8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 137,2 3,7 7,5 5,2 3,9 5,4 3,3 2,6 2,5 3 3,3 3,8 4,7 7,8 9,4 13,6 15,6 16,8 13,3 8,4 3,3 0,2
II. Novotvary 334,2 0,5 2,4 0,8 1,3 1,6 2,4 2,9 4,5 8,6 11,6 14,6 23,8 30,8 47,2 53,8 52,3 37,4 23,6 10,6 3,6 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 34 0,2 0,7 0,6 0,6 0,6 0,2 0,4 0,3 0,8 0,7 1,1 1,3 1,8 2,5 3,4 5,1 4,9 4,2 3,6 0,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 148,1 2,8 7,7 4,7 3 2,6 2,3 1,8 2,5 2,7 3,9 4,1 6,2 8,5 12,1 15,2 16,2 15,8 16,5 13,7 5 0,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 124,7 0,1 0,5 1,1 3,6 6,7 7,8 8,5 6,9 9,9 9,8 10,8 11,8 10,1 7,4 6,9 5,9 4,4 5,3 4,7 2,3 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 115,7 1,7 2,3 2,9 2,7 3,3 2,9 2,3 2,6 4,3 5,5 6,5 7,5 8,7 10 13,3 13,2 11,9 8,7 4,5 1 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 18,6 0,3 0,5 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,8 1,2 1,6 2,2 2,8 2,6 1,9 1,1 0,4 0,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 28,2 0,3 1 0,9 0,5 0,7 0,7 0,7 1,1 1,3 1,7 1,8 2,6 2,1 2,4 3,1 2,7 1,8 1,4 0,8 0,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 631,3 0,4 0,3 0,8 1 1,7 1,2 2,4 3,4 6,8 7,9 13,6 24,1 38,8 63,1 89,4 102,2 93,9 85,4 66 25,7 3,3
X. Nemoci dýchací soustavy 343 14,3 21,9 11,6 5,1 7,3 4,1 4,2 4,4 11,9 6,2 6,9 9,8 14,6 25,8 34 43,7 38,5 36,2 27,6 13,1 1,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 368,8 2,5 3,5 5,8 7,2 8,8 8,1 9,5 10,4 13,9 18,2 20,1 26,2 29,7 37,6 39,5 41,1 32,3 28 18,4 7,4 0,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 68,7 0,8 1,4 1,1 1,2 2,4 2 2 1,7 3,1 2,9 3,7 4,8 5,9 7,9 9,1 7,1 4,3 3,7 2,6 1 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 320,6 0 0,7 1,8 3,5 4,6 2,5 3,6 4,9 10,2 13,4 17 24 28,6 37 46,5 47,9 35,5 24,8 10,5 3,3 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 224 2,5 2,2 3 2,5 4,8 4,7 5,8 6,6 8,2 10,2 11,5 13,4 14,9 19,9 25,5 28,2 22,4 17,7 15 4,7 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 176,4 0 0 0 0,1 6,3 27,3 57 52,9 26,4 6,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 66,8 66,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 15,2 5,4 2,4 3,2 1,1 0,7 0,2 0,2 0,3 0,2 0,5 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 82,9 2,5 4 2,1 3,5 4,9 1,5 1,2 1,4 2,2 2,5 2,2 3,1 4,3 6,2 7,9 9,5 7,8 7,4 7 1,4 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 340,1 1,7 6,4 5,8 6,5 7,6 10,3 9,8 9,5 13,9 14,3 15,8 19,4 20 23,7 30,4 36,1 31,9 33,3 28,5 13,5 1,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 580,3 114,2 2,5 2,5 2,2 3,8 10,4 21,5 28,7 23,6 16,8 15,6 21,4 31,8 42,9 54,6 66,4 49,6 41,9 22,2 6,8 1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 158,9 220,6 67,9 54,5 49,7 74 92,1 136,5 144,8 151,3 136,2 150,2 205,5 260,4 357,5 449 495,8 411,2 352,5 244,5 93,8 11,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 26,6 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 1,1 1,7 2,4 1,7 4,1 2,5 1,2 3 2,8 1,9 2,6 0,8 0,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,8 2,1 3,4 3,5 5,7 7,8 7 6,7 6,2 1,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,1 0,2 0 0,5 0,9 0,8 1 1,4 0,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,4 0,4 0,7 1,2 2,3 3 5,6 7,1 6,2 6,3 3,1 0,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 44,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 2,1 2,3 2,2 4,4 5,9 4,3 10,4 8,6 2,8 0,9
VI. Nemoci nervové soustavy 58,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 1,9 1,3 2 6,5 4,9 8,8 11,2 7,4 7,4 4,8 1,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 259,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,1 1,8 5,5 7,1 17,7 24,5 36,9 38,2 48,4 53,5 22,3 3,5
X. Nemoci dýchací soustavy 141,2 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0,2 1,4 0,6 3,3 3,1 9,9 11,3 16,7 22,1 26,1 23 17,1 5,6 0,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 41,3 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 1,2 3 2,8 3,5 4,4 4,5 4,8 5,7 6,9 3,9 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,4 0,6 1,3 2 4 1,6 2 2,7 1,4 0,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 105,5 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,8 1,4 1,2 2,7 5,9 11 14,5 15,3 23 18,7 10,1 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 30,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0 0,7 0,4 1,1 2,2 3,2 7,2 7,6 5,7 1,8 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 15,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0,3 0,1 0,9 0,7 2,2 1,3 4,1 2,8 1,7 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 171 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,9 2,1 4,4 5,2 14,4 11,3 22,3 23,6 35,3 32,1 16,5 1,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 33,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,6 1,6 2,9 6,1 2,3 3,8 5,1 6,1 3,4 1,3 0,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 036,1 0 0,1 0 0 0 0,1 1,2 2 6 8,3 16,8 29,4 50 78,4 100,6 145,7 153,2 190,1 171,7 74 8,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 869,2 0 0 8,6 26,2 26,1 58 67 62,5 89,8 87,5 72,5 64,2 91,1 61 44,7 31,6 35,3 24,5 15,2 3,3 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 29,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 2,8 3 7,5 4,5 6,3 1,7 2,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 898,7 0 0 8,6 26,2 26,1 58 67 62,5 89,8 87,5 72,5 64,2 91,9 63,8 47,7 39,3 39,8 30,9 17 5,8 0,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,2 0,8 0,3 0,2 0 0 0
II. Novotvary 43,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 3,2 6,7 6,6 5,6 6,6 4,4 5,1 2,6 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,7 0 0 1 4,9 0,6 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,4 0,1 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,9 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,7 0,3 0,4 0,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 54,1 0 1,1 0,7 1,4 1,1 3,6 2,3 1,2 1,3 3,3 6,7 2,8 4,3 4,6 6,3 7,1 4 1,6 0,4 0,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 80 0 0 0 0 0 0,2 0 0,6 0,6 1,4 2,9 6,2 9,4 11,9 13,9 13,9 11 4,5 2,8 0,7 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 88 0,1 24,1 42,8 17,5 2,4 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,6 0 0,5 0,4 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0 0 0,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 130,2 0 0 1,2 1,1 0,6 0,3 1,5 1,5 3,2 5,2 8,6 10,2 12,8 15,7 17,9 18,6 17,7 9,4 4,1 0,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 0 0,2 0,2 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,3 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,2 0,6 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 46,2 0 0,1 0 0,1 0,4 0,8 0,7 1 1 2,1 2,4 1,5 1,7 4,7 4,3 7,1 7,4 5,2 4,2 1,5 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 132,9 0 0 0 0 0,5 0,4 2,1 3,7 5,3 4,6 4,6 5,7 11,2 17,2 23,9 22,6 15,3 10,1 5 1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 593,1 0,1 26 46,7 25,3 5,7 5,4 6,8 8,4 11,8 17,2 26,1 27,6 43,3 62,4 73,8 77,1 63,9 36,1 22,1 7,1 0,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 166,4 3,7 7,5 5,2 3,9 5,4 3,3 2,8 2,6 4,1 5 6,2 6,5 12 12,9 15 19,4 20 15,5 11 4,1 0,4
péče celkem II. Novotvary 422,4 0,5 2,4 0,8 1,3 1,7 2,4 2,9 4,7 9 11,9 16 26,6 37,4 57,4 66 65,7 51 34,7 21,8 7,8 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40,1 0,2 0,7 0,7 0,7 0,6 0,2 0,4 0,3 0,8 0,7 1,7 1,4 1,9 2,6 3,9 6 5,7 5,3 5,1 1,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 193,1 2,8 7,7 5,7 7,9 3,2 2,3 1,8 2,8 2,7 4,4 4,7 7 9,8 14,4 18,4 22,1 23,1 22,7 20 8 1,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 040,6 0,1 0,5 9,7 29,9 32,8 65,7 75,5 69,4 99,9 97,6 83,8 78,1 103,4 70,6 56 43,4 44,7 40,6 29 8,7 1,3
VI. Nemoci nervové soustavy 257,6 1,7 3,4 3,5 4,1 4,4 6,5 4,8 4,2 5,9 10,6 14,5 12,3 20,2 22,3 31,5 38,9 27,8 24 11,4 5,6 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 19,2 0,3 0,5 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,8 0,8 1,3 1,7 2,3 2,8 2,7 1,9 1,1 0,5 0,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 29,9 0,3 1,1 1 0,6 0,7 0,7 0,7 1,1 1,3 1,7 1,8 2,6 2,1 2,6 3,1 2,9 1,9 1,9 1 0,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 971,1 0,4 0,3 0,8 1 1,7 1,4 2,6 4,1 7,4 9,3 18,2 35,8 55,4 92,7 127,8 153 143,1 138,4 122,2 48,7 6,8
X. Nemoci dýchací soustavy 572,4 14,4 46,1 54,5 22,6 9,7 4,1 4,5 4,6 13,3 6,7 10,2 13 24,7 37,2 50,9 66 64,6 59,4 44,9 18,8 2,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 410,8 2,5 3,5 5,8 7,2 8,8 8,1 9,5 10,5 14 18,5 21,3 29,3 32,6 41,1 44,1 45,7 37,1 33,7 25,3 11,3 0,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 87,5 0,8 1,8 1,5 1,2 2,5 2 2 1,7 3,4 3,4 4,1 5,4 7,2 10 13,2 9 6,3 6,4 4 1,5 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 556,3 0 0,7 3 4,6 5,3 2,9 5,2 6,7 13,8 19,3 27 35,4 44,1 58,6 75,3 81 68,5 57,2 33,3 14 0,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 255,3 2,5 2,2 3 2,5 4,8 4,7 5,8 6,6 8,2 10,8 11,5 14,1 15,3 21,1 27,7 31,7 29,7 25,3 20,7 6,5 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 176,4 0 0 0 0,1 6,3 27,3 57 52,9 26,4 6,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 66,8 66,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 16,6 5,4 2,6 3,4 1,1 0,7 0,3 0,2 0,3 0,2 0,9 0,1 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 100 2,5 4,1 2,3 3,6 4,9 1,5 1,2 1,4 3,5 2,5 2,2 3,6 4,5 7,1 8,5 11,9 9,7 11,5 9,8 3,1 0,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 557,3 1,7 6,5 5,8 6,6 8 11,1 10,7 10,9 15,6 17,3 20,3 25,3 26,8 42,8 46 65,6 62,9 73,8 64,8 31,5 3,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 747 114,2 2,5 2,5 2,2 4,3 10,8 23,6 32,4 28,9 21,5 20,7 28,7 45,9 66,2 80,7 92,8 70,1 58 30,5 9,1 1,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 686,8 220,7 93,9 109,8 101,2 105,9 155,7 211,4 217,6 258,9 249,2 265,6 326,7 445,5 562,1 671,1 757,9 668,2 609,6 455,2 180,6 20
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,3 31,3 15,9 8 7 9,6 4,4 3,1 3,1 3,1 3,4 4,5 5,6 9,7 11,2 17,9 26,8 44,8 53,1 60,2 67,4 38,2
II. Novotvary 27,5 4,2 5,1 1,2 2,3 2,8 3,2 3,5 5,6 9 12,1 17,5 28,3 38,3 56,1 70,7 89,9 99,8 94,2 76 73,6 19,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,8 1,7 1,5 0,9 1,1 1,1 0,3 0,5 0,4 0,8 0,7 1,3 1,5 2,2 3 4,5 8,8 13,1 16,8 25,8 18,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,2 23,7 16,3 7,2 5,4 4,6 3,1 2,2 3,1 2,8 4,1 4,9 7,4 10,6 14,4 20 27,9 42,2 65,9 98,2 102,2 172,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10,3 0,8 1,1 1,7 6,5 11,9 10,4 10,2 8,5 10,3 10,2 12,9 14,1 12,5 8,8 9,1 10,1 11,7 21,2 33,7 47 57,4
VI. Nemoci nervové soustavy 9,5 14,4 4,9 4,5 4,8 5,9 3,9 2,8 3,2 4,5 5,7 7,8 8,9 10,8 11,9 17,5 22,7 31,8 34,7 32,2 20,4 19,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,5 2,5 1,1 1,1 0,5 0,5 0,3 0,2 0,4 0,4 0,7 1 1,4 2 2,6 3,7 4,5 5,1 4,4 2,9 4,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,3 2,5 2,1 1,4 0,9 1,2 0,9 0,8 1,4 1,4 1,8 2,2 3,1 2,6 2,9 4,1 4,6 4,8 5,6 5,7 10,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52 3,4 0,6 1,2 1,8 3 1,6 2,9 4,2 7,1 8,2 16,3 28,7 48,2 75 117,5 175,7 250,7 340,9 472,9 525,1 631
X. Nemoci dýchací soustavy 28,2 120,8 46,3 17,8 9,2 13 5,5 5,1 5,4 12,4 6,4 8,3 11,7 18,1 30,7 44,7 75,1 102,8 144,5 197,8 267,7 344,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 30,4 21,1 7,4 8,9 12,9 15,7 10,8 11,4 12,9 14,5 18,9 24 31,2 36,9 44,7 51,9 70,7 86,2 111,8 131,8 151,2 133,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,7 6,8 3 1,7 2,2 4,3 2,7 2,4 2,1 3,2 3 4,4 5,7 7,3 9,4 12 12,2 11,5 14,8 18,6 20,4 19,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,4 0 1,5 2,8 6,3 8,2 3,3 4,3 6,1 10,6 13,9 20,3 28,6 35,5 44 61,1 82,4 94,8 99 75,2 67,4 57,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,4 21,1 4,6 4,6 4,5 8,5 6,3 7 8,2 8,5 10,6 13,8 16 18,5 23,7 33,5 48,5 59,8 70,7 107,5 96 76,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,5 0 0 0 0,2 11,2 36,5 68,7 65,5 27,5 6,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,5 564,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 45,6 5,1 4,9 2 1,2 0,3 0,2 0,4 0,2 0,5 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,8 21,1 8,5 3,2 6,3 8,7 2 1,4 1,7 2,3 2,6 2,6 3,7 5,3 7,4 10,4 16,3 20,8 29,5 50,2 28,6 57,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 28 14,4 13,5 8,9 11,7 13,5 13,8 11,8 11,8 14,5 14,9 18,9 23,1 24,8 28,2 40 62,1 85,2 132,9 204,2 275,8 305,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 47,8 964,9 5,3 3,8 3,9 6,8 13,9 25,9 35,5 24,6 17,5 18,7 25,5 39,5 51 71,8 114,2 132,4 167,3 159,1 138,9 191,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 342,3 1 864,0 143,5 83,8 89,2 131,6 123,3 164,5 179,3 157,5 141,5 179,7 244,7 323,5 425,1 590,1 852,4 1 097,7 1 407,1 1 751,9 1 916,6 2 122,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 1,1 1,8 2,9 2 5,1 3 1,6 5,2 7,5 7,6 18,6 16,3 38,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1 2,5 4,2 4,2 7,5 13,4 18,7 26,7 44,4 32,7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,1 0,2 0 0,7 1,5 2,1 4 10 2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,4 0,5 0,8 1,5 2,7 3,9 9,6 19 24,7 45,1 63,3 114,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,6 2,5 2,9 2,6 5,8 10,1 11,5 41,5 61,6 57,2 172,1
VI. Nemoci nervové soustavy 4,8 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,3 2 1,6 2,4 8,1 5,8 11,6 19,3 19,8 29,5 34,4 34,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,5 2 1,4 4,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 21,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,1 2,2 6,5 8,8 21 32,2 63,4 102 193,2 383,3 455,7 669,2
X. Nemoci dýchací soustavy 11,6 0 0,2 0 0 0 0 0,2 0,2 1,5 0,6 3,9 3,7 12,3 13,4 21,9 38 69,7 91,8 122,5 114,4 95,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 1,4 3,6 3,5 4,2 5,8 7,7 12,8 22,8 49,4 79,7 38,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,7 1,6 2,4 5,3 2,8 5,3 10,8 10 10,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,8 1,7 1,4 3,4 7 14,5 24,9 40,8 91,8 134 206,4 38,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0 0,8 0,5 1,3 2,9 5,5 19,2 30,3 40,8 36,8 19,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0,4 0,1 1,1 0,9 3,8 3,5 16,4 20,1 34,7 57,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,6 0,9 2,5 5,2 6,5 17,1 14,9 38,3 63 140,9 230 337,1 325
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,7 1,9 3,6 7,3 3 6,5 13,6 24,4 24,4 26,6 76,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 85,3 0 0,2 0 0 0 0,1 1,4 2,5 6,2 8,6 20,1 35 62,1 93,2 132,2 250,5 409 758,9 1 230,3 1 512,1 1 644,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 71,5 0 0 13,2 47 46,4 77,6 80,7 77,4 93,5 90,9 86,7 76,4 113,2 72,5 58,8 54,3 94,2 97,8 108,9 67,4 19,1
VI. Nemoci nervové soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 3,3 3,9 12,9 12 25,1 12,2 51,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 74 0 0 13,2 47 46,4 77,6 80,7 77,4 93,5 90,9 86,7 76,4 114,2 75,9 62,7 67,6 106,2 123,3 121,8 118,5 19,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,3 1,4 0,8 0,8 0 0 0
II. Novotvary 3,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,7 0,8 4 8 8,7 9,6 17,6 17,6 36,5 53,1 38,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0 1,5 8,8 1,1 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,7 0,3 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 1,9 1,2 2,9 6,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,5 0 2,3 1,1 2,5 2 4,8 2,8 1,5 1,4 3,4 8 3,3 5,3 5,5 8,3 12,2 10,7 6,4 2,9 6,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,6 0 0 0 0 0 0,3 0 0,7 0,6 1,5 3,5 7,4 11,7 14,2 18,3 23,9 29,4 18 20,1 14,3 19,1
X. Nemoci dýchací soustavy 7,2 0,8 50,9 65,8 31,4 4,3 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0 0,3 0,8 1,4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,2 0 0,4 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 1,1 0,6 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0 0 0,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10,7 0 0 1,8 2 1,1 0,4 1,8 1,9 3,3 5,4 10,3 12,1 15,9 18,7 23,5 32 47,3 37,5 29,4 10,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,5 0,3 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,4 0,3 0 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,2 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,3 1,6 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,8 0 0,2 0 0,2 0,7 1,1 0,8 1,2 1 2,2 2,9 1,8 2,1 5,6 5,7 12,2 19,8 20,8 30,1 30,6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,9 0 0 0 0 0,9 0,5 2,5 4,6 5,5 4,8 5,5 6,8 13,9 20,5 31,4 38,9 40,8 40,3 35,8 20,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 48,8 0,8 55 71,8 45,4 10,1 7,2 8,2 10,4 12,3 17,9 31,2 32,9 53,8 74,2 97 132,6 170,6 144,1 158,4 145,1 57,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,7 31,3 15,9 8 7 9,6 4,4 3,4 3,2 4,3 5,2 7,4 7,7 14,9 15,3 19,7 33,4 53,4 61,9 78,8 83,8 76,5
péče celkem II. Novotvary 34,8 4,2 5,1 1,2 2,3 3 3,2 3,5 5,8 9,4 12,4 19,1 31,7 46,5 68,3 86,7 113 136,1 138,5 156,2 159,4 57,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,3 1,7 1,5 1,1 1,3 1,1 0,3 0,5 0,4 0,8 0,7 2 1,7 2,4 3,1 5,1 10,3 15,2 21,2 36,5 22,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15,9 23,7 16,3 8,8 14,2 5,7 3,1 2,2 3,5 2,8 4,6 5,6 8,3 12,2 17,1 24,2 38 61,7 90,6 143,3 163,5 286,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 85,6 0,8 1,1 14,9 53,7 58,3 87,9 91 85,9 104 101,4 100,2 93 128,4 84 73,6 74,6 119,3 162,1 207,8 177,8 248,6
VI. Nemoci nervové soustavy 21,2 14,4 7,2 5,4 7,4 7,8 8,7 5,8 5,2 6,1 11 17,3 14,6 25,1 26,5 41,4 66,9 74,2 95,8 81,7 114,4 19,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 2,5 1,1 1,1 0,5 0,5 0,3 0,2 0,4 0,4 0,8 1 1,5 2,1 2,7 3,7 4,6 5,1 4,4 3,6 4,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,5 2,5 2,3 1,5 1,1 1,2 0,9 0,8 1,4 1,4 1,8 2,2 3,1 2,6 3,1 4,1 5 5,1 7,6 7,2 14,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 79,9 3,4 0,6 1,2 1,8 3 1,9 3,1 5,1 7,7 9,7 21,8 42,6 68,8 110,2 168 263,1 382 552,5 875,6 995,1 1 300,2
X. Nemoci dýchací soustavy 47,1 121,7 97,4 83,8 40,6 17,3 5,5 5,4 5,7 13,8 7 12,2 15,5 30,7 44,2 66,9 113,5 172,5 237,1 321,7 384,1 439,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 33,8 21,1 7,4 8,9 12,9 15,7 10,8 11,4 13 14,6 19,2 25,5 34,9 40,5 48,9 58 78,6 99 134,5 181,3 230,9 172,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,2 6,8 3,8 2,3 2,2 4,4 2,7 2,4 2,1 3,5 3,5 4,9 6,4 8,9 11,9 17,3 15,5 16,8 25,5 28,7 30,6 19,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 45,8 0 1,5 4,6 8,3 9,4 3,9 6,3 8,3 14,4 20,1 32,3 42,2 54,8 69,7 99 139,3 182,9 228,3 238,6 286,1 76,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21 21,1 4,6 4,6 4,5 8,5 6,3 7 8,2 8,5 11,2 13,8 16,8 19 25,1 36,4 54,5 79,3 101 148,3 132,8 95,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 14,5 0 0 0 0,2 11,2 36,5 68,7 65,5 27,5 6,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,5 564,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 45,6 5,5 5,2 2 1,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,9 0,1 0,5 0,4 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,2 21,1 8,7 3,5 6,5 8,7 2 1,4 1,7 3,6 2,6 2,6 4,3 5,6 8,4 11,2 20,5 25,9 45,9 70,2 63,3 114,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 45,9 14,4 13,7 8,9 11,8 14,2 14,9 12,9 13,5 16,2 18 24,3 30,1 33,3 50,9 60,5 112,8 167,9 294,6 464,3 643,6 611,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 61,5 964,9 5,3 3,8 3,9 7,6 14,5 28,4 40,1 30,1 22,3 24,8 34,2 57 78,7 106,1 159,6 187,1 231,5 218,5 185,9 267,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 550,3 1 864,8 198,5 168,8 181,7 188,4 208,4 254,8 269,5 269,6 259 317,7 389 553,4 668,5 882 1 303,1 1 783,8 2 433,4 3 261,7 3 690,2 3 824,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)