8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 57,4 1,1 1,8 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,4 1,2 1,1 1,2 1,6 3,4 4,3 7,3 6 6,3 7,1 4,7 2,8 0,1
II. Novotvary 122,4 0,2 0,5 0,3 1 1 0,9 1,5 1,5 3,6 4,3 6,7 7,6 9,8 18,1 20,6 18,1 12,6 8,9 4,1 0,9 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13,9 0 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 1,9 1,2 2,8 2 2 0,4 0,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 53,9 0,5 2,7 1,5 0,7 0,9 0,8 0,6 0,7 0,8 1,7 1,7 2,5 2,6 5,2 6,8 6,3 4,6 5,3 5,7 2,1 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 72,6 0 0,2 0,4 0,8 2,6 5,7 5,6 6,1 7,6 4,9 5,3 5,8 6,8 4,7 5 2,6 3 3,6 0,9 0,6 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 52,1 0,6 1,4 1 1,4 1 1 0,8 1,3 1,6 2,6 1,8 3,4 5,1 4 6,8 5 4,5 5,8 2,6 0,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 11,1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,3 0,3 0,8 1,1 1,4 1,5 1,2 1,3 0,4 0,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,1 0,1 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 0,6 1 1 1,6 1,8 1,5 1,4 0,9 0,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 257,6 0 0,2 0,4 0,5 0,6 1,2 0,6 1,2 1,9 3,4 4,6 9,1 14,8 23,3 36,6 39,9 38,4 40,7 29,7 8,6 1,7
X. Nemoci dýchací soustavy 128,9 3,4 7 3,7 1 1,8 3,5 1,5 1,6 2,2 2 2,7 3 5,6 9,9 17 12,9 14,3 16,6 11,7 6,6 0,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 144,2 1 1,3 2 2,4 3,1 3 2,9 3,8 6,1 6,4 7,2 7,8 10,7 15,9 17,1 15,4 11,4 13,3 9,7 3,2 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 28,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,7 1 1 0,8 1,1 0,6 1,1 1,3 2,4 3 3 3,6 2,1 2,5 1,7 0,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 127,7 0,1 0,3 0,6 1,1 2,6 1,5 1,7 3,2 4,9 6,6 6,5 8,4 11,8 13,7 16,8 19,7 14,3 8,6 4,2 1,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 90,5 1,2 1,4 0,8 1,1 1,7 1,9 2,7 2,5 3,6 4,3 4,1 4,3 4,6 8,8 9,8 10,4 9,7 8,7 6,3 2,2 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 86,3 0 0 0 0 2,1 11,5 27,6 27,5 14,8 2,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 28,3 28,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,9 3,9 1,6 1,1 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 41,7 0,8 1,4 0,9 1,3 1,4 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,8 1,6 1,3 2,4 4,1 3,7 4,3 6 6,2 1,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 176,9 0,5 3 2,8 3,6 4,8 5,5 5,2 4,5 6,3 8,2 6,3 6,8 8,5 12 14,4 15,9 15,7 23,4 19 8,5 2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 236,2 53,6 0,8 0,9 1,2 1,7 4,9 10,1 14,5 13,1 6,8 5,4 8 11,9 18,5 26 23,2 16,3 12,5 6,2 0,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 753,2 95,6 25 19,1 19,1 28,1 44,9 64,2 72,4 70,8 58,5 56,6 73,1 101,9 147,4 196,5 187,2 162,9 167,2 115,6 40,9 6,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 0 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 2 0,2 0,1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 24,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 2,4 1,6 2,1 4,4 3,9 7,8 1,8 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,6 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0,1 0,4 0,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,6 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,1 0,2 0,8 0,6 1,1 2,7 2,8 3,5 1,8 0,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,6 0,5 2,5 2,7 1 1,6 3,7 4,2 3 2,5 1,7
VI. Nemoci nervové soustavy 25,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 1,6 0,4 0,5 1,4 2,9 2,6 3,4 8,7 3,5 0,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 113,7 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,4 0,5 0,7 2,2 7,3 9,9 11 16,1 27,3 23,3 14,5 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 35,3 0 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 2,7 2,1 3,9 4,3 8,3 7,5 4,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 15 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0,5 0,5 0,5 2,9 1,2 1,4 1,5 2 1,6 2,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0 0,6 0,4 1,3 1,4 1,6 0,7 2,5 1,4 0,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 27,7 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,2 1,1 1 1,3 0,9 4,1 2,8 6 4,2 3,7 1,7 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 1,2 0,8 0,7 3,3 2,3 2,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13,4 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0 0,4 0,5 3,9 2,1 2,4 2,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 86 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1,9 1 1,9 1 3,6 2,6 4,9 7,7 11,2 20,9 24,1 4,1 0,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 412,2 0 0,5 0,4 0 0,3 0,2 0,5 1,4 3,1 3,8 6,3 6,1 16,9 24,7 32,6 41,7 59,1 97,5 77,8 36,7 2,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 224 0 0 1,3 8,8 6,2 12,2 19 16,8 22,5 13,8 38,4 13,7 20,6 19,7 14,3 7,2 2,3 3,5 2,9 0,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 12,9 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0,1 0 0,1 0 0 0,4 3,2 1,5 1 3 1,4 0,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 237,2 0 0 1,3 8,8 6,2 12,2 19 18,5 22,6 13,8 38,5 13,7 20,6 20,2 17,5 8,9 3,3 6,5 4,4 1,2 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 7,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 0,7 0,6 0 2,2 0,3 0,1 0,6 0 0,3 0,9 0,7 0 0
II. Novotvary 27 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,5 0,2 0,9 0,7 1,4 2,2 6,5 4 3,4 3,2 2,1 1,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0,5 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,8 0 0 0,3 1,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,7 0,3 1,2 0,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24 0 0,1 0,1 0,2 0 1 1,8 0,5 1,9 1,6 2,2 3 2,7 2,3 1,9 1,7 2 0,4 0,6 0,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 52,7 0 1,5 1,6 1,4 1,3 1,4 1,1 1 1,7 2,4 2,8 4 5,1 5,7 6,6 5,1 3,7 4 1,5 0,8 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,1 0 0,1 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 66,5 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 0,4 0,5 1,8 2,8 3,8 7,6 9,7 12,1 8,6 9,7 4,7 2,9 0,9
X. Nemoci dýchací soustavy 56,2 0 1,7 3,3 1,3 0,4 0,3 0,2 1,1 0,2 1,1 0,7 1,7 2,9 4,7 8,7 7,6 8,5 6,3 3,1 2,3 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,3 0 0,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0,1 0,2 0,2 0 0,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 165,8 0 0,2 1,2 3,1 1,3 0,7 1,1 1,5 4,1 4,6 8,3 13,2 17,4 21,6 26,1 23,4 19,1 13 5 1 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1 0,8 0,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 0 0,8 0,6 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,5 0 1,5 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,4 0,9 0,5 0,4 0,5 1,1 2,5 0,7 0,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 43,3 0 0 0,2 0,1 0,8 0,7 0,6 0,2 1 1,2 1 0,9 2,6 2,9 4,3 5,2 5,5 7,9 5,4 2,6 0,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 41,8 0 0 0 0 0,2 0,9 0,2 0,8 0,9 0,8 0,3 2 2,8 3,3 6,4 7,6 6,2 5,2 3,1 0,9 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 510,9 0 5,9 8,8 8,2 4,2 5,4 5,4 6,5 11,4 13,4 18,3 30,9 42,1 50,9 71,7 68,8 59,5 55,5 29,1 13,6 1,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 69,2 1,1 1,8 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 2,1 2 2,7 1,2 4 4,2 4,5 8 6,2 6,9 10 5,6 3 0,1
péče celkem II. Novotvary 173,7 0,2 0,5 0,3 1,1 1 1 1,5 1,5 4,1 4,6 7,6 8,5 13,6 21,9 29,2 26,4 19,9 19,8 8 2,5 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16,4 0 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,7 0,7 1,9 1,7 2,8 2,7 2,5 0,9 0,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 73,4 0,5 2,7 1,8 2 1,1 0,8 0,6 1,1 0,9 1,7 1,7 2,7 3,5 5,8 8,1 9,3 8 9,1 8,7 3 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 345,4 0 0,3 1,8 9,8 8,8 19 26,4 23,3 32,4 20,6 46,6 23 32,6 29,4 22,2 13 11 11,8 7,5 4 1,9
VI. Nemoci nervové soustavy 143,5 0,6 2,9 2,5 2,8 2,3 2,5 1,9 4,1 3,7 5,2 6,2 7,8 10,7 11,5 19,4 14,2 12,6 21,4 9 2 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 13,6 0 0,3 1,8 0,7 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,3 0,3 0,8 1,1 1,4 1,5 1,2 1,3 0,8 0,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,8 0,1 0,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 0,6 1 1 1,6 1,8 1,5 1,7 1,3 0,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 437,7 0 0,2 0,4 0,5 0,6 1,5 0,8 1,9 2,3 4,3 6,9 12,5 20,8 38,2 56,2 63 63,2 77,8 57,8 26 2,8
X. Nemoci dýchací soustavy 220,5 3,4 9,2 7,3 2,3 2,2 3,8 1,7 2,7 2,5 3,1 3,5 4,8 9,5 17,4 27,7 24,4 27,2 31,2 22,3 13,6 0,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 160,4 1 1,3 2 2,4 3,1 3 3,1 4 6,1 6,5 7,7 8,3 11,2 18,8 18,6 17 13 15,6 11,4 6,2 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 42,3 0,3 0,5 0,8 0,5 0,8 1 1 0,9 1,1 1,2 1,1 1,9 5 4,3 4,5 5,4 3 5 3,3 0,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 321,4 0,1 0,5 1,8 4,2 3,8 2,1 2,8 5,1 9,2 11,3 15,9 22,6 30,4 36,3 47 46 39,4 25,8 12,9 3,8 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 105 1,2 1,4 0,8 1,1 1,7 1,9 2,7 2,5 3,6 4,3 4,1 4,3 4,9 9,3 11 12 10,5 13 9,4 5 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 86,3 0 0 0 0 2,1 11,5 27,6 27,5 14,8 2,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 28,3 28,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 10,3 3,9 2,3 1,7 0,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 64,6 0,8 2,9 0,9 1,3 1,7 0,8 0,7 0,9 0,9 1,1 0,9 2,6 3 2,8 4,9 4,7 9,3 10,7 9,4 4,2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 306,2 0,5 3 2,9 3,7 5,6 6,2 6 5,2 9,2 10,5 9,3 8,6 14,7 17,5 23,6 28,9 32,4 52,2 48,4 15,2 2,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 280,3 53,6 0,8 0,9 1,2 1,9 5,8 10,3 15,4 14 7,6 5,7 10,3 14,8 21,8 32,6 31,2 22,7 17,9 9,5 1,9 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 913,5 95,6 31,4 29,6 36 38,8 62,8 89 98,8 107,9 89,5 119,7 123,8 181,6 243,3 318,3 306,6 284,8 326,6 226,9 92,3 10,3
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,1 20,6 8,4 4,6 5 5 3,5 3,2 4 2,8 2,7 3,6 4,9 10,3 11,9 22 25,6 39,5 56,8 69,3 128,5 37,2
II. Novotvary 23,7 3,7 2,3 1,1 4,2 4,1 2,9 4,4 4,3 8,4 10,4 20,3 23,5 29,7 49,9 62,1 77,2 79 71,2 60,4 41,3 74,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,7 0 1,4 0,7 0,8 0,4 0 0,3 0 0,2 0,5 0,6 0,9 1,8 1,9 5,7 5,1 17,6 16 29,5 18,4 148,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,4 9,4 12,6 5,3 2,9 3,7 2,6 1,8 2 1,9 4,1 5,1 7,7 7,9 14,3 20,5 26,9 28,8 42,4 84 96,4 74,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,1 0 0,9 1,4 3,3 10,8 18,4 16,5 17,5 17,7 11,8 16 17,9 20,6 13 15,1 11,1 18,8 28,8 13,3 27,5 74,3
VI. Nemoci nervové soustavy 10,1 11,2 6,5 3,5 5,9 4,1 3,2 2,4 3,7 3,7 6,3 5,4 10,5 15,5 11 20,5 21,3 28,2 46,4 38,3 22,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,2 0 0,9 0,7 0,8 0,8 0,3 0,6 0,6 0,9 1,2 0,9 0,9 2,4 3 4,2 6,4 7,5 10,4 5,9 13,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,7 1,9 2,3 1,4 1,3 0,8 1 1,2 1,2 1,2 2,2 1,8 3,1 3 4,4 5,4 6,4 8,8 7,2 5,9 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 49,9 0 0,9 1,4 2,1 2,5 3,9 1,8 3,5 4,4 8,2 13,9 28,1 44,9 64,3 110,3 170,1 240,8 325,6 437,7 394,7 632
X. Nemoci dýchací soustavy 25 63,6 32,6 13,1 4,2 7,5 11,3 4,4 4,6 5,1 4,8 8,2 9,3 17 27,3 51,2 55 89,7 132,8 172,4 302,9 297,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 27,9 18,7 6,1 7,1 10 12,8 9,7 8,6 10,9 14,2 15,5 21,8 24,1 32,5 43,9 51,5 65,6 71,5 106,4 142,9 146,9 111,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,5 5,6 2,3 2,1 2,1 2,9 3,2 3 2,3 2,6 1,4 3,3 4 7,3 8,3 9 15,3 13,2 20 25,1 27,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,7 1,9 1,4 2,1 4,6 10,8 4,8 5 9,2 11,4 15,9 19,6 25,9 35,8 37,8 50,6 84 89,7 68,8 61,9 55,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 17,5 22,5 6,5 2,8 4,6 7 6,1 8 7,2 8,4 10,4 12,4 13,3 14 24,3 29,5 44,3 60,8 69,6 92,8 101 74,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,7 0 0 0 0 8,7 37,1 81,5 79,1 34,4 6,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,5 529,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,7 73 7,5 3,9 2,1 2,1 0,6 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,4 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,1 15 6,5 3,2 5,4 5,8 2,6 2,1 2,6 1,9 1,9 2,4 4,9 3,9 6,6 12,4 15,8 27 48 91,4 68,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 34,3 9,4 14 9,9 15,1 19,9 17,7 15,4 12,9 14,7 19,8 19 21 25,8 33,1 43,4 67,8 98,5 187,2 280 390,1 743,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 45,8 1 003,2 3,7 3,2 5 7 15,8 29,8 41,7 30,5 16,4 16,3 24,7 36,1 51 78,4 98,9 102,2 100 91,4 32,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 339,6 1 789,3 116,4 67,5 79,9 116,3 144,7 189,6 208,2 164,7 141,3 171,1 225,7 309,1 406,6 592,2 798 1 021,5 1 337,6 1 703,5 1 877,0 2 304,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 2,4 0 0,3 1,2 0,3 0,3 0,4 2,5 16 2,9 4,6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,6 7,3 4,4 6,3 18,8 24,5 62,4 26,5 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,9 0 0,8 5,9 22,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0,3 0,6 2,4 1,7 3,3 11,5 17,6 28 26,5 32,1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,7 1,8 1,5 7,6 7,4 3 6,8 23,2 33,6 44,2 114,7 632
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,5 4,8 1,2 1,5 3,9 8,7 11,1 21,3 69,6 51,6 13,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,9 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 1,6 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 1 1,5 2,2 6,7 20,1 29,8 46,9 101 218,4 343,4 665,4 74,3
X. Nemoci dýchací soustavy 6,8 0 2,3 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 3 7,4 6,3 16,6 27 66,4 110,5 215,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,9 0 0 0 0 0 0 0,6 0,3 0 0 1,5 1,5 1,5 8 3,6 6 9,4 16 23,6 110,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,2 0 1,9 1,2 3,6 4,2 6,8 4,4 20 20,6 4,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,4 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,5 0,5 3,3 3,1 3,9 2,5 12,4 11,9 37,6 33,6 54,5 78 74,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 1,4 3,6 3,4 4,4 26,4 33,9 119,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,6 0 0 0 0 1,2 0 0 0 0 0 0 2,2 2,1 0 1,2 2,1 24,5 16,8 35,4 105,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,7 0 0 0 0 0 0 0,6 1,2 4,4 2,4 5,7 3,1 10,9 7,2 14,8 32,8 70,2 167,2 355,1 188,2 148,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,3 0,3 0,9 2,1 1,9 2,4 2,9 13,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 79,9 0 2,3 1,4 0 1,2 0,6 1,5 4 7,2 9,2 19 18,8 51,3 68,1 98,3 177,7 370,6 780 1 146,5 1 684,3 966,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 43,4 0 0 4,6 36,8 25,7 39,3 56,1 48,3 52,4 33,3 116,1 42,3 62,5 54,3 43,1 30,7 14,4 28 42,7 36,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0 0 5,2 0,2 0 0,3 0 0 1,1 9,6 6,4 6,3 24 20,6 18,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,9 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 46 0 0 4,6 36,8 25,7 39,3 56,1 53,2 52,6 33,3 116,4 42,3 62,5 55,7 52,7 37,9 20,7 52 64,8 55,1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0 0 0 0 0 0,6 2 1,6 1,4 0 6,8 0,9 0,3 1,8 0 1,9 7,2 10,3 0 0
II. Novotvary 5,2 0 0 0 0,4 0 0,3 0 0 1,2 0,5 2,7 2,2 4,2 6,1 19,6 17,1 21,3 25,6 30,9 73,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,9 0 4 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,9 0 0 1,1 5,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,6 1,3 4,4 2,4 17,7 9,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,6 0 0,5 0,4 0,8 0 3,2 5,3 1,4 4,4 3,9 6,7 9,3 8,2 6,3 5,7 7,2 12,5 3,2 8,8 4,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10,2 0 7 5,7 5,9 5,4 4,5 3,2 2,9 4 5,8 8,5 12,4 15,5 15,7 19,9 21,7 23,2 32 22,1 36,7 37,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0,5 5,3 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12,9 0 0 0 0 0 0,3 0,6 2 0,9 1,2 5,4 8,6 11,5 21 29,2 51,6 53,9 77,6 69,3 133,1 334,6
X. Nemoci dýchací soustavy 10,9 0 7,9 11,7 5,4 1,7 1 0,6 3,2 0,5 2,7 2,1 5,2 8,8 13 26,2 32,4 53,3 50,4 45,7 105,6 37,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,9 0 2,4 0 22,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,6 0 0,5 0,4 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 6,7 0 0,3 0,9 1,3 0 2,9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32,1 0 0,9 4,2 13 5,4 2,3 3,2 4,3 9,5 11,1 25,1 40,8 52,8 59,6 78,7 99,7 119,8 104 73,7 45,9 37,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 8 11,8 9,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0 3,7 2,1 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,8 0 7 0 0,4 0 0 0 0 0,2 1 0,3 1,2 2,7 1,4 1,2 2,1 6,9 20 10,3 22,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,4 0 0 0,7 0,4 3,3 2,3 1,8 0,6 2,3 2,9 3 2,8 7,9 8 13 22,2 34,5 63,2 79,6 119,3 37,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,1 0 0 0 0 0,8 2,9 0,6 2,3 2,1 1,9 0,9 6,2 8,5 9,1 19,3 32,4 38,9 41,6 45,7 41,3 74,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 99 0 27,5 31,1 34,3 17,4 17,4 15,9 18,7 26,5 32,4 55,3 95,4 127,7 140,4 216,1 293,3 373,1 444 428,8 624,1 520,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,4 20,6 8,4 4,6 5 5 3,5 3,5 6 4,7 6,5 3,6 12,4 12,7 12,4 24,1 26,4 43,3 80 82,5 137,7 37,2
péče celkem II. Novotvary 33,6 3,7 2,3 1,1 4,6 4,1 3,2 4,4 4,3 9,5 11,1 23 26,2 41,3 60,4 88 112,5 124,8 158,4 117,9 114,7 74,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,2 0 1,4 1,1 0,8 0,4 0 0,3 0,3 0,2 0,7 0,9 0,9 2,1 1,9 5,7 7,2 17,6 21,6 36,8 41,3 148,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,2 9,4 12,6 6,4 8,4 4,6 2,6 1,8 3,2 2,1 4,1 5,1 8,3 10,6 16 24,4 39,6 50,2 72,8 128,2 137,7 74,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 66,9 0 1,4 6,4 41 36,4 61,3 77,9 67 75,4 49,7 140,9 71 98,9 81,1 66,9 55,4 69 94,4 110,5 183,6 706,3
VI. Nemoci nervové soustavy 27,8 11,2 13,5 8,8 11,7 9,5 8,1 5,6 11,8 8,6 12,6 18,7 24,1 32,5 31,7 58,5 60,5 79 171,2 132,6 91,8 37,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,6 0 1,4 6,4 2,9 0,8 0,3 0,6 0,6 0,9 1,2 0,9 0,9 2,4 3 4,2 6,4 7,5 10,4 11,8 13,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,9 1,9 2,3 1,4 1,3 0,8 1 1,2 1,2 1,2 2,2 1,8 3,1 3 4,4 5,4 6,4 10,7 10,4 5,9 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 84,8 0 0,9 1,4 2,1 2,5 4,8 2,4 5,5 5,4 10,4 20,9 38,6 63,1 105,4 169,4 268,5 396,3 622,4 851,8 1 193,2 1 040,9
X. Nemoci dýchací soustavy 42,7 63,6 42,9 25,8 9,6 9,1 12,3 5 7,8 5,8 7,5 10,6 14,8 28,8 48 83,5 104 170,6 249,6 328,6 624,1 297,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 31,1 18,7 6,1 7,1 10 12,8 9,7 9,2 11,5 14,2 15,7 23,3 25,6 34 51,9 56,1 72,5 81,5 124,8 168 284,5 111,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,2 5,6 2,3 2,8 2,1 3,3 3,2 3 2,6 2,6 2,9 3,3 5,9 15,2 11,9 13,6 23 18,8 40 48,6 32,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 62,3 1,9 2,3 6,4 17,6 15,7 6,8 8,3 14,7 21,4 27,3 48,1 69,8 92,2 100,1 141,7 196,1 247,1 206,4 190,1 174,4 111,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,3 22,5 6,5 2,8 4,6 7 6,1 8 7,2 8,4 10,4 12,4 13,3 14,9 25,7 33,2 51,2 65,8 104 138,5 229,5 74,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,7 0 0 0 0 8,7 37,1 81,5 79,1 34,4 6,8 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,5 529,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 2 73 10,7 6 2,1 2,1 1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,6 0,6 0,4 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,5 15 13,5 3,2 5,4 7 2,6 2,1 2,6 2,1 2,7 2,7 8 9,1 7,7 14,8 20 58,3 85,6 138,5 192,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 59,3 9,4 14 10,2 15,5 23,2 20 17,7 15 21,4 25,4 28,1 26,6 44,6 48,3 71,1 123,2 203,2 417,6 713,2 697,6 966,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 54,3 1 003,2 3,7 3,2 5 7,9 18,7 30,4 44,3 32,6 18,4 17,2 31,8 44,9 60,1 98,3 133 142,3 143,2 140 87,2 74,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 564,4 1 789,3 146,3 104,6 150,7 160,6 202,5 262,8 284,1 251,1 216,1 361,8 382,3 550,9 671,1 959,3 1 306,9 1 785,9 2 612,8 3 343,6 4 235,9 3 829,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)