8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 61,6 1 2,3 1,7 1,3 2,1 1,5 1,6 1,8 1,7 2,6 1,7 2,8 3 4,5 6,6 7,6 7,6 5,4 3 1,9 0,1
II. Novotvary 201,1 0,4 1,6 2 1,2 1,4 1,5 2 2,6 3,6 8,2 10,7 12,4 17,6 30,6 32,8 31 18,8 13,3 7,2 2 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16,8 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,3 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,6 1,3 1,8 2,1 2,3 2,4 2,3 1,1 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 60 1,2 2,7 1,8 1,2 1 0,6 0,7 1,1 1,2 1,5 1,9 2,4 3,9 5 7 6,4 5,5 6,2 5,6 2,7 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 68,7 0 0,1 0,2 1,1 3,5 4,3 5,1 7,9 8,2 6,9 7 5,4 4,7 3,7 3,3 2,6 1,7 1 1,1 0,4 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 60,6 0,5 1,6 1,1 1,1 0,8 1,2 1,1 9,2 2,2 2,4 2,8 3,2 4,2 5,4 6,7 5,9 4,7 3,5 2,3 0,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 8,8 0,2 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 1,2 1 0,9 0,6 0,6 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 13,6 0,2 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6 0,8 1 0,7 0,7 0,9 1,5 1,4 1,2 0,9 0,8 0,3 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 274,5 0,2 0,1 0,2 0,3 0,7 0,8 0,8 1,7 3 4,9 6,7 10,9 14,9 25,3 35,8 40,3 40,7 42,7 29,8 12,8 1,7
X. Nemoci dýchací soustavy 157,3 5,4 8,6 5 2,8 3,4 1,8 2,5 2,3 3,3 3,6 3 7,1 6,7 12,2 16,6 19,5 17,3 17,3 11,7 6,5 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 180,9 0,8 1,6 2,3 3,1 3,5 3,9 4,9 5,1 7,7 9 9,8 10,3 13,8 18,1 22,5 17,6 17,7 14,7 10,3 3,8 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 39,8 0,4 0,5 0,5 0,6 1,9 1,5 1,1 1,3 2,1 2 2,2 2,9 3 3,9 4,8 3,1 2,8 3 1,3 0,5 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 165,7 0,1 0,3 0,8 1,3 1,9 1,5 2,1 2,7 4,9 8,1 9,1 12,5 16,2 20,4 24,2 23,8 18 11,3 5,1 1,3 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 119,2 1,2 1,4 1,2 0,9 1,9 2,1 3 3,3 4,2 5,9 6 5,5 7,2 10,2 13,1 14 12,1 11,8 10 3,9 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 99,7 0 0 0 0,1 2,5 13,8 30,8 31,7 16,7 4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 28,7 28,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,5 2,2 1,3 1,4 0,8 0,5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 47,6 1,6 1,6 1,3 2,4 3 0,9 0,9 1 1,1 1,3 1,4 1,8 2,4 2,8 4,4 4,3 4,5 4,6 4,5 1,8 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 166,9 0,8 2,7 2,3 3 4,5 4,5 4,2 5,1 5,7 9,7 6,4 7,5 9,1 13,8 12,8 15,4 15,7 17 18,9 6,7 1,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 195,4 61 1 1 1 1,7 4,6 11 15,8 13,9 8,7 5,7 7,1 9,5 11,5 13,5 12,7 9,2 4,5 1,5 0,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 974,5 105,9 28,5 24 23 35 45,6 72,5 93,8 81,1 80,6 76,1 93,4 118,3 171,4 208,5 208,4 180,4 160,2 115,3 46,6 5,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,5 1,9 1,2 1,6 1,4 2 1,8 2 2,8 0,7 0,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 32,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 1 2,5 4,6 5,6 5,1 4,4 3,7 3,5 1,1 0,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0,4 0,3 1,3 1,1 0,6 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 28,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0 0,6 0,9 2,4 4,8 3,5 4,2 5,4 4,9 1,3 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,9 0,5 0,3 0,4 0,3 1,3 3,5 1,1 3,3 1,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 30,8 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,4 1,4 0,2 1,3 1,8 3,1 5,3 3,1 3,7 5,2 3,1 1,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 181,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3,3 3,6 5,2 12,2 14 20,3 29,3 34,8 37,4 18,4 2,8
X. Nemoci dýchací soustavy 61,9 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 1,5 0,2 1,4 0,5 2,5 6,8 7,2 7,5 8,1 12,5 8,3 3,4 1,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,4 2,2 2,1 2,4 2 3,9 2,5 3,1 2,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 13,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,6 0,8 0,6 1,2 1,7 1,1 0,8 3,4 1,7 1,7 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 47,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 0,7 1,2 3,2 3,1 4,7 6,9 6,7 9,3 8,7 2,4 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,6 1,3 2,7 2,9 4,8 4,5 3,5 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,1 0,1 0,3 1,2 1,8 1,4 1,2 2 3,9 1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 131,9 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,9 3,7 2,6 1,8 1,1 5 7,2 8,6 11,5 17,1 32,4 25,7 12,5 1,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 41,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,4 0,1 1,9 2,5 4,4 5,8 4,6 5,5 5,7 5,6 3,6 0,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 664,3 0 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,5 2,1 6,8 8 10,7 14,9 28,5 50,9 65,5 73,4 93,4 126,6 118 56,4 8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 631,8 0 0 5,9 16,4 12,1 20,8 47,4 66,8 36,8 44,7 36,9 94,9 53,5 47,8 26,3 31,3 28,6 30,9 22,2 6,4 2,2
VI. Nemoci nervové soustavy 63,6 0 0 0 0 0 0 0 3,8 0 0 0 0 2,3 3,9 1,7 11,3 8 18,7 8,1 5,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 695,5 0 0 5,9 16,4 12,1 20,8 47,4 70,6 36,8 44,7 36,9 94,9 55,8 51,7 28 42,5 36,6 49,6 30,3 12,3 2,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,5 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0,7 0,1 0,1 0,3 0,7 0,3 0 0 0
II. Novotvary 14,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,7 0,2 1 1,6 1,9 2,1 0,6 1,6 3,6 1,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,8 0 0 0,4 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17,3 0 0,4 0,3 0,5 0,9 0,2 1 1,6 0,6 1,8 1 1 1 1,3 2,4 0,9 1,1 1 0,1 0,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 19,2 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 0,5 0,8 0,9 0,9 1,8 2,7 2,8 1,2 1,4 1,6 2,3 1,8
X. Nemoci dýchací soustavy 13,8 0 3,4 4,3 1,9 0,3 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0,1 0,5 0,8 0,2 0,8 0,7 0,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 45,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,7 1 2,1 2,3 3,8 7,1 10 8,6 6,6 2 0,6 0 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,6 0 0,3 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,9 1 0,5 0,8 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 51,3 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1,5 1,8 1,1 1,6 1,5 3,4 6,2 11 10,2 7,5 4,4 0,8 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 173,2 0,1 4,3 5,6 3,4 1,5 0,7 1,9 3,3 3,4 4,5 6,8 6,5 11,2 19 30,1 26,8 19,2 12,2 6,9 4 1,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 81 1 2,3 1,7 1,3 2,1 1,7 1,6 1,8 1,7 3,4 2,1 4,9 4,9 6,2 8,1 9,8 10 7,7 5,8 2,6 0,3
péče celkem II. Novotvary 248,1 0,4 1,6 2 1,2 1,4 1,5 2 2,6 3,8 8,3 11,7 13,6 21 36,7 40,3 38,2 23,9 18,6 14,4 4,4 0,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 21,3 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,3 0,2 0,2 0,4 0,6 0,5 0,6 1,3 2,3 2,5 2,6 3,7 3,4 1,6 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 90,7 1,2 2,7 2,2 2,2 1,2 0,6 0,7 1,2 1,6 1,6 2 3 4,8 7,4 11,9 9,9 9,8 11,6 10,5 3,9 0,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 714,4 0 0,1 6,1 17,5 15,7 25,2 52,5 74,7 45 51,8 44,8 100,7 58,5 52 29,9 35,2 33,9 33,1 26,6 8,7 2,3
VI. Nemoci nervové soustavy 172,3 0,5 1,9 1,4 1,6 1,7 1,5 2,1 15 3,2 5,6 4 5,5 9,2 13,8 16,1 21,1 17,4 28,3 13,6 8,8 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,3 0,2 0,4 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 1,2 1 0,9 0,6 0,9 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,2 0,2 0,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6 0,8 1 0,8 0,7 0,9 1,5 1,4 1,2 0,9 1,1 0,4 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 475,6 0,2 0,1 0,2 0,3 0,7 0,8 1,1 1,7 3,2 5,9 10,7 15,5 21 39,3 52,6 63,4 71,2 78,9 68,7 33,5 6,3
X. Nemoci dýchací soustavy 232,9 5,4 12,1 9,5 4,6 3,8 1,9 2,6 2,7 4,7 3,8 4,9 7,7 9,3 19,5 24,6 27,1 26,1 30,5 20,1 9,9 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 203,6 0,8 1,6 2,3 3,1 3,5 3,9 4,9 5,1 7,7 9,2 10,2 10,7 16 20,2 25 20,4 21,5 17,2 13,5 6,5 0,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 53,8 0,4 0,6 0,5 0,6 1,9 1,5 1,1 1,3 2,3 2 2,8 3,7 3,6 5,1 6,6 4,2 3,6 6,3 3 2,3 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 258,8 0,1 0,4 0,8 1,3 1,9 1,6 2,1 2,8 6 9,6 11,8 16 23,2 30,6 39 39,3 31,3 22,7 14,4 3,7 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 140,7 1,2 1,4 1,2 0,9 1,9 2,1 3 3,3 4,2 5,9 6,2 5,6 7,5 10,8 14,4 16,7 15,1 16,7 14,4 7,3 0,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 99,7 0 0 0 0,1 2,5 13,8 30,8 31,7 16,7 4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 28,7 28,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,2 2,2 1,6 1,7 0,8 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 62,2 1,7 1,7 1,4 2,5 3 0,9 0,9 1 1,1 2,3 1,5 1,9 2,7 4,2 6,2 5,8 5,7 6,6 8,4 2,8 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 303,4 0,8 2,7 2,3 3 4,5 4,7 4,3 6,3 9,5 12,3 8,3 8,8 14,4 21,3 22,3 27,8 33,3 50,2 44,6 19,2 2,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 288,4 61 1 1 1 1,7 4,7 11,7 17,6 16 10,2 7,4 10,4 15,4 22 30,3 27,6 22,2 14,6 7,8 3,8 0,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 507,4 106 32,9 35,6 42,8 48,8 67,3 122,4 169,8 128,1 137,7 130,4 209,7 213,8 292,9 332,1 351,2 329,6 348,5 270,5 119,3 17,9
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 9,7 15,2 9,1 4,9 4,4 7,5 4,3 3,8 4,3 3,4 4,9 4,1 6,8 7,5 10,2 15,7 24,6 36,2 37,2 35,3 61,8 21,2
II. Novotvary 31,7 6,1 6,3 5,8 4,1 5 4,3 4,8 6,2 7,1 15,4 25,7 30,1 43,9 69,4 77,9 100,5 89,5 91,6 84,8 65 63,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,6 0 0,8 0,6 0,7 0,4 0 0,7 0,5 0,4 0,8 1,4 1,2 1,5 2,9 4,3 6,8 10,9 16,5 27,1 35,8 21,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,5 18,3 10,7 5,2 4,1 3,6 1,7 1,7 2,6 2,4 2,8 4,6 5,8 9,7 11,3 16,6 20,8 26,2 42,7 66 87,8 84,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10,8 0 0,4 0,6 3,7 12,5 12,2 12,3 18,9 16,3 13 16,8 13,1 11,7 8,4 7,8 8,4 8,1 6,9 13 13 21,2
VI. Nemoci nervové soustavy 9,6 7,6 6,3 3,2 3,7 2,9 3,4 2,6 22 4,4 4,5 6,7 7,8 10,5 12,2 15,9 19,1 22,4 24,1 27,1 26 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 3 1,6 1,2 0,7 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 1,5 2 2,8 3,2 4,3 4,1 7,1 3,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,1 3 1,6 1,7 1,4 1,4 1,1 0,7 1,4 1,6 1,9 1,7 1,7 2,2 3,4 3,3 3,9 4,3 5,5 3,5 3,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 43,3 3 0,4 0,6 1 2,5 2,3 1,9 4,1 5,9 9,2 16,1 26,4 37,2 57,4 85 130,7 193,7 294,2 351 416,3 360,9
X. Nemoci dýchací soustavy 24,8 82,3 33,9 14,4 9,5 12,1 5,1 6 5,5 6,5 6,8 7,2 17,2 16,7 27,7 39,4 63,2 82,4 119,2 137,8 211,4 127,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 28,5 12,2 6,3 6,6 10,5 12,5 11,1 11,8 12,2 15,3 16,9 23,6 25 34,4 41 53,4 57,1 84,3 101,3 121,3 123,6 63,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,3 6,1 2 1,4 2 6,8 4,3 2,6 3,1 4,2 3,8 5,3 7 7,5 8,8 11,4 10,1 13,3 20,7 15,3 16,3 42,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,1 1,5 1,2 2,3 4,4 6,8 4,3 5,1 6,5 9,7 15,2 21,9 30,3 40,4 46,3 57,5 77,2 85,7 77,8 60,1 42,3 21,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,8 18,3 5,5 3,5 3 6,8 6 7,2 7,9 8,3 11,1 14,4 13,3 18 23,1 31,1 45,4 57,6 81,3 117,8 126,8 63,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,7 0 0 0 0,3 8,9 39,2 74,1 75,9 33,1 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,5 437,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 33,5 5,1 4 2,7 1,8 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0,5 0,2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,5 24,4 6,3 3,7 8,1 10,7 2,6 2,2 2,4 2,2 2,4 3,4 4,4 6 6,3 10,4 13,9 21,4 31,7 53 58,5 21,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 26,3 12,2 10,7 6,6 10,1 16 12,8 10,1 12,2 11,3 18,2 15,4 18,2 22,7 31,3 30,4 49,9 74,7 117,1 222,6 217,9 254,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30,8 930 3,9 2,9 3,4 6,1 13,1 26,5 37,8 27,6 16,4 13,7 17,2 23,7 26,1 32,1 41,2 43,8 31 17,7 9,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 311,4 1 614,6 112,5 69 77,7 124,8 129,5 174,4 224,5 160,8 151,6 182,9 226,6 295,1 388,6 495 675,8 858,8 1 103,6 1 358,2 1 515,4 1 231,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,2 4,6 3 3,6 3,3 6,5 8,6 13,8 33 22,8 42,5
nemocných (LDN) II. Novotvary 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,7 2,4 6,2 10,4 13,3 16,5 20,9 25,5 41,2 35,8 21,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,4 1,3 1,4 9 13 19,5 21,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,8 0,2 0 1,5 2,2 5,4 11,4 11,4 20 37,2 57,7 42,3 63,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 2,2 1,2 0,7 0,9 0,7 4,2 16,7 7,6 38,9 61,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,9 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,8 2,6 0,5 3,2 4,5 7 12,6 10,1 17,6 35,8 36,5 58,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 2,1 1,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 28,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 7,9 8,7 13 27,7 33,2 65,8 139,5 239,7 440,6 598,4 594,5
X. Nemoci dýchací soustavy 9,8 0 0,4 0,3 0 0 0,3 0,2 0,7 3 0,4 3,4 1,2 6,2 15,4 17,1 24,3 38,6 86,1 97,8 110,6 297,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1 1 5,5 4,8 5,7 6,5 18,6 17,2 36,5 87,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,4 1,9 1,5 2,7 4 3,6 3,8 23,4 20 55,3 21,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,9 1,7 2,9 8 7 11,2 22,4 31,9 64,1 102,5 78 21,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0,7 1,4 3,1 8,8 13,8 33,1 53 113,8 106,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0,2 0,2 0,7 2,7 4,3 4,5 5,7 13,8 45,9 32,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,8 0 0 0 0 0,4 0,3 0,2 2,2 7,3 4,9 4,3 2,7 12,5 16,3 20,4 37,3 81,4 223,2 302,7 406,5 339,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,6 0 0 0 0 0 0 0,5 0,7 0,6 0,8 0,2 4,6 6,2 10 13,8 14,9 26,2 39,3 66 117,1 169,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 104,8 0 0,4 0,3 0 0,4 0,9 1,2 5 13,5 15 25,7 36,1 71,1 115,4 155,5 238 444,6 872,1 1 390,0 1 834,1 1 698,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 99,6 0 0 17 55,4 43,1 59,1 114 159,9 72,9 84,1 88,7 230,2 133,4 108,4 62,4 101,5 136,1 212,9 261,5 208,1 467,1
VI. Nemoci nervové soustavy 10 0 0 0 0 0 0 0 9,1 0 0 0 0 5,7 8,8 4 36,6 38,1 128,8 95,4 191,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 109,7 0 0 17 55,4 43,1 59,1 114 169 72,9 84,1 88,7 230,2 139,2 117,2 66,5 137,8 174,2 341,7 356,9 400 467,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0,5 1,7 0,2 0,2 1 3,3 2,1 0 0 0
II. Novotvary 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 1,7 0,5 2,5 3,6 4,5 6,8 2,9 11 42,4 42,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 1,2 3,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,5 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,7 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,7 0 1,6 0,9 1,7 3,2 0,6 2,4 3,8 1,2 3,4 2,4 2,4 2,5 2,9 5,7 2,9 5,2 6,9 1,2 9,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,2 0,9 1,9 2,2 2,2 4,1 6,4 9,1 5,7 9,6 18,8 74,8 382,2
X. Nemoci dýchací soustavy 2,2 0 13,4 12,4 6,4 1,1 0 0 0 0 0 1,2 0,2 0,2 1,1 1,9 0,6 3,8 4,8 2,4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,1 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 1,4 1,9 5 5,6 9,5 16,1 23,7 27,9 31,4 13,8 7,1 0 21,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 1,2 0,6 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 1,5 0,4 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,7 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,5 0,2 0 0,2 0,7 0,7 0,7 2,1 3,2 2,4 5,5 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,1 0 0 0 0 0 0,3 1 3,6 3,6 2,1 3,8 3,6 8,5 14,1 26,1 33,1 35,7 30,3 9,4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 27,3 1,5 17 16,1 11,5 5,3 2 4,6 7,9 6,7 8,5 16,3 15,8 27,9 43,1 71,5 86,9 91,4 84 81,3 130,1 403,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,8 15,2 9,1 4,9 4,4 7,5 4,8 3,8 4,3 3,4 6,4 5 11,9 12,2 14,1 19,2 31,8 47,6 53 68,3 84,6 63,7
péče celkem II. Novotvary 39,1 6,1 6,3 5,8 4,1 5 4,3 4,8 6,2 7,5 15,6 28,1 33 52,4 83,2 95,7 123,9 113,8 128,1 169,6 143,1 84,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,4 0 0,8 0,6 0,7 0,4 0 0,7 0,5 0,4 0,8 1,4 1,2 1,5 2,9 5,5 8,1 12,4 25,5 40,1 52 42,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,3 18,3 10,7 6,3 7,4 4,3 1,7 1,7 2,9 3,2 3 4,8 7,3 12 16,8 28,3 32,1 46,7 79,9 123,7 126,8 148,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 112,7 0 0,4 17,5 59,1 56 71,6 126,3 178,8 89,2 97,4 107,7 244,3 145,9 117,9 71 114,2 161,4 228 313,3 282,9 488,3
VI. Nemoci nervové soustavy 27,2 7,6 7,5 4 5,4 6,1 4,3 5,1 35,9 6,3 10,5 9,6 13,3 22,9 31,3 38,2 68,4 82,8 195 160,2 286,2 21,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,5 3 1,6 1,7 0,7 0,4 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 1,5 2 2,8 3,2 4,3 4,1 10,6 3,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,2 3 1,6 1,7 1,4 1,4 1,1 0,7 1,4 1,6 1,9 1,9 1,7 2,2 3,4 3,3 3,9 4,3 7,6 4,7 3,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 75 3 0,4 0,6 1 2,5 2,3 2,6 4,1 6,3 11,1 25,7 37,6 52,4 89,1 124,9 205,6 338,9 543,5 809,3 1 089,4 1 337,6
X. Nemoci dýchací soustavy 36,7 82,3 47,7 27,3 15,5 13,5 5,4 6,3 6,5 9,3 7,1 11,8 18,7 23,2 44,2 58,4 87,9 124,2 210,1 236,8 322 424,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 32,1 12,2 6,3 6,6 10,5 12,5 11,1 11,8 12,2 15,3 17,3 24,5 26 39,9 45,8 59,4 66,2 102,3 118,5 159 211,4 84,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,5 6,1 2,4 1,4 2 6,8 4,3 2,6 3,1 4,6 3,8 6,7 9 9 11,6 15,7 13,6 17,1 43,4 35,3 74,8 63,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 40,8 1,5 1,6 2,3 4,4 6,8 4,5 5,1 6,7 11,9 18,1 28,4 38,8 57,9 69,4 92,6 127,4 149 156,4 169,6 120,3 63,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,2 18,3 5,5 3,5 3 6,8 6 7,2 7,9 8,3 11,1 14,9 13,6 18,7 24,5 34,2 54,2 71,9 115 169,6 237,4 169,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,7 0 0 0 0,3 8,9 39,2 74,1 75,9 33,1 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,5 437,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 33,5 6,3 4,9 2,7 2,1 0,3 0,5 0,2 0,4 0,4 0,5 0,2 0 0,5 0 0,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,8 25,9 6,7 4 8,4 10,7 2,6 2,2 2,4 2,2 4,3 3,6 4,6 6,7 9,5 14,7 18,8 27,1 45,5 99 91,1 21,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 47,8 12,2 10,7 6,6 10,1 16 13,3 10,3 15,1 18,8 23,1 19,9 21,3 35,9 48,3 52,9 90,2 158,5 345,8 525,4 624,4 594,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 45,5 930 3,9 2,9 3,4 6,1 13,3 28,1 42,1 31,7 19,2 17,8 25,2 38,4 49,9 71,9 89,5 105,7 100,6 91,9 123,6 169,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 553,1 1 616,1 129,8 102,4 144,5 174 191,1 294,4 406,4 253,9 259 313,4 508,6 533,3 664,1 788,5 1 138,9 1 569,0 2 400,8 3 186,5 3 879,7 3 800,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)