8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 153,7 4,5 6,3 4,5 3,5 5,2 2,4 2,7 2,3 3 4,1 3,9 5,1 7,5 11 17,9 18,6 20,2 15,2 11 4,5 0,5
II. Novotvary 343,4 0,5 1 1,7 0,7 1 1,4 3,6 3,6 6,4 11,1 15,4 23,1 28,8 44,8 55 58,4 43,7 25,9 13,7 3,2 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 43,1 0,2 0,6 0,7 0,6 1 0,2 0,3 0,2 0,3 1 0,8 1,1 1,7 3 3,9 6,1 7,3 7,3 4,5 2 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 164,2 2,9 6,4 2,9 2,7 2,6 2,1 2,5 2,2 3,1 3,1 5,1 6,7 7,6 11,8 17,2 18,6 21,2 17,7 19,8 7,2 0,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 136,9 0,1 0,4 1 2,3 7,2 6,9 6,7 8,4 8,6 10,7 10,7 11,9 10,3 8 8 8,6 6,7 7,4 8,7 4,1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 138,9 2,9 2,2 2,8 2,5 2,7 2,2 2,3 3,5 4,5 5,9 6,7 10,3 9,7 12,4 14,5 16,6 16,5 11,8 7,3 1,4 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 17,7 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 1,1 1,9 1,9 2,5 2,5 2,1 1,2 0,6 0,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 22,6 0,3 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,6 0,4 0,8 1,5 1,1 1,6 1,6 2,1 2,7 2,7 1,7 1,5 1 0,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 735,3 0,6 0,5 0,7 1,1 1,3 1,3 1,6 2,9 4,4 9,5 13,6 26 37 65,3 94,6 112 123,6 110,9 85,8 36,1 6,3
X. Nemoci dýchací soustavy 374,9 13,8 21 9,1 8 5,6 3,6 3,8 5,3 5 6,2 6 9,7 12,8 25,3 38,4 45,1 47,5 45,4 42 18,4 3
XI. Nemoci trávicí soustavy 371,4 2,1 3 5,4 7,2 8,8 6,2 9,5 9,2 12,8 17,5 18,3 24 28,3 35,4 41,3 41,6 38,4 30 22,2 9 1,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 66 0,9 1,1 0,9 1 1,6 2 2,5 2 3,2 3,3 3,4 3,3 4,8 5,7 7,2 7,1 6,2 4,5 3,6 1,7 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 358,2 0,4 0,9 1,2 2,3 3,9 2,1 2,7 4,4 8 13 15,5 23,4 28,3 36,3 46,2 52,3 51,9 35,4 22,7 6,3 0,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 258,2 2 2,1 2,4 2,8 4,6 3,8 5,6 6,1 7 9,4 10,2 12,2 13,6 20,6 29,3 33 35,3 26,9 20,7 8,6 1,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 173,4 0 0 0 0,1 6,1 25,2 57,1 53,4 25,2 6,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 68,7 68,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 14,5 5,4 1,7 2,8 1,3 0,8 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 90,1 2,4 3,6 1,6 4,1 5,2 1,3 1,2 1,6 1,7 2,4 2,5 3 3,8 6,7 9,1 9,8 11,2 8,6 7,3 2,4 0,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 458,5 1,8 5,8 6,1 8,2 7,7 7,3 8,2 10 10,7 15,5 15,1 21,6 24,2 32,8 39,9 48,5 56,8 58,5 53,1 21,9 4,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 602,1 110,6 2,5 2,6 2,2 3,6 10,8 20,8 27,9 22,4 17,9 17,7 22,1 29 45,5 59,1 64,3 66,2 45,3 24,8 6,3 0,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 591,9 220,3 60,4 47,6 51,5 69,5 79,7 132,1 143,8 127,9 139,1 147,2 206,3 250,9 368,7 486,9 546,1 556,7 453,4 348,5 133,7 21,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,6 0,4 0,1 0,9 1 1 0,2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,8 1,9 1,7 2,9 3,5 1,5 1,7 0,5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,6 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 24,3 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,2 0,6 0,3 0,4 0,9 2,5 1,8 2,3 6,2 4,9 3,5 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 33,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,5 0,5 0,5 2 2,5 1,7 4,3 5,1 5,8 5,1 3,6 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 35,4 0 0 0 0 0 0,2 1,6 0,2 0,1 0,7 1 2,3 2,9 2,3 3,2 5,2 6,9 4 4 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,3 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 91,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,2 2,6 6,2 8,2 12,8 14,4 16,1 18,3 10,5 0,9
X. Nemoci dýchací soustavy 47,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1,1 1,2 3,5 4,3 6,5 9,4 8,7 6,7 3,9 1,1 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 14,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0,6 0,4 1,3 1,3 1,3 1,8 2,1 1,5 3 0,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0 0,4 0,1 0,8 0,7 1,6 1,1 1,2 0,5 0,7 0,1 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 51,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,5 1 1,4 2,8 4,4 8,1 8,4 11,1 9,2 4,3 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 13,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 1,5 1,4 2 3,6 2,4 1,3 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,1 0,6 0,2 1,2 2,1 3,4 3,4 5,6 4,5 3,2 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 51,3 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,4 0,1 0,3 1,8 1,4 3,8 6,2 4,8 9,2 16 5,2 1,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 88,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 2,5 5,4 8,4 11,4 10,8 12,8 13,4 16,2 4,6 1,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 507,8 0 0 0 0 0,1 0,3 1,8 1,6 2,6 3,4 6,3 10,7 24 35 50,9 70 77,1 87,1 91,2 39,9 5,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 863,5 0 0,2 11,2 28,6 26,6 50,9 82 88,9 70,4 73 63,5 75,7 63,6 71,8 40,5 32,1 39,7 18,7 20,5 5,1 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 10,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 1,7 0,6 1,9 3,3 2,3 0,2 0,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 873,8 0 0,2 11,2 28,6 26,6 50,9 82 88,9 70,4 73,1 63,5 75,7 63,6 73,5 41,2 34 43 20,9 20,7 5,2 0,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,7 0,1 0 0,1 0 0 0 0
II. Novotvary 40,4 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,2 0,3 0,7 1 3 5,5 5,9 7,3 8,5 3,7 3,6 0,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,2 0 0 0,9 4,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,3 0 0,1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,8 0 0 0,1 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 65,4 0 0,3 0,6 0,8 1 1,6 3,6 2 2,2 4,2 5,4 3,6 4,8 7 8,4 6,4 3,8 8,6 0,6 0,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 84,6 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,8 0,7 2,8 3,7 4,2 9,7 11,9 13,8 17,3 11 5,3 2,1 0,7 0
X. Nemoci dýchací soustavy 86,3 0,1 27,6 39,9 16 1,6 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,3 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,9 0 0 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 115,9 0 0 0,4 0,9 0,4 0,3 0,7 1,1 2 6,4 7,3 10,1 10,8 13,3 15,3 17,1 17,3 8,9 3,3 0,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,7 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,8 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0,3 0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 51,5 0 0 0,1 0 0,2 0,6 0,9 1,1 0,5 1,9 2,6 2,8 3,4 3,9 7 7,4 7,7 5,7 4,9 0,6 0,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 158,4 0 0 0,1 0 0,5 1,5 1,9 5,1 5,2 5,1 3,9 8,9 12,3 20,4 26,2 26,7 23,5 12,6 4,1 0,3 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 616,6 0,1 28,4 42,8 22,8 4,6 4,8 7,5 10,4 10,8 21,1 24 31,4 44,8 63,3 77,4 82,9 72,2 45,6 18,8 2,6 0,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 159,6 4,5 6,3 4,5 3,5 5,2 2,4 2,7 2,3 3 4,1 3,9 5,7 7,5 12,3 18,4 18,7 21,1 16,2 12 4,7 0,5
péče celkem II. Novotvary 398,6 0,5 1 1,7 0,8 1 1,4 3,9 3,6 6,6 11,4 16,3 24,1 32,5 52,3 62,6 68,6 55,6 31 19 4,3 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 45,5 0,2 0,6 0,7 0,6 1 0,2 0,3 0,2 0,3 1 0,8 1,1 1,9 3,1 4,2 6,7 7,6 7,8 4,7 2,1 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 195,7 2,9 6,4 3,8 7,2 3,3 2,1 2,5 2,6 3,1 3,3 5,7 7 8,3 13,1 20 20,4 23,7 23,8 24,7 10,7 1,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 034,4 0,1 0,6 12,3 30,8 33,8 58,2 88,7 97,4 79,7 84,2 74,7 88,1 75,9 82,2 50,2 45 51,5 32,1 34,3 12,8 1,5
VI. Nemoci nervové soustavy 249,9 2,9 2,5 3,4 3,4 3,6 4 7,4 5,7 6,8 11 13 16,2 17,3 23,5 26,7 30,2 30,6 26,6 12,2 2,7 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 18,2 0,2 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,6 1,1 1,9 1,9 2,5 2,5 2,3 1,3 0,6 0,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 23,6 0,3 0,9 0,8 0,5 0,4 0,3 0,6 0,4 0,8 1,5 1,1 1,6 1,6 2,1 3 2,9 1,7 1,7 1 0,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 911,8 0,6 0,5 0,7 1,1 1,5 1,5 1,7 3,7 5,1 12,3 18 31,5 49,3 83,4 116,6 142,2 148,9 132,4 106,2 47,3 7,3
X. Nemoci dýchací soustavy 508,5 13,9 48,6 48,9 23,9 7,3 3,6 3,8 5,3 5,2 7,1 7,2 10,8 16,6 29,5 44,9 54,7 56,3 52,2 46 19,5 3,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 386,6 2,1 3 5,4 7,2 8,8 6,2 9,5 9,2 13,3 17,6 19,3 24,4 29,6 36,8 42,6 43,4 40,5 31,6 25,2 9,7 1,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 74,9 0,9 1,1 1,3 1,4 1,6 2 2,5 2,1 3,7 3,3 3,8 3,4 5,6 6,3 8,8 8,2 7,4 5 4,2 1,7 0,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 525,8 0,4 0,9 1,6 3,3 4,2 2,4 3,4 5,6 10,1 19,6 23,4 34,5 40,6 52,4 65,9 77,5 77,7 55,4 35,1 10,8 1,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 272,4 2 2,1 2,4 2,8 4,6 3,8 5,6 6,1 7 9,4 10,2 12,2 14,3 21,2 30,9 34,4 37,4 30,5 23,1 10 2,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 173,4 0 0 0 0,1 6,1 25,2 57,1 53,4 25,2 6,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 68,7 68,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 15,1 5,4 1,7 3,1 1,4 0,8 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 116,9 2,4 3,7 1,6 4,1 5,2 1,3 1,2 1,8 2,2 2,5 2,6 3,9 4 8 11,6 13,4 14,7 14,5 11,8 5,6 0,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 561,3 1,8 5,8 6,2 8,2 7,9 8 9,2 11,8 11,2 17,9 17,8 24,7 29,5 38 50,7 62,2 69,3 73,4 73,9 27,7 6,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 848,9 110,6 2,5 2,7 2,2 4,2 12,5 23 33,1 27,8 23,4 22,1 33,4 46,7 74,2 96,7 101,7 102,5 71,3 45,1 11,1 2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 590,1 220,4 89 101,6 102,9 100,7 135,7 223,4 244,7 211,8 236,7 241 324,1 383,3 540,5 656,4 733 749 607,1 479,1 181,3 28,4
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,7 37,6 13,3 7 5,9 9,5 3,7 3,3 2,9 3,4 4,1 4,6 5,9 9,8 13,4 22,6 30,6 47 61,5 74,2 89 61,3
II. Novotvary 28,4 4 2,1 2,6 1,3 1,8 2,2 4,5 4,4 7,4 11,1 18,2 26,9 37,6 54,7 69,7 96 101,7 104,5 92,5 63,2 33,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,6 1,3 1,3 1,2 1 1,9 0,3 0,4 0,3 0,3 1 1 1,2 2,2 3,7 5 10,1 17 29,6 30,2 39,7 27,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,6 24,2 13,5 4,6 4,7 4,8 3,2 3,1 2,7 3,5 3,1 6 7,8 9,9 14,4 21,8 30,5 49,4 71,3 134,4 140,8 97
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,3 1 0,8 1,6 3,9 13,2 10,6 8,2 10,5 9,9 10,7 12,7 13,8 13,5 9,7 10,1 14,2 15,7 30 58,8 80,5 15,2
VI. Nemoci nervové soustavy 11,5 23,9 4,6 4,4 4,3 4,9 3,4 2,8 4,4 5,2 5,9 7,9 12 12,6 15,2 18,3 27,3 38,4 47,6 49,4 27,5 30,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,5 1,3 1 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,6 0,7 1,2 2,4 2,3 3,1 4,1 4,8 5 4 5,6 2,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 2,7 1,7 1 0,9 0,8 0,5 0,7 0,5 0,9 1,5 1,3 1,8 2,1 2,6 3,4 4,5 4 5,9 6,7 6,5 2,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 60,9 5,3 1 1,1 1,9 2,4 2 1,9 3,6 5,1 9,5 16,1 30,4 48,4 79,8 119,8 184,1 287,9 448,1 581 707,7 730,9
X. Nemoci dýchací soustavy 31 115,1 44,6 14,2 13,6 10,3 5,6 4,6 6,6 5,8 6,2 7,1 11,3 16,7 30,8 48,6 74,1 110,6 183,4 284,6 360,7 344,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 30,8 17,9 6,4 8,5 12,3 16,1 9,6 11,7 11,5 14,6 17,5 21,7 28 37 43,3 52,3 68,3 89,4 121 150,3 176 135,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,5 7,8 2,4 1,4 1,7 3 3,1 3 2,4 3,6 3,3 4 3,8 6,2 6,9 9,1 11,7 14,4 18 24,1 33,1 13
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 29,7 3,2 2 1,9 4 7,1 3,2 3,3 5,5 9,2 13 18,4 27,3 37 44,3 58,4 86 121 142,9 153,5 123,1 94,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,4 17,1 4,5 3,8 4,8 8,5 5,9 6,9 7,7 8 9,4 12,1 14,2 17,8 25,1 37 54,3 82,3 108,7 139,9 168,8 213,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,4 0 0 0 0,1 11,2 38,7 70,1 66,6 28,8 6,1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,7 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 44,9 3,6 4,5 2,2 1,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,5 20 7,7 2,5 7 9,5 2 1,5 2 1,9 2,4 2,9 3,5 4,9 8,2 11,6 16,2 26,2 34,6 49,3 47,4 66,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 38 15,1 12,4 9,6 13,9 14 11,3 10,1 12,5 12,2 15,5 17,8 25,2 31,6 40 50,5 79,7 132,4 236,2 359,4 430,5 543,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 49,9 923,4 5,2 4 3,8 6,6 16,6 25,6 34,8 25,6 17,9 20,9 25,8 38 55,5 74,8 105,6 154,2 182,9 167,7 123 79,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 380,3 1 839,5 128 74,6 87,7 127,1 122,4 162,3 179,4 146,3 139,2 174 240,4 328 450,2 616,2 897,3 1 296,4 1 831,4 2 360,0 2 623,0 2 492,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,8 0,5 0,2 2 3,9 7 3,7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 1 2,3 2,2 4,7 8,1 6 11,4 10,4 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,4 0,9 0,6 2 1,6 1,2 11,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,2 0,7 0,4 0,6 1,1 3,1 2,9 5,4 24,9 33 68,2 41,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 0,5 0,6 0,6 2,5 3 2,2 7,1 12 23,5 34,5 71,2 79,6
VI. Nemoci nervové soustavy 2,9 0 0 0 0 0 0,3 2 0,2 0,1 0,7 1,1 2,7 3,8 2,8 4 8,6 16,1 16 27,2 19,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 1,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,4 3,4 7,6 10,3 21,1 33,4 65,2 124 206,2 107,8
X. Nemoci dýchací soustavy 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 1,3 1,4 4,5 5,2 8,3 15,5 20,2 27,2 26,7 22 15,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,1 0,7 0,5 1,6 1,6 1,7 2,9 4,9 6,2 20,2 15,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0 0,5 0,1 1 0,8 2 1,8 2,8 2 4,6 1,1 34,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,6 1,1 1,8 3,4 5,6 13,3 19,6 45 62,4 83,5 35,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,7 1,8 2,2 4,7 14,6 16,3 26,3 45,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,2 0,7 0,3 1,4 2,7 5,5 8 22,8 30,4 62,3 15,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0,4 0,1 0,4 2,4 1,7 4,9 10,3 11,1 37,2 108,3 101,8 150,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7,3 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,7 2,9 7 10,2 14,4 17,7 29,9 54,3 110 89,8 136,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 42,1 0 0 0 0 0,1 0,5 2,2 2 3 3,4 7,4 12,5 31,3 42,8 64,4 115 179,6 351,9 617,4 782,2 673,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 71,5 0 0,5 17,5 48,6 48,6 78,1 100,7 110,9 80,6 73 75,1 88,2 83,1 87,7 51,3 52,7 92,4 75,4 138,6 99,7 76,8
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 2 0,8 3,2 7,8 9,2 1,5 1,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 72,4 0 0,5 17,5 48,6 48,6 78,1 100,7 110,9 80,6 73,2 75,1 88,2 83,1 89,7 52,1 55,9 100,2 84,6 140,1 101,3 76,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,8 0,2 0 0,2 0 0 0 0
II. Novotvary 3,4 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,1 0,2 0,3 0,8 1,1 3,9 6,8 7,4 12 19,7 14,9 24,7 10,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0 1,4 7,6 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 0,3 0 0,2 0 0 0,1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0,1 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0 2,5
VI. Nemoci nervové soustavy 5,4 0 0,6 0,9 1,4 1,8 2,5 4,4 2,6 2,5 4,2 6,4 4,2 6,2 8,6 10,6 10,6 8,8 34,8 4,4 4,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7 0 0 0 0 0,4 0,3 0,2 1 0,8 2,8 4,4 4,9 12,7 14,5 17,4 28,5 25,5 21,5 14 14,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 7,1 1 58,5 62,5 27,2 3 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,4 0 0 0,4 0,4 0,3 0,1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9,6 0 0 0,6 1,6 0,7 0,5 0,9 1,4 2,3 6,4 8,7 11,8 14,1 16,3 19,4 28,1 40,3 35,9 22,1 4,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,2 1,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0,4 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,3 0 0,1 0 0,4 0 0,1 0,4 0,3 0,2 1,2 0,2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,3 0 0 0,1 0 0,4 1 1,2 1,4 0,5 1,9 3 3,2 4,5 4,7 8,8 12,2 18 23,2 33 11,6 11,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13,1 0 0 0,1 0 0,9 2,4 2,4 6,4 6 5,1 4,6 10,3 16 24,9 33,1 43,8 54,7 51 27,7 5,2 18
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 51,1 1 60,2 67,2 38,8 8,3 7,4 9,3 13 12,4 21,1 28,4 36,6 58,5 77,2 97,9 136,2 168,1 184,2 127,1 51,9 31,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,2 37,6 13,3 7 5,9 9,5 3,7 3,3 2,9 3,4 4,1 4,6 6,7 9,9 15 23,3 30,8 49,1 65,5 81,2 92,6 61,3
péče celkem II. Novotvary 33 4 2,1 2,6 1,4 1,8 2,2 4,7 4,5 7,6 11,5 19,3 28,1 42,5 63,8 79,2 112,8 129,5 125,4 128,6 84 33,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,8 1,3 1,3 1,2 1 1,9 0,3 0,4 0,3 0,3 1 1 1,3 2,5 3,8 5,3 11 17,6 31,7 31,7 40,9 38,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16,2 24,2 13,5 6 12,3 6,1 3,2 3,1 3,2 3,6 3,3 6,7 8,2 10,9 16 25,3 33,5 55,1 96,2 167,3 209,1 138,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 85,7 1 1,3 19,3 52,5 61,7 89,4 109 121,6 91,1 84,3 88,3 102,6 99,2 100,4 63,6 74 120 129,7 232,6 251,3 174,1
VI. Nemoci nervové soustavy 20,7 23,9 5,3 5,3 5,7 6,6 6,2 9,1 7,2 7,8 11 15,4 18,9 22,7 28,6 33,8 49,6 71,2 107,6 82,5 52,5 30,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,5 1,3 1,5 0,7 0,6 0,3 0,3 0,3 0,2 0,4 0,6 0,7 1,2 2,4 2,3 3,1 4,1 5,4 5,1 4 5,6 2,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 2,7 2 1,2 0,9 0,8 0,5 0,7 0,5 0,9 1,5 1,3 1,8 2,1 2,6 3,7 4,7 4 7 6,7 6,5 2,8
IX. Nemoci oběhové soustavy 75,5 5,3 1 1,1 1,9 2,8 2,3 2,1 4,6 5,9 12,3 21,2 36,7 64,5 101,8 147,5 233,6 346,8 534,8 719 928,4 838,7
X. Nemoci dýchací soustavy 42,1 116 103,1 76,7 40,7 13,3 5,6 4,6 6,6 5,9 7,1 8,5 12,6 21,6 36,1 56,9 89,9 131,2 211 311,3 382,7 359,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 32 17,9 6,4 8,5 12,3 16,1 9,6 11,7 11,5 15,2 17,6 22,8 28,5 38,6 44,9 54 71,3 94,3 127,7 170,4 191,2 135,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,2 7,8 2,4 2,1 2,3 3 3,1 3 2,6 4,2 3,3 4,4 3,9 7,3 7,7 11,2 13,5 17,3 20 28,8 34,2 47,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 43,6 3,2 2 2,5 5,5 7,7 3,7 4,2 7 11,5 19,7 27,6 40,2 53 64 83,4 127,3 180,9 223,8 237,9 211,2 129,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,6 17,1 4,5 3,8 4,8 8,5 5,9 6,9 7,7 8 9,4 12,1 14,2 18,7 25,9 39,1 56,5 87,1 123,3 156,4 196,7 258,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,4 0 0 0 0,1 11,2 38,7 70,1 66,6 28,8 6,1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,7 574 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 44,9 3,6 4,8 2,3 1,4 0,5 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,7 20 7,8 2,5 7,1 9,5 2 1,5 2,2 2,5 2,5 3,1 4,6 5,2 9,8 14,7 22,1 34,3 58,5 79,9 109,7 82,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 46,5 15,1 12,4 9,7 13,9 14,4 12,2 11,3 14,7 12,8 17,9 21 28,8 38,5 46,4 64,2 102,2 161,5 296,6 500,7 543,9 705
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 70,3 923,4 5,2 4,2 3,8 7,6 19,2 28,2 41,3 31,8 23,4 26,2 39 61 90,6 122,4 167,2 238,8 288,2 305,5 218,1 234,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 545,8 1 840,5 188,7 159,3 175,1 184,1 208,5 274,5 305,3 242,2 236,9 284,9 377,7 501 660 830,7 1 204,4 1 744,3 2 452,1 3 244,6 3 558,5 3 274,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)