8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 159,4 2,9 6,4 5,1 3,2 5 3,5 2,5 3,7 4,8 4,4 4,6 5 8,5 13,6 15 15,9 16,4 18,3 14,5 5,2 0,7
II. Novotvary 360,9 0,5 1,4 1,5 1,1 1,4 1,9 2,3 4,1 8,4 13,7 16,5 20 31,5 48,7 63,3 57,7 36,7 31,8 13,2 4,1 1,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 34,9 0,3 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 0,9 1,2 0,7 2,2 1,9 3,8 4,6 4,5 5,3 5,3 1,2 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 119,7 1,4 5,1 3,4 2,7 2,3 1,1 1,7 1,6 2,6 2,9 3,3 5,7 6,6 10,2 11,9 12,2 12,3 15,1 11,2 5,9 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 141,1 0 0,4 1,8 4,4 8,6 8,2 9,9 9,6 12,4 10,1 9,9 10,7 12,5 8,8 6,7 6,6 4,5 8,2 4,9 2,3 0,6
VI. Nemoci nervové soustavy 114,4 1,5 2,1 2,6 2,7 2,6 2,1 2,8 3,3 4 3,6 4,5 6,2 7,6 10,2 13,8 12 12 11,2 7,2 2,2 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 29,8 0,2 1,2 1,2 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 1,2 1,1 1,9 2,5 3,6 4 3,6 3,2 1,3 0,8 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 37,7 0,2 1,4 1,7 0,8 0,9 0,7 0,8 1,1 2,3 2 1,8 2,7 3,7 4,1 4,4 3,3 3 2,1 0,6 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 701,4 0,2 0,2 0,5 0,5 1,4 1,4 2,2 3 5,2 8,8 12,8 21,1 35,8 51,8 89 104,4 97,6 113,9 105,8 41,6 4,2
X. Nemoci dýchací soustavy 325,1 8,1 18,3 14,3 4,8 6,5 5,2 4,7 5 6,6 5,9 7,4 11 14,2 26,7 33,3 39,1 31,7 38,9 26,9 14,9 1,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 396,5 1,2 3,4 5,1 6,7 8,2 10,3 10,8 13,1 16,6 18,7 18,6 22,2 27,5 38,3 43,4 44,7 35,6 38 23,8 9 1,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 93,6 0,5 1,7 1,3 1,3 2,6 3 3 4,1 3,9 4,7 4,3 4,4 5,9 8 11 9,2 7,5 9 5,6 2,5 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 313,4 0 0,6 1,2 3,2 4,8 3 4,5 6,1 9,8 12,8 14,9 21,9 28,4 35,8 44,3 45,8 33 23,9 14,4 4,7 0,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 283,8 2,2 2,4 2,4 1,9 4,2 5,9 7,5 7,2 10,7 12,5 13 13 17,5 24,5 32,7 33 30,1 31,1 22,7 8,3 1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 189,2 0 0 0 0 3,2 21,7 57,5 66,7 32,6 7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 28,1 28,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 16 4,1 2,8 3,5 1 0,7 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,6 0,2 0 0,2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 88,3 1,5 3,1 1,6 2,4 3,3 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,1 2,5 3,6 6,5 8 9,3 9,2 11,8 10,6 4,2 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 442,5 1,3 5,4 4,6 5,9 9,4 9,8 11,6 13 16,2 18,4 16,6 17,4 25,4 28,5 36,3 42 40,3 55,1 56,7 26,1 2,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 624 136,2 2,1 4,5 2,7 3,3 6,5 11,7 18,3 21,4 18 15,8 27 38,9 54,5 69,9 73,4 56,2 34,9 20,3 8 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 4 499,9 190,5 58,4 56,8 46,1 69,3 86,8 136 162,7 160,6 147,7 149,2 192,8 272 375 490,7 517,3 434,5 451,7 345 141,1 15,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 1,5 0,5 0,5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6 0,3 2,9 1,7 4,1 5,1 2,3 1,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,4 0,1 0 0,5 0,4 0,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,6 1,6 1,6 1,2 2,4 2,9 0,7 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 40,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0,3 2,6 1 1,4 2,6 3,2 4,2 9,6 8,7 6 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 30,6 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 1,6 0,6 0,3 1,2 1,9 2,4 1,5 4 5,3 5,1 4,2 2,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 216,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,3 1,7 4,7 8,9 15,9 19 31,5 51,1 49,5 31,9 1,3
X. Nemoci dýchací soustavy 30 0 1,6 0,5 0,4 0 0 0 0 0 0,6 0,1 0,2 1,2 3,6 4,1 4,3 2,3 4,6 3,9 2,2 0,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 16,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 1,1 1,1 1,3 2,3 2 3,4 0,7 3,6 0,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,7 0 0 0 0 0 0 0,7 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0,5 0,8 0,9 1,5 1,3 0,7 0,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,9 0,8 1,3 2,1 2,2 6,2 2,5 2,6 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 1 1 2,1 2,2 3,4 2,8 1,3 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,2 0,9 1,3 1 1,2 1,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 68,4 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,6 0 1,2 0,6 1,4 2,5 3,7 4,4 9 15,2 18,6 10,2 0,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 15,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,9 0 0 0,7 1,4 2,4 3 4,4 2,1 0,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 503,4 0 1,6 0,5 0,4 0 0,2 0,8 0,1 2,8 2,6 3,7 9,9 13,7 25 39,9 48,8 71,5 112,2 103,7 62,6 3,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 860,9 0 0,3 7 16 19 36 47,9 51,1 86,2 88,5 71,5 113,2 71,4 66,1 58 29,1 32,1 32,7 26,9 7 0,9
VI. Nemoci nervové soustavy 21 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 1 1,8 2,3 2,6 4,6 2,6 3,9 1,3 0,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,1 0,4 0 0,6 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,8 1,1 1,5 2,3 1,5 3,1 4,5 2,4 3,8 2,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 907,7 0 0,3 7 16 19 36 48 51,2 86,5 89,3 72,6 115,6 75,8 70,1 64,1 38,3 37,6 40,6 31,1 7,6 0,9
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 10,5 0 0 0 0 0 1 0 0,4 0,8 0,8 0,8 1,3 2,3 1,2 0,6 0,1 0,7 0,5 0 0 0
II. Novotvary 29,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0 0,3 0,1 0,6 1,1 1,4 3,5 2,5 4,6 3,1 5,2 3,7 2,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 6 0 0,1 1,1 4,2 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,6 0 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 1,3 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 37,4 0,1 3 2,9 3,2 1,5 0,3 0,6 2,5 1,5 1,8 0,7 2,6 2,4 6 2,3 3,7 1,1 1 0,1 0 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 29,2 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,4 0,6 1,4 2,2 1,4 3,1 5 5 3,7 1,8 1,7 2,4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 48,7 0 4,8 14,5 9,4 1,6 0 0 0 0 0,2 1,1 1,4 1,1 2,3 2,7 4 2,1 1,8 1,5 0,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,6 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23,7 0 0,9 0,3 0,9 0,5 0,1 0,1 0,2 0,8 0,9 1,2 2,2 2 2,6 3,5 2 2,9 2,3 0,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,6 0 0,6 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 0,8 0,6 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,1 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,9 0,3 0,6 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 81 0 0,1 0 0,1 0,5 0,4 0,6 3,2 4,9 2,2 2,4 3,1 6,1 9,1 15,3 16,8 9,8 4,2 2 0,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 279,4 0,1 10,6 20,9 18,4 5,2 2,1 1,9 6,7 9 6,9 8,7 14,3 17,3 28,4 32,4 37,1 24,8 17,3 10,1 6,9 0,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 172,8 2,9 6,4 5,1 3,2 5 4,5 2,5 4,1 5,6 5,1 5,4 6,3 10,8 14,9 15,8 16,3 17,3 20,3 15 5,7 0,7
péče celkem II. Novotvary 409,7 0,5 1,4 1,6 1,1 1,5 1,9 2,5 4,1 8,7 13,8 17,1 22,1 33,5 52,6 68,7 64,1 43,9 42,1 19,1 8,3 1,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 38 0,3 0,6 0,9 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 0,9 1,2 0,9 2,4 2,4 4,3 4,7 4,5 5,8 5,7 1,6 0,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 137,9 1,4 5,2 4,4 6,8 3 1,1 1,7 1,6 2,6 2,9 3,3 6,6 6,7 10,8 13,5 13,8 13,6 17,5 14,1 6,6 0,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 045,3 0 0,9 8,8 20,3 27,6 44,2 57,8 60,6 99,1 99 81,7 126,5 84,9 76,3 67,2 38,9 41,2 50,6 40,9 16,6 2,1
VI. Nemoci nervové soustavy 203,3 1,5 5,1 5,5 5,9 4,1 2,5 3,5 5,9 7,1 6,1 5,6 11 13,8 21 20,2 24,4 21,1 21,2 12,7 5 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 29,9 0,2 1,2 1,2 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 1,2 1,1 1,9 2,5 3,6 4 3,6 3,3 1,3 0,8 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 37,7 0,2 1,4 1,7 0,8 0,9 0,7 0,8 1,1 2,3 2 1,8 2,7 3,7 4,1 4,4 3,3 3 2,1 0,6 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 948,8 0,2 0,2 0,5 0,5 1,4 1,4 2,5 3,1 5,7 10 14,5 25 42,2 63,9 110,3 128,5 133,2 166,8 157,5 75,9 5,5
X. Nemoci dýchací soustavy 403,8 8,1 24,8 29,2 14,6 8,1 5,2 4,7 5 6,6 6,7 8,6 12,7 16,5 32,7 40,1 47,4 36,1 45,2 32,3 17,2 2
XI. Nemoci trávicí soustavy 413,6 1,2 3,5 5,3 6,7 8,2 10,3 10,8 13,1 16,6 19 18,9 23,3 28,6 39,6 45,7 47 39 38,7 27,4 9,5 1,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 101,5 0,5 1,7 1,4 1,3 2,6 3 3,7 4,3 3,9 4,7 4,3 4,5 6 8,5 11,8 10,1 9 10,5 6,2 3,3 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 379,9 0 1,6 1,5 4,1 5,4 3,1 4,6 6,3 10,9 14,5 17,3 25,8 33,6 40,7 52,3 54,4 40,5 36,2 19,4 7,3 0,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 298,2 2,2 2,4 2,4 1,9 4,2 5,9 7,5 7,2 10,7 12,5 13,1 13 17,6 25,5 33,7 35,1 32,4 34,5 25,5 9,6 1,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 189,2 0 0 0 0 3,2 21,7 57,5 66,7 32,6 7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 28,1 28,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 17,6 4,1 3,4 4,2 1,3 0,7 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,6 0,2 0 0,2 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 96,6 1,5 3,8 2,3 2,6 3,4 1,2 1,4 1,6 1,9 2,1 2,1 2,5 4 6,7 8,2 10,3 10,5 12,8 11,8 5,4 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 517,4 1,3 5,4 4,6 6 9,6 10,3 11,9 13,4 16,9 18,7 18,3 18,3 27,3 31,5 40,3 46,7 50,2 70,8 75,9 36,3 3,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 720,9 136,2 2,1 4,5 2,8 3,8 6,9 12,3 21,5 26,4 20,2 19,1 30 45,1 64,3 86,6 92,6 69 43,6 24,4 9,1 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 6 190,3 190,6 70,9 85,2 80,9 93,4 125,2 186,8 220,7 258,9 246,5 234,2 332,6 378,8 498,5 627 641,6 568,4 621,8 489,9 218,3 20,2
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,6 22,6 12,7 8,1 6,3 10,1 5,2 3,2 4,3 4,7 4,7 6 6,7 11,4 17,3 20,4 28,6 45,2 67,5 89 87,7 93,2
II. Novotvary 30,8 3,9 2,8 2,4 2,2 2,8 2,8 3 4,7 8,3 14,6 21,6 26,9 42,2 62,1 86,1 103,6 101,1 117,3 81 69,1 146,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 2,3 1,2 1 0,4 0,4 0,3 0,4 0,1 0,4 1 1,6 0,9 2,9 2,4 5,2 8,3 12,4 19,6 32,5 20,2 39,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,2 10,9 10,1 5,4 5,3 4,6 1,6 2,2 1,8 2,6 3,1 4,3 7,7 8,8 13 16,2 21,9 33,9 55,7 68,7 99,5 53,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12 0 0,8 2,9 8,6 17,3 12,2 12,7 11 12,3 10,8 12,9 14,4 16,8 11,2 9,1 11,9 12,4 30,3 30,1 38,8 79,9
VI. Nemoci nervové soustavy 9,7 11,7 4,2 4,1 5,3 5,2 3,1 3,6 3,8 4 3,8 5,9 8,3 10,2 13 18,8 21,5 33,1 41,3 44,2 37,1 13,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,5 1,6 2,4 1,9 1,2 1 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 1,6 1,5 2,5 3,2 4,9 7,2 9,9 11,8 8 13,5 26,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,2 1,6 2,8 2,7 1,6 1,8 1 1 1,3 2,3 2,1 2,4 3,6 5 5,2 6 5,9 8,3 7,7 3,7 1,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 59,8 1,6 0,4 0,8 1 2,8 2,1 2,8 3,4 5,1 9,4 16,7 28,3 48 66 121,1 187,5 269 420,3 649,1 701,5 559,3
X. Nemoci dýchací soustavy 27,7 63,2 36,4 22,7 9,4 13,1 7,7 6 5,7 6,5 6,3 9,7 14,8 19 34 45,3 70,2 87,4 143,5 165 251,3 213
XI. Nemoci trávicí soustavy 33,8 9,4 6,8 8,1 13,1 16,5 15,3 13,9 15,1 16,4 19,9 24,3 29,8 36,9 48,8 59,1 80,3 98,1 140,2 146 151,8 173,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8 3,9 3,4 2,1 2,5 5,2 4,5 3,9 4,7 3,9 5 5,6 5,9 7,9 10,2 15 16,5 20,7 33,2 34,4 42,2 26,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,7 0 1,2 1,9 6,3 9,7 4,5 5,8 7 9,7 13,7 19,5 29,4 38,1 45,6 60,3 82,2 90,9 88,2 88,3 79,3 66,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 24,2 17,2 4,8 3,8 3,7 8,5 8,8 9,6 8,3 10,6 13,3 17 17,5 23,5 31,2 44,5 59,3 82,9 114,8 139,3 140 133,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,1 0 0 0 0 6,5 32,2 73,9 76,7 32,2 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,4 219,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 32 5,6 5,5 2 1,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,3 0 0,6 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,5 11,7 6,2 2,5 4,7 6,7 1,8 1,8 1,8 1,9 2,2 2,7 3,4 4,8 8,3 10,9 16,7 25,4 43,5 65 70,8 53,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 37,7 10,1 10,7 7,3 11,5 19 14,5 14,9 14,9 16 19,6 21,7 23,4 34,1 36,3 49,4 75,4 111,1 203,3 347,9 440,1 332,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 53,2 1 063,1 4,2 7,1 5,3 6,7 9,6 15 21 21,2 19,2 20,7 36,3 52,1 69,5 95,1 131,8 154,9 128,8 124,5 134,9 39,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 383,5 1 486,9 116,1 90 90,2 139,8 128,9 174,8 187,1 158,8 157,6 195,1 259 364,6 477,9 667,7 928,9 1 197,4 1 666,7 2 116,7 2 379,4 2 063,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 5,5 3,1 8,4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,8 0,4 3,9 3,1 11,3 18,8 14,1 27 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,6 0,5 0,2 0 1,8 2,5 8,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0,8 2,2 2,9 3,3 8,9 17,8 11,8 26,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 0,4 3,5 1,3 1,8 3,5 5,7 11,6 35,4 53,4 101,2 53,3
VI. Nemoci nervové soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 1,6 0,6 0,4 1,6 2,5 3,1 2 7,2 14,6 18,8 25,8 37,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 18,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,4 2,3 6,3 11,3 21,6 34,1 86,8 188,5 303,7 537,9 173,1
X. Nemoci dýchací soustavy 2,6 0 3,2 0,8 0,8 0 0 0 0 0 0,6 0,1 0,3 1,6 4,6 5,6 7,7 6,3 17 23,9 37,1 39,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 1,5 1,5 1,7 3,1 3,6 9,4 2,6 22,1 8,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 0 0 0 0 0 0 0,9 0,1 0 0 0 0,3 0,1 0,6 1,1 1,6 4,1 4,8 4,3 13,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 1,2 1 1,8 3,8 6,1 22,9 15,3 43,8 13,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 1,3 1,4 3,8 6,1 12,5 17,2 21,9 39,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,3 1,6 3,6 3,7 7,4 18,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,8 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,6 0 1,6 0,8 1,9 3,2 5 7,9 24,8 56,1 114,1 172 119,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 1,2 0 0 0,9 1,9 4,3 8,3 16,2 12,9 10,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 42,9 0 3,2 0,8 0,8 0 0,3 1 0,1 2,8 2,8 4,8 13,3 18,4 31,9 54,3 87,6 197 414 636,2 1 055,6 452,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 73,4 0 0,6 11,1 31,3 38,3 53,4 61,6 58,8 85,2 94,4 93,5 152,1 95,7 84,2 78,9 52,3 88,5 120,7 165 118 119,8
VI. Nemoci nervové soustavy 1,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 1,3 2,4 2,9 3,5 8,3 7,2 14,4 8 10,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,5 0,2 1,1 0 3,7 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,9 1,4 2 3,1 1,9 4,2 8,1 6,6 14 14,1 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,7 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 77,4 0 0,6 11,1 31,3 38,3 53,4 61,7 58,9 85,5 95,3 95 155,3 101,6 89,3 87,2 68,8 103,6 149,8 190,8 128,2 119,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,9 0 0 0 0 0 1,5 0 0,5 0,8 0,9 1 1,7 3,1 1,5 0,8 0,2 1,9 1,8 0 0 0
II. Novotvary 2,5 0 0 0,2 0 0,2 0 0,3 0 0,3 0,1 0,8 1,5 1,9 4,5 3,4 8,3 8,5 19,2 22,7 43,8 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0,2 1,7 8,2 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,2 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 1,8 21,9 26,6
VI. Nemoci nervové soustavy 3,2 0,8 6 4,6 6,3 3 0,4 0,8 2,9 1,5 1,9 0,9 3,5 3,2 7,6 3,1 6,6 3 3,7 0,6 0 13,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,4 0,6 1,8 3 1,9 4 6,8 9 10,2 6,6 10,4 40,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 4,2 0 9,5 23 18,4 3,2 0 0 0 0 0,2 1,4 1,9 1,5 2,9 3,7 7,2 5,8 6,6 9,2 1,7 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 0 1,8 0,5 1,8 1 0,1 0,1 0,2 0,8 1 1,6 3 2,7 3,3 4,8 3,6 8 8,5 1,2 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 1,2 1,1 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,2 0 1,6 1 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 1,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,5 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,1 0,3 0,7 0,5 0,5 0,6 0,4 0,7 2,5 1,1 3,7 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,9 0 0,2 0 0,2 1 0,6 0,8 3,7 4,8 2,3 3,1 4,2 8,2 11,6 20,8 30,2 27 15,5 12,3 8,4 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 23,8 0,8 21,1 33,1 36 10,5 3,1 2,4 7,7 8,9 7,4 11,4 19,2 23,2 36,2 44,1 66,6 68,3 63,8 62 116,4 53,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 14,7 22,6 12,7 8,1 6,3 10,1 6,7 3,2 4,7 5,5 5,4 7,1 8,5 14,5 19 21,5 29,3 47,7 74,9 92 96,1 93,2
péče celkem II. Novotvary 34,9 3,9 2,8 2,5 2,2 3 2,8 3,2 4,7 8,6 14,7 22,4 29,7 44,9 67 93,5 115,1 121 155,3 117,2 140 146,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,2 2,3 1,2 1,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,1 0,4 1 1,6 1,2 3,2 3,1 5,9 8,4 12,4 21,4 35 27 39,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,8 10,9 10,3 7 13,3 6,1 1,6 2,2 1,8 2,6 3,1 4,3 8,9 9 13,8 18,4 24,8 37,5 64,6 86,5 111,3 66,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 89,1 0 1,8 13,9 39,7 55,7 65,6 74,3 69,7 98 105,6 106,9 169,9 113,8 97,2 91,4 69,9 113,5 186,7 250,9 279,9 279,6
VI. Nemoci nervové soustavy 17,3 11,7 10,1 8,7 11,5 8,3 3,7 4,5 6,8 7 6,5 7,3 14,8 18,5 26,8 27,5 43,8 58,1 78,2 77,9 84,3 26,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,5 1,6 2,4 1,9 1,2 1 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 1,6 1,5 2,5 3,2 4,9 7,2 9,9 12,2 8 13,5 26,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 3,2 1,6 2,8 2,7 1,6 1,8 1 1 1,3 2,3 2,1 2,4 3,6 5 5,2 6 5,9 8,3 7,7 3,7 1,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 80,9 1,6 0,4 0,8 1 2,8 2,1 3,2 3,6 5,6 10,7 19 33,6 56,6 81,4 150,1 230,7 367,1 615,5 966,3 1 279,9 732,4
X. Nemoci dýchací soustavy 34,4 63,2 49,3 46,3 28,6 16,3 7,7 6 5,7 6,5 7,1 11,2 17,1 22,1 41,7 54,6 85,1 99,5 166,8 198,2 290,1 266,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 35,2 9,4 7 8,4 13,1 16,5 15,3 13,9 15,1 16,4 20,3 24,7 31,3 38,3 50,5 62,2 84,4 107,5 142,8 168,1 160,2 173,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,6 3,9 3,4 2,2 2,5 5,2 4,5 4,8 4,9 3,9 5 5,6 6 8 10,8 16,1 18,1 24,8 38,7 38 55,6 26,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 32,4 0 3,2 2,4 8 10,9 4,6 5,9 7,2 10,8 15,5 22,6 34,7 45 51,9 71,2 97,7 111,6 133,6 119 123,1 66,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 25,4 17,2 4,8 3,8 3,7 8,5 8,8 9,6 8,3 10,6 13,3 17,1 17,5 23,6 32,5 45,9 63 89,3 127,3 156,5 161,9 173,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,1 0 0 0 0 6,5 32,2 73,9 76,7 32,2 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 2,4 219,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,5 32 6,8 6,7 2,5 1,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,3 0 0,6 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,2 11,7 7,6 3,6 5,1 6,9 1,8 1,8 1,8 1,9 2,2 2,7 3,4 5,4 8,5 11,2 18,5 28,9 47,2 72,4 91,1 53,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 44,1 10,1 10,7 7,3 11,7 19,4 15,3 15,3 15,4 16,7 19,9 23,9 24,6 36,6 40,1 54,8 83,9 138,3 261,2 465,7 612,1 452,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 61,4 1 063,1 4,2 7,1 5,5 7,7 10,2 15,8 24,7 26,1 21,5 25 40,3 60,5 82 117,8 166,3 190,1 160,9 149,7 153,5 39,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 527,5 1 487,7 141 135 158,2 188,4 185,9 240 253,8 256 263 306,3 446,8 507,8 635,3 853,1 1 152,1 1 566,4 2 294,3 3 005,7 3 681,3 2 689,7

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)