8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 80,7 1,2 2,6 1,8 1,5 2 2 1,1 1,1 1,9 2 2,3 2,9 4 7 8,6 7,9 10,4 9,2 8 2,9 0,3
II. Novotvary 165,3 0,2 0,7 0,5 1,3 0,8 0,9 1,1 1,8 3,9 5,8 8,2 10 15,1 24,1 29,8 23,3 17,5 13,7 5,3 1,2 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 13,8 0 0,5 0,4 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,3 1 0,5 0,8 1,3 1,3 2,2 1,7 1,3 0,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 73,9 0,8 2,4 1,3 1,1 1 1 1 1,8 1,2 1,8 2,4 3,3 5,3 6,8 10,3 9,5 7,5 7,4 5,7 2 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 67,6 0,2 0,3 1,9 2,9 4,8 4 4 4,2 6,2 5,4 3,9 4,8 3,7 4,5 4,6 4 2,8 2,7 1,5 1,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 48 0,3 0,5 0,9 2,1 1,7 0,9 0,4 1 1,5 1,5 1,6 2,4 1,9 3,7 5,5 4,8 5,6 8 3 0,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 10,3 0,1 0,3 0,5 0,3 0,1 0,2 0,2 0 0,3 0,1 0,3 0,7 1 1,1 1,4 1,1 1,2 1 0,4 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14 0,3 1 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 1 0,9 1,5 1,6 1,3 0,9 0,6 0,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 320,2 0 0,2 0,4 0,7 0,7 0,8 1,2 1,6 4,3 4,9 6,2 11,1 18,2 30,5 44,9 47,6 48,4 52,7 32,8 11,4 1,4
X. Nemoci dýchací soustavy 166,6 4,3 7,7 4,8 1,8 2,1 2,8 1,7 2,1 3,2 2,7 3,6 3,7 7 15,3 18,4 20,1 24 20,6 14,2 5,5 0,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 164,9 0,8 1,3 2,1 2,5 3,6 3,4 3,6 5 6,7 8,9 8,3 10 12,8 17,6 22,4 16,2 14,9 14,2 7,7 2,7 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 31,3 0,2 0,8 0,5 0,2 0,8 1,1 0,8 0,7 1,2 2 1,5 1,7 2,5 2,1 4 4,1 1,9 2,8 1,1 1,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 155,2 0,2 0,4 1,1 2 2,6 1,8 2,1 2,8 4,8 6,7 7,5 10,8 14,9 17,7 22,1 19,8 17,2 12,6 6,1 2 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 132,3 1,1 1,6 1,3 1,1 2,3 3,1 3,6 4 4,9 5,8 5,8 6,3 7,9 10 15,1 14,1 12,1 16,7 10,3 4 1,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 102,9 0 0 0 0 2,8 13,4 31,9 33,9 17,6 3,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 33,9 33,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,5 2,4 1,4 1,2 0,7 0,5 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 63,4 0,9 1,8 1,2 1,9 2,2 1,2 1,2 1,3 1,8 2 1,8 2,4 3,5 5 6,3 6,5 6,8 8,1 5,6 1,7 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 222,4 0,8 3,3 3,3 4,4 5,5 6,2 10,3 5,9 7,3 8,3 8,2 10,3 11,5 13,3 16,1 19,9 21,4 30,7 22,3 12,2 1,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 306,9 60,9 0,6 1 1,2 2,3 8,2 19,3 25 20,5 10,6 8,8 11,3 18,8 24,5 29,3 27,4 19,8 11,6 4,4 1,3 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 181,9 108,8 27,3 25,1 26,2 36,3 51,5 84 93,3 88,3 73,2 72,1 93,8 129,7 185,5 241,9 229,2 214,7 214 130,2 50,8 6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,9 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0,1 0,3 0,3 0,1 0,6 1 0,5 1 0,5 0,2 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 13,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,5 1,4 2,2 2,2 2,5 3,1 1,3 0,2 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,4 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,7 0,9 1,3 1,8 3,7 0,9 0,9 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,7 0,3 2,2 0,4 3,1 2,7 1 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 12 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 0,1 0 0,3 2,2 1 1,5 1,8 2,5 1,4 0,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 73,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 3,8 4,1 1,6 3,4 7,8 7,7 7,8 16,3 16,5 3,5 0,4
X. Nemoci dýchací soustavy 30,7 0 0,1 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0,4 0,4 1,2 3,1 3,5 4,6 3,3 4,9 4,4 3,2 0,9 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,5 0,4 0,6 0,8 0,9 1,6 0,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0,1 0,4 0,1 0,6 0,4 0,7 0,9 0,7 0,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 42,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 1,6 1,7 2,4 5,6 5,7 7 9,5 5,7 2,4 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 1,1 1,9 1,4 1,9 0,7 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,6 0,1 0,7 0,7 1,6 3,7 2,7 1,6 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 45,2 0 0 0 0 0,6 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,4 1,5 3,8 5 6,1 9,2 11,4 6,1 0,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 192,4 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 0,3 1 1 2,9 3 7,3 14,5 18,4 23,4 31,3 41,8 29 16,7 1,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 467,1 0 0,1 0,5 0,1 0,7 0,8 0,5 1 2,1 2,5 8,6 11,4 16,5 30,9 46,9 56,4 69,4 101,4 79,7 35,2 2,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 378,6 0 0,3 2,1 11,2 44,1 19,8 26 26 36,4 45,3 30 41,5 29,6 26 14,1 6,7 7,9 7,8 3 0,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 15,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 7,6 3,8 0,4 2,4 1 0,2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 394,3 0 0,3 2,1 11,2 44,1 19,8 26 26 36,5 45,3 30 41,5 29,6 26,1 21,7 10,6 8,4 10,2 4 1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0
II. Novotvary 14,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,6 0,5 1,9 1,5 1,8 2,2 2,5 2,6 0,2 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,5 0 0 0,4 1,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 18,1 0 0,2 0,4 0,1 0,2 1,4 1 1,4 0,9 1,3 3,3 0,9 2,5 2,2 0,9 0,6 0,4 0,1 0 0,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 12,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,2 0,3 1 0,6 0,9 2,4 1,8 3,2 1 0,1 0,2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 11,3 0 1,7 5,3 3,5 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 17,3 0 0 0,1 0,2 0,1 0,5 0,4 0,7 1,7 1,5 1,2 1,2 3 2,7 1,8 1,4 0,7 0,3 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0 0,3 0,2 0,2 0,5 0,3 0,4 0,3 0,1 0,3 0 0,1 0,1 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,4 0 0 0 0 0 0 0,1 1,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,6 0,4 0,6 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 86,4 0 2 6,3 5,4 1,2 2,2 1,8 3,3 3,4 3,8 5,4 4,5 7,8 9,1 7,7 6,7 7,4 4,2 3,2 0,8 0,1
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 86 1,2 2,6 1,8 1,5 2 2,2 1,1 1,4 1,9 2 2,4 3,2 4,3 7,1 9,2 9,1 11 10,2 8,5 3 0,4
péče celkem II. Novotvary 193,3 0,2 0,7 0,5 1,3 0,8 0,9 1,1 1,8 3,9 6,1 8,3 10,8 16,1 27,3 33,5 27,3 22,3 19,3 9,2 1,6 0,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 14,3 0 0,6 0,6 0,3 0,2 0 0,1 0,1 0,2 0,6 0,3 1 0,7 0,8 1,3 1,3 2,3 1,7 1,3 0,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 87,2 0,8 2,4 1,7 2,6 1,3 1 1 1,8 1,2 1,8 2,6 3,5 5,4 7,7 11,2 10,8 9,3 11 6,7 2,9 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 457,2 0,2 0,6 4 14 48,9 23,8 30 30,2 42,7 50,7 33,9 46,3 33,4 31,2 18,9 13 11,2 13,7 7,3 3,1 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 93,8 0,3 0,7 1,3 2,3 1,9 2,4 1,5 2,7 2,9 3,1 5 3,3 4,7 8,2 15,1 10,7 8,2 13 5,4 1,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 10,4 0,1 0,3 0,6 0,3 0,1 0,2 0,2 0 0,3 0,1 0,3 0,7 1 1,1 1,4 1,1 1,2 1 0,4 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 14,5 0,3 1 0,7 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,7 1 0,9 1,5 1,6 1,6 1,1 0,6 0,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 405,9 0 0,2 0,4 0,7 0,7 0,8 1,2 1,6 4,9 5,6 10,3 16,2 20,5 34,9 55,1 57 59,5 70 49,4 15,1 1,8
X. Nemoci dýchací soustavy 208,6 4,3 9,5 10,5 5,4 2,5 2,8 1,7 2,1 3,2 3,2 4 4,9 10,1 19,1 23 23,4 28,9 25 17,6 6,4 0,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 170,7 0,8 1,4 2,1 2,5 3,7 3,4 3,6 5 6,7 9 8,4 10,1 12,8 18,1 22,8 16,8 15,7 15,1 9,4 3 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 36,5 0,2 0,8 0,5 0,2 0,8 1,1 0,8 0,7 1,4 2 1,9 1,8 3 2,2 4,8 4,6 2,6 3,7 1,8 1,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 214,8 0,2 0,4 1,2 2,2 2,7 2,4 2,5 3,5 6,6 8,3 9 13,5 19,6 22,7 29,5 27 24,8 22,3 11,8 4,4 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 139,7 1,1 1,6 1,3 1,1 2,3 3,1 3,6 4 4,9 5,9 5,8 6,4 7,9 10 15,3 15,2 14 18,2 12,2 4,6 1,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 102,9 0 0 0 0 2,8 13,4 31,9 33,9 17,6 3,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 33,9 33,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,6 2,4 1,4 1,3 0,7 0,6 0,2 0,2 0,4 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 76,1 0,9 1,8 1,2 1,9 2,2 1,2 1,2 1,4 1,8 2 1,8 2,5 4,2 5,1 7,1 7,4 8,7 11,8 8,4 3,3 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 270,8 0,8 3,3 3,3 4,4 6,2 6,5 10,5 5,9 7,7 8,5 8,7 11,3 12,2 15,2 20,2 25 27,7 39,8 33,8 18,4 1,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 504,6 60,9 0,6 1 1,2 2,4 8,6 19,8 26,5 21,9 11,9 11,9 14,6 26,6 39,4 48,3 51,5 51,4 53,5 33,4 18,1 1,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 129,8 108,8 29,7 34 42,9 82,3 74,3 112,3 123,6 130,4 124,8 116 151,2 183,5 251,6 318,3 302,9 299,9 329,9 217,1 87,9 8,4
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,7 18,4 9,9 5,1 5,1 7 5,3 2,7 2,6 3,6 4 5,5 7 9,4 15,4 20,5 27,1 53,6 62,1 100,5 109,3 97,7
II. Novotvary 25,9 3,1 2,7 1,4 4,4 2,8 2,4 2,7 4,2 7,5 11,5 19,7 24,3 35,4 53,2 70,9 79,9 90,3 92,4 66,6 45,2 97,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,2 0 1,9 1,1 0,7 0,7 0 0,2 0,2 0,4 1,2 0,7 2,4 1,2 1,8 3,1 4,5 11,3 11,5 16,3 33,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 11,6 12,3 9,1 3,7 3,7 3,5 2,7 2,4 4,2 2,3 3,6 5,8 8 12,4 15 24,5 32,6 38,7 49,9 71,6 75,4 65,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10,6 3,1 1,1 5,4 9,8 16,7 10,7 9,8 9,8 11,9 10,7 9,4 11,6 8,7 9,9 11 13,7 14,4 18,2 18,9 45,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 7,5 4,6 1,9 2,6 7,1 5,9 2,4 1 2,3 2,9 3 3,8 5,8 4,4 8,2 13,1 16,5 28,9 54 37,7 15,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 1,5 1,1 1,4 1 0,3 0,5 0,5 0 0,6 0,2 0,7 1,7 2,3 2,4 3,3 3,8 6,2 6,7 5 3,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,2 4,6 3,8 2 1,4 1 0,8 0,7 1,2 1,1 1,4 1,7 2,4 2,1 3,3 3,8 4,5 4,6 4 2,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 50,2 0 0,8 1,1 2,4 2,4 2,1 2,9 3,7 8,2 9,7 14,9 26,9 42,6 67,3 106,9 163,1 249,7 355,6 412,2 429,5 456
X. Nemoci dýchací soustavy 26,1 66,1 29,3 13,7 6,1 7,3 7,5 4,1 4,9 6,1 5,3 8,7 9 16,4 33,8 43,8 68,9 123,8 139 178,5 207,2 260,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 25,9 12,3 4,9 6 8,5 12,6 9,1 8,8 11,7 12,8 17,6 19,9 24,3 30 38,8 53,3 55,5 76,9 95,8 96,8 101,7 97,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 4,9 3,1 3 1,4 0,7 2,8 2,9 2 1,6 2,3 4 3,6 4,1 5,9 4,6 9,5 14,1 9,8 18,9 13,8 49 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24,4 3,1 1,5 3,1 6,8 9,1 4,8 5,1 6,6 9,2 13,2 18 26,2 34,9 39 52,6 67,9 88,7 85 76,7 75,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,8 16,9 6,1 3,7 3,7 8 8,3 8,8 9,4 9,4 11,5 13,9 15,3 18,5 22,1 35,9 48,3 62,4 112,7 129,4 150,7 390,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,1 0 0 0 0 9,8 35,8 77,8 79,3 33,7 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,3 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 36,9 5,3 3,4 2,4 1,7 0,5 0,5 0,9 0,2 0,6 0,7 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,9 13,8 6,8 3,4 6,4 7,7 3,2 2,9 3 3,4 4 4,3 5,8 8,2 11 15 22,3 35,1 54,6 70,4 64,1 32,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 34,9 12,3 12,5 9,4 14,9 19,2 16,6 25,1 13,8 14 16,4 19,7 25 26,9 29,3 38,3 68,2 110,4 207,1 280,3 459,7 390,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 48,2 935,9 2,3 2,8 4,1 8 21,9 47,1 58,5 39,3 21 21,1 27,4 44 54 69,8 93,9 102,1 78,3 55,3 49 32,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 342,4 1 672,0 103,8 71,5 88,8 126,5 137,7 204,8 218,3 169,1 144,7 173,3 227,5 303,6 409,2 575,9 785,6 1 107,6 1 443,8 1 636,3 1 914,1 1 954,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,8 0 0 0 0 0 0,3 0 0,7 0 0 0,2 0,7 0,7 0,2 1,4 3,4 2,6 6,7 6,3 7,5 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,5 1,2 3,1 5,2 7,5 12,9 20,9 16,3 7,5 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,1 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0 1,5 2,1 4,5 9,3 25 11,3 33,9 32,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,5 1,5 0,7 7,5 2,1 20,9 33,9 37,7 65,1
VI. Nemoci nervové soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,6 0,2 0 0,7 4,9 2,4 5,1 9,3 16,9 17,6 11,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5 0 1,3 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 11,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,8 9,1 9,9 3,7 7,5 18,6 26,4 40,2 110 207,4 131,9 130,3
X. Nemoci dýchací soustavy 4,8 0 0,4 1,1 0,3 0 0 0 0 0 0,8 1 2,9 7,3 7,7 11 11,3 25,3 29,7 40,2 33,9 32,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0 1,1 1 2,1 4,1 6,1 20,1 11,3 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,7 0,2 0,9 0,2 1,4 1,4 3,6 6,1 8,8 18,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,6 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,2 0,2 0,7 3,9 4 5,3 13,3 19,5 36,1 64,1 71,6 90,4 32,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,5 3,8 9,8 9,4 23,9 26,4 32,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0,2 1,4 0,2 1,7 2,4 8,3 25 33,9 60,3 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 7,1 0 0 0 0 2,1 0,3 0 0 0,2 0,2 0,7 1,5 0,9 3,3 9 17,1 31,5 62,1 143,3 229,8 32,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 30,2 0 0 0 0 0,3 1,1 0,7 0,7 1,9 2 7 7,3 17,1 32 43,8 80,2 161,5 282 364,5 629,2 358,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 73,3 0 0,4 1,4 0,3 2,4 2,1 1,2 2,3 4 4,9 20,7 27,6 38,6 68,2 111,7 193,3 358 684,1 1 001,6 1 326,3 749,2
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 59,4 0 1,1 6 38 153,7 53 63,4 60,8 69,7 89,5 72,1 100,6 69,3 57,4 33,6 23 40,8 52,6 37,7 33,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,2 18,1 13 2,1 16,2 12,6 7,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 61,9 0 1,1 6 38 153,7 53 63,4 60,8 69,9 89,5 72,1 100,6 69,3 57,6 51,7 36,3 43,3 68,8 50,3 37,7 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,5 0 0 0 0
II. Novotvary 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 1,5 1,2 4,2 3,6 6,2 11,3 16,9 32,7 7,5 32,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0,4 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,4 0 0 1,1 5,1 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 1,3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0
VI. Nemoci nervové soustavy 2,8 0 0,8 1,1 0,3 0,7 3,7 2,4 3,3 1,7 2,6 7,9 2,2 5,9 4,9 2,1 2,1 2,1 0,7 0 11,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1,9 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0,6 0,4 0,7 2,4 1,4 2 5,7 6,2 16,5 6,7 1,3 7,5 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1,8 0 6,5 15,1 11,9 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 1,3 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0,4 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2,7 0 0 0,3 0,7 0,3 1,3 1 1,6 3,3 3 2,9 2,9 7 6 4,3 4,8 3,6 2 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0,3 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0 0,3 1,5 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,5 0 0 0 0 0,3 0,5 0,5 0 0,6 0,4 0,5 1,2 0,7 0,9 0,7 0,3 1,5 0 1,3 3,8 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,8 0 0 0 0 0 0 0,2 2,8 0,6 0,8 0,5 0,7 1,4 0,9 1,4 2,4 1 0,7 1,3 3,8 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 13,6 0 7,6 17,9 18,3 4,2 5,9 4,4 7,7 6,5 7,5 13 10,9 18,3 20,1 18,3 23 38,2 28,3 40,2 30,1 32,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,5 18,4 9,9 5,1 5,1 7 5,9 2,7 3,3 3,6 4 5,8 7,8 10,1 15,7 21,9 31,2 56,7 68,8 106,8 113 130,3
péče celkem II. Novotvary 30,3 3,1 2,7 1,4 4,4 2,8 2,4 2,7 4,2 7,5 12,1 19,9 26,2 37,7 60,2 79,8 93,6 115 130,2 115,6 60,3 97,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,2 0 2,3 1,7 1 0,7 0 0,2 0,2 0,4 1,2 0,7 2,4 1,6 1,8 3,1 4,5 11,9 11,5 16,3 33,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,7 12,3 9,1 4,8 8,8 4,5 2,7 2,4 4,2 2,3 3,6 6,2 8,5 12,6 17 26,7 37 48 74,2 84,2 109,3 97,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 71,7 3,1 2,3 11,4 47,5 170,5 63,7 73,1 70,7 81,8 100,2 81,5 112,3 78,2 68,8 45 44,6 57,8 92,4 91,7 116,8 65,1
VI. Nemoci nervové soustavy 14,7 4,6 2,7 3,7 7,8 6,6 6,4 3,7 6,3 5,6 6,1 12 8 11 18,1 35,9 36,7 42,3 87,7 67,9 41,4 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 1,5 1,1 1,7 1 0,3 0,5 0,5 0 0,6 0,2 0,7 1,7 2,3 2,4 3,3 3,8 6,2 6,7 5 3,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,3 4,6 3,8 2 1,4 1 0,8 0,7 1,2 1,1 1,4 1,7 2,4 2,1 3,3 3,8 5,5 5,7 4 5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 63,7 0 0,8 1,1 2,4 2,4 2,1 2,9 3,7 9,4 11,1 24,8 39,3 48 77 131,2 195,4 306,9 472,3 620,8 569 586,3
X. Nemoci dýchací soustavy 32,7 66,1 36,1 29,9 18,3 8,7 7,5 4,1 4,9 6,1 6,3 9,6 11,9 23,6 42,1 54,8 80,2 149,1 168,7 221,2 241,1 293,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 26,8 12,3 5,3 6 8,5 12,9 9,1 8,8 11,7 12,8 17,8 20,2 24,5 30 39,9 54,3 57,6 81 101,9 118,1 113 97,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,7 3,1 3 1,4 0,7 2,8 2,9 2 1,6 2,7 4 4,6 4,4 7 4,9 11,4 15,8 13,4 25 22,6 67,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 33,7 3,1 1,5 3,4 7,5 9,4 6,4 6,1 8,2 12,6 16,4 21,6 32,7 45,9 50,1 70,2 92,5 127,9 150,5 148,3 165,8 65,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,9 16,9 6,1 3,7 3,7 8 8,3 8,8 9,4 9,4 11,7 13,9 15,5 18,5 22,1 36,4 52,1 72,2 122,8 153,3 173,3 423,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,1 0 0 0 0 9,8 35,8 77,8 79,3 33,7 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,3 521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 36,9 5,3 3,7 2,4 2,1 0,5 0,5 0,9 0,2 0,6 0,7 0,5 0,2 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,9 13,8 6,8 3,4 6,4 7,7 3,2 2,9 3,3 3,4 4 4,3 6,1 9,8 11,3 16,9 25,4 44,9 79,6 105,6 124,3 32,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 42,5 12,3 12,5 9,4 14,9 21,6 17,4 25,6 13,8 14,7 16,8 20,9 27,4 28,6 33,5 48,1 85,7 142,9 268,5 424,8 693,3 423,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 79,2 935,9 2,3 2,8 4,1 8,4 23 48,3 62 41,9 23,5 28,6 35,4 62,3 86,9 115 176,5 265,2 360,9 419,8 682 390,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 491,1 1 672,0 112,9 96,8 145,4 286,9 198,7 273,8 289,2 249,7 246,7 278,8 366,7 429,6 555 757,8 1 038,2 1 547,1 2 225,7 2 728,4 3 312,0 2 736,2

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)