8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 32 0,9 1,2 0,8 0,4 0,7 0,5 0,4 0,9 0,6 0,9 1,1 0,7 1 2,8 4,3 3,3 3,8 4,2 2,7 0,6 0,2
II. Novotvary 69,8 0,1 0,1 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 1,4 2,9 3,8 4,7 5,3 9,2 12,5 11,1 8,5 4,6 2,3 0,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,7 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,9 1,2 0,8 1 0,8 0,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21,1 0,2 0,8 0,6 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,5 0,8 0,6 1,1 1,9 2,4 1,9 3,8 2,3 1,4 0,4 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 47,5 0 0,1 0,3 0,9 2,8 3,1 3,8 4,2 3,6 5,2 4,1 5,1 3,6 3,9 2,4 1 1,6 1 0,7 0,1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 19,2 0,4 0,3 0,3 0,6 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,6 1,2 0,7 0,8 1,7 1,5 2,2 2,6 3,2 0,9 0,2 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 9 0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 1 1,4 1,2 1 0,6 0,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8,4 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,5 0,8 1 1 0,8 0,6 0,2 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 132,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,3 0,6 1,1 1,8 2,7 5,1 8,4 14,6 22 19,1 21,7 14,6 13,5 4,1 1
X. Nemoci dýchací soustavy 84,2 3,2 4,6 2,2 1,1 1 1,2 0,9 1,7 1,5 2 2,6 2,2 4,7 7 14,1 9 9,6 8,9 5,2 1,4 0,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 69,8 0,4 0,5 1,1 1,3 1,4 1,3 1,6 2,4 2,4 4 3,7 4,6 4,2 6,4 8,4 9,1 6,2 4,8 5,1 1,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 15,8 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,7 1,1 2,6 2,7 1,4 1 1,8 0,5 0,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 42,3 0 0,2 0,3 0,3 0,6 0,7 0,6 0,8 1,4 1,9 2,2 3,2 3,7 5,2 5,5 6,1 4,7 3,6 0,6 0,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 56,6 0,5 0,7 0,6 0,3 1 0,9 1,7 1,5 1,9 3,1 3,4 3,3 2,5 5,1 7,2 6,1 6,1 5,6 4,1 1,1 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 45,9 0 0 0 0 2,5 7,9 13,4 12,3 7,7 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,4 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,4 0,7 0,7 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 27,7 0,6 0,8 0,9 1,2 1 0,4 0,4 0,4 0,6 0,8 0,7 1 1 2 3,5 3,2 3,4 2,9 1,9 0,6 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 75,2 0,3 1 1,1 1,4 1,8 1,4 1,6 2 1,9 2,4 3,7 3,1 3,7 5,8 7,4 8 8,1 8,8 7,7 3 0,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 170,7 31,3 0,7 0,8 0,4 1,5 2,8 4,9 7,2 6,5 5,6 5,4 7,4 9,1 14,4 21,8 23 15,4 8 3,1 1,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 946,1 47,3 12,7 11,2 9,9 16,3 22,2 32,3 36,4 32,9 35 37,5 44,1 51,5 85 119,2 107,8 99,2 76,6 50,6 15,3 3,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 9,6 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0,3 0,4 1,1 1,4 0,6 2 1,4 1,1 0,4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 33,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 1,9 2,3 2,2 2,3 5,4 4,8 5,3 8,4 0,7 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0,9 0 0,1 1,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 21,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,3 0,5 1,2 2,6 4 2,5 5,2 1,3 3,1 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 2,2 0,9 1,1 4 2,8 2,1 0,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 37,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 1,2 0,6 4,6 2,5 5,4 4,9 5,8 9,3 2,2 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 165,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1 3,3 6,8 10,5 18 33,6 30,9 38,2 21,5 1,7
X. Nemoci dýchací soustavy 32,1 0 0,4 0,7 0 0 0 0 0 0,3 0 0,4 0,3 2,2 3,4 3,6 3,7 2,7 4,5 2,5 7,2 0,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0,2 0,5 1,2 1 2 1,1 5,7 2,7 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0,5 0,2 1 0,5 0,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,6 0,9 1,1 3,7 3,5 5,4 2,2 3,4 0,5 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 3,1 2,3 3,8 4,7 3,1 1,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,8 2 1,2 1,4 0,6 0,4 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 74 0 0 0 0 0 0,2 0 1,5 0,2 0,5 0,9 0,9 2 3,1 4,1 9 8,3 12,7 18,4 5 7,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,4 0,2 0,6 0,2 0,6 0,5 0,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 462,9 0 0,5 0,7 0 0 0,6 0,7 1,9 0,8 2 2,1 6,9 13,5 27,7 39,4 57,6 76,6 79,4 95,3 47,5 9,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 246,7 0 0 1 6,6 4,7 11,6 66,5 18,3 23,4 11,4 24,1 23,6 16,5 20 9,9 5,5 1,9 1,4 0,3 0,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,2 0,6 0,1 1 2,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 254 0 0 1 6,6 4,7 11,6 66,5 18,3 23,4 11,5 24,1 23,6 16,5 23 10,1 6,1 2 2,4 2,5 0,1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 1 1 0 0,2 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 6,8 0,5 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3,5 0 1,1 1,6 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,6 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,5 0 0 0,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,6 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,4 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,4 0,3 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23,1 0 1,1 2,1 1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,8 0,8 1 0,6 0,9 7,5 1,6 2,4 1,2 0,3 0,6 0,2 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 41,6 0,9 1,2 0,8 0,4 0,7 0,8 0,9 1,2 0,6 0,9 1,1 1 1,4 4 5,7 3,9 5,8 5,6 3,7 0,9 0,2
péče celkem II. Novotvary 106,4 0,1 0,1 0,6 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 1,4 3,3 3,9 6,7 7,6 11,5 15,1 17,5 14,3 10 10,9 1,1 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 10,8 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 2,6 1,2 1,7 1 0,9 1,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 42,5 0,2 0,8 0,6 0,7 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,9 0,8 1 1,6 3,1 5,1 5,9 6,3 7,5 2,7 3,5 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 308,6 0 0,1 1,3 7,5 7,4 14,7 70,2 22,5 27 16,7 28,2 28,8 20,4 26,1 13,2 7,5 7,4 5,1 3,2 1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 65,7 0,4 0,3 0,3 0,6 0,5 0,5 0,2 0,4 0,6 1 1,4 2,3 1,8 9,6 4,5 8,4 7,6 10 12,4 2,4 0,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,5 0 0,3 0,6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,7 1 1,5 1,2 1 0,6 0,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8,4 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,5 0,8 1 1 0,8 0,6 0,2 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 307 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 1,3 0,6 1,1 1,9 3,4 6,1 11,7 28,2 33 37,5 55,4 45,5 51,8 25,8 2,7
X. Nemoci dýchací soustavy 119,8 3,2 6,1 4,5 1,8 1 1,2 0,9 1,7 1,8 2 3 2,4 6,9 10,4 17,7 12,7 12,3 13,4 7,6 8,5 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 85 0,4 0,5 1,1 1,3 1,4 1,3 1,6 2,4 2,6 4 3,7 4,9 4,5 6,9 9,7 10,1 8,2 5,9 10,8 3,8 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,9 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 0,6 0,8 1,4 3,2 3,2 1,9 1,2 2,8 1 0,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 66 0 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,6 0,9 1,4 2,3 2,6 3,8 4,7 6,5 9,5 10,2 10,1 5,8 4,1 1 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 76,5 0,5 0,7 0,6 0,3 1,1 1 1,7 1,5 1,9 3,2 3,4 3,4 2,7 5,6 10,4 8,4 10 10,2 7,2 2,5 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 45,9 0 0 0 0 2,5 7,9 13,4 12,3 7,7 2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 8,4 8,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 3,7 0,7 0,7 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 34,8 0,6 0,8 0,9 1,2 1 0,4 0,5 0,4 0,7 0,8 0,8 1,2 1,1 2,1 4,3 5,3 4,6 4,3 2,6 1 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 149,8 0,3 1 1,1 1,4 1,8 1,8 1,7 3,5 2,3 2,9 4,8 4,1 5,6 8,9 11,6 17 16,5 21,5 26,1 8 8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 176 31,3 0,7 0,8 0,4 1,5 2,8 5 7,5 6,9 6 5,6 7,4 9,4 14,9 22,3 23,8 15,7 8,7 3,6 1,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 686,1 47,3 14,3 15 17,5 21,2 34,7 99,6 56,9 57,8 49,3 64,7 75,3 82,4 143,1 170,3 173,9 179 158,6 149 63,1 13
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 10,8 31,8 11,1 4,7 2,9 5 3,2 2,1 4,8 2,9 3,4 5,4 3,4 5,5 13,7 20,8 22,1 37,4 69,1 78,6 51 96,1
II. Novotvary 23,6 3,6 0,7 3,8 3,1 2,5 2,2 2,4 3,3 6,6 11,2 18 23,1 28,5 44 60,3 74,5 82,8 75,7 67,1 38,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,3 0,2 1,4 1,5 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 1,1 0,5 1 1,7 4,3 8,1 8 16,3 23,2 26,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,1 8,1 7,3 3,5 3,4 2,2 2 1,3 1,7 2,4 2 3,7 3,2 5,9 9,3 11,7 12,5 36,8 38 42,2 35,2 63,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16 0,1 1,2 2 6,2 20,6 20,1 19,8 22,1 17 20,5 19,4 25 19,3 18,5 11,5 6,5 15,3 16 19,9 7,6 27,3
VI. Nemoci nervové soustavy 6,5 13,6 3 2,1 4 2,9 3,1 1 1,8 2,1 2,4 5,6 3,6 4,2 8,1 7,4 14,8 25 52,2 25,2 19,7 91,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,1 1,4 2,4 1,3 0,7 1,4 0,8 0,7 1,4 1,3 1,3 2,2 2,3 3,6 4,9 6,8 7,9 9,7 10,6 5,2 3,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,8 5,1 1,9 2 1,2 0,8 0,7 0,8 1,5 1,2 1,6 2,5 3,6 2,9 3,9 4,8 6,9 7,5 9,5 5 5,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 44,7 2,9 1 0,8 0,9 1,6 2,1 6,7 2,9 5,1 6,9 12,8 25 45,4 69,8 105,7 127,8 211,8 239,1 398,8 369 526,4
X. Nemoci dýchací soustavy 28,4 116,2 41,3 13,7 7,4 7,5 7,6 4,6 8,9 6,8 7,7 12,2 10,6 25,4 33,6 67,6 60,2 93,6 146 152,8 121,4 213,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 23,6 14 4,3 6,6 8,9 10,1 8,3 8,6 12,6 11,3 15,6 17,4 22,5 22,7 30,5 40,6 60,9 60,4 78,4 149,8 95,8 25,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,4 6,2 1,6 2,2 2,1 3,3 1,5 1,7 2,1 2,6 1,6 3 3,6 5,8 12,7 12,8 9,1 9,7 30,1 14,8 5,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 14,3 0,5 1,4 1,6 2,2 4,5 4,4 3,3 4,2 6,6 7,4 10,6 15,6 20,1 25,1 26,3 40,8 46,2 58,9 18,9 49,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,1 16,7 6 3,7 2,3 7,7 6 8,9 7,8 9 12 15,9 16,1 13,3 24,5 34,5 40,7 59,8 90,9 120,4 96 78,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,5 0 0 0 0 18,2 51,7 71,1 63,7 36 7,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,8 305,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,1 24,2 6,6 3,1 2,3 0,5 0,4 1,1 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0,2 0,5 0,5 0,1 0,9 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,4 22,9 7,6 5,5 8,3 7,3 2,9 2,1 2,2 2,9 3 3,5 5,1 5,6 9,8 16,7 21,8 33,3 47,7 56,3 53,7 40,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25,4 10 9,1 6,7 10 13,7 9,2 8,4 10,3 9,1 9,5 17,5 15,2 19,8 27,7 35,7 53,6 79,4 143,9 227,3 269,8 470,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 57,6 1 136,1 6,3 4,8 2,5 10,8 18,5 25,9 37,2 30,6 22 25,6 35,9 49,1 69,2 104,9 154,4 150,7 130,2 90,5 128,2 7,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 319,5 1 718,9 114,3 69,7 68,8 121 145 170,9 189 154,1 136,7 177,3 214,9 278,3 407,5 572,9 722,9 968,3 1 252,6 1 496,0 1 376,3 1 641,0
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,2 0 0 0 0 0 2,1 2,7 1,2 0 0 0 1,3 2 5,3 6,5 4,1 19,1 22,8 32,2 33 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,6 9,5 12,4 10,6 10,9 36,4 46,8 87,3 249,9 62 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,5 0 8,8 0 2,2 123,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0 1,5 2,7 5,7 12,7 27,1 24,6 84,8 38,3 276,2 34,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,8 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,4 0 0 2 10,6 4,4 7,1 39 45,3 63 69,2 8,6
VI. Nemoci nervové soustavy 12,6 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,1 0,6 5,9 3,5 22,3 12,2 36,3 47,4 94,8 276,4 199,4 120,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1,5 4,7 18,1 32,8 50,5 120,6 328,4 504,7 1 130,7 1 928,9 875
X. Nemoci dýchací soustavy 10,8 0 3,2 4,4 0 0 0,3 0 0 1,4 0,1 1,8 1,3 12 16,1 17,5 24,8 26,7 72,9 72,6 646,2 136,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0,1 1,1 1,3 2,3 6 6,5 19,7 17,5 169,1 241,5 64,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,4 0 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,7 2,6 2,5 3,7 2,3 16,4 15 17,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,5 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0,8 1,1 2,9 5,1 5,4 17,7 23,8 52,8 35,2 99,7 40,6 120,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6,5 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,5 0 0,4 1 2,2 15,1 15,3 37,1 76,1 92,1 130 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,3 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0,2 0 0,2 0,3 0 0,1 3,8 13,4 11,6 23,2 17,7 32,5 101,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 25 0 0 0 0 0 1 0,1 8 0,9 1,9 4,3 4,6 10,6 14,8 19,8 60,5 81,4 207,7 545,6 448,5 3 702,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0,6 1,9 0,9 4,2 1,8 9,5 15,9 16,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 156,3 0 4,3 4,4 0 0 3,7 3,6 10 3,6 8 10,1 33,8 72,8 132,6 189,3 386,1 747,6 1 298,1 2 820,3 4 265,7 5 163,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 83,3 0 0 6,1 45,6 34,5 76 351,8 94,9 109,3 44,5 114 115,2 89,3 96 47,5 36,9 18,2 22,3 7,8 13 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,2 1,2 4 1,1 16,5 66,5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 85,8 0 0 6,1 45,6 34,5 76 351,8 94,9 109,3 44,9 114 115,2 89,3 110,2 48,7 40,9 19,3 38,8 74,3 13 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,3 0,3 1,2 6,7 9,9 0,8 5,8 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,5 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,8 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,7 0 0 0 0 0,8 0,3 0 0 0,9 0,6 0,3 1,8 2,3 1,2 0,9 1 0,4 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,1 0 32,6 2,6 2,9 0,7 1 4,8 15,8 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1,2 0 10,2 10 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,6 0 0 0 0,5 0 0,1 0 0 0 0,7 0,7 0,1 0,4 0,6 1,7 3,5 0,1 0 3,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0 0 0,4 0 0 2 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 1,3 0,4 0 0,5 0 0,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 0 0 0 0 0,6 0,1 0,5 1,6 1,9 1,3 0,7 0,1 1,1 0,6 1,2 1,3 0,7 2,2 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 7,8 0 10,2 12,9 7,1 1,6 1,8 1 1,7 3,5 3 4,5 3,2 5,1 35,7 7,8 16,3 12,1 4,1 18,8 16 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 14,1 31,8 11,1 4,7 2,9 5 5,4 4,8 6,1 2,9 3,5 5,4 4,7 7,5 18,9 27,3 26,2 56,5 92 110,8 83,9 96,1
péče celkem II. Novotvary 35,9 3,6 0,7 3,8 3,1 2,5 2,2 2,4 3,3 6,7 12,9 18,6 32,6 41,1 55 72,4 117,7 139,5 163,8 322,9 100,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,6 0,2 1,4 1,5 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 1,1 0,5 1 1,7 12,7 8,1 16,8 16,3 25,4 150,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,3 8,1 7,3 4 4,5 2,2 2 1,3 1,7 2,4 3,3 3,7 4,6 8,6 14,9 24,5 39,6 61,4 122,9 80,5 311,4 97,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 104,2 0,1 1,2 8,1 51,8 55,1 96,2 371,7 116,9 126,3 65,4 133,4 140,2 110,6 125,1 63,4 50,5 72,6 83,6 93,6 89,8 35,9
VI. Nemoci nervové soustavy 22,2 13,6 3 2,1 4 3,7 3,4 1 2 2,9 4,1 6,5 11,3 10 45,8 21,7 56,2 73,9 163,4 368,1 219,1 212,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,2 1,4 2,4 3,6 0,7 1,4 0,8 0,7 1,4 1,3 1,3 2,2 2,3 3,6 4,9 7 7,9 9,7 10,6 5,2 3,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,8 5,1 1,9 2 1,2 0,8 0,7 0,8 1,5 1,2 1,6 2,5 3,6 2,9 3,9 4,8 6,9 7,5 9,5 5 5,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 103,7 2,9 1 0,8 0,9 1,6 2,1 6,7 2,9 5,2 7,4 15,9 29,7 63,5 135,2 158,8 251,3 540,9 744,8 1 534,3 2 313,6 1 401,4
X. Nemoci dýchací soustavy 40,5 116,2 54,6 28,1 12,7 7,5 7,9 4,6 8,9 8,2 7,7 14 11,9 37,4 49,7 85,1 85,3 120,2 218,9 225,3 767,8 350
XI. Nemoci trávicí soustavy 28,7 14 4,3 6,6 8,9 10,1 8,3 8,6 12,6 12,2 15,7 17,6 23,7 24,2 33 46,5 67,5 80,2 95,9 318,9 337,2 90,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,7 6,2 2,7 2,2 2,1 3,3 1,5 1,7 2,1 2,6 1,6 3 3,8 7,5 15,3 15,2 12,8 12 46,4 29,8 22,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22,3 0,5 1,4 1,6 2,7 4,5 4,5 3,3 4,7 6,7 8,9 12,3 18,6 25,7 31,2 45,8 68,1 99,1 94,1 121,9 89,8 120,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 25,8 16,7 6,1 3,8 2,3 7,9 6,2 9 7,9 9,1 12,7 16,1 16,8 14,7 26,9 49,8 56,3 97,3 167 212,5 226 78,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,5 0 0 0 0 18,2 51,7 71,1 63,7 36 7,9 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,8 305,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 24,2 6,6 3,1 2,3 0,5 0,4 1,1 0,3 0,4 0,3 0,5 0,7 0,2 0,5 0,5 2,3 0,9 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,8 22,9 7,6 5,5 8,3 7,3 2,9 2,9 2,2 3,1 3 3,7 5,7 5,9 9,9 20,5 35,5 44,9 70,9 76 86,2 142
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 50,6 10 9,1 6,7 10 13,7 11,5 8,9 18,3 10,5 11,3 22,7 20,1 30,4 42,5 55,5 114,1 160,9 351,5 772,9 718,3 4 172,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 59,4 1 136,1 6,3 4,8 2,5 11,4 18,5 26,5 38,8 32,5 23,6 26,3 36,3 50,8 71,6 107 160 153,2 141,9 106,4 145 7,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 569,4 1 718,9 128,8 93,1 121,4 157,1 226,4 527,2 295,5 270,5 192,7 305,9 367,1 445,4 686 818,7 1 166,2 1 747,4 2 593,6 4 409,4 5 671,0 6 804,8

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)