8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 214,0 27,5 56,8 37,6 24 32,2 28,3 24,1 27,9 31,2 33,8 35,5 42,1 64,4 96,1 127,1 127,5 129,2 133,2 92,6 39,1 3,7
II. Novotvary 2 933,2 5,5 15,7 14,1 15,9 16 16,6 23,1 34,2 72 109,4 137,8 177,5 250,6 409 505 450 304,5 228,8 109,9 34 3,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 276,6 3,2 5,2 5,4 2,9 3,5 2,7 3 2,6 4,2 6,1 9,3 8,7 13,1 18 28,4 36,6 36,8 41,1 32 12,3 1,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 116,7 14,5 47,1 29,1 18 17,5 14 14,7 17,2 23,8 30,5 34,4 47,4 62,9 94,5 126,8 123,7 112,7 128,7 104,9 48,4 6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 148,3 0,9 7,4 27,4 51,6 76,7 67 78 85,7 102,8 93 82 83,5 81,8 62 56,6 47,2 38,3 47,6 40,4 16,2 2,2
VI. Nemoci nervové soustavy 938,6 13,9 18,2 22,4 23,1 23,6 20,8 19,8 22,9 35,2 42 41,4 55 65,8 85,2 106,2 99 89,1 88,6 51 13,7 1,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 187,4 1,7 5,4 7,5 3,9 3 2,6 3,2 3,3 4,9 6 6,9 8,7 13,9 18,4 25,4 25,5 19,7 16,7 8 2,4 0,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 219,3 3,3 11,2 10 6 5,1 5,2 5,2 7 10,3 11,9 12,4 15,5 17,2 20,7 23,3 20,5 15,3 12,1 5,1 1,7 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 5 683,0 2,3 2,3 5,8 8,2 13,1 14,4 20,2 31,1 55,2 89,3 114,2 188,1 305,7 520,1 796,7 843,1 804,6 884,7 683,6 268,2 32,3
X. Nemoci dýchací soustavy 2 717,0 85,4 155,2 94,9 32,5 43 39,5 34,6 38,1 56,5 56,5 55,4 86,2 128 225,8 315,6 328,6 293,2 312,2 219,9 102,8 13,2
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 037,1 16,3 27,3 44,2 52,9 66 68,8 76,4 95,2 131,3 151,8 149,6 185,9 222,1 301,4 355,7 322,6 261,5 261,3 177,1 61,6 8,2
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 619,3 5,3 10,6 10 9,2 17,7 20,8 20 19,7 26,8 29,6 27,2 35,4 46,2 59 74,4 61,1 46,9 51,2 32,3 14,5 1,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 499,6 1,1 6,6 12,7 26 39,4 28,4 37,1 53,1 89,3 116,9 129,4 173 222,7 284,2 354,9 343,5 259,4 190,7 102,8 26,9 1,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 106,0 19,7 23,9 19 16,8 38,1 45,5 57,4 64,4 84,8 100,1 99,8 107,2 124,3 181 245,2 239,3 205,2 214,6 152,5 59,1 8,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 742,5 0 0 0 0,4 49 223,7 510,9 575,1 314,5 65,1 3,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 531,1 531,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 164,2 56,1 27,4 27,1 11,2 9 3,7 3 4,2 2,7 3,4 2,6 2,3 2,9 3,2 3,1 1,1 0,9 0,1 0,1 0,1 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 902,7 24,5 33,3 23,1 32,6 36,7 15,3 15,2 17 23,3 26 27,5 31,1 42,7 65,1 86,9 91,1 90,7 103,2 85,9 28,1 3,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 316,9 15 54,1 49,5 60,4 76,5 84,7 92,2 89,9 120,9 124,7 123,9 146,5 175,7 225,2 280,9 304,6 317,2 408,1 376 170 20,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 799,0 1 085,5 15,4 20,3 18,7 32 80,1 164 234,2 228,1 157,2 131,5 188,1 268,5 392,1 508,7 493,5 360,5 248,8 126,1 42,2 3,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 36 152,3 1 912,9 523,2 460,2 414,2 597,8 782,2 1 202,2 1 422,7 1 417,7 1 253,4 1 224,3 1 582,3 2 108,4 3 060,8 4 020,9 3 958,5 3 385,8 3 371,8 2 400,1 941,5 111,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 171,5 0 0,1 0 0 0,7 2,8 4 3,8 7,4 7,1 15,7 11,3 15,2 12,2 13,1 14,9 19,3 22,4 14 6,4 0,9
nemocných (LDN) II. Novotvary 388,4 0 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0,7 2 5,3 10,4 26,1 41,3 52,4 62,6 61 68,5 44,8 10,9 1,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 34,5 0 0,1 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,8 0,5 2,1 1,3 2,7 3,5 3,8 6,5 8 4,5 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 319,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0,3 2 1,5 13,3 12,8 19,3 33,5 40,6 48,1 61,6 55,2 26,4 4,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 338 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 4,6 2,9 6,4 10,1 18,3 18,9 24 36,3 38,8 72,2 66,2 34 4,7
VI. Nemoci nervové soustavy 480,8 0 0 0 0 0 0,9 2,2 2,8 8,1 10,3 10,2 16,6 29,4 39,1 49,9 69,2 76,3 83,2 62 19,8 0,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 2,1 0,6 0,7 0,3 0,2
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5,2 0 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,1 0,8 0,9 1,2 0,8 0,4 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 663,2 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,7 3 6,2 22 36,4 72,2 152 253,5 273,6 377,3 571,5 568,8 288,2 37,1
X. Nemoci dýchací soustavy 751,8 0,4 24,4 25,1 7,7 0,3 1,1 0,6 1,1 2,4 5,1 11,3 20,7 47,3 65,4 100,7 96,6 93,4 115 87,4 41,1 4,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 240,3 0 0 0 0 0 0 0,4 0,3 1,1 2,3 4,9 10,8 10,7 22,3 24,5 29,5 29,6 37,9 44,4 20,8 0,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 123,7 0 0,5 0,3 0,4 0 0,1 0,8 0,3 1,9 2 2,2 2,5 10,1 11,1 16,1 17,3 16,4 21,2 14 6,3 0,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 715 0 0 0 0 0 0,8 0,7 1,5 3,9 6,3 10,9 21,1 34 51,7 84,9 101 107,3 142,3 100,8 41,1 6,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 253,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1,5 4,1 5,2 13,7 19,5 27 41,2 59,9 54,7 23,5 1,6
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,5 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 237,3 0 0,1 0 0,2 0,3 0 0 0,2 1,5 0,5 0,8 6,1 6,7 8,2 17,4 17,5 37,6 57 54,4 26,1 2,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 416,5 0 0 0 0 1,1 1 3 3,3 21,6 11,5 15,8 27 42,4 64,9 93,1 132,3 182,2 304,9 336,2 158,6 17,5
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 432 0 0 0 0 0,3 0,7 1,4 0,7 2,1 2,1 7,3 8,3 17,3 32,6 40,6 50,1 60,2 94,2 67,5 39,2 7,4
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 576,8 0,4 25,5 25,7 8,5 2,8 7,8 14 16,6 59 61,7 116,6 199,6 350,2 554,4 826,3 973 1 195,5 1 720,1 1 580,0 747,6 91,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 8 048,1 0 1,6 61,2 189,4 362,9 466,6 635,5 710,2 708,9 776 742,9 736,8 750,5 530,3 432,1 282,2 243,1 208,3 155 49,9 4,9
VI. Nemoci nervové soustavy 652,8 0 0 0 0 0 0 0,1 1,9 11 7,3 2 12,1 14,1 35 64,7 84,1 94,9 176,5 113 31,8 4,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,4 0 2,7 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 25,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,8 1,2 1,7 2,9 1,5 3,1 5 2,5 3,8 2,3 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,3 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 731,4 0 1,6 61,2 189,5 362,9 466,6 635,6 712,2 720,2 784,1 746,1 750,7 767,8 567,1 500,4 371,6 340,9 389,1 273 81,6 9,1
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 38,3 0 0 0,2 0 0,1 1,1 0,2 1,5 2,6 2,2 1,4 4,7 5 3,9 3,8 3,6 2,6 3,3 2 0,2 0
II. Novotvary 245,2 0 0 0,2 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 1,6 2,4 4,7 7,7 13,8 29 36,1 36,9 32,4 37,7 27,1 13,4 0,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,8 0 0,5 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,3 0 0,6 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 48,3 0 0,5 6,5 23,3 4,3 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 1 1,1 1,9 2,6 1,7 1,7 2,5 0,2 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 58,8 0 0,5 0,3 0,3 0,5 2,1 2,3 1,5 4,9 3,2 2,9 6 7 4,8 4,6 2,7 4,4 4,3 1,9 3,8 0,9
VI. Nemoci nervové soustavy 412,9 0,1 10 9 9,7 9,9 19,6 18,7 16 22,7 26,4 28,1 28 36,2 45,3 43,7 35,6 22,1 16,4 7,3 7,7 0,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 17,4 0 1,4 13,4 2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,8 0 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 375 0 0 0 0 0,1 1,1 0,7 1,7 3,7 6,3 12,8 22,4 28,2 46,2 62,1 59,5 50,7 37,6 26,1 12,8 2,9
X. Nemoci dýchací soustavy 350,2 0,2 58 106,2 53,9 9,5 0,4 0,2 1,2 0,4 1,3 3 4,7 7,8 14,7 23,2 19,6 17,6 15 8,6 4,3 0,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 13,6 0 0,3 0,7 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,5 0,7 0,8 0,9 1,8 1,8 1,1 1,5 0,5 1 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 8,5 0 1,5 1,3 0,6 0,3 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 2,4 0,2 0,5 0,5 0,2 0,2 0,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 817,5 0 1,4 5 9,6 5,8 4,4 8,8 13,4 23,1 34,5 44,8 65,1 87,3 104,6 124,4 118,6 85,5 56,5 20,9 3,4 0,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 6,6 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 1,3 0,4 1,6 1,5 0,5 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 9,4 0,1 3,5 3 1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 38,2 0 4,1 1,9 0,6 0,1 0 0,3 0,1 0,4 0,6 0,9 0,9 2,5 2,6 3,5 5,5 4,4 5 3,1 1,3 0,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 186,3 0 0,4 0,6 1,1 3 4,8 4,2 5,2 6,1 9,1 8,1 8,4 11,4 17,4 17,6 22,2 22,7 21,4 16,3 6,2 0,2
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 518,1 0 0,1 0 0,2 1,3 3,6 7,1 19,6 23,4 14,9 14,1 19,1 41,1 60,1 90,7 95,9 63,8 42,6 16,6 3,7 0,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 147,9 0,3 82,3 149,3 102,7 36,1 37,8 43,3 61,2 89,8 102,1 122,1 168,4 244,8 331,1 414,6 406,6 309,7 245,7 134,7 58,5 6,8
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 424,1 27,5 56,9 37,8 24 33 32,3 28,4 33,1 41,2 43 52,6 58 84,5 112,1 144,1 146 151,1 159,3 108,6 45,8 4,7
péče celkem II. Novotvary 3 566,8 5,5 15,7 14,3 16 16,4 16,9 23,4 35 74,3 113,8 147,9 195,6 290,5 479,3 593,5 549,4 397,8 335 181,7 58,4 6,3
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 313,8 3,2 5,8 6,3 3,4 3,5 2,7 3,1 2,6 4,2 6,4 10,2 9,2 15,2 19,3 31,3 40,4 40,6 48,3 40 16,8 1,3
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 484,8 14,5 47,6 35,6 41,3 21,8 14 14,9 18 24,3 32,6 36,2 61 76,7 114,8 162,1 166,9 162,6 192 162,6 75 10,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 593,2 0,9 9,5 88,9 241,3 440,1 535,7 716 798 821,1 875,1 834,2 836,4 857,5 615,9 517,3 368,4 324,6 332,3 263,5 103,9 12,6
VI. Nemoci nervové soustavy 2 485,1 14 28,3 31,4 32,7 33,5 41,3 40,8 43,7 77 86,1 81,8 111,7 145,5 204,6 264,5 287,9 282,4 364,7 233,3 73 6,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 209,3 1,7 6,8 20,9 5,9 3 2,6 3,2 3,3 4,9 6,1 7 8,9 14 18,6 25,7 25,6 21,9 17,4 8,7 2,7 0,5
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 225,3 3,3 11,7 10,4 6,1 5,1 5,2 5,2 7 10,3 11,9 12,5 15,5 17,3 21,2 23,5 21,4 16,3 13,6 5,8 2,1 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 8 725,3 2,3 2,3 5,8 8,2 13,1 15,7 21,3 33,6 61,8 101,8 149,1 246,9 406,3 718,5 1 112,8 1 176,4 1 232,9 1 493,8 1 281,2 569,2 72,3
X. Nemoci dýchací soustavy 3 819,3 85,9 237,6 226,2 94,1 52,7 41 35,4 40,4 59,3 62,9 69,7 111,6 183,1 305,9 439,4 445 404,2 442,2 316 148,2 18,5
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 291,1 16,3 27,6 44,8 53 66,3 68,9 77 95,8 132,9 154,8 155 197,4 233,6 324,6 382 353,9 292,2 300,6 222,1 83,4 9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 751,5 5,3 12,6 11,7 10,2 18 20,9 20,8 20,1 28,7 31,6 29,6 38 58,7 70,3 91 79 63,5 72,6 46,6 20,8 1,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 057,2 1,1 8 17,7 35,6 45,2 33,6 46,6 68 116,5 158,5 186,2 260,9 347 442 567,4 568,1 454,8 393,4 226,9 71,4 8,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 365,8 19,7 23,9 19 16,8 38,2 45,6 57,5 64,5 85,2 101 101,4 111,5 129,6 194,8 265,1 267,7 246,8 276 208,7 83,1 9,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 742,5 0 0 0 0,4 49 223,7 510,9 575,1 314,5 65,1 3,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 531,1 531,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 174,5 56,2 30,9 30,1 12,2 9,5 3,9 3,3 4,3 2,9 3,8 2,6 2,5 3,4 3,3 3,1 1,1 0,9 0,1 0,1 0,1 0,2
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 178,1 24,5 37,5 25 33,3 37,1 15,3 15,5 17,3 25,2 27 29,1 38,1 51,9 75,8 107,8 114,1 132,7 165,2 143,4 55,5 6,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 919,9 15 54,5 50,2 61,4 80,6 90,5 99,4 98,3 148,6 145,4 147,8 181,9 229,6 307,4 391,6 459,1 522,1 734,6 728,5 334,8 38,6
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 749,5 1 085,5 15,5 20,4 18,9 33,6 84,5 172,6 254,5 253,6 174,3 152,9 215,4 326,9 484,8 640 639,5 484,5 385,6 210,3 85 11,1
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 56 608,3 1 913,6 632,6 696,4 714,9 999,6 1 294,3 1 895,1 2 212,7 2 286,7 2 201,3 2 209,2 2 700,9 3 471,3 4 513,2 5 762,3 5 709,8 5 231,8 5 726,6 4 387,9 1 829,2 218,7
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,5 24,9 12,8 6,4 5 7 4,7 3,5 3,8 3,5 3,9 5,1 6,2 9,7 13,3 18,6 26,1 40,9 56,9 69,6 84,6 71,5
II. Novotvary 27,8 5 3,5 2,4 3,3 3,5 2,7 3,3 4,6 8 12,7 19,8 26,2 37,6 56,5 74,1 92,1 96,3 97,7 82,6 73,6 71,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,6 2,9 1,2 0,9 0,6 0,8 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 1,3 1,3 2 2,5 4,2 7,5 11,6 17,5 24 26,6 25,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,6 13,1 10,6 5 3,8 3,8 2,3 2,1 2,3 2,6 3,5 5 7 9,4 13,1 18,6 25,3 35,7 55 78,8 104,7 115,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 10,9 0,8 1,7 4,7 10,9 16,7 11 11,2 11,5 11,4 10,8 11,8 12,3 12,3 8,6 8,3 9,7 12,1 20,3 30,4 35 42,5
VI. Nemoci nervové soustavy 8,9 12,6 4,1 3,8 4,9 5,1 3,4 2,9 3,1 3,9 4,9 6 8,1 9,9 11,8 15,6 20,3 28,2 37,8 38,3 29,6 29
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,8 1,5 1,2 1,3 0,8 0,7 0,4 0,5 0,4 0,5 0,7 1 1,3 2,1 2,5 3,7 5,2 6,2 7,1 6 5,2 5,8
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,1 3 2,5 1,7 1,3 1,1 0,9 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,3 2,6 2,9 3,4 4,2 4,8 5,2 3,8 3,7 1,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 53,9 2,1 0,5 1 1,7 2,8 2,4 2,9 4,2 6,1 10,4 16,4 27,8 45,9 71,8 116,8 172,6 254,6 377,8 513,6 580,2 624
X. Nemoci dýchací soustavy 25,8 77,4 35 16,3 6,8 9,3 6,5 5 5,1 6,3 6,6 8 12,7 19,2 31,2 46,3 67,3 92,8 133,3 165,2 222,4 255
XI. Nemoci trávicí soustavy 28,8 14,8 6,2 7,6 11,1 14,3 11,3 11 12,8 14,6 17,7 21,5 27,5 33,3 41,6 52,2 66 82,7 111,6 133,1 133,3 158,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 5,9 4,8 2,4 1,7 1,9 3,8 3,4 2,9 2,7 3 3,4 3,9 5,2 6,9 8,1 10,9 12,5 14,8 21,9 24,3 31,4 21,3
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 23,7 1 1,5 2,2 5,5 8,6 4,7 5,4 7,2 9,9 13,6 18,6 25,6 33,4 39,2 52,1 70,3 82,1 81,4 77,2 58,2 29
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 20 17,9 5,4 3,3 3,5 8,3 7,5 8,3 8,7 9,4 11,6 14,4 15,9 18,6 25 36 49 64,9 91,6 114,6 127,9 156,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,5 0 0 0 0,1 10,6 36,8 73,7 77,5 34,9 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 481,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,6 50,8 6,2 4,6 2,4 2 0,6 0,4 0,6 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,3 0 0,1 0,2 3,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 8,6 22,2 7,5 4 6,9 8 2,5 2,2 2,3 2,6 3 4 4,6 6,4 9 12,7 18,7 28,7 44,1 64,5 60,8 69,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 31,5 13,6 12,2 8,5 12,7 16,6 14 13,3 12,1 13,4 14,5 17,8 21,7 26,4 31,1 41,2 62,4 100,4 174,3 282,5 367,8 403,8
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 45,5 983,6 3,5 3,5 3,9 6,9 13,2 23,7 31,5 25,3 18,3 18,9 27,8 40,3 54,1 74,6 101 114,1 106,2 94,7 91,3 65,7
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 342,9 1 733,4 118 78,9 87,2 129,8 128,8 173,4 191,6 157,4 145,8 176,3 234 316,3 422,7 589,7 810,4 1 071,3 1 439,8 1 803,3 2 036,8 2 150,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,6 0 0 0 0 0,2 0,5 0,6 0,5 0,8 0,8 2,3 1,7 2,3 1,7 1,9 3,1 6,1 9,6 10,5 13,8 17,4
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,8 1,5 3,9 5,7 7,7 12,8 19,3 29,2 33,7 23,6 34,8
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,4 0,7 1,2 2,8 6 9,7 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 2 1,9 2,7 4,9 8,3 15,2 26,3 41,5 57,1 83,1
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,3 0,9 1,5 2,7 2,6 3,5 7,4 12,3 30,8 49,7 73,6 90,8
VI. Nemoci nervové soustavy 4,6 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,9 1,2 1,5 2,5 4,4 5,4 7,3 14,2 24,1 35,5 46,6 42,8 11,6
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,3 0,5 0,6 3,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,5 0,6 0,9 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 25,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 3,2 5,4 10,8 21 37,2 56 119,4 244 427,4 623,5 716,8
X. Nemoci dýchací soustavy 7,1 0,4 5,5 4,3 1,6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 1,6 3,1 7,1 9 14,8 19,8 29,6 49,1 65,7 88,9 90,8
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,7 1,6 1,6 3,1 3,6 6 9,4 16,2 33,4 45 17,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,2 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,4 1,5 1,5 2,4 3,5 5,2 9,1 10,5 13,6 7,7
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 6,8 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 1,6 3,1 5,1 7,1 12,5 20,7 34 60,8 75,7 88,9 125,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,8 1,9 2,9 5,5 13 25,6 41,1 50,8 30,9
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 2,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,9 1 1,1 2,6 3,6 11,9 24,3 40,9 56,5 54,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 13,4 0 0 0 0 0,2 0,2 0,4 0,4 2,4 1,3 2,3 4 6,4 9 13,7 27,1 57,7 130,2 252,6 343,1 338,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 1,1 1,2 2,6 4,5 6 10,3 19 40,2 50,7 84,8 143
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 81,4 0,4 5,8 4,4 1,8 0,6 1,3 2 2,2 6,5 7,2 16,8 29,5 52,5 76,6 121,2 199,2 378,3 734,5 1 187,1 1 617,3 1 767,8
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 76,3 0 0,4 10,5 39,9 78,8 76,9 91,7 95,7 78,7 90,3 107 108,9 112,6 73,2 63,4 57,8 76,9 88,9 116,5 108 94,7
VI. Nemoci nervové soustavy 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0,3 1,2 0,8 0,3 1,8 2,1 4,8 9,5 17,2 30 75,4 84,9 68,8 81,1
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 2 0 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,5 1 0,8 1,6 1,7 0 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 82,8 0 0,4 10,5 39,9 78,8 76,9 91,7 95,9 80 91,2 107,5 111 115,2 78,3 73,4 76,1 107,9 166,1 205,1 176,5 175,8
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,3 0,3 0,2 0,7 0,8 0,5 0,6 0,7 0,8 1,4 1,5 0,4 0
II. Novotvary 2,3 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 1,1 2,1 4 5,3 7,6 10,3 16,1 20,4 29 13,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0,1 1,1 4,9 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,7 1,9 0,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,6 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,5 0,4 0,4 0,9 1,1 0,7 0,7 0,6 1,4 1,8 1,4 8,2 17,4
VI. Nemoci nervové soustavy 3,9 0,1 2,3 1,5 2 2,1 3,2 2,7 2,2 2,5 3,1 4 4,1 5,4 6,3 6,4 7,3 7 7 5,5 16,7 7,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,3 2,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 3,6 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,4 0,7 1,8 3,3 4,2 6,4 9,1 12,2 16 16,1 19,6 27,7 56
X. Nemoci dýchací soustavy 3,3 0,2 13,1 18,2 11,3 2,1 0,1 0 0,2 0 0,2 0,4 0,7 1,2 2 3,4 4 5,6 6,4 6,5 9,3 11,6
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,3 0,6 0,4 2,2 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,8 0 0,3 0,9 2 1,3 0,7 1,3 1,8 2,6 4 6,5 9,6 13,1 14,4 18,2 24,3 27,1 24,1 15,7 7,4 7,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,1 0,7 1,1 1,1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0,1 0,8 0,5 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0,4 0 0,9 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 1,1 1,4 2,1 2,3 2,8 7,7
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1,8 0 0,1 0,1 0,2 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 1,1 1,2 1,2 1,7 2,4 2,6 4,5 7,2 9,1 12,2 13,4 3,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4,9 0 0 0 0 0,3 0,6 1 2,6 2,6 1,7 2 2,8 6,2 8,3 13,3 19,6 20,2 18,2 12,5 8 5,8
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 29,9 0,3 18,6 25,6 21,6 7,8 6,2 6,2 8,2 10 11,9 17,6 24,9 36,7 45,7 60,8 83,2 98 104,9 101,2 126,6 131,4
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,5 24,9 12,8 6,5 5 7,2 5,3 4,1 4,5 4,6 5 7,6 8,6 12,7 15,5 21,1 29,9 47,8 68 81,6 99,1 90,8
péče celkem II. Novotvary 33,8 5 3,5 2,5 3,4 3,6 2,8 3,4 4,7 8,2 13,2 21,3 28,9 43,6 66,2 87 112,5 125,9 143 136,5 126,3 121,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 2,9 1,3 1,1 0,7 0,8 0,4 0,4 0,4 0,5 0,7 1,5 1,4 2,3 2,7 4,6 8,3 12,8 20,6 30,1 36,3 25,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,1 13,1 10,7 6,1 8,7 4,7 2,3 2,1 2,4 2,7 3,8 5,2 9 11,5 15,9 23,8 34,2 51,4 82 122,2 162,3 199
V. Poruchy duševní a poruchy chování 91 0,8 2,1 15,2 50,8 95,6 88,2 103,3 107,5 91,2 101,8 120,2 123,7 128,6 85,1 75,9 75,4 102,7 141,9 198 224,8 243,4
VI. Nemoci nervové soustavy 23,6 12,7 6,4 5,4 6,9 7,3 6,8 5,9 5,9 8,5 10 11,8 16,5 21,8 28,3 38,8 58,9 89,4 155,7 175,3 157,9 131,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 2 1,5 1,5 3,6 1,2 0,7 0,4 0,5 0,4 0,5 0,7 1 1,3 2,1 2,6 3,8 5,2 6,9 7,4 6,5 5,8 9,7
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,1 3 2,6 1,8 1,3 1,1 0,9 0,7 0,9 1,1 1,4 1,8 2,3 2,6 2,9 3,4 4,4 5,2 5,8 4,4 4,5 1,9
IX. Nemoci oběhové soustavy 82,8 2,1 0,5 1 1,7 2,8 2,6 3,1 4,5 6,9 11,8 21,5 36,5 61 99,2 163,2 240,8 390,1 637,9 962,6 1 231,4 1 396,8
X. Nemoci dýchací soustavy 36,2 77,8 53,6 38,8 19,8 11,4 6,8 5,1 5,4 6,6 7,3 10 16,5 27,5 42,2 64,4 91,1 127,9 188,8 237,4 320,6 357,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 31,2 14,8 6,2 7,7 11,2 14,4 11,3 11,1 12,9 14,8 18 22,3 29,2 35 44,8 56 72,5 92,5 128,4 166,9 180,4 173,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,1 4,8 2,8 2 2,1 3,9 3,4 3 2,7 3,2 3,7 4,3 5,6 8,8 9,7 13,3 16,2 20,1 31 35 45 29
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 38,5 1 1,8 3 7,5 9,8 5,5 6,7 9,2 12,9 18,4 26,8 38,6 52,1 61 83,2 116,3 143,9 168 170,5 154,5 162,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 22,4 17,9 5,4 3,3 3,5 8,3 7,5 8,3 8,7 9,5 11,8 14,6 16,5 19,4 26,9 38,9 54,8 78,1 117,9 156,8 179,8 187,4
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 16,5 0 0 0 0,1 10,6 36,8 73,7 77,5 34,9 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 5 481,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,7 50,9 7 5,2 2,6 2,1 0,6 0,5 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 0 0,1 0,2 3,9
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 11,2 22,2 8,5 4,3 7 8,1 2,5 2,2 2,3 2,8 3,1 4,2 5,6 7,8 10,5 15,8 23,4 42 70,5 107,7 120,1 131,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 46,7 13,6 12,3 8,6 12,9 17,5 14,9 14,3 13,2 16,5 16,9 21,3 26,9 34,4 42,5 57,4 94 165,2 313,7 547,4 724,3 745,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 54,5 983,6 3,5 3,5 4 7,3 13,9 24,9 34,3 28,2 20,3 22 31,8 49 66,9 93,9 130,9 153,3 164,7 158 183,9 214,5
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 537 1 734,0 142,7 119,4 150,4 217,1 213,2 273,3 298 253,9 256,1 318,2 399,4 520,8 623,3 845,1 1 168,9 1 655,4 2 445,3 3 296,9 3 957,3 4 225,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)