8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 233,5 24,4 48,2 37,4 24,6 33,3 26,6 28,9 30,1 33,2 34,6 38,9 44,7 62,3 95,2 131,5 141,3 129,5 130,8 96,5 36,3 5,2
II. Novotvary 2 898,3 6,9 17,5 16,2 16,6 16,9 17,3 23,9 34,5 64,3 116,8 139,3 175,3 228,3 377,2 509,6 456,1 319 215 112,6 31,6 3,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 277,5 2,6 5,4 5,6 2,8 3,2 2,6 2,9 3,1 3,6 5,1 6,8 8,2 10,5 19,3 30,2 34,5 34,4 43,3 36,4 15,6 1,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 070,2 12,9 32,3 24,8 18,5 17,7 11,8 15,9 17,4 21 30,9 32,4 46,3 63 88,4 123,7 115,3 118,6 120,8 103,8 46,7 8
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 187,8 1 7,3 27,1 60,1 77,4 65,1 72,5 86,4 105,1 100,4 82,2 90,1 78,6 64 64,6 46 44,1 48,2 42,5 23,3 1,8
VI. Nemoci nervové soustavy 918,2 12,2 23,3 22,6 24,7 22,4 16,5 19,6 32,5 32,8 44,8 40,4 47,3 56,7 76,7 101,4 111,2 92,5 81,3 43,6 13,4 2
VII. Nemoci oka a očních adnex 181 1,6 5,9 8,2 4,1 3 2,4 2,9 3,4 4,3 6,1 6,6 8,2 11,4 17,5 24,6 23,1 20,5 15,6 9,5 1,9 0,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 206,3 3,2 9,5 8,4 5,3 4,5 4,5 5 6,7 10,2 12,9 12,3 14,2 15,9 19,7 22,9 20,4 13,6 10,4 5,5 1,3 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 483,4 3,8 2,3 4,9 7,2 11,7 12,6 20,1 30,3 54,5 86,3 116,8 176,6 282,7 501,6 772,3 831,4 788,7 818,4 662,3 262,3 36,5
X. Nemoci dýchací soustavy 2 547,3 81,8 152,6 85,5 32,3 40,7 34,6 32,1 40,2 51,8 55,3 59,8 81 117,7 206,9 301,5 311 278,6 272,7 208,2 89,6 13,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 009,1 14,4 25 43 52,1 63,9 62,6 81,2 89,1 125,6 151,2 158,2 180,8 213,7 279,2 354,9 333,2 279,2 242,6 182,9 66,4 10
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 583,7 6 10,6 9 8,7 16,5 17,3 18,3 18,3 23,6 25,2 26,2 34,7 41,6 57,6 66,6 61,7 49,3 43,3 32 14,9 2,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 447,0 1,6 6,5 13,1 27,2 38,5 25,4 35,3 46,8 82,5 117,8 127,6 175 213,7 279,3 347,4 341,9 267,4 177,4 90,2 29,3 2,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 100,6 19,4 22,7 19,1 16,2 36,3 41,9 54,9 61,9 79,9 99,7 96,5 106,2 118,8 176,9 241,6 247,3 218,2 203,9 162,9 65,8 10,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 727,6 0 0 0 0,3 49 225,7 506,7 566,8 307,1 68,3 3,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 467,4 467,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 156 52,4 26,1 25,6 10,8 8,3 3,5 2,3 3,2 2,8 3,5 2,4 2,5 2,3 2,8 2,4 1,3 0,8 1,8 0 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 928 24,3 33,4 23,9 36 38,3 15,2 17,9 16,6 21,3 26,7 25,5 31,5 42,1 65,4 90,6 103,4 98,4 99,4 80,4 32,9 4,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 293,8 14 54,5 49,3 62,3 72,4 76,2 81,4 87,9 112,2 129,1 120,9 145,3 161,5 223,1 276,6 313,6 333,8 402,3 383 169,5 24,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 914,9 1 161,9 14,8 19,9 18,1 32,9 79,8 174,9 233,2 219,6 167,6 139,3 196,2 258,1 390,9 512 502,2 376,9 247,6 129,2 36,6 3,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 35 631,7 1 911,7 498 443,6 427,9 586,8 741,5 1 196,7 1 408,3 1 355,6 1 282,2 1 235,5 1 564,5 1 979,1 2 941,8 3 974,5 3 995,0 3 463,7 3 174,7 2 381,6 937,5 131,4
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 202,3 0 0,1 0 0 0,5 3,1 5,2 4,5 4,5 12,3 10,2 14,4 7,9 21,7 13,7 18 18,1 29,3 28,3 9,8 0,6
nemocných (LDN) II. Novotvary 384,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,2 4,7 10,7 17,6 43,4 53,9 60,9 55,5 68,9 52,5 12,5 1,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 35,9 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0,6 0 0,1 0,1 0 0,5 1,4 1,1 2,8 4,1 3,9 8,3 7,6 4,3 0,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 360,9 0 0 0 0 0 0 0 1,7 1,4 1,7 1,8 8,5 15,3 28,9 34,6 45,6 49,8 78,7 62,9 27 3,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 324,4 0 0 0 0 0 0 0,4 0,1 0,4 1,2 4,2 7,7 8 15 22,5 31,5 52,8 66,6 71,5 37,6 4,8
VI. Nemoci nervové soustavy 500,6 0 0 0 0 0,3 2,1 2,9 2,7 5,9 8,2 11 16 25,5 41,7 45 62 74,1 97,7 72,1 31,1 2,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 3,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0 0 0 0 1,4 0,1 0,6 0,7 0,7 0 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 7 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,5 0,5 1,5 1,9 1,9 0,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 593,7 0 0 0 0 0 117,3 0,1 1,1 14,2 5,3 20,2 32,2 72 141,4 218,5 265,4 353,9 493,5 555,1 271,1 32,4
X. Nemoci dýchací soustavy 751,3 0,1 27,6 27,7 6,6 1 0,2 0,7 1,6 5,4 5,4 11,7 19,6 37,7 76,5 112,4 99,4 89,1 96,8 83,1 42,9 6,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 277,4 0 0,1 0 0 0 0 0,3 0,6 1,3 3,9 5,7 7,2 14,8 24,1 23,7 27,9 42,1 47,2 50,2 27 1,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 132,6 0 0,6 0,4 0,2 0 0,7 0 0 0,9 1,7 4,4 5,3 11,9 12,5 16,5 11,9 17,2 18,2 22,3 7,5 0,6
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 701,7 0 0 0 0 0,2 0,7 0,6 1,9 4,3 7,8 10,9 19,4 31,4 42,5 81,2 102,2 111,7 134,6 105 41,5 5,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 259,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 1,9 3,1 8 9,6 19,8 30,4 36,1 63,8 59,9 21,6 4,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,3 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0 0,1 0,4 0,1 0,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 248 0 0,1 0,1 0,3 0 0,2 0,3 0,1 0,4 2,4 1,9 3,1 5,7 12,8 20,3 24,5 33 49,8 59,3 29 4,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 482,2 0 0 0 0 0,3 1,4 3,7 3,7 9,7 12,6 17,4 22,1 35,8 63,7 96,4 136,2 204,6 337,8 337,3 173,2 25,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 506,8 0 0 0 0 0 0,3 2,4 1,4 3,9 4,7 5,1 10,7 22,1 29,5 53,6 66,6 71 91,6 90,9 46,8 6,2
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 773,4 0,1 28,7 28,4 7,1 2,3 126,2 17,4 19,6 53,2 69,3 111,3 180,5 315,3 564,5 816,8 987,3 1 215,4 1 685,5 1 660,7 783 100,7
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 673,3 0 1,4 55,4 196,5 238,5 423,8 615,5 653,3 716,6 743,1 602,4 811,1 782,2 568,3 366,1 284,3 201,6 214 145,6 44,7 8,9
VI. Nemoci nervové soustavy 519,7 0 0 0 0 0 0 0,1 9,7 0,5 3,1 6,7 13,4 9,9 25,9 51,6 86,5 76,6 119,8 87,5 26,1 2,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 6,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 4 0,5 0,7 0,1 0,5 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 22,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,7 1,1 1,1 2,1 3,2 4,2 2,9 4,3 2,2 0,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 1,4 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 224,5 0 1,4 55,4 196,6 238,5 423,8 615,6 663 717,2 746,4 609,8 825,6 794,7 600,8 421,3 375,9 281,3 338,6 235,9 71,2 11,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 41,2 0 0,2 0 0,1 0,1 0,9 0,5 0,7 1,5 3,7 3,8 4 4,8 5,5 3,1 4,4 2,5 2,7 2,3 0,5 0
II. Novotvary 270,7 0 0 0 0,5 0,2 0,2 1,4 1,1 2 3,8 4,9 10,1 11,7 23,7 37,6 49,1 37,8 41,8 32,4 11,5 0,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,3 0 0,2 0,5 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0 0,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 52,8 0 0,3 7,3 21,8 5,6 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 1,1 1,1 2,7 2,2 1,7 4 3,1 0,8 0,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 66,1 0 0,5 0,4 0,1 0,5 1,8 1,7 1,5 2,7 3,9 2,6 5,1 14,7 3,6 4,7 4,3 9,2 3,5 3,2 1,9 0,4
VI. Nemoci nervové soustavy 381,2 0,1 9,2 9,8 9,5 9,9 14,6 15,8 12,5 21 23,4 22,6 26,9 31,8 39,2 38,9 37,2 21,7 16 15,5 5 0,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 20,1 0 1,9 15,6 2,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,7 0 0,2 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 396,1 0 0 0 0,2 0,6 1,2 1,4 2,2 4,1 5,7 12,4 19,7 32,4 44,8 67,3 65,8 51,4 38,7 25 15,6 7,5
X. Nemoci dýchací soustavy 337,1 0,3 58,1 100,8 53,2 10,5 0,4 0,2 0,3 0,8 0,7 2,7 3,4 7,8 14,1 20,5 19,9 16,1 13,9 9,4 3,2 0,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 16,6 0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 0,8 1 0,7 1,6 2,3 2,5 1,2 2,6 0,6 0,5 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,6 0 0,7 1,2 1,3 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,5 0,2 0,4 0,9 0,3 0,3 0,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 835,1 0 1,4 4,7 8,1 6,4 4,3 7,1 12,5 18,5 36,1 41 66,4 88,8 106,2 134,2 121,3 95,2 54,7 23,9 3,8 0,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 7,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,2 0,3 0,1 0,3 0,4 0,9 0,8 1,3 1,5 0,7 0,9 0,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9,9 0,1 4,1 2,8 0,9 0,5 0,2 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 52,8 0,1 5,4 1,1 0,5 0,1 0 0 0,2 0,5 0,7 1 2,4 1,5 3,6 5,5 7,3 6,3 5,9 5,6 5 0,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 169,6 0 0,4 0,2 0,9 1,8 2,9 3,2 4,2 4,4 7,3 7,9 8,7 10,8 13,8 18 18 20,3 22,8 15,9 6,8 1,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 566,9 0 0 0 0,3 0,4 2,5 11,5 20 21,4 17,9 14,5 22,7 39,9 61,4 96,7 104,9 82,1 48 17,8 4,3 0,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 233,9 0,6 82,6 144,8 100,4 37,1 29,3 43,4 56,2 78 104,8 115,4 171,1 246,4 319,1 433,2 438,1 347,5 257,2 155,7 60,1 13
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 477,0 24,4 48,5 37,4 24,7 33,9 30,7 34,6 35,3 39,2 50,5 52,9 63,2 75,1 122,4 148,3 163,7 150,2 162,7 127 46,6 5,8
péče celkem II. Novotvary 3 553,2 6,9 17,5 16,3 17,1 17,1 17,5 25,4 35,8 66,9 121,8 149 196,1 257,6 444,3 601,1 566,1 412,3 325,8 197,5 55,7 5,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 315,6 2,6 5,8 6,2 3 3,2 2,8 3,5 3,1 3,7 5,1 7,2 8,7 12 20,4 33,2 38,8 38,4 51,8 44 19,9 2,2
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 484,0 12,9 32,6 32,1 40,3 23,3 11,8 15,9 19,1 22,6 32,8 34,5 55 79,4 118,4 161 163,1 170,1 203,5 169,8 74,5 11,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 251,5 1 9,2 82,8 256,7 316,4 490,8 690,1 741,3 824,8 848,6 691,4 914 883,4 650,9 457,8 366,1 307,7 332,3 262,7 107,5 15,9
VI. Nemoci nervové soustavy 2 319,6 12,3 32,4 32,4 34,3 32,7 33,1 38,4 57,4 60,2 79,6 80,8 103,6 123,9 183,6 236,9 296,9 264,9 314,9 218,6 75,6 7,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 205 1,6 7,8 23,8 6,6 3,1 2,4 2,9 3,4 4,5 6,1 6,6 8,2 11,5 17,5 26 23,2 21,2 16,3 10,2 1,9 0,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 214,2 3,2 9,9 8,8 5,4 4,5 4,5 5 6,7 10,2 13 12,4 14,2 15,9 19,8 23,4 21,1 15,1 12,4 7,5 1,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 8 479,3 3,8 2,3 5 7,3 12,3 131 21,6 33,5 72,8 97,4 149,4 228,7 387,3 691,8 1 058,7 1 163,3 1 194,2 1 351,2 1 242,4 549 76,4
X. Nemoci dýchací soustavy 3 636,1 82,2 238,3 213,9 92 52,1 35,2 33,1 42,1 58 61,4 74,2 104 163,2 298 434,5 430,3 383,9 383,3 300,7 135,6 20,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 303,6 14,4 25,2 43,2 52,4 64,2 62,7 81,7 90 127,5 155,7 164,7 189 229,2 304,8 380,9 363,7 322,5 292,4 234,2 93,9 11,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 722,9 6 12 10,6 10,2 16,5 18 18,4 18,4 24,5 27 30,8 40 53,5 70,1 83,6 73,8 66,9 62,4 54,6 22,7 3,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 006,5 1,6 7,9 17,8 35,3 45,1 30,4 43,1 61,2 105,5 162 180,2 261,9 335 430,1 565,9 569,7 477,3 370,9 221,4 75 9,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 367,8 19,4 22,7 19,1 16,2 36,3 42 55 62 80,2 100,3 98,7 109,5 127 186,9 262,3 278,4 255,7 269,2 223,5 88,3 15,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 727,6 0 0 0 0,3 49 225,7 506,7 566,8 307,1 68,3 3,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 467,4 467,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 167,3 52,5 30,1 28,3 11,7 8,8 3,6 2,7 3,6 2,9 3,9 2,6 2,8 2,6 3 2,5 1,4 1,3 1,9 0,2 0 1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 228,9 24,4 38,8 25,1 36,8 38,4 15,4 18,2 16,9 22,2 29,8 28,3 37 49,3 81,8 116,4 135,3 137,7 155 145,4 67 9,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 945,6 14 54,9 49,5 63,2 74,6 80,6 88,3 95,9 126,3 149 146,2 176,1 208,2 300,7 391,1 467,8 558,7 762,9 736,2 349,5 52
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 990,0 1 161,9 14,8 19,9 18,5 33,3 82,6 188,8 254,6 244,9 190,3 158,9 229,6 321,5 481,8 662,3 673,6 530 387,2 238 87,8 9,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 55 863,4 1 912,3 610,7 672,2 732 864,7 1 320,8 1 873,2 2 147,1 2 204,0 2 202,7 2 071,9 2 741,7 3 335,5 4 426,2 5 645,8 5 796,2 5 307,9 5 456,1 4 433,9 1 851,8 256,5
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,7 21,9 10,9 6,3 5 7,3 4,6 4,2 4,1 3,8 3,9 5,5 6,5 9,7 13,3 19 27,5 39 56,7 70,5 75,5 72,4
II. Novotvary 27,4 6,2 4 2,7 3,4 3,7 3 3,5 4,7 7,4 13 19,8 25,4 35,5 52,6 73,6 88,8 96,1 93,2 82,3 65,8 46
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,6 2,3 1,2 0,9 0,6 0,7 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 1 1,2 1,6 2,7 4,4 6,7 10,4 18,8 26,6 32,5 18,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,1 11,6 7,3 4,2 3,8 3,9 2,1 2,3 2,4 2,4 3,4 4,6 6,7 9,8 12,3 17,9 22,4 35,7 52,4 75,9 97,2 111,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,2 0,9 1,7 4,6 12,3 16,9 11,4 10,5 11,8 12,1 11,2 11,7 13,1 12,2 8,9 9,3 9 13,3 20,9 31,1 48,5 25,1
VI. Nemoci nervové soustavy 8,7 10,9 5,3 3,8 5 4,9 2,9 2,8 4,4 3,8 5 5,7 6,9 8,8 10,7 14,7 21,6 27,9 35,3 31,9 27,9 27,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,7 1,4 1,3 1,4 0,8 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8 2,4 3,6 4,5 6,2 6,8 6,9 4 4,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 2,9 2,2 1,4 1,1 1 0,8 0,7 0,9 1,2 1,4 1,7 2,1 2,5 2,7 3,3 4 4,1 4,5 4 2,7 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 51,9 3,4 0,5 0,8 1,5 2,6 2,2 2,9 4,1 6,3 9,6 16,6 25,6 44 70 111,6 161,8 237,7 354,9 484 545,9 508,3
X. Nemoci dýchací soustavy 24,1 73,3 34,6 14,4 6,6 8,9 6 4,7 5,5 6 6,2 8,5 11,7 18,3 28,9 43,6 60,5 84 118,2 152,1 186,5 185,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 28,5 12,9 5,7 7,3 10,6 13,9 10,9 11,8 12,1 14,5 16,8 22,4 26,2 33,3 39 51,3 64,8 84,1 105,2 133,7 138,2 139,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,5 5,4 2,4 1,5 1,8 3,6 3 2,7 2,5 2,7 2,8 3,7 5 6,5 8 9,6 12 14,9 18,8 23,4 31 32
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23,2 1,4 1,5 2,2 5,5 8,4 4,4 5,1 6,4 9,5 13,1 18,1 25,4 33,3 39 50,2 66,5 80,6 76,9 65,9 61 40,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,9 17,4 5,1 3,2 3,3 7,9 7,3 8 8,4 9,2 11,1 13,7 15,4 18,5 24,7 34,9 48,1 65,8 88,4 119 136,9 146,2
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,4 0 0 0 0,1 10,7 39,5 73,7 77,3 35,4 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,4 418,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,5 46,9 5,9 4,3 2,2 1,8 0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,8 0 0 13,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,8 21,8 7,6 4 7,3 8,4 2,7 2,6 2,3 2,5 3 3,6 4,6 6,6 9,1 13,1 20,1 29,7 43,1 58,8 68,5 66,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 31,2 12,5 12,4 8,3 12,7 15,8 13,3 11,8 12 12,9 14,4 17,2 21,1 25,1 31,1 40 61 100,6 174,4 279,9 352,8 346,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 46,5 1 040,6 3,4 3,4 3,7 7,2 13,9 25,4 31,8 25,3 18,7 19,8 28,4 40,2 54,6 74 97,7 113,6 107,4 94,4 76,2 46
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 337,3 1 712,1 113 74,9 87,3 128 129,6 174 192 156,4 142,9 175,3 226,8 308,1 410,6 574,3 777,5 1 043,8 1 376,6 1 740,4 1 951,1 1 829,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,9 0 0 0 0 0,1 0,5 0,8 0,6 0,5 1,4 1,4 2,1 1,2 3 2 3,5 5,5 12,7 20,7 20,4 8,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,7 1,6 2,7 6,1 7,8 11,9 16,7 29,9 38,4 26 20,9
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,8 1,2 3,6 5,6 8,9 8,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,4 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,3 1,2 2,4 4 5 8,9 15 34,1 46 56,2 44,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,6 1,1 1,2 2,1 3,3 6,1 15,9 28,9 52,3 78,3 66,8
VI. Nemoci nervové soustavy 4,7 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,4 0,7 0,9 1,6 2,3 4 5,8 6,5 12,1 22,3 42,4 52,7 64,7 30,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,3 0,5 0 1,4
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,8 1,4 0,2 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 24,5 0 0 0 0 0 20,5 0 0,1 1,6 0,6 2,9 4,7 11,2 19,7 31,6 51,7 106,7 214 405,7 564,2 451,2
X. Nemoci dýchací soustavy 7,1 0,1 6,3 4,7 1,3 0,2 0 0,1 0,2 0,6 0,6 1,7 2,8 5,9 10,7 16,2 19,3 26,9 42 60,7 89,3 84,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 1 2,3 3,4 3,4 5,4 12,7 20,5 36,7 56,2 18,1
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,3 0 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,6 0,8 1,9 1,7 2,4 2,3 5,2 7,9 16,3 15,6 8,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,6 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,9 1,5 2,8 4,9 5,9 11,7 19,9 33,7 58,4 76,7 86,4 80,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,2 1,3 2,9 5,9 10,9 27,7 43,8 45 65,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,3 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,4 0,9 1,8 2,9 4,8 9,9 21,6 43,3 60,4 64,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 14 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,5 1,1 1,4 2,5 3,2 5,6 8,9 13,9 26,5 61,7 146,5 246,5 360,5 360,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,8 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,5 0,7 1,6 3,4 4,1 7,7 13 21,4 39,7 66,4 97,4 86,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 83 0,1 6,5 4,8 1,4 0,5 22,1 2,5 2,7 6,1 7,7 15,8 26,2 49,1 78,8 118 192,2 366,3 730,9 1 213,6 1 629,5 1 402,3
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 72,6 0 0,3 9,4 40,1 52 74,1 89,5 89,1 82,7 82,8 85,5 117,6 121,8 79,3 52,9 55,3 60,8 92,8 106,4 93 123,9
VI. Nemoci nervové soustavy 4,9 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0,1 0,3 1 1,9 1,5 3,6 7,5 16,8 23,1 51,9 63,9 54,3 33,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,1 0,1 0 0,2 0 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 0,9 1,9 1,6 0,6 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 77,8 0 0,3 9,4 40,1 52 74,1 89,5 90,4 82,7 83,2 86,5 119,7 123,7 83,8 60,9 73,2 84,8 146,8 172,4 148,2 157,4
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,4 0,9 0,8 1,2 1,7 1 0
II. Novotvary 2,6 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,7 1,5 1,8 3,3 5,4 9,6 11,4 18,1 23,7 23,9 9,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 2,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0,1 1,2 4,4 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 1,7 2,3 1,7 1,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,7 2,3 0,5 0,7 0,8 2,8 1,5 2,3 4 5,6
VI. Nemoci nervové soustavy 3,6 0,1 2,1 1,7 1,9 2,2 2,6 2,3 1,7 2,4 2,6 3,2 3,9 5 5,5 5,6 7,2 6,5 6,9 11,3 10,4 9,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,4 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3,7 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 1,8 2,9 5 6,3 9,7 12,8 15,5 16,8 18,3 32,5 104,4
X. Nemoci dýchací soustavy 3,2 0,3 13,2 17 10,8 2,3 0,1 0 0 0,1 0,1 0,4 0,5 1,2 2 3 3,9 4,9 6 6,9 6,7 11,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 1,1 0,4 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,4 0,2 0,6 2,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,9 0 0,3 0,8 1,7 1,4 0,8 1 1,7 2,1 4 5,8 9,6 13,8 14,8 19,4 23,6 28,7 23,7 17,5 7,9 8,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 0,5 1,9 1,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0,1 0,9 0,5 0,2 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,5 0,1 1,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,8 1,4 1,9 2,6 4,1 10,4 1,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,6 0 0,1 0 0,2 0,4 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 1,1 1,3 1,7 1,9 2,6 3,5 6,1 9,9 11,6 14,2 15,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,4 0 0 0 0,1 0,1 0,4 1,7 2,7 2,5 2 2,1 3,3 6,2 8,6 14 20,4 24,7 20,8 13 8,9 7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 30,6 0,5 18,7 24,4 20,5 8,1 5,1 6,3 7,7 9 11,7 16,4 24,8 38,4 44,5 62,6 85,3 104,7 111,5 113,8 125,1 181
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 14 21,9 11 6,3 5 7,4 5,4 5 4,8 4,5 5,6 7,5 9,2 11,7 17,1 21,4 31,9 45,3 70,6 92,8 97 80,8
péče celkem II. Novotvary 33,6 6,2 4 2,8 3,5 3,7 3,1 3,7 4,9 7,7 13,6 21,1 28,4 40,1 62 86,9 110,2 124,2 141,3 144,3 115,9 76,6
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 2,3 1,3 1 0,6 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 1 1,3 1,9 2,8 4,8 7,6 11,6 22,5 32,2 41,4 30,6
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14 11,6 7,4 5,4 8,2 5,1 2,1 2,3 2,6 2,6 3,7 4,9 8 12,4 16,5 23,3 31,7 51,3 88,2 124,1 155 157,4
V. Poruchy duševní a poruchy chování 87,6 0,9 2,1 14 52,3 69 85,8 100,3 101,1 95,2 94,6 98,1 132,5 137,5 90,8 66,1 71,3 92,7 144,1 192 223,7 221,4
VI. Nemoci nervové soustavy 22 11 7,4 5,5 7 7,1 5,8 5,6 7,8 6,9 8,9 11,5 15 19,3 25,6 34,2 57,8 79,8 136,5 159,7 157,3 103
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 1,4 1,8 4 1,3 0,7 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 1,2 1,8 2,4 3,8 4,5 6,4 7,1 7,5 4 5,6
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 2,9 2,2 1,5 1,1 1 0,8 0,7 0,9 1,2 1,4 1,8 2,1 2,5 2,8 3,4 4,1 4,6 5,4 5,5 2,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 80,3 3,4 0,5 0,8 1,5 2,7 22,9 3,1 4,6 8,4 10,9 21,2 33,1 60,3 96,5 153 226,4 359,9 585,9 907,9 1 142,5 1 063,9
X. Nemoci dýchací soustavy 34,4 73,6 54,1 36,1 18,8 11,4 6,2 4,8 5,7 6,7 6,8 10,5 15,1 25,4 41,6 62,8 83,7 115,7 166,2 219,7 282,2 281,3
XI. Nemoci trávicí soustavy 31,3 12,9 5,7 7,3 10,7 14 11 11,9 12,3 14,7 17,3 23,4 27,4 35,7 42,5 55 70,8 97,2 126,8 171,1 195,4 157,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,8 5,4 2,7 1,8 2,1 3,6 3,1 2,7 2,5 2,8 3 4,4 5,8 8,3 9,8 12,1 14,4 20,2 27,1 39,9 47,2 43,2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 37,9 1,4 1,8 3 7,2 9,8 5,3 6,3 8,3 12,2 18,1 25,6 38 52,2 60 81,8 110,9 143,8 160,8 161,8 156,1 129,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,4 17,4 5,1 3,2 3,3 7,9 7,3 8 8,5 9,3 11,2 14 15,9 19,8 26,1 37,9 54,2 77,1 116,7 163,3 183,8 213,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,4 0 0 0 0,1 10,7 39,5 73,7 77,3 35,4 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,4 418,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,6 47 6,8 4,8 2,4 1,9 0,6 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,8 0,1 0 13,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,6 21,9 8,8 4,2 7,5 8,4 2,7 2,6 2,3 2,6 3,3 4 5,4 7,7 11,4 16,8 26,3 41,5 67,2 106,3 139,4 132,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 46,8 12,5 12,5 8,4 12,9 16,3 14,1 12,8 13,1 14,6 16,6 20,7 25,5 32,4 42 56,5 91 168,4 330,8 538 727,4 724,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 56,7 1 040,6 3,4 3,4 3,8 7,3 14,4 27,4 34,7 28,3 21,2 22,5 33,3 50 67,2 95,7 131,1 159,7 167,9 173,9 182,7 137,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 528,7 1 712,6 138,5 113,5 149,3 188,6 230,9 272,3 292,8 254,3 245,4 294 397,4 519,3 617,7 815,8 1 128,1 1 599,6 2 365,9 3 240,2 3 853,8 3 571,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)