8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 169,2 2,9 6,7 6 3,9 5,2 4,3 3,9 3,4 4,8 4,1 4,3 5,6 8,2 13,1 17,4 19,3 17,2 18,2 15,1 4,4 1
II. Novotvary 359,3 0,3 0,9 1,1 1,4 1,7 2,2 3,7 3,9 7,4 12,6 17,6 21,7 27,1 45,3 58,3 58,9 43 29,4 16,7 5,6 0,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 37,8 0,1 0,4 0,3 0,2 0,6 0,1 0,4 0,1 0,4 1 1,2 0,9 1,7 2,3 4,2 5,3 4,8 5,9 5,8 1,9 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 116,1 1,7 4 3,1 2,4 2,4 1,2 2,1 1,7 2,3 3,2 3,2 5 5,7 8,2 13,8 12 12,2 12,1 13,8 4,7 1,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 142,1 0 0,3 1,5 7 8,4 8,5 6,7 9,5 12,5 11,5 8,1 10,4 8,9 8,4 8 6,9 6,6 6,4 8,4 3,8 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 111,8 0,9 2 2,8 3,2 2,7 1,3 2 4,7 3,2 4,6 4,5 7 7,1 9 10,8 13,6 13,4 11,7 4,9 2,2 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 26,6 0,1 1,2 1,5 0,4 0,5 0,2 0,4 0,6 0,6 1 0,9 0,9 1,5 2,4 3,1 3,6 3 2,9 1,3 0,3 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 34,8 0,2 1,3 1,3 0,8 0,6 0,7 1 1,1 1,8 2,2 2,1 2,6 3 3,6 4,1 3,7 2,3 1,4 0,7 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 676 0,4 0,1 0,4 0,5 1,2 1,3 2,1 2,6 6,8 7,8 12,4 19,4 33 52,3 84 96,2 103,6 107,3 96 42,6 6
X. Nemoci dýchací soustavy 299,4 6,9 17,6 11,5 3,9 5,7 4,3 3,9 5 6,1 6,1 7,6 9,3 11,7 22,4 32,5 35 30,1 34,7 29,3 13,9 2,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 379,8 1,2 2,7 4,8 6,6 8,6 9 10,1 11,6 15,2 17,4 19,5 21,7 27 34,1 40,9 41,4 33,6 36,9 27,6 8,5 1,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 80,3 0,9 1,4 1,5 1,1 1,8 2,4 2,1 2,4 2,9 3,5 3,6 3,8 6,9 8 7,6 9,7 8,2 5,2 5,7 1,3 0,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 300,1 0,1 0,5 1 3,3 4,7 2,7 3,5 5,2 9,2 13,3 13,2 20,6 27,1 34,3 42,6 42,7 34,3 23,6 12,8 4,8 0,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 290,6 1,9 2,3 2,6 1,9 4,2 5,5 6,5 7,4 9,6 11,8 11,8 13 15,6 23,2 35 34,3 34 31,7 27,1 9,3 1,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 186,2 0 0 0 0 3,1 21,5 56,4 64,4 33,7 6,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,7 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 15,5 4 2,4 3,3 0,8 0,7 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 97,6 1,2 2,8 1,7 2,4 2,7 1,2 1,4 1,5 2,1 2,6 2,3 2,5 4,8 6,7 7,8 11,8 11,9 12,7 12,3 4,1 1,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 442 1,4 5,2 4,7 6,3 8,8 9,8 9,7 11,7 14,6 15,6 15,4 18,6 20,7 31,3 34 42,5 43,8 58,6 57,8 27,1 4,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 603,9 151,9 2,4 4,1 2,2 3,4 5,2 10,5 17 18,4 16 17,1 25,3 34,1 49,7 67,3 67,9 50,6 34,8 19,2 6,4 0,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 381,9 189 54,1 53,2 48,5 66,9 82,2 126,7 154,4 151,9 141,2 145,7 188,8 244,5 354,8 471,6 505,2 452,6 433,4 354,5 141,1 21,7
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 6,5 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0,9 0,2 0 0 0,2 0,3 0,4 1,6 0,7 0,5 0,8 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,6 2,2 3,2 2,5 2,3 3,6 2,7 1,5 0,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,7 0,3 1,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 17,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1 0,3 0,5 3 3,7 1,3 2,1 3,8 0,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,8 1 0,5 3,4 4,4 6,3 12 10,1 6,8 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 36,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,1 0,8 1,2 3,6 2,6 5 3,5 10,7 4,6 3 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 199,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 1,2 3,1 6 14,3 14,3 16,9 26,2 41 46,6 26,5 2,8
X. Nemoci dýchací soustavy 28,6 0 2,4 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0,4 0,8 0,1 1,2 1,3 3,8 3,6 2,7 2,8 4,7 2,3 0,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 15,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,3 0,8 1,4 1,1 2,3 3 1,6 2,1 1,7 0,8 0,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 1,4 1,4 0,2 1 0,3 1,6 0,6 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 20,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 0,6 1,8 1,5 1,4 2,9 4,8 4,3 2 0,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 18,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 2,3 1,3 2,3 5,3 4,4 2,5 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1,7 1,3 1,2 2,1 1,4 0,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 70 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,2 0,2 0,6 1,4 5,1 4,2 6,1 8,2 14,8 17,2 9,7 1,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 22,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,4 2,1 3,3 3,9 4,5 5,3 2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 520 0 2,5 1,7 0,5 0 0 1,2 0,4 1,3 3,3 4,6 8,1 14,7 32,6 46,2 53,1 65,4 108,1 109,2 60,8 6,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 881,5 0 0,2 8,9 19,9 17 32,1 69,8 46,5 69,5 104,2 97,6 107,1 74 64,1 51,3 38,8 26,1 34,2 13,2 5,8 1,4
VI. Nemoci nervové soustavy 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0 0,6 0,8 1,3 2,3 3,1 2 3,4 2,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,5 0,6 0,1 0,3 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,7 1 1,1 2,1 3,1 4,2 2,9 4,3 2,2 0,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 922,3 0 0,2 8,9 19,9 17 32,1 69,8 46,5 70 104,8 98,3 108,8 76,1 67,5 57,2 46,8 31,1 42,1 17,8 6,1 1,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 10 0 0 0 0,1 0 0,3 0,5 0,5 0,6 1,4 1,7 1,1 0,3 1,7 0 0,6 0,1 0,3 0,3 0,5 0
II. Novotvary 32,4 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,5 0,2 0,8 1,5 2,1 2,3 3,5 7,1 4,3 4,1 4,6 1,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 8,8 0 0 1,4 5 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 6,2 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 5,4 0,1 0,3 0 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 39,9 0 2,8 2,4 3,4 2 0,4 1,4 1,3 1,4 1,4 2,5 1 4,6 5 3,5 3,3 1,4 0,9 1 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 32,1 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0 0,5 0,5 1,4 2,9 3,6 4,5 5,2 5,2 3,4 1,2 1,6 1,5 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 50 0 5,6 14,6 10 1,7 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,1 2,5 3,4 3,3 3,1 2,3 1,3 0,1 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,8 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,6 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38,4 0 0,5 0,4 0,5 0,5 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 1,4 2,1 3,6 4,8 7 6,8 5 2,7 1,2 0,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 0 0,6 0,6 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,6 0 1,1 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0 0,4 0,1 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4,4 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,2 0,6 0,5 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 73,4 0 0 0 0 0 0,3 1,4 2,2 3,7 2,3 1,5 2,1 4,8 8,5 12,3 15,7 10,6 6,1 1,5 0,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 302,7 0 11,1 20,3 19,9 6,8 1,4 3,9 4,6 7,5 6,8 9,8 11,7 20,7 29,7 35,3 43 33,7 19,6 12,3 4,2 0,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 185,8 2,9 6,7 6 4 5,2 4,6 5,5 4 5,4 6,4 6,1 6,7 8,6 15 17,6 20,3 18,8 19,3 15,9 5,7 1
péče celkem II. Novotvary 411 0,3 0,9 1,1 1,4 1,7 2,2 3,7 3,9 7,9 12,8 18,8 23,4 29,9 49,9 65 68,5 49,7 37,1 23,9 8,4 0,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 40,7 0,1 0,4 0,3 0,3 0,6 0,1 0,4 0,1 0,4 1 1,2 0,9 1,7 2,3 4,4 5,4 5 6,6 6,1 3,1 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 142,5 1,7 4 4,4 7,4 4,1 1,2 2,1 1,7 2,4 3,5 3,8 6 6,3 8,6 16,8 15,9 13,5 14,2 17,6 5,7 1,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 075,8 0 0,6 10,6 26,8 25,3 40,6 76,5 56 82,1 115,9 105,7 118,2 84 73 62,7 50,1 44,4 52,7 32 16,5 2
VI. Nemoci nervové soustavy 204,4 0,9 4,8 5,2 6,7 4,7 1,7 3,5 6 5,1 7,2 7 9,5 13,7 18,9 19,2 24,9 20,3 26,7 12,7 5,2 0,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 27,2 0,1 1,2 1,6 0,4 0,5 0,2 0,4 0,6 0,6 1 0,9 0,9 1,5 2,4 3,1 3,6 3 3,3 1,3 0,3 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 35,3 0,2 1,3 1,4 0,9 0,6 0,7 1 1,1 1,8 2,2 2,1 2,6 3 3,6 4,1 3,9 2,3 1,5 0,8 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 909,1 0,4 0,1 0,4 0,5 1,5 1,3 2,3 2,7 7,4 8,3 15 25,5 42,8 71,1 104 118,9 133,4 149,7 144,1 70,7 8,9
X. Nemoci dýchací soustavy 378,1 6,9 25,5 27,7 14,4 7,4 4,3 3,9 5 6,1 6,5 8,7 9,9 13,9 26,3 39,8 41,9 35,9 39,8 35,3 16,3 2,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 397,5 1,2 2,8 4,9 6,8 8,7 9 10,1 11,6 15,4 17,9 19,8 22,4 28,4 35,2 43,1 44,4 35,3 40,3 29,3 9,4 1,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 88,6 0,9 1,4 1,6 1,1 1,8 2,4 2,1 2,4 2,9 3,5 3,9 4 7,3 9,5 9 9,9 9,2 5,6 7,3 2 0,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 381,5 0,1 1,1 1,4 3,8 5,1 2,8 3,8 5,6 9,7 14,1 15,7 24 32,5 43,1 54,2 55,1 45,1 35,4 20,6 7,1 1,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 309,5 1,9 2,3 2,6 1,9 4,2 5,5 6,5 7,4 9,6 11,8 11,8 13,2 15,7 23,4 37,2 35,9 36,4 37 31,4 11,8 2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 186,2 0 0 0 0 3,1 21,5 56,4 64,4 33,7 6,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 12,7 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 16,9 4 3 3,9 0,9 0,7 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,6 0,2 0,4 0,3 0,4 0,1 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 108,4 1,2 4,1 2,1 2,6 2,8 1,2 1,4 1,5 2,1 2,6 2,4 2,6 4,9 6,9 9,5 13,4 13,2 14,8 13,7 4,4 1,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 516,4 1,4 5,4 4,8 6,5 9 10,1 9,9 12,2 15,5 16 16 19,3 22,2 36,6 38,4 48,9 52,2 73,9 75,5 36,8 5,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 699,4 151,9 2,4 4,1 2,2 3,4 5,5 11,9 19,2 22,1 18,3 18,7 27,4 39,3 58,6 81,7 86,8 65,1 45,4 26,1 8,8 0,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 126,9 189 67,8 84,1 88,7 90,6 115,7 201,7 205,9 230,7 256 258,4 317,3 355,9 484,6 610,3 648,2 582,9 603,2 493,8 212,2 29,8
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 14,4 22,3 13,3 9,3 7,4 10,6 6,8 5,1 3,9 4,9 4,2 5,6 7,4 11,4 16,7 23,5 33,2 44,9 68,1 90,4 72 98,1
II. Novotvary 30,5 2,3 1,8 1,7 2,6 3,5 3,5 4,8 4,5 7,6 12,8 22,8 28,6 37,7 57,8 78,6 101,2 112,3 110,1 99,9 91,6 39,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,2 0,8 0,8 0,5 0,4 1,2 0,2 0,5 0,1 0,4 1 1,6 1,2 2,4 2,9 5,7 9,1 12,5 22,1 34,7 31,1 9,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,9 13,1 7,9 4,8 4,5 4,9 1,9 2,7 2 2,3 3,3 4,1 6,6 7,9 10,5 18,6 20,6 31,9 45,3 82,6 76,9 137,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12,1 0 0,6 2,3 13,2 17,1 13,4 8,7 11 12,8 11,7 10,5 13,7 12,4 10,7 10,8 11,9 17,2 24 50,3 62,2 19,6
VI. Nemoci nervové soustavy 9,5 6,9 4 4,3 6,1 5,5 2,1 2,6 5,5 3,3 4,7 5,8 9,2 9,9 11,5 14,6 23,4 35 43,8 29,3 36 19,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,3 0,8 2,4 2,3 0,8 1 0,3 0,5 0,7 0,6 1 1,2 1,2 2,1 3,1 4,2 6,2 7,8 10,9 7,8 4,9 9,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 1,5 2,6 2 1,5 1,2 1,1 1,3 1,3 1,8 2,2 2,7 3,4 4,2 4,6 5,5 6,4 6 5,2 4,2 1,6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 57,4 3,1 0,2 0,6 0,9 2,4 2,1 2,7 3 6,9 7,9 16 25,6 45,9 66,8 113,3 165,3 270,5 401,8 574,5 696,8 588,8
X. Nemoci dýchací soustavy 25,4 53,1 34,9 17,9 7,4 11,6 6,8 5,1 5,8 6,2 6,2 9,8 12,3 16,3 28,6 43,8 60,1 78,6 129,9 175,3 227,3 206,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 32,3 9,2 5,4 7,5 12,5 17,5 14,2 13,1 13,5 15,5 17,7 25,2 28,6 37,5 43,5 55,2 71,1 87,7 138,2 165,2 139 127,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,8 6,9 2,8 2,3 2,1 3,7 3,8 2,7 2,8 3 3,6 4,7 5 9,6 10,2 10,3 16,7 21,4 19,5 34,1 21,3 29,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 25,5 0,8 1 1,6 6,2 9,6 4,3 4,5 6 9,4 13,5 17,1 27,2 37,7 43,8 57,5 73,4 89,6 88,4 76,6 78,5 68,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24,7 14,6 4,6 4 3,6 8,6 8,7 8,4 8,6 9,8 12 15,3 17,1 21,7 29,6 47,2 58,9 88,8 118,7 162,2 152,1 176,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,8 0 0 0 0 6,3 33,9 73,2 74,8 34,4 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,1 97,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 30,8 4,8 5,1 1,5 1,4 0,8 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,7 0,3 0,5 0,4 0,7 0,3 0,4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,3 9,2 5,6 2,6 4,5 5,5 1,9 1,8 1,7 2,1 2,6 3 3,3 6,7 8,6 10,5 20,3 31,1 47,6 73,6 67,1 117,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 37,6 10,8 10,3 7,3 11,9 18 15,5 12,6 13,6 14,9 15,9 19,9 24,5 28,8 40 45,9 73 114,4 219,4 345,9 443,2 422
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 51,3 1 168,6 4,8 6,4 4,2 6,9 8,2 13,6 19,7 18,8 16,3 22,1 33,4 47,4 63,5 90,8 116,7 132,1 130,3 114,9 104,7 49,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 372,3 1 454,1 107,4 82,6 91,7 136,5 129,7 164,5 179,3 155 143,8 188,4 249 339,9 453 636,1 868,1 1 181,9 1 622,8 2 121,5 2 307,8 2 129,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 0 0 0 0 0 0 1,4 0 0 0,9 0,3 0 0 0,3 0,4 0,7 4,2 2,6 3 13,1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0,8 2,8 4,3 4,3 6 13,5 16,2 24,5 9,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,5 2,6 1,8 19,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,3 0,4 0,6 4 6,4 3,4 7,9 22,7 14,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,1 1,4 0,6 4,6 7,6 16,5 44,9 60,4 111,2 39,3
VI. Nemoci nervové soustavy 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,1 1,1 1,7 4,6 3,5 8,6 9,1 40,1 27,5 49,1 29,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 16,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 1,6 4,1 8,3 18,3 19,3 29 68,4 153,5 278,9 433,4 274,8
X. Nemoci dýchací soustavy 2,4 0 4,8 2,5 0,9 0 0 0 0 0 0,4 1 0,1 1,7 1,7 5,1 6,2 7,1 10,5 28,1 37,6 39,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,4 1,1 1,9 1,4 3,1 5,2 4,2 7,9 10,2 13,1 19,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0,6 1,8 1,9 0,3 2,6 1,1 9,6 9,8 9,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,4 0,8 2,3 2 2,4 7,6 18 25,7 32,7 49,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 3,1 2,2 6 19,8 26,3 40,9 9,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,7 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 2,3 2,2 3,1 7,9 8,4 4,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,2 0,3 0,8 1,9 6,5 5,7 10,5 21,4 55,4 102,9 158,7 147,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,6 0,5 2,8 5,7 10,2 16,8 31,7 32,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 44,2 0 5 2,6 0,9 0 0 1,6 0,5 1,3 3,4 5,9 10,7 20,4 41,6 62,3 91,2 170,8 404,8 653,5 994,4 628,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 74,9 0 0,4 13,8 37,6 34,7 50,6 90,6 54 70,9 106,1 126,2 141,2 102,9 81,8 69,2 66,7 68,2 128,1 79 94,9 137,4
VI. Nemoci nervové soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0 0,8 1,1 1,7 3,1 5,3 5,2 12,7 13,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0,7 1 0,3 1,1 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,9 1,3 1,5 2,7 4,2 7,2 7,6 16,1 13,2 4,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 78,4 0 0,4 13,8 37,6 34,7 50,6 90,6 54 71,4 106,7 127,1 143,5 105,8 86,2 77,2 80,4 81,2 157,6 106,5 99,8 137,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,8 0 0 0 0,2 0 0,5 0,6 0,6 0,6 1,4 2,2 1,5 0,4 2,2 0 1 0,3 1,1 1,8 8,2 0
II. Novotvary 2,8 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,5 0,2 1 2 2,9 2,9 4,7 12,2 11,2 15,4 27,5 21,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,7 0 0 2,2 9,5 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0,3 0 0 0 1,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 14,1 0,4 1,8 0 9,8
VI. Nemoci nervové soustavy 3,4 0 5,6 3,7 6,4 4,1 0,6 1,8 1,5 1,4 1,4 3,2 1,3 6,4 6,4 4,7 5,7 3,7 3,4 6 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,7 0 0 0 0 0,6 0 0,3 0 0,5 0,5 1,8 3,8 5 5,7 7 8,9 8,9 4,5 9,6 24,5 9,8
X. Nemoci dýchací soustavy 4,2 0 11,1 22,7 18,9 3,5 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1,5 3,2 4,6 5,7 8,1 8,6 7,8 1,6 9,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0,2 0,2 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,9 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 3,3 19,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,3 0 1 0,6 0,9 1 0,3 0,3 0,5 0,4 0,7 1,8 2,8 5 6,1 9,4 11,7 13,1 10,1 7,2 1,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 1,2 0,9 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 2,2 0,5 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0 0,7 0,3 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,4 0 0,2 0 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,5 0,1 0 0,3 0,4 0,7 0,5 2,2 3 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,2 0 0 0 0 0 0,5 1,8 2,6 3,8 2,3 1,9 2,8 6,7 10,9 16,6 27 27,7 22,8 9 6,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25,7 0 22 31,5 37,6 13,9 2,2 5,1 5,3 7,7 6,9 12,7 15,4 28,8 37,9 47,6 73,9 88 73,4 73,6 68,7 39,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 15,8 22,3 13,3 9,3 7,6 10,6 7,3 7,1 4,6 5,5 6,5 7,9 8,8 12 19,2 23,7 34,9 49,1 72,3 95,2 93,2 98,1
péče celkem II. Novotvary 34,9 2,3 1,8 1,7 2,6 3,5 3,5 4,8 4,5 8,1 13 24,3 30,9 41,6 63,7 87,7 117,7 129,8 138,9 143 137,4 49,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,5 0,8 0,8 0,5 0,6 1,2 0,2 0,5 0,1 0,4 1 1,6 1,2 2,4 2,9 5,9 9,3 13,1 24,7 36,5 50,7 9,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,1 13,1 7,9 6,8 14 8,4 1,9 2,7 2 2,4 3,6 4,9 7,9 8,8 11 22,7 27,3 35,3 53,2 105,3 93,2 137,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 91,4 0 1,2 16,5 50,7 51,6 64,1 99,3 65 83,8 118 136,6 155,9 116,8 93,2 84,6 86,1 115,9 197,3 191,5 269,9 196,3
VI. Nemoci nervové soustavy 17,4 6,9 9,5 8,1 12,7 9,6 2,7 4,5 7 5,2 7,3 9 12,5 19 24,1 25,9 42,8 53 100 76 85,1 58,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,3 0,8 2,4 2,5 0,8 1 0,3 0,5 0,7 0,6 1 1,2 1,2 2,1 3,1 4,2 6,2 7,8 12,4 7,8 4,9 9,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3 1,5 2,6 2,2 1,7 1,2 1,1 1,3 1,3 1,8 2,2 2,7 3,4 4,2 4,6 5,5 6,7 6 5,6 4,8 1,6 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 77,2 3,1 0,2 0,6 0,9 3,1 2,1 3 3,1 7,6 8,5 19,4 33,6 59,5 90,8 140,3 204,3 348,4 560,5 862,4 1 156,4 873,4
X. Nemoci dýchací soustavy 32,1 53,1 50,6 43 27,2 15,1 6,8 5,1 5,8 6,2 6,6 11,2 13,1 19,3 33,6 53,7 72 93,7 149 211,3 266,6 245,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 33,8 9,2 5,6 7,6 12,9 17,7 14,2 13,1 13,5 15,7 18,2 25,6 29,5 39,5 44,9 58,1 76,3 92,2 150,9 175,3 153,7 137,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,5 6,9 2,8 2,5 2,1 3,7 3,8 2,7 2,8 3 3,6 5 5,3 10,1 12,1 12,1 17 24 21 43,7 32,7 58,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32,4 0,8 2,2 2,2 7,2 10,4 4,4 4,9 6,5 9,9 14,4 20,3 31,6 45,2 55 73,1 94,7 117,8 132,5 123,3 116,1 117,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 26,3 14,6 4,6 4 3,6 8,6 8,7 8,4 8,6 9,8 12 15,3 17,4 21,8 29,9 50,2 61,7 95,1 138,5 187,9 193 196,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,8 0 0 0 0 6,3 33,9 73,2 74,8 34,4 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 1,1 97,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 30,8 6 6,1 1,7 1,4 0,8 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,3 0,5 0,4 0,7 0,3 0,4 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,2 9,2 8,1 3,3 4,9 5,7 1,9 1,8 1,7 2,1 2,6 3,1 3,4 6,8 8,8 12,8 23 34,5 55,4 82 72 117,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 43,9 10,8 10,7 7,5 12,3 18,4 15,9 12,9 14,2 15,8 16,3 20,7 25,5 30,9 46,7 51,8 84 136,3 276,7 451,8 601,9 559,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 59,4 1 168,6 4,8 6,4 4,2 6,9 8,7 15,4 22,3 22,5 18,6 24,2 36,1 54,6 74,8 110,2 149,2 170 170 156,2 143,9 49,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 520,6 1 454,1 134,6 130,6 167,8 184,8 182,5 261,8 239,1 235,4 260,7 334,1 418,4 494,8 618,8 823,2 1 113,8 1 522,2 2 258,6 2 955,1 3 470,7 2 924,4

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)