8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 133,9 2,4 5,7 2,8 1,3 1,9 2,6 3 4,4 3,8 4,4 4,8 4,5 5,6 9,6 15 14,5 13,2 15,5 12,1 6,1 0,8
II. Novotvary 326,7 1,3 1,8 2 1,3 1,8 1,5 2,6 5,1 8,4 11,1 14 19,2 22,7 44,9 54,5 52,9 34,1 25 15,2 7 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 25,6 0,4 0,4 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,6 0,9 1,3 1,8 2,8 3,7 2,4 3,9 3,1 2 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 116,4 1,4 3,2 1,9 1,6 1,9 1,3 1,8 1,9 2,2 3,5 3,3 3,9 5,2 8,9 10,5 12,8 9,5 14,7 16,1 8,9 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 154,2 0,1 2,7 7,2 8,7 12,9 6,4 10,1 13,1 14,2 14 7,5 8,6 10,6 8,7 7,3 5,7 3,7 3,8 5,4 2,8 0,6
VI. Nemoci nervové soustavy 93,6 3,4 2,3 1,9 2,3 1,7 1,4 2,5 2,1 4,2 2,8 5,2 5,9 5,3 7,7 9,5 11,6 7,9 8,9 5,2 1,7 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 16,5 0,1 0,4 0,6 0,3 0,3 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,7 1 1,4 2,2 2,2 1,8 1,7 1,2 0,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15,2 0,2 1 0,8 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,2 1,3 1,4 0,8 0,9 0,4 0,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 508,6 0,4 0,3 0,4 0,6 1,2 0,9 2,1 4,1 6,2 11,3 12,1 16,4 24,3 44,7 68,9 77,7 62,2 71,3 70 29,8 3,9
X. Nemoci dýchací soustavy 237,1 5,6 10,6 5,9 2 2,7 2,7 3,8 4,2 4,6 7 3,9 6,8 11,4 16,9 32,5 29,2 21,6 29,9 22,5 11,8 1,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 269,5 1,7 2,3 4 3,7 4,7 4,5 6,6 9,9 12,6 13 13,2 16,5 16,6 26,9 32,4 29,6 21 23,8 18 7,2 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 50,8 0,5 0,8 0,7 0,4 1,2 1,3 1,8 1,6 2,9 2,3 1,9 2,4 2,9 6 5,4 5 3,5 5,2 3,2 1,4 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 213 0,1 0,7 1 1,6 2,7 2,4 3,3 6,1 7,7 8,8 9,1 12,3 15,3 22,9 32 30,7 22,8 19,3 11,9 2,3 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 193,7 1,8 2,2 1,7 1,1 2,1 2,9 5,2 6,6 8,7 8,9 8,4 8,7 9,2 14,4 19,8 22 16,6 24,2 18,7 9,4 1,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 208,7 0 0 0 0 2,6 12,9 46,3 83,1 52,8 10,3 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 78,5 78,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 21,2 8,6 3,8 2,9 1,3 1 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,1 0 0 0 0 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 88,6 3,5 4,5 2,5 2,5 2,7 1 1,4 1,7 2,3 2,7 2,9 2,6 3 5,8 7,4 8,5 8,6 10,4 9,8 4 0,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 284,8 1,1 5,5 4,6 4,9 5,7 4,6 6,2 7,8 9,7 8,4 8,9 11,3 13,4 20,2 24,8 26,6 25,2 35,8 38,3 19,7 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 412,1 121,9 1 1,1 1,2 1,9 2,9 7,1 11,6 15,1 10,9 9 13,7 17,5 30,2 43,4 43,3 30,8 26,1 14,7 8,7 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 448,7 233,1 49,4 42,4 35,4 49,8 50,5 105,3 165 157,4 121,6 106,9 135,6 166,5 272,5 370,1 377,7 285,7 320,4 265,7 123,1 14,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 30,5 0 0 0 0 0,6 1 1,5 2,1 0,8 2 3 3,5 2,1 1,9 2,1 1,5 3 2,4 1,5 1,6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 55,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,5 0,7 2,8 6,2 4,3 8,5 9,7 9,7 8,2 2,8 0,6
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,3 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1 0,6 1,2 1,3 1,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 77,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 6,3 1,7 2,9 7,6 8,7 8,3 13,4 17,8 9,6 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 71,5 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,1 2,7 1,1 2,8 5,1 8,1 10,6 7,6 11,2 13 7,4 0,5
VI. Nemoci nervové soustavy 90 0 0 0 0 0 0 0,8 1,6 1,7 4,4 0,9 3,2 5 4,2 7,9 13,8 10 14,7 14,7 7,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,2 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 486,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,5 5,1 3 7 24,9 52,9 39,7 52,4 94,4 123,7 71,7 10,2
X. Nemoci dýchací soustavy 82,3 0 5,5 3,3 1 0 0 0,2 0,1 0 0,2 1,3 1,4 1,5 6,7 11,7 10,3 9,4 9,2 12,8 7,1 0,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 29,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 1 1,6 1,2 2,9 1,9 3,4 3,5 4,4 6,1 3,1 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,4 0 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0,4 0 0,1 0 1,1 1,7 1,5 1,6 1,1 1,2 0,7 0,2 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 73,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,8 1,5 1,9 3,8 7,2 9,7 6,5 18,9 17,7 3,5 1,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 43,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,6 1,8 2,7 4,3 4,8 11 10,6 6 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 55,8 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,8 1,7 2 2 2,2 9,9 11,8 16 7,6 1,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 211,3 0 0 0 0 0 0,2 1,1 0,3 0,9 0,6 0,7 1,9 3,5 6,5 10,4 15,5 19,9 44,8 63 37,1 5,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 64,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,8 0,2 0,6 1,6 2,8 5,1 5,6 16,8 15 10,3 4,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 390,2 0 6,2 3,7 1,1 0,7 1,2 3,5 4,5 4,7 9,8 18 25,8 34,5 72,4 124 135,9 153,6 265,2 322,3 176,8 26,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 908,9 0 0 4,5 10,6 26,3 42,4 88,1 98,5 88,9 58,4 59,5 67,9 138,4 57,8 45 30,9 29,9 29,7 22 8,6 1,5
VI. Nemoci nervové soustavy 212,1 0 0 0 0 0 0 0 0 10,8 0 1,1 0,2 2,5 19,2 21,4 15,3 29,3 57,1 39 13,7 2,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 121,2 0 0 4,5 10,6 26,3 42,4 88,1 98,5 99,7 58,4 60,6 68,2 140,9 77 66,4 46,2 59,2 86,8 61,1 22,2 4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,3 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0,6 0 0,9 0 0,3 0,1 0 0
II. Novotvary 25 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,5 1,6 0,5 2,2 3,6 3,7 2 5,8 3,5 1,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8,9 0 0 1,2 3,7 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,8 0,4 0,2 0,6 0,9 0,1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0 0,1 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 41,4 0 0,2 0,2 0,5 0,4 0,8 2,6 1,2 2,6 2,9 1,1 2,9 2,5 4,3 3,9 3,8 3,2 2,7 3,3 2,1 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,5 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32,9 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,9 0,7 1,9 2,7 4,2 5,4 3,5 4,3 6,3 1,8 0,7
X. Nemoci dýchací soustavy 42,8 0 6,9 9,5 4,4 0,9 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,9 2,9 5,6 2,8 3,3 2,6 0,9 0,6 0,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,4 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,4 0,6 0,4 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,2 0 0,6 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 97,9 0 0 0,6 0,8 0,7 1 2,2 1,6 2,6 2,5 2,8 5,9 7,1 11,6 16,6 18 10,4 8,5 4,1 0,7 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,6 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,6 0,8 0,8 1,5 1 0,9 1,1 0,3 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,7 0 0 0,2 0 0,1 0 0,6 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 1,1 1,4 1 1,3 1,8 1,2 0,7 0,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 50,3 0 0 0 0 0 0,3 0,9 2,2 3,1 1,9 0,8 1,6 3,8 5,9 8 9,6 5,8 4,7 0,9 0,6 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 329 0 8,3 12,9 9,7 3,1 2,5 6,5 5,7 9,2 7,9 7,3 13,9 18,8 32,5 45,2 48,3 32 32,6 21,9 8,4 2,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 166,7 2,4 5,7 2,8 1,3 2,6 3,7 4,5 6,4 4,5 6,3 7,9 8 7,7 12,1 17,1 16,9 16,1 18,3 13,7 7,7 0,8
péče celkem II. Novotvary 406,8 1,3 1,8 2 1,3 1,9 1,5 2,6 5,2 8,5 11,2 16 21,6 26 53,3 62,4 65,1 45,9 40,4 26,8 11,1 0,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32 0,4 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,6 0,9 1,3 1,9 3,3 4,8 2,9 5,1 4,3 3,5 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 202,8 1,4 3,2 3,1 5,2 2,6 1,3 1,8 1,9 2,2 3,6 3,4 10,2 7,2 11,9 18,9 21,8 18,1 28,7 34,8 18,5 3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 135,9 0,1 2,7 11,7 19,3 39,3 48,8 98,3 111,9 103,1 73,5 69,7 77,7 151,9 71,7 60,5 47,3 41,4 45,1 40,4 18,8 2,8
VI. Nemoci nervové soustavy 437,1 3,4 2,6 2 2,8 2,2 2,2 5,8 4,9 19,2 10,1 8,3 12,3 15,2 35,4 42,7 44,5 50,4 83,3 62,2 24,7 2,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 18,3 0,1 0,4 1 0,3 0,3 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,7 1 1,5 2,4 2,2 2,9 1,7 1,2 0,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 16,4 0,2 1,4 0,9 0,4 0,4 0,5 0,4 0,6 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1,3 1,3 1,5 1 0,9 0,6 0,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 027,6 0,4 0,3 0,4 0,6 1,2 1,1 2,2 4,2 6,7 12,1 18 20 33,1 72,2 126,1 122,8 118,1 170 200 103,4 14,8
X. Nemoci dýchací soustavy 362,3 5,6 23,1 18,7 7,3 3,6 2,7 3,9 4,3 4,6 7,2 5,5 8,8 13,9 26,5 49,7 42,3 34,3 41,7 36,1 19,6 2,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 301,8 1,7 2,3 4,1 3,7 4,8 4,5 6,6 10 13 13,1 14,2 18,2 17,9 29,9 34,9 33,5 25,1 28,7 24,2 10,3 1,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 62,5 0,5 1,7 1,2 0,8 1,3 1,3 1,8 1,7 3,3 2,3 2 2,4 4 7,6 6,9 6,7 4,5 6,4 3,9 1,6 0,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 384,3 0,1 0,7 1,6 2,4 3,4 3,4 5,6 7,8 10,7 11,6 12,7 19,7 24,3 38,2 55,7 58,5 39,8 46,7 33,7 6,5 1,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 237,9 1,8 2,2 1,7 1,1 2,1 2,9 5,2 6,6 8,7 8,9 8,4 9,2 10,8 16,3 22,5 26,5 21,4 35,4 29,4 15,6 1,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 208,7 0 0 0 0 2,6 12,9 46,3 83,1 52,8 10,3 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 78,5 78,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 22,2 8,6 4,1 3,2 1,4 1,1 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,1 0 0 0 0 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 152,1 3,5 4,7 2,6 2,5 2,7 1 1,4 1,7 2,3 2,8 3,2 3,4 5,3 8,6 10,2 12,2 19,6 23,2 26,8 12 2,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 508,7 1,1 5,5 4,7 4,9 5,8 4,9 7,8 8,8 11 9,5 10,1 13,7 18 28,2 36,2 43,4 46,9 81,8 102 57,3 7,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 526,5 121,9 1 1,1 1,2 1,9 3,3 8 13,8 18,2 13 10,6 15,6 22 37,6 54,2 58 42,3 47,7 30,7 19,5 5,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 289,1 233,1 63,8 63,5 56,9 80 96,6 203,4 273,7 271 197,7 192,7 243,5 360,7 454,5 605,7 608,1 530,5 705 671 330,6 47,3
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 10,6 16,3 10 4,2 2,8 4,3 4,1 3,4 4,1 3,1 4,2 5,9 5,8 7,8 11,8 18,8 23,9 37,3 53,4 64,9 85,1 97,4
II. Novotvary 25,9 8,8 3,1 3 2,8 4 2,3 2,9 4,8 6,8 10,5 17,2 24,6 31,5 55,1 68,4 87,3 96,3 86,1 81,6 97,7 36,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 2,7 0,7 0,7 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 1,2 1,8 2,2 3,5 6,1 6,8 13,4 16,6 27,9 12,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,2 9,5 5,6 2,8 3,4 4,3 2 2 1,8 1,8 3,3 4,1 5 7,2 10,9 13,2 21,1 26,8 50,6 86,4 124,2 243,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,2 0,7 4,7 10,8 18,5 29 10 11,4 12,3 11,5 13,3 9,2 11 14,7 10,7 9,2 9,4 10,4 13,1 29 39,1 73,1
VI. Nemoci nervové soustavy 7,4 23,1 4 2,8 4,9 3,8 2,2 2,8 2 3,4 2,7 6,4 7,5 7,3 9,4 11,9 19,2 22,3 30,7 27,9 23,7 24,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,3 0,7 0,7 0,9 0,6 0,7 0,2 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,9 1,4 1,7 2,8 3,6 5,1 5,9 6,4 2,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,2 1,4 1,7 1,2 0,9 0,9 0,8 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1,5 1,5 1,6 2,3 2,3 3,1 2,1 2,8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 40,3 2,7 0,5 0,6 1,3 2,7 1,4 2,4 3,9 5 10,7 14,9 21 33,7 54,9 86,5 128,3 175,6 245,5 375,7 416 475
X. Nemoci dýchací soustavy 18,8 38 18,5 8,8 4,3 6,1 4,2 4,3 4 3,7 6,6 4,8 8,7 15,8 20,7 40,8 48,2 61 103 120,8 164,7 194,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 21,3 11,5 4 6 7,9 10,6 7 7,5 9,3 10,2 12,3 16,2 21,1 23 33 40,7 48,9 59,3 82 96,6 100,5 121,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 3,4 1,4 1 0,9 2,7 2 2 1,5 2,3 2,2 2,3 3,1 4 7,4 6,8 8,3 9,9 17,9 17,2 19,5 24,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16,9 0,7 1,2 1,5 3,4 6,1 3,8 3,7 5,7 6,2 8,4 11,2 15,7 21,2 28,1 40,2 50,7 64,4 66,5 63,9 32,1 12,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 15,3 12,2 3,8 2,5 2,3 4,7 4,5 5,9 6,2 7 8,4 10,3 11,1 12,8 17,7 24,9 36,3 46,9 83,3 100,4 131,2 134
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,5 0 0 0 0 5,8 20,2 52,3 78,3 42,6 9,8 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,2 532,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,7 58,3 6,6 4,3 2,8 2,2 0,5 0,5 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,2 0 0 0 0 24,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7 23,7 7,9 3,7 5,3 6,1 1,6 1,6 1,6 1,9 2,6 3,6 3,3 4,2 7,1 9,3 14 24,3 35,8 52,6 55,8 85,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,6 7,5 9,6 6,9 10,4 12,8 7,2 7 7,3 7,8 8 10,9 14,5 18,6 24,8 31,1 43,9 71,1 123,3 205,5 275 243,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32,6 826,8 1,7 1,6 2,6 4,3 4,5 8 10,9 12,2 10,3 11 17,5 24,3 37,1 54,5 71,5 86,9 89,9 78,9 121,4 12,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 273,2 1 581,0 86,4 63,6 75,4 112 79 119 155,4 127,1 115,4 131,2 173,5 230,8 334,4 464,6 623,6 806,4 1 103,4 1 426,0 1 718,3 1 790,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,4 0 0 0 0 1,3 1,6 1,7 2 0,6 1,9 3,7 4,5 2,9 2,3 2,6 2,5 8,5 8,3 8,1 22,3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,8 0,9 3,9 7,6 5,4 14 27,4 33,4 44 39,1 73,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,7 1,7 4,1 7 20,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 8,1 2,4 3,6 9,5 14,4 23,4 46,1 95,5 134 121,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1 3,3 1,4 3,9 6,3 10,2 17,5 21,5 38,6 69,8 103,3 60,9
VI. Nemoci nervové soustavy 7,1 0 0 0 0 0 0 0,9 1,5 1,4 4,2 1,1 4,1 6,9 5,2 9,9 22,8 28,2 50,6 78,9 100,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 2,8 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,6 0,3 1,1 2,8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 38,5 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,2 0,5 6,3 3,8 9,7 30,6 66,4 65,5 147,9 325,1 663,9 1 000,8 1 242,4
X. Nemoci dýchací soustavy 6,5 0 9,6 4,9 2,1 0 0 0,2 0,1 0 0,2 1,6 1,8 2,1 8,2 14,7 17 26,5 31,7 68,7 99,1 97,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 1,2 2 1,7 3,6 2,4 5,6 9,9 15,2 32,7 43,3 24,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0 0,3 0,3 0,4 0 0 0 0,1 0,3 0 0,1 0 1,5 2,1 1,9 2,6 3,1 4,1 3,8 2,8 24,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 1 1,9 2,6 4,7 9 16 18,3 65,1 95 48,9 146,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 2,2 2,2 3,4 7,1 13,5 37,9 56,9 83,8 12,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,4 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1 2,4 2,5 2,5 3,6 27,9 40,6 85,9 106,1 158,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,7 0 0 0 0 0 0,3 1,2 0,3 0,7 0,6 0,9 2,4 4,9 8 13,1 25,6 56,2 154,3 338,1 517,9 621,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0,2 1 0,3 0,8 2 3,5 8,4 15,8 57,9 80,5 143,8 596,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 110,1 0 10,8 5,5 2,3 1,6 1,9 4 4,2 3,8 9,3 22,1 33 47,8 88,8 155,7 224,4 433,6 913,3 1 729,7 2 467,9 3 191,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 72 0 0 6,7 22,6 59,2 66,3 99,6 92,8 71,8 55,4 73 86,9 191,8 70,9 56,5 51 84,4 102,3 118,1 120 182,7
VI. Nemoci nervové soustavy 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 8,7 0 1,4 0,3 3,5 23,6 26,9 25,3 82,7 196,6 209,3 191,2 304,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 88,8 0 0 6,7 22,6 59,2 66,3 99,6 92,8 80,5 55,4 74,4 87,3 195,3 94,5 83,4 76,3 167,1 298,9 327,9 309,9 487,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0 0 0,2 0 0 0,7 0 1,5 0 1 0,5 0 0
II. Novotvary 2 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0 0,6 2 0,7 2,7 4,5 6,1 5,6 20 18,8 18,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,7 0 0 1,8 7,9 1,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,1 1 0,7 0,6 2,1 4,8 1,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,6 1,4 0 1,4 24,4
VI. Nemoci nervové soustavy 3,3 0 0,3 0,3 1,1 0,9 1,3 2,9 1,1 2,1 2,8 1,4 3,7 3,5 5,3 4,9 6,3 9 9,3 17,7 29,3 24,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,2 0,2 1,1 0,9 2,6 3,3 5,3 8,9 9,9 14,8 33,8 25,1 85,3
X. Nemoci dýchací soustavy 3,4 0 12,1 14,2 9,4 2 0 0 0 0 0 0,4 0,8 1,2 3,6 7 4,6 9,3 9 4,8 8,4 60,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,7 1,7 1,4 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 1 0,4 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,8 0 0 0,9 1,7 1,6 1,6 2,5 1,5 2,1 2,4 3,4 7,5 9,8 14,2 20,8 29,7 29,4 29,3 22 9,8 24,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0 0,3 0,5 2,8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,5 0,4 0,4 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,8 1 1 2,5 2,8 3,1 5,9 4,2 48,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0,3 0 0,2 0 0,7 0,7 0,3 0,4 0,6 0,6 1,5 1,7 1,3 2,1 5,1 4,1 3,8 7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 0 0 0 0 0 0,5 1 2,1 2,5 1,8 1 2 5,3 7,2 10 15,8 16,4 16,2 4,8 8,4 12,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,1 0 14,5 19,3 20,7 7 3,9 7,3 5,4 7,4 7,5 9 17,8 26,1 39,9 56,7 79,7 90,3 112,3 117,5 117,3 292,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,2 16,3 10 4,2 2,8 5,8 5,8 5,1 6 3,6 6 9,7 10,2 10,7 14,8 21,5 27,9 45,4 63 73,5 107,5 97,4
péče celkem II. Novotvary 32,2 8,8 3,1 3 2,8 4,3 2,3 2,9 4,9 6,9 10,6 19,6 27,6 36 65,4 78,3 107,5 129,6 139,1 143,8 154,9 109,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,5 2,7 0,9 0,7 0,2 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 1,2 1,8 2,3 4,1 7,9 8,2 17,6 23,1 48,9 12,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16,1 9,5 5,6 4,6 11,1 5,8 2 2 1,8 1,8 3,4 4,2 13,1 10 14,6 23,7 36 51,1 98,8 186,8 258,2 365,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 90 0,7 4,7 17,5 41,1 88,4 76,4 111,1 105,4 83,2 69,7 85,5 99,4 210,6 88 76 78,1 116,9 155,3 216,8 262,4 341
VI. Nemoci nervové soustavy 34,6 23,1 4,5 3 6 4,9 3,4 6,6 4,6 15,5 9,6 10,2 15,7 21,1 43,4 53,6 73,5 142,3 286,9 333,8 344,8 353,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 0,7 0,7 1,5 0,6 0,7 0,2 0,5 0,4 0,4 0,6 0,5 0,9 1,4 1,8 3 3,6 8,2 5,9 6,4 2,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 1,4 2,4 1,3 0,9 0,9 0,8 0,5 0,6 0,7 0,9 1,1 1,2 1,5 1,6 1,6 2,5 2,8 3,1 3,2 4,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 81,4 2,7 0,5 0,6 1,3 2,7 1,7 2,5 4 5,4 11,5 22,1 25,6 45,9 88,6 158,3 202,7 333,4 585,5 1 073,4 1 443,3 1 802,7
X. Nemoci dýchací soustavy 28,7 38 40,4 28 15,6 8,1 4,2 4,4 4,1 3,7 6,8 6,8 11,3 19,3 32,5 62,4 69,8 96,8 143,6 193,7 273,6 353,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,9 11,5 4 6,1 7,9 10,8 7 7,5 9,4 10,5 12,4 17,4 23,3 24,8 36,7 43,8 55,3 70,8 98,8 129,9 143,8 146,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 3,4 3 1,8 1,7 2,9 2 2 1,6 2,7 2,2 2,5 3,1 5,5 9,3 8,7 11,1 12,7 22 20,9 22,3 48,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 30,4 0,7 1,2 2,4 5,1 7,6 5,3 6,3 7,3 8,6 11 15,6 25,2 33,7 46,9 69,9 96,6 112,3 160,8 180,9 90,7 182,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,8 12,2 3,8 2,5 2,3 4,7 4,5 5,9 6,2 7 8,4 10,3 11,8 15 20 28,2 43,7 60,4 121,9 157,8 217,8 146,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,5 0 0 0 0 5,8 20,2 52,3 78,3 42,6 9,8 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,2 532,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,8 58,3 7,2 4,8 3 2,5 0,5 0,7 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,2 0 0 0 0 24,4
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 23,7 8,2 3,9 5,3 6,1 1,6 1,6 1,6 1,9 2,7 3,9 4,4 7,3 10,6 12,8 20,1 55,3 79,9 143,8 167,5 292,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 40,3 7,5 9,6 7 10,4 13 7,7 8,8 8,3 8,9 9 12,4 17,5 25 34,6 45,4 71,7 132,4 281,7 547,4 799,8 864,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 41,7 826,8 1,7 1,6 2,6 4,3 5,2 9 13 14,7 12,3 13 20 30,5 46,1 68 95,8 119,4 164,3 164,8 272,2 621,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 498,2 1 581,0 111,5 95,2 121,2 180 151,1 229,9 257,8 218,8 187,6 236,5 311,6 500 557,8 760,4 1 003,9 1 497,4 2 427,9 3 601,1 4 614,7 5 761,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)