8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 63,7 1,1 3 2,2 1,6 1,7 0,9 0,8 0,8 1,3 1,3 1,8 1,3 3,2 5,1 7,2 7,4 7,7 7,7 4,8 2,6 0,2
II. Novotvary 164,1 0,2 0,6 0,9 0,8 1 0,9 1,3 1,9 3,2 6 7,3 9,1 17,1 19,6 27,3 27 17,8 12,7 7,6 1,6 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 16 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5 1,2 1,4 2,3 1,6 2,6 2,6 1 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 57,1 0,2 0,7 0,6 0,7 0,9 0,5 0,7 0,6 0,9 1,3 1,3 2,5 4,1 5 7,1 6,5 6,9 8 6,6 1,8 0,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 93,1 0,1 0,4 1 1,9 3,8 3,8 5 6,8 8,1 8,5 6,2 7,9 8,1 5 5,4 4,1 4,8 5,5 4,4 2,1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 57,2 0,6 1,2 2,3 1,7 1,8 0,7 1,1 1,1 1,8 2,7 2,3 2,4 3,3 4 5,1 9,1 5,3 7,6 2,2 1 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 7,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,6 0,3 0,2 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 8,7 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,9 0,7 0,5 0,9 1,1 0,8 0,4 0,4 0,2 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 336,7 0,6 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 1,2 1,5 2,1 4,4 5,4 9,7 14,5 28,1 41,7 47,3 47,4 56,4 51,6 19,4 3,2
X. Nemoci dýchací soustavy 133,5 3,3 6,4 3,4 1 1,7 1,3 1,3 1,5 2,1 2,3 3 3,1 5,9 10 17,1 15,8 16,5 19,5 12,3 5,1 0,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 162,1 0,6 1,1 1,9 2,5 2,5 3,1 4 4,5 6 7,8 8,4 8,9 12,9 15,1 19,7 16,6 14,8 12,9 13,5 4,8 0,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 27,3 0,2 0,5 0,6 0,9 1,1 0,6 0,6 0,9 0,8 1,2 1,9 1,1 1,6 3 3,1 2,8 2,8 1,7 0,8 0,8 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 129,6 0 0,3 0,7 1,8 2,6 1,7 1,7 2,8 4,8 6,7 6,7 9,3 11 15,4 20,1 16,6 13,4 8,2 4,2 1,6 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 111,2 1 1,3 0,8 0,9 2,2 2,2 3,1 3,2 4 5,4 4,9 5,3 6,5 11,4 13,1 12,1 9,6 11 9,3 3,2 0,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 90 0 0 0 0 2,4 12 26,9 28,9 16,3 3,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 27,2 27,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9,6 3,7 1,4 1,1 0,9 0,7 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 53,7 1 1,8 1,1 1,7 1,6 0,7 1 0,6 1,3 1 1,2 1,5 2,7 4,3 5,5 7,4 5,4 5,9 5 2,2 0,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 205,2 0,5 2,9 2,5 4,1 3,9 4,8 4,4 5,3 6,1 7,1 6,1 7,8 10,1 13,6 16,6 19 21,3 29,4 25,6 12 2,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 298,2 57,8 0,5 0,5 0,8 1,7 3,9 6,9 9,8 9,7 8,9 8,4 12,9 18,7 28 37,7 34,4 25,1 19,9 10,5 2,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 051,4 98,4 23,5 20,9 22,3 30,7 38,2 60,8 71,2 69,4 68,6 66,6 84,5 121,6 170,4 229,9 230,3 201,7 209,9 161,6 61,6 9,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,3 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,4 0 0 0,3 0,6 0,2 0,3 0,3 1,4 1,4 0,1 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 0,2 2,4 1,7 3,4 4,4 4,6 5 0,3 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,5 0,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1 1,8 2,3 1,9 2 4,2 3 1,3 1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 20,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,4 0,8 0,8 2,8 4,8 3,6 4,6 2 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 34,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 1,2 0,7 0,9 2,7 2 3,3 7,1 9,3 2,2 4,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 147,7 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0,5 0,9 1,2 3,4 11,5 20,1 24,7 31,8 34,2 17,9 1,4
X. Nemoci dýchací soustavy 17,1 0 0,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,8 1,6 2,1 2,2 1,2 4 2,8 1,1 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 15,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0,3 1,6 0,9 1,2 1,7 3 4,8 1,1 0,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 12,5 0 0 0 0 0 0,6 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,5 1,1 1 3,1 3,1 1,1 1,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 43,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,6 2,3 3,2 3,3 4,1 6,1 7,7 7,7 5,9 2,1 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 12,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1,9 1,5 1,1 3,7 2,9 0,9 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 1,1 0,9 0,9 1,6 1,2 2,5 1,6 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 123 0 0 0 0 0 0,2 0 0 1,1 0,2 1,4 0,4 2,8 3,6 7,9 8,9 14,4 30,8 30,6 18,5 2,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 16,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0 0 0,7 0,5 0,3 2,1 1,7 2,2 3,3 2,6 2,5 0,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 505 0 0,4 0,2 0 0 1 0 0,5 2,2 1,6 4,2 8,5 12,4 24,2 39,5 55,6 76,9 112,2 104,3 55,7 5,6
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 283,8 0 0 1 5,4 9,1 17,7 20,4 25,1 22,9 27,7 23,5 51,3 24,4 14,1 11,2 12 12,1 2 2,7 1,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0,2 1,4 3,1 3,3 1,8 5,7 1,2 0,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 300,8 0 0 1 5,4 9,1 17,7 20,4 25,1 23 27,7 23,5 51,3 24,6 15,5 14,2 15,3 13,9 7,8 3,9 1,1 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 5,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,2 0,7 0,8 0,8 0,6 0,5 0,2 0,8 0,2 0 0
II. Novotvary 22,3 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,5 0,2 1,2 1,2 1,9 3,4 4,8 3,4 2,3 2,1 0,7 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,2 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0 0,1 0,2 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10,6 0 0,1 0,1 0 0,3 0,8 0,3 0,6 0,4 1 0,6 1,3 0,6 0,1 1,5 1,5 0,2 0,3 0,7 0,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 35,1 0 1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,7 0,7 1,6 1,6 3,1 2,9 3,2 4,2 4 4,4 3,4 2,2 0,9 0,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 11,6 0 0,9 9,4 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 33,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,4 0,4 1,1 3 3,8 6,2 4,9 4 3,8 3,3 1,3 0,2
X. Nemoci dýchací soustavy 16 0 0,9 0,6 0,2 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,6 2,7 2,3 2,4 2,6 1,5 0,9 0,2 0,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,6 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 75 0 0,1 0,6 0,6 0,4 0,1 0,3 0,2 1,1 3,4 2,8 5 6,6 9,4 12,2 10,3 10,3 7,5 3,8 0,4 0,1
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1 0 0,6 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,9 0 1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,1 0,4 0,9 0,6 0,4 0,3 0,5 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 21,2 0 0,1 0 0,2 0,1 0,5 0,1 0,4 0,5 0,9 1,1 0,5 1,3 1,6 2,5 2,5 2,4 2,4 2,2 1,9 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 44,8 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,9 2,1 2,8 5,4 9,1 9,8 7,1 3,9 1,9 0,1 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 283,7 0 4,6 11,4 2,7 1,1 2,3 2 2,4 5,2 8,6 9,6 15,9 20,4 30,5 43,3 42 34,5 25,2 16,8 4,9 0,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 74,3 1,1 3 2,2 1,6 1,7 1,1 0,8 0,8 1,6 1,9 2 2 4,3 6,4 8 8,2 8,2 9,9 6,5 2,8 0,2
péče celkem II. Novotvary 209,3 0,2 0,6 0,9 0,8 1 1,1 1,3 2,1 3,5 6,5 8 10,8 18,6 24 32,3 35,3 25,6 19,5 14,7 2,6 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 17,3 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0 0,5 0,1 0,2 0,1 0,1 0,5 0,5 1,2 1,4 2,6 1,7 2,7 3,1 1,3 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 78,3 0,2 0,7 0,8 0,7 0,9 0,5 0,7 0,6 0,9 1,3 1,3 4 5,1 6,8 10 8,4 9 12,4 9,6 3,1 1,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 407,9 0,1 0,5 2,1 7,3 13,2 22,3 25,7 32,5 31,5 37,2 30,3 60,9 33,5 20,1 18,8 20,4 21,8 11,4 12,4 5,4 0,6
VI. Nemoci nervové soustavy 144 0,6 2,2 2,6 1,9 2 1,1 1,8 1,9 3,7 4,5 6,6 6 7,6 12,3 14,1 20,1 17,7 24,8 6,5 5,8 0,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 19 0,1 1,2 9,7 1,6 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,7 0,6 0,8 0,8 0,9 0,6 0,4 0,2 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,6 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,9 0,7 0,5 0,9 1,1 0,8 0,8 0,8 0,2 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 517,5 0,6 0,1 0,3 0,4 0,6 0,8 1,2 1,8 2,7 4,8 6,4 11,7 18,7 35,2 59,3 72,3 76,1 92,1 89,1 38,6 4,8
X. Nemoci dýchací soustavy 166,7 3,3 7,6 4,3 1,2 1,8 1,3 1,4 1,5 2,2 2,5 3,1 4,1 7,3 14,3 21,5 20,4 20,4 25 16 6,3 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 177,9 0,6 1,1 1,9 2,5 2,5 3,1 4,1 4,6 6,1 7,9 8,5 9,5 13,2 16,7 20,6 18 16,5 15,8 18,2 5,9 0,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 40,4 0,2 0,5 0,7 0,9 1,1 1,2 0,6 0,9 0,8 1,2 1,9 1,3 2,2 3,5 4,2 3,9 5,9 4,9 2,2 2,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 248,3 0 0,4 1,2 2,4 3 1,8 2 3,1 6,1 10,6 10 16,6 20,8 28,1 36,4 32,9 31,5 23,4 13,9 4,1 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 124,3 1 1,3 0,8 0,9 2,2 2,2 3,1 3,2 4 5,4 5 5,3 6,5 11,9 15 13,7 10,9 14,7 12,2 4,2 0,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 90 0 0 0 0 2,4 12 26,9 28,9 16,3 3,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 27,2 27,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 10,6 3,7 2 1,2 1 0,8 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 69 1 2,8 1,2 1,7 1,6 0,7 1 0,6 1,3 1,1 1,2 1,9 3,1 5,8 7,3 8,9 7,5 7,4 8,1 3,8 1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 349,4 0,5 3 2,5 4,3 3,9 5,4 4,5 5,7 7,8 8,3 8,7 8,7 14,2 18,8 27 30,4 38 62,5 58,4 32,4 4,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 359,6 57,8 0,5 0,5 0,8 1,7 4,1 7,2 10,3 10,6 9,2 9,3 15,7 22 33,7 48,9 45,9 34,5 27,1 15 4,7 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 140,8 98,4 28,4 33,6 30,4 41 59,1 83,1 99,2 99,8 106,5 103,9 160,3 179 240,6 326,9 343,2 327 355 286,7 123,3 15,5
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,6 19,7 13,7 7,2 6,2 6,8 3 2,3 2,3 3,1 2,8 4,9 3,7 9,6 13 18,7 25,8 42,6 58,5 59 95,2 48,7
II. Novotvary 29,8 3,6 2,7 2,9 3,1 4 3 3,8 5,4 7,6 13,1 20 25,9 51,3 50 71 94,3 98,4 96,5 93,4 58,6 24,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,9 3,6 1,8 1,3 0,8 0,8 0 1,4 0,3 0,5 0,2 0,3 1,4 1,5 3,1 3,6 8 8,8 19,7 31,9 36,6 24,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,4 3,6 3,2 2 2,7 3,6 1,6 2 1,7 2,1 2,8 3,6 7,1 12,3 12,8 18,5 22,7 38,1 60,8 81,1 65,9 48,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16,9 1,8 1,8 3,3 7,3 15,2 12,5 14,5 19,3 19,1 18,6 17 22,5 24,3 12,8 14 14,3 26,5 41,8 54 76,9 24,3
VI. Nemoci nervové soustavy 10,4 10,8 5,5 7,5 6,6 7,2 2,3 3,2 3,1 4,2 5,9 6,3 6,8 9,9 10,2 13,3 31,8 29,3 57,7 27 36,6 24,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,3 1,8 1,4 1 1,2 0,4 0,3 0,6 0,3 0,5 0,4 0,5 1,4 2,1 1,5 1,8 2,8 4,4 4,6 3,7 7,3 24,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,6 3,6 1,8 1 0,8 0,8 0,7 0,3 0,9 0,9 0,9 2,5 2 1,5 2,3 2,9 2,8 2,2 3 2,5 3,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 61,1 10,8 0,5 1 1,5 2,4 2,3 3,5 4,3 5 9,6 14,8 27,6 43,5 71,7 108,5 165,2 262 428,3 633,8 710,4 778,6
X. Nemoci dýchací soustavy 24,2 59,2 29,2 11,1 3,9 6,8 4,3 3,8 4,3 5 5 8,2 8,8 17,7 25,5 44,5 55,2 91,2 148,1 151,1 186,7 219
XI. Nemoci trávicí soustavy 29,4 10,8 5 6,2 9,7 10 10,2 11,6 12,8 14,2 17,1 23 25,3 38,7 38,5 51,2 58 81,8 98 165,8 175,8 146
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5 3,6 2,3 2 3,5 4,4 2 1,7 2,6 1,9 2,6 5,2 3,1 4,8 7,7 8,1 9,8 15,5 12,9 9,8 29,3 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23,5 0 1,4 2,3 7 10,4 5,6 4,9 7,9 11,3 14,6 18,4 26,5 33 39,3 52,3 58 74,1 62,3 51,6 58,6 24,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,2 17,9 5,9 2,6 3,5 8,8 7,2 9 9,1 9,4 11,8 13,4 15,1 19,5 29,1 34,1 42,3 53,1 83,5 114,2 117,2 194,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,3 0 0 0 0 9,6 39,4 77,8 81,9 38,5 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,9 488,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,7 66,4 6,4 3,6 3,5 2,8 0,7 0,3 0,6 0,2 0,4 0,5 0,3 0,6 0,5 0,5 0,7 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,7 17,9 8,2 3,6 6,6 6,4 2,3 2,9 1,7 3,1 2,2 3,3 4,3 8,1 11 14,3 25,8 29,8 44,8 61,4 80,6 170,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 37,2 9 13,2 8,2 15,8 15,6 15,8 12,7 15 14,4 15,5 16,7 22,2 30,3 34,7 43,2 66,4 117,7 223,3 314,5 439,4 535,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 54,1 1 037,3 2,3 1,6 3,1 6,8 12,8 20 27,8 22,9 19,5 23 36,7 56,1 71,4 98,1 120,1 138,7 151,1 129 76,9 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 372,2 1 766,0 107,3 68,5 86,1 122,4 125,4 175,9 201,8 163,7 150 182,6 240,5 364,6 434,5 598 804,2 1 114,7 1 594,1 1 985,0 2 255,6 2 287,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0,9 0 0 0,9 1,5 0,5 1 1,7 10,6 17,2 3,7 0
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 1,1 1,4 0,6 6,1 4,4 11,9 24,3 34,9 61,4 11 0
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,6 0,8 6,1 11 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,3 3 4,6 6 6,6 11,1 31,9 36,9 47,6 243,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,9 1,2 2 2,1 9,8 26,5 27,3 56,5 73,2 97,3
VI. Nemoci nervové soustavy 6,3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,4 3,3 2 2,7 6,9 5,2 11,5 39,2 70,6 27 172,1 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,6 0 1,2 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 2,2 3 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 26,8 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,2 0 1,4 2,6 3,6 8,7 29,9 70,2 136,5 241,5 420,1 655,4 340,6
X. Nemoci dýchací soustavy 3,1 0 1,8 0,7 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,4 2,4 4,1 5,5 7,7 6,6 30,4 34,4 40,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,7 0,9 4,1 2,3 4,2 9,4 22,8 59 40,3 24,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 2,3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,6 1,8 1,3 2,9 3,5 17,1 23,5 13,5 47,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,9 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 1,1 1,6 6,5 9,6 8,4 10,7 21,3 42,6 58,5 72,5 76,9 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 4,9 5,2 6,1 28,1 35,6 33 24,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,2 2,8 2,3 3,1 8,8 9,1 30,7 58,6 73
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 22,3 0 0 0 0 0 0,7 0 0 2,6 0,4 3,8 1,1 8,4 9,2 20,6 31,1 79,6 233,9 375,9 677,4 559,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,4 0 0 2 1,5 0,8 5,5 5,9 12,2 25,1 31,9 91,5 24,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 91,6 0 1,8 0,7 0 0 3,3 0 1,4 5,2 3,5 11,5 24,2 37,2 61,7 102,8 194,2 425 852,1 1 281,2 2 039,5 1 362,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 51,5 0 0 3,3 20,9 36,3 58,1 59 71,2 54 60,6 64,4 146 73,2 36 29,1 41,9 66,9 15,2 33,2 40,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,6 3,6 8,1 11,5 9,9 43,3 14,7 3,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 54,6 0 0 3,3 20,9 36,3 58,1 59 71,2 54,3 60,6 64,4 146 73,8 39,5 36,9 53,4 76,8 59,2 47,9 40,3 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,4 0,5 2 2,4 2 1,6 1,7 1,1 6,1 2,5 0 0
II. Novotvary 4 0 0 0 0 0 0,3 0 0,6 0,5 1,1 0,5 3,4 3,6 4,8 8,8 16,8 18,8 17,5 25,8 25,6 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,6 0 0,6 1,5 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1,9 0 0,5 0,3 0 1,2 2,6 0,9 1,7 0,9 2,2 1,6 3,7 1,8 0,3 3,9 5,2 1,1 2,3 8,6 7,3 0
VI. Nemoci nervové soustavy 6,4 0 4,6 1 1,2 0,8 1,3 2 2 3,8 3,5 8,5 8,3 9,6 10,7 10,4 15,4 18,8 16,7 11,1 3,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,1 0 4,1 30,8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,3 1,2 0,9 1,1 3,1 9 9,7 16,1 17,1 22,1 28,9 40,5 47,6 48,7
X. Nemoci dýchací soustavy 2,9 0 4,1 2 0,8 0,4 0 0,3 0 0,2 0,2 0,3 1,4 1,8 6,9 6 8,4 14,4 11,4 11,1 7,3 24,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,8 3,7 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,6 0 0,5 2 2,3 1,6 0,3 0,9 0,6 2,6 7,4 7,7 14,2 19,8 24 31,7 36 56,9 57 46,7 14,6 24,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 1,1 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,2 0 2,7 0,3 0,4 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,9 0 4,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0 1,1 0,3 1 2,3 2,1 2,2 2,3 6,1 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,8 0 0,5 0 0,8 0,4 1,6 0,3 1,1 1,2 2 3 1,4 3,9 4,1 6,5 8,7 13,3 18,2 27 69,6 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 8,1 0 0 0 0 0 0,7 0,9 1,1 0,9 0,4 2,5 6 8,4 13,8 23,7 34,2 39,2 29,6 23,3 3,7 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 51,5 0 21 37,3 10,4 4,4 7,6 5,8 6,8 12,3 18,8 26,3 45,3 61,2 77,8 112,6 146,7 190,7 191,4 206,4 179,4 97,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,5 19,7 13,7 7,2 6,2 6,8 3,6 2,3 2,3 3,8 4,2 5,5 5,7 12,9 16,3 20,8 28,6 45,3 75,2 79,8 102,5 48,7
péče celkem II. Novotvary 38 3,6 2,7 2,9 3,1 4 3,6 3,8 6 8,3 14,2 21,9 30,7 55,8 61,2 84 123,3 141,5 148,1 180,6 95,2 24,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,1 3,6 1,8 1,3 0,8 0,8 0 1,4 0,3 0,5 0,2 0,3 1,4 1,5 3,1 3,6 9,1 9,4 20,5 38,1 47,6 24,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,2 3,6 3,2 2,6 2,7 3,6 1,6 2 1,7 2,1 2,8 3,6 11,4 15,3 17,3 26 29,3 49,7 94,2 117,9 113,5 267,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 74 1,8 2,3 6,9 28,2 52,6 73,2 74,4 92,1 74,3 81,3 83,1 173,4 100,5 51,3 48,9 71,2 120,5 86,6 152,3 197,7 146
VI. Nemoci nervové soustavy 26,1 10,8 10 8,5 7,3 8 3,6 5,2 5,4 8,7 9,8 18,1 17,1 22,8 31,4 36,7 70,2 97,8 188,3 79,8 212,4 24,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,4 1,8 5,5 31,8 6,2 0,4 0,3 0,6 0,3 0,5 0,4 0,5 1,4 2,1 1,5 2,1 2,8 5 4,6 4,9 7,3 24,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,7 3,6 1,8 1 0,8 0,8 0,7 0,3 0,9 0,9 0,9 2,5 2 1,5 2,3 2,9 2,8 4,4 6,1 2,5 3,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 93,9 10,8 0,5 1 1,5 2,4 2,6 3,5 5,1 6,4 10,5 17,6 33,3 56,1 89,8 154,3 252,5 420,6 699,5 1 094,5 1 413,4 1 167,9
X. Nemoci dýchací soustavy 30,2 59,2 34,7 14,1 4,6 7,2 4,3 4,1 4,3 5,2 5,5 8,5 11,7 21,9 36,5 55,9 71,2 112,7 189,9 196,5 230,7 243,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 32,3 10,8 5 6,2 9,7 10 10,2 11,9 13 14,4 17,3 23,3 27 39,6 42,6 53,6 62,9 91,2 120 223,6 216 170,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,3 3,6 2,3 2,3 3,5 4,4 3,9 1,7 2,6 1,9 2,6 5,2 3,7 6,6 8,9 10,9 13,6 32,6 37,2 27 76,9 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 45 0 1,8 3,9 9,3 12 5,9 5,8 8,8 14,4 23,2 27,4 47,3 62,4 71,7 94,7 114,9 174,1 177,7 170,7 150,1 48,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,6 17,9 5,9 2,6 3,5 8,8 7,2 9 9,1 9,4 11,8 13,7 15,1 19,5 30,3 39 47,8 60,2 111,6 149,9 153,8 219
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,3 0 0 0 0 9,6 39,4 77,8 81,9 38,5 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,9 488,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 66,4 9,1 3,9 3,9 3,2 0,7 0,3 0,6 0,2 0,4 0,5 0,3 0,9 0,5 0,5 0,7 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,5 17,9 12,8 3,9 6,6 6,4 2,3 2,9 1,7 3,1 2,4 3,3 5,4 9,3 14,8 19 31,1 41,5 56,2 99,5 139,1 243,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 63,4 9 13,7 8,2 16,6 15,6 17,7 13 16,2 18,4 18,1 23,9 24,8 42,6 47,9 70,2 106,2 210 474,7 717,4 1 186,4 1 094,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 65,2 1 037,3 2,3 1,6 3,1 6,8 13,5 20,8 29,2 25 20,1 25,5 44,7 66 85,9 127,2 160,3 190,7 205,8 184,3 172,1 48,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 569,8 1 766,0 129,6 110,1 117,4 163,5 194 240,5 281,2 235,5 232,8 284,9 456,3 536,8 613,5 850,4 1 198,5 1 807,2 2 696,1 3 521,7 4 514,8 3 771,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)