8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 45,7 1,3 1,9 1,6 0,8 0,9 1,1 0,9 0,6 1,2 1 2 1,2 1,6 4,1 6,6 5,8 4,1 4,6 3,1 1,2 0,1
II. Novotvary 139,3 0,1 0,5 0,8 0,7 0,5 0,6 1,3 0,9 3,3 4,1 6,5 7,8 11,6 17,6 25,8 23,3 13,1 11,5 6,8 2,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,6 0,1 0,1 0,3 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,4 0,9 0,8 1,1 1,3 1,6 1,3 0,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 65,2 0,6 1,8 1,4 0,4 0,3 0,7 0,5 0,8 1,2 1,3 1,6 2 3,2 4,8 7,6 8,7 7,5 8,6 7,8 4,5 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 64,7 0 0,1 2,4 7 5,2 3,7 3,2 3,9 4,9 4,2 4,2 4,1 2,3 2,8 3,1 3 1,8 4,1 3 1,7 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 44,4 0,7 0,5 0,9 0,8 0,9 0,9 1,3 1 1,9 3 2,2 2,4 2,1 4,3 4,5 4,8 4 4,1 2,9 1,1 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 5,7 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,7 1 0,7 0,6 0,6 0,2 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10,5 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8 1,1 1,2 0,8 0,9 0,9 0,5 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 306,5 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,7 2,7 4,4 5,3 8,2 15,9 27,6 48,7 44,3 38,1 47,4 37,9 19,8 1,4
X. Nemoci dýchací soustavy 132,1 4,2 5,4 3,5 1,2 1,6 1,2 1 1,5 2,2 2,1 2,8 3,6 5,8 10,6 20,3 18 15,7 16,1 10 4,6 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 142,2 0,7 1,1 1,3 1,9 2,7 3,2 3,1 3,6 6,4 7,7 7,3 8,3 11,2 13,3 16,5 16,2 11,3 11,9 9,4 4,6 0,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 31,5 0,2 0,4 0,6 0,4 0,5 0,9 0,7 1,1 0,9 1,6 1,1 2,1 2 2,5 4,4 2,6 2,6 3,2 1,2 2,4 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 110,1 0 0,2 0,6 1,1 1,5 1,5 2,1 3 4,2 5,6 6,2 8,1 9,5 12,4 14,7 12,9 10,1 9,2 5,6 1,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 102,9 0,7 1,2 0,8 0,6 1,6 2,4 2,7 3,1 4,1 4,9 4,5 4,9 5,6 8,9 13,3 11 11,1 10,6 7,1 3 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 67,3 0 0 0 0 2 9,9 19,2 21,7 12,1 2,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,7 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,5 3 1,4 0,8 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 46,2 1,3 1,2 1 1,4 1,2 0,7 0,4 0,5 0,8 1,2 1,1 1,2 2 3 5,2 4,9 6,5 5,9 4,6 1,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 208,5 0,7 2,6 1,9 2,1 3,4 4,8 4,5 5,1 7,2 7,8 8,2 8,1 9,6 14,8 19,8 18,1 18,2 29,4 26,9 13,8 1,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 247,1 56,5 0,6 0,7 0,6 1,1 3,3 7,4 9,8 11,6 9,6 8,4 10,2 14,2 18,5 26,1 25,6 19,8 11,7 8,3 2,8 0,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 801,6 84 19,6 19,5 20,2 24,7 36,2 49,9 58,9 65,4 61,7 62,8 73,9 98,2 148 219,7 201,8 166,7 181,5 136,8 66,9 5,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1 0,6 0,1 0,7 0,1 1,1 0,8 0,6 0,8 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 1 1,1 1,4 0,3 0,2 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,5 0,2 1,6 0,7 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 0,1 0 0 0,7 0,4 0 0 0 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 1,1 0 2 0,7 0,7 1 1 0,3 0,2 0,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 2,4 1,6 5,5 5,3 4 7,9 8,9 1,4 1,3
X. Nemoci dýchací soustavy 43,2 0,1 6,5 8,1 2,6 0 0 0,1 0 0 0,3 0,4 1 1,7 4,6 7,6 3,5 2,8 2 0,8 1,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,6 1 0,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,6 0 0,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,7 1,3 0,8 1,8 1,7 0,5 0,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,4 0,1 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,4 0 0,3 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21,1 0 0 0 0 0 0 0 0 9,6 0 0,6 0,6 0,5 0 0,2 0,7 0,9 2,9 3,8 1,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,1 0 0 0,2 0,4 0,7 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 143,9 0,1 6,5 8,1 2,6 0 0 0,3 0 10,9 1,3 2,7 3,3 7,3 10,8 17,9 15 13,8 18,7 16,6 6,3 1,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 324,5 0 0 1 5,8 5,7 12,4 13,4 58,4 37,9 23,1 22,9 27,8 40,9 12,3 26 27,2 2,6 6,3 0,2 0,1 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,3 2,1 0,1 4,4 0,2 2,2 1,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 338 0 0 1 5,8 5,7 12,4 13,4 58,4 37,9 23,1 22,9 30,8 41,1 14,4 26,1 31,6 2,8 8,4 1,4 0,1 0,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,1 0 0,1 0 0,7 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 14,8 0 1 0,7 0,4 0,5 0,6 0,9 0,6 0,8 2 0,4 0,8 1,3 1,9 1,2 0,3 1 0,2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 0 0,1 1,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,8 0,8 1,2 1,8 0,5 1,4 0,5 0,1 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 2,8 0 0,7 1,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 15,2 0 0 0,5 0,5 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,6 1 2 2,2 1,9 1,8 1,3 1,4 0,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,8 0 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7,6 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,4 0,6 0,6 0,2 0,4 0,5 0,8 0,8 0,7 0,3 0,8 0,3 0,3 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 10,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0,7 0,3 0,4 0,2 0,4 0,9 1,6 2,1 1,7 1,1 0,7 0,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 66 0 2,7 4,5 2,3 0,9 1,2 1,6 2,1 2,5 3,9 2,5 3,7 5,8 7,8 7,9 5,7 5,5 3,9 1 0,3 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 52,2 1,3 1,9 1,6 0,8 0,9 1,1 1,2 0,6 2,2 1,6 2,2 1,9 1,8 5,2 7,4 6,6 4,9 4,6 3,1 1,2 0,1
péče celkem II. Novotvary 145,4 0,1 0,5 0,8 0,7 0,5 0,6 1,3 1 3,3 4,1 6,9 7,8 11,9 18,7 27 25 13,6 11,9 7 2,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,6 0,1 0,1 0,3 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 0,9 0,8 1,1 1,3 1,6 1,3 0,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 69,7 0,6 1,8 1,4 1,1 0,4 0,7 0,5 0,8 1,3 1,3 1,6 2 3,2 4,8 7,8 9,1 7,7 10,2 8,5 4,5 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 391,2 0 0,1 3,4 12,8 11 16,1 16,6 62,3 42,8 27,6 27,4 31,8 43,3 15,1 29,2 30,9 4,8 10,4 3,2 1,9 0,6
VI. Nemoci nervové soustavy 80,2 0,7 1,5 1,6 1,1 1,4 1,5 2,3 1,6 3 5 3,7 6,3 5,6 9 6,6 10,5 6,2 6,8 4,3 1,3 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 7,6 0 0,3 1,6 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,7 1 0,7 0,7 0,6 0,2 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10,6 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 0,8 1,1 1,2 0,8 0,9 0,9 0,5 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 353,6 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,8 1,1 1,7 2,8 4,8 6 9,5 19,1 30,4 56 50,1 43,4 55,7 47 21,2 2,6
X. Nemoci dýchací soustavy 178,1 4,3 12,6 13,2 4,1 1,6 1,2 1 1,5 2,2 2,4 3,3 4,7 7,5 15,2 27,9 21,6 18,4 18 10,8 5,7 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 145,3 0,7 1,1 1,3 1,9 2,7 3,2 3,1 3,6 6,4 7,8 7,4 8,3 11,3 13,4 16,7 16,2 11,3 12,6 10,4 5,3 0,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 34,2 0,2 0,4 0,6 0,4 0,5 0,9 0,7 1,1 0,9 1,6 1,1 2,1 2 2,5 4,4 2,6 4,1 3,9 1,2 2,8 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 133,2 0 0,2 1,2 1,6 1,6 1,6 2,4 3,4 4,6 6 6,8 9,4 11,7 15,3 17,9 15,5 13,1 12,4 6,3 2,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 103,6 0,7 1,2 0,8 0,6 1,6 2,4 2,7 3,1 4,1 4,9 4,6 4,9 5,6 9 13,3 11 11,2 11 7,2 3 0,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 67,3 0 0 0 0 2 9,9 19,2 21,7 12,1 2,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 13,7 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,3 3 1,9 0,9 0,7 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 47,8 1,3 1,5 1 1,4 1,2 0,7 0,4 0,5 0,8 1,2 1,1 1,3 2 3,1 5,4 5,3 6,5 6,3 4,6 1,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 237,2 0,7 2,6 1,9 2,1 3,5 5,2 4,7 5,5 17,4 8,4 9 9,2 10,6 15,6 20,8 19,5 19,4 33,2 31 15,4 1,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 259,9 56,5 0,6 0,7 0,6 1,1 3,3 7,5 10,5 11,9 9,9 8,7 10,6 15,1 20,9 28,2 27,3 20,8 12,6 8,9 3,5 0,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 349,5 84,1 28,8 33 30,9 31,4 49,8 65,2 119,4 116,8 89,9 90,9 111,7 152,4 181 271,7 254,1 188,7 212,6 155,8 73,7 7,6
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 10,4 28,6 10,2 6,4 3,9 4,4 4,3 3,1 2 3,2 2,7 7 4,4 6 13,1 21,5 29,5 33,7 51,6 59,4 62,9 54,6
II. Novotvary 31,7 2,2 2,7 3,2 3,4 2,5 2,3 4,5 3 8,9 11,2 22,9 28,7 43,7 56,4 84 118,3 107,8 129 130,3 136,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,4 2,2 0,5 1,2 0,5 0 0 0 0,3 0,5 0,8 1,1 2,2 1,5 2,9 2,6 5,6 10,7 18 24,9 47,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,8 13,2 9,7 5,6 1,9 1,5 2,7 1,7 2,7 3,2 3,6 5,6 7,4 12 15,4 24,7 44,2 61,7 96,5 149,5 236 109,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,7 0 0,5 9,5 33,7 25,6 14,4 11,2 13,1 13,2 11,5 14,8 15,1 8,7 9 10,1 15,2 14,8 46 57,5 89,1 54,6
VI. Nemoci nervové soustavy 10,1 15,4 2,7 3,6 3,9 4,4 3,5 4,5 3,3 5,1 8,2 7,7 8,8 7,9 13,8 14,6 24,4 32,9 46 55,6 57,7 54,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,3 0 0,5 0,8 1 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 1,1 1,5 2,2 3,3 3,6 4,9 6,7 3,8 5,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,4 2,2 1,6 1,2 1 1,5 1,2 0,7 1,3 1,1 1,1 1,8 2,9 3 3,5 3,9 4,1 7,4 10,1 9,6 5,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 69,8 2,2 1,1 1,2 1,9 2,5 3,1 3,8 5,7 7,3 12,1 18,7 30,2 59,8 88,5 158,5 225 313,5 531,8 726,2 1 038,3 765
X. Nemoci dýchací soustavy 30,1 92,4 29,1 13,9 5,8 7,9 4,7 3,5 5 5,9 5,8 9,9 13,3 21,8 34 66,1 91,4 129,2 180,6 191,6 241,2 382,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 32,4 15,4 5,9 5,2 9,2 13,3 12,5 10,8 12,1 17,3 21,1 25,7 30,6 42,2 42,6 53,7 82,3 93 133,5 180,1 241,2 218,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,2 4,4 2,2 2,4 1,9 2,5 3,5 2,4 3,7 2,4 4,4 3,9 7,7 7,5 8 14,3 13,2 21,4 35,9 23 125,9 54,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 25,1 0 1,1 2,4 5,3 7,4 5,8 7,3 10 11,3 15,4 21,8 29,8 35,8 39,8 47,8 65,5 83,1 103,2 107,3 78,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,4 15,4 6,5 3,2 2,9 7,9 9,3 9,4 10,4 11,1 13,4 15,8 18,1 21,1 28,5 43,3 55,9 91,3 118,9 136 157,3 382,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,3 0 0 0 0 9,8 38,5 67,1 72,7 32,6 6 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,1 301,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,7 66 7,5 3,2 2,9 2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0 0,4 0,3 0,3 0,5 1,6 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,5 28,6 6,5 4 6,7 5,9 2,7 1,4 1,7 2,2 3,3 3,9 4,4 7,5 9,6 16,9 24,9 53,5 66,2 88,1 99,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 47,5 15,4 14 7,6 10,1 16,7 18,7 15,7 17,1 19,4 21,4 28,9 29,8 36,1 47,5 64,4 91,9 149,8 329,9 515,4 723,6 710,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 56,3 1 242,6 3,2 2,8 2,9 5,4 12,8 25,9 32,8 31,3 26,3 29,6 37,6 53,4 59,3 85 130 162,9 131,3 159 146,8 218,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 410,3 1 847,4 105,5 77,5 97,4 121,6 140,9 174,5 197,3 176,4 169,2 221,1 272,3 369,6 474,6 715,1 1 024,9 1 371,7 2 036,4 2 621,2 3 508,1 3 005,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0 0 0 0 0 0,7 0 2,7 1,6 0,4 2,6 0,4 3,5 2,6 3 6,6 0 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 1,1 3,2 3,6 7,1 2,5 2,2 0 0 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,7 2,5 1,6 18 13,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,1 0 0,4 0 0 3,6 3,3 0 0 0 109,3
VI. Nemoci nervové soustavy 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 3,9 0 7,5 2,2 2,3 5,1 8,2 3,4 3,8 10,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,8 9 5,1 17,9 26,9 32,9 88,6 170,5 73,4 710,4
X. Nemoci dýchací soustavy 9,8 2,2 35 32,2 12,5 0 0 0,3 0 0 0,8 1,4 3,7 6,4 14,8 24,7 17,8 23 22,4 15,3 57,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 6,7 19,2 36,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,3 6,7 0 21 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0,8 2,2 4,2 4,1 14,8 19,1 9,6 31,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 4,5 1,9 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0 0,7 2 0 3,4 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 25,9 0 2,1 2,2 1,9 0 0,7 3,6 7,4 32,5 72,8 68,2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,6 0,3 0 0 2,2 7,7 36,7 109,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 32,8 2,2 35 32,2 12,5 0 0 1 0 29,4 3,6 9,5 12,2 27,5 34,6 58,3 76,2 113,6 209,8 318,1 330,4 929
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73,9 0 0 4 28 28,1 48,3 46,8 195,6 102,2 63,3 80,6 102,4 153,9 39,4 84,6 138,1 21,4 70,7 3,8 5,2 218,6
VI. Nemoci nervové soustavy 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,1 1,1 6,7 0,3 22,3 1,6 24,7 23 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 77 0 0 4 28 28,1 48,3 46,8 195,6 102,2 63,3 80,6 113,5 154,7 46,2 85 160,5 23 94,2 26,8 5,2 218,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 1 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,4 0,3 0,3 1,5 1,6 2,2 3,8 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0,5 0 3,4 0,5 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,4 0 5,4 2,8 1,9 2,5 2,3 3,1 2 2,2 5,5 1,4 2,9 4,9 6,1 3,9 1,5 8,2 2,2 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0,5 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 2,1 2,9 3 3,8 5,9 2,5 11,5 5,6 1,9 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,6 0 3,8 6,4 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0 0,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,5 0 0 2 2,4 0,5 0,4 1 1,3 1,1 1,1 2,1 3,7 7,5 7,1 6,2 9,1 10,7 15,7 3,8 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 2,2 0,4 0,5 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 1,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,7 0 0 0 0,5 0,5 1,6 0,7 1,3 1,6 1,6 0,7 1,5 1,9 2,6 2,6 3,6 2,5 9 5,7 15,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,4 0 0 0 0 0 0 0,7 2,3 0,8 1,1 0,7 1,5 3,4 5,1 6,8 8,6 9,1 7,9 3,8 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 15 0 14,5 17,9 11,1 4,4 4,7 5,6 7 6,7 10,7 8,8 13,6 21,8 25 25,7 29 45,3 43,8 19,2 15,7 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,9 28,6 10,2 6,4 3,9 4,4 4,3 4,2 2 5,9 4,4 7,7 7 6,8 16,7 24,1 33,5 40,3 51,6 59,4 62,9 54,6
péče celkem II. Novotvary 33,1 2,2 2,7 3,2 3,4 2,5 2,3 4,5 3,3 8,9 11,2 24,3 28,7 44,8 60 87,9 127 111,9 133,5 134,1 136,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,4 2,2 0,5 1,2 0,5 0 0 0 0,3 0,5 0,8 1,1 2,2 1,9 2,9 2,6 5,6 10,7 18 24,9 47,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15,9 13,2 9,7 5,6 5,3 2 2,7 1,7 2,7 3,5 3,6 5,6 7,4 12 15,4 25,4 46,2 63,4 114,4 162,9 236 163,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 89,1 0 0,5 13,5 61,7 54,2 62,7 58 208,6 115,5 75,7 96,5 117,2 163 48,4 95 156,9 39,5 116,7 61,3 99,6 327,9
VI. Nemoci nervové soustavy 18,3 15,4 8,1 6,4 5,3 6,9 5,8 8 5,4 8,1 13,7 13 23,2 21,1 28,9 21,5 53,3 51 76,3 82,4 68,2 54,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,7 0 1,6 6,4 1,9 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,5 0,4 1,1 1,5 2,2 3,3 3,6 5,8 6,7 3,8 5,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,4 2,2 1,6 1,2 1 1,5 1,2 0,7 1,3 1,1 1,1 1,8 2,9 3 3,5 3,9 4,1 7,4 10,1 9,6 5,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 80,5 2,2 1,1 1,2 1,9 2,5 3,1 3,8 5,7 7,6 13,2 21,1 35 71,9 97,5 182,3 254,5 357,1 624,9 900,6 1 111,7 1 420,8
X. Nemoci dýchací soustavy 40,6 94,6 67,8 52,5 19,8 7,9 4,7 3,5 5 5,9 6,6 11,6 17,3 28,2 48,7 90,8 109,7 151,4 202 206,9 298,9 382,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 33,1 15,4 5,9 5,2 9,2 13,3 12,5 10,8 12,1 17,3 21,4 26,1 30,6 42,5 43 54,4 82,3 93 141,4 199,3 277,9 218,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,8 4,4 2,2 2,4 1,9 2,5 3,5 2,4 3,7 2,4 4,4 3,9 7,7 7,5 8 14,3 13,2 33,7 43,8 23 146,8 54,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 30,3 0 1,1 4,8 7,7 7,9 6,2 8,4 11,4 12,4 16,5 23,9 34,6 44 49,1 58,3 78,7 107,8 139,1 120,7 110,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,6 15,4 6,5 3,2 2,9 7,9 9,3 9,4 10,4 11,1 13,4 16,2 18,1 21,1 28,9 43,3 55,9 92,2 123,4 138 157,3 382,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,3 0 0 0 0 9,8 38,5 67,1 72,7 32,6 6 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 3,1 301,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 66 10,2 3,6 3,4 2,5 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,7 0 0,4 0,3 0,3 0,5 1,6 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,9 28,6 8,1 4 6,7 5,9 2,7 1,4 1,7 2,2 3,3 3,9 4,8 7,5 9,9 17,6 26,9 53,5 70,7 88,1 99,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 54 15,4 14 7,6 10,1 17,2 20,2 16,4 18,4 46,9 23 31,7 33,9 39,9 50 67,7 99 159,6 372,5 594 807,6 765
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 59,2 1 242,6 3,2 2,8 2,9 5,4 12,8 26,2 35,2 32,1 27,1 30,6 39,1 56,8 67 91,8 138,7 171,2 141,4 170,5 183,5 327,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 535 1 849,6 155 131,2 148,9 154,6 193,8 227,9 399,9 315,1 246,5 320 411,6 573,6 580,4 884,4 1 290,6 1 552,7 2 385,3 2 985,2 3 864,7 4 153,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)