8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 137,6 3,1 6 4,4 3,2 4,2 3,3 3 3,1 3,4 4,3 4,3 4,2 7,6 10,8 14,2 14,8 15,1 12,8 11,7 3,5 0,4
II. Novotvary 334,7 0,6 1,3 0,9 1,6 1,7 2,3 2,7 4,2 7,4 13 18,1 23,1 28,4 43 58,2 51 38,8 23,6 11,9 2,9 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 34,2 0,3 0,8 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,1 1,6 2,2 3,8 4,5 4,2 5,3 4,2 1,5 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 137,9 2,6 5,7 3,6 2,6 2,7 2,2 2,7 2,5 2,7 4,4 4,8 6,4 8,4 11,2 13,6 13,8 17 14,9 11,1 4,2 0,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 117,6 0,1 0,5 1,2 2,6 6,9 7,3 7,4 7,1 8,3 10 9,4 11 11,3 6,9 6,2 5,1 4,6 4,5 3,5 3,4 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 119,2 2,2 2,6 2,1 3 3 2,5 2,2 3,5 4,2 5 6,8 8,1 9,5 12,3 12,2 14,5 11,7 6,9 5,6 1,1 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 19,1 0,3 0,5 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 1 1,2 1,5 2 2,6 2,5 2,3 1,2 0,5 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 25,6 0,2 0,7 0,6 0,5 0,6 0,4 0,7 0,9 1,2 1,6 1,7 2 2,4 2,7 3,2 2,4 1,7 1,1 0,8 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 616,2 0,4 0,5 0,8 1,1 1 1,1 1,9 3,4 6,2 8,7 12,6 22,8 35,6 61,7 89 97 94,2 80,8 70,4 24,3 2,6
X. Nemoci dýchací soustavy 327,3 12,6 21,2 12,1 5,4 5 4,8 4,1 5,4 6 6,5 7,6 11,8 13,8 27 35,1 40,8 35,7 35,1 25,1 10,3 1,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 368,4 1,9 3,8 5,2 7,4 8,9 7,3 10,1 9,6 14,2 18,5 19,3 25,8 29,5 33,4 41,4 40,1 38,4 26,2 18,8 7,5 1,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 67,2 0,8 1,5 1,2 0,8 1,7 1,8 1,9 1,8 2,8 3,1 3,4 4,1 4,8 7,8 8,7 8,1 4,4 3,9 3,2 1,3 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 320 0,2 0,7 1,9 2,8 4 2,4 3,5 5,1 8,8 13,7 15,9 26 29,6 37,1 45,8 45,8 37 23,2 12,2 4 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 229,5 2,2 2,4 2,8 2,3 5,2 4,2 5,4 6,3 7,3 9,6 10,6 12,5 13,6 20,2 28,1 27,1 25,4 23,5 13,8 6 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 175,4 0 0 0 0 6,3 27,3 56,6 54,1 25,1 5,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 71,2 71,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 14,6 5,7 2,1 3 0,7 0,8 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 83,6 2,2 3,9 2 3,7 4,9 1,5 1,6 1,6 1,8 2,2 2,6 2,9 3,9 5,5 7,6 9,2 9,9 7,5 6,6 2,3 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 340 1,8 6,8 5,4 7,6 8,2 8,2 8,7 9,5 11,9 14,5 13,3 16,1 19,8 25,8 29,6 37 34,9 34,2 32,9 11,7 2,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 574,9 116,5 2,1 2,2 2,6 3,4 10,7 21,4 28,1 21,9 18,8 14,7 21,6 27,7 47,3 56,9 61 53,5 40,2 19,1 4,8 0,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 114,0 224,7 63 50,8 48,9 69,3 88 134,7 147 134,5 141 147,4 201 249,3 357,2 456,5 474,7 428,9 345,2 251,6 89 11,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 31,3 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0 0,9 1,4 2,4 3 1,3 3,6 1,3 3,2 2,5 4 4,9 2 0,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 44,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 1,7 2,2 5,7 6,7 9,2 7,8 6 3,4 0,8 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,8 1,5 0,8 0,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 43,7 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,2 0,4 0,6 1,2 1,6 4,7 2,2 6,5 5,6 8,6 7,6 3,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 50,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,4 2 2,1 2,1 5,3 6,6 10,9 8,1 8,7 2,9 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 75,4 0 0 0 0 0,2 0 2,3 0,1 0,9 1,2 1,2 3,8 4,7 7,3 7,8 12,8 11,2 11,3 8,2 2,3 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0,2 0 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 0,7 0,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 265,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,9 3,4 7,5 19 27,2 29,7 42,2 51 53,9 25,5 3,5
X. Nemoci dýchací soustavy 135,6 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,9 0,7 3,5 5,1 9,1 15,7 23,5 18,9 19,6 20 12,7 5 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 48,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 1,4 1,9 1,5 3,3 4,5 5 6,9 5,6 6,9 7,6 2,9 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 22,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,4 0,5 0,9 3,9 3,7 2,8 1,7 2,3 2,3 1,7 0,5 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 116 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1 1,3 2 3,6 4 9,8 16,3 16,5 27,9 23,3 8,6 1,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 32,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,5 0,8 1 2,7 4,7 6,4 7,9 5,9 2,1 0,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 20,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 1 0,2 1,7 2 1,4 3,1 4,3 4,6 1,3 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 183,1 0 0 0 0 0 0,2 0,2 1,1 1,2 1,4 3,6 3,8 7,5 7,8 12 21,3 26,2 34,3 37,8 21,9 2,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 50,8 0 0 0 0 0 0 0,6 0,6 0,4 0,9 0,6 2,5 3,5 4,5 5,8 7,4 7,7 7,2 6,6 2,2 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 126,8 0 0 0 0 0,3 0,4 3,9 3 5,5 10,5 18,6 32,8 51,6 85,7 114,6 147,2 169,2 202,4 188,2 82,1 10,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 888,7 0 0,1 8,9 26,8 32,2 50,1 92 70,9 84,6 75 67,7 69 99,7 59,1 42,9 35,7 30,3 21,5 16,4 5,4 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 17,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,7 0 0,4 1,2 0,4 3,4 4,5 1,9 0,6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 906,1 0 0,1 8,9 26,8 32,2 50,1 92 70,9 84,6 75 72,4 69 100,2 60,3 43,4 39,2 34,8 23,6 16,9 5,4 0,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,5 0,5 0,1 0,2 0 0 0
II. Novotvary 42,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,5 0,3 2,5 2,3 3 5,9 8,7 7,7 3,5 4,6 2,8 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 0 0,1 1,2 3,4 0,9 0 0 0 0,1 0 0 0 0,7 0,5 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 62 0 0,5 0,7 0,8 0,8 3,1 3 1,9 4,6 4,7 4,3 4,7 5,1 6,3 6,6 8,3 4,2 1,8 0,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,5 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 84 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,2 1,3 1 1,1 3,6 4,5 6,7 11,6 18,7 14,6 11,3 6,2 1,9 0,5 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 92,1 0,1 26,5 43,3 18,7 2,7 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0,1 0,2 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,6 0 0,4 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,6 0 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,6 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 129,2 0 0 0,7 1,1 0,8 0,3 0,8 2,5 2,5 6,4 6,2 13,1 12,5 14,1 17,8 18,7 18,3 10,2 3 0,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0 0,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,4 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 47,8 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 0,8 0,8 1,6 1,5 3,6 3 5,1 6 6,7 6 6,3 4,4 1 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 160,7 0 0 0 0 0,3 0,7 5 5,4 5,1 5,4 4,9 6,5 13,4 18,4 27,3 26,4 23,4 12,6 4,6 1,2 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 635,7 0,1 27,7 46,7 24,4 5,9 4,6 9,8 11,9 14,4 20,1 21,5 35,5 44,5 59,6 84,4 84,6 71,9 41,8 19,2 6,4 0,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 171,9 3,1 6 4,4 3,2 4,3 3,5 3,5 3,1 4,3 6 7,2 7,5 9,4 14,6 16 18,5 17,7 17 16,6 5,5 0,5
péče celkem II. Novotvary 421,1 0,6 1,3 0,9 1,6 1,7 2,3 2,9 4,2 7,5 13,9 18,8 27,2 32,8 51,7 70,8 68,9 54,3 33,1 19,8 6,4 0,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 39,6 0,3 0,8 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,4 2 2,6 4 4,8 5 6,9 5 2 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 189,5 2,6 5,8 4,9 6 3,6 2,2 2,7 3,1 3 4,8 5,4 7,7 10,7 16,4 16,2 20,7 22,7 23,7 18,8 8 0,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 057,3 0,1 0,6 10,1 29,5 39,1 57,4 99,6 78,1 92,8 85 77,7 82,1 113,3 68,3 54,5 47,5 45,8 34,1 28,7 11,8 1,4
VI. Nemoci nervové soustavy 273,7 2,2 3,1 2,8 3,8 3,9 5,6 7,6 5,6 9,7 10,9 17 16,6 19,6 27,1 27,1 39,1 31,5 21,9 14,7 3,4 0,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 19,9 0,3 0,5 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 1 1,2 1,5 2 2,9 2,5 2,3 1,4 0,7 0 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 28,2 0,2 1 0,8 0,5 0,6 0,4 0,7 0,9 1,2 1,6 1,7 2 2,4 2,7 3,3 2,7 2,5 1,9 1,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 965,5 0,4 0,5 0,8 1,3 1,2 1,3 2,1 4,7 7,2 10,1 18 30,8 49,8 92,3 134,9 141,4 147,7 138,2 126,2 50,3 6,3
X. Nemoci dýchací soustavy 555 12,7 47,6 55,4 24,1 7,7 4,8 4,3 5,5 7,1 7,1 11,1 17 23 42,7 58,8 59,7 55,4 55,4 37,8 15,3 2,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 417,6 1,9 3,8 5,2 7,4 8,9 7,3 10,1 9,7 14,3 19,9 21,3 27,3 32,9 38 47 46,9 44,4 33,1 26,4 10,5 1,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 90,9 0,8 1,7 1,5 1,1 1,7 1,8 1,9 1,8 3 4,5 3,9 5 8,7 11,5 11,6 9,8 6,8 6,9 4,9 1,8 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 565,2 0,2 0,7 2,6 3,8 4,8 2,7 4,3 7,6 11,8 21,1 23,4 41,1 45,7 55,2 73,4 80,9 71,9 61,3 38,6 12,8 1,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 262,8 2,2 2,4 2,8 2,3 5,2 4,2 5,4 6,3 7,3 9,6 10,6 13,1 14,4 21,3 30,9 31,8 32 31,3 19,7 8,5 1,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 175,4 0 0 0 0 6,3 27,3 56,6 54,1 25,1 5,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 71,2 71,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 15,1 5,7 2,1 3,1 0,7 0,8 0,2 0,3 0,4 0,2 0,4 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 105,5 2,2 4,1 2,1 3,7 4,9 1,5 1,6 1,6 2,1 2,3 2,9 3,9 4,2 7,3 9,8 10,8 13,1 11,8 11,4 3,7 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 571 1,8 6,8 5,4 7,6 8,5 8,6 9,3 11,5 13,9 17,6 18,4 23,4 30,3 38,6 47,6 65 67,1 74,9 75,1 34,6 5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 786,3 116,5 2,1 2,2 2,6 3,6 11,4 27 34,1 27,4 25 20,2 30,6 44,7 70,2 89,9 94,8 84,6 59,9 30,3 8,2 0,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 782,7 224,7 90,9 106,4 100,1 107,8 143,1 240,4 232,9 238,9 246,5 260 338,3 445,5 562,8 698,9 745,7 704,8 613 475,9 182,9 23,1
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,4 26,1 12,8 6,8 5,6 7,6 4,7 3,6 3,9 3,7 4,4 5,1 4,9 9,7 13 18,1 25,3 37,4 51,5 81,4 69,6 56,7
II. Novotvary 27,6 5,1 2,8 1,4 2,8 3,1 3,3 3,3 5,2 8,1 13,2 21,7 27 36,3 51,8 74,2 87,1 96,1 95 82,8 57,7 42,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,8 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 1,3 2 2,7 4,8 7,7 10,4 21,3 29,2 29,8 28,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,4 21,9 12,2 5,5 4,6 4,9 3,2 3,3 3,1 2,9 4,5 5,7 7,5 10,7 13,5 17,3 23,6 42,1 60 77,2 83,6 99,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9,7 0,8 1,1 1,8 4,6 12,5 10,5 9 8,8 9 10,1 11,3 12,9 14,4 8,3 7,9 8,7 11,4 18,1 24,3 67,6 28,3
VI. Nemoci nervové soustavy 9,8 18,5 5,5 3,2 5,3 5,4 3,6 2,7 4,4 4,6 5,1 8,1 9,5 12,1 14,8 15,5 24,8 29 27,8 38,9 21,9 28,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 2,5 1,1 1,1 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 1,2 1,4 1,9 2,4 3,3 4,3 5,7 4,8 3,5 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,1 1,7 1,5 0,9 0,9 1,1 0,6 0,8 1,1 1,3 1,6 2 2,3 3,1 3,3 4,1 4,1 4,2 4,4 5,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 50,9 3,4 1,1 1,2 1,9 1,8 1,6 2,3 4,2 6,8 8,8 15,1 26,7 45,5 74,3 113,4 165,7 233,3 325,2 489,6 483,5 368,3
X. Nemoci dýchací soustavy 27 106,2 45,2 18,6 9,5 9,1 6,9 5 6,7 6,5 6,6 9,1 13,8 17,6 32,5 44,7 69,7 88,4 141,3 174,6 204,9 269,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 30,4 16 8,1 8 13 16,1 10,5 12,2 12 15,5 18,8 23,1 30,2 37,7 40,2 52,8 68,5 95,1 105,4 130,7 149,2 170
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,5 6,7 3,2 1,8 1,4 3,1 2,6 2,3 2,2 3,1 3,1 4,1 4,8 6,1 9,4 11,1 13,8 10,9 15,7 22,3 25,9 14,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,4 1,7 1,5 2,9 4,9 7,2 3,4 4,2 6,4 9,6 13,9 19 30,4 37,8 44,7 58,4 78,2 91,6 93,4 84,8 79,6 28,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,9 18,5 5,1 4,3 4 9,4 6 6,5 7,8 8 9,7 12,7 14,6 17,4 24,3 35,8 46,3 62,9 94,6 96 119,4 99,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,5 0 0 0 0 11,4 39,2 68,6 67,4 27,4 5,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,9 600,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 48,1 4,5 4,6 1,2 1,4 0,3 0,2 0,5 0,2 0,4 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0 0,2 0,4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,9 18,5 8,3 3,1 6,5 8,9 2,2 1,9 2 2 2,2 3,1 3,4 5 6,6 9,7 15,7 24,5 30,2 45,9 45,8 14,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28,1 15,2 14,5 8,3 13,4 14,8 11,8 10,5 11,8 13 14,7 15,9 18,8 25,3 31,1 37,7 63,2 86,4 137,6 228,8 232,8 297,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 47,5 982,2 4,5 3,4 4,6 6,2 15,3 25,9 35 23,9 19,1 17,6 25,3 35,4 57 72,5 104,2 132,5 161,8 132,8 95,5 56,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 339,6 1 894,4 134,5 78 86 125,5 126,2 163,3 183,1 146,6 142,9 176,5 235,3 318,6 430,3 581,8 810,8 1 062,3 1 389,4 1 749,8 1 770,8 1 628,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,6 0 0 0 0 0,4 0,3 0,5 0 1 1,4 2,9 3,5 1,7 4,3 1,7 5,5 6,2 16,1 34,1 39,8 14,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 2 2,8 6,9 8,5 15,7 19,3 24,1 23,6 15,9 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 0,4 0,3 0,5 2 6 5,6 9,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,2 0,4 0,7 1,4 2 5,7 2,8 11,1 13,9 34,6 52,9 75,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,5 2,3 2,7 2,5 6,8 11,3 27 32,6 60,5 57,7 113,3
VI. Nemoci nervové soustavy 6,2 0 0 0 0 0,4 0 2,8 0,1 1 1,2 1,4 4,4 6 8,8 9,9 21,9 27,7 45,5 57 45,8 28,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,8 1,4 0 14,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,7 2,8 2,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 21,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 2,3 4 9,6 22,9 34,7 50,7 104,5 205,3 374,9 507,4 495,8
X. Nemoci dýchací soustavy 11,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 1 0,7 4,2 6 11,6 18,9 30 32,3 48,5 80,5 88,3 99,5 85
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 1,4 2,3 1,8 4,2 5,4 6,4 11,8 13,9 27,8 52,9 57,7 42,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,4 0,6 1,1 5 4,5 3,6 2,9 5,7 9,3 11,8 9,9 28,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1 1,6 2,3 4,6 4,8 12,5 27,8 40,9 112,3 162 171,1 155,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,6 1 1,2 3,4 8 15,9 31,8 41 41,8 85
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,4 1,2 0,3 2 2,5 2,4 7,7 17,3 32 25,9 28,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,1 0 0 0 0 0 0,3 0,2 1,4 1,3 1,4 4,3 4,4 9,6 9,4 15,3 36,4 64,9 138,1 262,9 435,7 382,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,2 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,4 0,9 0,7 2,9 4,5 5,4 7,4 12,6 19,1 29 45,9 43,8 42,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 93 0 0 0 0 0,5 0,6 4,7 3,7 6 10,6 22,3 38,4 65,9 103,2 146,1 251,4 419,1 814,6 1 308,9 1 633,5 1 515,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73,4 0 0,2 13,7 47,1 58,3 71,9 111,5 88,3 92,2 76 81,1 80,8 127,4 71,2 54,7 61 75 86,5 114,1 107,4 56,7
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 0 0,5 1,4 0,5 5,8 11,1 7,6 4,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,8 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 74,8 0 0,2 13,7 47,1 58,3 71,9 111,5 88,3 92,2 76 86,7 80,8 128 72,6 55,3 67 86,2 95 117,5 107,4 56,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,4 0,6 0,2 0,6 0,9 0,2 0,8 0 0 0
II. Novotvary 3,5 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,5 0,4 2,9 2,9 3,6 7,5 14,9 19,1 14,1 32 55,7 14,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,7 0 0,2 1,8 6 1,6 0 0 0 0,1 0 0 0 0,9 0,6 0,5 0,7 0,2 0,4 0,7 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0 0,2 0 0 0,7 2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,1 0 1,1 1,1 1,4 1,4 4,4 3,6 2,4 5 4,8 5,1 5,5 6,5 7,6 8,4 14,2 10,4 7,2 2,8 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,9 0 0 0 0,4 0,4 0,3 0,2 1,6 1,1 1,1 4,3 5,3 8,6 14 23,8 24,9 28 25 13,2 9,9 14,2
X. Nemoci dýchací soustavy 7,6 0,8 56,6 66,4 32,9 4,9 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0 0,3 0 0,2 0,8 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,8 0 1 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0,4 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 2,4 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10,7 0 0 1,1 1,9 1,4 0,4 1 3,1 2,7 6,5 7,4 15,3 16 17 22,7 31,9 45,3 41,1 20,9 4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0 0 8 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0 0,7 2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,9 0 0 0 0 0,5 0,4 0,5 1 0,9 1,6 1,8 4,2 3,8 6,1 7,6 11,4 14,9 25,4 30,6 19,9 28,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 13,3 0 0 0 0 0,5 1 6,1 6,7 5,6 5,5 5,9 7,6 17,1 22,2 34,8 45,1 58 50,7 32 23,9 28,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 52,5 0,8 59,1 71,7 42,9 10,7 6,6 11,9 14,8 15,7 20,4 25,7 41,6 56,9 71,8 107,6 144,5 178,1 168,2 133,5 127,3 85
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 14,2 26,1 12,8 6,8 5,6 7,8 5 4,2 3,9 4,7 6,1 8,6 8,8 12 17,6 20,4 31,6 43,8 68,4 115,4 109,4 70,8
péče celkem II. Novotvary 34,8 5,1 2,8 1,4 2,8 3,1 3,3 3,5 5,2 8,2 14,1 22,5 31,8 41,9 62,3 90,2 117,7 134,5 133,2 137,7 127,3 56,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,3 2,5 1,7 1,2 0,9 0,9 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6 1,1 1,6 2,6 3,1 5,1 8,2 12,4 27,8 34,8 39,8 28,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15,6 21,9 12,4 7,5 10,6 6,5 3,2 3,3 3,9 3,3 4,9 6,5 9 13,7 19,8 20,6 35,4 56,2 95,4 130,7 159,2 113,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 87,3 0,8 1,3 15,5 51,9 70,8 82,3 120,7 97,3 101,1 86,2 93 96,1 144,8 82,3 69,5 81,1 113,4 137,2 199,6 234,8 198,3
VI. Nemoci nervové soustavy 22,6 18,5 6,6 4,3 6,7 7,1 8 9,2 7 10,6 11,1 20,4 19,4 25 32,6 34,5 66,8 78 88,1 102,2 67,6 56,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 2,5 1,1 1,1 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 1,2 1,4 1,9 2,4 3,7 4,3 5,7 5,6 4,9 0 14,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,3 1,7 2,1 1,2 0,9 1,1 0,6 0,8 1,1 1,3 1,6 2 2,3 3,1 3,3 4,2 4,6 6,2 7,6 8,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 79,7 3,4 1,1 1,2 2,3 2,2 1,9 2,5 5,9 7,8 10,2 21,6 36,1 63,6 111,2 171,9 241,5 365,8 556,2 877,7 1 000,8 892,4
X. Nemoci dýchací soustavy 45,8 107,1 101,6 85 42,4 13,9 6,9 5,2 6,8 7,7 7,2 13,3 19,9 29,4 51,4 74,9 102 137,2 223 262,9 304,4 339,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 34,5 16 8,1 8 13 16,1 10,5 12,2 12,1 15,6 20,2 25,5 32 42 45,8 59,9 80,1 110 133,2 183,6 208,9 212,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,5 6,7 3,6 2,3 1,9 3,1 2,6 2,3 2,2 3,3 4,6 4,7 5,9 11,1 13,9 14,8 16,7 16,8 27,8 34,1 35,8 42,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 46,7 1,7 1,5 4 6,7 8,7 3,9 5,2 9,5 12,9 21,4 28 48,1 58,4 66,5 93,6 138,2 178,1 246,7 268,4 254,7 184,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,7 18,5 5,1 4,3 4 9,4 6 6,5 7,8 8 9,7 12,7 15,3 18,4 25,7 39,4 54,3 79,3 126 137 169,1 184,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,5 0 0 0 0 11,4 39,2 68,6 67,4 27,4 5,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,9 600,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 48,1 4,5 4,8 1,2 1,4 0,3 0,4 0,5 0,2 0,4 0,1 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,2 0,4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,7 18,5 8,8 3,2 6,5 8,9 2,2 1,9 2 2,3 2,3 3,5 4,6 5,4 8,8 12,5 18,4 32,4 47,5 79,3 73,6 56,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 47,1 15,2 14,5 8,3 13,4 15,4 12,3 11,3 14,3 15,1 17,8 22 27,4 38,7 46,5 60,7 111 166,2 301,5 522,3 688,4 708,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 64,9 982,2 4,5 3,4 4,6 6,5 16,4 32,7 42,5 29,9 25,3 24,2 35,8 57,1 84,6 114,6 161,9 209,5 241,1 210,7 163,2 127,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 559,9 1 894,4 194 163,3 176 195,1 205,3 291,4 290 260,4 249,9 311,4 396 569,3 677,9 890,8 1 273,7 1 745,6 2 467,2 3 309,7 3 639,1 3 272,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)