8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,8 7,7 5,3 4,3 5,4 3,2 3,8 2,3 4,2 4,8 4,3 5 7,7 11,4 13,7 16,5 14 12 9,3 3,5 0,3 142,4
II. Novotvary 0,9 2 2,1 0,9 2,1 1,9 4 5,8 8,4 14 19,7 26,1 34,6 52,9 59 55,4 36,2 25,2 12,7 3,4 0,2 367,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 1 0,9 0,5 0,6 0,2 0,4 0,4 0,7 0,8 0,8 1 1,4 2,4 3,1 4,5 4,8 4 3,2 1 0,2 32,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 6,3 4,3 3,2 3,1 2,3 2,3 2,4 3 4,3 5,5 6,3 10 11,9 15 16,1 13,9 16,1 12,2 4,8 0,5 145,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0,6 1,3 2,7 6 7,4 9 8,1 10,9 9 12 12 12,4 7,1 6,3 6,1 4,3 6,1 4,5 1,3 0,1 127,1
VI. Nemoci nervové soustavy 1,5 3,1 3,3 3 3 2,4 2,9 2,3 5,6 5,3 6,9 7,1 10 11,7 15,9 16,7 12,8 9,5 5,7 1,3 0,1 129,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0,7 0,9 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 0,9 0,9 1,6 2,5 2,7 2,4 2,1 1,2 0,6 0,2 0 19,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 1 0,7 0,3 0,7 0,9 0,6 1 1,3 1,7 1,7 2,2 3 3,2 3,4 2,3 1,8 1,4 0,6 0 0 28,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,4 0,3 0,6 1 1,4 1,7 2 2,9 5,2 9,3 15,6 25,3 42,6 65 93,5 107,5 93,7 95,9 71,6 27,4 3 665,9
X. Nemoci dýchací soustavy 11,4 25,3 12,8 5,8 8 4,9 4,4 5,2 6,5 7,1 7,6 9,1 15,1 25,8 31,4 36,3 32,6 34,3 24,3 10,4 1,3 319,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 4,1 5,3 7,2 9,5 8,9 8,7 11,9 16,3 19,2 18,7 25,4 33,3 37,9 39,7 41,3 32,7 31,3 18,5 7,3 0,4 379,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 1,7 1,5 1,2 2,1 2,3 1,7 2,1 2,1 3,3 3,8 5,2 5,9 8,6 8,2 7,5 5 4,4 3,4 1,2 0,1 72,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0,7 1,3 3,1 4,3 2,9 3,7 6,1 11,2 13,9 18,3 23,1 33,2 42,2 49,4 52,2 35,7 26,9 14,5 3,5 0,1 346,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,1 2,6 3,8 2,5 5,6 6,1 6,2 6,7 8,7 9,6 12 12,9 15 20,7 25,5 26,7 19,8 19,4 10,4 4 0,3 220,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 7,4 30,1 60 56,2 26,4 5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185,5
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 67,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,6 2,6 2,7 1,2 0,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0 0 0,1 0 15
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,5 6,1 3,4 5,6 7,8 2,6 2,8 2,6 3,3 3,4 4,2 5 8,8 10,8 12,6 13,7 11,6 12,6 6,8 2,5 0,3 130
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,9 6,5 6,2 7,8 9,2 10,5 11,6 9,5 12,8 15 16,1 17,9 22,6 26 29,4 33,5 31,1 40,7 31,1 12,2 1,1 352,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 116,9 2,3 2,3 2,2 4,2 9,9 20,9 27,6 24,5 14,9 14,1 22,5 31,7 42,2 50,1 54,2 42,5 38,5 19,1 7,3 0,3 548,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 220,7 74,6 58,8 52,8 81,7 98,8 145,7 153,5 151,8 141,5 163 207 289 382,6 459,1 493,1 394,6 379,4 248,3 91,5 8,2 4 295,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0,2 0 0,2 0,8 1,5 2,2 2,6 3 2,8 1,2 0,1 15
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,4 2,3 3,8 5,2 6,6 6,2 7,3 6,4 3,8 0,8 0 43,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0,1 0,7 1,2 2,1 0,3 0 5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 1,1 1 1,6 2,8 4,9 5 4,7 9,7 6,5 2 0 39,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,4 0,6 1,3 4,2 5,1 5,4 6,8 12,3 12,1 3,4 0,7 52,9
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,4 1 0,8 0,7 3,3 3,3 3,5 9 8,8 8,4 6,9 6,2 2,7 0,2 55,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0 0,1 0 0,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,2 0,1 0 0,2 0 1
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,1 0,8 2,7 12,3 15,7 21,4 37 40 66,3 60,5 22,2 2,8 282,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,6 0,6 0,7 0,2 1 3,8 6,8 5,9 7,3 10 8,2 3,4 0,6 49,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 1,3 2,1 3,7 3,4 5,8 3,6 4,6 8,7 4,4 2,2 0,4 41
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0,8 1,7 2,3 2,1 2,6 2 1,8 0,9 1,7 0,1 0,6 17,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 1 1 2,9 3,9 4,4 8,9 11,2 16,8 21,8 19,9 8 0,7 101
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,3 0,4 0,4 1,7 2 3,9 4,4 6,5 5,5 1,1 0,1 26,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,3
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,5 0,9 0,8 1,8 3,5 2,8 3,8 1,8 0,1 17,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 1,3 0,2 0,5 2 2 5,3 6,9 6,6 10,2 15,9 17,5 35,5 28,8 12,8 0,5 145,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1 0,3 3,7 2,5 3,3 4,4 6,3 6,9 6,4 3,2 0,2 38,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0,6 1,9 1,6 3,1 6,4 10,8 23,3 46 57,7 89,8 113,8 133,1 199,3 172,8 65,6 6,9 932,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 9,1 32,9 22,7 54,8 81,7 81,1 80,6 60,2 91,9 83,2 74,6 54,8 47 33,8 24,9 17 13,7 5,5 0,2 869,6
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,7 1 7,9 6,4 6,1 1,3 0,3 0 23,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 9,1 32,9 22,7 54,8 81,7 81,1 80,6 60,2 91,9 83,4 74,7 55,5 48 41,7 31,4 23,2 15,1 5,9 0,2 893,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0,1 0,2 1,4 0,9 0,8 1,5 1 0,9 2,2 2,3 1,8 1,7 1,1 0,8 0,4 0 0 17
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,1 2,4 0,6 1,4 3 2,9 8,5 5,8 6,2 5 5,2 1,6 0 43,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0,1 1,7 6,2 1,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,4 0,2 0,2 0,5 0,2 0 0 0 11
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0,4 0,4 1,1 0 2,5
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0,4 0,3 1,6 1,2 4,1 2 2,2 2,7 3,4 3,9 4,3 6,9 5,4 7,3 5,8 3,9 2,4 0,2 0,2 0 58,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 0 1,1 1,5 2,9 6 10,3 13,2 20,8 18,4 13,1 9,2 4,8 0,6 0 102,6
X. Nemoci dýchací soustavy 0 29,1 40,9 20,2 2,3 0,1 0,9 0,3 0,7 0,5 3,2 5,2 5 10,1 14,6 13,4 10,6 8,1 4,3 0,7 0,1 170,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0 0,4 0 0 0 0 0 1,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0,1 0,5 1,2 0,2 0,1 0,9 1,8 3,8 5,9 5,8 8,7 11,3 16,3 20,8 20,5 13,1 11,2 2,9 0,1 0 125
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0,3 0 0 0,3 0,6 0,9 0,5 0,4 1 0,3 1,8 3 2 3,2 1,1 2,3 1,4 1,1 0,4 0,2 20,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0,2 0 0,1 0,5 0,8 0,4 1,9 1 1,9 2,6 2,1 3 3,5 6,9 6,6 9,1 5,6 1,5 0 47,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0,2 0,3 2,4 2,6 5,8 7,1 5,8 7,1 8,9 13 23,4 26,9 32 23,8 13,8 7,1 1,2 0 181,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0,1 30,2 43,9 29,7 6 8,6 10,2 12,6 18,9 23 26,9 40,1 57,4 79,3 108 106,2 81,5 61,6 32,1 7,5 0,3 784
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,8 7,7 5,3 4,3 5,5 3,3 5,2 3,4 5,2 6,3 5,4 5,9 10,1 14,5 17 20,4 17,7 15,8 12,5 4,8 0,3 174,4
péče celkem II. Novotvary 0,9 2 2,1 0,9 2,1 1,9 4,1 6,3 8,5 16,8 20,7 29,8 41,3 61 74,1 67,4 49,7 36,6 21,6 5,8 0,2 453,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 1 0,9 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,7 0,8 0,8 1,1 1,4 2,5 3,5 4,6 5,5 5,3 5,3 1,3 0,2 37,7
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 6,4 6,1 9,4 4,2 2,3 2,3 2,6 3,1 4,4 6,7 7,3 11,7 15,1 20,1 21,3 19 26 18,8 6,8 0,5 196,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0,6 10,5 35,6 28,7 62,2 90,7 89,3 91,5 69,5 104,3 95,8 88,5 66,1 58,7 45,3 36 35,9 30,7 11,3 0,9 1 052,1
VI. Nemoci nervové soustavy 1,6 3,5 3,6 4,6 4,2 6,6 5,4 5 9,3 9,4 11,5 14,8 20,2 21,2 33,2 39,2 31,5 24,8 13,5 4,5 0,3 267,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0,7 0,9 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 1 0,9 1,7 2,7 2,7 2,5 2,2 1,4 0,6 0,3 0 20,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 1 0,8 0,3 0,7 0,9 0,6 1 1,3 1,7 1,7 2,2 3 3,2 3,7 2,6 2 1,5 0,6 0,3 0 29,4
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,4 0,3 0,6 1 1,6 1,8 2,4 3,1 6,7 10,8 19,3 34 65,2 93,9 135,7 162,9 147 171,4 136,8 50,2 5,8 1 051,0
X. Nemoci dýchací soustavy 11,4 54,4 53,7 26,1 10,3 5,2 5,4 5,5 7,7 8,2 11,5 14,4 21,1 39,7 52,9 55,6 50,5 52,3 36,8 14,5 2 539,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 4,1 5,3 7,2 9,5 8,9 8,7 12 16,3 19,7 20 27,6 37,2 41,5 45,5 45 37,6 40,1 23 9,6 0,8 421,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 1,9 1,6 1,3 2,1 2,3 1,7 2,1 2,3 4 4,8 7 8,6 10,7 10,8 9,9 6,8 5,3 5 1,3 0,7 90,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,1 0,8 1,8 4,3 4,5 3 4,7 7,8 15,3 20,8 25,1 34,7 48,3 62,9 79,1 83,9 65,7 59,9 37,2 11,7 0,8 572,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,1 2,6 3,8 2,5 5,6 6,4 6,3 6,7 8,8 9,6 12,3 13,4 15,4 22,4 27,5 30,7 24,2 25,8 16 5,1 0,4 247,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 7,4 30,1 60 56,2 26,4 5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185,5
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 67,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,8
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,6 2,7 2,7 1,3 1 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,3 0,2 0,4 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0 16
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3,5 6,4 3,4 5,6 8,1 3,1 3,7 3 3,8 4,4 4,5 7 13,3 13,7 16,6 16,6 17,4 16,8 11,7 4,7 0,6 167,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,9 6,5 6,3 7,8 9,3 11 13,8 10,1 15,2 17,9 20 25,8 31,5 35,5 43,2 56,2 55,2 85,3 65,5 26,5 1,6 546
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 116,9 2,3 2,3 2,4 4,4 12,3 23,5 33,4 31,8 20,6 22,2 31,7 48,4 68,2 80,3 90,6 72,6 59,1 32,6 11,7 0,5 768
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 220,8 104,8 111,8 115,4 110,4 162,7 239,6 248,7 254,4 231 292,6 353,8 467 575,1 704,9 754,8 640,6 663,6 468,2 170,5 15,6 6 906,2
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 věkové skupiny Celkem
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,6 0,1
II. Novotvary 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1 1 0,9 0,7 0,4 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1 1 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,3 1,9 2,7 3,8 5,3 5,9 5,7 0,5
X. Nemoci dýchací soustavy 1 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,4 1,8 2,2 2,5 0,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,4 1,6 0,8 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1 1,1 1,1 0,8 0,2 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,8 0,8 0,9 0,6 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 0,7 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,9 1,6 2,3 2,6 2,1 0,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,2 1,5 1,4 1,6 0,6 0,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18,8 1,5 0,9 1 1,4 1,3 1,7 1,9 1,5 1,5 1,9 2,5 3,5 4,5 6,2 8,6 11,2 15 18,3 19,6 15,7 3,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,5 0,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,9 0,7 1,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 1,1 2,6 4,5 4,8 5,4 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 1,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 1,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,9 1,5 1,7 1,3 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 1,4 2,1 2,7 1 0,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,7 1,2 2 3,8 7,9 12,7 14,1 13,2 0,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0,1 0,6 0,4 0,7 1 1 0,8 0,6 1,1 1 0,9 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 1 1,2 0,4 0,7
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0 0,1 0,6 0,4 0,7 1 1 0,8 0,6 1,1 1 0,9 0,7 0,7 0,7 0,9 0,9 1,1 1,3 0,4 0,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,1 0 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0,6 0,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0 0 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,5 0,5 0,3 0 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 0 0,6 0,7 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1,5 1,8 2,3 2,4 2,4 1,6 0,6 0,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 0,9 1 0,6 0,1
péče celkem II. Novotvary 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,7 1 1,2 1,4 1,4 1,6 1,2 0,4 0,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 1 1,4 1,5 1 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0,2 0,6 0,5 0,8 1,1 1,1 0,9 0,7 1,2 1,2 1,1 0,8 0,8 0,8 1 1,4 2,3 2,4 1,7 0,9
VI. Nemoci nervové soustavy 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 0,9 1 1 1 0,6 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,1 1,8 2,8 4,2 6,8 10,1 10,8 11,1 0,9
X. Nemoci dýchací soustavy 1 1,1 0,8 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,4 2,1 2,7 3,1 3,8 0,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1,1 1,6 1,7 2,1 1,5 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 1,3 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1,1 1,5 1,9 2,4 2,7 2,5 1,5 0,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,2 1,1 0,8 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 0,7 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 0,9 1 1,1 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 1 1,6 3,4 4,8 5,7 3,1 0,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,6 2,1 2,3 2,4 2,5 1 0,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 18,8 2,1 1,8 2,1 1,9 2,1 2,9 3 2,6 2,5 3,4 4,3 5,6 6,8 9,6 13,1 18,2 26,2 34,4 36,6 29,8 5,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)