8.1.9 Průměrný denní stav hospitalizovaných podle druhu poskytovatele, věku a kapitol MKN-10

Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 186,2 29,2 56,2 39,4 26,2 33,9 28,9 29,5 29,2 36,7 33,8 37,3 44 68,4 93,6 123 117,7 113,6 123,3 88,5 30,3 3,2
II. Novotvary 3 100,7 5,9 20 18,6 15,3 16,9 20,7 29,1 43,4 77,9 116,8 150,8 183 286,1 426,1 531,8 453,8 315,4 243,3 113,2 30,7 1,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 272 2,9 5,5 6,3 3 3,4 1,9 2,8 3 5 6,3 7 8,6 11,5 20,3 31,5 31,7 35,9 40,1 33 11,5 0,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 097,7 12,6 38,3 24,9 19 19,4 13,7 15,1 17,2 24 29,7 38,3 46,9 70,2 99,2 123,7 118,4 112,3 132,5 98 39,1 5,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 245,6 1,1 8 28,9 55,7 75,4 72,9 83,4 94,1 112,1 103,8 91,7 96,7 92,2 66,4 62,2 45,7 37,7 56,8 42,7 16 1,9
VI. Nemoci nervové soustavy 1 004,8 12,2 22,3 24,9 24,3 24,6 20,6 25,5 26,7 40,9 39,3 49,3 50,4 73,7 92 113,8 104,5 95,9 87,5 57,2 17,8 1,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 204,2 1,8 5,9 7,4 3,8 3,1 2,4 3,5 4,1 4,9 6 7,1 9,2 15,6 20,4 27,5 27,4 22 20,6 9,2 2,3 0,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 221,2 3,9 12,2 10,2 5,7 5,2 5,1 5,9 8,6 10,4 11,5 12,5 14,4 18,4 21,9 23,2 19 15,2 10,9 6,2 0,9 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 6 095,4 2,8 2,8 5,7 9 13,4 14,8 20,8 30,4 59,4 84,2 125,5 183,8 351,9 589,8 837,3 879 845,9 975,9 739,8 289,5 33,5
X. Nemoci dýchací soustavy 2 543,5 90,1 184,5 104,9 39,3 50,7 42 44,9 43,3 53,9 50,8 56,5 72,6 130,1 213,2 285,2 273,5 258,7 266,5 192,1 78,2 12,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 051,3 17,5 29,1 44,5 59,2 71,1 75 80,6 97,2 137,5 146 152,4 177,4 234,4 306,4 351,7 311,2 262,7 260,3 164,8 66,8 5,6
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 657,6 6,2 12,8 9,9 11 18,7 22,4 22,4 20,4 28,4 26,6 32,4 36,6 53,2 63,4 73,5 65,1 51,6 49,4 38,5 14,1 0,9
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 2 821,9 1,2 6,7 12,2 29,3 41,8 32,4 37,7 58,7 99,1 121 141,9 181,8 264,1 328 423,7 384,5 298,3 222,5 109,8 25,3 1,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 060,2 20,4 26,1 20,8 17,4 42,5 52,1 61,5 71,9 90,5 97,2 104,4 106,1 127,9 188,9 233,1 220,1 194,3 193,4 133 53,3 5,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 813,4 0 0 0 0,3 55,4 234,9 534,4 606,3 319,2 59 3,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 493,8 493,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 164,2 54,6 28,7 25,3 12,2 9 4,3 3,2 3,5 3,2 3,1 3,1 2,9 2,6 3,1 2,6 1,4 0,7 0,5 0,2 0,1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 070,2 27,3 39,8 27,6 39,8 45,4 20 18,8 20,6 26,8 27,8 31,4 41 57,1 76,8 108,3 106,3 106,5 121,4 88,7 34,7 3,8
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 3 376,9 15,3 57,3 50,1 62,5 86,9 95 98,2 99,9 130,7 126,7 130,6 151,8 192,5 234,7 282,9 289,2 308,2 420,8 374,8 152,2 16,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 4 601,7 1 127,4 14,9 17,8 15,2 29,8 76,2 159 223,2 216 141,5 123,2 167 260,8 361,2 452,3 417,2 309,2 260,8 165,1 58 5,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 37 082,5 1 926,3 570,9 479,4 448,3 646,7 835,4 1 276,5 1 501,9 1 476,7 1 231,0 1 299,2 1 574,4 2 310,8 3 205,6 4 087,2 3 865,5 3 384,1 3 486,7 2 454,6 920,9 100,3
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 93,8 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,9 0 0,7 1,7 1,6 5,8 15,8 8,6 14,7 19,6 15,7 8,1 0,2
nemocných (LDN) II. Novotvary 380,4 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0 1,8 2,9 7,3 10,5 20,7 38,3 58,1 56,7 58,2 67,1 40,8 15,4 2,1
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 32,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 1,5 0,7 2,3 1,5 3,3 4,2 5,3 8,3 4,8 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 330,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,4 5,7 7,2 11,6 22,1 37,8 36,5 51,2 68,8 56,8 28,2 2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 317 0 0 0 0 0 0 0,1 3,8 1 3,8 4,1 6 11,6 20,4 21,2 27,6 36,7 60,4 83,1 30,5 6,8
VI. Nemoci nervové soustavy 446,8 0 0 0 0,3 0 0,5 2,2 2,6 3,6 5,8 10,2 22,4 38,9 37,3 50,8 59,3 65,3 73,9 55,7 16,2 1,9
VII. Nemoci oka a očních adnex 5,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,4 0,4 0,5 0,3 0,5 0,5 2,2 0,4 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 5,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0 0,5 1,8 1,3 1,2 0,3 0,5 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2 852,3 0 0 0 0 0 0 0,1 2,4 4,7 6,9 16,6 34,1 84,3 180,3 254,8 278,7 400,3 619,8 623,1 307,9 38,4
X. Nemoci dýchací soustavy 310,9 0 0 0 0 0 0,6 0,2 0,3 1,1 1,3 2,2 4,1 13 19,7 31 40 46,9 60,7 57,4 28,6 3,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 262 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,4 1,4 1,8 4,2 9,4 17,4 18,7 25,3 25,5 32,5 59 44,3 18,2 2,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 117,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 1,5 2,5 3,4 4,2 10,7 8 14,5 15,6 15,7 21,8 11,5 6,4 1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 744,4 0 0 0 0 0 0,6 0,6 1,1 5,1 7,6 9,3 20,8 34,7 52,4 76 101,4 120,8 151,4 119,4 40,2 3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 213,5 0 0 0 0 0 0,3 0,1 0,3 0 0,4 0,8 4,4 6,2 11 18,5 25,3 32,3 49,7 44,5 16,9 2,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,9 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0 0 0,2 0 0 0,2 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 320 0 0 0 0 0,1 0 0,5 0 0,9 0,6 2,1 4,6 7,7 13,2 22,9 24,1 41,8 77,2 79 38,9 6,5
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 1 361,3 0 0 0 0 0,1 3,1 3,1 7,4 6,3 9,2 14,7 22,6 43,9 59,3 95,1 114,8 186,2 327,4 315,9 141,4 10,7
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 411,8 0 0 0 0 0 0,7 0,9 0,9 1,9 2,6 4,4 6,9 18,8 25,3 34,2 51,8 58,5 89,3 72,9 35,8 6,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 206,8 0 0 0 0,3 0,2 6,2 9 20,5 30,5 47,1 86,5 160,7 322,6 514,5 758,5 871,5 1 167,3 1 753,2 1 631,0 738 89,1
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,6 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 7 993,1 0 2,1 60,2 206,9 246,4 444,4 593,7 667,9 749,9 669,1 879,6 789,6 705,9 580,3 495,8 251,3 225,2 232,6 137,3 51 3,8
VI. Nemoci nervové soustavy 651,1 0 0 0 0 0 0 0,1 5,1 6,7 1,9 4,5 16,2 25,9 39,2 63,1 59,6 119,3 162,2 109,5 30,4 7,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,6 0,6 0,4 0 0,1 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0 0,8 0,4 1,4 2 2,3 4,2 3,9 3,8 5,2 1,6 0,3 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0,6 0 0 0 0,3 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 8 679,5 0 2,1 60,2 207,3 246,7 444,5 593,8 673,1 756,7 671,8 884,8 807,3 733,9 623 563,6 320,1 348,9 400,4 248,4 81,8 11,2
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 116,1 0 0,1 0 0 0,8 2,2 6,4 5,9 6,9 12,2 10,6 11,3 15,8 8,9 9,3 7,4 6,3 6,4 3,7 1,1 0,8
II. Novotvary 294,2 0 0 0,3 0,2 0,2 0,3 1,2 0,8 2 4,8 4,7 9,6 23,2 33,7 47,3 42,6 39,1 43,5 27,7 12,2 0,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 4,3 0 0,2 0,3 0,3 0 0,4 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0,1 0,4 0,2 0 0,6 0,8 0,2 0,4 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 54,6 0 0,5 7,6 24 4,9 0 0,2 0 0,5 0,1 0,2 0,2 0,9 1,5 2,9 3,6 3 2,2 2 0,4 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 49,1 0 0,4 0,4 0,2 0,6 1,7 1,6 2 2,7 3,1 3,5 3,2 5,2 6,9 3,2 2,8 1,4 2,9 4,3 2,9 0
VI. Nemoci nervové soustavy 429,8 0,1 8,8 9,2 10,9 9 19,4 14,8 18,1 25,6 30,8 27,3 32,4 46,2 38,4 45,4 32,8 25,1 16,6 13 5,5 0,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 20,4 0 2 16,1 1,7 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 0 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 454,1 0 0 0 0 0,4 0,8 0,9 1 4,9 6,7 14,5 20 37,7 57,1 82 64 51 50,4 37 22,1 3,6
X. Nemoci dýchací soustavy 699,7 0,1 83,8 122,7 62,4 9,5 0,4 1,7 1,6 1,8 3,8 10 18,3 34,8 61,3 81,9 66,2 54 51,6 25 8,4 0,4
XI. Nemoci trávicí soustavy 15,9 0 0,1 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 0,6 0,7 0,7 1,3 1,6 2,1 0,9 1,7 1,7 0,9 0,7 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 9,5 0 1,9 1,9 1,5 0,3 0 0 0 0 0,3 0,1 0,1 0,6 0,3 0,3 0,8 0,5 0,3 0,4 0,2 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 745,7 0 1,8 5,2 6,6 4,2 3,9 6,9 12,7 19,6 31,9 39,2 55,9 81,7 99,1 115 108,1 77,7 50,1 21,1 4,7 0,4
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,7 0 0,1 0,8 0,8 0,2 0,9 1,8 1 1 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 8,2 0,1 2,2 2,1 1 0,8 0,2 0,1 0,4 0,1 0,1 0,4 0 0,2 0 0,5 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 116,6 0,3 1,8 1,6 0,3 0,3 1,5 2,7 3 3,5 5,9 5,5 7,5 12,6 13,8 14,4 11,3 11 10,8 6,2 2,4 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 211,9 0 0,4 0,8 1,4 3,2 5,1 6,3 6,1 9,4 7,9 11,5 10,4 16,9 15,1 19,8 21,6 24,4 24,3 18,9 8,2 0,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 583,7 0 0,8 0,3 0,4 2 4,9 10 21,3 23,8 17,2 16,7 22,8 38,9 70,6 96,5 103,4 82 46,5 21,2 4,5 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 3 822,5 0,6 104,9 169,3 111,4 36,5 41,2 53 73,7 101,7 125,8 145,8 192,6 316,2 409,6 521,9 465,6 378,8 309,9 182,4 74,5 6,9
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 1 396,1 29,2 56,3 39,4 26,2 34,7 31,2 36,1 35,5 44,6 46 48,6 57 85,9 108,3 148,1 133,7 134,5 149,3 107,9 39,4 4,1
péče celkem II. Novotvary 3 775,6 5,9 20 18,9 15,4 17,1 21,1 30,8 44,2 81,7 124,5 163 203,2 330 498,1 637,2 553 412,8 353,9 181,7 58,3 4,7
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 313,7 2,9 5,7 6,6 3,3 3,4 2,4 2,8 3,2 5 6,6 7,6 10,1 12,3 23 33,3 39,6 40,7 46,2 41,5 16,7 0,9
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 1 482,7 12,6 38,8 32,5 43 24,3 13,7 15,4 17,5 24,9 31,3 44,2 54,3 82,7 123,1 164,3 158,5 166,6 203,4 156,8 67,6 7,2
V. Poruchy duševní a poruchy chování 9 604,8 1,1 10,4 89,5 262,9 322,5 519,1 678,7 767,8 865,8 779,8 978,9 895,5 815 674 582,4 327,4 301,1 352,8 267,4 100,4 12,5
VI. Nemoci nervové soustavy 2 532,5 12,3 31,1 34,1 35,6 33,6 40,4 42,4 52,6 76,8 77,8 91,3 121,4 184,7 206,9 273,2 256,2 305,6 340,2 235,4 69,9 10,8
VII. Nemoci oka a očních adnex 229,8 1,8 7,9 23,5 5,5 3,1 2,4 3,5 4,1 4,9 6,1 7,2 9,2 16 20,9 28 27,7 22,5 21,1 11,3 2,7 0,3
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 227,9 3,9 12,4 10,5 5,7 5,2 5,2 5,9 8,6 10,4 11,5 12,5 14,4 18,6 22 23,9 20,9 16,5 12,1 6,4 1,4 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 9 404,1 2,8 2,8 5,7 9 13,8 15,6 21,9 33,8 69 97,8 156,6 238 474 827,7 1 174,4 1 222,2 1 297,8 1 646,5 1 399,9 619,5 75,5
X. Nemoci dýchací soustavy 3 554,1 90,2 268,2 227,6 101,7 60,3 43 46,8 45,1 56,8 55,9 68,8 95 177,8 294,2 398,1 379,7 359,6 378,8 274,5 115,1 16,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 3 329,3 17,5 29,2 45 59,7 71,2 75,4 81,3 98,1 139,7 148,3 157,4 187,6 253,1 326,7 379,1 337,6 296,9 321 210 85,7 8,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 784,7 6,2 14,7 11,7 12,5 19 22,4 22,5 21,1 29,9 29,4 36 40,9 64,4 71,7 88,4 81,5 67,8 71,5 50,3 20,8 2
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 4 338,2 1,2 8,5 17,5 35,9 46 37 45,2 72,7 123,8 161,3 190,8 259,8 382,6 481,8 618,8 598 500,5 429,2 251,9 70,4 5,2
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 281,7 20,4 26,1 20,9 17,4 42,6 52,4 61,7 72,3 90,6 97,8 106 110,6 134,2 200,7 252,4 245,6 227,4 244,9 178,5 71,2 8,1
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 1 813,4 0 0 0 0,3 55,4 234,9 534,4 606,3 319,2 59 3,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 493,8 493,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 173,3 54,7 30,9 27,4 13,2 9,8 4,7 3,3 3,9 3,3 3,2 3,5 3,2 2,8 3,1 3,3 1,5 0,7 0,6 0,2 0,1 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1 506,9 27,6 41,7 29,2 40,2 45,8 21,6 22,1 23,6 31,1 34,3 39 53,1 77,4 103,8 145,5 141,7 159,4 209,5 173,8 75,9 10,6
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 4 950,7 15,3 57,7 50,9 64,2 90,5 103,2 107,6 113,4 146,5 143,8 156,8 184,7 253,4 309 397,9 425,6 518,8 772,5 709,5 301,8 27,3
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5 598,0 1 127,4 15,6 18,1 15,7 31,8 81,7 170 245,4 241,7 161,3 144,3 196,7 318,4 457,7 583 572,5 449,8 396,6 259,2 98,3 12,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 57 791,3 1 926,8 677,9 708,9 767,4 930,1 1 327,3 1 932,4 2 269,2 2 365,6 2 075,7 2 416,3 2 735,0 3 683,5 4 752,6 5 931,2 5 522,8 5 279,1 5 950,2 4 516,4 1 815,3 207,5
Průměrný denní stav počtu hospitalizovaných pacientů na 100 000 obyvatel
Skupiny poskytovatelů Kapitoly MKN-10 Celkem věkové skupiny
lůžkové péče 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Nemocnice akutní péče I. Některé infekční a parazitární nemoci 11,3 26,9 12,4 7 5,6 7,2 4,6 4,2 3,8 4 4,2 5,4 6,7 9,8 12,9 18,5 25,2 37,1 52 68,2 69,3 63,2
II. Novotvary 29,5 5,4 4,4 3,3 3,3 3,6 3,3 4,2 5,7 8,4 14,4 21,7 27,9 41,2 58,5 80,1 97,1 103,1 102,7 87,3 70,2 37,5
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 2,6 2,7 1,2 1,1 0,6 0,7 0,3 0,4 0,4 0,5 0,8 1 1,3 1,7 2,8 4,7 6,8 11,7 16,9 25,4 26,3 17,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 10,4 11,6 8,4 4,4 4,1 4,1 2,2 2,2 2,3 2,6 3,7 5,5 7,2 10,1 13,6 18,6 25,3 36,7 55,9 75,5 89,5 102,7
V. Poruchy duševní a poruchy chování 11,8 1 1,8 5,1 12 16 11,5 11,9 12,3 12,1 12,8 13,2 14,8 13,3 9,1 9,4 9,8 12,3 24 32,9 36,6 37,5
VI. Nemoci nervové soustavy 9,5 11,3 4,9 4,4 5,2 5,2 3,2 3,6 3,5 4,4 4,8 7,1 7,7 10,6 12,6 17,1 22,4 31,3 36,9 44,1 40,7 25,7
VII. Nemoci oka a očních adnex 1,9 1,7 1,3 1,3 0,8 0,7 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 1 1,4 2,2 2,8 4,1 5,9 7,2 8,7 7,1 5,3 5,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,1 3,6 2,7 1,8 1,2 1,1 0,8 0,8 1,1 1,1 1,4 1,8 2,2 2,6 3 3,5 4,1 5 4,6 4,8 2,1 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 57,9 2,6 0,6 1 1,9 2,8 2,3 3 4 6,4 10,4 18 28 50,7 81 126,1 188,1 276,4 411,9 570,3 662,3 661,9
X. Nemoci dýchací soustavy 24,2 83,1 40,7 18,6 8,5 10,8 6,6 6,4 5,7 5,8 6,2 8,1 11,1 18,7 29,3 42,9 58,5 84,5 112,5 148,1 178,9 245
XI. Nemoci trávicí soustavy 29 16,1 6,4 7,9 12,7 15,1 11,8 11,5 12,7 14,9 17,9 21,9 27,1 33,7 42,1 53 66,6 85,8 109,9 127 152,8 110,7
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 6,2 5,7 2,8 1,8 2,4 4 3,5 3,2 2,7 3,1 3,3 4,7 5,6 7,7 8,7 11,1 13,9 16,9 20,9 29,7 32,3 17,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 26,8 1,1 1,5 2,2 6,3 8,9 5,1 5,4 7,7 10,7 14,9 20,4 27,7 38 45 63,8 82,3 97,5 93,9 84,6 57,9 35,6
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 19,6 18,8 5,8 3,7 3,7 9 8,2 8,8 9,4 9,8 11,9 15 16,2 18,4 25,9 35,1 47,1 63,5 81,6 102,5 121,9 104,7
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17,2 0 0 0 0,1 11,8 37 76,3 79,5 34,5 7,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,7 455,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,6 50,4 6,3 4,5 2,6 1,9 0,7 0,5 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 10,2 25,2 8,8 4,9 8,6 9,6 3,2 2,7 2,7 2,9 3,4 4,5 6,3 8,2 10,5 16,3 22,7 34,8 51,2 68,4 79,4 75,1
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 32,1 14,1 12,6 8,9 13,5 18,4 15 14 13,1 14,1 15,6 18,8 23,2 27,7 32,2 42,6 61,9 100,7 177,6 288,9 348,2 322,1
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 43,7 1 040,2 3,3 3,2 3,3 6,3 12 22,7 29,3 23,3 17,4 17,7 25,5 37,6 49,6 68,1 89,3 101 110,1 127,3 132,7 116,6
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 352,3 1 777,3 126 85,1 96,5 137,2 131,7 182,1 196,9 159,5 151,3 186,7 240,2 332,7 440,2 615,5 827,1 1 105,7 1 471,8 1 892,2 2 106,8 1 981,8
Léčebny dlouhodobě I. Některé infekční a parazitární nemoci 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,8 2,4 1,8 4,8 8,3 12,1 18,5 4
nemocných (LDN) II. Novotvary 3,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 1 1,6 3 5,3 8,7 12,1 19 28,3 31,5 35,2 41,5
a nemocnice následné péče III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,7 1,4 2,2 6,4 11 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,8 1,1 1,7 3 5,7 7,8 16,7 29 43,8 64,5 39,5
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0,1 0,5 0,6 0,9 1,7 2,8 3,2 5,9 12 25,5 64,1 69,8 134,4
VI. Nemoci nervové soustavy 4,2 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,3 0,4 0,7 1,5 3,4 5,6 5,1 7,6 12,7 21,3 31,2 42,9 37,1 37,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 1,7 0,9 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,4 0,5 0,2 1,1 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 27,1 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,5 0,8 2,4 5,2 12,1 24,8 38,4 59,6 130,8 261,6 480,3 704,4 758,7
X. Nemoci dýchací soustavy 3 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 1,9 2,7 4,7 8,6 15,3 25,6 44,2 65,4 77,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 2,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 1,4 2,5 2,6 3,8 5,5 10,6 24,9 34,2 41,6 57,3
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 1,5 1,1 2,2 3,3 5,1 9,2 8,9 14,6 19,8
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,9 1,3 3,2 5 7,2 11,4 21,7 39,5 63,9 92 92 59,3
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 0,9 1,5 2,8 5,4 10,6 21 34,3 38,7 55,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 3 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,1 1,8 3,4 5,2 13,7 32,6 60,9 89 128,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 12,9 0 0 0 0 0 0,5 0,4 1 0,7 1,1 2,1 3,4 6,3 8,1 14,3 24,6 60,8 138,2 243,5 323,5 211,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 3,9 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,1 2,7 3,5 5,1 11,1 19,1 37,7 56,2 81,9 136,3
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 78 0 0 0 0,1 0 1 1,3 2,7 3,3 5,8 12,4 24,5 46,4 70,7 114,2 186,5 381,4 740 1 257,3 1 688,4 1 760,5
Psychiatrické léčebny I. Některé infekční a parazitární nemoci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. Novotvary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 75,9 0 0,5 10,7 44,5 52,3 70 84,7 87,5 81 82,3 126,4 120,5 101,6 79,7 74,7 53,8 73,6 98,2 105,8 116,7 75,1
VI. Nemoci nervové soustavy 6,2 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0,7 0,2 0,6 2,5 3,7 5,4 9,5 12,8 39 68,5 84,4 69,5 146,2
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0 0,2 0
X. Nemoci dýchací soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XI. Nemoci trávicí soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,8 1,2 2,2 1,2 0,7 0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 82,5 0 0,5 10,7 44,6 52,3 70,1 84,7 88,2 81,7 82,6 127,2 123,2 105,7 85,6 84,9 68,5 114 169 191,5 187,1 221,3
Ostatní lůžková zařízení I. Některé infekční a parazitární nemoci 1,1 0 0 0 0 0,2 0,3 0,9 0,8 0,7 1,5 1,5 1,7 2,3 1,2 1,4 1,6 2,1 2,7 2,9 2,5 15,8
II. Novotvary 2,8 0 0 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,6 0,7 1,5 3,3 4,6 7,1 9,1 12,8 18,4 21,4 27,9 13,8
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,3 0,2 0,9 0
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 0,5 0 0,1 1,3 5,2 1 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1 0,9 1,5 0,9 0
V. Poruchy duševní a poruchy chování 0,5 0 0,1 0,1 0 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,9 0,5 0,6 0,5 1,2 3,3 6,6 0
VI. Nemoci nervové soustavy 4,1 0,1 1,9 1,6 2,3 1,9 3,1 2,1 2,4 2,8 3,8 3,9 4,9 6,7 5,3 6,8 7 8,2 7 10 12,6 4
VII. Nemoci oka a očních adnex 0,2 0 0,4 2,9 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IX. Nemoci oběhové soustavy 4,3 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,8 2,1 3,1 5,4 7,8 12,3 13,7 16,7 21,3 28,5 50,6 71,1
X. Nemoci dýchací soustavy 6,6 0,1 18,5 21,8 13,4 2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 1,4 2,8 5 8,4 12,3 14,2 17,6 21,8 19,3 19,2 7,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 0,2 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,6 0,7 0,7 1,6 0
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 0,1 0 0,4 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5 0
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7,1 0 0,4 0,9 1,4 0,9 0,6 1 1,7 2,1 3,9 5,6 8,5 11,8 13,6 17,3 23,1 25,4 21,1 16,3 10,8 7,9
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0 0,3 0,8 0,8 2,3 0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 0,1 0,1 0,5 0,4 0,2 0,2 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 1,1 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,4 0,7 0,8 1,1 1,8 1,9 2,2 2,4 3,6 4,6 4,8 5,5 5,9
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 2 0 0,1 0,1 0,3 0,7 0,8 0,9 0,8 1 1 1,7 1,6 2,4 2,1 3 4,6 8 10,3 14,6 18,8 7,9
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 5,5 0 0,2 0,1 0,1 0,4 0,8 1,4 2,8 2,6 2,1 2,4 3,5 5,6 9,7 14,5 22,1 26,8 19,6 16,3 10,3 0
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 36,3 0,6 23,1 30,1 24 7,7 6,5 7,6 9,7 11 15,5 21 29,4 45,5 56,3 78,6 99,6 123,8 130,8 140,6 170,4 136,3
Poskytovatelé lůžkové I. Některé infekční a parazitární nemoci 13,3 26,9 12,4 7 5,6 7,4 4,9 5,2 4,7 4,8 5,7 7 8,7 12,4 14,9 22,3 28,6 43,9 63 83,2 90,1 81
péče celkem II. Novotvary 35,9 5,4 4,4 3,4 3,3 3,6 3,3 4,4 5,8 8,8 15,3 23,4 31 47,5 68,4 96 118,3 134,9 149,4 140,1 133,4 92,9
III. Nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity 3 2,7 1,3 1,2 0,7 0,7 0,4 0,4 0,4 0,5 0,8 1,1 1,5 1,8 3,2 5 8,5 13,3 19,5 32 38,2 17,8
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 14,1 11,6 8,6 5,8 9,3 5,2 2,2 2,2 2,3 2,7 3,8 6,4 8,3 11,9 16,9 24,7 33,9 54,4 85,9 120,9 154,7 142,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 91,3 1 2,3 15,9 56,6 68,4 81,8 96,8 100,6 93,5 95,9 140,7 136,6 117,3 92,6 87,7 70,1 98,4 148,9 206,1 229,7 247
VI. Nemoci nervové soustavy 24,1 11,3 6,9 6,1 7,7 7,1 6,4 6 6,9 8,3 9,6 13,1 18,5 26,6 28,4 41,1 54,8 99,9 143,6 181,5 159,9 213,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 2,2 1,7 1,7 4,2 1,2 0,7 0,4 0,5 0,5 0,5 0,7 1 1,4 2,3 2,9 4,2 5,9 7,4 8,9 8,7 6,2 5,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2,2 3,6 2,7 1,9 1,2 1,1 0,8 0,8 1,1 1,1 1,4 1,8 2,2 2,7 3 3,6 4,5 5,4 5,1 4,9 3,2 2
IX. Nemoci oběhové soustavy 89,4 2,6 0,6 1 1,9 2,9 2,5 3,1 4,4 7,5 12 22,5 36,3 68,2 113,7 176,8 261,5 424,1 695 1 079,2 1 417,3 1 491,8
X. Nemoci dýchací soustavy 33,8 83,2 59,2 40,4 21,9 12,8 6,8 6,7 5,9 6,1 6,9 9,9 14,5 25,6 40,4 59,9 81,2 117,5 159,9 211,6 263,3 330
XI. Nemoci trávicí soustavy 31,6 16,1 6,4 8 12,9 15,1 11,9 11,6 12,9 15,1 18,2 22,6 28,6 36,4 44,9 57,1 72,2 97 135,5 161,9 196,1 168
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 7,5 5,7 3,2 2,1 2,7 4 3,5 3,2 2,8 3,2 3,6 5,2 6,2 9,3 9,8 13,3 17,4 22,2 30,2 38,8 47,6 39,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 41,2 1,1 1,9 3,1 7,7 9,8 5,8 6,4 9,5 13,4 19,8 27,4 39,6 55,1 66,2 93,2 128 163,5 181,2 194,2 161,1 102,7
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 21,7 18,8 5,8 3,7 3,7 9 8,3 8,8 9,5 9,8 12 15,2 16,9 19,3 27,6 38 52,6 74,3 103,4 137,6 162,9 160
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 17,2 0 0 0 0,1 11,8 37 76,3 79,5 34,5 7,3 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 4,7 455,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality 1,6 50,5 6,8 4,9 2,8 2,1 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy nezařazené jinde 14,3 25,5 9,2 5,2 8,7 9,7 3,4 3,2 3,1 3,4 4,2 5,6 8,1 11,1 14,3 21,9 30,3 52,1 88,4 134 173,6 209,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 47 14,1 12,7 9 13,8 19,2 16,3 15,4 14,9 15,8 17,7 22,5 28,2 36,5 42,4 59,9 91,1 169,5 326,1 547 690,5 539,4
XX. Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XXI. Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami 53,2 1 040,2 3,4 3,2 3,4 6,7 12,9 24,3 32,2 26,1 19,8 20,7 30 45,8 62,9 87,8 122,5 147 167,4 199,8 224,9 254,9
XXII. Kódy pro speciální účely 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitoly MKN-10 celkem 549,1 1 777,8 149,6 125,9 165,2 197,3 209,2 275,7 297,4 255,5 255,2 347,3 417,3 530,4 652,7 893,1 1 181,7 1 724,9 2 511,6 3 481,7 4 153,1 4 100,0

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)