8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 789 56 177 80 43 37 21 27 13 23 17 20 16 23 16 30 33 57 52 36 11 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 670 28 57 64 46 49 44 37 42 35 16 28 22 29 24 15 31 38 32 25 8 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 12 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 0 1 3 2 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 499 5 11 12 17 7 2 4 4 10 10 12 16 17 40 71 68 54 81 40 15 3
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 486 66 170 148 83 111 71 58 48 43 53 43 54 75 72 86 89 73 67 57 16 3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 720 0 0 0 0 5 1 0 2 3 16 17 28 65 83 121 134 118 79 39 7 2
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 373 0 0 0 1 0 0 0 0 3 2 11 7 16 75 102 62 49 29 15 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 297 0 0 0 0 0 0 1 0 3 11 6 10 19 28 46 39 48 42 34 9 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 455 0 0 0 0 0 0 1 6 16 29 46 41 43 54 74 59 53 22 9 0 2
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 230 0 0 0 0 0 0 2 0 4 12 8 8 33 44 47 31 20 10 9 1 1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 127 0 0 0 0 0 4 0 0 1 2 2 27 17 17 23 12 9 7 6 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 32 66 74 66 36 34 24 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 266 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 8 22 36 50 47 33 34 23 6 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 419 5 27 9 25 10 8 14 50 73 61 106 128 215 340 433 356 286 173 74 25 1
Carcinoma in situ (D00-D09) 90 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 7 7 10 6 14 14 13 9 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 293 0 0 0 0 2 1 2 0 1 4 9 20 26 43 64 62 33 16 8 2 0
Leiomyom dělohy (D25) 494 0 0 0 0 0 3 8 12 42 123 134 89 31 21 17 6 4 4 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 754 9 13 35 22 33 50 50 51 72 109 100 125 138 207 215 208 153 90 61 13 0
Anémie (D50-D64) 551 9 3 6 3 8 4 3 9 8 9 9 11 19 42 73 59 80 80 90 24 2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 334 13 35 27 19 4 5 10 15 7 9 7 12 13 28 27 39 25 24 12 2 1
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 153 0 6 17 18 23 21 23 7 22 38 46 74 83 135 144 147 131 109 87 20 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 783 39 211 160 76 52 15 32 37 59 87 99 89 111 85 123 121 95 128 108 49 7
Demence (F00-F03) 72 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 3 5 11 14 29 6 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 695 0 0 0 10 49 31 52 30 62 71 82 76 86 67 40 24 8 4 3 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 91 0 1 0 0 13 12 7 8 5 6 5 7 9 4 1 3 1 5 4 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 55 0 0 0 4 5 6 3 6 10 7 4 1 2 4 1 2 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 64 2 3 0 2 4 3 5 0 1 2 2 7 13 6 5 4 0 4 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 507 3 17 19 53 96 30 22 17 25 31 26 23 27 15 21 22 20 22 12 4 2
Alzheimerova nemoc (G30) 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 12 8 9 3 0
Roztroušená skleróza (G35) 243 0 0 0 1 0 7 17 17 36 32 34 35 16 21 12 11 2 2 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 957 13 60 54 41 58 39 48 36 55 85 82 61 80 76 61 35 28 24 19 2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 458 0 0 0 0 1 0 2 1 4 5 13 15 28 42 68 64 69 82 51 12 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 707 17 21 44 47 52 40 41 45 88 104 118 158 167 222 182 154 117 53 29 8 0
Katarakta (H25-H26, H28) 199 0 0 2 0 1 1 0 1 2 2 3 4 15 8 25 25 43 42 22 3 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 573 6 35 26 15 7 15 15 7 10 24 29 41 41 67 75 59 50 32 16 3 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 167 25 114 89 43 19 23 24 30 59 78 72 85 91 118 116 83 54 26 15 3 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 920 0 1 1 0 9 5 6 5 19 22 44 48 58 77 115 113 133 145 82 35 2
Angina pectoris (I20) 296 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 5 9 29 34 58 62 36 29 23 5 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 147 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27 59 72 92 133 192 148 165 124 92 35 4
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 428 0 0 0 0 0 1 0 1 5 16 33 69 112 165 272 289 247 149 49 16 4
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 493 0 0 0 0 2 4 3 5 15 20 17 15 33 44 70 66 83 60 41 15 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 943 1 6 3 10 9 16 18 30 33 51 66 104 200 314 475 555 441 340 212 54 5
Selhání srdce (I50) 2 368 1 0 0 0 0 3 1 1 6 6 34 48 76 136 233 337 403 512 393 148 30
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 315 0 0 2 1 4 2 5 7 19 39 48 87 102 207 278 335 362 406 292 107 12
Ateroskleróza (I70) 1 112 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 13 43 81 174 239 199 125 115 87 24 5
Varixy dolních končetin (I83) 945 0 0 0 0 0 6 29 61 98 126 98 118 96 112 93 52 27 13 12 4 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 859 3 7 11 46 38 28 47 27 37 44 65 73 112 168 262 255 241 229 125 40 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 089 165 429 169 54 51 15 22 20 20 10 15 9 15 21 19 7 19 16 8 4 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 579 36 121 47 17 11 9 6 21 23 27 45 51 80 117 157 173 172 185 199 75 7
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 144 145 225 47 14 8 2 3 8 6 16 18 19 22 53 57 66 113 131 118 58 15
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 145 1 536 391 46 35 28 18 16 29 15 8 8 7 2 3 0 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 663 1 2 12 16 35 47 44 45 48 68 50 54 57 62 52 33 21 8 6 1 1
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 815 2 0 0 1 2 0 0 4 4 9 10 13 40 74 164 184 120 75 93 19 1
Astma (J45-J46) 270 0 5 13 11 13 12 5 13 11 15 17 19 24 20 20 27 23 14 5 3 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 650 5 6 4 7 7 6 12 11 16 13 21 34 45 82 112 99 79 47 28 15 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 190 0 6 13 19 12 18 17 12 7 6 9 8 8 22 11 13 7 2 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 182 2 10 3 3 15 7 7 12 15 10 9 14 16 19 15 11 8 3 2 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 293 9 2 5 10 10 2 6 11 13 13 19 18 24 31 30 24 27 21 11 7 0
Peptický vřed (K25-K28) 295 0 0 0 0 4 6 4 1 6 10 13 20 31 27 35 37 23 35 30 12 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 299 17 32 67 91 93 55 36 40 40 50 44 47 58 75 96 111 114 128 63 36 6
Nemoci appendixu (K35-K38) 759 0 4 67 92 130 82 61 56 50 37 31 26 28 25 24 22 15 7 2 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 194 14 46 31 4 16 28 32 32 49 78 87 102 128 131 129 103 92 66 17 8 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 857 2 9 14 2 3 13 25 34 68 90 81 71 90 88 97 82 47 35 5 1 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 345 0 6 7 58 37 34 46 27 20 39 10 8 15 10 8 6 5 5 2 2 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 293 24 13 9 13 9 18 21 12 9 6 8 14 11 17 18 19 20 20 27 5 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 351 0 16 9 3 5 4 6 4 11 10 11 15 26 28 36 41 30 46 30 15 5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 433 0 0 0 0 0 0 2 3 13 23 9 28 21 55 53 62 61 57 34 12 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 647 2 5 2 8 8 12 36 25 51 58 63 70 50 46 66 58 36 30 16 5 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 468 0 23 28 15 7 5 5 1 5 8 8 16 28 32 61 56 61 55 36 17 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 233 0 0 0 0 0 0 2 7 12 13 30 37 32 42 35 10 9 4 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 342 1 2 8 4 3 5 4 9 11 14 20 16 46 68 51 46 22 9 2 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 769 2 1 1 3 8 24 47 93 114 115 124 137 157 193 198 178 174 108 68 21 3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 303 1 1 1 0 0 0 5 6 11 15 9 13 17 19 52 37 37 52 19 7 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 596 0 0 2 4 6 6 25 20 50 64 52 53 42 63 56 48 40 27 20 15 3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 391 4 6 14 14 6 11 14 15 22 26 15 22 22 21 46 42 31 31 21 7 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 562 7 25 18 14 41 48 35 26 34 23 26 42 38 34 36 36 30 27 15 5 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 516 6 15 7 13 25 32 20 19 21 33 31 56 41 52 46 36 21 21 17 4 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 454 2 11 14 32 23 7 12 14 18 17 26 25 24 34 45 39 30 40 33 8 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 597 0 0 0 0 2 1 1 2 8 20 20 38 52 91 109 118 88 39 7 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 097 0 0 0 0 0 1 4 5 16 21 37 95 138 180 209 199 128 49 12 3 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 210 0 0 1 10 65 64 86 74 113 140 136 146 129 121 76 35 13 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 008 0 8 18 48 49 21 52 33 42 77 53 120 121 119 89 71 42 22 19 4 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 84 3 12 0 0 1 4 6 2 6 5 6 2 8 8 6 7 5 2 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 255 1 1 6 24 39 3 1 3 6 9 10 18 27 24 25 25 21 8 2 2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 900 0 0 0 1 3 11 13 19 76 88 79 125 113 108 101 82 48 26 6 1 0
Dorzalgie (M54) 1 441 0 1 5 20 21 11 20 27 46 83 78 93 108 149 152 165 222 150 78 11 1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 885 0 12 18 11 22 15 16 25 46 87 82 121 137 108 86 49 31 13 4 2 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 679 1 0 5 18 36 22 14 20 30 40 53 43 45 57 78 78 53 47 31 7 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 023 70 64 22 11 39 55 41 26 28 41 55 31 54 71 107 89 83 87 32 15 2
Selhání ledvin (N17-N19) 547 1 2 0 8 1 1 2 5 16 14 30 29 35 59 59 83 77 73 39 11 2
Urolitiáza (N20-N23) 1 070 0 2 2 3 15 33 41 41 74 77 94 107 118 127 110 95 58 40 26 7 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 2 065 21 18 22 15 37 30 23 23 35 75 68 94 100 154 224 252 263 271 229 96 15
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 538 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 27 52 103 137 100 70 27 14 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 710 4 34 57 48 48 39 40 16 35 45 31 34 41 55 65 52 35 21 9 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 98 0 0 0 1 6 4 7 8 12 15 11 13 11 4 5 0 1 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 321 0 2 1 2 17 22 43 37 53 41 37 22 19 10 7 2 3 1 1 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 779 1 0 0 12 14 15 27 45 83 157 174 122 42 23 25 17 8 10 4 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 552 1 2 1 9 44 113 193 239 257 268 213 232 182 195 268 162 114 45 12 2 0
Lékařský potrat (O04) 401 0 0 0 0 27 62 57 83 64 101 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 907 0 0 0 0 13 69 223 277 229 88 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 595 0 0 0 1 40 240 496 509 265 43 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 354 0 0 0 1 8 37 121 128 51 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 709 0 0 0 1 49 408 1 190 1 352 603 101 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 955 0 0 0 0 8 92 307 315 194 34 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 45 0 0 0 0 1 3 16 18 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 73 0 0 0 0 2 16 23 19 8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 314 314 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 248 248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 524 102 106 147 33 28 17 8 12 13 16 5 7 6 5 10 6 0 1 2 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 697 0 0 4 11 16 8 9 13 24 25 38 47 58 77 99 81 65 61 41 19 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 784 10 14 59 106 114 45 45 37 49 48 27 20 31 29 29 32 26 33 19 10 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 162 0 1 0 2 0 2 0 4 4 4 3 12 12 19 23 33 20 13 7 3 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 957 98 129 73 129 191 53 62 57 76 96 95 106 119 195 273 279 318 308 210 80 10
Nitrolební poranění (S06) 1 796 11 45 88 49 113 125 101 72 98 110 95 116 125 153 115 91 90 96 73 25 5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1 009 115 206 81 70 77 61 30 43 23 33 47 36 26 33 25 28 26 24 14 9 2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 568 0 4 102 98 16 7 17 13 18 12 20 31 41 51 48 42 22 17 8 1 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 914 1 4 3 2 3 4 4 3 7 8 7 19 22 61 81 103 134 165 181 87 15
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 651 0 10 11 38 13 28 35 31 49 37 57 76 61 55 58 35 24 18 11 3 1
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 015 6 37 111 127 255 235 263 244 289 317 288 254 254 279 232 241 193 178 141 61 10
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 133 5 40 5 5 4 6 8 4 6 3 6 3 6 8 3 8 9 2 2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 354 8 38 11 13 36 15 24 12 28 24 20 14 22 22 22 10 15 7 9 3 1
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 773 1 8 2 6 7 10 15 18 31 42 43 62 45 90 111 119 90 45 27 0 1
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 69 0 2 2 2 1 1 9 11 5 9 6 5 4 5 5 2 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 255 3 27 14 11 6 8 8 8 14 10 17 18 25 22 18 9 13 13 9 2 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 447 31 37 24 15 13 2 2 7 5 8 18 29 39 29 56 59 46 19 6 2 0
Řízení antikoncepce (Z30) 151 1 0 0 0 4 6 10 19 48 46 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 345 5 345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 091 8 19 6 25 21 15 22 34 68 94 113 136 202 333 334 326 275 42 17 1 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 11 080 135 88 106 92 141 454 1 257 2 086 1 941 949 452 413 471 579 672 554 366 206 90 27 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 119 165 7 294 3 505 2 819 2 272 2 998 3 553 6 188 7 334 7 036 5 925 5 252 5 992 6 949 9 054 10 729 10 038 8 672 7 047 4 697 1 599 212
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,4 9,6 7,9 2,6 1,6 1,4 0,6 0,7 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,4 0,8 1,2 2,8 3,6 4,5 4 2,3
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,1 4,8 2,5 2,1 1,7 1,9 1,3 1 1,1 0,8 0,3 0,7 0,6 0,8 0,6 0,4 1,1 1,9 2,2 3,1 2,9 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,9 0,9 0,5 0,4 0,6 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 1 1,9 2,4 2,7 5,6 4,9 5,5 7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,5 11,3 7,6 4,8 3,1 4,3 2,2 1,5 1,2 0,9 1,1 1,1 1,4 2 1,8 2,3 3,1 3,6 4,6 7,1 5,9 7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,2 0 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 1,7 2 3,2 4,7 5,9 5,5 4,8 2,6 4,7
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,2 0,4 1,8 2,7 2,2 2,4 2 1,9 0,4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1,2 1,4 2,4 2,9 4,2 3,3 2,3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,6 1,2 1 1,1 1,3 2 2,1 2,6 1,5 1,1 0 4,7
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,9 1,1 1,3 1,1 1 0,7 1,1 0,4 2,3
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0,7 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4 0,5 0,7 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,8 1,6 2 2,3 1,8 2,4 3 0,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,9 1,3 1,7 1,6 2,4 2,8 2,2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,1 0,9 1,2 0,3 0,9 0,4 0,2 0,4 1,3 1,6 1,3 2,7 3,2 5,7 8,4 11,6 12,5 14,2 12 9,2 9,2 2,3
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,4 0,5 0,6 0,6 0,2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,5 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,5 0,7 1,1 1,7 2,2 1,6 1,1 1 0,7 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,9 2,6 3,4 2,2 0,8 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3 1,5 0,6 1,1 0,8 1,3 1,5 1,3 1,3 1,6 2,3 2,6 3,1 3,6 5,1 5,8 7,3 7,6 6,2 7,5 4,8 0
Anémie (D50-D64) 0,9 1,5 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,5 1 2 2,1 4 5,5 11,1 8,8 4,7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,6 2,2 1,6 0,9 0,7 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,7 0,7 1,4 1,2 1,7 1,5 0,7 2,3
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 0 0,3 0,6 0,7 0,9 0,6 0,6 0,2 0,5 0,8 1,2 1,9 2,2 3,3 3,9 5,2 6,5 7,6 10,8 7,4 4,7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,1 6,7 9,4 5,2 2,8 2 0,5 0,8 1 1,3 1,8 2,5 2,2 2,9 2,1 3,3 4,3 4,7 8,9 13,4 18 16,4
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 1 3,6 2,2 2,3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,2 0 0 0 0,4 1,9 0,9 1,4 0,8 1,4 1,5 2,1 1,9 2,3 1,7 1,1 0,8 0,4 0,3 0,4 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0 0,3 0,5 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0,3 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0 0,3 0,1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,9 0,5 0,8 0,6 2 3,7 0,9 0,6 0,4 0,6 0,6 0,7 0,6 0,7 0,4 0,6 0,8 1 1,5 1,5 1,5 4,7
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,6 1,1 1,1 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,4 0,8 0,7 0,9 0,9 0,4 0,5 0,3 0,4 0,1 0,1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,6 2,2 2,7 1,8 1,5 2,2 1,2 1,3 0,9 1,2 1,8 2,1 1,5 2,1 1,9 1,6 1,2 1,4 1,7 2,4 0,7 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 1 1,8 2,3 3,4 5,7 6,3 4,4 2,3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,9 2,9 0,9 1,4 1,7 2 1,2 1,1 1,2 1,9 2,2 3 4 4,4 5,5 4,9 5,4 5,8 3,7 3,6 2,9 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,3 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,7 0,9 2,1 2,9 2,7 1,1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 1 1,6 0,8 0,6 0,3 0,5 0,4 0,2 0,2 0,5 0,7 1 1,1 1,7 2 2,1 2,5 2,2 2 1,1 0
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2 4,3 5,1 2,9 1,6 0,7 0,7 0,6 0,8 1,3 1,6 1,8 2,1 2,4 2,9 3,1 2,9 2,7 1,8 1,9 1,1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,6 0 0 0 0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5 1,1 1,2 1,5 1,9 3,1 4 6,6 10 10,1 12,9 4,7
Angina pectoris (I20) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,8 0,8 1,6 2,2 1,8 2 2,8 1,8 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,5 1,8 2,4 3,3 5,1 5,2 8,2 8,6 11,4 12,9 9,3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,7 3 4,1 7,3 10,2 12,3 10,3 6,1 5,9 9,3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,9 1,1 1,9 2,3 4,1 4,2 5,1 5,5 0
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5 0,2 0,3 0,1 0,4 0,3 0,5 0,5 0,8 0,7 1,1 1,7 2,6 5,3 7,7 12,7 19,5 21,9 23,6 26,2 19,9 11,7
Selhání srdce (I50) 4,1 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,9 1,2 2 3,4 6,2 11,8 20 35,5 48,6 54,5 70,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2,2 2,7 5,1 7,4 11,8 18 28,1 36,1 39,4 28
Ateroskleróza (I70) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 1,1 2,1 4,3 6,4 7 6,2 8 10,8 8,8 11,7
Varixy dolních končetin (I83) 1,6 0 0 0 0 0 0,2 0,8 1,6 2,2 2,6 2,5 3 2,5 2,8 2,5 1,8 1,3 0,9 1,5 1,5 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,2 0,5 0,3 0,4 1,7 1,5 0,9 1,2 0,7 0,8 0,9 1,7 1,8 3 4,1 7 9 12 15,9 15,5 14,7 2,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,9 28,4 19,2 5,5 2 2 0,5 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,5 0,5 0,2 0,9 1,1 1 1,5 2,3
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,7 6,2 5,4 1,5 0,6 0,4 0,3 0,2 0,5 0,5 0,6 1,2 1,3 2,1 2,9 4,2 6,1 8,5 12,8 24,6 27,6 16,4
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2 24,9 10,1 1,5 0,5 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 0,5 0,6 1,3 1,5 2,3 5,6 9,1 14,6 21,3 35
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2 0,2 23,9 12,7 1,7 1,3 0,9 0,5 0,4 0,6 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,1 0,2 0,1 0,4 0,6 1,3 1,4 1,2 1,2 1,1 1,4 1,3 1,4 1,5 1,5 1,4 1,2 1 0,6 0,7 0,4 2,3
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,4 0,3 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 1,1 1,8 4,4 6,5 6 5,2 11,5 7 2,3
Astma (J45-J46) 0,5 0 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,1 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,5 0,5 0,9 1,1 1 0,6 1,1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,1 0,9 0,3 0,1 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,5 0,9 1,2 2 3 3,5 3,9 3,3 3,5 5,5 2,3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0 0,3 0,4 0,7 0,5 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,3 0,5 0,3 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2 0,4 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,5 1,5 0,1 0,2 0,4 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,6 0,8 0,8 0,8 1,3 1,5 1,4 2,6 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 0,7 0,9 1,3 1,1 2,4 3,7 4,4 2,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,2 2,9 1,4 2,2 3,4 3,6 1,7 0,9 1 0,9 1 1,1 1,2 1,5 1,8 2,6 3,9 5,7 8,9 7,8 13,2 14
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,2 2,2 3,4 5 2,5 1,6 1,4 1,1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,8 0,7 0,5 0,2 0 0
Tříselná kýla (K40) 2 2,4 2,1 1 0,1 0,6 0,9 0,8 0,8 1,1 1,6 2,2 2,6 3,4 3,2 3,5 3,6 4,6 4,6 2,1 2,9 2,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,5 0,3 0,4 0,5 0,1 0,1 0,4 0,7 0,9 1,5 1,9 2,1 1,8 2,4 2,2 2,6 2,9 2,3 2,4 0,6 0,4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,6 0 0,3 0,2 2,1 1,4 1 1,2 0,7 0,4 0,8 0,3 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,7 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,5 4,1 0,6 0,3 0,5 0,3 0,5 0,6 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,7 1 1,4 3,3 1,8 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 0 0,7 0,3 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,7 0,7 1 1,4 1,5 3,2 3,7 5,5 11,7
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 0,2 0,7 0,6 1,4 1,4 2,2 3 3,9 4,2 4,4 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,9 0,6 1,1 1,2 1,6 1,8 1,3 1,1 1,8 2 1,8 2,1 2 1,8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0 1 0,9 0,6 0,3 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0,4 0,7 0,8 1,6 2 3 3,8 4,5 6,3 2,3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8 0,9 0,8 1 0,9 0,4 0,4 0,3 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,6 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 1,2 1,7 1,4 1,6 1,1 0,6 0,2 0,4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 0,3 0 0 0,1 0,3 0,7 1,2 2,4 2,5 2,4 3,2 3,4 4,1 4,8 5,3 6,3 8,6 7,5 8,4 7,7 7
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,5 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,5 1,4 1,3 1,8 3,6 2,4 2,6 2,3
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,7 0,5 1,1 1,3 1,3 1,3 1,1 1,6 1,5 1,7 2 1,9 2,5 5,5 7
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 0,7 0,3 0,5 0,5 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 1,2 1,5 1,5 2,1 2,6 2,6 2,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1 1,2 1,1 0,6 0,5 1,6 1,5 0,9 0,7 0,7 0,5 0,7 1,1 1 0,8 1 1,3 1,5 1,9 1,9 1,8 4,7
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,9 1 0,7 0,2 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,7 0,8 1,4 1,1 1,3 1,2 1,3 1 1,5 2,1 1,5 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,8 0,3 0,5 0,5 1,2 0,9 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,7 0,6 0,6 0,8 1,2 1,4 1,5 2,8 4,1 2,9 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,4 0,5 1 1,4 2,2 2,9 4,1 4,4 2,7 0,9 0,4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,4 1 2,4 3,6 4,4 5,6 7 6,4 3,4 1,5 1,1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,1 0 0 0 0,4 2,5 1,9 2,3 1,9 2,5 2,9 3,5 3,7 3,4 3 2 1,2 0,6 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,7 0 0,4 0,6 1,8 1,9 0,6 1,4 0,9 0,9 1,6 1,4 3 3,2 2,9 2,4 2,5 2,1 1,5 2,4 1,5 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0,5 0,5 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0,2 0 0,2 0,9 1,5 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,6 0,7 0,9 1 0,6 0,2 0,7 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,5 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,5 1,7 1,8 2 3,1 3 2,7 2,7 2,9 2,4 1,8 0,7 0,4 0
Dorzalgie (M54) 2,5 0 0 0,2 0,7 0,8 0,3 0,5 0,7 1 1,7 2 2,3 2,8 3,7 4,1 5,8 11 10,4 9,6 4 2,3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0 0,5 0,6 0,4 0,8 0,5 0,4 0,6 1 1,8 2,1 3 3,6 2,7 2,3 1,7 1,5 0,9 0,5 0,7 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,2 0,2 0 0,2 0,7 1,4 0,7 0,4 0,5 0,7 0,8 1,4 1,1 1,2 1,4 2,1 2,7 2,6 3,3 3,8 2,6 2,3
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,8 12 2,9 0,7 0,4 1,5 1,7 1,1 0,7 0,6 0,9 1,4 0,8 1,4 1,8 2,9 3,1 4,1 6 4 5,5 4,7
Selhání ledvin (N17-N19) 0,9 0,2 0,1 0 0,3 0 0 0,1 0,1 0,4 0,3 0,8 0,7 0,9 1,5 1,6 2,9 3,8 5,1 4,8 4 4,7
Urolitiáza (N20-N23) 1,8 0 0,1 0,1 0,1 0,6 1 1,1 1,1 1,6 1,6 2,4 2,7 3,1 3,1 2,9 3,3 2,9 2,8 3,2 2,6 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,5 3,6 0,8 0,7 0,6 1,4 0,9 0,6 0,6 0,8 1,6 1,7 2,4 2,6 3,8 6 8,9 13,1 18,8 28,3 35,3 35
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,7 1,4 2,5 3,7 3,5 3,5 1,9 1,7 0,4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 0,7 1,5 1,9 1,8 1,8 1,2 1 0,4 0,8 0,9 0,8 0,9 1,1 1,4 1,7 1,8 1,7 1,5 1,1 0,4 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0,1 0 0,1 0,7 0,7 1,1 1 1,2 0,9 1 0,6 0,5 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,3 0,2 0 0 0,4 0,5 0,5 0,7 1,2 1,8 3,3 4,5 3,1 1,1 0,6 0,7 0,6 0,4 0,7 0,5 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,4 0,2 0,1 0 0,3 1,7 3,4 5,1 6,2 5,7 5,6 5,5 5,8 4,8 4,8 7,2 5,7 5,7 3,1 1,5 0,7 0
Lékařský potrat (O04) 0,7 0 0 0 0 1 1,9 1,5 2,1 1,4 2,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,6 0 0 0 0 0,5 2,1 5,9 7,2 5 1,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,7 0 0 0 0 1,5 7,3 13 13,2 5,8 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,6 0 0 0 0 0,3 1,1 3,2 3,3 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,3 0 0 0 0 1,9 12,4 31,2 34,9 13,3 2,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,6 0 0 0 0 0,3 2,8 8,1 8,1 4,3 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,5 0,6 0,5 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,5 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,4 42,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,9 17,5 4,7 4,8 1,2 1,1 0,5 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0 0,1 0,2 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,2 0 0 0,1 0,4 0,6 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 1 1,2 1,5 1,9 2,6 2,8 3,2 4,2 5,1 7 2,3
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,3 1,7 0,6 1,9 3,9 4,4 1,4 1,2 1 1,1 1 0,7 0,5 0,8 0,7 0,8 1,1 1,3 2,3 2,4 3,7 2,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,3 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,5 0,6 1,2 1 0,9 0,9 1,1 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,1 16,8 5,8 2,4 4,8 7,3 1,6 1,6 1,5 1,7 2 2,4 2,7 3,1 4,8 7,3 9,8 15,8 21,3 26 29,4 23,4
Nitrolební poranění (S06) 3,1 1,9 2 2,9 1,8 4,3 3,8 2,7 1,9 2,2 2,3 2,4 2,9 3,3 3,8 3,1 3,2 4,5 6,7 9 9,2 11,7
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,7 19,8 9,2 2,6 2,6 2,9 1,9 0,8 1,1 0,5 0,7 1,2 0,9 0,7 0,8 0,7 1 1,3 1,7 1,7 3,3 4,7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0 0,2 3,3 3,6 0,6 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 0,8 1,1 1,3 1,3 1,5 1,1 1,2 1 0,4 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,6 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 1,5 2,2 3,6 6,7 11,4 22,4 32 35
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0 0,4 0,4 1,4 0,5 0,9 0,9 0,8 1,1 0,8 1,5 1,9 1,6 1,4 1,6 1,2 1,2 1,2 1,4 1,1 2,3
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,9 1 1,7 3,6 4,7 9,8 7,1 6,9 6,3 6,4 6,6 7,4 6,4 6,7 6,9 6,2 8,5 9,6 12,3 17,4 22,4 23,4
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,9 1,8 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 1,4 1,7 0,4 0,5 1,4 0,5 0,6 0,3 0,6 0,5 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,4 0,7 0,5 1,1 1,1 2,3
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,3 0,2 0,4 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1,1 1,6 1,2 2,2 3 4,2 4,5 3,1 3,3 0 2,3
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,4 0,5 1,2 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,7 0,5 0,5 0,3 0,6 0,9 1,1 0,7 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 5,3 1,7 0,8 0,6 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,5 0,7 1 0,7 1,5 2,1 2,3 1,3 0,7 0,7 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,3 0,2 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,5 1,1 1 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,1 918,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,6 1,4 0,8 0,2 0,9 0,8 0,5 0,6 0,9 1,5 1,9 2,9 3,4 5,3 8,2 8,9 11,5 13,7 2,9 2,1 0,4 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 19 23,2 3,9 3,4 3,4 5,4 13,8 33 53,9 42,8 19,7 11,6 10,4 12,4 14,3 18 19,5 18,2 14,3 11,1 9,9 2,3
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 204 1 253,9 156,6 91,6 84,1 114,9 108,1 162,4 189,5 155,1 122,9 134,9 150,7 183,1 223,3 287,1 353 430,7 488,2 581 588,3 495,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)