8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 53,8 1,1 1,6 1,9 1,1 1,7 0,8 1 1,3 1,3 1,4 2,4 1,6 2,4 5,1 5,4 7,3 5,8 5,1 4 1,3 0,1
II. Novotvary 123,9 0,3 1 0,8 0,6 1 1 1 1,8 3,2 5,2 5,1 7,4 10,3 17,4 22,1 17,8 13,3 9,5 4,2 0,8 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15,4 0 0,2 0,4 0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,9 1,2 1,5 1,3 2,8 2 2,8 0,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 44,1 0,3 1,5 1,2 0,7 0,8 0,7 0,5 0,7 0,8 1,3 1,3 1,9 2,4 4,4 5,4 4,2 4,4 4,6 5 1,6 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 79,3 0 0,2 0,6 1,1 3,1 5,2 5,2 6,1 7,9 5,6 5,9 7,9 7,6 4,5 5,9 3,3 3,8 2,5 1,3 1,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 43,5 0,8 1 0,7 1,4 1,4 0,9 0,9 1 1,5 1,8 1,4 1,5 2,2 3,7 5 4,9 4,8 4,7 3 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,9 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 1,2 1,6 1,3 1 1,2 0,5 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,4 1,5 1,8 0,9 1 0,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 237,5 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 1,3 1,9 4,2 5 7,7 11 22,4 38 36,2 33,2 36,3 26,2 9,2 1,7
X. Nemoci dýchací soustavy 121,7 3,5 6,2 3,4 1,1 2,4 1,8 1 1,5 1,6 2,6 2,8 2,6 6,9 9,9 16,3 14,9 13,3 14,6 9,6 5,1 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 128,7 0,8 1 1,8 2,2 2,5 2,5 3,4 4,1 5,5 6,6 7,2 6,7 8,8 11,9 15,7 15,6 11,1 9,1 8,7 2,9 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26,5 0,2 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8 1 0,8 1 1,3 0,7 1,4 1,5 2,3 3,4 3,7 2 3 0,9 0,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 120,9 0 0,2 0,6 1,3 1,8 1,1 1,5 2,3 4,2 6,8 6,5 8,1 11,2 14,3 16,6 17,1 13,6 9,4 3,1 1,1 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 91,6 1,2 1,1 0,8 1 1,5 1,9 2,4 2,8 3,1 4,4 4,2 4,7 5,5 8,8 10,4 11,2 7,5 8 9,1 1,7 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 83,3 0 0 0 0 2,6 11,2 26,4 26,3 13,6 3,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 26,7 26,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,2 2,7 1,9 1,4 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 37,9 1,1 1,4 0,7 1,2 1,2 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 1 1,4 1,8 3,6 4,1 4,6 3,3 4,6 3,3 1,3 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 168,2 0,5 2,7 2,7 3,4 4,4 5 5 4,5 5,5 6,7 6 6,4 7,5 11,7 15,6 16,4 16,7 21,8 17,7 7,5 0,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 225,2 54,5 0,9 0,8 0,9 1,5 5 9,8 12,8 10,9 8,5 6 8 10,1 17 22 21,8 15,9 11,8 4,7 1,9 0,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 659,7 93,9 22,1 19,3 18,1 28,2 40,2 61,4 68,4 63,8 61,3 57,4 68,9 91,9 140,9 190,4 183,3 153,4 149,3 104,5 38,2 4,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0,2 0 0 0,1 0 0,7 0,4 1 0,3 1,2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 21,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 0,4 1,9 2,3 3,7 3,6 5,2 3,4 0,2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 1 0,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 18,3 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,2 0 0,1 0,6 1,8 0,5 4,5 2,9 3,9 1,7 1,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 29,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,1 0,9 0,7 1,9 1,3 1,7 8,3 4,8 6,6 1,4 0,5
VI. Nemoci nervové soustavy 28,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 6,5 1,2 3,2 6,5 4,1 4,3 2,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 116,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,7 0,8 4,2 10 12,2 11,8 14,4 25,9 23,9 10,4 0,8
X. Nemoci dýchací soustavy 35 0 0,7 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 1,5 2,8 9,6 2,2 2,7 5,9 5,1 3,1 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 18,8 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0 0,7 0,6 0,9 4,2 1,3 0,5 5,1 1,8 2,3 0,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,5 0,3 0,2 0,7 0,3 0,8 1,5 5,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,4 0,3 1,4 1,5 1,9 1,4 5,8 5,6 4,7 0,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,1 0,7 0,8 0,8 1,5 5,3 2,8 0,9 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 1,2 0,5 3,6 6,9 1,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 100,5 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 1,6 1,3 3,3 1,6 5,4 6,2 8,9 15 20,4 26,8 8,8 0,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,4 4,4 0,1 0,1 0,5 0,6 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 443,5 0 0,7 0,6 0,1 0 0,2 0,3 1,1 1 3,3 5,8 7,6 13 37,5 43,4 41,1 68,5 88,8 96,6 31,6 2,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 172,7 0 0 1,8 6,8 6,3 11,2 20,4 14,2 16,4 20,4 12,4 14,2 16,7 9,3 7,2 5 5 3,2 1,2 1,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0,4 0,3 3,7 2,7 4,3 8 0,8 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 197 0 0 1,8 6,8 6,3 11,2 20,4 14,2 16,4 20,4 12,4 14,2 20,6 9,7 7,6 8,7 7,7 7,5 9,2 1,9 0,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 8,6 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,6 0,7 0,8 1 0,8 0,7 0,8 0,8 0,2 0,5 1,2 0 0
II. Novotvary 28 0 0 0 0,2 0 0 0,4 0,2 0,3 0,1 0,5 1 1,5 4,5 4,3 5,5 2,9 3,6 2,2 0,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,7 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 0 0 0,6 1,9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,6 0,6 0,5 1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19,9 0 0 0 0,1 0 0,9 1,1 0,8 1,7 2,5 1,2 2,2 1,4 1,6 1,9 0,7 1,2 1,8 0,8 0 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 54,2 0 1,4 1,8 1,7 0,8 1,5 1 1,2 1,6 2,7 3,1 4,3 5,3 6 5,8 5,2 3,3 3,4 1,6 2,3 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 0 0 1,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 71,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 1,4 1 2,2 4,3 7,5 9,7 12,5 11,5 10 6 1,4 3,1
X. Nemoci dýchací soustavy 46,3 0 1,6 3,2 1,7 0,5 0,4 0,1 0,3 0,4 0,4 1,2 0,9 4,3 3 6,3 6 5,3 5,3 4,1 0,6 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,4 0,2 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 0 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 180,1 0 0,2 1 2,6 2 1 0,9 2,2 2,5 6,3 7,3 14,4 22,6 23,1 25,4 25,7 21,4 13 7,3 1,1 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,2 0,3 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2,2 0,1 0,9 0,5 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,7 0 1,3 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,4 0,8 1,2 1,6 0,9 2 1,6 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 35,8 0 0 0 0,1 0,8 0,6 0,4 0,2 0,5 0,7 0,3 1,5 1,5 1,3 2,3 3 6,2 7,1 5,5 2,9 0,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 51,5 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,7 1,2 0,7 1,3 1,2 1,5 4,1 4,8 5,9 7,9 8,3 8,1 3,6 1,5 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 524,5 0,1 5,5 8,7 9,3 4,5 4,9 4,7 6,4 9,3 16,5 17,2 29,6 46,6 53,8 64,8 70,2 62,4 56,4 35,3 12,8 5,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 66,7 1,1 1,6 1,9 1,1 1,7 1,1 1 1,6 1,9 2,4 3,2 2,6 3,4 5,9 6,9 8,6 7 6 6,4 1,3 0,1
péče celkem II. Novotvary 173,6 0,3 1 0,8 0,8 1 1 1,4 2 3,6 5,3 5,9 9,1 12,2 23,9 28,7 27 19,8 18,3 9,9 1,8 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 17,7 0 0,2 0,4 0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,3 0,9 1,2 1,6 1,7 2,9 2,3 3,8 0,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 68,4 0,3 1,5 1,8 2,6 1,2 0,7 0,5 1,3 0,8 1,5 1,3 1,9 3,1 6,4 6,2 9,3 7,9 9 7,7 3,2 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 301,2 0 0,2 2,4 7,9 9,5 17,3 26,7 21 26,1 28,7 20,6 25,1 26,3 17,3 16,4 10,6 18,3 12,3 9,8 4,1 0,5
VI. Nemoci nervové soustavy 149,4 0,8 2,3 2,5 3,1 2,2 2,4 2 2,2 3,2 4,6 4,5 6 10,4 16,6 12,4 16,9 17,3 16,5 16,9 6,3 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 11,8 0 0,2 1,6 0,6 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 1,2 1,6 1,3 1,1 1,2 0,5 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13,4 0,2 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 1,2 1,4 1,5 1,8 0,9 1 0,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 425,5 0,1 0,2 0,4 0,4 0,6 0,8 1 1,5 2,9 5,5 7,8 10,7 19,4 39,9 60 60,5 59,1 72,2 56,1 20,9 5,5
X. Nemoci dýchací soustavy 203,1 3,5 8,5 7,2 2,9 3 2,2 1,1 1,8 2 3,1 4,3 3,6 12,6 15,8 32,2 23,1 21,3 25,8 18,8 8,8 1,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 148,4 0,8 1 1,8 2,2 2,5 2,5 3,6 4,1 5,9 6,6 7,9 7,3 9,8 16 17,2 16,2 16,2 11,3 11,2 3,8 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 37,2 0,2 0,4 0,6 0,9 0,8 0,8 1 0,8 1,1 1,5 0,8 1,9 1,8 2,5 4 4 3 4,4 6,1 0,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 325,5 0 0,4 1,6 3,9 3,7 2,1 2,5 4,6 6,9 13,5 14,2 22,9 35,2 38,9 43,9 44,2 40,8 28 15,2 2,8 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 108,4 1,2 1,1 0,8 1 1,5 1,9 2,4 2,8 3,1 4,7 4,2 4,7 5,8 9,8 11,6 12,5 9,5 14 12,1 3 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 83,3 0 0 0 0 2,6 11,2 26,4 26,3 13,6 3,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 26,7 26,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 10,5 2,8 2,9 1,9 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 64,6 1,1 2,7 0,7 1,3 1,3 0,7 0,5 0,6 0,7 0,7 1,2 2 2,3 4,5 5,4 7,5 4,7 10,1 11,7 4,5 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 304,5 0,5 2,7 2,7 3,6 5,2 5,6 5,4 4,7 6,1 9 7,7 11,2 10,7 18,3 24,1 28,3 37,9 49,2 50 19,2 2,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 284,9 54,5 0,9 0,8 1 1,6 5,2 10,4 14 11,7 9,8 7,3 9,6 16,2 22,2 32,3 29,7 24,3 20,4 8,9 3,4 0,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 824,7 94 28,2 30,4 34,3 39,1 56,4 86,8 90,1 90,6 101,6 92,7 120,3 172,1 242 306,2 303,3 292 302 245,6 84,5 12,8
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 10,4 20,3 7,5 6,6 4,5 7,1 2,7 3 3,8 3,2 3,2 7,1 4,9 7,6 14,2 16 29,4 35,1 41,5 57 56,8 27,9
II. Novotvary 24 5,5 4,7 2,8 2,5 4,2 3,4 3 5,3 7,8 12 15,1 22,5 32,6 48,3 65,5 71,8 80,5 77,3 59,8 35 27,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 0 0,9 1,4 0 1,3 0,7 0,6 0,3 0,2 0,5 1,2 0,9 2,8 3,3 4,4 5,2 16,9 16,3 39,9 30,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8,5 5,5 7,1 4,2 2,9 3,3 2,4 1,5 2 1,9 3 3,9 5,8 7,6 12,2 16 16,9 26,6 37,4 71,2 69,9 27,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,4 0 0,9 2,1 4,5 13 17,7 15,5 17,8 19,2 12,9 17,5 24 24 12,5 17,5 13,3 23 20,4 18,5 69,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8,4 14,8 4,7 2,4 5,7 5,9 3,1 2,7 2,9 3,7 4,2 4,2 4,6 7 10,3 14,8 19,8 29,1 38,3 42,7 43,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 0 0,9 0,7 0,8 0,4 0,7 0,6 0,3 0,7 0,7 0,9 1,2 1,6 3,3 4,7 5,2 6,1 9,8 7,1 4,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,6 3,7 1,9 1,4 1,2 0,4 1 1,2 0,9 1,2 1,4 2,1 2,7 3,8 3,9 4,4 7,3 5,4 8,1 5,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 46 1,8 0,9 1,4 1,6 2,5 2,7 2,7 3,8 4,6 9,7 14,8 23,4 34,8 62,2 112,6 145,9 201 295,5 373,1 402,1 473,5
X. Nemoci dýchací soustavy 23,6 64,6 29,2 11,8 4,5 10 6,1 3 4,4 3,9 6 8,3 7,9 21,8 27,5 48,3 60,1 80,5 118,8 136,7 222,9 167,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 24,9 14,8 4,7 6,3 9 10,5 8,5 10,1 12 13,4 15,3 21,4 20,4 27,8 33 46,5 62,9 67,2 74,1 123,9 126,7 83,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,1 3,7 1,9 1,4 2 3,3 2,7 3 2,3 2,4 3 2,1 4,3 4,7 6,4 10,1 14,9 12,1 24,4 12,8 21,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23,4 0 0,9 2,1 5,3 7,5 3,7 4,5 6,7 10,2 15,7 19,3 24,6 35,4 39,7 49,2 68,9 82,3 76,5 44,1 48,1 27,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17,7 22,1 5,2 2,8 4,1 6,3 6,5 7,1 8,2 7,6 10,2 12,5 14,3 17,4 24,4 30,8 45,1 45,4 65,1 129,6 74,3 111,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,1 0 0 0 0 10,9 38,2 78,6 76,7 33,1 7,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,2 492,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,6 49,8 8,9 4,9 2,5 1,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,7 0,3 0,3 0,3 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,3 20,3 6,6 2,4 4,9 5 2,4 1,5 1,8 1,7 1,4 3 4,3 5,7 10 12,1 18,5 20 37,4 47 56,8 55,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 32,6 9,2 12,7 9,4 13,9 18,4 17 14,9 13,1 13,4 15,5 17,8 19,5 23,7 32,5 46,2 66,1 101,1 177,5 252 327,8 195
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 43,6 1 005,7 4,2 2,8 3,7 6,3 17 29,2 37,3 26,6 19,6 17,8 24,3 32 47,2 65,2 87,9 96,2 96,1 66,9 83 139,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 321,3 1 732,8 103,9 67,2 74 117,9 137 182,7 199,5 155,4 141,6 170,4 209,6 290,7 391,1 564 738,9 928,6 1 215,3 1 488,0 1 669,6 1 337,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,9 0 0 0 0 0 0,3 0 0,6 0 0,5 0 0 0,3 0 2,1 1,6 6,1 2,4 17,1 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 2,1 1,3 5,3 6,8 14,9 21,8 42,3 48,4 8,7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,6 14,2 4,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,5 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0,5 0 0,3 1,9 5 1,5 18,1 17,6 31,7 24,2 65,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3,3 2,7 2,2 5,3 3,9 6,9 50,2 39,1 94 61,2 139,3
VI. Nemoci nervové soustavy 5,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,6 0,9 18 3,6 12,9 39,3 33,4 61,2 96,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 5 2,4 13,3 27,8 36,1 47,6 87,2 210,8 340,3 454,5 222,8
X. Nemoci dýchací soustavy 6,8 0 3,3 2,1 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0,9 0,6 4,7 7,8 28,4 8,9 16,3 48 72,6 135,5 27,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,6 0 0 0 0 0 0 0,6 0 1 0 2,1 1,8 2,8 11,7 3,9 2 30,9 14,7 32,7 39,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0 1,5 0,9 0,6 2,1 1,2 4,8 12,2 74 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,8 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0,2 0,9 1,2 0,9 4,4 4,2 5,6 5,6 35,1 45,6 66,9 26,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0,3 1,9 2,4 3,2 9,1 43,1 39,9 39,3 55,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,3 4,8 3 29,3 98,2 56,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 19,5 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,2 3,7 3,9 10 5,1 15 18,4 35,9 90,8 166,1 381,6 384,6 222,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1,1 13 0,4 0,6 4,1 8,5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 85,9 0 3,3 2,1 0,4 0 0,7 0,9 3,2 2,4 7,6 17,2 23,1 41,1 104,1 128,6 165,7 414,6 722,8 1 375,5 1 381,1 668,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33,4 0 0 6,3 27,8 26,3 38,2 60,7 41,4 40 47,1 36,8 43,2 52,8 25,8 21,3 20,2 30,3 26 17,1 48,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,2 1,1 0,9 14,9 16,3 35 113,9 35 27,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 38,1 0 0 6,3 27,8 26,3 38,2 60,7 41,4 40 47,1 36,8 43,2 65,2 26,9 22,5 35,1 46,6 61,1 131 83 27,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,7 0 0 0 0 0 0,7 0 0,3 1,5 1,6 2,4 3 2,5 1,9 2,4 3,2 1,2 4,1 17,1 0 0
II. Novotvary 5,4 0 0 0 0,8 0 0 1,2 0,6 0,7 0,2 1,5 3 4,7 12,5 12,7 22,2 17,6 29,3 31,3 30,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0 0 0 0,3 0,4 0 0,8 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,2 0 0 2,1 7,8 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 0,6 2,4 3,6 4,1 14,2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,9 0 0 0 0,4 0 3,1 3,3 2,3 4,1 5,8 3,6 6,7 4,4 4,4 5,6 2,8 7,3 14,7 11,4 0 27,9
VI. Nemoci nervové soustavy 10,5 0 6,6 6,3 7 3,3 5,1 3 3,5 3,9 6,2 9,2 13,1 16,8 16,7 17,2 21 20 27,7 22,8 100,5 55,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0 4,9 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 13,8 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 1,7 3,2 3 6,7 13,6 20,8 28,7 50,4 69,6 81,4 85,4 61,2 863,5
X. Nemoci dýchací soustavy 9 0 7,5 11,1 7 2,1 1,4 0,3 0,9 1 0,9 3,6 2,7 13,6 8,3 18,7 24,2 32,1 43,1 58,4 26,2 195
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 3,3 2,8 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0,3 1,6 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34,9 0 0,9 3,5 10,6 8,4 3,4 2,7 6,4 6,1 14,6 21,7 43,8 71,5 64,1 75,2 103,6 129,5 105,8 103,9 48,1 55,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,8 1,2 2 3 5,7 2,8 13,1 27,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,4 1,8 4,2 1,7 0 0 0,3 0 0,3 0 0,5 0,3 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,5 0 6,1 0 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,8 1,3 2,2 3,6 6,4 5,4 16,3 22,8 87,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,9 0 0 0 0,4 3,3 2 1,2 0,6 1,2 1,6 0,9 4,6 4,7 3,6 6,8 12,1 37,5 57,8 78,3 126,7 250,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 0 0 0 0,4 0,4 0,7 2,1 3,5 1,7 3 3,6 4,6 13 13,3 17,5 31,8 50,2 65,9 51,3 65,6 83,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 101,5 1,8 25,9 30,3 38 18,8 16,7 14 18,7 22,7 38,1 51,1 90 147,4 149,3 192 283 377,7 459,1 502,6 559,4 1 559,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,9 20,3 7,5 6,6 4,5 7,1 3,7 3 4,7 4,6 5,5 9,5 7,9 10,8 16,4 20,4 34,7 42,4 48,8 91,1 56,8 27,9
péče celkem II. Novotvary 33,6 5,5 4,7 2,8 3,3 4,2 3,4 4,2 5,8 8,8 12,2 17,5 27,7 38,6 66,3 85 108,8 119,9 149 141 78,7 27,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,4 0 0,9 1,4 0 1,3 0,7 0,6 0,3 0,5 0,5 1,5 0,9 2,8 3,3 4,7 6,9 17,6 18,7 54,1 35 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,2 5,5 7,1 6,3 10,6 5 2,4 1,5 3,8 1,9 3,5 3,9 5,8 9,8 17,8 18,4 37,5 47,8 73,3 109,6 139,9 27,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 58,3 0 0,9 8,4 32,3 39,7 58,9 79,5 61,3 63,6 66,3 61,1 76,4 83,2 48 48,6 42,7 110,8 100,1 139,5 179,2 139,3
VI. Nemoci nervové soustavy 28,9 14,8 10,8 8,7 12,7 9,2 8,2 6 6,4 7,8 10,6 13,4 18,3 32,9 46,1 36,7 68,1 104,7 134,3 240,6 275,3 83,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,3 0 0,9 5,6 2,5 0,4 0,7 0,6 0,3 0,7 0,7 0,9 1,2 1,6 3,3 4,7 5,2 6,7 9,8 7,1 4,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,6 3,7 1,9 1,4 1,2 0,4 1 1,2 0,9 1,2 1,4 2,1 2,7 3,8 3,9 4,4 7,3 5,4 8,1 5,7 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 82,4 1,8 0,9 1,4 1,6 2,5 2,7 3 4,4 7,1 12,7 23,2 32,5 61,4 110,8 177,7 243,9 357,7 587,7 798,8 913,5 1 532,0
X. Nemoci dýchací soustavy 39,3 64,6 40 25,1 11,9 12,5 7,5 3,3 5,3 4,9 7,2 12,8 11 39,9 43,9 95,4 93,1 128,9 210 267,7 384,6 390
XI. Nemoci trávicí soustavy 28,7 14,8 4,7 6,3 9 10,5 8,5 10,7 12 14,4 15,3 23,4 22,2 31 44,4 51 65,3 98,1 92 159,5 166,1 83,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,2 3,7 1,9 2,1 3,7 3,3 2,7 3 2,3 2,7 3,5 2,4 5,8 5,7 6,9 11,8 16,1 18,2 35,8 86,9 21,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 63 0 1,9 5,6 15,9 15,5 7,2 7,4 13,4 16,8 31,2 42,1 69,7 111,4 108 130 178,2 247 227,9 216,4 122,4 83,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21 22,1 5,2 2,8 4,1 6,3 6,5 7,1 8,2 7,6 10,9 12,5 14,3 18,3 27,2 34,4 50,4 57,5 114 172,3 131,1 195
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,1 0 0 0 0 10,9 38,2 78,6 76,7 33,1 7,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,2 492,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 51,7 13,6 6,6 2,5 1,3 0,7 0,3 0,6 0,5 1,2 0,6 0,3 0,3 0,6 0,6 0 0,6 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,5 20,3 12,7 2,4 5,3 5,4 2,4 1,5 1,8 1,7 1,6 3,6 6,1 7,3 12,5 16 30,2 28,5 82,2 166,6 196,7 83,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 58,9 9,2 12,7 9,4 14,7 21,7 19,1 16,1 13,7 14,9 20,8 22,9 34,1 33,9 50,8 71,4 114,1 229,4 400,5 711,9 839,2 668,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 55,2 1 005,7 4,2 2,8 4,1 6,7 17,7 30,9 40,8 28,5 22,6 21,7 29,2 51,3 61,6 95,7 119,7 147,1 166,1 126,7 148,6 222,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 546,8 1 734,6 132,6 105,9 140,3 163,5 192,2 258,3 262,8 220,7 234,8 275,1 365,9 544,5 671,7 907,1 1 222,6 1 767,6 2 458,3 3 497,1 3 693,2 3 565,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)