 0,7 2,5 0,8 2,5 7,6 10,6 16,7 30,6 58,6 55,7 41,3 7,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 70 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,5 0,1 0,4 0,4 0,8 1,9 4,6 7,9 5,5 10,1 20,1 15,2 2,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 507,9 0 5,9 4,5 0,8 0,5 118,9 3,3 5,1 7,6 10,3 19,1 23,8 38,6 76,2 97,9 129,9 154,2 270,8 322,6 193,6 24,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 884,4 0 0 0,6 10,7 35,5 54,8 99,2 104,9 79 85,8 44,4 74,1 76,5 63,5 40,3 35,2 20,2 24,7 24,3 9,3 1,6
VI. Nemoci nervové soustavy 86,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1,6 1,6 7,8 14,6 11,3 17,1 22,8 7,4 1,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 971,1 0 0 0,6 10,7 35,5 54,8 99,2 104,9 79 85,8 44,4 74,3 78 65,1 48 49,8 31,5 41,8 47,6 16,7 3,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0 0,1 0,7 0,7 0,3 0,8 0,3 0,5 0 0 0
II. Novotvary 34 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,5 1,4 0,7 2,3 5,8 6,6 5,2 5 5,2 0,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 0 0,1 0,6 2 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,2 0 0,1 2,1 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,9 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,2 0 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 29,9 0,1 0,5 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 2 1,5 1,1 2,2 1,2 2,5 3,4 3,3 1,9 3,3 3,1 1,4 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,7 0 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 35,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,5 1,1 2 4,1 6,1 5 6,5 4,6 2,8 1,6
X. Nemoci dýchací soustavy 36,7 0,1 5,6 8,5 3,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0,6 0,2 2,1 4,2 5 2,2 2 1,6 0,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,4 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 90,1 0 0 0,5 0,2 1 0,5 1,1 1,8 3 3,5 3,5 7,4 6,8 11,3 16,5 12,4 9,5 6,9 3 0,8 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,6 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0 0,6 0,7 1,5 2 1,8 1,2 0,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 10,4 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,7 0,2 0,8 1,8 1,2 0,9 1,4 0,8 0,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 47,7 0 0 0 0,1 0 0 0,4 2,3 3 1,6 0,6 1,8 2,7 5,3 8,1 10 7,1 3,5 1,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 311,5 0,2 7,4 10,5 6,1 2,7 1,1 2,6 5,9 8,9 8 6,6 14,8 13,7 28,3 46,5 47,7 34,5 33,5 22,2 7,8 2,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 168 2,6 4,3 2,3 1,2 2,3 4,1 4,9 6 5,6 7,7 6,8 9,2 7,8 22,1 12,4 16,9 14,3 16,7 14,5 5,2 1
péče celkem II. Novotvary 407,7 1,7 2,9 2,1 1,1 1,1 1,7 2,3 5,4 8,5 13 14,4 20,8 21,5 48,7 66,6 68,1 46,3 39,5 32,5 9 0,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 34,1 0 0,6 1,2 0,1 0,1 0,2 0,6 0,5 0,5 0,5 0,8 1,2 1,7 1,4 4,1 4,2 2,8 6 3,9 2,5 1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 212,1 1,1 2,4 2 3,6 2,2 0,8 1,9 1,8 2,8 3,5 3,4 7,3 7,3 11,9 18,5 17,5 19,9 42,4 34,6 24,1 3,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 086,9 0,2 2,6 7,1 22,2 45,8 59,4 108,3 118,1 94,9 100,8 54,6 84,8 84,8 77,4 50,8 43,7 28,5 38,7 41,6 20 2,6
VI. Nemoci nervové soustavy 284,7 1,6 2,7 2,2 2,1 2 1,6 3,2 4,2 6,7 6,6 8,5 8,2 12,3 15,4 23,5 42,4 28,6 46 48,2 16,4 2,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 18,1 0,1 1 1,2 0,7 0,4 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,5 0,7 1 1,4 2,4 2,4 1,7 1,6 0,9 0,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15,6 0,3 1,1 0,6 0,4 0,3 0,2 0,4 0,7 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 1,2 1,3 1,6 1 0,6 1,6 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 059,8 0,6 0 0,4 0,4 1,1 118,1 2,4 6,3 6,4 10,4 13,2 20,5 37,8 60,6 99,7 120 109,8 153,6 182,5 103 13,1
X. Nemoci dýchací soustavy 352,7 4,8 22,2 17,9 5,6 2,9 3 3,8 4,6 6,2 7,3 5,5 9,6 10,6 28,6 45,3 46,5 36 35 36,7 18 2,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 314,3 1,4 2,2 4 4,1 5 4,3 6,8 8,7 11,6 13,7 14,7 16,4 19,9 26,7 31 37,3 31,2 30,9 26,9 15,2 2,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 58,9 0,6 1,3 0,7 0,6 1 1 1,7 1,7 2,7 1,6 3,4 2 4,1 6,9 7,2 4,9 5 4,9 4,9 2,5 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 369,3 0,3 1,2 1,7 2,6 3,7 2,7 5,3 6 10,8 13,1 13,6 19,1 21,6 35,7 53,4 56,5 44,1 38,4 24,3 13,5 1,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 233 1,5 1,4 1,7 1,2 1,9 2,6 4,7 6,5 8 8,8 8,2 10,1 11 15,7 22,3 28,2 21,8 28,1 32,8 13,5 3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 204,3 0 0 0 0 2,1 12,2 45,2 78,6 53,4 12,2 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 81,8 81,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 23,8 8,9 3,6 3 1,5 1 0,4 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,2 0,1 0 1,4 0 0 0,6
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 140,8 3,6 5,1 2,8 2,7 2,6 1 1,3 1,8 1,9 3,1 2,9 2,7 4,7 9,5 11,7 15,5 13,2 18,2 22,1 12 2,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 546,4 1,3 5,4 5,5 6,7 6,3 3,8 7,3 7,9 11,5 11,9 11,8 11,6 14 27,2 39,3 45,6 61,4 95,5 97,8 63,2 11,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 538,9 120,1 0,9 2 1,4 1,8 3,5 8,8 16,2 20,1 13,9 10,4 16,2 22,6 39,3 57,1 63,8 42,5 39,4 35,3 20,7 2,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 151,2 232,5 60,9 58,6 58,2 83,6 220,9 209,5 275,8 253,4 229,7 174,1 241,8 283,8 430,3 546,7 615,1 508,2 636,8 641 339,3 51
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 9,5 17,5 7,4 3,3 2,4 4,5 4,1 3,9 3,7 3,3 3,8 3,8 6,9 7,8 11,8 13,5 22,5 35,1 45,4 57,4 63,7 87,6
II. Novotvary 24,7 11,4 5 3 2,2 2,5 2,8 2,6 4,8 6,9 11,5 16,2 20,7 28,1 50,6 68,5 81,7 91,8 87,6 80,1 65 35
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0 0,7 1,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,4 0,4 1 1,5 1,2 1,8 3,8 4,2 6,2 14,7 17,9 29,8 26,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9 7,4 4 2 3,2 3,6 1,3 2,2 1,7 2 3 3,6 6,5 5,9 10 14,4 17,4 27 49 81,7 162,6 175,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12 1,3 4,2 9,5 23,3 23 7,6 9,9 12,4 12,9 13,4 11,7 12,9 11,1 11,3 11,1 6,6 7,8 13,9 24,2 37,9 35
VI. Nemoci nervové soustavy 6,5 10,1 3,8 3 3,6 3,6 2 3,1 2,2 2,3 4,1 4,4 4,6 6 8,1 10,1 18,5 19,7 30 24,2 16,3 8,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 0,7 1 1,3 1,2 0,9 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 1,4 1,8 2,8 3,7 4,6 5,4 4,7 5,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,1 2 1,7 0,9 0,8 0,7 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 1,3 1,5 1,7 2,5 1,9 2,1 2,6 1,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 38,7 4 0 0,6 0,8 2,5 1,7 2,6 5,3 5,1 6,4 12,5 18,3 35,4 53 84,2 121,9 164,1 250,6 334,1 426,8 437,8
X. Nemoci dýchací soustavy 17 31,6 19,2 7,7 3,4 4,7 5 4 4,1 4,1 6 5,2 7,5 11,7 22,7 34,9 44,8 62,4 78,3 105,9 128,7 131,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 20,8 9,4 3,8 5,8 8,2 10,9 7,1 7,8 8 9 11,3 16,8 19,5 26,1 30,6 37 50,2 62,6 75,4 91,7 93,5 175,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,6 4 1,6 0,6 0,8 2,2 1,7 1,9 1,6 2 1,4 2 2,5 4,3 7,3 6,6 7,2 6,7 12,9 19 23 17,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15,8 2 2,1 1,7 4,8 6 3,5 4,7 3,8 6,1 7,9 10,9 13,9 19 26,9 37,2 51,4 58,6 55,8 42,7 47,4 8,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,6 10,1 2,4 2,5 2,4 4,2 4,3 5,4 6,1 6,6 7,8 9,7 10,9 13,4 17,7 24,7 36,9 49,7 62,9 87,5 122 175,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,1 0 0 0 0 4,7 20,2 51,6 74,1 43,8 10,9 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,4 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,8 59,8 6,1 4 2,8 2,2 0,7 0,2 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0 5 0 0 52,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,6 24,2 8,5 4 5,4 5,8 1,7 1,5 1,6 1,6 2,2 2,8 2,6 4,5 7,8 9,9 14,2 17,8 30,7 44,8 48,8 70,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23,5 8,7 9,4 7,9 13,3 14,1 6,1 7,4 6,4 8,7 9,8 10,6 12,7 16,1 23,4 34,3 42,5 81 126,9 217,6 296,7 332,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33,1 807,4 1,6 2,9 2,6 4 5,5 9,6 13,1 13,5 10,9 11,3 17,6 27,5 40,2 56,7 70,6 80,4 92,2 73,8 74,5 52,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 264,1 1 561,8 82,2 62,3 81,6 100,6 76,1 119,3 150,8 129,5 112,4 124,9 160,9 220,8 326,6 451,9 596,5 777,4 1 038,3 1 309,5 1 643,6 1 838,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,3 0 0 0 0 0,7 2,8 1,7 1,9 1,3 2,8 4,3 4,5 2,4 15 1,9 2,5 2,4 12,5 18,4 8,1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,5 3,5 1,7 7,5 9,1 12,9 19,2 35,4 63,8 46,1 17,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,6 0 0,2 0,1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 1,3 0 1,4 2,5 1,3 6,8 2,1 4,1 43,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,5 2,6 4,6 4,8 7,7 9,4 26,5 95,1 95,4 164 96,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,9 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,2 0 0,5 0,5 0,9 6,1 2,4 6 14,6 36,1 65,9 108,4 43,8
VI. Nemoci nervové soustavy 6,8 0 0 0 0 0 0 0,1 1,2 1,6 0,4 4,3 2,7 7,8 6 5,6 19,2 21,9 61,5 92,7 85,4 17,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 5,8 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 41,8 0 0 0 0 0 193,8 0,1 0,4 0 2,5 3,1 6,5 17,4 20,4 37,7 53,2 118,8 275,2 603,4 930,9 569,2
X. Nemoci dýchací soustavy 7,8 0 9,7 5,9 1,6 0,2 0 0,2 0,3 1 0,5 1,4 3,9 3,3 10,5 17,5 19,2 28,6 39,7 79 104,3 105,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1 0,8 0,7 2,6 2,5 2,3 6,6 21,1 33,2 46,9 109,8 17,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 0 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0,2 0 1,9 0 1,6 1,4 2,6 0,3 7 4,6 6,9 8,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 1,1 0,6 2,4 3,6 9,7 16,3 35,1 57,2 69,6 124,7 122,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,7 2,4 2 3,6 6,5 9,2 37,5 85,4 58,3 87,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0 0 0 0,4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,7 0,6 2,3 3,4 4 7,5 12,7 27,5 64,8 105,7 140,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 18,6 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,4 0,6 3 1 3,6 9,5 13,5 25,7 82,6 209,5 293,5 559,6 665,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,5 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,4 0,1 0,5 0,5 1,2 2,4 5,9 12,2 14,8 36,1 105,9 206 201,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 118,5 0 10,2 6,5 1,6 1,1 196,8 3,8 4,8 6,2 9,2 23 29,7 55,6 95,4 124,8 199,9 416,3 967,9 1 700,0 2 623,3 2 127,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 69,5 0 0 0,9 21,5 79,3 90,7 113,3 98,9 64,8 76,8 53,4 92,5 110,1 79,5 51,4 54,2 54,5 88,3 128 126 140,1
VI. Nemoci nervové soustavy 6,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 2,3 2 9,9 22,5 30,5 61,1 120,1 100,3 157,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 76,3 0 0 0,9 21,5 79,3 90,7 113,3 98,9 64,8 76,8 53,4 92,7 112,3 81,5 61,2 76,6 85 149,4 250,8 226,3 297,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0 0,1 1 0,9 0,4 1,2 0,8 1,8 0 0 0
II. Novotvary 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,6 1,7 1 2,9 7,4 10,2 14 17,9 27,4 10,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0,2 0,9 4 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,5 0 0,3 7,5 5,3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 1,1 0 8,8
VI. Nemoci nervové soustavy 2,3 0,7 0,9 0,1 0,6 0,7 0,7 0,5 0,6 1,6 1,3 1,3 2,7 1,7 3,1 4,3 5,1 5,1 11,8 16,3 19 8,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0,7 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,6 1,6 2,5 5,2 9,4 13,5 23,2 24,2 37,9 140,1
X. Nemoci dýchací soustavy 2,9 0,7 9,7 12,3 6,2 1,3 0 0 0 0 0 0 0,7 0,3 2,6 5,4 7,7 5,9 7,1 8,4 10,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,3 0,6 0,5 1,4 0,5 2,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0,5 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,1 0 0 0,7 0,4 2,2 0,8 1,3 1,7 2,5 3,1 4,2 9,2 9,8 14,2 21 19,1 25,6 24,7 15,8 10,8 17,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0,3 0 0 2,7 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,2 0,3 0,2 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,7 0 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0 0,8 0,9 2,3 5,4 6,4 6,3 8,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,8 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,5 0,3 0,3 0,6 0,9 0,3 1 2,3 1,8 2,4 5 4,2 1,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,7 0 0 0 0,2 0 0 0,5 2,2 2,5 1,4 0,7 2,2 3,9 6,6 10,3 15,4 19,2 12,5 6,9 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,5 1,3 12,8 15,2 12,3 6 1,8 3 5,6 7,3 7,2 7,9 18,5 19,7 35,4 59,3 73,4 93,1 119,7 117 105,7 201,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,2 17,5 7,4 3,3 2,4 5,1 6,8 5,6 5,7 4,6 6,9 8,2 11,5 11,2 27,7 15,8 26 38,6 59,7 76,4 70,5 87,6
péče celkem II. Novotvary 32 11,4 5 3 2,2 2,5 2,8 2,6 5,1 7 11,6 17,3 26 31 61 84,9 104,8 125 141,2 171,3 122 52,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,7 0 1 1,7 0,2 0,2 0,3 0,7 0,5 0,4 0,4 1 1,5 2,4 1,8 5,2 6,5 7,6 21,4 20,6 33,9 87,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16,7 7,4 4,2 2,9 7,2 4,9 1,3 2,2 1,7 2,3 3,1 4,1 9,1 10,5 14,9 23,6 26,9 53,7 151,5 182,3 326,6 271,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 85,4 1,3 4,5 10,3 44,6 102,3 98,3 123,7 111,4 77,8 90,2 65,6 105,8 122,1 96,9 64,8 67,2 76,9 138,3 219,2 271 227,7
VI. Nemoci nervové soustavy 22,4 10,8 4,7 3,2 4,2 4,5 2,6 3,7 4 5,5 5,9 10,2 10,2 17,7 19,3 30 65,2 77,2 164,4 254 222,2 201,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 0,7 1,7 1,7 1,4 0,9 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,6 0,9 1,4 1,8 3,1 3,7 4,6 5,7 4,7 5,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,2 2 1,9 0,9 0,8 0,7 0,3 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7 1,1 1,3 1,5 1,7 2,5 2,7 2,1 8,4 1,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 83,3 4 0 0,6 0,8 2,5 195,5 2,7 5,9 5,2 9,3 15,9 25,6 54,4 75,9 127,1 184,6 296,4 549 961,7 1 395,7 1 147,1
X. Nemoci dýchací soustavy 27,7 32,3 38,4 25,9 11,2 6,5 5 4,3 4,3 5,1 6,5 6,6 12 15,3 35,8 57,8 71,5 97,2 125,1 193,4 243,9 236,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 24,7 9,4 3,8 5,8 8,2 11,2 7,1 7,8 8,2 9,5 12,3 17,7 20,5 28,6 33,4 39,5 57,4 84,2 110,4 141,8 206 192,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,6 4 2,3 1 1,2 2,2 1,7 1,9 1,6 2,2 1,4 4,1 2,5 5,9 8,6 9,2 7,5 13,5 17,5 25,8 33,9 17,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 29 2 2,1 2,5 5,2 8,3 4,5 6,1 5,7 8,9 11,7 16,4 23,8 31,1 44,7 68,1 86,9 119 137,3 128 182,9 148,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,3 10,1 2,4 2,5 2,4 4,2 4,3 5,4 6,1 6,6 7,9 9,9 12,6 15,8 19,7 28,4 43,4 58,8 100,4 172,8 182,9 262,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,1 0 0 0 0 4,7 20,2 51,6 74,1 43,8 10,9 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,4 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 59,8 6,2 4,3 3 2,2 0,7 0,6 0,5 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,6 0,3 0,2 0 5 0 0 52,5
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,1 24,2 8,8 4 5,4 5,8 1,7 1,5 1,7 1,6 2,8 3,5 3,4 6,8 11,9 14,9 23,8 35,6 65,1 116,5 162,6 210,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 42,9 8,7 9,4 7,9 13,5 14,1 6,3 8,3 7,4 9,4 10,6 14,2 14,5 20,2 34,1 50,1 70,2 165,7 341,3 515,4 856,4 998,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 42,3 807,4 1,6 2,9 2,8 4 5,8 10 15,3 16,5 12,4 12,5 20,2 32,5 49,2 72,8 98,2 114,7 140,8 186 280,5 245,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 483,3 1 563,1 105,5 84,6 116,9 186,8 365,6 239,3 260,1 207,7 205,5 209,3 301,8 408,6 538,8 697,1 946,4 1 371,8 2 276,1 3 377,8 4 597,6 4 465,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)