8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 59,8 1,4 2,6 1,6 1,3 2,4 1,5 1 1 1,3 2,1 2,2 2,8 3,3 4,8 5,3 6,3 6,2 6,8 3,8 1,7 0,3
II. Novotvary 196,2 0,8 1,3 0,5 1,6 0,7 1,3 1,9 2,4 4,4 7,6 9,6 12,3 17,7 28,8 33,8 30,7 20,1 13,4 5,6 1,6 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 18 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,5 0,2 0,9 0,5 0,8 1,1 1,7 2 2,4 2,6 2,4 1,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 65,4 1,4 4,2 2,3 1 1,1 0,9 1 0,8 1,5 1,6 1,7 2,9 3,8 5,8 7 6,7 6,5 7,1 5,4 2,4 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 64,2 0 0,2 0,2 0,6 3,1 3,6 5,1 6,6 10,1 6,5 5,3 5,4 5,4 3,4 2,6 1,9 1,3 1,6 0,9 0,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 50,2 0,7 0,8 0,9 0,8 1,1 1,2 1 1,4 2,3 2,3 2,9 3,3 4 4,3 6,1 5,1 3,9 5,2 2,3 0,4 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 8,6 0,1 0,4 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,5 0,7 0,8 1,1 1 0,8 0,7 0,3 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,3 0,3 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 1,2 1,3 1,3 1,5 1,3 0,9 0,5 0,2 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 294,9 0 0,1 0,1 0,4 0,7 0,7 1,5 1,7 2,9 5,2 7,5 10,3 16,2 28,6 38,4 40,3 46 45,9 34,1 12,4 1,8
X. Nemoci dýchací soustavy 160,9 6,7 8,8 8,9 1,9 3,8 2,1 2,5 2,5 2,9 3,2 4,2 5,2 9,2 11,3 16,4 18,5 17,6 16,2 12,8 5,4 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 181,9 0,9 1,9 2,1 2,9 3,9 3,6 5 5,1 8 9 9,5 10 13,7 18,5 23,3 19,1 15,9 14,9 11,2 3,3 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 38,4 0,4 0,5 0,4 0,8 1,5 1,7 1,2 1,2 1,7 2 2,1 2,9 3,5 4,1 3,8 2,3 3,2 2,3 2,3 0,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 166,7 0,4 0,3 0,5 1,3 2 1,8 2,2 3,3 6,1 8,3 8,8 11,9 17 19,7 23,9 23,5 17 12,8 4,5 1,4 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 118,3 1 1,5 1,1 0,8 1,9 2,6 2,6 3,4 4,6 5,5 5,8 6,8 8,2 9,8 14,4 13,1 11,8 12,9 7,8 2,6 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 102,3 0 0 0 0 3,3 13,5 32,2 33,4 16 3,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 33,6 33,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8 2,7 1 1,6 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 49,2 1,1 1,7 1,4 2,2 2,8 0,8 0,9 0,9 1,7 1,6 1,3 1,8 2,4 3 4 4,8 5,5 5,6 4,2 1,2 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 173,5 1,2 3,3 2,4 2,8 4,7 5,2 5,4 5,7 5,6 7,3 6,6 7,3 10 11,6 15 15 16,8 18,7 18,4 9,5 0,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 194,9 57,7 1,2 0,6 0,8 2,1 4,2 10,6 17,2 14,7 8,5 6,1 7 7,6 12,3 14,8 13,5 8,5 5 2,2 0,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 999,1 110,6 30,8 26,1 20,6 36 45,7 75 87,9 85,2 75,9 75,7 92,2 125,1 169,2 213,5 205,4 184,4 172,1 118,2 44,3 5,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 17,9 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0 0,5 0,6 0,5 2 2,1 1,1 1,6 1 2,1 2,3 2,6 0,7 0,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 32,5 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,4 1,3 2,9 3 4,3 5,9 5,3 5,5 2,7 0,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 1 0,3 0,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 34,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,9 0,1 2,2 1,8 2,4 3,6 3,7 4,1 5,8 6,4 2,4 0,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,2 0,6 0,2 0,3 0,9 0,7 1,3 1,4 4,1 2,8 0,8 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 34,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,4 0,4 1,3 1,6 2,4 3,9 3,4 7,3 6,4 4,5 2 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 205,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,6 2,3 5 7,1 11,4 15,2 16,6 29,8 47,7 40,8 23,9 3,9
X. Nemoci dýchací soustavy 59,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,2 1,5 1,2 6 4,2 5,9 8,2 8,9 10,4 8,2 3,4 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 27,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 1,1 1,5 1,1 3,4 3,4 4,2 3,5 2,7 3,9 1,9 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,6 3 2,1 1,4 1 1,5 1,9 1,9 0,7 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 60,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,5 0,3 0,7 1,5 4,5 6,2 8,8 6,4 9 10,3 8,6 2,7 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 0,5 0,6 2,4 3,4 3 6,5 4,4 3,2 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 1,3 0,6 2,5 2,9 2,1 0,7 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 134,5 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,9 1 0,9 2,5 2,7 4 5,5 9,1 12,7 19,2 29,1 28,8 16 1,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 34,2 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0 0 0,6 0,8 2,5 2,7 4,3 4,9 4 4,8 5,7 2,7 0,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 707 0 0 0 0 0,1 0,6 1,6 1,9 3,7 5,8 10,9 20,9 37,3 46,5 65,8 73,5 101,6 141,5 123,8 62,1 9,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 613,8 0 0 5 16,6 10,5 23,8 55 62,1 58,4 49,9 36,9 67,3 42,5 40 40,1 25,1 24,4 29 15,4 11,3 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 51,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,2 0 0,6 0,7 1,7 13,5 9,3 18,1 3,3 2,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 665,8 0 0 5 16,6 10,5 23,8 55 62,1 58,4 51,3 37,1 67,4 43 40,7 41,8 38,7 33,7 47,4 18,8 14,1 0,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0,6 0,1 0,6 0,1 0,8 0,7 0,3 0 0
II. Novotvary 12,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,8 1,7 1,8 2 2 2 0,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,2 0 0 0,2 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 14 0 0,5 0,2 0,3 1,2 0,8 1,9 1,5 0,5 0,3 1 0,8 1,3 0,5 1,5 0,7 0,5 0,7 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 20,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,5 0,5 2,2 2,6 3,7 2,3 2,5 3,6 1,7 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 12,1 0 2,1 3,9 1,9 0,4 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0,5 0,1 0,4 0,5 0,6 0,7 0,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38,8 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,6 0,9 1,8 2,2 3,5 6,1 7,4 7,9 4,6 2,4 1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,4 0 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,6 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,6 0,4 0,6 0,3 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 36,6 0 0 0 0 0 0,6 0,4 0,6 0,5 0,9 1,3 1 3,3 4,1 6,5 7,2 6 2,9 1,1 0,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 145 0 2,9 4,6 2,8 2,1 1,5 2,7 2,7 2,2 2,7 5,4 5 11,3 14,3 21,3 22,8 17,3 12,4 8,4 2,5 0,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 81,6 1,4 2,6 1,6 1,3 2,4 1,6 1,5 1,2 2 2,7 2,6 4,8 6,1 5,9 7,6 7,4 9,1 10,1 6,8 2,5 0,3
péče celkem II. Novotvary 240,7 0,8 1,3 0,5 1,6 0,7 1,3 1,9 2,6 4,4 7,7 10,1 13,6 21,8 32,6 39,7 38,4 27,4 20,8 10,3 3 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 19,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,5 0,2 0,9 0,5 0,8 1,1 1,7 2,1 2,5 3,7 2,6 1,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 101,1 1,4 4,2 2,5 1,4 1,4 0,9 1,1 0,8 1,5 2,6 1,8 5,1 5,6 8,2 10,8 10,5 10,6 12,9 11,8 4,8 1,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 692,8 0 0,2 5,2 17,2 13,6 27,4 60,2 68,7 68,8 56,7 42,8 73 48,2 44,5 43,4 28,4 27,3 34,6 19,2 12,3 1,1
VI. Nemoci nervové soustavy 150 0,7 1,3 1,1 1,1 2,3 2,2 2,9 3,1 2,9 4,4 4,6 5,4 7,5 7,8 13,2 22,8 21 30,3 10,1 5,2 0,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 9 0,1 0,4 0,6 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,5 0,7 0,8 1,1 1 0,8 0,8 0,3 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,3 0,3 0,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 1,2 1,3 1,3 1,5 1,3 0,9 0,5 0,2 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 521,3 0 0,1 0,1 0,4 0,7 0,7 1,6 1,7 3,8 7 10,2 15,8 23,8 42,3 56,2 60,6 78,1 96,1 78,5 37,9 5,9
X. Nemoci dýchací soustavy 232 6,7 10,9 12,8 3,8 4,3 2,1 2,5 2,6 3,2 3,5 6,2 6,6 15,7 15,7 22,7 27,2 27,1 27,3 21,2 8,8 1,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 209,5 0,9 1,9 2,1 2,9 3,9 3,6 5 5,1 8,2 9,4 10,5 11,5 14,8 21,9 26,7 23,3 19,5 17,6 15 5,2 0,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 52,7 0,4 0,5 0,4 0,8 1,5 1,7 1,2 1,2 1,8 2 2,1 3,5 6,5 6,2 5,2 3,3 4,7 4,2 4,2 1,2 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 265,8 0,4 0,3 0,5 1,3 2 1,8 2,6 3,7 7,3 9,5 11,3 15,6 24,9 32 40,1 37,9 30,6 25,5 14,1 4,1 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 143,2 1 1,5 1,1 0,8 1,9 2,6 2,6 3,4 4,6 5,6 5,9 7,4 8,7 10,5 16,7 16,5 14,8 19,4 12,2 5,9 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 102,3 0 0 0 0 3,3 13,5 32,2 33,4 16 3,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 33,6 33,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,4 2,7 1,2 1,7 0,6 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 60,8 1,1 1,8 1,4 2,3 2,8 0,8 1 0,9 1,7 1,6 1,6 1,9 2,5 3,4 5,3 5,6 7,9 8,5 6,3 1,9 0,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 312,5 1,2 3,3 2,4 2,8 4,7 5,5 5,7 6,9 6,6 8,5 9,4 10,3 14,3 17,5 24,6 28,3 36,4 48,4 47,5 25,6 2,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 265,6 57,7 1,2 0,6 0,8 2,1 4,9 11,4 18 15,2 9,4 7,9 8,9 13,4 19,1 25,5 25,6 18,4 12,7 9 3,3 0,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 516,9 110,6 33,8 35,7 40 48,7 71,6 134,3 154,7 149,5 135,6 129,1 185,5 216,7 270,7 342,3 340,5 337,1 373,4 269,2 123,1 15,2
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 9,4 21,8 10,2 4,6 4,5 8,5 4 2,4 2,3 2,5 4,1 5,3 6,9 7,9 10,8 12,8 21,3 31 46,2 45,8 58 90,4
II. Novotvary 30,9 12,5 5,1 1,4 5,5 2,5 3,4 4,5 5,6 8,3 15 23,2 30,1 42,6 64,9 81,9 103,6 100,4 91 67,5 54,6 90,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,8 3,1 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 0,2 0,5 0,9 0,4 2,2 1,2 1,9 2,5 4,1 6,7 12 17,7 28,9 40,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,3 21,8 16,5 6,7 3,5 3,9 2,4 2,4 1,9 2,8 3,1 4,1 7,1 9,1 13,1 17 22,6 32,5 48,2 65,1 81,9 60,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10,1 0 0,8 0,6 2,1 11 9,5 12,2 15,4 19,1 12,8 12,8 13,2 13 7,7 6,3 6,4 6,5 10,9 10,8 6,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,9 10,9 3,1 2,6 2,8 3,9 3,2 2,4 3,3 4,3 4,5 7 8,1 9,6 9,7 14,8 17,2 19,5 35,3 27,7 13,6 30,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 1,6 1,6 1,4 0,7 0,4 0,3 0,5 0,5 0,8 0,4 1 1,2 1,7 1,8 2,7 3,4 4 4,8 3,6 3,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,3 4,7 3,1 1,7 2,1 1,8 1,1 1 1,2 0,9 1,4 1,9 2,9 3,1 2,9 3,6 4,4 4,5 3,4 2,4 3,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 46,4 0 0,4 0,3 1,4 2,5 1,9 3,6 4 5,5 10,2 18,1 25,2 39 64,4 93,1 136 229,7 311,6 410,9 422,9 542,2
X. Nemoci dýchací soustavy 25,3 104,4 34,5 25,8 6,6 13,5 5,6 6 5,8 5,5 6,3 10,2 12,7 22,1 25,5 39,8 62,4 87,9 110 154,2 184,2 180,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 28,6 14 7,4 6,1 10 13,8 9,5 12 11,9 15,1 17,7 23 24,5 33 41,7 56,5 64,4 79,4 101,2 135 112,6 60,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 6,2 2 1,2 2,8 5,3 4,5 2,9 2,8 3,2 3,9 5,1 7,1 8,4 9,2 9,2 7,8 16 15,6 27,7 13,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,3 6,2 1,2 1,4 4,5 7,1 4,8 5,3 7,7 11,5 16,3 21,3 29,2 40,9 44,4 57,9 79,3 84,9 86,9 54,2 47,7 30,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,6 15,6 5,9 3,2 2,8 6,7 6,9 6,2 7,9 8,7 10,8 14 16,7 19,7 22,1 34,9 44,2 58,9 87,6 94 88,7 60,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,1 0 0 0 0 11,7 35,7 77,1 77,9 30,3 7,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,3 523,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 42,1 3,9 4,6 1,7 0,7 0,8 0,5 0,7 0,4 0,4 0 0,2 0,7 0,2 0,5 0,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,7 17,1 6,7 4,1 7,6 9,9 2,1 2,2 2,1 3,2 3,1 3,1 4,4 5,8 6,8 9,7 16,2 27,5 38 50,6 40,9 120,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 27,3 18,7 12,9 6,9 9,7 16,7 13,8 12,9 13,3 10,6 14,4 16 17,9 24,1 26,1 36,4 50,6 83,9 127 221,7 324 271,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30,7 899 4,7 1,7 2,8 7,4 11,1 25,4 40,1 27,8 16,7 14,8 17,1 18,3 27,7 35,9 45,5 42,4 33,9 26,5 10,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 314,8 1 723,3 120,7 75,6 71,3 127,6 120,9 179,6 205,1 161,1 149,4 183,2 225,9 301 381,1 517,5 693 920,8 1 168,4 1 424,3 1 510,9 1 566,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,8 0 0 0 0 0 0,3 1,2 0 0,9 1,2 1,2 4,9 5,1 2,5 3,9 3,4 10,5 15,6 31,3 23,9 30,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,2 1 3,2 7 6,8 10,4 19,9 26,5 37,3 32,5 30,7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 6,8 3,6 3,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 5,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 1,8 0,2 5,4 4,3 5,4 8,7 12,5 20,5 39,4 77,1 81,9 271,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,6 0,4 1,5 0,5 0,7 2 1,7 4,4 7 27,8 33,7 27,3 210,8
VI. Nemoci nervové soustavy 5,4 0 0 0 0 0 0,3 0 0,5 0,2 0,8 1 3,2 3,8 5,4 9,5 11,5 36,5 43,4 54,2 68,2 90,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32,4 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 3,1 5,6 12,2 17,1 25,7 36,8 56 148,8 323,8 491,6 815,1 1 174,7
X. Nemoci dýchací soustavy 9,3 0 0 0 0 0,4 0 0 0,2 0,6 0,4 3,6 2,9 14,4 9,5 14,3 27,7 44,4 70,6 98,8 116 180,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0,8 2,7 3,7 2,6 7,7 8,2 14,2 17,5 18,3 47 64,8 30,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 1,5 7,2 4,7 3,4 3,4 7,5 12,9 22,9 23,9 30,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,7 0,9 0,6 1,7 3,7 10,8 14 21,3 21,6 44,9 69,9 103,6 92,1 60,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 1,5 1,2 1,4 5,8 11,5 15 44,1 53 109,1 30,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0,2 0,9 3,2 2 12,5 19,7 25,3 23,9 30,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21,2 0 0 0 0 0 0,5 0,5 2,1 1,9 1,8 6 6,6 9,6 12,4 22,1 42,8 95,9 197,6 347 545,7 512
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,4 0 0 0 0 0 0,3 1 0,5 0 0 1,5 2 6 6,1 10,4 16,5 20 32,6 68,7 92,1 150,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 111,3 0 0 0 0 0,4 1,6 3,8 4,4 7 11,4 26,4 51,2 89,7 104,7 159,5 248 507,3 960,6 1 491,7 2 118,0 2 831,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 96,7 0 0 14,5 57,4 37,2 62,9 131,7 144,9 110,5 98,2 89,3 164,9 102,2 90,1 97,2 84,7 121,8 196,9 185,6 385,4 120,5
VI. Nemoci nervové soustavy 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0,5 0 1,4 1,6 4,1 45,5 46,4 122,9 39,8 95,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 104,8 0 0 14,5 57,4 37,2 62,9 131,7 144,9 110,5 100,9 89,8 165,1 103,5 91,7 101,3 130,6 168,3 321,8 226,5 480,9 120,5
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,4 0 0 0 1,4 0,2 1,5 0,3 4 4,8 3,6 0 0
II. Novotvary 1,9 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 2,6 1,8 4,1 6,1 10 13,6 24,1 13,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0,6 1,4 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0,5 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,2 0 2 0,6 1 4,3 2,1 4,5 3,5 0,9 0,6 2,4 2 3,1 1,1 3,6 2,4 2,5 4,8 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0,4 1 1,2 1,2 5 6,3 12,5 11,5 17 43,4 58 60,2
X. Nemoci dýchací soustavy 1,9 0 8,2 11,3 6,6 1,4 0 0 0 0 0 1,2 0,5 1,2 0,2 1 1,7 3 4,8 2,4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,1 0 0 0 0 0,4 0 0,5 0,5 1,1 1,8 4,4 5,4 8,4 13,7 17,9 26,7 23 16,3 12 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,8 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,4 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,7 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0,7 0,2 0,6 0,7 0,5 1 0,9 1 2 2 4,1 3,6 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,8 0 0 0 0 0 1,6 1 1,4 0,9 1,8 3,1 2,4 7,9 9,2 15,8 24,3 30 19,7 13,3 10,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22,8 0 11,4 13,3 9,7 7,4 4 6,5 6,3 4,2 5,3 13,1 12,2 27,2 32,2 51,6 76,9 86,4 84,2 101,2 85,3 60,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,8 21,8 10,2 4,6 4,5 8,5 4,2 3,6 2,8 3,8 5,3 6,3 11,8 14,7 13,3 18,4 25 45,4 68,6 81,9 85,3 90,4
péče celkem II. Novotvary 37,9 12,5 5,1 1,4 5,5 2,5 3,4 4,5 6,1 8,3 15,2 24,4 33,3 52,4 73,4 96,2 129,6 136,8 141,2 124,1 102,3 90,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,1 3,1 0,8 0,9 0,7 0,7 0,8 0,2 0,5 0,9 0,4 2,2 1,2 1,9 2,5 4,1 7,1 12,5 25,1 31,3 47,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15,9 21,8 16,5 7,2 4,8 5 2,4 2,6 1,9 2,8 5,1 4,4 12,5 13,5 18,5 26,2 35,4 52,9 87,6 142,2 163,7 361,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 109,1 0 0,8 15,1 59,5 48,2 72,5 144,1 160,3 130,1 111,6 103,6 178,8 116 100,2 105,2 95,8 136,3 234,9 231,4 419,5 331,3
VI. Nemoci nervové soustavy 23,6 10,9 5,1 3,2 3,8 8,1 5,8 6,9 7,2 5,5 8,7 11,1 13,2 18 17,6 32 76,9 104,9 205,7 121,7 177,4 120,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 1,6 1,6 1,7 0,7 0,4 0,3 0,5 0,5 0,8 0,4 1 1,2 1,7 1,8 2,7 3,4 4 5,4 3,6 3,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,3 4,7 3,1 1,7 2,1 1,8 1,1 1 1,2 0,9 1,4 1,9 2,9 3,1 2,9 3,6 4,4 4,5 3,4 2,4 3,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 82,1 0 0,4 0,3 1,4 2,5 1,9 3,8 4 7,2 13,8 24,7 38,7 57,3 95,3 136,2 204,5 390 652,4 945,9 1 292,6 1 777,1
X. Nemoci dýchací soustavy 36,5 104,4 42,7 37,1 13,1 15,2 5,6 6 6,1 6,1 6,9 15 16,2 37,8 35,4 55 91,8 135,3 185,3 255,5 300,1 361,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 33 14 7,4 6,1 10 13,8 9,5 12 11,9 15,5 18,5 25,4 28,2 35,6 49,3 64,7 78,6 97,4 119,5 180,7 177,4 120,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,3 6,2 2 1,2 2,8 5,3 4,5 2,9 2,8 3,4 3,9 5,1 8,6 15,6 14 12,6 11,1 23,5 28,5 50,6 40,9 30,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 41,9 6,2 1,2 1,4 4,5 7,1 4,8 6,2 8,6 13,8 18,7 27,3 38,2 59,9 72,1 97,2 127,9 152,8 173,1 169,9 139,8 90,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,5 15,6 5,9 3,2 2,8 6,7 6,9 6,2 7,9 8,7 11 14,3 18,1 20,9 23,7 40,5 55,7 73,9 131,7 147 201,2 90,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,1 0 0 0 0 11,7 35,7 77,1 77,9 30,3 7,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,3 523,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 42,1 4,7 4,9 2,1 0,7 0,8 0,5 0,7 0,4 0,4 0 0,2 0,7 0,2 0,5 0,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,6 17,1 7,1 4,1 8 9,9 2,1 2,4 2,1 3,2 3,1 3,9 4,7 6 7,7 12,8 18,9 39,4 57,7 75,9 64,8 180,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 49,2 18,7 12,9 6,9 9,7 16,7 14,5 13,6 16,1 12,5 16,7 22,7 25,2 34,4 39,4 59,6 95,5 181,8 328,6 572,4 873,1 783,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 41,8 899 4,7 1,7 2,8 7,4 13 27,3 42 28,7 18,5 19,1 21,8 32,2 43 61,8 86,4 91,9 86,2 108,4 112,6 150,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 553,8 1 723,3 132,5 103,3 138,4 172,6 189,4 321,5 361 282,7 266,8 312,4 454,5 521,4 609,8 829,8 1 148,8 1 683,3 2 535,0 3 243,8 4 198,5 4 578,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)