8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 174,3 3,1 5,3 5,1 3,7 4,7 2,8 2,9 2,9 3,5 4,7 4,4 6,7 7,9 13,4 14,7 21,4 17,8 23,1 19,2 6,1 1
II. Novotvary 341,9 0,4 1,1 0,6 1 1,2 1,8 2,4 3,6 6,7 12 15,4 21,2 25,3 44,2 54,3 55,5 43,7 26,8 18 5,8 0,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 37,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,5 0,7 0,7 1,4 1,6 3,7 3,3 4,1 5,3 4,9 6,2 1,8 0,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 120,7 1,4 4 2,5 2,3 1,7 1,1 1,3 1,7 2 3,4 3,6 4,6 5,9 7,3 12 14,5 14,1 16,2 13,7 6 1,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 139,6 0,1 0,3 1,3 4,3 10,6 6,6 7,1 7,9 10,1 11 9 10 8,9 6 7 6,3 7,1 8,8 11,4 4,9 0,9
VI. Nemoci nervové soustavy 113,3 0,5 2,2 2,4 2,6 2,7 1,6 2 2,1 3,7 4,2 5,1 5,8 6 8,4 11,1 13,2 15,6 12,2 8 3,6 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 25,4 0,7 0,7 1,6 0,6 0,8 0,3 0,2 0,4 0,4 0,8 1,1 0,8 1,3 2,1 2,9 3,2 3,7 1,9 1,5 0,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 31,7 0,2 1,1 1,1 1 0,4 0,5 0,6 0,8 1,8 2,4 1,9 2,2 2,4 3,4 3,6 3,3 2,2 1,7 0,9 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 708,9 0,3 0,2 0,3 0,7 1,3 1 1,7 2,5 4,1 7,5 11,5 18,1 28,7 50,8 80,4 106,9 112,9 112,7 107,9 49,7 9,9
X. Nemoci dýchací soustavy 305,1 10,3 17,4 9,6 3,9 5 3,5 3,7 3,8 5,6 7,3 7,2 7 11,6 21,6 28,4 38,6 32,2 36,7 30,8 17,7 3,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 376,3 2 2,4 4,4 5,9 6,5 7,3 8,5 11,8 16,3 19,5 18 21,8 23,8 35,7 38,6 42,5 36,3 34,2 28,6 11,1 1,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 86,4 0,7 1,4 0,9 1,4 2,5 2,4 2,2 2,3 2,9 3,9 3,4 5,2 4,8 10,2 10,2 8,4 9,9 6,9 5,1 1,5 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 290,5 0 0,6 0,8 3,3 4,6 2,6 4 4,4 8,1 12,5 13,9 19,4 24,4 30,9 39,2 44,1 35,7 24,2 13,4 3,7 0,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 282,4 1,7 2,4 2,4 1,8 3,6 4,4 5,7 5,9 7,9 12 12,1 12,7 14,8 22,2 30,7 34 31,1 31 27,8 15,4 2,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 185,3 0 0 0 0,1 2,9 19,5 55,3 65,8 33,7 7,2 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,1 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 13,7 3 2,5 3,1 1,1 0,6 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 110,1 1,6 3,1 1,5 2,5 2,9 1 1,3 1,6 2,1 3 3,1 4,2 3,7 6,4 10,8 13,9 13,4 13,4 14,2 5,7 0,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 461,7 1,2 4,9 5,3 5,9 7,5 9,4 9,1 9,9 13,3 16,2 16 18,9 21,7 32,2 33 44,1 50,7 59,3 63,7 34,3 5,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 600,5 153,3 1,9 3,7 1,8 2,7 5,2 12,5 17,8 18,6 16,2 16,6 24,8 31,4 50,3 61,8 73,1 51,9 31,4 18 6,1 1,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 414,2 190,2 51,8 47,1 44,3 62,3 71,8 120,9 145,6 141,7 144,8 143,8 185 224,5 349,2 442,2 527,4 483,9 445,5 388,3 173,8 30,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 2,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0 0,2 0,3 0 0 0 0,1 0 1,2 0,1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,9 2,1 2,2 4 1,5 1 1,3 2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,9 1 0,3 0,2 0,9 2 0,4 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 35,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,6 1 1,3 2,2 2,6 10,5 5,7 8,2 2,7 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 16,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,6 1,2 2,2 3,1 2,1 4,3 0,7 2,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 139,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 4,3 8,6 9,7 11,3 23,3 21,9 35,8 19,1 3,6
X. Nemoci dýchací soustavy 19,1 0 1,2 1 0,5 0 0 0,1 0 0 0,3 0,1 0 1,7 1 1,4 1,9 1,8 2,1 4,8 1,2 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 7,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,3 0 0,5 0,3 0,6 0,1 1,4 1,5 1,2 0,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,6 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,6 0,4 0,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,3 0,5 0,2 1 1,5 2,8 2,5 2,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0,6 1,2 1,4 2 1,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,4 1,1 1,7 0,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 23,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,2 0,5 0,6 2,7 3,1 4,4 8,6 2,2 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 23,7 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,7 2,5 1 3,8 2,3 8,5 1,2 3,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 315,1 0 1,5 1 0,6 0,1 0,1 0,2 0 0,1 2,2 2 3,3 10,8 19,5 21,5 31,9 50 56,4 71,5 38 4,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 860 0 0,2 7,6 19,2 16,9 45,2 47,2 50,5 107,4 68,2 84,7 86,7 86,8 66,7 49 37,3 34,8 27,1 18,6 4,7 1,1
VI. Nemoci nervové soustavy 14,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1 0,3 1,4 2 2 1,9 2,8 2,5 0,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0,3 0,2 0,7 0,5 0,8 0,2 0,7 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,5 1 1,8 1,6 2 5,3 3,1 3,5 3,3 0,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0 0,2 0,1 0,1 0 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 903,7 0 0,2 7,6 19,2 16,9 45,2 47,2 50,6 107,6 69 85,8 89,4 89,3 70,1 53,8 45,3 40,8 33,7 25,3 5,3 1,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,1 0 0 0 0 0,1 0,5 0,3 0 1,2 0,2 0,6 1,5 0,8 3,5 1,1 0,4 0,6 0 0,2 0 0
II. Novotvary 35,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 2,5 2,1 2,2 3,8 4,8 5,6 7,2 5 2 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8,3 0 0 1,7 5,1 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,1 0 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 35,3 0 2,5 1,6 2,9 1,1 0,7 0,7 1,2 1,7 0,9 2,1 2 2,5 3,7 2,6 3,6 4,5 1 0,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,6 0 0,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 22,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,7 0,7 1,2 2,2 2,3 2,5 3,4 3,1 1,2 3,8 0,5 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 49 0,1 5,3 13 10,5 1,6 0 0 0,2 0,3 0,3 0,1 1,5 0,9 1,8 3,8 4 2,3 2,2 0,7 0,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,8 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,1 0 0 0,1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 35,6 0 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,8 0,6 1,2 1,8 3,7 4,3 6,2 7,7 5,2 1,8 0,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 0,1 0,7 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,5 0 0,7 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9,6 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,1 4 0,4 0,7 0,8 0,3 0,4 1 0,6 0,1 0,5 0,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 80,4 0 0,1 0 0 0 0,8 1 4 4,4 3,5 1,3 3,2 4,7 8,3 12,9 16,5 12,9 5,4 1,4 0,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 294 0,1 10,1 18,3 19 4,5 2,3 2,6 5,7 9,1 10,5 6,6 14,4 17,7 26,9 33,5 41,5 35,1 19 13,3 3,5 0,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 187,6 3,1 5,3 5,1 3,7 4,8 3,3 3,2 2,9 4,7 5,2 5 8,4 9 16,9 15,9 21,7 18,5 23,1 20,6 6,1 1
péče celkem II. Novotvary 393,2 0,4 1,1 0,6 1 1,2 1,8 2,4 3,6 6,8 12,3 15,6 24,3 28,3 48,5 60,3 64,3 50,8 35 24,3 9,7 0,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 37,9 0,4 0,5 0,5 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,5 0,7 0,7 1,4 1,6 3,7 3,3 4,1 5,4 5,4 6,2 1,8 0,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 135,5 1,4 4 4,2 7,4 3 1,1 1,3 1,7 2 3,4 3,6 4,9 6,1 8,3 13 14,9 14,3 17,1 15,8 6,4 1,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 035,9 0,1 0,6 9 23,7 27,5 51,8 54,3 58,4 117,5 79,1 93,7 97,3 96,7 74 58,3 46,2 52,4 41,8 38,6 12,5 2,2
VI. Nemoci nervové soustavy 180,2 0,5 4,7 3,9 5,5 3,8 2,3 2,7 3,3 5,4 5,2 7,9 8,8 9,5 14,7 17,8 22 24,2 20,3 11,4 6,1 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 26,1 0,7 0,9 1,9 0,7 0,8 0,3 0,2 0,4 0,4 0,8 1,1 0,8 1,3 2,1 2,9 3,2 3,7 1,9 1,5 0,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 31,9 0,2 1,2 1,1 1 0,4 0,5 0,6 0,8 1,8 2,4 1,9 2,2 2,4 3,4 3,6 3,4 2,2 1,7 0,9 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 874,9 0,3 0,2 0,3 0,7 1,3 1 1,9 2,5 4,4 8,2 13,1 20,8 35,5 61,8 93,4 122,2 140,2 136 148,1 69,3 13,6
X. Nemoci dýchací soustavy 373,3 10,4 23,9 23,5 14,8 6,6 3,5 3,8 4 5,8 7,9 7,4 8,5 14,3 24,5 33,6 44,5 36,3 41 36,3 19,4 3,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 384,7 2 2,4 4,4 6 6,5 7,3 8,5 11,8 16,3 21,1 18,2 21,8 24,3 36,4 39,2 42,8 37,7 35,7 30 11,3 1,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 88,7 0,7 1,5 1,1 1,4 2,5 2,4 2,2 2,3 2,9 3,9 3,4 5,2 4,9 10,4 10,2 8,4 10,5 7,2 5,7 1,5 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 360,7 0 0,9 1,1 3,5 4,9 2,8 4,1 4,6 9,1 13,9 15,6 22,7 30,1 37,3 47,5 58,1 45,5 32,2 19,9 6,3 0,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 290 1,7 2,4 2,4 1,8 3,6 4,4 5,7 5,9 7,9 12 12,1 12,7 14,9 22,6 31,1 34,7 32,4 32,5 29,8 16,8 2,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 185,3 0 0 0 0,1 2,9 19,5 55,3 65,8 33,7 7,2 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 9,1 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 15,1 3,1 3,2 3,8 1,2 0,6 0,4 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 116,2 1,6 3,8 2 2,6 2,9 1 1,3 1,6 2,1 3 3,3 4,2 3,8 6,5 10,9 14,3 13,8 14,5 16 6,6 0,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 495,7 1,2 4,9 5,4 6 7,5 9,5 9,3 10,1 13,5 20,1 16,8 20 22,7 33,1 34,2 47,8 54,6 63,9 72,8 36,6 5,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 704,9 153,3 2 3,7 1,8 2,8 6 13,5 21,8 23 19,9 17,8 27,9 36,8 61,2 75,7 93,5 67,2 45,3 20,7 9,6 1,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 927,0 190,4 63,6 73,9 83,1 83,9 119,4 170,8 201,9 258,5 226,5 238,1 292,1 342,2 465,8 551,1 646,1 609,7 554,7 498,5 220,7 36,2
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 14,8 23,6 10,4 7,9 6,7 9,5 4,7 3,7 3,4 3,7 4,6 5,6 8,7 11,4 17,2 20 34,7 44,1 87,2 113 96,6 83,8
II. Novotvary 29 2,9 2,1 1 1,9 2,5 3,1 3,2 4,2 7,1 11,8 19,4 27,7 36,3 56,9 73,8 90,1 108 101,3 106,3 91,7 65,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,2 2,7 0,8 0,7 0,4 0,6 0,7 0,5 0,2 0,5 0,7 0,9 1,8 2,3 4,7 4,5 6,6 13,2 18,7 36,5 28,4 33,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,2 10,6 7,9 3,9 4,2 3,5 1,8 1,7 1,9 2,1 3,3 4,5 6,1 8,5 9,4 16,3 23,6 34,9 61,1 80,7 95,6 110,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,8 1 0,5 2,1 7,8 21,6 11,2 9,3 9,3 10,6 10,8 11,3 13 12,8 7,7 9,6 10,2 17,6 33,3 67,1 78,1 73,8
VI. Nemoci nervové soustavy 9,6 4,1 4,3 3,7 4,8 5,4 2,6 2,6 2,5 3,9 4,2 6,5 7,6 8,7 10,8 15,1 21,4 38,6 46 47,1 58,1 18,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,2 5,1 1,4 2,4 1,1 1,5 0,6 0,3 0,5 0,4 0,8 1,4 1 1,9 2,7 3,9 5,1 9,2 7,1 8,8 6,7 3,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,7 1,9 2,1 1,8 1,8 0,8 0,9 0,7 1 1,9 2,3 2,4 2,9 3,5 4,4 4,9 5,4 5,4 6,5 5,3 1,8 0,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 60,1 2,2 0,4 0,4 1,3 2,6 1,7 2,2 2,9 4,3 7,3 14,5 23,7 41,2 65,4 109,3 173,5 278,9 426,1 636,2 792,1 823,3
X. Nemoci dýchací soustavy 25,8 77,5 34,1 14,8 7,1 10,2 5,9 4,8 4,5 5,9 7,2 9,1 9,2 16,6 27,9 38,6 62,7 79,6 138,8 181,5 282 264,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 31,9 14,9 4,8 6,8 10,8 13,2 12,3 11,1 13,9 17,1 19,2 22,6 28,4 34,1 46 52,5 68,9 89,8 129,1 168,9 176,5 96,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,3 5,6 2,7 1,4 2,6 5 4 2,9 2,7 3 3,8 4,3 6,8 7 13,2 13,8 13,6 24,4 26 30,3 24,5 22,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,6 0,3 1,2 1,2 6,1 9,4 4,4 5,2 5,2 8,5 12,3 17,5 25,4 35 39,8 53,2 71,6 88,1 91,5 78,9 59,7 55,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,9 13,1 4,7 3,7 3,3 7,2 7,3 7,4 6,9 8,3 11,8 15,2 16,6 21,3 28,6 41,7 55,3 76,8 117,3 164 245,9 242,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,7 0 0 0 0,3 6 32,7 72,2 77,3 35,5 7,1 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 68,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 22,5 4,8 4,9 2 1,3 0,6 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,6 0,3 0,4 0,1 0,2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,3 11,9 6 2,4 4,6 5,8 1,7 1,7 1,9 2,2 3 4 5,4 5,3 8,3 14,7 22,5 33 50,8 84 90,7 62,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 39,1 9,2 9,5 8,2 10,8 15,2 15,8 11,8 11,6 14 15,9 20,2 24,7 31,1 41,4 44,8 71,6 125,2 224,1 375,6 546,6 435,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 50,9 1 150,7 3,8 5,7 3,3 5,5 8,7 16,3 20,9 19,6 16 20,9 32,4 45,1 64,8 84 118,7 128,3 118,8 106,4 97 104,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 373,9 1 427,6 101,3 73 80,6 126,8 120,8 157,9 171 149,2 142,4 181,4 241,9 322,3 449,7 601,2 856,1 1 195,0 1 683,8 2 290,4 2 772,0 2 499,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0 0,3 0,5 0 0 0 0,1 0 7,2 1,3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,2 2,7 3 6,5 3,7 3,8 7,6 31,2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 1,2 1,3 0,5 0,4 3,5 11,9 6,7 23,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,8 1,4 1,7 3 4,2 25,9 21,7 48,6 43,6 15,7
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0,9 1,5 3 5,1 5,3 16,3 4,2 32,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 1 6,2 11 13,2 18,4 57,6 82,9 211,1 304,7 296,5
X. Nemoci dýchací soustavy 1,6 0 2,4 1,5 0,9 0 0 0,1 0 0 0,3 0,1 0 2,5 1,3 1,8 3 4,3 7,9 28,6 18,4 9,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0,3 0 0,7 0,3 0,8 0,2 3,4 5,6 7 3,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0 1,5 1,4 1,2 0 0,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,4 0,7 0,2 1,5 3,8 10,5 14,9 37,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,6 1 3 5,3 11,6 22,2 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,7 0,9 4 10,2 14,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,5 0,3 0,7 0,9 4,3 7,8 16,6 50,7 35,5 20,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 1 3,2 1,3 6,2 5,8 32,2 7,3 54,1 3,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 26,7 0 2,8 1,5 1,1 0,2 0,1 0,2 0 0,2 2,2 2,5 4,3 15,6 25,1 29,3 51,7 123,4 213,3 422 605,5 369,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 72,9 0 0,4 11,8 34,9 34,4 76 61,6 59,3 113,1 67,1 106,9 113,3 124,7 86 66,6 60,6 85,9 102,3 110 75,1 90,4
VI. Nemoci nervové soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,2 0,5 1,9 2,7 3,3 4,7 10,7 14,7 6,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,4 0,3 0,9 0,9 2,1 0,7 4,3 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,6 1,3 2,5 2,1 2,7 8,6 7,6 13,1 19,6 3,8 2,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0,3 0 0,4 0,6 0,8 0 16,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 76,6 0 0,4 11,8 34,9 34,4 76 61,6 59,4 113,3 67,9 108,2 116,9 128,2 90,2 73,2 73,6 100,7 127,4 149,3 85 114,7
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,9 0 0 0 0 0,2 0,9 0,4 0 1,3 0,2 0,8 2 1,1 4,4 1,6 0,6 1,6 0 1,3 0 0
II. Novotvary 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 3,2 3,1 2,9 5,2 7,9 13,7 27,2 29,5 31,7 4,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,7 0 0 2,7 9,2 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,4 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0,3 0,1 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 2,1 2,5 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 0 4,9 2,4 5,2 2,3 1,1 0,9 1,4 1,8 0,9 2,6 2,7 3,6 4,7 3,5 5,8 11,1 3,7 1,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0,4 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,7 0,8 1,5 3,2 3 3,4 5,5 7,7 4,5 22,2 8,4 10,5
X. Nemoci dýchací soustavy 4,2 0,6 10,4 20,1 19 3,3 0 0 0,2 0,3 0,3 0,1 2 1,3 2,3 5,2 6,5 5,7 8,3 3,9 8,9 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,2 0 0,1 0,8 0,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0,1 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 0 0,6 0,5 0,2 0,6 0,3 0,2 0,2 0,9 0,6 1,5 2,4 5,3 5,5 8,5 12,5 13 6,7 4,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0 0 1,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0,5 1,3 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 1,4 0,7 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,8 0 0 0,1 0,2 0 0,2 0,3 0,2 0,1 3,9 0,5 0,9 1,1 0,4 0,5 1,6 1,5 0,4 2,7 2 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,8 0 0,1 0 0 0 1,3 1,4 4,7 4,6 3,5 1,6 4,2 6,7 10,7 17,5 26,7 31,9 20,2 8,4 2,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 24,9 1,1 19,8 28,4 34,5 9,2 3,8 3,3 6,7 9,5 10,4 8,3 18,8 25,4 34,7 45,6 67,4 86,7 72 78,6 56,1 16,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 15,9 23,6 10,4 7,9 6,7 9,7 5,6 4,2 3,4 5 5,1 6,4 11 13 21,7 21,6 35,2 45,8 87,2 121,5 97,9 83,8
péče celkem II. Novotvary 33,3 2,9 2,1 1 1,9 2,5 3,1 3,2 4,2 7,2 12,1 19,7 31,7 40,6 62,5 82 104,4 125,5 132,2 143,3 154,7 70
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,2 2,7 1 0,8 0,4 0,6 0,7 0,5 0,2 0,5 0,7 0,9 1,8 2,3 4,7 4,5 6,6 13,3 20,3 36,5 28,4 33,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,5 10,6 7,9 6,6 13,5 6,2 1,8 1,7 1,9 2,1 3,3 4,5 6,4 8,8 10,6 17,7 24,2 35,3 64,6 92,9 102,4 134,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 87,8 1 1,3 13,9 43,1 56 87,2 70,9 68,5 123,8 77,9 118,2 127,2 138,9 95,3 79,2 75,1 129,4 157,9 227,8 199,2 179,9
VI. Nemoci nervové soustavy 15,3 4,1 9,2 6,1 10 7,8 3,8 3,5 3,9 5,7 5,1 10 11,6 13,6 18,9 24,3 35,6 59,7 76,9 67,2 97,2 18,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,2 5,1 1,8 3 1,3 1,5 0,6 0,3 0,5 0,4 0,8 1,4 1 1,9 2,7 3,9 5,1 9,2 7,1 8,8 6,7 3,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,7 1,9 2,3 1,8 1,8 0,8 0,9 0,7 1 1,9 2,3 2,4 2,9 3,5 4,4 4,9 5,6 5,4 6,5 5,3 1,8 0,7
IX. Nemoci oběhové soustavy 74,1 2,2 0,4 0,4 1,3 2,6 1,7 2,4 3 4,7 8 16,5 27,2 51 79,6 126,9 198,3 346,3 514,2 873,7 1 105,2 1 130,2
X. Nemoci dýchací soustavy 31,6 78 46,8 36,4 27 13,5 5,9 5 4,7 6,1 7,8 9,3 11,1 20,5 31,5 45,6 72,2 89,6 155 214 309,2 278,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 32,6 14,9 4,8 6,8 10,9 13,2 12,3 11,1 13,9 17,1 20,8 23 28,4 34,8 46,9 53,4 69,4 93,2 134,8 176,7 180,4 96,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,5 5,6 3 1,6 2,6 5,2 4 2,9 2,7 3 3,8 4,3 6,8 7 13,4 13,8 13,7 25,8 27,3 33,5 24,5 23,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 30,6 0,3 1,7 1,7 6,3 10,1 4,7 5,3 5,4 9,6 13,6 19,7 29,6 43,2 48 64,6 94,3 112,4 121,7 117,6 100,7 58,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24,6 13,1 4,7 3,7 3,3 7,2 7,3 7,4 6,9 8,3 11,8 15,3 16,6 21,3 29,1 42,3 56,3 80 122,7 175,6 268,1 243,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,7 0 0 0 0,3 6 32,7 72,2 77,3 35,5 7,1 0,7 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0,8 68,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 23 6,2 5,9 2,1 1,3 0,6 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,6 0,3 0,4 0,1 0,2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,8 11,9 7,4 3 4,7 5,8 1,7 1,7 1,9 2,2 3 4,1 5,4 5,4 8,4 14,8 23,2 34,1 54,8 94,1 104,7 62,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 42 9,2 9,5 8,3 10,9 15,2 16 12,1 11,8 14,2 19,8 21,2 26,1 32,6 42,6 46,5 77,5 134,9 241,7 429,7 584,1 472,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 59,7 1 150,7 3,9 5,7 3,3 5,6 10,1 17,6 25,6 24,2 19,6 22,5 36,5 52,9 78,8 102,8 151,7 166 171,2 122,1 153,4 108,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 502,1 1 428,7 124,3 114,6 151,1 170,7 200,7 223 237,1 272,2 222,9 300,4 381,8 491,4 599,8 749,2 1 048,7 1 505,8 2 096,5 2 940,3 3 518,6 3 000,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)