8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 57,6 1,1 2,4 1,5 0,9 1,3 0,7 0,8 1 1,1 1,8 1,4 2,7 2,4 4,6 6,8 6,7 6,6 5,3 5,3 2,8 0,6
II. Novotvary 159,2 0,2 1,1 1 0,5 0,5 0,9 1 1,6 2,9 5 7,3 8 11,7 21,8 26,4 28,5 17,5 11,6 9,4 2,1 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15,1 0 0 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 1,1 2,5 2,1 3,2 2,7 0,5 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 58,9 0,4 1,6 1,1 0,9 0,7 0,6 0,9 1,4 0,9 1,3 1,7 2,2 2,9 5,1 7,3 6,4 5,7 6,8 6,6 3,3 1,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 108,2 0 0,4 0,8 1,4 3,5 4,6 5,3 5,4 7,2 9,8 6,7 8,7 6,7 6,4 7,1 5,4 9,7 6,1 8 5,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 53,9 0,3 1,3 1,9 1,7 2,2 0,8 0,8 1 1,5 2,6 1,7 2,4 3,2 3,7 4,9 6,3 5,7 6,4 3,6 1,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 7,5 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,8 1,1 1,1 0,7 0,5 0,3 0,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,4 0,2 0,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 305,8 0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,3 1 1 2,4 4 6 9,5 12,2 25 44,9 54,1 43,6 42,9 38 17,1 2
X. Nemoci dýchací soustavy 138,3 4,3 6,5 2,8 0,7 1,6 1,4 1,7 1,2 1,4 3,8 1,8 2,7 6,1 11,3 14,7 17,7 17,3 17 16,8 7 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 153,6 0,5 0,9 1,8 2,2 2,7 3,2 3,5 4,6 5,6 8,8 7,8 7,6 9 14,7 15,4 20,5 13,9 14,6 12,8 2,9 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 31,9 0,2 0,6 0,6 0,9 1,2 1,5 0,8 1,1 1,5 1,1 0,9 1,5 2,8 2,8 4,7 3,1 2,3 1,6 1,6 1,1 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 147,2 0 0,4 0,6 1,6 2,9 1,7 1,7 2,3 4,2 6,4 8 10,8 11,9 14,7 19,6 20,7 16,4 14,3 6,6 2 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 113,3 1,1 1,1 0,7 0,8 2,1 2 2,8 3,1 3,9 5,1 5,5 5 5,3 8,4 13,4 12,5 14,6 11,7 9,6 4,2 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 86,3 0 0 0 0 2,6 11,4 26,7 27 14,9 3,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 27,7 27,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9,4 3,4 1,9 1 1,1 0,5 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 51,7 1,1 1,5 0,9 1,5 1,5 0,7 0,6 0,7 0,8 1,1 1,8 1,7 1,7 3,4 5,3 8,1 6 4,9 6,4 1,8 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 214,4 0,8 2,5 2,9 4 6,2 3,9 4,2 4,1 5,4 6,6 7,4 7,5 9,6 13 18,6 18,6 19,7 30,1 35,3 11,5 2,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 306,8 56,2 0,7 0,6 0,7 2 3,6 6,8 9,5 9,5 8,7 8,1 13,1 17,3 27,2 35,2 41,7 30,4 22,8 10,2 2,3 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 054,1 97,8 23,8 19,4 19,7 32,6 37,5 59,1 65,6 63,9 70,4 67,7 84,5 104,4 164,6 227,1 254,8 212,7 200,2 173,4 66,1 9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,5 0,2 0 0 0,4 0,9 0,5 0,3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 18,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 0 0,9 1,5 2,1 1,5 3,6 1,7 3,1 1,4 1,8 0,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,6 0 0,2 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,6 0,9 2 2 3,8 1,2 2,1 0,3 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 1,3 0,5 0,4 2,6 2,7 2 4,1 3 2,1 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 24,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0 1,3 0,1 2,2 5,3 2,1 4,2 3,1 3,6 2 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 114,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 2,5 1,7 7,4 11,1 13,5 16,8 23,4 24,1 11,4 2,3
X. Nemoci dýchací soustavy 13,7 0 0,2 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,4 0 0,3 3 2,5 1,4 1,8 1,4 2,1 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 6,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,9 0,6 1 0 0 2,1 1,1 0,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,3 0,1 1 0,6 1,4 0,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 21,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1 1,4 2 4,5 2,6 2,9 4,6 2,2 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0 0 0,4 1,9 1,5 1,5 1,5 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 7,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,9 1,3 0,9 1,4 1,5 0,7 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 111,6 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,2 0,2 0,8 1,6 1,7 3,6 6,1 10,3 17,5 24 27,8 13,5 3,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,8 0 0 0,3 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 371,3 0 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0,6 0,4 1,8 1,3 11,1 9,7 20 36,6 45,2 53,8 70,6 74,4 38,5 6,9
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 345,9 0 0,1 0,4 6,4 7,5 19,1 23,2 32 33,9 68,1 39,9 32,8 15,3 23,4 8 12,7 10,9 2,6 7,7 2 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 19,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,7 4 1,3 1,6 3,9 1,7 4 1,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 365,7 0 0,1 0,4 6,4 7,5 19,1 23,2 32 33,9 68,1 39,9 32,9 17 27,4 9,3 14,3 14,8 4,3 11,7 3,6 0,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,4 0 0,9 1,1 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4 0,2 0 0
II. Novotvary 19,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9 1,8 3,1 2,8 3,5 2,6 2,9 0,4 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,4 0 0 0,2 0,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0,3 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 13,3 0 0 0,1 0 0 0,3 0,2 0,3 1,3 0,4 0,8 1,1 4,7 1,9 1,3 0,2 0 0,3 0,2 0,2 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 27,3 0 0,1 0 0 0 0,4 0,2 0,3 0,7 1,7 1,3 2,1 2,6 3,7 4,2 3,3 2,5 3,1 0,8 0,2 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 10,8 0 0,8 8,7 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 23,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 1 1,6 2,9 3,5 3,8 3,6 3,5 1,8 1,4 0
X. Nemoci dýchací soustavy 10,2 0 0,2 0,8 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 1,3 1,3 1,7 2,1 1,3 0,6 0,2 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 59,3 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0,6 0,8 1,5 3,2 4,2 5,8 7 8,6 8,8 8,6 6,3 2,9 0,8 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 5,5 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,7 0,5 0,3 0,8 0,7 0,6 1 0,5 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 17,7 0 0 0 0 0,4 0,5 0,4 0,2 0,4 0,4 0,3 1 1,1 1,4 1,1 2,2 2,5 2,4 2,7 0,7 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 38 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,9 1,6 2,4 4,8 8,9 8,5 6,1 3 0,5 0,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 232,8 0 1,1 10 1,9 0,9 1,3 1 1,6 4 5,3 6,9 12,7 21 25,9 33,1 32,6 30,4 24,1 14 4,6 0,2
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 66,9 1,1 2,4 1,5 0,9 1,3 0,7 0,9 1 1,7 2,2 1,4 4,4 4 5,3 7,4 7,1 7,5 6,6 5,9 3,1 0,6
péče celkem II. Novotvary 197,2 0,2 1,1 1 0,5 0,5 0,9 1 1,6 3 6,4 7,5 9,3 14,1 25,8 31 34,9 22,8 17,3 13,8 4,3 0,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16,1 0 0 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,9 1,1 2,5 2,1 3,8 2,7 0,7 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 75,3 0,4 1,6 1,2 1,2 1 0,6 0,9 1,4 0,9 1,3 1,7 3,4 4,5 6 9,4 8,4 9,6 8 9,1 3,6 1,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 486,8 0 0,6 1,2 7,8 11 24 28,7 37,6 42,5 78,4 47,4 43,9 27,1 32,1 19 21 22,6 13 18,9 9,5 0,6
VI. Nemoci nervové soustavy 125,2 0,3 1,5 1,9 1,7 2,2 1,2 1,1 1,3 2,2 4,6 3 5,8 7,6 13,5 15,7 13,3 16,3 14,4 12 5,4 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 18,4 0,2 1 8,9 1,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,8 1,1 1,1 0,7 0,5 0,3 0,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7,5 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,4 0,2 0,5 0,5 0,5 0,7 0,7 0,7 0,8 0,4 0,3 0,2 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 443,8 0 0,1 0,2 0,4 0,7 0,3 1 1 2,4 4,1 6,5 13,1 15,5 35,3 59,5 71,4 64 69,8 64 29,9 4,3
X. Nemoci dýchací soustavy 162,1 4,3 6,9 3,9 0,8 1,7 1,4 1,7 1,3 1,4 3,9 2 3,2 6,2 13 18,9 21,9 20,8 20,1 18,8 9,3 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 160,4 0,5 0,9 1,8 2,2 2,7 3,2 3,5 4,6 5,6 8,8 7,8 7,7 9,9 15,3 16,5 20,6 13,9 16,7 13,8 3,7 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 35,7 0,2 0,6 0,7 0,9 1,2 1,5 0,8 1,1 1,5 1,1 0,9 1,6 3 2,8 5 3,2 3,3 2,2 3,1 1,2 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 228,4 0 0,4 0,6 1,7 3 1,9 1,7 2,8 5 7,9 11,3 15,6 18,7 23,1 30,2 34 27,7 23,5 14 5,1 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 122,2 1,1 1,1 0,7 0,8 2,1 2 2,8 3,1 4 5,1 5,5 5,4 5,3 8,4 13,8 14,4 16,1 13,7 11,2 5,2 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 86,3 0 0 0 0 2,6 11,4 26,7 27 14,9 3,4 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 27,7 27,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9,4 3,4 1,9 1 1,1 0,5 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 64,6 1,1 1,5 1,1 1,5 1,5 0,7 0,6 0,7 0,8 1,2 1,8 1,7 2,4 4,7 6,5 10,2 7,5 6,9 9 3 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 343,6 0,8 2,5 2,9 4 6,6 4,4 4,5 4,8 6 7,1 8,5 10,1 12,4 18 25,7 31 39,7 56,5 65,8 25,7 6,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 346,2 56,2 0,7 0,7 0,7 2 3,6 6,9 9,8 9,6 9,2 9,1 14,7 19,7 32 44,5 51 36,5 25,8 10,9 2,5 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 023,9 97,8 25,2 30 27,9 41 58 83,4 99,9 102,2 145,6 115,8 141,2 152 237,8 306,1 346,9 311,7 299,2 273,5 112,8 16,1
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 10,5 18,9 11 5,1 3,3 5,1 2,4 2,3 2,8 2,8 3,8 3,7 7,6 7,4 11,9 17,8 21,6 34,7 41,1 63,3 100,1 127,6
II. Novotvary 28,9 3,5 4,8 3,4 1,8 1,8 3,2 2,9 4,5 7,2 10,7 19,3 22,5 36,5 56,8 69,1 92,3 92,3 89,4 113,3 72,3 47,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,7 0,5 0,2 1 0,5 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 1,3 2,1 2,9 8 11,1 24,7 32,6 18,7 20,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,7 7,1 7,2 3,6 3,3 2,9 2,1 2,5 4,1 2,2 2,9 4,5 6,2 9,1 13,2 19,1 20,7 30 52,5 80,2 117,3 221,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 19,7 0,3 2 2,7 5,2 14 16,1 15,3 15,4 18 21 17,9 24,4 20,7 16,8 18,5 17,3 51,1 47 96,1 180,2 2,2
VI. Nemoci nervové soustavy 9,8 6,2 6 6,4 6,3 8,9 2,7 2,4 3 3,7 5,6 4,6 6,7 10 9,6 12,9 20,4 29,9 49,8 44 59,2 1,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 3,7 1,1 0,9 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,8 1,4 2 2,8 3,6 3,6 4,1 3 14,3 1,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,3 3,5 2 0,7 0,8 0,7 0,4 0,5 1,1 0,6 1 1,2 1,5 2,1 1,9 1,9 2,4 2,3 1,7 2,1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 55,5 0,2 0,6 0,7 1,7 3 1 2,9 2,9 6,1 8,6 15,9 26,7 38 65,1 117,6 175,2 229,2 331,1 458,8 602,4 406,6
X. Nemoci dýchací soustavy 25,1 76 29,6 9,5 2,4 6,3 4,8 4,9 3,4 3,5 8 4,7 7,5 18,9 29,4 38,4 57,4 91,2 131,5 202,7 246,8 124,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 27,9 9,2 4 5,9 8,2 10,7 11 10,2 13,2 13,9 18,7 20,8 21,3 28,1 38,1 40,2 66,4 73,1 112,7 154,1 102,2 152,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,8 4,4 2,5 2,2 3,2 4,9 5,1 2,4 3,1 3,7 2,3 2,4 4,2 8,7 7,2 12,2 10,2 12,1 12,3 18,8 40,1 22,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,7 0,7 1,8 2,1 5,9 11,7 6 4,9 6,5 10,6 13,7 21,4 30,4 36,9 38,2 51,4 67,1 86,5 110,2 79,8 72 19,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,6 19,8 5,2 2,3 2,9 8,5 7,1 8,1 8,8 9,7 10,9 14,7 14,1 16,5 21,8 35 40,4 76,7 90,6 116 147 68,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,7 0 0 0 0 10,4 39,7 77,8 77,3 37,2 7,2 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 492,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,7 59,7 8,5 3,5 4,1 1,9 0,5 0,5 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,4 19,2 6,7 3,1 5,7 6,2 2,3 1,8 2,1 1,9 2,3 4,8 4,7 5,1 8,9 13,8 26,1 31,5 37,9 77,6 63,8 50,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 38,9 14,1 11,6 9,7 14,8 24,9 13,5 12,2 11,9 13,5 14 19,7 21,1 29,9 33,9 48,7 60 103,7 232,4 426,3 403,3 492,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 55,7 998,1 3,2 2 2,5 8 12,5 19,8 27,3 23,6 18,6 21,6 36,9 53,8 70,8 92 134,9 159,9 176,2 122,6 82,5 38,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 372,9 1 737,0 107,9 64,6 73 130,6 130,8 171,9 188,2 159,4 150,6 179,7 237,9 324,7 428 594,5 824,5 1 119,3 1 545,4 2 091,5 2 323,2 1 797,9
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,1 1,7 0,6 0 0 2 6,7 5,7 10,3 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,4 0 2,5 4,6 5,5 3,9 11,6 9 23,6 17,3 62,6 27,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 4,7 0,2 6,6 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,2 4,9 2,4 5,2 6,4 20,2 9,4 25,3 9,8 0,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0 3,7 1,7 1 6,9 8,6 10,5 31,5 36,4 74,2 78,1
VI. Nemoci nervové soustavy 4,4 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,5 0,1 3,5 0,3 5,6 13,8 6,8 22,1 23,6 43,3 69,9 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 20,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 7,1 5,1 19,3 29,1 43,6 88,4 181 291 399,8 459,4
X. Nemoci dýchací soustavy 2,5 0 1 0,8 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0 1,1 0,2 0,9 7,8 8,1 7,2 14 16,6 73,8 23,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 2,7 1,7 2,7 0 0 16,1 12,8 29,4 4,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,5 0 0,8 0,3 5,2 4,4 17 1,9 1,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 1,7 3,2 3,6 5,1 14,6 13,9 22 55 78,2 23,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 1 0 0 1,1 6,2 7,8 11,4 18,7 34,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9 2,3 4,1 4,5 10,8 18,7 25 9,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,3 0 0 0 0 0 0 0 1,4 0,5 0,4 2 4,5 5,4 9,4 15,9 33,3 92,1 185 335,9 476 760,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,5 0 0 3,2 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 67,4 0 1 0,8 0 0 0,1 0,2 1,8 0,9 3,8 3,4 31,3 30,2 51,9 95,7 146,2 283 545 897,1 1 354,7 1 388,0
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 62,8 0 0,6 1,2 23,7 30 66,5 67,5 91,6 84,5 145,5 105,8 92,4 47,5 61 20,9 41,2 57,3 19,8 92,5 70,8 19,3
VI. Nemoci nervové soustavy 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 5,3 10,3 3,5 5,1 20,4 13,5 48,1 54,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 66,4 0 0,6 1,2 23,7 30 66,5 67,5 91,6 84,5 145,5 105,8 92,6 52,8 71,3 24,4 46,3 77,7 33,3 140,6 125,1 19,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,1 0 0 0 0 0 0 0,4 0,2 1,4 0,8 0 2,6 3,4 1,3 1,5 1,4 2,9 3,3 2,1 0 0
II. Novotvary 3,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,7 1,2 2,7 4,7 8,2 9,1 18,6 20,3 35,5 15,7 7,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0,5 1,1 1,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0,5 0 3,7 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,4 0 0 0,2 0 0 0,9 0,5 0,8 3,3 0,9 2 3,2 14,5 4,9 3,4 0,8 0 2,3 2,8 7,2 13,2
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0,6 0 0 0 1,4 0,7 0,8 1,7 3,6 3,3 5,9 8 9,7 11 10,8 13,2 24,2 9,8 7,3 10,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 0 3,6 28,9 5,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 2,9 5,1 7,4 9,1 12,2 19,1 26,9 22,2 49,6 0
X. Nemoci dýchací soustavy 1,8 0 0,9 2,7 0,4 0,4 0 0,1 0 0 0,1 0,5 0,5 0,2 3,5 3,3 5,5 11,1 9,9 7,3 5,8 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 10,8 0 0 0 0,3 0,2 0,5 0 1,6 1,9 3,2 8,4 11,9 18 18,3 22,6 28,4 45,3 48,8 34,4 27,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 3,9 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,2 2,2 1,4 0,8 2,6 3,5 4,6 12,1 17,9 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,2 0 0 0 0 1,8 1,8 1 0,6 1,1 0,8 0,8 2,8 3,5 3,6 2,8 7,2 13,2 18,7 32 23,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 6,9 0 0 0,2 0 0 0 0,2 0,7 0,4 1,1 2,4 4,4 7,4 12,4 23,4 27,6 32,3 23,1 6,2 6,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 42,3 0 5,1 33,3 6,9 3,6 4,7 2,9 4,7 10,1 11,4 18,4 35,8 65,2 67,3 86,6 105,6 160 186,2 169,4 161,3 30,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,1 18,9 11 5,1 3,3 5,1 2,4 2,6 3 4,1 4,6 3,7 12,3 12,4 13,8 19,2 23 39,6 51,1 71,1 110,4 127,6
péče celkem II. Novotvary 35,8 3,5 4,8 3,4 1,8 1,8 3,2 2,9 4,5 7,4 13,6 20 26,3 43,9 67 81,2 113 119,8 133,4 166,1 150,6 82
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,9 0,5 0,2 1 0,5 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,6 1,3 2,3 2,9 8 11,2 29,5 32,8 25,3 20,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,7 7,1 7,2 4,1 4,4 4,2 2,1 2,5 4,1 2,2 2,9 4,5 9,6 14 15,6 24,5 27,1 50,8 61,9 109,2 127,1 221,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 88,4 0,3 2,6 4,1 29 43,9 83,6 83,4 107,9 106 167,6 125,8 123,7 84,4 83,6 49,6 67,9 119 100,7 227,9 332,4 112,8
VI. Nemoci nervové soustavy 22,7 6,2 6,6 6,4 6,3 8,9 4,1 3,2 3,8 5,6 9,8 8,1 16,4 23,6 35,2 41,1 43 85,6 111 145,3 190,8 11,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,3 3,7 4,7 29,8 5,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,8 1,4 2 2,8 3,6 3,6 4,1 3 16,9 1,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,4 3,5 2 0,7 0,8 0,7 0,4 0,5 1,1 0,6 1 1,2 1,5 2,1 1,9 1,9 2,4 2,3 2,6 2,1 1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 80,6 0,2 0,6 0,7 1,7 3 1 2,9 2,9 6,1 8,9 17,3 36,8 48,2 91,8 155,9 231,1 336,7 539 772,1 1 051,8 865,9
X. Nemoci dýchací soustavy 29,4 76 31,5 12,9 2,9 6,6 4,8 5,1 3,7 3,5 8,3 5,2 9 19,2 33,7 49,5 71 109,5 155,4 226,6 326,4 148
XI. Nemoci trávicí soustavy 29,1 9,2 4 5,9 8,2 10,7 11 10,2 13,2 13,9 18,7 20,8 21,7 30,7 39,8 43,2 66,5 73,1 128,8 166,9 131,5 156,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,5 4,4 2,5 2,4 3,2 4,9 5,1 2,4 3,1 3,7 2,3 2,4 4,6 9,2 7,2 13 10,4 17,3 16,6 37 42 24,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 41,5 0,7 1,8 2,1 6,2 11,9 6,6 4,9 8,2 12,5 16,9 29,9 44 58,1 60,2 79,2 110,1 145,7 181,1 169,2 177,9 42,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,2 19,8 5,2 2,3 2,9 8,5 7,1 8,1 8,8 9,9 10,9 14,7 15,1 16,5 21,8 36,1 46,7 84,8 105,8 134,7 181,6 68,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 15,7 0 0 0 0 10,4 39,7 77,8 77,3 37,2 7,2 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 492,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,7 59,7 8,5 3,5 4,1 1,9 0,5 0,5 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 0,6 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,7 19,2 6,7 3,6 5,7 6,2 2,3 1,8 2,1 2 2,5 4,8 4,9 7,4 12,1 16,9 32,9 39,6 53,3 108,4 106,8 60
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 62,4 14,1 11,6 9,7 14,8 26,7 15,3 13,2 13,9 15,1 15,3 22,4 28,5 38,7 46,9 67,4 100,5 209 436,1 794,2 903,2 1 253,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 62,8 998,1 3,2 2,2 2,5 8 12,5 20 28 24 19,7 24 41,3 61,1 83,2 116,5 165 192,2 199,3 132 88,8 38,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 549 1 737,0 114,7 99,8 103,6 164,2 202,2 242,5 286,3 254,9 311,3 307,3 397,7 472,9 618,5 801,1 1 122,6 1 640,1 2 309,9 3 298,5 3 964,4 3 236,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)