8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 255,6 24,6 46,1 34 26,2 31,5 20,6 25 25,6 31,8 38,4 35 45,7 57,4 92,1 130 156,8 140,7 135,1 110,6 42,3 6,1
II. Novotvary 2 805,3 6,6 15,4 16,3 12,2 13,3 14,5 21,6 31,4 56,7 103,5 132,2 171,1 212 360,2 473,9 470 330,6 205,1 121,6 33,6 3,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 295,7 1,8 4,6 5,2 3,1 3,5 2 2,4 2,5 3,3 6,1 6,1 8,1 11,9 19,8 29,4 40,1 43,9 45,7 39,2 14,8 2,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 158,5 12,8 35,1 21,4 17,9 15,8 11,3 13,7 15,7 19,1 26,7 35,3 44,3 54,1 84,7 125,1 143 141,6 137,9 131,8 59,9 11,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 194,9 0,9 6,7 24,9 40,6 68,9 62,2 70 75,3 85,8 98,6 81,5 84,7 74,2 63,8 69,5 55,7 69,1 66,7 65,2 27,9 2,9
VI. Nemoci nervové soustavy 970,7 13,5 17,9 21,9 22,2 22,2 14 20,8 21,9 31 41,6 46,2 55,5 65,1 85,7 102,1 112,9 107,5 88,6 60,1 18,5 1,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 170,3 2,2 5,4 7,3 3,5 2,9 2,6 2,3 2,7 3,8 5,5 6,2 7,5 11,4 16,5 23,2 23,6 19,7 13,1 8,4 2,7 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 190,5 3,3 9,5 7,9 5,5 3,9 3,5 4,3 5,2 9,1 12 10,8 12,5 13,8 17,7 20,4 19,3 13,5 10,6 6 1,4 0,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 754,7 3,1 2,8 4,9 7,4 11,2 11 18,3 35,8 49,6 82,2 113,8 192,8 260,2 475,8 754,1 920,5 890,5 847,8 717,5 305,9 49,6
X. Nemoci dýchací soustavy 2 783,4 92 149,2 70,1 32,5 37,1 29,8 32,3 34,8 45,1 58,1 53,7 69,1 110,5 211,5 317,5 368,3 324,1 317,4 280,7 128,9 20,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 2 962,7 14,9 23,5 40,4 51,7 61,8 54,4 71,3 86,6 118,5 155 150,9 177,3 198,7 278,4 340,4 341,3 274,2 247,3 190,9 73,4 11,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 594,8 6,3 10,3 7,9 8,8 16,8 15,6 18,1 17,2 23 25,9 25,2 35,1 39,1 58,8 72 63,6 53,7 46,9 33,4 14,4 2,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 538,9 1,3 6,5 10,5 25 36,8 22,6 31,9 43,2 73,7 115 124,4 172,5 204,7 266,8 349 375,6 296,3 212,8 129,2 36,1 5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 156,1 19,5 22,6 18,7 17,3 34,6 37,1 52,9 59,7 70,5 98,9 101 102,4 107,4 168,6 237,4 260,9 242,7 215,1 190 83,9 14,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 696,5 0 0 0 0,4 48,3 213,2 504,7 556,6 298,8 69,8 4,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 447,2 447,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 142,1 45,3 25,5 24,6 11,4 6,7 2,8 2,5 2,3 2,9 3,2 2,7 2,2 2,3 2,4 1,7 1,3 0,6 0,4 0,1 0,2 0,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 003,2 23,2 32,6 22,1 35 36,1 13,1 13,8 16,4 21,4 26,4 27,9 33,6 44,1 66,2 99,1 118,6 115,1 110 102,6 39 6,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 760,3 13,8 47,1 50,8 64,8 72,1 70,6 82,1 83,8 99,4 128,4 121,4 147 167 240,4 306,1 375,6 413,6 501,2 501,8 232 41,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 033,8 1 157,9 15,2 17,6 16,7 34 81,9 171,3 232,8 211,2 171,1 136,6 196,5 257,2 385,8 505,1 557,7 416,6 264 150,6 48,2 5,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 36 915,4 1 890,2 476 406,2 402,2 557,5 682,8 1 158,9 1 349,5 1 254,6 1 266,5 1 215,1 1 558,0 1 891,1 2 895,4 3 956,0 4 404,8 3 894,2 3 465,6 2 839,5 1 163,1 188,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 111,9 0 0 0 0 0,6 2,1 5 4,5 5,1 3,7 7,9 10,3 8,2 6,9 7,6 9,7 10,4 10,9 14,2 4,6 0,1
nemocných (LDN) II. Novotvary 247,4 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 2,2 1,5 6,5 14,4 25 34,3 43,5 35 36,3 33,6 13,1 1,4
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 20,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0,6 2,3 1,3 3,3 6,2 2,6 3,6 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 227,3 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,4 0,8 1,9 4,3 7,6 18 30 29,5 35,4 39,9 35,2 21,3 1,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 231,5 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,6 0,8 1,7 8 3,1 5,5 12,2 14,6 18,9 37,8 45,5 53,7 23,8 4,7
VI. Nemoci nervové soustavy 329,6 0 0 0 0 5,6 0,4 1,9 1,7 2,6 5,9 5,3 11 13,6 30,1 36,6 38,4 54,6 55,6 51,2 14,6 0,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 4,8 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,3 1,3 2,7 0,2 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,7 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,3 0,5 0,6 0,5 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 1 642,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 3,2 10,2 13,8 42,4 90,7 132,1 176,3 260,4 331,8 352,8 199,2 29
X. Nemoci dýchací soustavy 561,6 0 27,3 28 7,3 0,3 0,6 0,8 0,3 2,8 3,9 10,4 13,3 26,2 53,5 87,8 81,4 60,3 66,7 56,9 28,9 4,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 142,9 0 0 0 0 0 0 0 0 1,4 2,2 2,3 3,3 6,1 10,7 12,9 13,4 20,9 20,9 36,5 11,6 0,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 68,7 0 0,6 0,2 0 0 0 0 0,6 1,1 1,2 1,8 2,4 3,8 5,7 7,5 7,8 7,7 11,2 10,6 5,2 1,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 497,7 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1,1 1,2 4,2 4,2 12,3 21,5 33,8 54,7 78,5 89,4 87,3 74,7 30,7 3,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 147,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,7 0,6 0,6 3,1 5,6 14,9 15,7 20,5 33,2 38,2 10,9 2,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,3 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 186,5 0 0 0 0,3 0 0,1 0,1 0,8 0,8 1,1 1,3 3,1 2,1 8,1 12,7 24 24,8 43,6 39,4 21,9 2,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 918,1 0 0 0 0 0 1,4 1,1 3,6 3,7 6,9 9,4 14,2 18,7 36,5 54,6 87,8 120,2 187,5 238,4 107,8 26,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 267,8 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,2 1,5 1,9 2,5 5,1 10 21,3 29,3 37 32,7 50,3 52,2 20,1 3,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 5 610,0 0 28 28,2 7,7 6,7 5,4 10 15,2 22,1 39,6 67,5 103,3 184 359,2 532,2 663,9 814,1 1 028,7 1 093,4 517,4 83,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,7 0 0,4 0,3 0 0,1
II. Novotvary 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0,2 0 0,4 0,6 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,3 0,2 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0 0 0,8 0,5 0,3 0,5 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 891,8 0 1,6 56 189,6 289 493,1 636,2 740,4 737,9 701,8 692,6 711,5 739,3 567,6 415,5 297,8 234,3 173,1 148,8 55,4 10,5
VI. Nemoci nervové soustavy 525,9 0 0 0 0 0 0 0 0,7 1,9 2 5,7 9,9 22,2 34,5 44,2 77 89,2 115,6 96,4 24,3 2,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24,7 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,1 0,2 0,8 0,3 0,2 2,3 2,8 3,3 4,2 6,3 3,3 0,4
X. Nemoci dýchací soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 0,6 0 0,1 0,3 0,2 0,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,3 0,8 0,1 0,1 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 0,6 1 1,8 1,6 2,1 5,3 3,3 4,9 3,4 1,4 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,8 0 0 0,5 0,3 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,1 0,5 0,9 0,3 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,6 0,4 0 0,3 0,5 0,5 0 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,6 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 487,7 0 1,6 56 189,7 289 493,1 636,2 741,6 740 704,8 699,5 723,3 763,6 605,9 466 386 332,4 301 258,2 85,8 14
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 34,6 0 0 0,4 0 0,3 0,5 1,7 1,9 2,6 2 2,2 4 2,2 5,2 3 2,9 2,6 1,2 1,3 0,4 0,1
II. Novotvary 250,7 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,2 3,2 2 3,8 7 12,5 23,6 36,4 42 42,2 38 28,8 7,7 2,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,3 0 0,2 0,5 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0,3 0,1 0 0 0,3 0,2 0,2 0,3 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 48,3 0 0,2 6,8 22,9 6,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 1,3 0,7 1,4 1,4 2,3 2,3 1,8 0,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 50,5 0 0,2 0,4 0,3 0,2 1,5 2,2 1,9 3,6 3,4 4,4 4,2 6,7 3,1 5,7 3,9 1,3 2,9 3,1 1,4 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 292,4 0 5,5 4,5 5,1 3,8 8,3 7,2 9,1 17,2 17,5 18,4 20,5 23,9 29,6 33 31,1 22,7 23,1 6,3 5 0,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 22,4 0 2,5 17,2 2,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,5 0 0,2 0,2 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 298,8 0 0 0 0 0,2 0,6 0,9 1,2 3,2 5,9 9,4 14,3 25,9 39 45,4 49,3 41,3 25,1 23,3 11,5 2,3
X. Nemoci dýchací soustavy 321,6 0,3 54,7 94,9 46,9 8,5 1,8 0,1 0,6 0,8 1,2 1,7 3,2 6,6 10,5 18,7 25 15,7 15,2 10,6 3,5 1
XI. Nemoci trávicí soustavy 8,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,2 0,2 1,7 0,7 0,8 2,1 0,6 0,6 0,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,3 0 0,6 1 1,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0,4 0,4 0 0,1 0,6 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 598,4 0 0,6 1,1 1,6 2,2 2,8 5,8 8,9 14,2 25,9 32,5 47,2 60,1 73,5 89,7 96,1 74,6 40,7 17 3,2 0,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,6 2,2 1 1,3 2,4 0,6 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 4,2 0,1 1,5 1,6 0,4 0,1 0,1 0 0,2 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 45,7 0 2,3 1 0,5 0,1 0,1 0,1 0,2 0,6 1 1,2 1,2 2,7 3,7 4 7,6 4,9 4,7 6 3,3 0,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 155,9 0 0 0,2 0,3 0,7 1,8 3,6 2,9 3,7 8,4 6,5 8,4 10,5 12,7 15,1 18,7 19,3 21,3 16,5 5,2 0,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 501 0 0,1 0,2 0,1 0,7 3,1 6 16,6 21 17,9 12,5 21,6 34,3 57,7 92,7 93,3 74,7 35,9 11,5 1,2 0,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 2 649,6 0,4 68,5 130,1 82,1 23,3 20,9 28,1 43,7 70,5 85,7 93,1 132,8 186,2 262,2 346 375,2 303,9 212,6 130,6 44,9 8,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 403,7 24,6 46,1 34,4 26,2 32,5 23,2 31,7 32 39,5 44,1 45,2 60,1 67,7 104,2 140,7 170,1 153,7 147,6 126,4 47,4 6,4
péče celkem II. Novotvary 3 305,2 6,6 15,4 16,3 12,3 13,3 14,7 22 32,1 59,9 107,7 137,5 184,6 239 409,4 544,6 555,7 407,8 279,8 184,6 54,4 7,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 319,8 1,8 4,7 5,7 3,2 3,5 2 2,4 2,5 3,4 6,1 6,1 8,4 12,7 20,4 31,7 42,2 47,7 52,4 42,1 18,4 2,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 436,6 12,8 35,3 28,2 40,8 21,9 11,4 13,7 17 19,6 27,6 37,3 48,8 62 104,2 155,8 174 179,1 180,5 169,5 83,4 13,8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 368,8 0,9 8,4 81,2 230,5 358,1 557,1 708,5 818,1 828,2 805,4 786,5 803,5 825,7 646,8 505,3 376,2 342,4 288,2 270,8 108,5 18,4
VI. Nemoci nervové soustavy 2 118,6 13,5 23,4 26,3 27,4 31,6 22,7 29,8 33,4 52,8 67 75,5 96,8 124,8 180 215,8 259,4 274 282,9 213,9 62,3 5,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 197,5 2,2 7,9 24,5 5,8 2,9 2,6 2,3 2,8 3,8 5,5 6,3 7,8 11,4 16,5 23,3 23,7 20,1 14,4 11 2,9 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 193,8 3,3 9,8 8,1 5,5 3,9 3,5 4,3 5,2 9,1 12 10,8 12,5 14 17,8 20,6 19,8 14 11,2 6,5 1,4 0,3
IX. Nemoci oběhové soustavy 7 720,9 3,1 2,8 4,9 7,4 11,4 11,6 19,3 37,5 53,5 91,4 133,5 221,7 328,8 605,8 933,9 1 148,9 1 195,4 1 208,9 1 099,9 519,9 81,4
X. Nemoci dýchací soustavy 3 668,7 92,3 231,2 193 86,7 45,9 32,2 33,2 35,7 48,7 63,2 65,7 85,6 143,3 276 424,2 475,4 400,1 399,4 348,5 161,5 26,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 115,3 14,9 23,5 40,4 51,7 61,8 54,4 71,3 86,6 119,9 157,6 153,8 180,8 205 290,9 354,2 355,8 298,1 268,9 228 85,2 12,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 669,3 6,3 11,5 9,1 10,2 17,2 15,6 18,1 17,8 24,1 27,1 27 37,6 43,1 64,5 79,9 71,7 61,4 58,2 44,6 20,1 4,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 3 661,2 1,3 7,1 11,6 26,6 39 25,7 38 53,2 89,2 145,8 161,7 232,9 288 375,7 495,4 555,5 463,7 345,6 224,3 71,4 9,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 313,9 19,5 22,6 18,8 17,3 34,7 37,2 52,9 59,8 70,6 99,7 101,8 103 110,7 174,6 253,7 278,8 264,2 250,1 230,9 95,4 17,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 696,6 0 0 0 0,4 48,3 213,2 504,8 556,6 298,8 69,8 4,3 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 447,2 447,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 147 45,4 27 26,2 11,8 6,8 2,8 2,5 2,5 2,9 3,2 2,7 2,3 2,4 2,8 1,7 1,8 0,6 0,4 0,1 0,2 0,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 238,4 23,2 34,8 23,1 35,8 36,2 13,3 14 17,4 22,8 28,5 30,4 37,9 48,8 78 115,9 150,7 144,9 158,8 148,9 64,5 10,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 837,1 13,8 47,1 50,9 65,1 72,8 73,8 86,8 90,3 106,9 143,7 137,4 169,5 196,3 290,2 376,2 482,2 553,4 710,5 757,2 344,9 68,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 803,2 1 157,9 15,2 17,7 17 34,9 85,3 177,6 249,6 233,7 191,1 151,6 223,3 301,5 464,8 627,1 688 524 350,1 214,3 69,4 9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 53 662,7 1 890,6 574 620,5 681,8 876,6 1 202,2 1 833,1 2 149,9 2 087,2 2 096,7 2 075,2 2 517,3 3 024,9 4 122,7 5 300,2 5 829,8 5 344,6 5 007,8 4 321,6 1 811,2 294,6
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,9 21,7 10,4 5,8 5,1 6,9 3,8 3,7 3,5 3,8 4,2 4,8 6,6 9,2 13,1 18,9 28,5 40,3 59,3 78,9 85,7 71,8
II. Novotvary 26,5 5,9 3,5 2,8 2,4 2,9 2,7 3,2 4,3 6,8 11,2 18,2 24,5 34 51,1 68,9 85,3 94,7 90 86,7 67,9 39,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,8 1,6 1 0,9 0,6 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 0,7 0,8 1,2 1,9 2,8 4,3 7,3 12,6 20,1 27,9 30 28,5
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,9 11,3 7,9 3,6 3,5 3,4 2,1 2 2,2 2,3 2,9 4,9 6,4 8,7 12 18,2 26 40,6 60,5 94 121,2 133,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,3 0,8 1,5 4,2 7,9 15 11,5 10,3 10,4 10,3 10,7 11,2 12,1 11,9 9 10,1 10,1 19,8 29,3 46,5 56,5 34,1
VI. Nemoci nervové soustavy 9,2 11,9 4 3,7 4,3 4,8 2,6 3 3 3,7 4,5 6,4 8 10,4 12,2 14,8 20,5 30,8 38,9 42,8 37,5 21,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,6 2 1,2 1,2 0,7 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,1 1,8 2,3 3,4 4,3 5,6 5,7 6 5,4 1,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,8 3 2,1 1,3 1,1 0,9 0,6 0,6 0,7 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,5 3 3,5 3,9 4,7 4,3 2,7 3,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 54,3 2,7 0,6 0,8 1,5 2,4 2 2,7 4,9 6 8,9 15,7 27,7 41,7 67,5 109,7 167,1 255 372 511,6 618,9 580,9
X. Nemoci dýchací soustavy 26,3 81,1 33,6 11,9 6,3 8,1 5,5 4,7 4,8 5,4 6,3 7,4 9,9 17,7 30 46,2 66,9 92,8 139,3 200,2 260,7 243,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 28 13,1 5,3 6,9 10,1 13,4 10,1 10,5 11,9 14,2 16,8 20,8 25,4 31,8 39,5 49,5 62 78,5 108,5 136,1 148,6 135,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,6 5,5 2,3 1,3 1,7 3,7 2,9 2,7 2,4 2,8 2,8 3,5 5 6,3 8,3 10,5 11,5 15,4 20,6 23,8 29,2 33,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 24 1,2 1,5 1,8 4,9 8 4,2 4,7 5,9 8,9 12,4 17,1 24,7 32,8 37,8 50,7 68,2 84,9 93,4 92,2 73,1 58
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20,4 17,2 5,1 3,2 3,4 7,5 6,9 7,8 8,2 8,5 10,7 13,9 14,7 17,2 23,9 34,5 47,4 69,5 94,4 135,5 169,8 173,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16 0 0 0 0,1 10,5 39,5 74,1 76,6 35,9 7,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,2 394,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 40 5,7 4,2 2,2 1,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 10,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 9,5 20,4 7,3 3,7 6,8 7,8 2,4 2 2,3 2,6 2,9 3,8 4,8 7,1 9,4 14,4 21,5 33 48,3 73,1 78,9 81
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 35,5 12,2 10,6 8,6 12,7 15,7 13,1 12 11,5 11,9 13,9 16,7 21,1 26,8 34,1 44,5 68,2 118,4 219,9 357,8 469,3 484,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 47,5 1 021,3 3,4 3 3,3 7,4 15,2 25,1 32 25,4 18,5 18,8 28,2 41,2 54,7 73,4 101,2 119,3 115,8 107,4 97,5 67,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 348,6 1 667,2 107,1 69 78,6 121,1 126,6 170,1 185,6 150,7 137,1 167,2 223,5 302,9 410,7 575,2 799,5 1 115,3 1 520,6 2 024,6 2 353,1 2 204,6
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,1 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 0,6 0,6 0,4 1,1 1,5 1,3 1 1,1 1,8 3 4,8 10,1 9,4 1,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,9 2,3 3,6 5 7,9 10 15,9 24 26,5 16,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,9 2,7 1,9 7,3 1,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 1,2 2,6 4,4 5,4 10,1 17,5 25,1 43,1 22
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 1,1 0,4 0,9 1,7 2,1 3,4 10,8 20 38,3 48,1 54,5
VI. Nemoci nervové soustavy 3,1 0 0 0 0 1,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,6 0,7 1,6 2,2 4,3 5,3 7 15,6 24,4 36,5 29,5 8,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,9 0,5 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 15,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,4 2 6,8 12,9 19,2 32 74,6 145,6 251,5 403 339,6
X. Nemoci dýchací soustavy 5,3 0 6,1 4,8 1,4 0,1 0,1 0,1 0 0,3 0,4 1,4 1,9 4,2 7,6 12,8 14,8 17,3 29,3 40,6 58,5 55,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,5 1 1,5 1,9 2,4 6 9,2 26 23,4 8,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,6 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 1,1 1,4 2,2 4,9 7,5 10,4 15,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,6 1,8 3,4 4,8 8 14,2 25,6 38,3 53,3 62,1 44
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,5 0,8 2,2 2,9 5,9 14,6 27,3 22,1 34,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,8 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 1,1 1,8 4,4 7,1 19,1 28,1 44,2 27,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 8,7 0 0 0 0 0 0,3 0,2 0,5 0,4 0,7 1,3 2 3 5,2 7,9 15,9 34,4 82,3 170 218 309,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 2,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,7 1,6 3 4,3 6,7 9,4 22,1 37,2 40,6 36,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 53 0 6,3 4,8 1,5 1,5 1 1,5 2,1 2,7 4,3 9,3 14,8 29,5 51 77,4 120,5 233,1 451,4 779,6 1 046,7 974,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0 0,7
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,4 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 1 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 74,5 0 0,4 9,5 37 62,8 91,5 93,4 101,8 88,6 75,9 95,3 102,1 118,4 80,5 60,4 54 67,1 75,9 106,1 112,1 123,2
VI. Nemoci nervové soustavy 5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,8 1,4 3,6 4,9 6,4 14 25,6 50,7 68,7 49,1 26,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,5 1 1,8 4,5 6,7 4,3
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 1,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 1 0,9 2,2 2,4 2,8 0,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,7 0,6 4,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0 2,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 80,2 0 0,4 9,5 37,1 62,8 91,5 93,4 102 88,9 76,3 96,3 103,8 122,3 85,9 67,8 70,1 95,2 132,1 184,1 173,7 164
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0,4 0,7 0,4 0,5 0,8 0,5 0,9 0,8 0,7
II. Novotvary 2,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,2 0,5 1 2 3,3 5,3 7,6 12,1 16,7 20,6 15,5 30
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0 1,2 4,5 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 1 1,6 3,6 5,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,6 1,1 0,4 0,8 0,7 0,4 1,3 2,2 2,9 3,4
VI. Nemoci nervové soustavy 2,8 0 1,2 0,8 1 0,8 1,5 1,1 1,2 2,1 1,9 2,5 2,9 3,8 4,2 4,8 5,7 6,5 10,1 4,5 10,1 7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,6 2,9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 1,3 2 4,2 5,5 6,6 8,9 11,8 11 16,6 23,3 27,4
X. Nemoci dýchací soustavy 3 0,3 12,3 16,1 9,2 1,8 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 1,1 1,5 2,7 4,5 4,5 6,7 7,6 7,1 12,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0,6 0,3 0,4 0,4 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,5 0 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 5,7 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,9 1,2 1,7 2,8 4,5 6,8 9,6 10,4 13 17,4 21,4 17,9 12,1 6,5 5,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,6 1,7 1,2 0,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0,1 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 0,5 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,5 0,6 1,4 1,4 2,1 4,3 6,7 9,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,5 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4 0,9 0,9 1,2 1,7 1,8 2,2 3,4 5,5 9,3 11,8 10,5 1,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,7 0 0 0 0 0,1 0,6 0,9 2,3 2,5 1,9 1,7 3,1 5,5 8,2 13,5 16,9 21,4 15,7 8,2 2,4 1,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 25 0,3 15,4 22,1 16 5,1 3,9 4,1 6 8,5 9,3 12,8 19 29,8 37,2 50,3 68,1 87 93,3 93,1 90,9 104,7
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,3 21,7 10,4 5,8 5,1 7,1 4,3 4,7 4,4 4,7 4,8 6,2 8,6 10,8 14,8 20,5 30,9 44 64,7 90,1 95,9 74,3
péče celkem II. Novotvary 31,2 5,9 3,5 2,8 2,4 2,9 2,7 3,2 4,4 7,2 11,7 18,9 26,5 38,3 58,1 79,2 100,9 116,8 122,8 131,7 110 85,4
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 1,6 1,1 1 0,6 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 0,7 0,8 1,2 2 2,9 4,6 7,7 13,7 23 30 37,2 29,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 13,6 11,3 7,9 4,8 8 4,8 2,1 2 2,3 2,3 3 5,1 7 9,9 14,8 22,6 31,6 51,3 79,2 120,9 168,8 161,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 88,5 0,8 1,9 13,8 45 77,8 103,3 104 112,5 99,5 87,2 108,3 115,3 132,3 91,7 73,5 68,3 98,1 126,5 193,1 219,5 215,2
VI. Nemoci nervové soustavy 20 11,9 5,3 4,5 5,3 6,9 4,2 4,4 4,6 6,3 7,2 10,4 13,9 20 25,5 31,4 47,1 78,5 124,1 152,5 126,1 63,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 2 1,8 4,2 1,1 0,6 0,5 0,3 0,4 0,5 0,6 0,9 1,1 1,8 2,3 3,4 4,3 5,8 6,3 7,8 5,8 1,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1,8 3 2,2 1,4 1,1 0,9 0,7 0,6 0,7 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,5 3 3,6 4 4,9 4,7 2,8 3,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 72,9 2,7 0,6 0,8 1,5 2,5 2,2 2,8 5,2 6,4 9,9 18,4 31,8 52,7 85,9 135,8 208,5 342,4 530,5 784,2 1 051,9 952,3
X. Nemoci dýchací soustavy 34,6 81,4 52 32,8 16,9 10 6 4,9 4,9 5,9 6,8 9 12,3 23 39,1 61,7 86,3 114,6 175,2 248,5 326,7 312,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 29,4 13,1 5,3 6,9 10,1 13,4 10,1 10,5 11,9 14,4 17,1 21,2 25,9 32,8 41,3 51,5 64,6 85,4 118 162,6 172,4 144,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,3 5,5 2,6 1,5 2 3,7 2,9 2,7 2,4 2,9 2,9 3,7 5,4 6,9 9,2 11,6 13 17,6 25,5 31,8 40,6 49,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 34,6 1,2 1,6 2 5,2 8,5 4,8 5,6 7,3 10,7 15,8 22,3 33,4 46,1 53,3 72 100,8 132,8 151,7 159,9 144,4 108,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,9 17,2 5,1 3,2 3,4 7,5 6,9 7,8 8,2 8,5 10,8 14 14,8 17,7 24,8 36,9 50,6 75,7 109,7 164,6 193,1 207,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16 0 0 0 0,1 10,5 39,5 74,1 76,6 35,9 7,6 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,9
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,2 394,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,4 40 6,1 4,5 2,3 1,5 0,5 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 10,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,7 20,4 7,8 3,9 7 7,9 2,5 2,1 2,4 2,7 3,1 4,2 5,4 7,8 11,1 16,9 27,3 41,5 69,7 106,1 130,4 123
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 45,7 12,2 10,6 8,6 12,7 15,8 13,7 12,7 12,4 12,8 15,5 18,9 24,3 31,4 41,2 54,7 87,5 158,5 311,7 539,9 697,8 796,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 54,8 1 021,3 3,4 3 3,3 7,6 15,8 26,1 34,3 28,1 20,7 20,9 32 48,3 65,9 91,2 124,9 150,1 153,6 152,8 140,5 105,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 506,8 1 667,5 129,2 105,4 133,2 190,5 223 269,1 295,7 250,7 226,9 285,6 361,2 484,6 584,8 770,7 1 058,1 1 530,7 2 197,3 3 081,4 3 664,4 3 448,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)