8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 58,6 1,5 1,8 1,4 0,9 0,8 0,9 1,1 1,1 1,1 1,3 5,3 2,4 2,5 4,3 7,7 6,4 6,2 6,7 3,9 1,2 0,3
II. Novotvary 125 0,3 0,4 0,8 1 0,5 0,9 0,9 1 2,3 4,9 5,8 7,4 8,8 14,3 23,7 21,4 13,4 10,1 4,9 2 0,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,9 2 1,9 1,5 1,4 2,5 1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 69 0,3 1,7 0,9 0,7 0,4 0,3 0,4 1 1 1,4 2,2 2 3,4 4,8 9,1 7 14,1 7,6 5,9 4 0,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 65 0 0,1 2,4 7,2 5 3,1 2,9 3,7 4,4 5,1 4,7 3,7 3,7 2 2,5 3,2 3,7 3,9 2,6 1,2 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 43,5 1 0,8 1 2,2 1 0,6 1 1,3 1,6 2,7 1,8 2,2 2,4 2,3 5,6 4,2 5,4 4,4 1,4 0,6 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 4,8 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,6 0,6 0,7 0,4 0,4 0,1 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8,8 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 0,8 0,8 0,9 0,4 0,1 0,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 304,6 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,6 1,1 2,3 4,7 10,4 8,7 13,4 28,6 49,5 43,8 39,2 39,5 41,3 17,2 2,5
X. Nemoci dýchací soustavy 123,2 3,9 5,8 2,9 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,7 2,4 2,9 7,2 5,2 14,3 15,2 14,6 14,3 12,4 7,9 4,3 0,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 141 0,6 1 1,2 2 2,3 2,5 3,3 3,9 5,9 8 7,8 8,6 8,6 14,9 19,1 15,9 10,1 12,4 8,7 4 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 34,8 0,3 0,3 0,4 0,2 0,5 0,6 1,6 0,6 1,1 0,9 1,6 2,3 2,1 2,8 4 3,3 4,1 2,9 1,6 3,4 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 113,6 0,1 0,2 0,6 1,1 1,5 1,2 1,4 2,5 4,2 6 5,6 7,8 8,4 12,6 15,9 15,4 12,8 7,9 6,5 2,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 104,6 0,9 1,1 0,8 0,6 1,3 2,4 2,6 3,2 4,8 5,7 4,5 5 4,4 7,9 13,2 11,3 11 10,4 9,7 3,4 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 71,5 0 0 0 0 2,5 10,3 21,6 21,9 12,1 3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,5 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,5 1,9 0,9 0,9 0,6 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0 0,2 0,2 0,7 0 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 47,4 1,3 1,5 1 1,4 1,3 0,5 2,4 0,5 0,6 1,5 0,9 1,2 1,6 3,9 5,9 5,2 5,3 5,1 4 1,9 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 216,6 0,8 2,7 2,2 2,6 3,8 4 4 4,6 8,1 6,6 8,5 7,6 9,7 15,3 19,7 20 21,5 30,1 28,7 14,8 1,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 240,7 57,8 0,5 0,7 0,5 1,4 3,2 8,2 9,8 11,1 9 8,1 8,2 11,5 19,3 28,6 23,6 18 11,1 7,5 2,1 0,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 806,8 84 19,6 17,8 23,3 25,8 32,8 53,9 57,9 63,1 64,2 71,5 75,6 87,1 149,8 224 198,6 181,9 166,4 137,6 63,7 8,2
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6,5 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,4 0,9 0,6 0,5 0,3 0,4 1 0,4 0 0,7 0 0,2 0,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 1 0,9 0,6 1 0,4 2 0,8 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,8 0,5 0,9 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,4 0,1 0 0,2 1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,2 1,4 0,1 0,2 1,1 1 0,6 0,1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,3 0,7 1 2,2 3,5 1,6 4,9 4,3 4,3 2,9 0,9
X. Nemoci dýchací soustavy 50 0,1 6,6 8,1 2,8 0,6 0 0 0 0,2 0,6 0,7 1,5 2,5 3,5 8,7 5,8 2,9 2,6 1 1,6 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,1 0 0,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,1 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,5 0 0 0 0,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,5 0,3 1,6 1,1 1,4 1,5 0,4 0,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0,1 0 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,7 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0,5 0,4 0,2 0,5 0,1 0,3 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 11 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 1,5 0 0 0,3 1,5 0,6 1,8 2 1,6 0,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,2 0,3 0,5 0 0,5 0,5 0,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 128,2 0,1 7 8,1 2,8 0,6 0,2 0,4 0,8 1 2,2 4,1 3,5 7,4 8,2 18,7 13,3 14,6 14,8 10,3 8,1 1,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 249,8 0 0 1 4 7 13,6 19,1 11,3 46,5 18,3 24,1 13,2 35,2 21,4 8,9 10,2 3,2 10 1,4 1,2 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 7,1 1,7 0,8 0,7 0,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 265,3 0 0 1 4 7 13,6 19,1 11,3 46,5 18,3 24,1 13,2 35,2 25,4 10 17,2 4,9 10,8 2,2 1,3 0,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 7 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,7 1,7 1,2 0,7 0,8 1,1 0,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,4 0 0 0,5 0,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,8 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 13,9 0 0,9 1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,4 0,8 0,7 0,6 0,9 0,7 1,9 1,3 1,7 0,8 0,7 0,3 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,1 0 0,2 1,6 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,9 1,2 1,7 2,1 1,9 0,9 0,7 0,3 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3,5 0 0,8 1,5 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,6 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,7 0 0 0,6 0,2 0,2 0,2 0,1 0,4 0,4 0,5 1,5 1,3 1,2 1,7 2,4 1,5 0,8 1,4 0,4 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,8 0 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,7 0 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,3 1,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,5 0,4 0,5 0,2 0,6 0,6 0,8 0,9 0,3 0,5 0,2 0,5 0,6 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,6 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,4 0,4 0,7 0,5 1,3 1,7 2 2 0,6 0,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 76,7 0 2,9 5,9 2,4 1,2 0,5 0,8 1,7 2,4 2,2 3,9 4,8 4,6 8,4 10,1 9,4 5,4 5,3 3,2 1,6 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 65,1 1,5 1,8 1,4 0,9 0,8 0,9 1,5 1,4 1,5 2,2 5,9 2,9 2,8 4,7 8,7 6,9 6,2 7,4 3,9 1,4 0,5
péče celkem II. Novotvary 139 0,3 0,4 0,8 1,1 0,5 0,9 0,9 1 2,3 4,9 6,1 7,8 9,9 15,9 25,9 23,6 14,4 12,9 6,8 2,2 0,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14,4 0,5 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,9 2 2,1 1,5 1,4 2,5 1,1 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 73,1 0,3 1,7 1,3 1,5 0,6 0,3 0,4 1 1 1,4 2,2 2 3,4 4,8 9,2 7,4 14,9 8,2 6,8 4 0,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 317,4 0 0,1 3,4 11,2 12,2 16,7 21,9 15 51,1 23,4 28,9 17 38,9 23,4 11,4 13,9 6,9 14,1 4,2 3,4 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 74,2 1 1,7 2 2,7 1,4 0,8 1,2 1,8 2,4 3,4 2,7 3,4 4,5 4,3 8,2 14,1 8,7 6,6 2,6 0,8 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 6,8 0 0,4 1,8 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,6 0,6 0,7 0,4 0,4 0,1 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8,8 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 0,9 0,8 0,8 0,9 0,4 0,1 0,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 346,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,5 0,4 0,6 1,3 2,3 5,1 11,3 10,3 15,6 36,5 55,1 47,2 45 44,6 45,9 20,1 3,4
X. Nemoci dýchací soustavy 176,6 4 13,1 12,6 4,8 2,2 1,5 1,3 1,4 1,9 3,1 3,6 8,7 7,7 17,8 24,2 20,7 17,2 15 9 6 0,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 142,7 0,6 1,1 1,2 2,1 2,3 2,5 3,3 3,9 6 8 7,8 8,7 8,7 14,9 19,3 15,9 10,7 12,4 8,8 4,1 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36,1 0,3 0,6 0,4 0,2 0,5 0,6 1,6 0,6 1,1 0,9 1,6 2,3 2,1 2,8 4,7 3,3 4,1 2,9 1,7 3,4 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 136,5 0,1 0,2 1,2 1,3 1,7 1,3 1,5 2,9 4,6 6,6 7,2 9,3 10,2 14,6 19,8 18 15 10,8 7,3 2,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 106 0,9 1,1 0,8 0,6 1,3 2,4 2,6 3,2 4,8 5,7 4,5 5 4,4 7,9 13,6 11,3 11 10,9 9,8 3,5 0,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 71,5 0 0 0 0 2,5 10,3 21,6 21,9 12,1 3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,5 12,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,3 1,9 1,3 1,1 0,7 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0 0,2 0,2 0,7 0 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 52,8 1,3 2 1 1,5 1,3 0,7 2,4 0,5 0,6 1,5 1,2 1,2 1,8 4,5 6,3 5,6 5,8 5,2 4,6 3,4 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 234,8 0,8 2,7 2,3 2,7 3,9 4,1 4,4 5,1 9 7,3 10,6 8,2 10,5 16,5 21,5 21,1 23,5 32,7 30,8 15,6 1,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 254,2 57,8 0,5 0,7 0,5 1,4 3,2 8,2 10,2 11,4 9,4 8,6 8,9 12,4 20,6 30,6 25,9 20,5 11,7 8,2 2,6 0,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 276,9 84,1 29,4 32,8 32,5 34,7 47,1 74,2 71,7 113 86,9 103,7 97 134,3 191,8 262,7 238,5 206,8 197,4 153,2 74,8 10,2
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,3 31,3 9,8 5,5 4,3 3,9 3,7 3,9 3,7 3,1 3,4 18,2 8,6 9,8 14,3 24,4 30,4 48 76,5 74 59,6 113,6
II. Novotvary 28,4 6,3 2,2 3,1 4,7 2,5 3,7 3,2 3,4 6,5 12,9 19,9 26,6 34,5 47,4 75,2 101,6 103,7 115,3 92,9 99,4 189,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,2 10,4 1,6 0,8 0,5 0,5 0 0,4 0,3 0,6 0,3 0,7 1,4 1,2 3 6,3 9 11,6 16 47,4 49,7 75,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15,7 6,3 9,3 3,5 3,3 2 1,2 1,4 3,4 2,8 3,7 7,6 7,2 13,3 15,9 28,9 33,2 109,1 86,8 111,9 198,8 227,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,8 0 0,5 9,4 34,1 24,7 12,7 10,2 12,6 12,4 13,4 16,2 13,3 14,5 6,6 7,9 15,2 28,6 44,5 49,3 59,6 37,9
VI. Nemoci nervové soustavy 9,9 20,9 4,4 3,9 10,4 4,9 2,5 3,5 4,4 4,5 7,1 6,2 7,9 9,4 7,6 17,8 19,9 41,8 50,2 26,6 29,8 37,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,1 0 0,5 0,8 0,5 0,5 0,4 0,4 0 0,6 0,5 1 0,4 1,2 2 1,9 3,3 3,1 4,6 1,9 5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 2,1 2,2 1,2 0,9 1 1,2 0,7 1 1,1 1,3 2,1 2,2 2,4 3 2,5 3,8 7 4,6 1,9 14,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 69,2 4,2 1,1 0,8 1,9 2,5 1,6 2,1 3,7 6,5 12,4 35,8 31,3 52,5 94,9 157 207,9 303,4 451,1 783,4 854,9 947
X. Nemoci dýchací soustavy 28 81,4 31,7 11,3 7,6 7,4 6,2 4,6 4,4 4,8 6,3 10 25,9 20,4 47,4 48,2 69,3 110,7 141,6 149,8 213,7 303
XI. Nemoci trávicí soustavy 32 12,5 5,5 4,7 9,5 11,4 10,3 11,6 13,3 16,7 21 26,8 30,9 33,7 49,4 60,6 75,5 78,2 141,6 165 198,8 113,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,9 6,3 1,6 1,6 0,9 2,5 2,5 5,6 2 3,1 2,4 5,5 8,3 8,2 9,3 12,7 15,7 31,7 33,1 30,3 169 113,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 25,8 2,1 1,1 2,3 5,2 7,4 4,9 4,9 8,5 11,9 15,8 19,3 28 32,9 41,8 50,4 73,1 99,1 90,2 123,3 104,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,8 18,8 6 3,1 2,8 6,4 9,9 9,1 10,9 13,6 15 15,5 18 17,2 26,2 41,9 53,6 85,1 118,8 184 169 151,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,2 0 0 0 0 12,3 42,3 75,8 74,5 34,2 7,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,8 260,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,7 39,6 4,9 3,5 2,8 4,9 0,4 0,4 0,3 0,3 0,8 0,7 0 0,8 0,7 2,2 0 0,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,8 27,1 8,2 3,9 6,6 6,4 2,1 8,4 1,7 1,7 3,9 3,1 4,3 6,3 12,9 18,7 24,7 41 58,2 75,9 94,4 113,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 49,2 16,7 14,8 8,6 12,3 18,8 16,4 14 15,7 22,9 17,4 29,2 27,3 38 50,8 62,5 94,9 166,4 343,7 544,4 735,6 568,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 54,7 1 205,9 2,7 2,7 2,4 6,9 13,1 28,8 33,4 31,4 23,7 27,9 29,5 45 64 90,7 112 139,3 126,8 142,3 104,4 151,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 410,5 1 752,6 107,1 69,4 110,2 127,4 134,8 189,2 197,1 178,2 168,8 245,9 271,7 341,2 497 710,3 942,8 1 407,8 1 900,2 2 610,0 3 166,0 3 106,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,5 0 0 0 0 0 0 1,4 1 1,1 2,4 2,1 1,8 1,2 1,3 3,2 1,9 0 8 0 9,9 75,8
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 3,9 3 1,9 4,7 3,1 22,8 15,2 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 6,2 5,7 17,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 1,9 0,8 0 3,8 49,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 1 0,7 5,5 0,3 0,6 5,2 7,7 6,9 1,9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,5 1 2,5 3,9 7,3 11,1 7,6 37,9 49,1 81,6 144,1 340,9
X. Nemoci dýchací soustavy 11,4 2,1 36,1 31,6 13,2 3 0 0 0 0,6 1,6 2,4 5,4 9,8 11,6 27,6 27,5 22,4 29,7 19 79,5 37,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 3,9 1,1 0 9,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 1,6 0 0 0 1,9 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,3 0,7 2 1 5,1 5,2 10,8 17,1 7,6 39,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3,4 1,9 0 75,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 1 0 0,8 1,7 1,3 0,9 3,9 1,1 5,7 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,1 1,3 5,2 0 0 1 4,8 2,8 13,9 22,8 30,3 39,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0,6 1,4 3,9 0 9,5 24,9 151,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,1 2,1 38,3 31,6 13,2 3 0,8 1,4 2,7 2,8 5,8 14,1 12,6 29 27,2 59,3 63,1 113 169 195,4 402,6 681,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 56,7 0 0 3,9 18,9 34,6 55,9 67,1 38,5 131,3 48,1 82,9 47,4 137,9 71 28,2 48,4 24,8 114,2 26,6 59,6 75,8
VI. Nemoci nervové soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 33,7 13,2 9,1 13,3 5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,3 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 60,3 0 0 3,9 18,9 34,6 55,9 67,1 38,5 131,3 48,1 82,9 47,4 137,9 84,3 31,7 81,6 37,9 123,3 41,7 64,6 75,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,6 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,4 2,3 5,4 5,7 5,4 9,1 20,9 5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 1,9 3,8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0 0 0 1 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0,9 0 2,3 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,2 0 4,9 3,9 2,4 1,5 0,8 0,4 1,4 2,3 1,8 2,1 3,2 2,7 6,3 4,1 8,1 6,2 8 5,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,5 0 1,1 6,2 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,7 3,2 4,7 5,6 6,7 9 7 8 5,7 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,8 0 4,4 5,8 1,9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,4 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,3 0 0 2,3 0,9 1 0,8 0,4 1,4 1,1 1,3 5,2 4,7 4,7 5,6 7,6 7,1 6,2 16 7,6 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 2,3 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 2,2 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 2,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,5 0 1,1 5,7 74,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,6 0 0 0,4 0 0,5 0,4 1,8 1,4 1,4 0,5 2,1 2,2 3,1 3 1 2,4 1,5 5,7 11,4 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,4 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,8 1,1 1,4 2,5 2 4,3 5,4 9,5 15,5 6,9 3,8 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 17,4 0 15,9 23 11,4 5,9 2,1 2,8 5,8 6,8 5,8 13,4 17,3 18 27,9 32 44,6 41,8 60,5 60,7 79,5 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 14,8 31,3 9,8 5,5 4,3 3,9 3,7 5,3 4,8 4,2 5,8 20,3 10,4 11 15,6 27,6 32,8 48 84,5 74 69,6 189,4
péče celkem II. Novotvary 31,6 6,3 2,2 3,1 5,2 2,5 3,7 3,2 3,4 6,5 12,9 21 28 38,8 52,8 82,1 112 111,4 147,3 129 109,3 189,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,3 10,4 1,6 1,2 0,5 0,5 0 0,4 0,3 0,6 0,3 0,7 1,4 1,2 3 6,3 10 11,6 16 47,4 54,7 75,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 16,6 6,3 9,3 5,1 7,1 3 1,2 1,4 3,4 2,8 3,7 7,6 7,2 13,3 15,9 29,2 35,1 115,3 93,6 129 198,8 227,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 72,1 0 0,5 13,3 53 60,2 68,6 76,9 51,1 144,3 61,5 99,4 61,1 152,4 77,6 36,2 66 53,4 161 79,7 169 113,6
VI. Nemoci nervové soustavy 16,9 20,9 9,3 7,8 12,8 6,9 3,3 4,2 6,1 6,8 8,9 9,3 12,2 17,6 14,3 26 66,9 67,3 75,4 49,3 39,8 37,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,5 0 2,2 7 0,9 1 0,4 0,4 0 0,6 0,5 1 0,4 1,2 2 1,9 3,3 3,1 4,6 1,9 5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 2,1 2,2 1,2 0,9 1 1,2 0,7 1 1,1 1,3 2,1 2,2 2,4 3 2,5 3,8 7 4,6 1,9 14,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 78,6 4,2 1,1 0,8 1,9 2,5 1,6 2,1 4,4 6,5 13,4 38,9 37 61,1 121,1 174,7 224,1 348,3 509,3 870,6 999 1 287,9
X. Nemoci dýchací soustavy 40,1 83,5 71,6 49,1 22,7 10,9 6,2 4,6 4,8 5,4 8,2 12,4 31,3 30,2 59,1 76,7 98,3 133,1 171,3 170,7 298,2 340,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 32,4 12,5 6 4,7 9,9 11,4 10,3 11,6 13,3 16,9 21 26,8 31,3 34,1 49,4 61,2 75,5 82,8 141,6 166,9 203,8 113,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,2 6,3 3,3 1,6 0,9 2,5 2,5 5,6 2 3,1 2,4 5,5 8,3 8,2 9,3 14,9 15,7 31,7 33,1 32,2 169 113,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 31 2,1 1,1 4,7 6,1 8,4 5,3 5,3 9,9 13 17,4 24,8 33,4 40 48,4 62,8 85,4 116,1 123,3 138,5 144,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24,1 18,8 6 3,1 2,8 6,4 9,9 9,1 10,9 13,6 15 15,5 18 17,2 26,2 43,1 53,6 85,1 124,5 185,9 174 227,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,2 0 0 0 0 12,3 42,3 75,8 74,5 34,2 7,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,8 260,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 39,6 7,1 4,3 3,3 4,9 0,4 0,4 0,3 0,3 0,8 0,7 0 0,8 0,7 2,2 0 0,8 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12 27,1 10,9 3,9 7,1 6,4 2,9 8,4 1,7 1,7 3,9 4,1 4,3 7,1 14,9 20 26,6 44,9 59,4 87,3 169 151,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 53,3 16,7 14,8 9 12,8 19,3 16,8 15,4 17,4 25,4 19,2 36,5 29,5 41,1 54,7 68,2 100,2 181,9 373,4 584,2 775,3 568,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 57,7 1 205,9 2,7 2,7 2,4 6,9 13,1 28,8 34,7 32,2 24,7 29,6 32 48,6 68,4 97 122,9 158,7 133,6 155,5 129,2 303
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 517,3 1 754,6 160,7 127,8 153,7 171,3 193,5 260,5 244 319,2 228,5 356,6 348,6 526 636,4 833 1 132,2 1 600,5 2 254,2 2 905,9 3 717,7 3 863,6

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)