8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 82,4 1,6 2,2 2,1 1,3 2,3 1,7 1,7 1,5 2 1,9 2,4 2,6 4,8 6,3 9,7 9,2 6,5 12,1 6,7 3,5 0,2
II. Novotvary 170,1 0,5 0,7 0,4 1,2 0,9 0,9 1,2 2,2 3,2 6,8 7,5 10,2 14,8 22,7 33,1 25 17,7 13,7 6 1,5 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,6 0,4 0,8 1,4 1,4 1,8 2,9 1,8 0,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 76,7 0,7 1,8 1,4 1 1,1 0,8 0,9 1,6 1,3 2,5 1,9 3,9 5,3 6 8,9 9 8,2 10 7,9 2,2 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 70 0,1 0,4 1,6 2 4,9 4,6 5,6 3,7 6,5 5,4 5,1 5,2 4,2 4,2 4,2 3,8 2,5 3,3 1,9 0,8 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 52,4 0,7 0,8 1 1,4 1 1,2 0,9 1 2 2,1 1,9 2,1 3,9 4,8 5,8 4,9 5,9 6 3,1 1,7 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,5 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 1 1,6 1 0,7 0,9 0,7 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11,3 0,2 0,9 0,6 0,3 0,3 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 1 1 1,3 1 0,7 0,5 0,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 325,6 0 0,1 0,4 0,7 0,8 0,7 2 1,7 3,6 4,7 6,4 10,6 15,5 31,7 43,7 53,5 48 52,3 34,4 12,8 2,1
X. Nemoci dýchací soustavy 153,4 4,2 9 4,4 1,7 2,3 1,9 1,9 1,8 3 3,2 2,8 4,3 8,4 12,6 18,6 20,4 16,7 16,8 13,7 5 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 186,2 0,9 1,4 1,9 2,7 3,4 3,7 4,6 4,8 8,1 8,6 10,4 12,6 12,5 16,9 23 21,7 18,3 16,5 9,9 3,6 0,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 28,5 0,3 0,5 0,6 0,3 0,7 1 0,8 1,1 1,1 1,3 1,2 1,4 2,2 2,6 3,5 2,9 2,7 2,4 1,4 0,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 158,9 0,6 0,4 0,8 1,8 2,9 1,8 2,4 3,2 5,4 7,3 8 11 14,9 18,8 21,3 19,7 17,2 12,3 6,6 2,5 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 132,4 1 1,5 1,1 0,7 2,2 2,7 3,1 3,8 4,5 5,4 5,4 6,2 7,5 11 16,4 17,5 13 14,1 10,5 4,5 0,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 108,3 0 0 0 0 3,8 14,5 32,2 36,3 17,7 3,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 38,3 38,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,8 3,2 1,3 1,4 0,7 0,5 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 68,5 1,4 1,9 1,3 2,2 2,5 1,3 1,1 1,3 1,5 2,5 2,5 2,4 3,3 5 6,7 8,6 6,6 7,9 5,6 2,6 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 230,1 0,8 3,6 3,2 4,8 5,5 5,4 5,9 6,7 7,9 9,1 8,4 19,2 13,3 13,1 17,9 18,2 25,6 27,1 23,1 10,1 1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 331,1 65,7 0,7 0,6 1 2,6 8,6 21,1 26,3 19,8 13,5 10,7 12,3 18,1 24,4 32,2 35,1 22 11 4,9 0,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 256,8 120,4 27,7 23,5 24 38,1 51,7 86 98 88,6 79,3 76,3 106,3 130,7 183,1 249,2 253 214,3 209,8 138,6 52,2 5,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,8 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,2 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,7 0,6 0,2 0,4 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 11,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1 2 2 2 1,8 2 0,1 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,3 0,1 0,9 2,5 2,6 1,8 1,8 0,6 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,5 0,9 2,8 1,7 2,2 2,3 0,9 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 16 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,4 0,4 0,1 0,4 1 0,5 1,4 1,3 1,9 3,9 2,9 0,6 1,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 57,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,1 2,3 3,3 4,5 5,8 7,2 17,1 12,1 3,8 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 31,3 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,4 1,3 3,2 5 2,8 4,4 3,9 4,1 4,5 1,2 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,5 0 0,6 0,6 0,4 0,7 0,8 0,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 1 0,5 1,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 39 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,4 0,7 0,7 1,5 2 5,8 4,2 5,5 8,2 6,4 2 1,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,2 1,1 0,7 0,9 1,3 0,4 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 1,2 2,7 3,1 3,7 1,1 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 44,1 0 0 0 0 0 0 1,7 0 0,1 0,4 0,3 0,1 0,3 0,5 2,5 3,8 6,6 13,1 9,1 5 0,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 192,9 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0,3 1,1 2,2 1,8 2,7 9,2 11 18,9 27,9 26,9 41,6 32 15,1 1,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 446,2 0 0,1 0,1 0 0 0,4 2,6 0,7 2,5 4,1 4,1 6,8 19,7 25,5 41,8 59,1 63,4 99,6 79,4 31,5 4,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 418,7 0 0 2,5 10,7 15,4 29,8 22,9 19,1 36,7 66,9 52,6 32,8 37,2 37,7 20 10,9 6,7 10,6 4,9 0,8 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 10,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 3,1 0,6 2,5 2,2 1,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 429 0 0 2,5 10,7 15,4 29,8 22,9 19,1 36,7 66,9 52,6 32,8 37,4 38,2 23,2 11,5 9,2 12,8 6,1 0,8 0,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,2 0 0,3 0 0
II. Novotvary 19,6 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,6 0,1 0,6 0,2 0,7 0,8 0,7 1,9 2,1 2,4 6,6 1,4 1,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,3 0 0 0,3 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 11 0 0,3 0,2 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,7 0,8 1,2 0,5 1,1 1,3 0,9 1,3 0,9 0,2 0,2 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 10,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 1,1 0,8 1,2 1 2 1,1 1 0,9 0,1 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 9,8 0 1,1 3,1 3,5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,1 0 0 0,2 0 0,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 16 0 0 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,8 1,1 1,2 1,1 1,1 2,1 2,1 2,5 1,6 1 0,2 0 0,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,3 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0,4 0,3 0,1 0,4 0,3 0,7 0,4 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 78,1 0 1,5 4 4,9 2 0,6 1 2,6 2,5 3,5 3,7 4,2 5,3 7,9 7 7,6 5,8 8,8 3,1 2 0,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 87,5 1,6 2,2 2,1 1,3 2,4 1,9 1,9 1,5 2,3 2 2,4 2,7 5,1 7,2 10,1 9,4 7,3 12,7 7,2 3,9 0,2
péče celkem II. Novotvary 201,3 0,5 0,7 0,4 1,2 0,9 0,9 1,3 2,7 3,3 7,4 7,8 11,1 16,1 24,4 37,1 29 22,1 22 9,4 3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,8 0,4 0,9 1,4 1,4 1,8 3,2 1,9 0,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 88,8 0,7 1,8 1,7 1,8 1,2 0,8 0,9 1,6 1,3 2,7 2 3,9 5,6 6 9,8 11,5 10,8 11,9 9,7 2,8 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 501,4 0,1 0,4 4,2 12,7 20,2 34,4 28,4 22,9 43,2 72,7 58 38 41,5 42,6 25,1 17,5 10,8 16,2 9,1 2,7 0,8
VI. Nemoci nervové soustavy 89,7 0,7 1,1 1,3 1,5 1,3 1,5 1,3 1,6 3 3,3 3,2 3,1 6,1 7 11,2 8,1 11,2 12,3 7,4 2,2 1,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 10,4 0,1 0,3 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 1 1,6 1 1,1 0,9 0,9 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 11,4 0,2 0,9 0,6 0,3 0,3 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6 0,8 1 1 1,4 1 0,7 0,5 0,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 393,6 0 0,1 0,4 0,7 0,8 0,7 2,1 1,9 3,8 5 6,8 12,8 18,6 36,2 49,2 61,3 56,3 70,5 47,4 16,8 2,3
X. Nemoci dýchací soustavy 194,4 4,2 10,2 7,6 5,2 3,3 1,9 1,9 1,9 3,2 3,2 3,2 5,6 11,6 18,3 21,5 24,8 20,6 21 18,2 6,3 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 190,3 0,9 1,4 1,9 2,7 3,4 3,7 4,6 4,9 8,1 8,7 10,4 12,6 13 17 23,6 22,4 18,7 17,2 10,7 3,8 0,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 32,2 0,3 0,5 0,6 0,3 0,7 1 0,8 1,1 1,1 1,3 1,4 1,4 2,4 3,5 4 4 3,1 2,6 1,5 0,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 213,9 0,6 0,4 0,9 2,2 3,2 2,1 2,6 4 6,9 8,9 9,8 12,8 18,5 22,8 29,6 25,5 23,6 20,8 12,9 4,6 1,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 137,7 1 1,5 1,1 0,7 2,2 2,7 3,1 3,8 4,5 5,4 5,7 6,2 7,5 11,2 16,5 18,6 13,7 15,1 11,8 4,9 0,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 108,3 0 0 0 0 3,8 14,5 32,2 36,3 17,7 3,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 38,3 38,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9,1 3,2 1,3 1,4 0,8 0,6 0,2 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 82 1,4 2 1,3 2,2 2,5 1,3 1,2 1,3 1,5 2,6 2,5 2,5 3,6 5,4 7,1 9,8 9,4 11,2 9,3 3,7 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 276,5 0,8 3,6 3,2 4,8 5,6 5,5 7,7 6,8 8,1 9,7 9,3 19,5 13,7 13,8 20,4 22,1 32,3 40,4 32,4 15,1 1,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 528,3 65,7 0,7 0,6 1 2,6 8,7 21,8 27,2 21,3 15,9 12,6 15,4 27,6 36,1 51,5 63,5 48,9 52,7 37,2 15,7 1,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 210,1 120,4 29,3 30,2 39,6 55,4 82,6 112,4 120,5 130,3 153,8 136,7 150 193 254,7 321,2 331,3 292,8 331 227,3 86,5 11,3
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,9 24,1 8,4 5,9 4,3 8 4,8 4,1 3,6 4 3,6 5,7 6,2 11,7 13,9 22,7 29,7 32,4 82,5 80,9 126,8 47,6
II. Novotvary 26,6 7,5 2,7 1,1 4 3,1 2,6 2,9 5,2 6,4 12,9 17,8 24,4 36,1 50,1 77,4 80,7 88,3 93,4 72,4 54,3 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,2 1,5 1,1 0,6 0,7 1 1,1 0,2 0,2 0,2 0,8 0,7 1,4 1 1,8 3,3 4,5 9 19,8 21,7 10,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 12 10,5 6,9 3,9 3,3 3,8 2,3 2,2 3,8 2,6 4,8 4,5 9,3 12,9 13,2 20,8 29,1 40,9 68,2 95,4 79,7 95,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11 1,5 1,5 4,5 6,6 17,1 13,1 13,7 8,8 12,9 10,3 12,1 12,4 10,2 9,3 9,8 12,3 12,5 22,5 22,9 29 23,8
VI. Nemoci nervové soustavy 8,2 10,5 3,1 2,8 4,6 3,5 3,4 2,2 2,4 4 4 4,5 5 9,5 10,6 13,6 15,8 29,4 40,9 37,4 61,6 23,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,5 1,5 1,1 1,1 0,3 0,7 0,3 0,2 0,5 0,2 0,4 0,9 1,4 1,5 2,2 3,7 3,2 3,5 6,1 8,5 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,8 3 3,4 1,7 1 1 0,3 0,5 1 1 1,1 1,4 1,9 2,4 2,2 3 3,2 3,5 3,4 2,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 51 0 0,4 1,1 2,3 2,8 2 4,9 4,1 7,2 8,9 15,2 25,3 37,8 70 102,2 172,8 239,4 356,6 415,4 463,6 500
X. Nemoci dýchací soustavy 24 63,2 34,4 12,4 5,6 8 5,4 4,6 4,3 6 6,1 6,6 10,3 20,5 27,8 43,5 65,9 83,3 114,5 165,4 181,1 142,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 29,2 13,5 5,4 5,4 8,9 11,9 10,5 11,2 11,5 16,1 16,4 24,6 30,1 30,5 37,3 53,8 70,1 91,3 112,5 119,5 130,4 119
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,5 4,5 1,9 1,7 1 2,4 2,8 2 2,6 2,2 2,5 2,8 3,3 5,4 5,7 8,2 9,4 13,5 16,4 16,9 18,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,9 9 1,5 2,3 5,9 10,1 5,1 5,9 7,6 10,8 13,9 18,9 26,3 36,3 41,5 49,8 63,6 85,8 83,9 79,7 90,5 71,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,7 15 5,7 3,1 2,3 7,7 7,7 7,6 9,1 9 10,3 12,8 14,8 18,3 24,3 38,3 56,5 64,8 96,1 126,8 163 119
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 0 0 0 0 13,3 41,2 78,5 86,6 35,3 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6 576,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 48,1 5 3,9 2,3 1,7 0,6 0,2 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 0,2 0,4 0 0,3 0,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,7 21,1 7,3 3,7 7,3 8,7 3,7 2,7 3,1 3 4,8 5,9 5,7 8 11 15,7 27,8 32,9 53,9 67,6 94,2 23,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 36 12 13,8 9 15,9 19,2 15,4 14,4 16 15,7 17,3 19,9 45,9 32,4 28,9 41,9 58,8 127,7 184,8 278,9 365,8 238,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 51,9 988,3 2,7 1,7 3,3 9,1 24,4 51,4 62,7 39,4 25,7 25,3 29,4 44,1 53,9 75,3 113,4 109,7 75 59,2 18,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 353,6 1 811,1 105,9 66,2 79,3 133,3 147 209,7 233,8 176,5 150,9 180,7 254,1 318,5 404,3 582,7 817,1 1 068,9 1 430,3 1 673,5 1 890,6 1 404,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 0 0 0 0 0 0,6 0,5 0 0,4 0,2 0 0,2 0,7 0,4 0,9 0,6 3,5 4,1 2,4 14,5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 1,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1 2,2 4,7 6,5 10 12,3 24,1 3,6 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 2 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 0 0,7 0,2 2,1 8,1 13 12,3 21,7 21,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,2 1,1 2,1 9 8,5 15 27,8 32,6 71,4
VI. Nemoci nervové soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0,3 0 0,7 0,8 0,8 0,2 1 2,4 1,1 3,3 4,2 9,5 26,6 35 21,7 261,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 2,6 5,6 7,3 10,5 18,7 35,9 116,6 146,1 137,6 47,6
X. Nemoci dýchací soustavy 4,9 0 0,4 0,3 0 0 0 0 0,2 0,4 0 0,9 3,1 7,8 11 6,5 14,2 19,5 28 54,3 43,5 23,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 1,2 0 1,4 1,9 2 4,8 9,7 10,9 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 2,2 1,2 3,6 2 0,7 1,2 3,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1 0,8 1,7 1,7 3,7 4,4 13,6 13,6 27,4 55,9 77,3 72,4 261,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,2 0,4 0,5 3,6 3,5 6,1 15,7 14,5 23,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,9 3,9 13,5 21,1 44,7 39,8 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 6,9 0 0 0 0 0 0 4,1 0 0,2 0,8 0,7 0,2 0,7 1,1 5,8 12,3 32,9 89,3 109,9 181,1 95,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30,2 0 0 0 0 0 0,3 1,7 0,7 2,2 4,2 4,3 6,5 22,4 24,3 44,2 90,1 134,2 283,6 386,4 546,9 381
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 69,9 0 0,4 0,3 0 0 1,1 6,3 1,7 5 7,8 9,7 16,3 48 56,3 97,7 190,9 316,2 679 958,7 1 140,9 1 142,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 65,6 0 0 7 35,4 53,9 84,7 55,8 45,6 73,1 127,3 124,5 78,4 90,6 83,2 46,8 35,2 33,4 72,3 59,2 29 95,2
VI. Nemoci nervové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,9 7,2 1,9 12,5 15 14,5 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 67,2 0 0 7 35,4 53,9 84,7 55,8 45,6 73,1 127,3 124,5 78,4 91,1 84,3 54,2 37,1 45,9 87,3 73,7 29 95,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,2 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 1 0 3,6 0 0
II. Novotvary 3,1 0 0 0 0,3 0 0 0,2 1,4 0,2 1,1 0,5 1,7 1,9 1,5 4,4 6,8 12 45 16,9 50,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0,8 2,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 7,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 1,7 0 1,1 0,6 0,3 1 0,6 1 0,5 1,4 1,5 2,8 1,2 2,7 2,9 2,1 4,2 4,5 1,4 2,4 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,4 0,2 0,7 2,6 1,9 2,6 2,3 6,5 5,5 6,8 10,9 3,6 23,8
X. Nemoci dýchací soustavy 1,5 0 4,2 8,7 11,6 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,2 0 0 1,4 0 3,6 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,5 0 0 0,3 1 1 0,9 0,5 1,9 2,2 2,3 2,6 2,6 5,1 4,6 5,8 5,2 5 1,4 0 3,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0 0,5 0,7 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,4 0 0 0 0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 1,4 0,5 0,2 0,4 0 0,3 0,5 1,4 1,2 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0 0,2 1,7 0,8 0,6 0,2 1 0,7 1,5 0,9 1,6 0,5 0,7 2,4 3,6 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 12,2 0 5,7 11,3 16,2 7 1,7 2,4 6,2 5 6,7 8,8 10 12,9 17,4 16,4 24,5 28,9 60 37,4 72,4 23,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,7 24,1 8,4 5,9 4,3 8,4 5,4 4,6 3,6 4,6 3,8 5,7 6,5 12,4 15,9 23,6 30,4 36,4 86,6 86,9 141,3 47,6
péče celkem II. Novotvary 31,5 7,5 2,7 1,1 4 3,1 2,6 3,2 6,4 6,6 14,1 18,5 26,5 39,2 53,9 86,8 93,7 110,2 150 113,5 108,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,3 1,5 1,1 0,8 0,7 1 1,1 0,2 0,2 0,2 0,8 0,7 1,9 1 2 3,3 4,5 9 21,8 22,9 10,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,9 10,5 6,9 4,8 5,9 4,2 2,3 2,2 3,8 2,6 5,1 4,7 9,3 13,6 13,2 22,9 37,1 53,9 81,1 117,1 101,4 95,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 78,6 1,5 1,5 11,8 42 70,7 97,8 69,2 54,6 86 138,3 137,3 90,9 101,1 94,1 58,7 56,5 53,9 110,4 109,9 97,8 190,5
VI. Nemoci nervové soustavy 14,1 10,5 4,2 3,7 5 4,5 4,3 3,2 3,8 6 6,3 7,6 7,4 14,9 15,5 26,2 26,2 55,9 83,9 89,4 79,7 285,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 1,5 1,1 1,4 1 0,7 0,3 0,2 0,5 0,2 0,4 0,9 1,4 1,5 2,2 3,7 3,2 5,5 6,1 10,9 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,8 3 3,4 1,7 1 1 0,3 0,5 1 1 1,1 1,4 1,9 2,4 2,2 3,3 3,2 3,5 3,4 3,6 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 61,7 0 0,4 1,1 2,3 2,8 2 5,1 4,5 7,6 9,5 16,1 30,6 45,3 79,9 115 198 280,8 480,6 572,3 608,5 547,6
X. Nemoci dýchací soustavy 30,5 63,2 39 21,4 17,2 11,5 5,4 4,6 4,5 6,4 6,1 7,6 13,4 28,3 40,4 50,3 80,1 102,8 143,2 219,8 228,2 166,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 29,8 13,5 5,4 5,4 8,9 11,9 10,5 11,2 11,7 16,1 16,6 24,6 30,1 31,7 37,5 55,2 72,3 93,3 117,3 129,2 137,6 119
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 4,5 1,9 1,7 1 2,4 2,8 2 2,6 2,2 2,5 3,3 3,3 5,8 7,7 9,4 12,9 15,5 17,7 18,1 21,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 33,5 9 1,5 2,5 7,3 11,2 6 6,3 9,5 13,7 16,9 23,2 30,6 45,1 50,3 69,2 82,4 117,7 141,8 155,8 166,6 309,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,6 15 5,7 3,1 2,3 7,7 7,7 7,6 9,1 9 10,3 13,5 14,8 18,3 24,7 38,6 60,1 68,3 102,9 142,5 177,5 142,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17 0 0 0 0 13,3 41,2 78,5 86,6 35,3 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 6 576,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 48,1 5 3,9 2,6 2,1 0,6 0,2 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5 0,2 0,4 0 0,3 0,5 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,8 21,1 7,6 3,7 7,3 8,7 3,7 2,9 3,1 3 4,9 5,9 6 8,8 11,9 16,6 31,7 46,9 76,4 112,3 134 47,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 43,3 12 13,8 9 15,9 19,6 15,6 18,8 16,2 16,1 18,5 22 46,6 33,4 30,5 47,7 71,4 161,1 275,4 391,2 546,9 333,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 82,8 988,3 2,7 1,7 3,3 9,1 24,7 53,1 64,9 42,4 30,2 29,8 36,8 67,3 79,7 120,4 205,1 243,9 359,3 449,2 568,6 381
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 502,9 1 811,1 112,1 85,1 130,9 193,8 234,8 274 287,5 259,5 292,6 323,7 358,6 470,3 562,4 751,1 1 070,0 1 460,5 2 256,6 2 744,5 3 132,9 2 690,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)