8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 62,7 1,2 3,6 2,3 0,9 1 1,1 1,2 1,4 1,4 1,5 1,1 1,6 3,2 4,9 5,1 7,8 6,4 8,2 4,7 3,9 0,2
II. Novotvary 167,1 0,3 1 0,5 0,6 1 1,2 1,4 1,5 3,5 6,4 8 9,4 13,8 20,5 29,4 25,5 18,5 14,3 8,1 2 0,1
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 15,9 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 1,5 0,2 0,9 0,8 1,2 2,7 1,8 2,2 2 1,1 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 60 0,5 2,1 1,5 0,9 1 1 0,7 0,6 1,2 1,5 1,6 2,3 3,9 4,8 6,7 7,2 6,8 7,2 6 2 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 91,5 0 0,3 0,8 1,4 3,6 5,5 5,8 6 7,9 9,8 7,1 8,6 8,6 4,8 4 4 4,8 3,2 3,2 2,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 54,8 0,4 0,7 1,9 1,9 1,9 0,9 0,9 0,8 1,8 2,3 1,9 1,8 3,6 5,5 7,1 5,6 6,9 5,7 2,3 0,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 7,6 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,7 0,8 1,3 0,8 0,6 0,5 0,2 0,1 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,7 0,2 0,4 0,5 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 1 1 0,8 1 0,5 0,2 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 351,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 0,9 1,5 2,8 6,5 5,5 9,6 16 28,9 48 46,2 53 62,1 43,5 22,6 2
X. Nemoci dýchací soustavy 132,9 2,9 7,5 3,8 1,2 1,8 2,2 1,4 1,7 2 2,3 2,2 3,6 5,9 13,4 15,3 15,7 14,9 15,3 12,8 6 1,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 166 0,4 1,1 1,6 2 3 4,2 3,8 5,1 7 7,9 7,8 11,1 11,3 18,3 20,2 17 13,8 15,7 10,4 3,8 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 31,6 0,3 0,4 1 1,1 1,2 0,9 1,4 0,6 1 1,4 0,8 1,7 2,5 2 3,7 3,3 2,5 1,6 4 0,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 131,5 0 0,7 0,9 1,4 2,9 2 2,5 2,8 5 6,6 6,1 9 11,6 15,2 19,8 18,4 11,8 7,7 5,6 1,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 116,7 0,8 1,4 0,6 0,8 1,9 2,3 2,6 3,7 4,4 5,7 5,6 6,1 6,7 11,9 14,8 12,9 11 10,9 8,6 3,8 0,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 92,8 0 0 0 0 2,9 12 27 30,2 17 3,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 31,6 31,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 10,2 3,4 1,5 1,3 0,8 0,6 0,3 0,2 0,8 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 54,9 1,3 1,6 1 1,5 1,7 0,7 0,5 0,7 1,1 2,6 1,2 1,8 2,3 3,8 5,8 5,9 5,3 6,1 8,1 1,8 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 192,7 0,8 3,6 3,2 3,3 5,2 4,8 5,2 4,8 7,3 6,4 6,7 10,2 10,6 13,7 18,5 17,7 18,1 22,9 21,9 6,9 0,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 287,6 55 1 0,5 2,2 1,6 3,7 6,8 10,5 10,5 8,8 8,4 12,6 19,1 25,9 37,3 32,1 24,6 17,3 8,4 1,1 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 068,8 99,4 27,3 22 20,8 32,2 43,8 62,9 73,1 75 74,6 66,8 91,1 121,7 176,3 239,3 223,7 201,7 201,4 150,1 60 5,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0 0 0,2 0,1 0,5 0,7 0,4 0,1 0,3 0,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 25,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,6 3,9 4,9 3,9 3,6 4,1 2,4 0,1 0,3
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0,1 0 0,4 0,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,9 1,5 2 1,9 2 3 2,3 0,7 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 24,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0,4 1 3,9 2,3 7,3 4,6 4,2 0
VI. Nemoci nervové soustavy 24,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,6 0,1 0 0,4 0,3 1,2 2,7 2,5 5,7 3,9 4,9 1,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 139,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 1,5 0,2 3,8 6,9 13,5 13,7 23,4 30,8 30,5 12,8 1,6
X. Nemoci dýchací soustavy 12,8 0 0,3 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1,7 0,7 1,3 0,9 1,6 2 2,2 1,2 0,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 8,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,1 0,4 0,7 0,4 1,1 2,1 2,2 0,1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,7 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,5 0,1 1,4 0 0,9 1,9 0,5 1,9 1 0,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 45,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,6 1,5 1,7 2,8 4,7 6,6 7,1 6,5 6,2 3,9 3,3 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,1 0,1 0,2 0 1,3 1,7 1,4 3,2 2,5 0,1 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0,2 0,6 1,1 0,8 3,4 3,3 1,1 0,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 134,1 0 0 0 0 0 0 0 0 3,5 4,1 0,2 1,2 2,1 2,6 9,1 8,3 17 32,5 37,9 12,8 2,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,7 0,1 0,2 0,3 1,3 0,4 0,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 469,1 0 0,3 0,5 0,1 0 0,1 0 0,2 5,7 5,7 4,3 5,7 16,9 23,5 45 48,1 67,1 102 98,4 40 5,4
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 287 0 0,1 0,3 5 8,8 12 15,8 26,7 20,9 26,8 38,5 39,8 25,1 17,7 17,9 19 4,5 4,4 3,7 0,1 0
VI. Nemoci nervové soustavy 22,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,9 0 0 0 0 2,6 2 5,5 5 3 1,5 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 309,5 0 0,1 0,3 5 8,8 12 15,8 26,7 20,9 29,7 38,5 39,8 25,1 17,7 20,5 20,9 10 9,4 6,8 1,6 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,4 0,2 0,7 0,7 1,1 0,5 0,2 0,2 0 0,1 0
II. Novotvary 21,2 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,2 0,4 0,2 0,8 1,4 2,6 3,3 3,1 2,4 4,5 1,4 0,5 0,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1,5 0 0 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 14,5 0 0,2 0 0 0,1 0,3 0,2 0,7 2,2 1,3 0,2 1,7 2,9 1,2 1,4 0,6 0,3 0,6 0,2 0,1 0,1
VI. Nemoci nervové soustavy 39,8 0 1 0,2 0,9 0,3 1,1 0,9 0,7 1,4 2 2,5 2,3 4,2 6,1 6,6 4,6 2,2 2 0,7 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 9,9 0 0,6 8,2 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 1 1,1 2,2 4,3 5,3 4,2 4,9 4,2 2,3 0,9 0,1
X. Nemoci dýchací soustavy 13,2 0 0,9 1 0,1 0,4 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 2,3 1,8 1,9 1,1 1 1,4 0,3 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 73,1 0 0 0,2 0,4 0,8 0,3 0,4 0,5 0,8 3 4,4 5,5 7,3 9,2 10 10,2 8,5 8,2 2,9 0,5 0,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,4 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 4,1 0 0,5 0,3 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,6 0,1 0,3 0,8 0,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 20,3 0 0,1 0,1 0 0,5 0,3 0,2 0,6 0,7 0,9 0,8 1,2 1,5 2,2 1,6 2,6 2,7 1,9 1,8 0,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 43,5 0 0 0 0 0 0 0,2 0,9 0,9 0,3 0,6 1,4 3,5 5,8 9,7 9,3 5,4 4,2 1,5 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 278,4 0 3,5 10,4 2,8 2,3 2,1 2 3,6 6,9 8,6 10,4 14,5 24,4 34,4 41,3 37,8 28,3 27,6 13,7 3,4 0,6
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 70,3 1,2 3,6 2,3 0,9 1 1,1 1,2 1,5 1,7 2 1,8 1,8 3,9 5,8 6,3 8,8 7,3 8,8 4,8 4,3 0,3
péče celkem II. Novotvary 213,7 0,3 1 0,6 0,6 1,1 1,2 1,4 1,5 3,6 6,8 8,4 10,7 16,8 27 37,5 32,5 24,5 22,8 12 2,6 0,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 17,4 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 1,5 0,2 1,2 0,8 1,2 2,8 1,9 2,2 2,4 1,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 75,9 0,5 2,1 1,7 1,2 1,1 1 0,7 0,6 1,2 1,6 1,7 2,4 4,7 6,3 8,8 9,3 9,1 10,5 8,4 2,7 0,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 417,7 0 0,7 1,1 6,4 12,4 17,8 21,8 33,4 31,1 37,9 45,8 50,7 36,9 24,1 24,4 27,5 11,8 15,5 11,7 6,5 0,2
VI. Nemoci nervové soustavy 141,8 0,4 1,6 2,1 2,8 2,1 2 1,8 1,6 4,8 7,3 4,4 4,5 8,1 12,8 19 14,7 20,3 16,6 11 3,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 17,8 0,1 0,7 8,5 1,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,7 0,8 1,3 0,8 0,7 0,5 0,2 0,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 9,8 0,2 0,4 0,5 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,5 0,7 0,6 0,7 0,7 1 1 0,8 1 0,5 0,2 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 521,5 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,6 0,9 1,5 3,1 7,3 8 10,9 22,1 40 66,8 64,1 81,3 97,2 76,3 36,3 3,7
X. Nemoci dýchací soustavy 158,9 2,9 8,7 5,3 1,5 2,1 2,2 1,4 1,7 2,1 2,3 2,3 3,8 8,1 16,5 18,5 18,5 17,6 18,3 16,3 7,5 1,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 175,2 0,4 1,1 1,6 2 3 4,2 3,8 5,1 7,1 7,9 7,9 11,7 12,4 18,7 20,9 17,4 15 17,8 12,7 4 0,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 40,3 0,3 0,4 1 1,1 1,2 1 1,4 0,6 1 1,4 1,3 1,8 3,8 2 4,6 5,2 3 3,6 5 0,6 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 249,9 0 0,7 1 1,8 3,7 2,2 2,9 3,5 5,9 10,2 11,9 16,2 21,8 29 36,4 35,7 26,9 22,1 12,3 5,4 0,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 128,5 0,8 1,4 0,6 0,8 1,9 2,3 2,6 3,7 4,7 5,7 5,6 6,2 6,9 11,9 16,1 14,6 12,3 14,2 11,6 4 0,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 92,8 0 0 0 0 2,9 12 27 30,2 17 3,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 31,6 31,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 10,6 3,4 1,7 1,5 0,8 0,6 0,3 0,2 0,8 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 70 1,3 2,2 1,3 1,5 1,7 0,7 0,6 0,7 1,2 2,6 1,3 2,2 2,4 4,1 6,8 7,6 6,3 9,8 12,2 3,3 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 347,1 0,8 3,7 3,3 3,3 5,6 5,1 5,4 5,5 11,5 11,5 7,8 12,6 14,2 18,5 29,2 28,6 37,9 57,2 61,6 20,1 3,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 335 55 1 0,5 2,2 1,6 3,7 7 11,4 11,4 9,1 9 14 23,1 32,4 47,1 41,6 30,4 22,8 10,2 1,6 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 125,8 99,4 31,2 33,3 28,7 43,2 57,9 80,7 103,6 108,5 118,6 120 151,1 188 251,9 346 330,4 307,1 340,4 268,9 104,9 11,9
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,4 21,7 16,3 7,6 3,6 4 3,4 3,4 3,9 3,1 3,4 3,1 4,7 9,1 12,3 13,5 28,9 36,9 60,8 59,8 150,1 71,2
II. Novotvary 30,3 5,4 4,5 1,6 2,4 4 3,7 4 4,2 7,8 14,5 22,4 27,3 39,3 51,6 77,8 94,5 106,8 106 103,1 77 35,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,9 1,8 0,5 0,7 0 0,8 0,3 0,9 0,3 0,2 0,5 4,2 0,6 2,6 2 3,2 10 10,4 16,3 25,5 42,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,9 9 9,5 4,9 3,6 4 3,1 2 1,7 2,7 3,4 4,5 6,7 11,1 12,1 17,7 26,7 39,3 53,4 76,4 77 142,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 16,6 0 1,4 2,6 5,5 14,3 17,1 16,6 16,8 17,7 22,2 19,9 25 24,5 12,1 10,6 14,8 27,7 23,7 40,7 80,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 9,9 7,2 3,2 6,3 7,5 7,5 2,8 2,6 2,2 4 5,2 5,3 5,2 10,3 13,9 18,8 20,8 39,8 42,3 29,3 30,8 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,4 1,8 0,5 1 0,4 0,8 0,3 0,6 0,3 0,4 0,9 1,1 1,2 2 2 3,4 3 3,5 3,7 2,5 3,8 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,8 3,6 1,8 1,6 0,8 0,4 0,9 0,3 0,8 1,1 1,6 1,7 2 2 2,5 2,6 3 5,8 3,7 2,5 3,8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 63,7 1,8 0,5 0,7 1,6 2,4 1,9 2,6 4,2 6,3 14,7 15,4 27,9 45,6 72,8 126,9 171,3 306 460,5 553,8 869,9 711,7
X. Nemoci dýchací soustavy 24,1 52,5 33,9 12,5 4,8 7,1 6,8 4 4,8 4,5 5,2 6,2 10,5 16,8 33,7 40,5 58,2 86 113,5 163 230,9 391,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 30,1 7,2 5 5,3 7,9 11,9 13 10,9 14,3 15,7 17,9 21,8 32,3 32,2 46,1 53,4 63 79,7 116,4 132,4 146,3 106,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,7 5,4 1,8 3,3 4,4 4,8 2,8 4 1,7 2,2 3,2 2,2 4,9 7,1 5 9,8 12,2 14,4 11,9 50,9 7,7 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23,9 0 3,2 3 5,5 11,5 6,2 7,2 7,8 11,2 15 17,1 26,2 33,1 38,3 52,4 68,2 68,1 57,1 71,3 61,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,2 14,5 6,3 2 3,2 7,5 7,1 7,5 10,3 9,9 12,9 15,7 17,7 19,1 30 39,1 47,8 63,5 80,8 109,5 146,3 106,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,8 0 0 0 0 11,5 37,2 77,5 84,5 38,1 7,7 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,7 571,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 61,5 6,8 4,3 3,2 2,4 0,9 0,6 2,2 0,4 0,5 0,3 0,6 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 3,8 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10 23,5 7,2 3,3 5,9 6,7 2,2 1,4 2 2,5 5,9 3,4 5,2 6,6 9,6 15,3 21,9 30,6 45,2 103,1 69,3 71,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 35 14,5 16,3 10,6 13,1 20,6 14,9 14,9 13,4 16,4 14,5 18,8 29,6 30,2 34,5 48,9 65,6 104,5 169,8 278,8 265,6 320,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 52,2 995,5 4,5 1,6 8,7 6,3 11,5 19,5 29,4 23,5 20 23,5 36,6 54,5 65,2 98,6 119 142 128,3 106,9 42,3 71,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 375,3 1 799,1 123,4 72,5 82,4 127,8 135,8 180,5 204,4 168,2 169,2 187 264,8 347 444 632,9 829,4 1 164,4 1 493,5 1 910,9 2 309,5 2 064,1
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0,8 0 0 0,5 0,3 1,9 4 3 1,3 11,5 35,6
nemocných (LDN) II. Novotvary 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 1,5 4,6 9,8 13 14,5 20,8 30,4 30,6 3,8 106,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0 0 0,6 0 5,1 26,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,3 2,6 3,8 5,3 7 11,5 22,2 29,3 26,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 0,9 1 2,6 14,5 13,3 54,1 58,6 161,7 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0,3 3,6 0,2 0 1,2 0,9 3 7,1 9,3 32,9 28,9 62,4 57,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0 0 11,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 25,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,9 4,2 0,6 10,8 17,4 35,7 50,8 135,1 228,4 388,3 492,7 569,4
X. Nemoci dýchací soustavy 2,3 0 1,4 1,6 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,3 4,8 1,8 3,4 3,3 9,2 14,8 28 46,2 71,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,7 3,1 1 1,9 1,5 6,4 15,6 28 3,8 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,6 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 1,4 0,3 4 0 2,4 7 2,9 14,1 12,7 15,4 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,2 1,4 4,2 4,9 8 11,8 17,5 26,3 37,5 46 49,6 127 71,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,3 0,3 0,6 0 3,4 6,3 8,1 23,7 31,8 3,8 35,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,9 0 0,5 1,6 4,1 4,6 25,2 42 42,3 71,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 24,3 0 0 0 0 0 0 0 0 7,8 9,3 0,6 3,5 6 6,5 24,1 30,8 98,1 241 482,5 492,7 960,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,1 1,8 0,3 0,7 1,7 9,6 5,1 19,2 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 85,1 0 1,4 1,6 0,4 0 0,3 0 0,6 12,8 12,9 12 16,6 48,2 59,2 119 178,3 387,4 756,4 1 252,7 1 539,6 1 921,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 52,1 0 0,5 1 19,8 34,9 37,2 45,3 74,7 46,9 60,8 107,8 115,7 71,6 44,6 47,3 70,4 26 32,6 47,1 3,8 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,6 0 0 0 0 6,9 7,4 31,8 37,1 38,2 57,7 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 56,1 0 0,5 1 19,8 34,9 37,2 45,3 74,7 46,9 67,3 107,8 115,7 71,6 44,6 54,2 77,5 57,7 69,7 86,6 61,6 0
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,7 0,2 1,1 0,6 2 1,8 2,9 1,9 1,2 1,5 0 3,8 0
II. Novotvary 3,8 0 0 0,3 0 0,4 0 0 0 0,4 0,9 0,6 2,3 4 6,5 8,7 11,5 13,9 33,4 17,8 19,2 71,2
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,3 0 0 0,7 1,2 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,7 2,2 2,5 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,6 0 0,9 0 0 0,4 0,9 0,6 2 4,9 2,9 0,6 4,9 8,3 3 3,7 2,2 1,7 4,4 2,5 3,8 35,6
VI. Nemoci nervové soustavy 7,2 0 4,5 0,7 3,6 1,2 3,4 2,6 2 3,1 4,5 7 6,7 12 15,4 17,5 17,1 12,7 14,8 8,9 0 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 0 2,7 27 4,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,9 2,8 3,2 6,3 10,8 14 15,6 28,3 31,1 29,3 34,6 35,6
X. Nemoci dýchací soustavy 2,4 0 4,1 3,3 0,4 1,6 0 0 0 0,2 0 0,3 0,6 1,4 5,8 4,8 7 6,4 7,4 17,8 11,5 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,7 1,3 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 13,3 0 0 0,7 1,6 3,2 0,9 1,1 1,4 1,8 6,8 12,3 16 20,8 23,2 26,4 37,8 49,1 60,8 36,9 19,2 71,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 6,4 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0,5 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,7 0 2,3 1 0 0 0 0,3 0 0,2 0 0,3 0,3 0,3 0,3 1,1 2,2 0,6 2,2 10,2 15,4 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3,7 0 0,5 0,3 0 2 0,9 0,6 1,7 1,6 2 2,2 3,5 4,3 5,5 4,2 9,6 15,6 14,1 22,9 15,4 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 7,9 0 0 0 0 0 0 0,6 2,5 2 0,7 1,7 4,1 10 14,6 25,7 34,5 31,2 31,1 19,1 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 50,5 0 15,8 34,3 11,1 9,1 6,5 5,7 10,1 15,5 19,5 29,1 42,1 69,6 86,6 109,2 140,2 163,4 204,7 174,4 130,9 213,5
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 12,8 21,7 16,3 7,6 3,6 4 3,4 3,4 4,2 3,8 4,5 5 5,2 11,1 14,6 16,7 32,6 42,1 65,3 61,1 165,5 106,8
péče celkem II. Novotvary 38,8 5,4 4,5 2 2,4 4,4 3,7 4 4,2 8,1 15,4 23,5 31,1 47,9 68 99,2 120,5 141,4 169,1 152,8 100,1 213,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3,2 1,8 0,5 0,7 0 0,8 0,3 0,9 0,3 0,2 0,5 4,2 0,6 3,4 2 3,2 10,4 11 16,3 30,6 69,3 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,8 9 9,5 5,6 4,8 4,4 3,1 2 1,7 2,7 3,6 4,8 7 13,4 15,9 23,3 34,5 52,5 77,9 106,9 103,9 142,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 75,8 0 3,2 3,6 25,3 49,2 55,2 62,6 93,4 69,8 85,9 128,2 147,4 105,2 60,7 64,5 102 68,1 114,9 148,9 250,2 71,2
VI. Nemoci nervové soustavy 25,7 7,2 7,2 6,9 11,1 8,3 6,2 5,2 4,5 10,8 16,6 12,3 13,1 23,1 32,2 50,2 54,5 117,2 123,1 140 146,3 0
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,2 1,8 3,2 28 4,8 0,8 0,3 0,6 0,3 0,4 0,9 1,1 1,2 2 2 3,4 3 4 3,7 2,5 15,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,8 3,6 1,8 1,6 0,8 0,4 0,9 0,3 0,8 1,1 1,6 1,7 2 2 2,5 2,6 3 5,8 3,7 2,5 3,8 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 94,6 1,8 0,5 0,7 1,6 2,4 1,9 2,6 4,2 7 16,6 22,4 31,7 63 100,7 176,7 237,7 469,3 720,8 971,4 1 397,2 1 316,7
X. Nemoci dýchací soustavy 28,8 52,5 39,3 17,5 5,9 8,3 6,8 4 4,8 4,7 5,2 6,4 11 23,1 41,6 48,9 68,6 101,6 135,7 207,5 288,7 462,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 31,8 7,2 5 5,3 7,9 11,9 13 10,9 14,3 15,9 17,9 22,1 34 35,4 47,1 55,3 64,5 86,6 132 161,7 154 106,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,3 5,4 1,8 3,3 4,4 4,8 3,1 4 1,7 2,2 3,2 3,6 5,2 10,8 5 12,2 19,3 17,3 26,7 63,7 23,1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 45,3 0 3,2 3,3 7,1 14,7 6,8 8,3 9,8 13,2 23,1 33,3 47,1 62,2 73 96,3 132,4 155,3 163,9 156,6 207,9 106,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 23,3 14,5 6,3 2 3,2 7,5 7,1 7,5 10,3 10,5 12,9 15,7 18 19,7 30 42,6 54,1 71 105,3 147,7 154 142,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,8 0 0 0 0 11,5 37,2 77,5 84,5 38,1 7,7 0,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5,7 571,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,9 61,5 7,7 4,9 3,2 2,4 0,9 0,6 2,2 0,4 0,5 0,3 0,6 0,3 0,5 0,3 0 0 0 0 3,8 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 12,7 23,5 9,9 4,3 5,9 6,7 2,2 1,7 2 2,7 5,9 3,6 6,4 6,8 10,3 18 28,2 36,4 72,7 155,3 127 142,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 63 14,5 16,7 10,9 13,1 22,2 15,8 15,5 15,4 25,8 26,1 21,8 36,6 40,5 46,6 77,2 106 218,8 424,2 784,2 773,7 1 281,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 60,8 995,5 4,5 1,6 8,7 6,3 11,5 20,1 31,9 25,6 20,6 25,2 40,7 65,9 81,6 124,6 154,2 175,5 169,1 129,9 61,6 71,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 567,1 1 799,1 141 109,8 113,7 171,4 179,5 231,6 289,7 243,3 268,9 335,9 439,2 536 634,4 915,1 1 225,1 1 772,9 2 524,3 3 423,3 4 037,7 4 234,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)