8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 53,3 1,3 1,9 1,2 1,4 1,6 0,8 0,9 1,4 1,4 2 1,5 1,6 3 3,4 5,6 6,9 6 6,3 4,2 0,9 0,3
II. Novotvary 120,5 0,3 1,1 0,8 0,5 0,4 0,8 1,3 1,6 2,9 4,9 5,9 7,4 10,1 16,5 21,7 20,5 11,6 7,3 3,9 1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6 0,9 1,7 2,2 1,5 1,6 1,3 0,5 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 45,5 0,5 1,8 1 1 1 0,7 0,5 0,7 1 1 1,2 2,2 2,5 3,6 5,4 5,5 3,8 5,8 4,4 1,9 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 72,6 0 0,2 0,6 1,2 2,9 4,5 5,3 6,1 5,8 6,5 5,6 6 6,7 4,9 4,6 3,3 3,7 2,6 1,6 0,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 41,4 0,2 0,8 1,2 1,1 1 0,7 0,7 0,5 2 1,7 1,3 3 2,2 4,6 4,3 4,3 3,6 4,4 2,9 0,8 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 8,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 1,4 1 0,9 0,7 0,3 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12,7 0,1 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,8 0,6 0,9 1 1,4 1,3 1,3 0,8 1 0,3 0,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 234,8 0 0 0,5 0,5 0,7 0,6 0,6 1,3 1,7 3 4,3 8,7 12,2 20,2 32,3 39,1 36,9 34,8 26,1 9,6 1,4
X. Nemoci dýchací soustavy 117,8 3,6 6,3 3,1 1,1 2,3 1,3 1,7 1,2 2,1 2,3 1,9 2,4 3,9 11,9 14,3 15,3 11,8 14,4 11,7 4,3 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 131 0,7 1,5 2 2,8 2,3 2,2 3,3 4,4 5,3 7,8 6,5 8 9,6 11,4 15 13,8 11,5 10,7 8,1 3,3 0,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 24,1 0,3 0,4 0,4 0,7 0,5 0,4 0,7 0,6 0,8 0,9 2 1,2 2,3 1,7 3,1 2 2 1,2 1,7 0,6 0,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 115,6 0 0,2 0,5 1,4 1,7 1,2 1,7 2,8 4,1 7,2 6,7 8,6 10,5 12,1 16,1 16,5 11,5 8,5 3,8 0,5 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 93,3 1 0,9 0,8 1,1 1,7 1,9 2,6 2,6 2,7 4,4 4,5 4,6 4,4 8,5 9,8 12,3 9 7,1 9,2 2,8 1,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 79,9 0 0 0 0 2,3 11,2 24,6 26,4 12,6 2,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 24,5 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,8 2,6 1,5 1,2 0,6 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 37,7 0,6 1,4 0,6 1,4 1 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9 0,8 1,1 1,1 3,6 3,2 4,9 4,7 4,2 4,3 0,7 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 164 0,4 2,3 2,7 3,4 3,5 4,1 4,4 4,1 5,3 6,6 6,5 6,2 9,2 10,3 15 17,6 17,1 22 15,2 6,4 1,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 222,4 52,6 0,7 0,8 0,9 1,3 4,3 9,8 12,4 12 8,4 5,3 6,8 11,6 16,6 21,6 25,8 16,6 8,3 5,1 1,4 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 619,8 89,1 21,8 18,4 19,6 25,3 36,2 59,2 67,7 61,4 61,6 55,2 69,6 91,7 132,8 176,5 192,4 153,2 140,9 104,2 35,5 7,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0 0,5 0 0,2 0,3 0,7 1,6 0,8 0 0,8 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 2 2,5 4 1,6 2,4 3,7 3,8 0,2 0,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 1,5 0,3 0,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0,2 0,1 0,3 2,3 2,3 1,2 1,8 3 3,9 0,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 25,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 2,4 0,1 0,5 2,2 3,6 3,1 2,6 4,7 5 0,7 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 0,4 0,1 5,1 3,8 2,1 6,4 8,5 2,5 0,8 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,9 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 135,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,9 0,1 5,2 7,7 9,5 9,8 22,5 34,1 30 13 3
X. Nemoci dýchací soustavy 33,2 0 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0,2 0 1,7 0,2 1,3 1,1 3 2,2 3,9 6,6 8,2 3,2 0,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 12,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,3 0,1 0,7 1,5 1,5 1,5 1,2 1,6 2,5 0,8 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,3 0 0,1 0,3 1,1 0,2 0,2 1,3 1,9 1,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,8 0,1 0,9 2,2 2,5 2 2,8 3 6,9 4,7 1,6 0,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,5 2,2 0,8 2,4 2,7 5,1 0,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,7 0 0,4 0,6 0,9 1,9 5,7 2,1 1,6 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 109,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,8 1,4 2,6 3,8 6,8 9,3 15,9 22,4 31,2 12,4 2,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0 0 0,3 0,1 0,2 0,5 0 0,4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 460,8 0 0,4 0,2 0,1 0 0 0,2 0,9 1,1 2,2 10,3 3,9 16 30,4 41,3 37,4 65,4 102,8 103,4 36,8 7,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 194,6 0 0 1 7,2 9,7 14,6 18,6 18,9 16,6 20,9 16,6 17,6 13,3 8,5 18,1 3,1 5,9 2,4 0,8 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 24,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,6 0,3 0,3 0,7 1,5 1 0,6 5,4 5 4,5 1,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 218,8 0 0 1 7,2 9,7 14,6 18,6 18,9 18,1 22,5 16,9 17,9 14 10 19,2 3,7 11,4 7,5 5,3 2,4 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 6,8 0 0 0 0 0 0 0,8 0,6 0,7 1 0,7 0,6 0,2 0,1 0,2 0,6 0,6 0 0,3 0,4 0
II. Novotvary 22 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,2 0,6 1,7 2,4 4,7 3 2,4 3,4 1,7 0,8 0,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,1 0 0 0,2 1,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,2 0,1 0,6 0,4 0 0,1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19,8 0 0 0,1 0 0,1 0,6 1,1 1,4 2,3 1 2,8 2,1 1,4 0,7 3,2 1,2 0,4 0,6 0,2 0,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 23,3 0 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,9 0,4 1,4 1 1,3 1,8 2,9 2,5 3 1,3 2,2 1,3 1,3 0,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,7 0 0,1 1,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,1 0,6 0,5 1,1 1,9 3,8 3,4 4,7 4,4 3,5 1 0,6
X. Nemoci dýchací soustavy 50,8 0 1,3 2,7 1,2 0,6 0 0 0 0,5 0,6 0,8 1,3 3,2 4,4 6,6 7,9 6,2 6,2 3,9 2,5 0,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,2 0 0,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,4 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 75,7 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 2,1 1 1,6 3,9 6,6 6,7 8,4 10,6 12,3 11,2 6,8 3,5 0,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,2 0,5 1,2 0,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,7 0 0,6 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,6 0,6 0,3 0,6 1,7 0,9 1,8 1,4 1,6 1,2 0,8 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 29,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,4 0,6 0,2 1,3 1,6 2,1 2,9 3,8 7,8 5,9 2,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15,8 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 0,7 0,6 0,3 0,2 0,9 1,9 3,2 2,5 2,6 1 0,9 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 293,5 0 2,3 5 3,8 1,3 1,3 3,5 5,7 6,7 7,5 11,5 14,1 18,9 26,4 38,6 39,1 35,4 35,2 23,9 10,7 2,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 65,4 1,3 1,9 1,2 1,4 1,6 0,8 1,8 2,2 2,1 3 2,8 2,2 3,3 3,8 6,4 9,1 7,4 6,3 5,3 1,3 0,3
péče celkem II. Novotvary 163,6 0,3 1,1 0,8 0,6 0,4 0,9 1,4 1,6 2,9 5,2 6,8 8 13,8 21,3 30,3 25,1 16,4 14,4 9,5 2 0,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,5 0,8 0,9 1,8 2,2 1,5 3,1 1,9 0,6 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 66 0,5 1,8 1,2 3 1,2 0,7 0,5 1 1,1 1 1,4 2,4 2,8 6,2 7,9 6,8 6,3 9,2 8,4 2,7 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 312,1 0 0,2 1,7 8,4 12,7 19,7 24,9 26,3 24,8 28,4 27,4 25,7 21,8 16,4 29,6 10,7 12,6 10,5 7,6 2,6 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 119,7 0,2 1,1 1,3 1,3 1,1 1,2 1 1,5 4 5 3,3 5 4,9 14,2 11,6 10 16,7 20,1 11,3 4,3 0,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 11,1 0,1 0,2 1,6 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,4 1 0,9 0,7 1,2 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 12,7 0,1 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,8 0,6 0,9 1 1,4 1,3 1,3 0,8 1 0,3 0,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 397 0 0 0,5 0,5 0,7 0,6 0,8 1,3 2,1 3,3 5,9 9,2 18,5 29,9 45,7 52,3 64,1 73,3 59,7 23,6 5
X. Nemoci dýchací soustavy 201,8 3,6 7,9 6 2,4 2,9 1,4 1,8 1,3 2,8 2,9 4,4 3,9 8,5 17,4 23,9 25,4 21,9 27,2 23,8 10 2,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 143,9 0,7 1,5 2 2,8 2,3 2,2 3,3 4,4 5,7 7,8 6,8 8,1 10,3 12,8 16,8 15,3 12,7 12,5 10,7 4,2 0,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32,5 0,3 0,4 0,4 0,8 0,5 0,4 0,7 0,6 0,8 1,3 3,2 1,2 2,4 2 4,4 2,3 2,2 2,5 3,5 1,8 0,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 219,8 0 0,2 0,6 1,5 1,8 1,3 2,2 5,1 5,1 9,6 10,7 16,1 19,4 22,9 28,7 31,7 25,7 22,2 12 2,3 0,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 110,8 1 0,9 0,8 1,1 1,7 1,9 2,6 2,6 2,7 4,4 4,5 4,6 5 9,1 12,3 13,5 11,5 10,3 15,5 3,4 1,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 79,9 0 0 0 0 2,3 11,2 24,6 26,4 12,6 2,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 24,5 24,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,1 2,6 1,5 1,4 0,6 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 65 0,6 2 0,6 1,4 1,1 0,7 0,7 0,8 0,9 1,9 1,5 2,1 1,8 5,7 4,7 7,6 8 11,5 7,6 3,2 0,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 303,1 0,4 2,3 2,7 3,4 3,5 4,2 4,5 4,2 5,8 7,2 7,9 7,8 13 15,7 23,9 29,8 36,8 52,2 52,2 21,6 4,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 240,3 52,6 0,7 0,8 0,9 1,4 4,3 10,2 13 12,8 8,9 6 7,1 12,4 18,9 24,9 28,6 19,7 9,3 6,4 1,4 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 592,9 89,1 24,5 24,5 30,8 36,3 52,1 81,5 93,1 87,3 93,8 93,8 105,5 140,6 199,7 275,6 272,7 265,4 286,4 236,8 85,4 18
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 10,3 24 8,8 4,3 5,4 6,6 2,9 2,6 4 3,5 4,5 4,4 4,8 9,7 9,5 16,5 25,8 34,9 51,8 57,5 36,8 64,4
II. Novotvary 23,3 5 4,9 2,9 2,1 1,7 3 3,8 4,8 7,5 11,1 16,9 22,5 33 46,4 64,3 76,5 67,3 60,6 53,7 40,8 4,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,4 3,4 1,2 0,9 0,5 1,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,5 0,7 0,6 2 2,4 5 8,1 8,7 12,8 17,9 22,1 29,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8,8 8,6 8,3 3,5 4 4,1 2,6 1,5 2,1 2,7 2,2 3,3 6,6 8,2 10,1 16,1 20,5 22,3 47,8 60,8 78,8 14,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14 0,2 1,1 2,3 4,7 12,1 16,2 15,8 17,9 14,8 14,6 16 18 21,8 13,9 13,8 12,4 21,6 21,8 21,6 19,4 4,7
VI. Nemoci nervové soustavy 8 4,5 3,5 4,2 4,3 4 2,7 2 1,5 5 3,7 3,7 9,2 7,3 13 12,7 16 21,1 36,7 40 32,1 26,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 1,1 0,7 0,6 0,6 0,3 0,8 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 1,7 2,3 2,6 4 3,7 5,5 5,4 4,3 4,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,4 2,5 2,4 1,3 1,2 0,8 1 0,6 0,8 1,7 1,9 1,8 2,7 3,3 4 4 5 4,7 8,3 3,9 8,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 45,4 0,3 0,2 1,8 1,9 2,8 2,2 1,9 3,8 4,2 6,7 12,3 26,3 39,9 57 95,9 146,3 214,6 287,6 357,4 403,8 357,4
X. Nemoci dýchací soustavy 22,8 66,1 29,5 10,9 4,4 9,6 4,8 5,2 3,6 5,3 5,2 5,4 7,4 12,9 33,5 42,5 57,1 68,8 118,9 160,2 181,1 182,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 25,3 13,4 7 7,1 11,2 9,8 7,8 9,9 13 13,6 17,6 18,5 24,1 31,3 32 44,6 51,7 66,7 88,8 111 140 168,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,7 5,8 1,9 1,5 2,8 2,1 1,5 2 1,8 2,1 2,1 5,7 3,8 7,6 4,9 9,2 7,3 11,8 10,1 22,8 23,6 109,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22,4 0,1 0,9 1,8 5,5 7,4 4,3 5,2 8,3 10,4 16,3 19,1 25,9 34,3 34,1 47,7 61,6 66,8 70,6 51,9 19 15,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18 19,1 4,4 2,7 4,3 7,1 6,8 7,9 7,7 6,9 9,8 12,9 14 14,2 24,1 29,1 46,1 52,1 58,8 125,8 117,5 320,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,4 0 0 0 0,1 9,8 40,5 73,3 77,8 32,2 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,7 448,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,5 47,1 6,9 4,3 2,2 2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,1 0,3 0,8 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 2,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,3 11,3 6,4 2 5,3 4,4 2,4 1,9 2,2 2 2 2,3 3,3 3,7 10,2 9,6 18,2 27,5 34,6 58,9 29,1 83,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 31,7 7,8 10,7 9,5 13,2 14,9 14,9 13,1 12 13,5 14,8 18,5 18,7 30 29,2 44,5 65,9 99,3 182,1 207,6 268,5 412,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 43 964,5 3,5 2,8 3,6 5,5 15,3 29,2 36,6 30,6 18,8 15,1 20,6 37,9 46,9 64 96,5 96,2 68,8 69,3 60 37,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 313,2 1 633,4 102,2 64,4 77,3 106,4 130,6 176,7 199 156,9 138,3 158,1 210,6 300,1 374,5 524 719 890 1 165,5 1 424,5 1 485,8 1 834,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0,4 0,8 0 0 1,6 0 0,6 0,8 2 6,1 4,5 0 11,6 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 6,6 7,1 11,9 6,2 13,8 30,3 52,2 7,2 46,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,3 0 0 12,1 4,7 3,7 4,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,2 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0 0,7 0,3 0,8 6,4 6,8 4,7 10,7 25 53,5 33,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 7 0,2 1,6 6,2 10,6 11,4 15,2 39,2 67,9 28,6 27,8
VI. Nemoci nervové soustavy 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 2,1 1,2 0,5 14,4 11,4 8 36,9 70,4 34,2 32,3 46,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,7 12,3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 2,7 0,2 17 21,8 28,3 36,4 130,4 282 410,6 542,8 731,7
X. Nemoci dýchací soustavy 6,4 0 1,7 0,8 0,5 0 0 0 0 0,5 0 4,9 0,5 4,3 3,1 8,8 8,2 22,9 54,6 112,2 134,5 212,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,9 0,2 2,4 4,2 4,4 5,5 6,9 13 34,1 34,9 61,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 3,6 0 0,4 0,7 3,4 0,8 1,2 10,7 25,6 51,7 4,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 1,7 0,4 2,8 7,3 7 6 10,6 17,2 56,9 64,8 68 140,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,5 6,5 3,1 13,7 22,6 70,3 17,1 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 2,1 0,1 1 1,6 3,4 11,2 47,4 28,5 67,2 80
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 2,3 4,2 8,4 10,7 20,2 34,6 92,5 185,4 426,1 520,2 604,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,4 0 0 0,8 0,4 0,9 2,7 0,2 5,5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 89,1 0 1,7 0,8 0,5 0 0,1 0,5 2,5 2,9 5 29,4 11,7 52,4 85,8 122,7 139,9 379,8 850,6 1 413,9 1 542,1 1 961,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 37,6 0 0 3,3 28,4 40,8 52,6 55,4 55,5 42,4 46,8 47,6 53,3 43,4 24 53,8 11,7 34,1 20,2 10,5 40,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 3,9 3,7 0,7 1 2,4 4,2 3,1 2,3 31,6 41,8 61,7 60,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 42,3 0 0 3,3 28,4 40,8 52,6 55,4 55,5 46,3 50,5 48,4 54,3 45,9 28,2 56,9 14 66,1 62,3 72,2 100,8 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,3 0 0 0 0 0 0 2,5 1,7 1,9 2,2 1,9 1,8 0,6 0,4 0,5 2,3 3,4 0 4 16,7 0
II. Novotvary 4,3 0 0 0 0,2 0 0,1 0,4 0 0 0,6 0,6 1,7 5,5 6,6 13,9 11,2 14,2 28,1 23,6 35,4 165,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,8 0,2 0 0 0,2 0 0,5 2,8 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,8 0 0,1 0,7 7,6 0,9 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1 0,5 0,2 3,5 3,4 0 2,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,8 0 0 0,5 0 0,5 2,3 3,2 4,1 5,9 2,2 7,9 6,3 4,5 2,1 9,5 4,5 2,1 5,3 3,3 20,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,5 0 1,4 0,3 0,8 0,6 1,5 1,1 2,8 1,1 3,1 2,9 3,8 6 8,3 7,4 11,1 7,5 17,8 18,1 56,1 89,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0 0,5 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5,1 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 1,2 0,2 1,8 1,4 3,5 5,5 11,4 12,6 27,5 36,3 47,8 41,6 147,8
X. Nemoci dýchací soustavy 9,8 0 6,1 9,3 4,7 2,5 0,1 0,1 0,1 1,2 1,2 2,3 4,1 10,5 12,5 19,5 29,5 35,8 51,7 53 103,4 234,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,7 0 0,4 1,3 0,6 2,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,6 0 0 0,4 0,4 0,4 0,5 1,3 6,2 2,4 3,6 11,2 19,9 21,8 23,6 31,6 46,1 64,8 56,3 47,7 10,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,8 1,1 1,2 4,2 16,3 6,9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,5 0 2,7 0,3 0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 1,4 1,8 1 2,1 4,7 2,7 6,8 7,9 13,2 16,9 35,6 20,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,1 0,8 1,8 0,8 4,2 4,4 6,1 10,7 22,2 64,5 80,1 114,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 0 0 0 0,2 0 1,1 1,6 1,8 1,3 0,8 0,7 2,8 5,5 9,5 9,4 15,3 8,2 12,8 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 56,7 0 10,8 17,4 15 5,5 4,8 10,4 16,7 17,2 16,7 33 42,5 61,7 74,5 114,5 146,3 205,7 290,8 327,1 447 657,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,6 24 8,8 4,3 5,4 6,6 2,9 5,5 6,6 5,4 6,6 7,9 6,5 10,9 10,7 19 34,2 42,8 51,8 73,1 53,6 64,4
péče celkem II. Novotvary 31,6 5 4,9 2,9 2,3 1,7 3,1 4,2 4,8 7,5 11,7 19,3 24,2 45,1 60,2 90,1 93,8 95,2 119 129,5 83,5 217
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 3,4 1,2 0,9 0,5 1,2 0,3 0,2 0,4 0,9 0,5 0,7 1,4 2,6 2,5 5,3 8,4 8,7 25,4 25,5 25,8 34,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,8 8,6 8,3 4,2 11,6 5,1 2,6 1,5 3,1 2,9 2,2 4 7,1 9,1 17,6 23,4 25,4 36,6 76,2 114,3 114,9 14,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 60,3 0,2 1,1 6,1 33,1 53,4 71,1 74,4 77,4 63,4 63,7 78,5 77,8 71,2 46,3 87,7 40 73 86,5 103,3 108,7 32,6
VI. Nemoci nervové soustavy 23,1 4,5 5 4,5 5,1 4,7 4,2 3,1 4,3 10,1 11,2 9,4 15,2 16,2 39,9 34,5 37,4 97,1 166,6 153,9 181,2 162,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,1 1,1 1,2 5,7 1,1 0,3 0,8 0,3 0,3 0,3 0,6 1,1 1,7 2,3 2,6 4 3,7 5,5 6,1 16,6 4,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,5 2,5 2,4 1,3 1,2 0,8 1 0,6 0,8 1,7 1,9 1,8 2,7 3,3 4 4 5 4,7 8,6 3,9 8,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 76,7 0,3 0,2 1,8 1,9 2,8 2,2 2,3 3,9 5,4 7,3 16,8 28 60,4 84,3 135,7 195,3 372,4 606,2 815,7 988,2 1 236,9
X. Nemoci dýchací soustavy 39 66,1 37,2 21,1 9,6 12,1 4,9 5,3 3,7 7 6,4 12,6 11,9 27,7 49,1 70,8 94,8 127,5 225,2 325,3 419 630
XI. Nemoci trávicí soustavy 27,8 13,4 7 7,1 11,2 9,8 7,8 9,9 13 14,6 17,6 19,4 24,4 33,7 36,2 49,8 57,2 74 103,1 145,7 177,6 230,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,3 5,8 1,9 1,5 3,3 2,1 1,5 2 1,8 2,1 3 9,3 3,8 7,9 5,7 12,9 8,7 13 20,8 48,4 75,3 113,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 42,5 0,1 0,9 2,2 5,9 7,8 4,8 6,5 14,9 13 21,6 30,7 48,6 63,4 64,6 85,3 118,3 149,3 183,8 164,5 97,9 156
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,4 19,1 4,4 2,7 4,3 7,1 6,8 7,9 7,7 6,9 9,8 12,9 14 16,4 25,6 36,4 50,3 67 85,6 212,4 141,5 320,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,4 0 0 0 0,1 9,8 40,5 73,3 77,8 32,2 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,7 448,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,6 47,1 6,9 5,1 2,5 2 0,5 0,4 0,3 0,3 0,4 0,1 0,3 0,8 0,5 0,5 0,2 0,2 0 0 0 2,7
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,6 11,3 9,1 2,3 5,3 4,7 2,6 2 2,3 2,2 4,2 4,2 6,4 5,9 16 13,9 28,4 46,5 95,2 104,2 131,9 183,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 58,6 7,8 10,7 9,5 13,2 14,9 15 13,5 12,4 14,7 16,1 22,5 23,7 42,6 44,3 70,8 111,2 214 431,9 713,8 903,5 1 016,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 46,5 964,5 3,5 2,8 3,6 5,7 15,3 30,3 38,2 32,6 20,1 17,3 21,3 40,7 53,2 74 106,7 114,1 77,2 87,6 60 37,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 501,3 1 633,4 114,6 86 121,2 152,6 188,1 243,1 273,7 223,2 210,5 268,9 319,1 460,1 563,1 818 1 019,2 1 541,5 2 369,3 3 237,7 3 575,7 4 454,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)