8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 37,7 0,8 1,6 1,4 0,7 1,1 0,7 0,8 1,3 1 0,8 0,9 1,5 1,5 3 4,1 4 5,5 3,4 2,9 0,7 0,1
II. Novotvary 79,8 0,1 0,7 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,9 1,8 3,9 3,9 5,7 6,1 11 14,7 12,3 8,9 5 2,1 0,7 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 5,9 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,5 0,8 0,7 0,6 1 0,3 0,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 23,8 0,3 0,8 0,7 0,5 0,6 0,3 0,2 0,2 0,6 0,7 0,6 1,2 1,5 1,9 2,8 2,4 2,5 2,5 2,8 0,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 51,1 0 0,1 0,3 1,9 2,5 2,8 2,9 4,2 5,1 5,1 4,3 5,4 3,7 2 3,7 1,2 1,4 0,8 2,9 0,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 18,9 0,3 0,6 0,6 0,4 0,5 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 1 1 1,4 2,8 2,1 2,5 1,6 1,1 0,2 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,2 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 1 1,4 1,4 0,9 0,5 0,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10,4 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 1 1,1 1,1 1,3 0,9 0,6 0,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 156,8 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6 0,5 0,8 1,8 1,7 2,8 4,8 9,5 15,5 24,7 23 26,8 21,8 15,5 5,4 0,6
X. Nemoci dýchací soustavy 77 2,8 5 3,2 1,4 1,1 0,8 0,9 1,9 1,7 1,5 1,8 3,9 3,4 7,8 11,3 7,2 8,8 7,6 3,3 1,4 0,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 78,3 0,5 0,8 1,1 1,6 1,8 1,3 2,3 2,2 3,6 4,5 4,2 4,5 4,9 7,4 9,1 8,9 8 6,9 3,1 1,3 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,5 1,7 1,2 1,6 2,7 2 2,7 1,1 1,3 0,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 53,7 0 0,1 0,5 0,6 0,7 0,5 0,7 1,2 1,9 2,6 3,9 3,7 4 6,9 8,1 6,8 5,4 3,7 2,2 0,2 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 59,2 0,5 0,9 0,8 0,4 1 1,1 1,7 1,6 2,5 2,9 3,2 3,2 3,6 4,6 6,3 7 7,3 5 4,2 1,2 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 49,2 0 0 0 0 2,9 9,3 15,4 12,8 7,1 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,6 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4 1,1 0,6 0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 28,8 0,7 0,9 0,9 1,2 1,4 0,4 0,7 0,6 0,6 1,1 0,6 1,1 1,4 2,1 3,6 2,8 2,6 3,2 2,1 0,8 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 92,2 0,2 1,4 1,1 1,4 1,7 2 1,7 1,9 2,6 2,4 2,6 4 3,8 6,3 6,8 8,8 13,6 12,2 11,6 5,5 0,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 184,3 33,8 0,5 1 0,5 1,2 3,5 6,2 6,7 8 6,2 4,8 8,8 10,7 16 21,5 20 17,4 10,7 4,9 1,8 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 046,2 48,1 14,9 13,6 12,2 17,8 24,9 35,8 38,3 40,2 37,5 36 52,3 58,5 90,3 125,6 111,8 115,8 87,6 61,1 21,3 2,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,8 0 0,6 0,3 0,6 0,1 0,4 1,7 1,1 1,3 0,7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0 2,2 2,4 3,8 3,8 3,8 6,3 4 0,1 0,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0 0,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,3 0,3 3 1,5 3,8 2,1 1,1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 15,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0,3 2,6 1,3 2,5 4,2 1,9 0,8 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 30,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,5 1 1,1 1,5 2,5 1,6 6 5,8 6,9 2,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 179,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 2,7 13,8 7,4 13,1 17,3 29,1 27,8 43,4 20,3 1,9
X. Nemoci dýchací soustavy 24,6 0 0,2 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,8 0,3 1,7 3,8 4,9 4,9 3 1,1 2,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 8,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 1 1,9 0,6 0,3 1,9 1,3 0,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,6 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,9 0,6 0,1 0 0,1 1,1 0,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0 0,3 1 1 1,8 5,4 3,5 2,1 2,5 1,3 0,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 1,6 0 0,5 0,5 3,7 2,5 1,8 1,2 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,4 0,9 0,8 1,3 0,4 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 49,7 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,9 0 0,3 1,6 1,7 3,1 2,1 4,7 12,8 8,1 10,2 4 0,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,8 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0,1 0,4 0,2 0 0,5 0,1 0,9 0,7 0,6 0,4 0,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 402,9 0 0,3 0,6 0 0 0,1 1,1 0,6 1,3 1,3 5,3 9,9 24 22,8 37,1 42,8 70,2 68,5 78,1 36 2,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 180,2 0 0 1,1 5,1 8,2 7,9 10,5 21,9 21,9 24,5 15,7 14 13,3 12 16,1 2,6 2,7 1,9 0,8 0,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,2 1,9 0,2 1,5 1,4 0,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 187,4 0 0 1,1 5,1 8,2 7,9 10,5 21,9 21,9 24,5 15,7 14 13,3 12,4 17,3 4,5 2,9 3,4 2,2 0,7 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 1,4 0,4 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,4 0 0 0,1 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,7 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,5 0,2 0,1 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,7 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0 0,5 0,4 0,3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1,8 0 0,2 1,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,6 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,3 0,1 0,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 14,5 0 0,4 1,4 0,8 0,3 0,4 0,1 0,4 0,5 0,8 0,7 0,7 0,7 0,9 1,4 1,3 1,8 0,9 0,6 0,3 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 45,5 0,8 1,6 1,4 0,7 1,1 0,7 0,9 1,5 1,1 1,6 0,9 2,1 1,8 3,6 4,2 4,4 7,1 4,5 4,2 1,4 0,1
péče celkem II. Novotvary 108,8 0,1 0,7 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,9 2 4,1 4,1 5,8 8,3 13,4 18,5 16,1 14 11,7 6,1 0,8 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 6,6 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,7 0,8 0,7 0,9 1 0,4 0,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 38,2 0,3 0,8 0,8 0,8 0,6 0,3 0,2 0,2 0,6 0,7 0,6 1,2 2,3 3,1 3,1 5,5 4 6,3 5 1,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 246,4 0 0,1 1,5 7 10,7 10,7 13,3 26 27 29,6 20 20,7 17 14,3 22,4 5,1 6,6 6,9 5,6 1,7 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 57,8 0,3 0,6 0,6 0,4 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 1,2 2,1 2,3 3,8 6,8 5,6 8,7 8,9 9,4 3,7 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,2 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,5 1 1,4 1,4 0,9 0,5 0,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10,4 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,7 1 1,1 1,1 1,3 0,9 0,6 0,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 339,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9 0,5 0,8 1,8 1,9 5,8 7,7 23,5 23,1 38,2 40,4 55,9 50,1 59,3 26,1 2,5
X. Nemoci dýchací soustavy 103,4 2,8 5,4 5 1,6 1,1 0,8 0,9 1,9 1,8 1,8 2 4,8 3,8 9,5 15,2 12,1 13,7 10,6 4,5 3,9 0,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 86,9 0,5 0,8 1,1 1,6 1,8 1,3 2,3 2,2 3,6 4,5 4,2 4,9 5,4 8,4 11 9,5 8,3 8,8 4,4 2,1 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 23 0,1 0,4 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 1,7 1,7 2,5 3,4 2,1 2,7 1,1 2,3 0,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 76,1 0 0,1 0,5 0,7 0,8 0,5 0,7 1,6 2,1 2,9 4,3 4,8 5 8,9 13,8 10,9 7,8 6,3 3,6 0,8 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 72 0,5 0,9 0,8 0,4 1 1,1 1,7 1,6 2,5 2,9 3,6 3,2 5,2 4,7 6,7 7,5 11 7,5 6 2,5 0,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 49,2 0 0 0 0 2,9 9,3 15,4 12,8 7,1 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,6 6,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,2 1,1 0,8 0,8 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 33,7 0,7 0,9 0,9 1,2 1,4 0,4 0,7 0,6 0,6 1,1 0,8 1,4 1,6 2,2 3,8 3,2 3,5 4 3,4 1,2 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 142,7 0,2 1,4 1,1 1,4 1,7 2,1 1,8 1,9 3,6 2,4 3 5,7 5,6 9,4 9,2 13,5 26,4 20,3 21,8 9,4 0,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 191,1 33,8 0,5 1 0,5 1,2 3,5 6,9 7,1 8,1 6,6 5,4 9,3 10,8 16,6 21,7 21,2 18,1 11,3 5,3 2,2 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 650,9 48,1 15,6 16,7 18,1 26,4 33,3 47,5 61,3 64 64,2 57,6 76,8 96,5 126,4 181,5 160,4 190,6 160,4 142 58,3 5,3
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,7 29 14,3 8,4 5 8,2 4,3 4,1 6,7 4,4 3,2 4,3 7,4 7,8 14,1 19,7 28,9 55,7 56,3 89,3 63,3 62,1
II. Novotvary 26,8 3,6 6,3 1,8 2,9 2,2 3,1 2,6 4,6 8 15,4 18,8 28 31,8 51,8 70,5 88,9 90,2 82,8 64,7 63,3 62,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 3,6 0,9 1,2 0 0,7 0,6 0 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 3,1 2,4 3,8 5,1 6,1 16,6 9,2 27,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8 10,9 7,2 4,2 3,6 4,5 1,8 1 1 2,7 2,8 2,9 5,9 7,8 8,9 13,4 17,3 25,3 41,4 86,2 63,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17,2 0 0,9 1,8 13,7 18,6 17,1 15 21,7 22,6 20,2 20,8 26,5 19,3 9,4 17,8 8,7 14,2 13,2 89,3 72,4 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6,4 10,9 5,4 3,6 2,9 3,7 1,8 1 2,1 2,2 2,4 3,4 4,9 5,2 6,6 13,4 15,2 25,3 26,5 33,9 18,1 62,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,1 0 0,9 1,8 1,4 1,5 0,6 0,5 2,1 1,3 2 2,4 2,9 2,6 4,7 6,7 10,1 9,1 8,3 6,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,5 3,6 2,7 1,8 1,4 1,5 0,6 1 1,5 1,3 2,4 2,9 3,4 5,2 5,2 5,3 9,4 9,1 9,9 15,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52,7 3,6 1,8 0,6 1,4 1,5 3,7 2,6 4,1 8 6,7 13,5 23,6 49,6 73 118,5 166,2 271,6 361 477,4 488,7 372,7
X. Nemoci dýchací soustavy 25,9 101,5 44,8 19,3 10,1 8,2 4,9 4,7 9,8 7,5 5,9 8,7 19,2 17,7 36,7 54,2 52 89,2 125,9 101,6 126,7 124,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 26,3 18,1 7,2 6,6 11,5 13,4 7,9 11,9 11,3 16 17,8 20,3 22,1 25,6 34,8 43,7 64,3 81,1 114,3 95,5 117,6 62,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,5 3,6 2,7 1,2 1,4 2,2 3,1 3,1 3,1 3,1 2,8 2,4 8,4 6,3 7,5 13 14,5 27,4 18,2 40 36,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18,1 0 0,9 3 4,3 5,2 3,1 3,6 6,2 8,4 10,3 18,8 18,2 20,9 32,5 38,9 49,1 54,7 61,3 67,8 18,1 62,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,9 18,1 8,1 4,8 2,9 7,4 6,7 8,8 8,3 11,1 11,5 15,5 15,7 18,8 21,7 30,2 50,6 74 82,8 129,4 108,6 186,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,5 0 0 0 0 21,6 56,9 79,6 66 31,5 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,2 239,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 39,9 5,4 4,8 2,2 1,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,7 25,4 8,1 5,4 8,6 10,4 2,4 3,6 3,1 2,7 4,4 2,9 5,4 7,3 9,9 17,3 20,2 26,4 53 64,7 72,4 62,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 31 7,3 12,5 6,6 10,1 12,6 12,2 8,8 9,8 11,5 9,5 12,6 19,7 19,8 29,7 32,6 63,6 137,8 202,1 357,3 497,7 372,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 62 1 225,5 4,5 6 3,6 8,9 21,4 32 34,6 35,5 24,5 23,2 43,3 55,8 75,3 103,2 144,6 176,3 177,2 150,9 162,9 62,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 351,9 1 744,0 133,5 82,1 87,7 132,3 152,2 185 197,5 178,2 148,4 174 257,1 305,3 425,1 602,6 808 1 173,6 1 450,8 1 881,7 1 927,6 1 490,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,6 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 3,2 0 2,9 1,6 2,8 0,5 2,9 17,2 18,2 40 63,3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 0,5 0 11,5 11,3 18,2 27,5 38,5 104,3 123,2 9 62,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 3 0 3,1 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,2 6,1 1,4 21,7 15,2 62,9 64,7 99,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,4 0 1,4 12,5 9,4 25,3 69,6 58,5 72,4 62,1
VI. Nemoci nervové soustavy 10,1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2,4 4,9 5,7 7,1 12 11,6 60,8 96,1 212,5 262,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 60,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13,3 72 34,8 62,9 125 294,9 460,4 1 336,6 1 837,1 1 180,1
X. Nemoci dýchací soustavy 8,3 0 1,8 3,6 0 0 0 0 0 0,4 1,2 1 3,9 1,6 8 18,2 35,4 49,7 49,7 33,9 226,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,6 4,7 9,1 4,3 3 31,5 40 72,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,2 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 2,6 4,2 2,9 0,7 0 1,7 33,9 18,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,7 0 0 0 0 0 0 0 2,1 0,4 0 1,4 4,9 5,2 8,5 25,9 25,3 21,3 41,4 40 54,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 0 8,4 0 2,4 3,6 37,5 41,4 55,4 108,6 310,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,5 1 0,5 1,4 2,9 9,1 13,2 40 36,2 62,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 16,7 0 0 0 0 0 0,6 0,5 0 4 0 1,4 7,9 8,9 14,6 10,1 34 129,7 134,2 314,1 362 62,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,6 0 0 0 0 0 0 3,6 0 0 0,4 1,9 1 0 2,4 0,5 6,5 7,1 9,9 12,3 36,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 135,5 0 2,7 3,6 0 0 0,6 5,7 3,1 5,8 5,1 25,6 48,7 125,3 107,3 178 309,3 711,5 1 134,5 2 405,3 3 257,9 1 739,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 60,6 0 0 6,6 36,7 60,9 48,3 54,3 112,9 97,1 97 75,9 68,8 69,4 56,5 77,2 18,8 27,4 31,5 24,6 9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 5,8 13,7 2 24,8 43,1 54,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 63 0 0 6,6 36,7 60,9 48,3 54,3 112,9 97,1 97 75,9 68,8 69,4 58,4 83 32,5 29,4 56,3 67,8 63,3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,7 14,2 6,6 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,1 0 0 0,6 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 0,6 0 0 0 0 1,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0 0,5 1 2,4 1 0,7 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,9 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 1,9 1,4 0 8,3 12,3 27,1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,6 0 1,8 7,2 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,9 0 0 0 0,7 0,7 0 0 0 0,9 0,8 0,5 0,5 0,5 0,9 1,4 4,3 3 1,7 6,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0,5 0 0,5 0,5 1 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,4 1,2 1 2 0,5 0,5 0,5 2,2 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4,9 0 3,6 8,4 5,8 2,2 2,4 0,5 2,1 2,2 3,2 3,4 3,4 3,7 4,2 6,7 9,4 18,2 14,9 18,5 27,1 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 15,3 29 14,3 8,4 5 8,2 4,3 4,7 7,7 4,9 6,3 4,3 10,3 9,4 16,9 20,2 31,8 72 74,5 129,4 126,7 62,1
péče celkem II. Novotvary 36,6 3,6 6,3 1,8 2,9 2,2 3,1 2,6 4,6 8,9 16,2 19,8 28,5 43,3 63,1 88,8 116,4 141,9 193,8 187,9 72,4 124,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,2 3,6 0,9 1,2 0,7 0,7 0,6 0 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 3,1 3,3 3,8 5,1 9,1 16,6 12,3 27,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,8 10,9 7,2 4,8 5,8 4,5 1,8 1 1 2,7 2,8 2,9 5,9 12 14,6 14,9 39,8 40,5 104,3 154 153,8 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 82,9 0 0,9 9,1 50,3 79,5 65,4 68,7 134,1 119,7 117,1 96,7 101,8 88,7 67,3 107,5 36,9 66,9 114,3 172,5 153,8 62,1
VI. Nemoci nervové soustavy 19,4 10,9 5,4 3,6 2,9 4,5 2,4 2,6 2,6 2,7 2,8 5,8 10,3 12 17,9 32,6 40,5 88,2 147,4 289,5 334,8 62,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,1 0 0,9 1,8 1,4 1,5 0,6 0,5 2,1 1,3 2 2,4 2,9 2,6 4,7 6,7 10,1 9,1 8,3 6,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,5 3,6 2,7 1,8 1,4 1,5 0,6 1 1,5 1,3 2,4 2,9 3,4 5,2 5,2 5,3 9,4 9,1 9,9 15,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 114,1 3,6 1,8 1,2 1,4 1,5 5,5 2,6 4,1 8 7,5 28 37,9 122,7 108,7 183,3 292 566,5 829,7 1 826,3 2 362,0 1 552,8
X. Nemoci dýchací soustavy 34,8 101,5 48,4 30,2 11,5 8,2 4,9 4,7 9,8 8 7,1 9,7 23,6 19,8 44,7 72,9 87,5 138,8 175,6 138,6 352,9 124,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 29,2 18,1 7,2 6,6 11,5 13,4 7,9 11,9 11,3 16 17,8 20,3 24,1 28,2 39,5 52,8 68,7 84,1 145,7 135,5 190 62,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,7 3,6 3,6 1,2 2,2 2,2 3,1 3,1 3,1 3,1 2,8 2,9 8,4 8,9 11,8 16,3 15,2 27,4 18,2 70,8 45,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 25,6 0 0,9 3 5 5,9 3,1 3,6 8,3 9,3 11,5 20,8 23,6 26,1 41,9 66,2 78,8 79,1 104,3 110,9 72,4 62,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24,2 18,1 8,1 4,8 2,9 7,4 6,7 8,8 8,3 11,1 11,5 17,4 15,7 27,1 22,1 32,1 54,2 111,5 124,2 184,8 226,2 496,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,5 0 0 0 0 21,6 56,9 79,6 66 31,5 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,2 239,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 39,9 7,2 4,8 2,2 1,5 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,3 25,4 8,1 5,4 8,6 10,4 2,4 3,6 3,1 2,7 4,4 3,9 6,9 8,4 10,4 18,2 23,1 35,5 66,2 104,7 108,6 124,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 48 7,3 12,5 6,6 10,1 12,6 12,8 9,3 9,8 16 9,5 14,5 28 29,2 44,2 44,1 97,6 267,6 336,2 671,4 850,7 434,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 64,3 1 225,5 4,5 6 3,6 8,9 21,4 35,7 36,6 35,9 26,1 26,1 45,7 56,4 78,1 104,1 153,2 183,4 187,1 163,2 199,1 62,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 555,3 1 744,0 139,8 100,8 130,1 196,2 203,6 245,5 316,1 283,6 254,1 278,4 377,6 503,7 595 870,8 1 159,3 1 931,7 2 656,5 4 373,3 5 276,0 3 291,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)