8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 71,4 1,3 2,1 1,5 1,5 1,6 1 1,2 1,7 1,4 2,6 2,5 2,6 3,2 5 8 8,8 6,5 8,7 7,3 2,1 0,7
II. Novotvary 203,4 0,9 0,8 2,3 0,9 0,4 2,3 1,2 2 3,1 6,6 9,8 12,6 18,1 27,4 35,9 31,6 23,8 14,6 7,1 1,8 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 19,4 0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,7 1 1,2 2,3 1,6 3,6 3,5 2,3 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 76,9 1 3 1,5 1,2 1 0,9 0,7 0,6 1,1 1,8 1,6 3,5 4,2 4,7 8,9 8,5 9,6 10,6 7,5 4,6 0,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 69,5 0 0,1 0,2 0,9 2,9 4,4 4,5 5,8 6,4 7,8 6,6 6,8 4,7 4,1 3,4 2,9 2,6 2,1 2,3 0,7 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 59,9 0,4 1 1 1,2 1,2 0,7 1,1 1,2 2,2 3,4 2,8 3,3 3,5 6,8 8,1 7,4 5,9 5,2 2,9 0,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 8,6 0 0,3 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5 0,6 1 1,1 1,1 0,9 0,4 0,3 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,8 0,2 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 1 0,8 0,9 1,3 1,2 1,5 1,7 1,2 0,9 0,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 327,4 0,3 0 0,2 0,3 0,7 0,9 0,7 1,2 3,2 5,2 5,5 10,2 14,2 25,5 38,5 50,6 54 51,4 42,9 18,7 3,2
X. Nemoci dýchací soustavy 181,3 7,9 9,9 4 2,3 2,7 1,9 2,4 2,2 3,6 3,7 3,3 4,4 6,5 13,9 18,1 22,1 21,3 21,2 19,1 9,2 1,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 191 0,8 1,6 2,4 3,1 3,7 3,1 4 4,5 6,9 9,5 10,3 10,9 13,4 17,8 23,5 19,9 19,2 16,4 12,9 6 1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 43,4 0,3 0,5 0,5 0,5 1,6 0,9 2 1 2,3 1,9 1,8 3 2,5 5 5,7 4,3 3 2,6 3,3 0,6 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 170,2 0 0,4 0,4 1,1 1,9 1,3 2 2,5 4,9 7,3 8,5 11,9 15,2 18,4 24 25,4 20 13,5 8,8 2,1 0,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 129,3 1,6 1,3 1,2 0,9 1,8 2,2 3 3,1 3,5 5,8 5,5 6 7 9,3 13,9 15,2 15,7 13,3 11,6 6,2 1,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 95,8 0 0 0 0 2,7 12,2 29,9 30,9 16,2 3,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 25,5 25,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,7 2,9 1,5 1,3 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 51,8 1,5 1,4 1,1 1,9 2,1 0,8 0,8 0,9 1 1,4 1,2 1,6 1,8 2,7 4,1 5,8 6,3 6,5 5,1 3,7 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 220,6 0,8 3 2,1 3,3 3,7 4,1 4,2 4 6,1 9,2 7 7,8 9,7 13,3 17,6 22,7 26,6 28,2 27 16 4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 205,1 61,7 0,6 0,8 0,9 1,7 4,2 10,8 15,2 13,3 10,8 6,8 8,2 10,6 13,7 13,2 13,7 11,4 4,7 2,1 0,5 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 173,0 107,2 28,1 21,8 21,1 30,7 41,4 69,3 77,8 76,5 82,5 74,9 95,1 117,6 171,3 228 243,2 231,6 203,8 163,2 74,2 13,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 8,8 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,7 0,5 0,8 0,2 0,4 0,7 1 1 0,9 1,4 0,8 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 18,9 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0,2 0,6 0,9 1,8 3,1 4,4 1,5 3,3 2,2 0,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,5 0,1 0,3 0,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17,4 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,3 0,2 0,1 0,1 1,4 1,1 2 2,4 2,7 3 2,9 0,2 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9,8 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,1 0,4 0 1 0,8 0,7 2,9 1,5 1,7 0,3 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 22,9 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,8 0,2 0,7 0,1 1,3 1,6 1,6 2,2 4 5,3 3,3 1,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 122,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,4 3,6 3,2 7,9 13,6 16,4 17,5 21,7 19,4 14,2 4,1
X. Nemoci dýchací soustavy 47,3 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,6 0,6 0,4 1,5 3 4,5 6,2 6,5 6,4 8 6,7 2,3 0,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,3 0,6 0,5 0,8 0,5 1 3,5 1,8 1,2 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 11,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,1 0,2 1,1 1,4 1,6 0,9 1,2 0,9 2,1 0,6 0,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 37,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,5 0,7 1,8 2,9 3,3 4,8 6,8 7 6,1 2,4 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0,5 1,3 1,2 1,2 1,4 2,5 0,8 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0,9 1,8 1 2,3 1,8 0,6 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 71,2 0 0 0 0 0 1 0 0,1 1,1 1,7 1,3 2,2 1,6 5,5 3,5 5,7 9,6 13,7 16,6 5,7 1,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,7 0,4 1 0,8 2,8 4,4 5 5,5 5,6 4,7 1,3 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 432 0 0,2 0 0 0 1 0,5 2,3 3,8 6,4 4,8 11,8 16,2 32,4 43,9 53,6 63,1 78,1 73,4 32,1 8,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 560,3 0 0,1 4,1 13 9,4 19,3 23,8 32,8 32,7 34,3 92,4 55 56,4 32,7 35,6 42,9 26,7 22,2 16 9 1,9
VI. Nemoci nervové soustavy 78,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 3,8 1,1 1,9 20,5 12,1 27,7 10,5 0,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 639,2 0 0,1 4,1 13 9,4 19,3 23,8 32,8 32,7 34,4 93 55 60,2 33,9 37,5 63,5 38,7 49,9 26,5 9,7 1,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,6 0 0 0 0 0,3 0 0,4 0,2 0 0 0,6 0 0 0 0 0,5 0,3 0,1 0,3 0 0
II. Novotvary 14,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,6 0,1 0,6 0,9 1,8 1,2 3,1 3,1 2 0,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,1 0 0 0,4 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,6 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0,3 0,6 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 15,6 0 0,3 0,6 0,6 0,6 0,2 0,4 0,7 0,6 1 1,1 1,6 0,8 1,3 1 2 1,4 1,1 0 0,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 1,1 0,9 0,9 2 1,6 1,2 1,4 3,2 2,2 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 14,6 0 3,3 4,8 1,8 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,8 1,1 0,5 1,2 0,4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 43,7 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0 0,2 0,7 1,5 2,2 4 5,2 10,7 10,1 5,1 2,3 0,9 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 0,4 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,7 0,1 0,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 56,3 0 0 0 0 0 0,2 0,2 1,3 2 1,3 1,3 2,7 3,6 5,5 11,8 12 9,7 3,5 1,2 0,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 170,1 0 4 6,4 2,9 1,4 0,6 1,5 3,1 3 3,3 5,4 8,4 10,5 14,4 28,7 29 21,7 13,5 8,8 3,3 0,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 82,9 1,3 2,1 1,5 1,5 1,9 1 1,8 1,9 1,6 3,3 3,6 3,3 3,4 5,4 8,8 10,3 7,8 9,7 9 2,8 0,7
péče celkem II. Novotvary 236,4 0,9 0,8 2,3 0,9 0,4 2,3 1,2 2,6 3,2 6,7 10,6 13,3 19,6 30 40,8 37,3 28,4 20,9 11,3 2,9 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 20,8 0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,7 1 1,3 2,3 1,9 4,1 3,6 2,5 1,2 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 95,4 1 3 1,9 1,6 1,2 0,9 0,7 1,2 1,4 2,1 1,7 3,6 5,6 5,8 10,9 10,9 12,3 13,6 10,5 4,8 0,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 641,1 0 0,2 4,4 13,8 12,3 23,7 28,3 39,1 39,2 42,1 99,1 62,5 61,1 37,8 39,8 46,5 32,2 26 20,6 10,1 2,5
VI. Nemoci nervové soustavy 177,4 0,4 1,3 1,6 1,7 1,8 0,9 1,5 2,5 3,7 4,7 5,2 5 9,4 10,9 12,6 32,1 23,3 39,3 16,8 2,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 8,7 0 0,3 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,3 0,5 0,6 1 1,1 1,1 0,9 0,4 0,3 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 1 0,8 0,9 1,3 1,2 1,5 1,7 1,5 0,9 0,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 465 0,3 0 0,2 0,3 0,7 0,9 0,8 1,3 3,2 5,8 6 14,8 18,2 34,3 54,1 68,6 72,8 74,5 65,5 35,2 7,6
X. Nemoci dýchací soustavy 243,2 7,9 13,4 8,9 4,2 2,9 1,9 2,5 2,4 4,2 4,3 3,7 6 9,6 18,6 25,2 29,6 28,2 30,4 26,1 11,5 1,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 201,7 0,8 1,6 2,4 3,1 3,7 3,1 4 4,5 7 9,8 10,4 11,2 14 18,3 24,3 20,4 20,2 20 14,7 7,2 1,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 54,5 0,3 0,5 0,5 0,5 1,6 0,9 2 1,1 2,3 2,3 1,9 3,2 3,6 6,5 7,3 5,1 4,3 3,6 5,4 1,2 0,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 251,5 0 0,4 0,5 1,1 2 1,5 2,3 2,6 5,3 8,8 10,5 14,9 21,1 26,5 38,1 40,3 31,9 22,8 15,8 4,6 0,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 138,9 1,6 1,3 1,2 0,9 1,8 2,2 3 3,1 3,5 6 5,5 6 7,2 9,8 15,2 16,3 16,9 14,7 14,1 7 1,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 95,8 0 0 0 0 2,7 12,2 29,9 30,9 16,2 3,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 25,5 25,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,9 2,9 1,5 1,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 62,3 1,5 1,8 1,2 1,9 2,1 0,8 0,8 1,1 1 1,6 1,3 2 1,9 3,1 5 7,6 7,3 8,8 6,8 4,2 0,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 295,8 0,8 3 2,1 3,3 3,7 5,1 4,4 4,5 7,2 10,9 8,4 10,2 11,8 19,3 21,6 28,9 36,6 42,6 43,8 21,8 5,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 294,4 61,7 0,6 0,8 0,9 1,7 4,5 11,1 16,5 15,8 12,9 8,5 11,9 14,9 22 29,4 30,7 26,6 13,7 8 1,9 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 414,3 107,2 32,5 32,3 37 41,6 62,2 95,1 116 116 126,5 178 170,2 204,5 251,9 338 389,3 355,1 345,3 271,9 119,3 24,3
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,3 19 8,1 4,5 4,8 5,8 3,2 3 4,1 2,9 4,7 5,8 6,2 8,1 11,5 19,2 26,9 29,6 60,9 83,8 65,9 132,2
II. Novotvary 32,1 13 3,2 6,6 2,8 1,6 6,9 3 4,9 6,5 12,2 22,9 30,5 46,5 62,9 85,5 96,3 108 101,8 81,2 58,8 20,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,1 0,2 0,7 0,9 0,4 0,6 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,7 1,6 2,6 2,8 5,5 4,9 16,4 24,6 26 31 35,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,2 14,5 11,9 4,5 3,8 3,5 2,7 1,7 1,5 2,3 3,4 3,7 8,4 10,9 10,7 21,1 25,8 43,6 73,8 85,6 146,4 99,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 0,2 0,2 0,5 2,8 10,4 13,3 11 14,2 13,4 14,2 15,5 16,3 12,2 9,4 8,1 8,8 11,8 14,6 26 23,8 68,4
VI. Nemoci nervové soustavy 9,5 5,6 3,9 2,9 3,7 4,3 2,1 2,6 3 4,6 6,3 6,5 8 8,9 15,6 19,3 22,4 26,6 36,2 33,1 25,9 5,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 0,7 1,2 1,4 0,8 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,9 0,6 1,2 1,5 2,4 2,7 3,5 4 2,6 3,3 2,4 0,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,3 2,6 1,7 1,3 1,8 1,2 1,1 0,9 1,2 1,2 1,8 1,8 2,2 3,4 2,9 3,5 5,1 5,6 6 6,8 1,3 4
IX. Nemoci oběhové soustavy 51,7 4,8 0,1 0,6 0,9 2,5 2,6 1,6 2,9 6,6 9,6 12,8 24,5 36,6 58,5 91,8 153,8 245,4 358,2 490,1 596,7 588,2
X. Nemoci dýchací soustavy 28,6 119 38,5 11,8 7,6 9,6 5,7 5,8 5,5 7,4 6,8 7,8 10,6 16,7 32 43,2 67,1 96,8 147,6 218 293,8 291,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 30,2 12,7 6,2 6,9 10,1 13,1 9,3 9,8 11 14,4 17,5 24,2 26,3 34,5 40,9 56,1 60,4 87,3 114 147,4 191,6 192
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,9 5 2,1 1,3 1,7 5,5 2,6 4,8 2,4 4,9 3,6 4,1 7,1 6,5 11,6 13,6 13 13,8 18,3 37,9 18,2 13,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,9 0,7 1,6 1,2 3,7 6,8 4 4,9 6,1 10,1 13,4 19,8 28,7 39,3 42,3 57,2 77,2 90,7 93,7 100,4 67,4 94
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,4 24,3 5,2 3,5 3 6,4 6,8 7,3 7,5 7,2 10,7 12,9 14,6 18,1 21,5 33,1 46,2 71,2 92,8 132,4 196,9 197,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,1 0 0 0 0 9,7 37,1 72,7 75,4 33,7 6,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 382,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 43,9 5,7 3,9 1,3 1,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,2 22,7 5,6 3,3 6,1 7,6 2,4 1,9 2,1 2 2,5 2,9 3,9 4,7 6,2 9,8 17,5 28,5 45,2 58,1 117,3 31,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 34,8 12,4 11,6 6,1 10,7 13,3 12,4 10,2 9,9 12,8 16,8 16,5 18,8 25,1 30,6 41,8 69 120,8 196,6 308,9 511,6 725,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 32,4 927,3 2,2 2,4 2,9 6 12,9 26,3 37,1 27,7 19,8 15,9 19,9 27,3 31,6 31,6 41,8 51,6 32,4 24,4 15,4 20,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 343,2 1 611,6 109,8 63,6 68,9 109,4 126 168,4 189,8 159,2 151,1 175,3 229,2 303 393,4 543,2 739,7 1 051,9 1 419,4 1 863,5 2 364,4 2 519,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0 0 0 0 0 0,6 0,1 0,4 1,3 1,2 1,8 0,6 1 1,7 3 4,6 6,2 15,5 24,5 4,5
nemocných (LDN) II. Novotvary 3 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0 0,5 1,3 2,2 4,1 7,4 13,5 6,7 22,7 25,3 13,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,7 2,3 0,8 3 7,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,7 0,4 0,2 0,3 3,6 2,5 4,9 7,3 12,3 20,6 33,5 5,7 63,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0,3 0,8 0 2,2 1,9 2,2 13,2 10,2 19,4 8,9 45,7
VI. Nemoci nervové soustavy 3,6 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1,7 0,5 1,7 0,3 3,4 3,8 3,9 6,7 18,3 36,9 38,1 34,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,9 8,7 8,2 18,1 32,5 49,7 79,6 151 221,5 453,5 760,6
X. Nemoci dýchací soustavy 7,5 0 0,9 0 0 0 0 0,3 0,1 1,3 1 0,8 3,7 7,6 10,4 14,9 19,7 29 55,8 76,4 73,8 34,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0 0,7 1,4 1,1 1,8 1,6 4,5 24,5 20 38,8 15,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,7 0,2 0,6 2,9 3,3 3,7 2,7 5,7 6,5 24,1 18,9 96
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1,2 1,2 1,8 4,7 6,6 7,9 14,5 30,7 49,1 69,7 76,6 42,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0 0 0,6 1,1 3,1 3,5 5,5 9,6 28,8 25,9 45,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,4 0,2 0,8 0,2 0,8 2,1 5,3 4,5 15,8 20 17,6 62,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11,2 0 0 0 0 0 3 0,1 0,2 2,2 3,1 3 5,3 4,1 12,7 8,4 17,3 43,8 95,5 189,1 182,1 342,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1 1,4 0,9 2,4 1,9 6,5 10,5 15,1 25 38,9 53,6 41,3 34,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 68,2 0 0,9 0 0 0 3 1,2 5,7 7,8 11,7 11,2 28,5 41,6 74,3 104,7 162,9 286,7 544 837,9 1 024,0 1 546,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 88,5 0 0,4 12,1 42,3 33,6 58,8 57,7 80 68,1 62,8 216,2 132,5 145,2 75,2 84,8 130,6 121,1 154,3 183 288,5 343,8
VI. Nemoci nervové soustavy 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 9,8 2,6 4,4 62,5 54,8 193,1 120 20,6 2,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 101 0 0,4 12,1 42,3 33,6 58,8 57,7 80 68,1 62,9 217,6 132,5 155 77,8 89,3 193 175,8 347,4 303 309,1 346,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 1 0 0,9 0,5 0 0 1,5 0 0,1 0 0 1,4 1,2 0,5 3,7 0 0
II. Novotvary 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 1,4 0,2 1,6 2 4,3 3,5 14,1 21,3 22,7 20,3 4,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 1,1 1,4 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1,9 7 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,5 0 1,3 1,8 1,8 2 0,6 1,1 1,7 1,3 1,9 2,5 3,8 2,1 3 2,4 6,2 6,3 7,4 0,2 7,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 0,1 0,4 2,6 2,2 2,2 4,7 4,9 5,7 9,4 36,1 70,7 42,7
X. Nemoci dýchací soustavy 2,3 0 12,7 14,1 6 0,8 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0,4 0,3 2 3,3 2,1 8 4,2 0,4 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,6 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,9 0 0 0,2 0 0,2 0,5 0,5 0,1 0,5 1,4 3,5 5,4 10,2 12,1 25,6 30,8 23,3 16,3 10,3 1,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,2 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 1,4 0,2 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,6 0 0 0 0 0 0 0,3 0,9 0 0,1 0,2 0,6 1,1 0,9 1,3 1,4 1,7 4,8 1,7 2,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,9 0 0 0 0 0 0,7 0,6 3,1 4,2 2,4 3,1 6,5 9,3 12,5 28,1 36,4 44,1 24,1 13,9 2,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,9 0 15,7 18,6 9,4 5,1 1,8 3,7 7,5 6,3 6 12,6 20,2 27,1 33,1 68,4 88,3 98,4 94,3 100,2 104,9 47,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,1 19 8,1 4,5 4,8 6,8 3,2 4,4 4,7 3,3 6 8,5 8 8,9 12,4 20,9 31,3 35,4 67,5 103 90,3 136,7
péče celkem II. Novotvary 37,3 13 3,2 6,6 2,8 1,6 6,9 3 6,4 6,6 12,2 24,8 32 50,4 69 97,3 113,3 128,9 145,8 129,2 92,8 24,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,3 0,2 0,7 0,9 0,4 0,6 0,3 0,4 0,5 0,5 0,3 0,7 1,6 2,6 2,9 5,5 5,6 18,7 25,4 29 38,8 35,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15,1 14,5 11,9 5,6 5,2 4,3 2,7 1,7 2,8 3 3,8 3,9 8,7 14,5 13,2 26 33,1 55,8 94,4 119,6 152,1 162,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 101,3 0,2 0,7 12,9 45,1 44 72,1 68,8 95,3 81,5 77 232 150,7 157,4 86,8 94,7 141,5 146 180,9 235,4 321,2 458
VI. Nemoci nervové soustavy 28 5,6 5,3 4,7 5,6 6,3 2,6 3,7 6 7,6 8,6 12,1 12,2 24,1 25 30 97,7 105,9 273,6 191,4 88,1 8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 0,7 1,2 1,8 0,8 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,9 0,6 1,2 1,5 2,4 2,7 3,5 4 2,6 3,3 3,2 0,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,4 2,6 1,7 1,6 1,8 1,2 1,1 0,9 1,2 1,2 1,8 1,8 2,2 3,4 2,9 3,5 5,1 6,7 6 6,8 1,3 4
IX. Nemoci oběhové soustavy 73,4 4,8 0,1 0,6 0,9 2,5 2,6 1,9 3,1 6,6 10,7 14 35,8 47 78,8 129 208,5 330,7 518,7 747,7 1 120,9 1 391,5
X. Nemoci dýchací soustavy 38,4 119 52,2 25,9 13,6 10,4 5,7 6,1 5,9 8,7 7,8 8,6 14,4 24,8 42,6 60,1 90 127,9 211,4 298,6 368 325,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 31,9 12,7 6,2 6,9 10,1 13,1 9,3 9,8 11 14,7 17,9 24,3 26,9 36 42 57,9 62 91,8 139,2 167,5 230,4 207,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,6 5 2,1 1,3 1,7 5,5 2,6 4,8 2,6 4,9 4,2 4,4 7,7 9,4 14,9 17,3 15,6 19,4 24,8 62 37 109,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 39,7 0,7 1,6 1,4 3,7 7 4,5 5,5 6,4 10,9 16,1 24,5 35,8 54,2 60,9 90,8 122,4 144,7 159,1 180,3 145,2 136,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,9 24,3 5,2 3,5 3 6,4 6,8 7,3 7,6 7,2 11,1 12,9 14,6 18,7 22,6 36,2 49,7 76,7 102,4 161,2 222,8 243,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,1 0 0 0 0 9,7 37,1 72,7 75,4 33,7 6,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4 382,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 43,9 5,9 4,1 1,3 1,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0,2 0,2 0,2 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,8 22,7 7 3,5 6,3 7,6 2,4 1,9 2,6 2,2 3 3,1 4,7 4,9 7 11,9 23,1 33,1 61 78,1 134,8 94
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 46,7 12,4 11,6 6,1 10,7 13,3 15,4 10,6 11 15 20 19,7 24,7 30,3 44,2 51,5 87,8 166,3 296,9 499,6 696,2 1 067,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 46,5 927,3 2,2 2,4 2,9 6 13,6 27,1 40,2 32,9 23,5 19,9 28,7 38,5 50,6 70,1 93,3 120,7 95,5 91,8 59,1 54,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 539,3 1 611,6 126,9 94,3 120,6 148,1 189,5 231 283 241,4 231,6 416,7 410,4 526,7 578,7 805,6 1 183,9 1 612,8 2 405,1 3 104,6 3 802,4 4 459,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)