8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 86,9 0,8 2,1 1,4 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 2,5 2,3 2,6 2,8 2,6 6,2 7,9 10,7 12,8 9,5 11 3,5 0,3
II. Novotvary 162,4 0,5 1,1 1,3 0,9 0,5 0,6 1,2 1,6 3,4 5,8 7,1 10,2 13,6 18,9 27,5 27,4 20,1 11,5 7,9 1,1 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 12,9 0,1 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,7 0,5 1 1,5 1,6 1,7 2,5 1,1 0,3 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 85,9 0,9 2,3 1,2 1,1 1,1 0,6 1 1,2 1 2,1 2,9 2,2 4 6,4 9,5 13,7 11,7 10,5 7,7 4,2 0,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 77 0,1 0,3 1,7 2,7 4,5 4,8 5,8 5 4,9 5,5 5,3 5,5 3,5 5,2 4,2 4,6 3,7 2,6 5,6 1,3 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 48,7 0,1 0,6 1,4 1,3 1,5 0,8 0,9 0,9 1,5 1,7 2,1 2,7 3,9 3,3 6,2 5,6 6,2 4,2 3,1 0,6 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,9 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 1,1 1,6 1,5 0,8 0,7 0,6 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8 0,3 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0,8 0,5 0,2 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 347,9 0,1 0,2 0,5 0,8 0,9 0,6 0,8 8,8 3,5 5,4 8 10,2 16,3 27,1 48 55,2 53,5 51,9 42,8 12,2 1,2
X. Nemoci dýchací soustavy 161 4,5 7,9 3,4 1,5 1,8 1,9 1,4 1,8 2,3 3,4 3,1 3,7 7,5 11,7 19,4 23,9 18,5 19,4 14,8 7,6 1,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 185,9 0,8 1,5 2,4 3,3 4,3 3,1 3,8 5 6,5 8,5 10,1 11 12,3 17,2 22,1 21,2 17,4 17,9 11,9 4,6 0,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32,5 0,3 0,8 0,5 0,3 1 0,9 1,1 1 0,8 1,6 1,6 1,7 1,8 2,7 3,9 3,6 2,8 3,1 2,1 0,7 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 160,8 0,2 0,4 0,8 1,8 3 1,6 2,2 2,4 4,6 7,8 7,4 11,7 13,6 16,4 22,8 24,6 17,2 12,3 7,1 2,7 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 134,8 1,3 1,7 1,1 0,9 2,1 2,5 3,2 3,5 4,4 5,8 5,3 5,6 6,2 10,5 13,9 16,9 16,5 15,1 13,1 4,5 0,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 106,7 0 0 0 0 3,2 14,1 33,7 34,9 17,2 3,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 43,8 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,8 2,4 1 1,4 0,7 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 73,9 1 2,1 1 1,7 2 1,1 1,3 1,4 1,4 1,9 1,8 2,7 3,6 6,1 7,6 9 8,3 8,4 7,4 3,7 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 285,1 1,1 3,5 3,2 5,1 5,9 5,6 5,7 6,3 6,9 9,8 7,7 9,6 11,5 18,5 21,4 27,7 28,6 43 41,6 19,2 3,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 387 58,6 0,6 0,9 0,7 2,7 9,5 21,5 26,5 18,5 15,1 9,9 14,3 17,7 28,9 37,5 45 33,9 24,4 16,3 3,7 0,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 419,0 117,1 27,4 23,5 24,9 36,8 49,9 85,7 102,6 80,1 81,4 76,4 95,8 119,9 182,2 256 293,4 254,3 237,3 194,2 69,8 10,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,7 0,7 0,7 0,4 0 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,6 0,7 1,2 1 1,3 0,3 0,2
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 9,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 1,3 2,3 3,1 1 0,2 0,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 17,2 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0,3 0,4 0,2 1,1 2,9 7,5 3,8 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 9,5 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,3 0,1 0,1 0,5 0,3 0,7 0,4 2,9 1,7 1,8 0,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 49,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,1 0,2 0,4 4,9 3,5 7,3 7,9 10,9 8,8 3,3 1,3
X. Nemoci dýchací soustavy 26,5 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1,3 1,2 3,5 6,9 4,4 2,9 2,2 2,4 0,8 0,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,3 0,5 1 0,9 0,4 0,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0,1 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 19,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,5 0,3 1,3 2,8 3,5 4,3 3,2 3 0,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,4 0,7 0,1 0,1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,9 1,2 1,3 0,3 2,6 3 1,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 33,6 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,6 0,2 0,2 0,5 3,1 3,9 7 6,1 8,2 3,5 0,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 25,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,2 0,6 1,2 1,5 4,1 5,2 3,9 3,7 3,7 1,3 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 218,3 0 0,1 0,1 0 0,1 0,5 0,1 0 0,6 1,4 2,6 3,2 5,2 14,1 25,9 30,8 36,9 37,7 40,7 15,8 2,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 414,9 0 0 4,2 12 15,7 19 32,5 23,6 73,8 39,4 24,1 59,9 37,9 18,1 29,6 11,3 7,7 3,8 1,4 0,6 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 11,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,5 0 4 0,9 1,9 2,1 1,5 0 0,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 427,1 0 0 4,2 12 15,7 19 32,6 23,6 73,8 39,6 24,1 60,2 38,4 18,1 33,7 12,2 9,6 6,1 2,9 0,6 0,6
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 10,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 1 1,2 1,3 2 0,7 0,8 2,1 0 0,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,1 0 0 0,1 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 8,3 0 0,2 0,1 0 0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 0,6 1,1 1,2 1 0,9 0,7 0,3 0,4 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 0 0,3 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,7 0,9 0,8 1 1,3 0,8 0,1 0,3 0,4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 7,6 0 1 2,7 1,6 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,6 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 12 0 0 0,1 0 0,2 0 0,2 0,3 0,9 0,7 0,5 2,1 1,3 2,1 1,8 1,4 0,2 0,1 0,1 0 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0 0 0 0,2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,9 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,6 0,5 0,6 0,2 0,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 54,6 0 1,5 3,8 2,3 1 0,3 0,6 1,1 2 2,3 2,1 4,4 4,7 5,5 6 6,4 2,7 1,7 4,4 0,9 0,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 90,4 0,8 2,1 1,4 1,6 1,8 1,5 1,7 1,6 2,5 2,3 2,6 3 2,7 6,3 8,9 11,4 13,5 9,9 11,1 3,5 0,3
péče celkem II. Novotvary 178,6 0,5 1,1 1,3 0,9 0,5 0,6 1,2 1,6 3,4 5,8 7,2 10,7 14,8 20,3 29,4 30,1 22 13,3 11,3 1,4 1,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13,6 0,1 0,3 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,7 0,5 1 1,5 1,6 1,7 2,5 1,3 0,5 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 96,1 0,9 2,3 1,4 1,6 1,2 0,6 1 1,2 1 2,1 2,9 2,2 4,4 7,1 10,7 16,1 14,8 11,5 8,2 4,4 0,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 509,2 0,1 0,3 6 14,7 20,2 24,1 38,3 28,7 78,7 45,1 29,4 65,4 41,5 23,6 34,3 16,1 12,5 9,4 14,5 5,7 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 78,3 0,1 0,8 1,6 1,3 1,5 1,1 1,1 1,2 2,1 2,9 2,8 4,1 6,1 4,6 11,8 7,6 11,4 8,5 6,4 0,9 0,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 11,2 0,1 0,6 0,8 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 1,1 1,6 1,5 0,8 1 0,6 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8,3 0,3 0,8 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0,8 0,7 0,3 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 404,9 0,1 0,2 0,5 0,8 0,9 0,6 0,8 8,8 3,6 5,8 9,4 11,2 17,5 32,7 52,4 63,8 62,2 63,1 51,8 15,9 2,7
X. Nemoci dýchací soustavy 195,1 4,5 8,9 6,2 3,1 2,5 1,9 1,4 1,8 2,3 3,5 3,5 5 8,7 15,2 26,3 28,4 21,4 21,6 18,8 8,4 1,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 190,1 0,8 1,5 2,4 3,3 4,3 3,1 3,8 5 6,5 8,5 10,1 11,1 12,6 17,2 22,5 21,7 18,5 18,8 12,3 5,2 0,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 33,3 0,3 0,8 0,5 0,3 1 0,9 1,1 1 0,8 1,6 1,6 1,7 1,9 2,7 3,9 4 2,9 3,2 2,1 0,7 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 192,4 0,2 0,4 0,9 1,8 3,2 1,6 2,4 2,7 5,4 8,8 7,9 14,3 15,2 19,7 27,4 29,5 21,8 15,7 10,1 2,9 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 137 1,3 1,7 1,1 0,9 2,1 2,5 3,2 3,5 4,4 5,8 5,4 5,6 6,2 10,7 14,2 16,9 16,8 15,8 13,2 4,9 0,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 106,8 0 0 0 0 3,2 14,1 33,8 34,9 17,2 3,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 43,8 43,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 7,8 2,4 1 1,4 0,7 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 85,3 1 2,1 1 1,7 2 1,1 1,3 1,4 1,4 1,9 1,8 2,7 3,9 7,1 8,9 10,7 8,5 10,9 10,4 5,1 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 320 1,1 3,5 3,2 5,1 5,9 5,7 5,7 6,4 6,9 10,2 8,7 9,7 11,9 19,2 24,6 31,6 35,6 49,1 49,8 22,8 3,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 416,8 58,6 0,6 0,9 0,7 2,7 9,6 21,6 26,9 19,5 15,5 10,3 14,9 19 30,5 42,1 50,7 38,4 28,2 20,1 4,9 0,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 119,0 117,1 29 31,6 39,3 53,7 69,8 119 127,3 156,6 124,6 105,2 163,7 168,2 219,9 321,5 342,8 303,5 282,8 242,2 87,2 13,9
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,6 12,5 7,9 4,1 4,9 5,7 4,5 4 3,8 5,3 4,2 5,9 6,8 6,5 13,8 18,5 32 61 65,7 128,4 120,2 57,1
II. Novotvary 25,4 7,2 4,2 3,8 2,9 1,8 1,7 2,9 3,8 7,1 10,7 16,2 24,3 34,5 41,9 64,7 81,9 95,9 79,2 91,9 37,4 39,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2 0,8 1,1 0,7 0,7 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,7 0,5 1,7 1,3 2,3 3,5 4,8 8,1 17,3 12,2 12,1 22,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,4 13,4 8,9 3,5 3,4 3,7 1,9 2,4 2,8 2 3,9 6,7 5,3 10,2 14,3 22,3 41 55,6 72,7 89,3 145,3 98,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 12 1,8 1,2 4,9 8,5 15,7 14,4 14,3 12,2 10,2 10,2 12,2 13 8,8 11,6 9,9 13,6 17,8 18,1 64,9 43,7 24,2
VI. Nemoci nervové soustavy 7,6 2,1 2,3 4,1 4,1 5,2 2,5 2,1 2,2 3,1 3,2 4,9 6,3 9,8 7,3 14,6 16,8 29,8 29,2 36,4 20,1 9,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 1,2 1,3 1 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 1,5 1,6 2,5 3,8 4,6 3,7 4,6 6,8 2,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 4,4 3,1 1,4 0,7 0,8 0,6 0,5 0,5 0,8 0,6 1,5 1,3 1,4 1,6 1,5 2,4 2,2 1,6 0,8 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 54,4 1 0,6 1,5 2,4 3 1,9 2,1 21,3 7,2 10 18,4 24,2 41,3 60,1 112,7 164,9 255,3 358,6 497 422,7 249,3
X. Nemoci dýchací soustavy 25,2 66,7 29,9 9,7 4,9 6,3 5,8 3,5 4,4 4,9 6,2 7,2 8,9 19,1 25,9 45,6 71,4 88,3 133,8 172,3 265,1 231,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 29,1 12,2 5,7 6,9 10,5 15,1 9,4 9,3 12,2 13,6 15,7 23,3 26,1 31,2 38,1 52 63,4 83,2 123,5 138,7 160,6 146
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,1 4,6 3 1,4 1,1 3,5 2,8 2,6 2,5 1,7 2,9 3,6 3,9 4,6 6 9,2 10,9 13,4 21,5 24,7 24,2 25,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 25,2 3,4 1,4 2,3 5,8 10,5 4,9 5,4 5,8 9,5 14,4 17 27,8 34,5 36,3 53,5 73,4 82,2 85,1 82,6 92,4 58,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,1 19 6,4 3,2 2,8 7,5 7,6 7,8 8,5 9,2 10,8 12,2 13,2 15,7 23,4 32,6 50,3 78,5 104,1 152,1 155,5 174,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,7 0 0 0 0 11 42,7 82,8 84,2 35,7 6,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,9 646,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 35,7 3,7 3,9 2,3 0,7 0,3 0,4 0,5 0,2 0,8 0,3 0,3 0,1 0,3 0,9 0,5 0,2 0,3 0,2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,6 14,7 7,9 2,9 5,5 7,1 3,3 3,1 3,3 2,9 3,5 4,1 6,5 9 13,6 17,8 26,8 39,4 57,9 86,3 130,3 85,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 44,6 15,9 13,3 9,1 16,1 20,5 16,9 14,1 15,3 14,4 18,3 17,8 22,8 29,1 41,1 50,3 82,6 136,4 296,6 483,4 668,9 636,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 60,5 865 2,4 2,5 2,2 9,5 28,7 52,9 64,1 38,4 28 22,7 34 44,8 64 88 134,5 161,7 168,3 189,4 127,2 166,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 378,5 1 727,6 104,2 66,8 79,6 128,3 150,5 210,6 247,7 166,6 150,9 176 227,9 303,6 404,3 601,4 875,9 1 212,8 1 638,0 2 257,4 2 428,5 2 026,5
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,5 0 0 0 0 0,5 0 0,3 0 0 0 0 0,4 0,3 0,2 1,7 2,2 3,6 2,4 0,2 0 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,5 0,4 1,4 2 5,5 7,1 15,3 11,3 50
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 4,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 1,4 2,9 6,8 14,9 7 2,9 7,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,7 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0,5 0 0 0,3 0,6 1 0,6 5,3 20,2 87,6 132,9 35,7
VI. Nemoci nervové soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,5 0,5 0,3 0,2 1,3 0,7 1,5 1,1 14 11,9 20,9 12,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 7,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 2,6 0,4 0,9 10,8 8,2 21,8 37,5 75,1 102,2 116,4 267,4
X. Nemoci dýchací soustavy 4,1 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0 0 0,3 0,9 3 2,9 7,8 16,2 13,2 13,7 15,2 27,9 26,3 78,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,8 1,4 5 6,5 4,8 21,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 1,2 0,4 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,1 1,3 0,8 2,8 6,6 10,4 20,5 22,3 34,5 9,2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,2 1,8 5 0,8 3,9 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,7 2,1 2,8 3,8 1,3 17,7 34,5 39,2 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,2 1,3 0,4 0,6 1,1 7,4 11,7 33,1 42,3 95 122,1 28,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,8 0,3 0,6 1,3 3,1 3,3 9,6 15,4 18,4 25,2 43 44,5 19,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 34,1 0 0,2 0,2 0 0,5 1,5 0,3 0,1 1,3 2,6 6 7,6 13,2 31,2 60,8 91,9 176 260,5 472,8 551 479,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 64,9 0 0 12 38,3 54,8 57,4 79,9 57,1 153,5 73 55,5 142,4 96 40,2 69,6 33,8 36,5 26,5 16 21,1 28
VI. Nemoci nervové soustavy 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,6 1,2 0 9,5 2,6 9,1 14,8 17,5 0 73,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 1,1 0 0 22,5
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 66,8 0 0 12 38,3 54,8 57,4 80 57,1 153,5 73,4 55,5 143,2 97,2 40,2 79,1 36,5 45,6 42,4 33,5 21,1 124,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 1,6 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0,6 2,5 2,8 3 5,9 3,5 5,2 24,7 0,7 125,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0,4 1,7 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 2,9 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,4 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,3 0 0,8 0,4 0 0 0,6 0,6 0,9 0,8 1,2 1,3 2,5 3,1 2,2 2,2 2,1 1,3 2,5 0 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 1 1,4 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,8 1,8 2,2 1,7 2,2 3,8 3,9 0,9 3 12,6 9,3
X. Nemoci dýchací soustavy 1,2 0 3,9 7,7 4,9 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 18,4 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 1,9 0 0 0,2 0 0,6 0 0,6 0,8 1,8 1,4 1,3 4,9 3,3 4,6 4,1 4,2 1,1 1 0,6 0 11
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0 0 0 0 0 10,4 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,4 0 0 0 7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,5 1 0 0,4 0,3 0,1 0 0,2 0 0,7 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,8 1,4 0,6 0,4 0,2 0,4 0,3 1,4 1,5 2,8 1,5 0,8 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8,5 0 5,7 10,9 7,4 3,5 1 1,5 2,6 4,2 4,2 4,9 10,4 11,8 12,3 14,1 19,2 13 11,8 51,7 30,6 146
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 14,1 12,5 7,9 4,1 4,9 6,2 4,5 4,3 3,8 5,3 4,2 5,9 7,2 6,8 13,9 20,9 34,2 64,6 68,1 128,6 120,2 57,1
péče celkem II. Novotvary 27,9 7,2 4,2 3,8 2,9 1,8 1,7 3 3,8 7,1 10,7 16,5 25,5 37,5 45,1 69,1 89,8 104,9 91,5 131,9 49,4 215,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,1 0,8 1,1 1,5 0,7 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,7 0,5 1,7 1,3 2,3 3,5 4,8 8,1 17,3 15,4 16,4 22,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15 13,4 8,9 3,9 5,1 4,2 1,9 2,4 2,8 2 3,9 6,7 5,3 11,1 15,7 25,2 48 70,6 79,7 95,1 152,5 98,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 79,7 1,8 1,2 16,9 46,8 70,5 72,8 94,2 69,2 163,7 83,6 67,7 155,4 105,2 52,4 80,5 48,1 59,6 64,9 169 197,8 87,8
VI. Nemoci nervové soustavy 12,3 2,1 3,1 4,5 4,1 5,2 3,4 2,7 3 4,4 5,3 6,4 9,7 15,4 10,2 27,8 22,6 54,2 58,4 74,8 32,6 83,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 1,2 2,2 2,4 1,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 1,5 1,6 2,5 3,8 4,6 3,7 6,6 6,8 2,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 4,4 3,1 1,4 0,7 0,8 0,6 0,5 0,5 0,8 0,6 1,5 1,3 1,4 1,6 1,5 2,4 3,3 2,3 0,8 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 63,3 1 0,6 1,5 2,4 3 1,9 2,1 21,3 7,4 10,8 21,8 26,6 44,4 72,6 123,1 190,5 296,7 435,7 602,1 551,7 548,5
X. Nemoci dýchací soustavy 30,5 66,7 34 17,5 9,8 8,8 5,8 3,5 4,4 4,9 6,5 8,1 11,9 22 33,7 61,8 84,8 102,1 149,1 218,6 291,4 310,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 29,7 12,2 5,7 6,9 10,5 15,1 9,4 9,3 12,2 13,6 15,7 23,3 26,3 31,9 38,1 52,8 64,8 88,2 130 143,5 181,7 146
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,2 4,6 3 1,4 1,1 3,5 2,8 2,6 2,5 1,8 3 3,6 4,1 4,8 6 9,2 12,1 13,7 22,1 24,7 24,2 25,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 30,1 3,4 1,4 2,5 5,8 11,1 4,9 5,9 6,6 11,3 16,4 18,3 34 38,6 43,8 64,3 88 103,8 108,4 117,7 101,6 69,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,4 19 6,4 3,2 2,8 7,5 7,6 7,8 8,5 9,2 10,8 12,3 13,2 15,7 23,8 33,3 50,5 80,3 109 153 169,8 174,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,7 0 0 0 0 11 42,7 82,9 84,2 35,7 6,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6,9 646,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,2 35,7 3,7 3,9 2,3 0,7 0,3 0,4 0,5 0,2 0,8 0,3 0,3 0,1 0,3 0,9 0,5 0,2 0,3 0,2 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 13,3 14,7 7,9 2,9 5,5 7,1 3,3 3,1 3,3 2,9 3,5 4,2 6,5 9,8 15,7 20,8 32,1 40,7 75,5 120,9 176,5 85,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 50,1 15,9 13,3 9,1 16,1 20,5 17,2 14,1 15,4 14,4 18,9 20,1 23,1 30,1 42,5 57,8 94,3 169,8 338,9 579,2 791,1 664,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 65,2 865 2,4 2,5 2,2 9,5 29 53,1 64,9 40,6 28,8 23,7 35,5 48,2 67,6 99 151,4 182,9 195 233,2 171,7 186,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 488 1 727,6 110,1 89,9 125,2 187 210,4 292,4 307,5 325,7 231,1 242,4 389,2 425,8 488 755,4 1 023,4 1 447,4 1 952,7 2 815,3 3 031,2 2 776,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)