8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 45 1,1 1,3 1,2 0,7 0,9 0,4 0,7 0,8 0,9 1,3 1,3 1,4 1,6 3,7 5 7,2 6,1 4,5 2,8 1,6 0,4
II. Novotvary 120,4 0,2 0,7 0,7 0,4 0,5 0,4 0,8 1 2,1 3,8 5,6 5,9 8,4 13,3 22,6 22,2 16,6 8,3 5 1,6 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0 0 0,2 0,1 0,5 0,3 0,4 0,6 0,9 1,4 1,7 2 2 2,6 1,2 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 59,4 0,4 1,9 1 0,5 0,6 0,5 0,7 0,8 0,6 1,5 2 1,7 1,4 3,9 6,7 10,9 6,5 6,8 7,7 3,2 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 62,9 0 0,1 1,8 6,1 4,6 2,9 3,3 3,3 3,7 4 5,1 3,2 3 3,2 4,1 2,7 4,1 4 2,5 0,9 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 52,7 1 0,7 1,3 0,7 1,1 0,7 4,1 1,2 1,2 2,1 1,7 2 2,5 6,6 5,9 5,5 5,6 4,1 3,9 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 4,8 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8,4 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7 0,9 1,3 0,7 0,5 0,8 0,3 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 289,2 0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 1,2 2,4 5 8,6 10,3 12,6 23,1 43,5 48,6 37,1 36,3 38,6 16,5 2,7
X. Nemoci dýchací soustavy 131,7 3,2 4,4 2,5 1,2 2,1 1,3 1,4 1,7 1,2 1,8 2,3 3,4 11,4 11,4 15,6 21,5 16,8 11,3 10,8 5,5 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 131 0,4 1,1 1,3 2 2,6 2,5 2,8 3,8 6 7 6,4 6,9 8,4 14 17,6 15,5 10,6 10,9 6,9 3,5 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26 0,1 0,3 0,3 0,2 0,6 0,6 0,9 0,9 0,8 1 0,8 1,5 1,6 3,6 2 3,5 2,9 1,6 1,5 0,9 0,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 109,4 0 0,4 0,7 1,6 1,4 1,2 1,2 2,2 3,5 6 6,2 7,2 8,1 11,4 15,4 15,5 10 8,1 7,8 1,1 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 95,1 1,1 1,5 0,9 0,7 1,4 1,9 2,9 3,4 4,1 5,2 5,4 4,8 4,3 6,6 11,4 11,3 8,4 8,8 6,9 3,7 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 67,4 0 0 0 0 2,2 10,1 20,6 21,1 10,7 2,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,9 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,1 2,7 0,9 0,8 0,6 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 48,1 0,9 1,3 0,9 1,4 1,5 0,4 0,4 1,1 2,2 1 2,5 1,3 4,2 3,2 4,6 4,6 6,2 4,4 3,9 1,7 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 213,6 0,7 1,9 2,5 3,3 3,6 4,5 10,8 4,7 4,9 7 6,7 8,7 8,3 11,1 17 20,5 25,3 25,5 26,1 18,4 2,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 239,3 55,8 0,7 0,7 0,6 1,6 3,3 8,2 10,4 10,3 10,2 7,1 11,3 11,8 19,1 25,1 26 16,7 11,2 6,5 2,7 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 738,8 81,3 17,9 17,5 20,6 26,2 31,6 59,9 58,4 55,4 60,9 62,8 70,8 89,4 136,2 200,2 218,3 175,8 148,8 134 63,7 9,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,5 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,3 0,1 0,3 0,4 0,8 0,4 0,2 0,2 0,1 0 0,2 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,4 0,7 1,6 0,6 0,5 0,1 0,1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,7 0,8 0,4 0,1 0,2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,1 0,2 0,3 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,9 0,3 0,8 0,6 0,3 0,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,6 1,8 1,8 2,3 2,7 3,6 2 0,4
X. Nemoci dýchací soustavy 49,3 0 6,9 6 3,1 0,1 0 0 0,1 0 0,3 1,2 1,9 1,3 6 6,9 6,4 4,9 2,5 1,5 0,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,1 0 0,3 0,3 0,1 0,9 0,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,8 0,8 1,3 0,9 1,2 0 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,5 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,6 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,8 0,2 0,2 0,4 1,2 0,5 1 1,2 1,2 0,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 101 0 6,9 6 3,1 0,1 0,8 0,7 0,5 0,2 0,8 3,3 3,9 3,3 9,9 13,5 13,6 11,8 9,6 8,8 3,6 0,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 456,5 0 0 1,8 4,6 42 41,1 31,5 106 42,2 20,9 9,9 17,9 64,1 30,2 23,7 6,5 7,4 5,1 1,2 0,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0,9 0,7 2,5 0,3 1,8 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 463,8 0 0 1,8 4,6 42 41,1 31,5 106,4 42,2 20,9 9,9 17,9 64,8 30,2 24,6 7,2 9,9 5,4 3,1 0,3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0 0
II. Novotvary 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,2 0,8 2 2,1 2,9 1,8 1,3 0 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,4 0 0 0,2 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,4 0 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0 0,3 0,4 0,5 1 0,3 1,1 1,3 0,7 0,5 0,5 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,7 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,4 0,6 1,2 2,1 1,4 1,6 0,4 0,7 0,1 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 5,6 0 0,9 2,2 1,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,2 0 0,2 0,3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,1 1,3 0,6 0,8 1,7 1,4 1,4 1,5 0,9 0,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,1 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0,3 0,1 0,6 0,2 0,3 1,6 0,3 0,5 0,7 0,7 0,3 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 12,8 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,2 0,1 0,5 1,2 1,6 3,1 3 1,6 1,2 0,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 68,2 0 1,1 3,5 2,1 0,6 0,3 0,6 0,6 0,9 0,9 3,5 2,8 3,4 8,1 10,3 9,5 9,5 5,9 3,7 0,3 0,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 50,1 1,1 1,3 1,2 0,7 0,9 1,2 1,3 1,3 1 1,7 1,7 2,1 2,1 3,9 5,4 7,3 6,4 4,7 2,8 1,6 0,4
péče celkem II. Novotvary 137 0,2 0,7 0,7 0,4 0,5 0,5 0,8 1 2,1 4 6 6,2 9,2 14,5 25,3 25,9 20 10,6 6,4 1,7 0,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0 0 0,2 0,1 0,5 0,3 0,4 0,6 0,9 1,4 1,7 2 2 2,6 1,2 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 63,8 0,4 1,9 1,2 1,4 0,8 0,5 0,7 0,8 0,6 1,5 2 1,7 1,4 4,7 7,4 11,7 6,9 6,9 7,9 3,2 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 521 0 0,1 3,6 10,7 46,7 44 34,9 109,3 46 24,8 15,1 21,1 67,2 33,4 28,2 9,2 12,1 9,5 3,7 1,3 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 70,8 1 0,8 1,6 0,7 1,2 0,7 4,2 1,2 1,5 2,5 2,2 3,2 3,9 8,6 8,4 7,6 9,3 5,2 5,9 1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 5,6 0 0,2 0,9 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,8 0,7 0,5 0,3 0,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8,6 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,7 0,9 1,3 0,8 0,5 0,8 0,3 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 314,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 1,7 2,6 5,1 9,1 10,8 13,3 24,9 47,4 51,7 41 39,4 42,9 18,7 3,2
X. Nemoci dýchací soustavy 186,6 3,2 12,2 10,6 5,5 2,6 1,3 1,4 1,8 1,2 2,1 3,6 5,4 12,8 17,5 22,5 28,1 21,8 14 12,6 5,7 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 133,3 0,4 1,1 1,3 2 2,6 2,5 2,8 3,8 6 7 6,4 7,3 8,4 14,1 17,6 15,7 10,9 11,1 7,8 3,7 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 26,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,6 0,6 0,9 0,9 0,8 1 0,8 1,5 1,6 3,6 2 3,8 2,9 1,7 1,5 0,9 0,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 125,3 0 0,5 0,7 1,6 1,4 1,3 1,2 2,4 3,8 6 7,6 7,9 9 13,5 17,6 17,7 12,8 9,9 9,1 1,2 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 96,1 1,1 1,5 0,9 0,7 1,4 1,9 2,9 3,4 4,1 5,2 5,4 4,8 4,3 6,6 11,6 11,4 8,4 9,3 7 3,7 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 67,4 0 0 0 0 2,2 10,1 20,6 21,1 10,7 2,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,9 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 6,3 2,7 1 0,9 0,6 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 51,2 0,9 1,3 0,9 1,4 1,5 0,4 0,4 1,2 2,2 1 3,1 1,5 4,3 3,2 4,7 4,9 6,3 4,7 4,6 2,2 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 227,6 0,7 1,9 2,5 3,3 3,6 4,5 11,2 5 5,2 7,3 8,1 9,1 8,7 13,1 18,6 21,5 27 27,3 27,7 19,2 2,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 252,3 55,8 0,7 0,7 0,6 1,6 3,3 8,4 10,5 10,3 10,4 7,3 11,7 13 20,7 28,3 29 18,2 12,4 6,8 2,7 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 371,8 81,3 25,9 28,8 30,4 69 73,8 92,7 165,9 98,8 83,5 79,5 95,4 160,8 184,5 248,5 248,7 207 169,7 149,6 68 9,9
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 10,2 23,5 7 4,8 3,2 4,5 1,9 2,5 2,8 2,7 3,5 4,3 4,8 6,7 12,6 16,1 31 44,1 51,8 51,4 79,3 129,6
II. Novotvary 27,3 5,1 3,6 2,6 2 2,7 1,8 2,7 3,5 6,3 9,9 18,5 21,1 33,9 45,7 72,4 95,3 120,5 95,8 93 78,2 77,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,5 1,6 1,4 1,4 1 1,6 0,1 0,1 0,7 0,3 1,3 1,1 1,5 2,5 3,2 4,6 7,5 14,8 22,7 48 56,3 28,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,5 9,3 10,1 3,8 2,2 2,8 2,2 2,5 2,9 1,7 3,7 6,8 6 5,7 13,4 21,3 46,8 47,1 79,3 144,1 157,4 53,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,3 0,3 0,8 7 27,9 22,7 12,6 11,9 11,3 11 10,2 17 11,4 12,3 11,1 13 11,4 29,8 46,6 46,7 45,9 31,4
VI. Nemoci nervové soustavy 12 21 3,6 5,3 3,1 5,6 2,9 14,7 4 3,5 5,3 5,5 7,2 10 22,6 18,8 23,6 40,7 47,4 72,5 50,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,1 0,9 0,8 0,5 0,3 0,4 0,6 0,3 0,2 0,3 0,8 0,6 0,7 0,8 1,7 2,6 3,1 3,6 3,8 3,9 1,7 0,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 3,4 1,4 0,9 0,6 1,1 0,9 0,7 0,8 1,3 1 1,1 1,7 2,6 2,9 4,2 2,8 3,3 9,1 5,7 4,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 65,6 4,5 0,6 1,2 1,5 2,4 2,1 2,4 4,3 7,2 12,9 28,3 36,6 51 79,4 139,3 208,9 270,1 420,4 722,4 809,7 812,8
X. Nemoci dýchací soustavy 29,9 65,6 23,8 9,8 5,4 10,4 5,6 4,9 5,9 3,4 4,7 7,8 12,2 46,2 39,1 49,9 92,3 122,6 130,6 202 270,1 286,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 29,7 8,1 5,8 5,1 8,9 13 10,7 10 13,2 17,9 17,9 21 24,5 34,1 48,1 56,4 66,5 77,4 126 129 171,5 242,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,9 2,2 1,6 1,2 0,8 3,1 2,7 3,1 3,1 2,3 2,7 2,5 5,5 6,4 12,3 6,5 15 21,1 19 27,3 43,6 111,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,8 0,6 2,3 2,6 7,1 6,9 5,4 4,4 7,7 10,4 15,3 20,6 25,6 32,6 39,2 49,2 66,7 72,8 93,9 145,6 55,1 80
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,6 23,6 7,9 3,4 3,3 6,8 8,1 10,3 11,8 12,2 13,4 18 17 17,5 22,6 36,4 48,4 61,4 101,9 129,8 180 99
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,3 0 0 0 0 10,9 43,9 73,1 72,4 31,7 6,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,9 268,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 56,2 4,8 3,1 2,7 1,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,9 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,9 19,1 7,3 3,6 6,4 7,6 1,5 1,4 3,9 6,4 2,6 8,3 4,8 16,9 10,9 14,6 19,7 45,1 51 72,6 84,5 115,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 48,4 14,8 10,3 9,7 14,9 17,5 19,4 38,5 16,1 14,6 17,9 22,3 30,7 33,6 38,1 54,5 88,1 183,9 294,9 489 901,4 642
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 54,3 1 159,3 3,6 2,8 2,7 7,6 14,2 29,2 35,8 30,6 26 23,5 39,9 47,8 65,6 80,4 111,6 121,3 130,1 122,4 129,9 33,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 394,3 1 687,3 96,7 68,8 93,8 129 137,2 212,7 200,7 164,2 155,9 207,7 251,3 361,5 468,6 640,1 939,1 1 279,7 1 724,3 2 505,6 3 119,6 2 744,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 3,1 2,3 1 0,2 0,8 1,4 2,7 1,8 0,8 0,7 0,6 0,4 2,6 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 2,4 1,4 2,1 6,9 4 5,4 1,1 5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,3 3,3 3,1 0,8 3,3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,5 0,3 1,3 3,3 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,9 3,1 0,9 3,2 4,6 3,8 3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 2,1 5,7 7,6 16,4 31,8 67,7 98,4 117,2
X. Nemoci dýchací soustavy 11,2 0 37 23,5 14,1 0,7 0 0 0,2 0 0,8 4 6,8 5,5 20,5 22 27,3 36 29,2 27,5 10,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0,2 0 1,1 2 1,3 16,3 8,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 1,1 0 0,2 0 0 9,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 1,5 2,5 3,4 9,4 10 21,9 1,6 23,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,5 0 5,8 0,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0 0 0 0,4 0 0,1 0 0 1,8 0,6 0,3 0 0,5 1 1 3,1 1,4 17,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,1 0,4 2,7 0,8 0,7 1,4 3,9 2,1 7,6 13,8 22,9 36,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 22,9 0 37 23,5 14,1 0,7 3,5 2,4 1,8 0,5 2,1 10,9 14 13,4 34,2 43,1 58,7 85,9 111,2 165,3 178,2 150,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 103,5 0 0 7,2 20,8 207 178,8 112 364,2 125,1 53,5 32,7 63,3 259,3 103,8 75,8 28 53,8 59 23,1 15,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 3 3,2 18,3 3,3 34,3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 105,2 0 0 7,2 20,8 207 178,8 112 365,7 125,1 53,5 32,7 63,3 261,9 103,8 78,8 31,2 72,2 62,3 57,4 15,7 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0,4 0 1,9 0,5 0 0 0
II. Novotvary 2,7 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,2 1,2 0,4 0,8 2,6 6,3 9,1 20,9 21,3 24,8 2,1 74,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 1 4,1 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 3,3 0,6 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,7 0 0,4 1,1 0,3 0,5 0,4 0,2 0,1 0,9 1 1,7 3,6 1,2 3,9 4 2,9 3,9 5,8 0,9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,8 1,5 2,3 4,1 6,6 6,1 11,9 4,7 12,5 6,2 20,6
X. Nemoci dýchací soustavy 1,3 0 4,9 8,5 5,4 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,8 0 1 0 2,8 5,7 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 1 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,3 0 0,2 0 0 0 0,4 0 0,5 0,8 0,2 4,3 2,2 3,3 5,8 4,5 5,9 10,8 10,9 1,9 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 12,3 7,6 2,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,4 0 0 0 0 0 0,2 1,3 0,6 0,8 0,3 2 0,6 1 5,4 1,1 2,2 5,3 7,6 5,8 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,9 0 0 0 0 0 0 0,6 0,3 0 0,5 0,3 1,6 4,7 5,3 10 13 11,4 13,7 4,4 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15,5 0 6 13,8 9,8 3,2 1,4 2,1 2,1 2,8 2,3 11,5 10 13,6 28 32,8 40,9 69,4 68,9 69,6 16 97,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,4 23,5 7 4,8 3,2 4,5 5,1 4,8 4,5 2,9 4,3 5,8 7,5 8,4 13,3 17,2 31,6 46,3 54,9 51,4 79,3 129,6
péče celkem II. Novotvary 31,1 5,1 3,6 2,6 2 2,7 2 2,7 3,5 6,3 10,1 19,9 22,1 37,2 49,7 80,8 111,2 145,5 122,5 119 85,3 151,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,5 1,6 1,4 1,4 1 1,6 0,1 0,1 0,7 0,3 1,3 1,1 1,5 2,5 3,2 4,6 7,5 14,8 22,7 48 56,3 28,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,5 9,3 10,1 4,8 6,3 3,9 2,2 2,5 2,9 1,7 3,7 6,8 6 5,7 16,3 23,7 50,1 50,2 80,1 147,5 157,4 53,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 118,2 0,3 0,8 14,2 48,7 229,7 191,4 123,8 375,6 136,1 63,7 50 74,7 271,6 115 90,3 39,7 88,2 109,5 69,7 61,6 31,4
VI. Nemoci nervové soustavy 16 21 4,1 6,4 3,4 6,1 3,2 14,8 4,1 4,4 6,3 7,3 11,4 15,6 29,6 26,8 32,9 67,6 60,4 110,6 50,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,3 0,9 0,8 3,4 0,3 0,4 0,6 0,3 0,2 0,3 0,8 0,6 0,7 0,8 1,7 2,6 3,1 3,6 3,8 3,9 1,7 0,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,9 3,4 1,4 0,9 0,6 1,1 1,2 0,7 0,8 1,3 1 1,1 1,7 2,6 2,9 4,2 3,3 3,3 9,1 5,7 4,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 71,3 4,5 0,6 1,2 1,5 2,4 2,1 2,4 5,7 7,7 13 30,2 38,3 53,7 85,6 151,6 222,6 298,4 456,9 802,7 914,3 950,7
X. Nemoci dýchací soustavy 42,3 65,6 65,7 41,8 24,9 12,7 5,6 4,9 6,1 3,4 5,5 11,7 19 51,9 60,4 72 120,7 158,6 162,6 235,1 280,9 286,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 30,2 8,1 5,8 5,1 8,9 13 10,7 10 13,2 17,9 17,9 21 25,9 34,1 48,4 56,4 67,7 79,4 128,2 145,4 179,7 242,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6 2,2 1,6 1,2 0,8 3,1 2,7 3,1 3,1 2,3 2,7 2,5 5,5 6,5 12,3 6,5 16,2 21,1 19,3 27,3 43,6 121,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 28,4 0,6 2,5 2,6 7,1 6,9 5,8 4,4 8,2 11,3 15,5 25,1 28 36,2 46,5 56,1 76 93 114,8 169,4 56,7 103,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,8 23,6 7,9 3,4 3,3 6,8 8,1 10,3 11,8 12,2 13,4 18 17 17,5 22,6 37,2 48,9 61,4 107,7 131,4 180 99
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,3 0 0 0 0 10,9 43,9 73,1 72,4 31,7 6,8 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,9 268,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 56,2 5,2 3,4 2,7 1,4 0,5 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,9 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,6 19,1 7,3 3,6 6,4 7,6 1,9 1,4 4 6,5 2,6 10,1 5,4 17,2 10,9 15,1 20,9 46,1 54,1 86,3 109,4 118
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 51,6 14,8 10,3 9,7 14,9 17,5 19,6 39,9 17,2 15,4 18,6 26,9 32,1 35,4 44,9 59,5 92,4 196,8 316,3 517,7 938,3 642
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 57,2 1 159,3 3,6 2,8 2,7 7,6 14,2 29,8 36 30,6 26,5 24,1 41,5 52,6 71,1 90,4 124,8 132,6 143,8 126,8 129,9 33,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 537,9 1 687,3 139,7 113,3 138,5 340 320,8 329,2 570,3 292,6 213,8 262,9 338,6 650,4 634,6 794,9 1 069,8 1 507,1 1 966,7 2 797,9 3 329,5 2 992,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)