8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 45,7 0,8 2,9 1,9 1,3 1,5 2,8 2,1 1,7 1,6 1,5 1 1,6 1,7 2,8 4,1 4,2 4,4 4,9 2,1 0,7 0
II. Novotvary 78,4 0 0,1 0,5 0,3 0,4 0,3 0,7 0,8 1,5 3 3,6 4,8 7,1 11,7 14,1 12,7 7,7 6,5 2 0,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,8 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1 0,6 0,7 0,4 0,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 22,5 0,3 1,1 0,7 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 0,6 1,3 1,7 1,3 2,4 1,7 2,4 2,1 2,5 1,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 42,4 0 0,1 0,5 1,1 3,2 2,1 2,6 4 3,4 4,9 4,7 4,6 3,4 2,3 2,2 0,5 1,2 0,9 0,5 0,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 24,5 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 0,6 1 0,8 0,5 1,3 2,7 2,5 3,4 2,3 2 2 1,4 0,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,6 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,9 1 1,3 1,8 0,8 0,5 0,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10,7 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,8 0,6 1 1,1 1,2 1,1 0,7 0,4 0,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 157,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,7 0,9 1,4 2,6 3 5,9 9,5 17,6 23,3 24,8 27,8 19,2 12,9 5,9 0,3
X. Nemoci dýchací soustavy 86,2 2,9 5,3 2,9 0,9 1,3 1 0,9 1,6 1,8 1,9 1,8 5,1 5 8 10,9 9,3 9,4 8,5 5,3 2,3 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 82,2 0,5 0,8 1,6 1,6 1,8 1,9 2,4 2,5 3,6 4 4,7 6,2 6,2 7,6 9,3 8,6 7,7 6 3,7 1,3 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 17,7 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,9 0,8 0,4 0,4 0,7 1 0,9 1,3 2,1 2,6 1,6 1,4 1,4 0,5 0,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 55,1 0 0,1 0,4 0,3 0,7 0,6 1 1,4 2 2,6 2,9 3,8 5 6,2 7,2 6,8 5,4 6,6 1,3 0,5 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 70 0,8 0,9 0,5 0,4 1,4 1,4 2 2,3 2,6 3,3 4,2 3,6 4 5,1 8,4 6,9 8 7,7 4,4 1,8 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 50,8 0 0 0 0 2,7 9,3 15,2 13,2 8,4 1,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15,5 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,3 0,9 0,8 0,9 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 29,6 0,9 1,2 0,9 1,1 1,6 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 0,7 1,2 1,5 2 3,8 2,6 3 3,7 1,9 0,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 97,6 0,3 1,4 1,1 1,6 1,5 2 2,7 2,6 2,7 2,4 2,4 5 4,5 6,2 11,1 9,1 12,9 11,5 12,6 3,6 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 175,3 28,3 0,5 1,4 0,5 1 4,3 7,6 6,6 8,1 5,7 5,4 7,8 11,2 14,8 21,1 17,8 17,7 9,1 4,7 1,4 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 080,1 52,1 16,5 15,1 11,4 19,6 29 40,9 40,1 40,6 37,4 37,9 54,8 66,6 92,6 127,3 112,9 113,6 92,1 57,1 21 1,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 7,6 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,4 0 0,7 0 0,3 1,6 0,2 1,1 1 0,5 1 0,6 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 29,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,6 0,5 1 2,9 4,8 3,4 4,1 3,4 7,6 0,3 0,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0,7 0,1 0 1,2 0,2 0,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 1,2 0,7 0,5 1,2 1,8 5 1,7 1,3 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0,1 1,3 1 0,5 1,6 2 1,8 1,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 30,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,4 0,3 1,7 2,1 2,5 1,6 8,8 7,6 4,4 1,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 152,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,5 5,4 9,5 9,9 12,8 25,5 36,3 30,5 19,7 1,7
X. Nemoci dýchací soustavy 32,8 0 0,4 0,3 0,1 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 6,4 3,8 1,8 2,6 2,7 3,1 5,8 3,7 1,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 9,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0,1 0,4 0,9 0,5 0,5 1,4 2,8 1,2 1,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0,1 0,7 0 0 0 0,1 0,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0,8 1 1,8 2,6 2,1 1,6 3,4 2,6 0,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0,8 0,6 1 1,8 3,2 5,6 0,5 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1 0 0,1 0,3 3,7 2,7 0,6 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 47,3 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,5 0,6 2,9 1,9 2 3,1 3,6 5,7 7,6 11,2 7,4 0,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0 0,2 0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,9 1,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 384,5 0 0,4 0,3 0,1 0 0 0,7 0,3 1,5 2,1 4,1 12,5 18,1 27,3 29,7 31,2 56,9 82,9 75,2 38,2 2,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 257,6 0 0 1,8 6,9 49 22,2 23,7 16,4 14,4 21,2 31,9 18,9 12,8 19 10,5 2,8 3,6 1,5 0,4 0,5 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0,8 0,9 3,8 1,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 265,1 0 0 1,8 6,9 49 22,2 23,7 16,4 14,4 21,2 31,9 18,9 12,8 19,1 11,2 3,6 4,5 5,3 1,6 0,5 0,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,4 0,4 0 0 0 0 0,2 0 0 0
II. Novotvary 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,9 0 0 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 5,5 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,6 0,9 0,5 0,7 0,6 1 0,7 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0
X. Nemoci dýchací soustavy 3,2 0 0,9 1,6 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,5 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,4 0 0,4 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,4 0,1 0,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,4 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 20,2 0,1 1,1 1,8 1 0,4 0,5 0,5 1,2 1 2,1 0,7 1,6 1,7 1,8 1,7 1 0,5 0,8 0,5 0,3 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 54,7 0,8 2,9 1,9 1,3 1,5 2,8 2,3 1,7 2,1 1,8 1,7 1,9 2,5 4,4 4,3 5,3 5,4 5,6 3,2 1,3 0
péče celkem II. Novotvary 108,1 0 0,1 0,5 0,3 0,4 0,3 0,7 0,8 1,5 3,5 4,3 5,3 8,2 14,8 19,1 16,1 11,9 10 9,5 0,9 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 7,8 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 1,3 1 0,6 1,8 0,6 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 37,7 0,3 1,1 0,7 0,8 0,6 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 0,6 1,9 2,8 2,1 2,9 3,2 4,2 7,1 4,4 2,9 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 311,3 0 0,1 2,3 8 52,2 24,3 26,3 20,4 17,7 26,1 37,6 23,6 16,3 22,5 13,7 3,8 6,4 4,6 2,7 2,3 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 68 0,4 0,5 0,7 0,5 0,6 0,7 0,9 0,7 1,7 1,6 1,4 2,3 5 5,7 7,3 4,7 11,6 13,4 6,9 1,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,8 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,7 0,9 1 1,3 1,8 0,8 0,6 0,4 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 10,8 0,1 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,8 0,6 1 1,2 1,2 1,1 0,7 0,4 0,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 311,2 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,7 0,9 1,5 2,8 3,2 6,5 15,2 27,3 33,4 37,7 53,3 55,6 43,6 26 2,1
X. Nemoci dýchací soustavy 122,2 2,9 6,6 4,8 1,5 1,4 1 0,9 1,6 2 2 2,1 11,5 8,8 9,8 13,5 12 12,5 14,3 9 3,9 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 91,6 0,5 0,8 1,6 1,6 1,8 1,9 2,4 2,5 3,7 4,3 4,7 6,3 6,6 8,5 9,8 9,1 9,1 8,8 4,9 2,4 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 19,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,4 0,9 0,9 0,4 0,6 0,9 1 0,9 1,4 2,8 2,7 1,6 1,4 1,5 0,6 0,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 74,4 0 0,1 0,4 0,3 0,8 0,7 1,1 2 2,1 3 3 4,8 6,1 8,2 10,1 9,1 7,4 10 4 1,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 84,6 0,8 0,9 0,5 0,4 1,4 1,4 2 2,3 2,6 3,3 4,2 4,1 4,2 6 9 7,9 9,8 10,9 10 2,3 0,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 50,8 0 0 0 0 2,7 9,3 15,2 13,2 8,4 1,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15,5 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 5 1 0,9 0,9 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,6 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38,5 0,9 1,2 0,9 1,1 1,6 0,6 0,8 0,5 0,6 0,6 0,7 1,2 1,7 3,1 3,8 2,7 3,2 7,4 4,6 1 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 145,7 0,3 1,4 1,1 1,6 1,5 2 3 2,7 3 2,9 3,1 8 6,4 8,5 14,2 12,8 18,5 19,2 24 11 0,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 182,9 28,3 0,5 1,4 0,5 1 4,5 7,9 7,2 8,5 6,4 5,7 7,9 11,5 14,8 22 18,5 18,2 9,5 5,6 2,6 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 1 749,8 52,2 18 19 19,4 69 51,7 65,8 58 57,5 62,7 74,6 87,8 99,2 140,8 169,9 148,7 175,5 181,1 134,4 60 4,5
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 15,3 29,3 25,2 11,5 9,5 11,1 16 10,7 8,7 6,7 6,1 4,9 8 8,5 12,9 20,4 31,4 47 82 67,1 65 0
II. Novotvary 26,3 0 0,9 3 2,2 2,9 1,7 3,6 4,1 6,3 12,3 17,5 24 35,7 53,9 70,1 94,8 82,3 108,8 63,9 55,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,6 3,7 1,7 0,6 0,7 0,7 0 0 1 0 0,4 0,5 0,5 1 1,4 3 7,5 6,4 11,7 12,8 9,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 7,5 11 9,5 4,2 3,7 3,7 1,1 1 1,5 2,5 2,5 2,9 6,5 8,5 6 11,9 12,7 25,7 35,1 79,9 148,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,2 0 0,9 3 8,1 23,6 12 13,2 20,5 14,2 20 22,9 23 17,1 10,6 10,9 3,7 12,8 15,1 16 18,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8,2 14,6 4,3 4,2 3,7 3,7 4 2,5 3,1 4,2 3,3 2,4 6,5 13,6 11,5 16,9 17,2 21,4 33,5 44,8 18,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,2 3,7 0,9 1,2 0,7 1,5 1,1 1,5 1 0,8 0,8 1,9 3,5 4,5 4,6 6,5 13,4 8,6 8,4 12,8 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,6 3,7 3,5 2,4 1,5 1,5 1,7 1 1,5 1,7 2,5 2,9 4 3 4,6 5,5 9 11,8 11,7 12,8 18,6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 52,6 3,7 0,9 0,6 2,9 2,2 1,7 3,6 4,6 5,8 10,6 14,6 29,5 47,7 81,1 115,8 185,1 297,1 321,3 412,4 547,8 285,7
X. Nemoci dýchací soustavy 28,9 106,1 46 17,5 6,6 9,6 5,7 4,6 8,2 7,5 7,8 8,8 25,5 25,1 36,9 54,2 69,4 100,5 142,3 169,4 213,6 95,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 27,5 18,3 6,9 9,7 11,7 13,3 10,8 12,2 12,8 15 16,3 22,9 31 31,2 35 46,2 64,2 82,3 100,4 118,3 120,7 95,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,9 7,3 1,7 1,8 2,2 2,9 5,1 4,1 2 1,7 2,9 4,9 4,5 6,5 9,7 12,9 11,9 15 23,4 16 27,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 18,5 0 0,9 2,4 2,2 5,2 3,4 5,1 7,2 8,3 10,6 14,1 19 25,1 28,6 35,8 50,8 57,7 110,5 41,6 46,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,5 29,3 7,8 3 2,9 10,3 8 10,1 11,8 10,8 13,5 20,5 18 20,1 23,5 41,7 51,5 85,5 128,9 140,7 167,1 190,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 0 0 0 0 19,9 53,1 77,1 67,6 35 7,8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,2 567,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 32,9 6,9 5,4 1,5 2,2 0,6 1 0,5 0,4 0,4 0,5 0 0,5 0,5 1 0 1,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,9 32,9 10,4 5,4 8,1 11,8 3,4 4,1 2,6 2,5 2,5 3,4 6 7,5 9,2 18,9 19,4 32,1 61,9 60,7 46,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 32,7 11 12,1 6,6 11,7 11,1 11,4 13,7 13,3 11,3 9,8 11,7 25 22,6 28,6 55,1 67,9 137,9 192,5 402,8 334,3 190,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 58,7 1 035,9 4,3 8,5 3,7 7,4 24,5 38,6 33,8 33,8 23,3 26,3 39 56,3 68,2 104,8 132,9 189,2 152,3 150,3 130 285,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 361,8 1 907,0 143,1 91,3 83,6 144,5 165,6 207,5 205,3 169,4 152,9 184,7 273,9 334,7 426,8 632,5 842,7 1 214,2 1 541,4 1 825,4 1 949,9 1 428,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,5 0 0 0 0 0 0 1 0 1,7 0 3,4 0 1,5 7,4 1 8,2 10,7 8,4 32 55,7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 9,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,9 2,5 5 13,4 23,8 25,4 43,8 56,9 243 27,9 95,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 1 0 3,5 0,7 0 20,1 6,4 27,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 2,5 6 3,2 2,5 9 19,2 83,7 54,3 120,7 190,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0,5 6 5 3,7 17,1 33,5 57,5 157,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 10,3 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,4 0 1,9 1,5 8,5 9,7 12,4 11,9 94,1 127,2 140,7 102,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 1,5 2,5 27,1 43,8 49,2 95,5 272,6 607,5 975,1 1 829,2 1 619,0
X. Nemoci dýchací soustavy 11 0 3,5 1,8 0,7 0 0 0 0 0,8 0,4 1,5 32 19,1 8,3 12,9 20,2 33,1 97,1 118,3 157,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,2 0 0,5 2 4,1 2,5 3,7 15 46,9 38,4 102,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 0,4 0,8 0 0 0,5 3,2 0 0 0 1,7 3,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,7 0 0 0 0 0 0 0 1 0,4 0 0 4 5 8,3 12,9 15,7 17,1 56,9 83,1 74,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 1 3,7 3 7,5 19,2 53,6 179 46,4 381
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,6 0 0,7 3,2 61,9 86,3 55,7 190,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 15,8 0 0 0 0 0 0 1,5 0 1,3 2 2,9 14,5 9,5 9,2 15,4 26,9 60,9 127,2 358,1 687,1 285,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,6 1 0 1 0 4 4,5 5,3 6,7 28,8 111,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 128,8 0 3,5 1,8 0,7 0 0 3,6 1,5 6,3 8,6 20 62,5 91 125,8 147,6 232,9 608,2 1 387,4 2 404,1 3 546,9 2 761,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 86,3 0 0 10,9 50,6 361,3 126,7 120,2 83,9 60,1 86,6 155,4 94,5 64,3 87,6 52,2 20,9 38,5 25,1 12,8 46,4 95,2
VI. Nemoci nervové soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 3,5 6 9,6 63,6 38,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 88,8 0 0 10,9 50,6 361,3 126,7 120,2 83,9 60,1 86,6 155,4 94,5 64,3 88 55,6 26,9 48,1 88,7 51,2 46,4 95,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0,5 2 2 0 0 0 0 3,3 0 0 0
II. Novotvary 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,5 1 0 1,1 1,7 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0,9 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0 2,2 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0 6,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 3,3 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,8 0 0,9 0 0 0,7 0,6 1 0,5 2,5 3,7 2,4 3,5 3 4,6 3,5 0 0 0 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0,5 1,5 0,9 1 0,7 0 1,7 6,4 27,9 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1,1 0 7,8 9,7 3,7 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,8 0 0 0 0 0,7 0,6 0 2 0 1,6 0 0,5 0,5 0,9 2 0,7 4,3 1,7 3,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 3,7 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,7 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 1,4 0,5 0,7 0 0 3,2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 0 0 0 0 0 1,1 1 3,1 1,7 0,8 0,5 0,5 0,5 0 0,5 1,5 0 1,7 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6,8 3,7 9,5 10,9 7,3 2,9 2,9 2,5 6,1 4,2 8,6 3,4 8 8,5 8,3 8,4 7,5 5,3 13,4 16 27,9 0
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 18,3 29,3 25,2 11,5 9,5 11,1 16 11,7 8,7 8,8 7,4 8,3 9,5 12,6 20,3 21,4 39,6 57,7 93,7 102,3 120,7 0
péče celkem II. Novotvary 36,2 0 0,9 3 2,2 2,9 1,7 3,6 4,1 6,3 14,3 21 26,5 41,2 68,2 94,9 120,2 127,2 167,4 303,7 83,6 95,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,6 3,7 1,7 0,6 1,5 0,7 0 0 1 0 0,4 0,5 0,5 2 1,4 6,5 7,5 6,4 30,1 19,2 37,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,6 11 9,5 4,2 5,9 4,4 1,1 1 1,5 2,5 2,9 2,9 9,5 14,1 9,7 14,4 23,9 44,9 118,8 140,7 269,3 190,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 104,3 0 0,9 13,9 58,7 384,9 138,7 133,4 104,4 73,9 106,7 183,2 118 81,9 103,7 68,1 28,4 68,4 77 86,3 213,6 190,5
VI. Nemoci nervové soustavy 22,8 14,6 4,3 4,2 3,7 4,4 4 4,6 3,6 7,1 6,5 6,8 11,5 25,1 26,3 36,3 35,1 124 224,3 220,6 111,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,3 3,7 0,9 1,8 0,7 1,5 1,1 1,5 1 0,8 0,8 1,9 3,5 4,5 4,6 6,5 13,4 8,6 10 12,8 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,6 3,7 3,5 2,4 1,5 1,5 1,7 1 1,5 1,7 2,5 2,9 4 3 4,6 6 9 11,8 11,7 12,8 18,6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 104,3 3,7 0,9 0,6 2,9 2,2 1,7 3,6 4,6 6,3 11,4 15,6 32,5 76,4 125,8 165,9 281,4 569,7 930,5 1 393,9 2 414,1 2 000,0
X. Nemoci dýchací soustavy 40,9 106,1 57,3 29 11 10,3 5,7 4,6 8,2 8,3 8,2 10,2 57,5 44,2 45,2 67,1 89,6 133,6 239,3 287,7 362,1 95,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 30,7 18,3 6,9 9,7 11,7 13,3 10,8 12,2 12,8 15,4 17,6 22,9 31,5 33,2 39,2 48,7 67,9 97,3 147,3 156,6 222,8 95,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,4 7,3 1,7 1,8 2,2 2,9 5,1 4,6 2 2,5 3,7 4,9 4,5 7 12,9 13,4 11,9 15 25,1 19,2 27,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,9 0 0,9 2,4 2,2 5,9 4 5,6 10,2 8,8 12,3 14,6 24 30,7 37,8 50,2 67,9 79,1 167,4 127,9 111,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 28,3 29,3 7,8 3 2,9 10,3 8 10,1 11,8 10,8 13,5 20,5 20,5 21,1 27,7 44,7 59 104,7 182,4 319,7 213,6 571,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 0 0 0 0 19,9 53,1 77,1 67,6 35 7,8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,2 567,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,7 36,6 7,8 5,4 1,5 2,2 0,6 1 0,5 0,4 0,4 0,5 0 3 0,5 1 0 1,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,9 32,9 10,4 5,4 8,1 11,8 3,4 4,1 2,6 2,5 2,5 3,4 6 8,5 14,3 18,9 20,2 34,2 123,8 147,1 92,9 190,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 48,8 11 12,1 6,6 11,7 11,1 11,4 15,2 13,8 12,5 11,9 15,1 40 32,2 39,2 70,5 95,5 197,7 321,3 767,3 1 021,4 476,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 61,3 1 035,9 4,3 8,5 3,7 7,4 25,7 40,1 36,9 35,5 26,2 27,8 39,5 57,8 68,2 109,3 138,1 194,5 159 179 241,4 285,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 586,2 1 910,7 156,1 114,8 142,3 508,8 295,2 333,8 296,9 239,9 256,3 363,5 438,8 498,5 649 844,1 1 109,9 1 875,8 3 031,0 4 296,7 5 571,0 4 285,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)