8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 889 54 201 101 48 39 36 23 25 23 16 20 9 26 22 46 48 46 62 31 11 2
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 539 22 71 47 43 42 34 27 31 14 13 6 12 19 17 20 28 23 34 18 17 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 0 3 0 1 3 1 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 490 15 9 8 4 6 2 5 2 9 10 14 13 33 40 51 55 75 60 60 17 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 310 69 170 99 74 86 44 53 32 57 40 39 55 72 68 95 69 75 62 32 18 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 846 0 0 0 0 1 0 2 3 11 24 30 33 72 98 155 148 124 104 33 7 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 6 38 67 94 78 51 21 16 4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 287 0 0 0 2 0 1 2 1 7 10 15 17 13 21 34 46 41 39 28 10 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 437 0 0 0 0 0 0 0 6 18 24 34 37 29 63 83 56 56 19 11 0 1
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 256 0 0 0 0 0 0 3 6 6 9 13 17 35 34 48 25 40 14 6 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 212 0 0 0 0 2 0 0 0 2 7 14 23 28 36 41 16 12 23 6 2 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 326 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 32 53 74 54 40 44 16 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 268 0 0 0 0 3 0 0 0 3 4 7 12 15 31 45 54 48 35 10 1 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 471 3 15 6 10 11 13 28 51 58 73 93 189 270 363 399 309 276 208 79 15 2
Carcinoma in situ (D00-D09) 92 0 0 0 0 0 1 2 4 0 2 0 6 6 7 16 23 6 14 3 2 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 274 0 0 0 1 0 0 0 2 0 4 3 11 18 49 62 45 42 24 12 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 497 0 0 0 0 0 0 4 13 48 112 132 103 38 19 12 9 1 4 2 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 692 10 15 34 24 43 32 40 46 82 87 94 134 128 192 218 177 152 109 53 21 1
Anémie (D50-D64) 613 10 5 4 4 7 5 5 6 10 12 20 22 24 43 60 70 97 103 87 18 1
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 369 10 31 26 17 5 14 6 16 9 18 10 17 18 19 44 31 38 25 13 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 162 0 4 24 23 18 18 27 21 27 44 38 59 93 130 160 159 120 117 57 22 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 864 40 270 135 60 37 18 29 43 46 73 71 89 101 146 123 127 121 132 139 57 7
Demence (F00-F03) 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 5 8 11 15 15 4 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 645 0 0 0 11 41 42 37 46 58 82 64 87 70 58 19 16 10 3 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 97 0 1 0 1 12 7 13 7 12 8 6 3 8 1 5 5 1 4 2 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 48 0 0 0 6 3 2 4 9 5 5 1 4 2 1 3 1 0 0 2 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 82 1 2 0 4 6 3 7 3 7 8 5 7 4 6 2 9 3 3 2 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 544 2 18 23 61 87 26 24 22 40 23 19 22 22 26 21 22 26 32 25 3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 6 9 10 17 11 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 309 0 0 0 1 4 12 22 32 41 48 52 24 25 26 9 9 3 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 906 5 44 58 36 45 27 46 45 58 87 65 73 72 82 51 41 28 22 15 6 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 426 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 11 26 49 55 57 75 69 50 11 4
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 726 6 16 35 62 64 46 38 52 87 111 109 146 185 183 181 169 137 60 33 5 1
Katarakta (H25-H26, H28) 161 2 1 1 0 1 0 0 3 6 2 5 2 13 7 19 20 20 29 28 2 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 601 21 40 43 9 4 13 11 8 20 27 21 29 50 67 68 75 36 37 16 5 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 101 36 120 88 34 19 22 21 30 50 73 64 86 89 85 112 77 52 28 14 1 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 985 1 0 1 1 11 2 7 11 17 26 28 46 69 83 127 147 141 156 80 26 5
Angina pectoris (I20) 369 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 23 24 37 63 80 62 39 20 2 2
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 202 0 0 0 0 0 0 1 1 16 26 54 69 96 143 164 222 159 137 87 22 5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 471 0 0 0 0 0 1 1 1 3 14 34 70 108 198 305 326 184 161 44 19 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 486 1 0 0 0 2 2 10 8 14 28 16 17 26 45 67 68 65 65 42 8 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 3 000 4 5 2 10 7 13 22 30 40 51 63 126 193 313 541 472 452 396 198 54 8
Selhání srdce (I50) 2 349 0 0 0 0 0 1 2 0 18 15 20 45 56 167 266 336 417 512 335 141 18
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 393 0 0 0 0 3 0 6 7 10 30 37 73 122 219 326 373 399 376 297 100 15
Ateroskleróza (I70) 1 251 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 25 31 77 183 284 213 179 134 89 29 4
Varixy dolních končetin (I83) 895 0 0 0 0 4 8 25 43 88 102 108 101 112 111 91 55 18 14 11 3 1
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 990 1 5 14 33 57 43 24 37 57 77 85 89 147 199 238 333 219 199 108 23 2
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 071 135 376 178 63 60 24 26 21 22 17 22 5 12 18 13 21 22 20 11 5 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 698 48 98 60 28 16 24 26 22 29 54 36 43 71 126 149 162 192 232 180 91 11
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 053 114 167 30 9 9 7 7 6 6 13 9 13 27 43 62 69 113 143 138 63 5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 287 0 598 470 58 42 28 17 18 20 11 7 3 5 4 6 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 617 3 8 12 19 25 32 48 55 66 53 50 48 57 58 30 30 9 12 1 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 941 0 0 1 2 0 0 0 4 3 6 5 25 55 120 149 193 139 123 90 23 3
Astma (J45-J46) 276 0 6 10 6 3 15 9 13 8 15 12 23 21 26 28 31 24 12 13 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 630 4 6 10 6 2 9 12 12 17 16 25 27 44 78 95 89 70 63 37 6 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 186 0 4 19 19 18 26 14 12 10 10 8 6 4 9 11 8 3 5 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 159 3 9 8 2 4 8 9 6 11 6 6 11 17 17 12 6 6 14 2 2 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 302 8 2 10 5 10 7 17 11 17 8 10 20 30 22 33 34 20 26 7 3 2
Peptický vřed (K25-K28) 294 0 0 0 1 2 4 5 2 4 13 15 18 27 24 31 32 33 38 29 16 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 356 20 26 73 82 80 56 34 35 63 43 49 55 62 86 84 118 125 150 88 25 2
Nemoci appendixu (K35-K38) 765 0 6 70 131 120 82 61 47 57 38 23 28 26 25 18 13 9 9 2 0 0
Tříselná kýla (K40) 1 244 15 42 36 5 10 24 41 48 71 67 80 100 139 156 141 119 97 30 18 4 1
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 872 0 5 23 5 1 9 21 39 77 97 75 83 63 97 102 75 58 24 9 9 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 374 0 6 5 68 37 24 38 26 39 42 26 12 9 5 8 10 6 7 5 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 229 9 6 10 5 14 7 12 8 10 5 10 2 13 17 20 18 22 23 15 3 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 385 7 11 7 0 2 7 7 6 6 21 13 14 21 35 48 36 46 52 33 13 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 375 0 0 0 0 0 0 2 2 10 13 10 21 39 50 47 44 51 46 31 8 1
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 625 3 10 5 9 10 16 15 38 40 56 40 62 52 53 65 43 51 32 16 8 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 526 13 23 39 21 18 7 2 3 5 10 12 22 26 34 60 55 59 72 35 10 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 231 0 0 0 0 0 0 3 1 17 12 35 35 33 48 25 17 5 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 276 2 3 3 7 9 4 6 10 9 18 14 23 28 44 36 28 14 10 4 4 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 696 0 0 1 6 17 19 51 76 120 113 104 121 161 208 195 193 109 118 62 14 8
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 257 0 0 1 2 1 0 6 2 13 6 4 14 14 22 23 31 43 39 19 10 7
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 574 0 1 0 3 6 5 22 33 47 44 66 52 44 59 53 38 41 28 18 12 2
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 478 5 17 32 14 15 16 17 11 13 23 15 18 18 35 47 42 55 47 30 8 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 531 9 20 14 10 24 36 32 26 33 23 27 43 34 52 41 29 35 21 11 10 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 515 9 7 7 4 20 36 29 31 32 28 29 44 47 40 41 37 34 25 10 5 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 476 8 18 13 19 25 11 10 9 23 24 19 32 27 29 38 40 46 40 32 12 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 712 0 0 0 0 0 0 0 5 10 20 29 46 71 110 146 120 92 44 14 4 1
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 138 0 0 0 0 0 3 0 4 12 34 63 98 148 199 198 204 115 43 14 2 1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 206 0 0 1 6 60 71 82 83 106 132 126 158 138 105 82 41 13 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 979 1 18 16 24 41 41 39 29 47 51 72 102 103 96 106 81 59 34 15 4 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 66 2 3 0 0 2 1 12 2 2 4 3 6 4 5 7 5 5 1 1 1 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 236 1 2 5 24 19 2 0 5 6 9 12 13 30 27 32 23 15 5 6 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1 046 0 0 0 2 2 13 23 38 88 115 88 120 134 130 123 90 53 20 7 0 0
Dorzalgie (M54) 1 677 0 0 1 15 27 13 26 36 57 76 88 114 146 143 182 231 229 197 71 25 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 875 0 8 16 10 16 28 17 23 56 72 90 138 121 98 81 51 33 9 8 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 621 0 2 8 18 34 5 16 17 26 38 33 49 39 64 74 41 57 59 32 9 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 064 79 59 30 17 38 50 44 24 21 45 43 56 69 90 96 92 81 74 39 16 1
Selhání ledvin (N17-N19) 557 8 0 1 3 0 3 2 2 17 15 22 17 44 49 92 77 77 63 50 13 2
Urolitiáza (N20-N23) 978 2 0 4 3 9 35 33 34 67 98 55 85 84 160 124 78 53 28 22 3 1
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 978 22 26 26 19 49 29 22 30 53 79 75 85 97 156 217 216 235 243 193 97 9
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 24 55 91 132 111 62 33 13 2 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 798 4 44 61 50 60 53 30 25 35 41 40 50 51 68 56 58 36 25 8 3 0
Nemoci prsu (N60-N64) 101 0 0 0 2 2 10 9 9 11 20 8 7 6 5 5 5 0 2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 282 2 2 1 2 16 32 33 21 43 44 19 36 8 5 3 5 5 4 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 916 0 0 0 4 19 20 42 51 104 158 187 177 38 28 30 31 14 6 6 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 813 1 1 0 11 51 146 248 276 310 304 247 238 198 218 234 163 105 44 14 4 0
Lékařský potrat (O04) 449 0 0 0 1 20 66 87 93 89 81 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 960 0 0 0 0 6 82 258 293 232 80 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 210 0 0 0 0 42 198 395 348 187 38 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 261 0 0 0 0 8 31 75 86 50 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 764 0 0 0 1 56 398 1 230 1 354 624 97 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 396 0 0 0 0 17 136 427 503 260 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 29 0 0 0 0 1 6 7 8 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 37 0 0 0 0 0 7 12 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 324 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 299 299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 547 119 92 171 39 23 11 15 7 13 11 17 12 5 4 6 1 0 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 808 0 0 5 2 20 7 7 14 23 35 38 48 69 100 123 91 90 79 41 15 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 868 10 30 74 120 89 68 60 66 50 52 32 28 22 24 37 31 27 28 10 10 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 68 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 7 5 4 8 14 7 6 5 4 2 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 946 109 169 76 129 156 59 60 55 65 73 79 122 172 216 259 269 303 313 189 65 8
Nitrolební poranění (S06) 2 008 10 64 88 73 122 176 114 87 111 108 124 138 159 138 125 86 91 101 70 19 4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 951 106 180 92 63 60 43 55 36 30 40 30 38 24 28 36 19 19 28 18 6 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 572 0 20 75 82 14 11 16 10 23 22 37 32 42 44 53 38 33 10 5 5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 871 1 5 2 1 2 4 4 2 9 6 8 23 29 45 68 96 102 188 182 79 15
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 633 1 12 21 25 16 30 41 29 44 44 46 59 53 84 48 27 20 22 8 3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 859 1 43 102 113 202 265 227 225 303 315 241 256 252 273 225 247 193 193 113 60 10
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 136 7 43 1 6 2 3 6 2 12 6 9 13 9 5 3 1 1 2 4 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 386 9 38 13 21 29 24 25 23 25 26 19 19 19 23 24 17 10 9 10 3 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 626 1 3 8 6 7 12 9 11 13 24 32 44 49 77 79 87 83 60 18 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 103 0 1 2 0 9 10 8 18 8 11 8 8 5 7 3 2 1 1 1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 313 17 35 15 11 7 13 16 10 20 19 12 22 26 22 19 19 20 6 3 1 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 377 31 36 14 7 11 0 4 5 9 18 15 33 41 20 56 36 21 15 5 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 132 1 0 0 0 3 4 7 16 38 47 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 5 061 5 061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 080 4 23 21 12 12 22 37 21 80 65 112 168 189 306 412 317 204 45 23 7 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10 738 138 94 119 81 122 472 1 138 2 128 2 023 892 370 382 445 538 581 499 383 224 90 14 5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 120 141 7 099 3 571 2 965 2 193 2 772 3 744 6 195 7 518 7 404 5 877 4 998 6 166 7 130 9 264 10 810 10 045 8 677 7 490 4 492 1 535 196
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,5 9,5 8,9 3,3 1,8 1,5 1 0,6 0,6 0,5 0,3 0,5 0,2 0,7 0,5 1,3 1,8 2,4 4,3 4 4,3 6,6
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,9 3,9 3,2 1,5 1,6 1,6 1 0,7 0,8 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 1 1,2 2,3 2,3 6,6 3,3
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,8 2,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,8 1 1,4 2 3,9 4,1 7,6 6,6 6,6
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,2 12,1 7,6 3,2 2,8 3,3 1,3 1,4 0,8 1,2 0,9 1 1,4 1,8 1,7 2,6 2,5 3,9 4,3 4,1 7 3,3
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 0,8 1,8 2,4 4,2 5,4 6,4 7,2 4,2 2,7 3,3
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 1 1,6 2,6 2,9 2,6 1,4 2 1,5 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,5 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,9 1,7 2,1 2,7 3,6 3,9 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,4 0,5 0,9 0,9 0,7 1,6 2,3 2,1 2,9 1,3 1,4 0 3,3
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,9 0,8 1,3 0,9 2,1 1 0,8 0 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,4 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 0,6 0,6 1,6 0,8 0,8 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,8 1,3 2 2 2,1 3 2 0,4 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,5 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,8 1,2 2 2,5 2,4 1,3 0,4 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,2 0,5 0,7 0,2 0,4 0,4 0,4 0,7 1,3 1,2 1,6 2,4 4,8 6,9 8,9 10,9 11,3 14,2 14,3 10,1 5,8 6,6
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,4 0,8 0,3 1 0,4 0,8 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,2 1,7 1,7 2,2 1,7 1,5 0,4 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1 2,4 3,4 2,6 1 0,5 0,3 0,3 0,1 0,3 0,3 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,9 1,8 0,7 1,1 0,9 1,6 0,9 1 1,2 1,7 1,9 2,4 3,4 3,3 4,7 5,9 6,5 7,8 7,5 6,8 8,1 3,3
Anémie (D50-D64) 1 1,8 0,2 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 1,1 1,6 2,6 5 7,1 11,1 7 3,3
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,6 1,8 1,4 0,8 0,6 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,5 1,2 1,1 2 1,7 1,7 0,8 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2 0 0,2 0,8 0,9 0,7 0,5 0,7 0,5 0,6 0,9 1 1,5 2,4 3,2 4,4 5,8 6,2 8 7,3 8,5 3,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,2 7 12 4,4 2,3 1,4 0,5 0,8 1,1 1 1,6 1,8 2,3 2,6 3,6 3,4 4,7 6,2 9,1 17,7 22,1 23,1
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1 1,9 1,5 3,3
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,1 0 0 0 0,4 1,6 1,2 1 1,2 1,2 1,8 1,7 2,2 1,8 1,4 0,5 0,6 0,5 0,2 0,1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0,5 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0,3 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0,2 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,9 0,4 0,8 0,8 2,3 3,3 0,7 0,6 0,6 0,8 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 1,3 2,2 3,2 1,2 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,5 1,2 1,4 0 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 0,2 0,3 0,6 0,8 0,9 1 1,3 0,6 0,6 0,6 0,2 0,3 0,2 0,1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,5 0,9 2 1,9 1,4 1,7 0,8 1,2 1,1 1,2 1,9 1,7 1,8 1,8 2 1,4 1,5 1,4 1,5 1,9 2,3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1,2 1,5 2,1 3,9 4,7 6,4 4,3 13,2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3 1,1 0,7 1,1 2,3 2,4 1,3 1 1,3 1,8 2,4 2,8 3,7 4,7 4,5 4,9 6,2 7,1 4,1 4,2 1,9 3,3
Katarakta (H25-H26, H28) 0,3 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,5 0,7 1 2 3,6 0,8 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 3,7 1,8 1,4 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,6 0,5 0,7 1,3 1,6 1,9 2,8 1,9 2,5 2 1,9 3,3
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,9 6,3 5,3 2,9 1,3 0,7 0,6 0,5 0,8 1,1 1,6 1,7 2,2 2,3 2,1 3,1 2,8 2,7 1,9 1,8 0,4 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,7 0,2 0 0 0 0,4 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 1,2 1,8 2 3,5 5,4 7,3 10,7 10,2 10,1 16,5
Angina pectoris (I20) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 0,6 0,9 1,7 2,9 3,2 2,7 2,5 0,8 6,6
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,6 1,4 1,7 2,5 3,5 4,5 8,1 8,2 9,4 11,1 8,5 16,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,9 1,8 2,8 4,9 8,3 12 9,5 11,1 5,6 7,4 6,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,8 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,3 0,6 0,4 0,4 0,7 1,1 1,8 2,5 3,3 4,5 5,4 3,1 6,6
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5,1 0,7 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,6 0,8 0,8 1,1 1,6 3,2 4,9 7,7 14,8 17,3 23,3 27,2 25,2 20,9 26,4
Selhání srdce (I50) 4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,3 0,5 1,1 1,4 4,1 7,3 12,3 21,5 35,2 42,7 54,6 59,4
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,1 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,6 1 1,8 3,1 5,4 8,9 13,7 20,5 25,9 37,9 38,7 49,5
Ateroskleróza (I70) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6 0,8 2 4,5 7,7 7,8 9,2 9,2 11,3 11,2 13,2
Varixy dolních končetin (I83) 1,5 0 0 0 0 0,2 0,2 0,7 1,1 1,9 2,2 2,8 2,6 2,9 2,7 2,5 2 0,9 1 1,4 1,2 3,3
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,4 0,2 0,2 0,5 1,2 2,2 1,2 0,6 0,9 1,2 1,7 2,2 2,3 3,8 4,9 6,5 12,2 11,3 13,7 13,8 8,9 6,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,8 23,7 16,7 5,8 2,4 2,3 0,7 0,7 0,5 0,5 0,4 0,6 0,1 0,3 0,4 0,4 0,8 1,1 1,4 1,4 1,9 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,9 8,4 4,4 2 1,1 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 1,2 0,9 1,1 1,8 3,1 4,1 5,9 9,9 16 22,9 35,2 36,3
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,8 20 7,4 1 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,7 1,1 1,7 2,5 5,8 9,8 17,6 24,4 16,5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,2 0 26,6 15,4 2,2 1,6 0,8 0,4 0,5 0,4 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,1 0,5 0,4 0,4 0,7 0,9 0,9 1,3 1,4 1,4 1,1 1,3 1,2 1,5 1,4 0,8 1,1 0,5 0,8 0,1 0,4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,6 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,6 1,4 3 4,1 7,1 7,2 8,5 11,5 8,9 9,9
Astma (J45-J46) 0,5 0 0,3 0,3 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,6 0,5 0,6 0,8 1,1 1,2 0,8 1,7 0,4 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,1 0,7 0,3 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,4 0,3 0,6 0,7 1,1 1,9 2,6 3,3 3,6 4,3 4,7 2,3 6,6
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0 0,2 0,6 0,7 0,7 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,5 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,3 1 0,3 0,8 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,5 1,4 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,4 0,3 0,4 0,2 0,3 0,5 0,8 0,5 0,9 1,2 1 1,8 0,9 1,2 6,6
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,6 0,8 1,2 1,7 2,6 3,7 6,2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,3 3,5 1,2 2,4 3,1 3 1,6 0,9 0,9 1,3 0,9 1,3 1,4 1,6 2,1 2,3 4,3 6,4 10,3 11,2 9,7 6,6
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,3 2,3 4,9 4,6 2,3 1,6 1,2 1,2 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,3 0 0
Tříselná kýla (K40) 2,1 2,6 1,9 1,2 0,2 0,4 0,7 1,1 1,2 1,5 1,4 2,1 2,5 3,6 3,8 3,8 4,4 5 2,1 2,3 1,5 3,3
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,5 0 0,2 0,8 0,2 0 0,3 0,5 1 1,6 2,1 1,9 2,1 1,6 2,4 2,8 2,8 3 1,7 1,1 3,5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,6 0 0,3 0,2 2,6 1,4 0,7 1 0,7 0,8 0,9 0,7 0,3 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,5 0,6 0,4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 1,6 0,3 0,3 0,2 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 1,1 1,6 1,9 1,2 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,7 1,2 0,5 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,5 0,3 0,4 0,5 0,9 1,3 1,3 2,4 3,6 4,2 5 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,5 1 1,2 1,3 1,6 2,6 3,2 4 3,1 3,3
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,1 0,5 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,4 1 0,8 1,2 1 1,6 1,3 1,3 1,8 1,6 2,6 2,2 2 3,1 3,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,9 2,3 1 1,3 0,8 0,7 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,7 0,8 1,6 2 3 5 4,5 3,9 0
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,3 0,9 0,9 0,8 1,2 0,7 0,6 0,3 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,5 0,4 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 1,1 1 1 0,7 0,7 0,5 1,5 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 2,9 0 0 0 0,2 0,6 0,5 1,3 1,9 2,5 2,4 2,7 3,1 4,1 5,1 5,3 7,1 5,6 8,1 7,9 5,4 26,4
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,4 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 0,4 0,5 0,6 1,1 2,2 2,7 2,4 3,9 23,1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,6 0,8 1 0,9 1,7 1,3 1,1 1,5 1,4 1,4 2,1 1,9 2,3 4,6 6,6
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,8 0,9 0,8 1 0,5 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,5 0,9 1,3 1,5 2,8 3,2 3,8 3,1 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 0,9 1,6 0,9 0,5 0,4 0,9 1 0,8 0,7 0,7 0,5 0,7 1,1 0,9 1,3 1,1 1,1 1,8 1,4 1,4 3,9 3,3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,9 1,6 0,3 0,2 0,2 0,8 1 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8 1,1 1,2 1 1,1 1,4 1,8 1,7 1,3 1,9 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,8 1,4 0,8 0,4 0,7 0,9 0,3 0,3 0,2 0,5 0,5 0,5 0,8 0,7 0,7 1 1,5 2,4 2,8 4,1 4,6 3,3
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 1,8 2,7 4 4,4 4,7 3 1,8 1,5 3,3
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,9 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,7 1,6 2,5 3,8 4,9 5,4 7,5 5,9 3 1,8 0,8 3,3
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,1 0 0 0 0,2 2,3 2 2,1 2,1 2,2 2,8 3,3 4 3,5 2,6 2,2 1,5 0,7 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,7 0,2 0,8 0,5 0,9 1,6 1,2 1 0,7 1 1,1 1,9 2,6 2,6 2,4 2,9 3 3 2,3 1,9 1,5 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0,4 0,1 0 0 0,1 0 0,3 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,4 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0,2 0,1 0,2 0,9 0,7 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,8 0,7 0,9 0,8 0,8 0,3 0,8 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,8 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,6 1 1,9 2,5 2,3 3 3,4 3,2 3,4 3,3 2,7 1,4 0,9 0 0
Dorzalgie (M54) 2,9 0 0 0 0,6 1 0,4 0,7 0,9 1,2 1,6 2,3 2,9 3,7 3,5 5 8,5 11,8 13,5 9,1 9,7 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0 0,4 0,5 0,4 0,6 0,8 0,4 0,6 1,2 1,5 2,3 3,5 3,1 2,4 2,2 1,9 1,7 0,6 1 0 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,1 0 0,1 0,3 0,7 1,3 0,1 0,4 0,4 0,5 0,8 0,9 1,2 1 1,6 2 1,5 2,9 4,1 4,1 3,5 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,8 13,9 2,6 1 0,6 1,4 1,4 1,1 0,6 0,4 1 1,1 1,4 1,8 2,2 2,6 3,4 4,2 5,1 5 6,2 3,3
Selhání ledvin (N17-N19) 1 1,4 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,6 0,4 1,1 1,2 2,5 2,8 4 4,3 6,4 5 6,6
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0,4 0 0,1 0,1 0,3 1 0,9 0,9 1,4 2,1 1,4 2,2 2,2 3,9 3,4 2,9 2,7 1,9 2,8 1,2 3,3
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,4 3,9 1,2 0,8 0,7 1,9 0,8 0,6 0,8 1,1 1,7 1,9 2,2 2,5 3,8 5,9 7,9 12,1 16,7 24,6 37,6 29,7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,4 2,2 3,6 4,1 3,2 2,3 1,7 0,8 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,4 0,7 2 2 1,9 2,3 1,5 0,8 0,6 0,7 0,9 1 1,3 1,3 1,7 1,5 2,1 1,9 1,7 1 1,2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0,4 0,1 0 0,1 0,6 0,9 0,9 0,5 0,9 0,9 0,5 0,9 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,6 0 0 0 0,2 0,7 0,6 1,1 1,3 2,2 3,4 4,8 4,5 1 0,7 0,8 1,1 0,7 0,4 0,8 0,4 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,8 0,2 0 0 0,4 1,9 4,2 6,5 7 6,5 6,5 6,4 6 5,1 5,4 6,4 6 5,4 3 1,8 1,5 0
Lékařský potrat (O04) 0,8 0 0 0 0 0,8 1,9 2,3 2,4 1,9 1,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,6 0 0 0 0 0,2 2,3 6,7 7,4 4,9 1,7 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,1 0 0 0 0 1,6 5,6 10,3 8,8 3,9 0,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,4 0 0 0 0 0,3 0,9 2 2,2 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,4 0 0 0 0 2,1 11,3 32 34,4 13,2 2,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,4 0 0 0 0 0,6 3,9 11,1 12,8 5,5 1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,6 56,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,5 52,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 0,9 20,9 4,1 5,6 1,5 0,9 0,3 0,4 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0 0 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,4 0 0 0,2 0,1 0,8 0,2 0,2 0,4 0,5 0,8 1 1,2 1,8 2,5 3,4 3,3 4,6 5,4 5,2 5,8 3,3
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,5 1,8 1,3 2,4 4,5 3,4 1,9 1,6 1,7 1,1 1,1 0,8 0,7 0,6 0,6 1 1,1 1,4 1,9 1,3 3,9 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,8 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5 19,1 7,5 2,5 4,9 5,9 1,7 1,6 1,4 1,4 1,6 2 3,1 4,4 5,3 7,1 9,9 15,6 21,5 24,1 25,2 26,4
Nitrolební poranění (S06) 3,4 1,8 2,8 2,9 2,8 4,6 5 3 2,2 2,3 2,3 3,2 3,5 4,1 3,4 3,4 3,2 4,7 6,9 8,9 7,4 13,2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,6 18,6 8 3 2,4 2,3 1,2 1,4 0,9 0,6 0,9 0,8 1 0,6 0,7 1 0,7 1 1,9 2,3 2,3 0
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0 0,9 2,5 3,1 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 1 0,8 1,1 1,1 1,4 1,4 1,7 0,7 0,6 1,9 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,5 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,6 0,7 1,1 1,9 3,5 5,3 12,9 23,2 30,6 49,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1,1 0,2 0,5 0,7 0,9 0,6 0,9 1,1 0,7 0,9 0,9 1,2 1,5 1,4 2,1 1,3 1 1 1,5 1 1,2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,6 0,2 1,9 3,3 4,3 7,7 7,5 5,9 5,7 6,4 6,8 6,2 6,5 6,5 6,7 6,1 9,1 9,9 13,3 14,4 23,2 33
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 1,2 1,9 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,5 0,4 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 1,6 1,7 0,4 0,8 1,1 0,7 0,7 0,6 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6 1,3 1,2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 1,9 2,2 3,2 4,3 4,1 2,3 1,2 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0 0,1 0 0,3 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,5 3 1,6 0,5 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 0,6 0,7 0,5 0,5 0,7 1 0,4 0,4 0,4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 5,4 1,6 0,5 0,3 0,4 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,8 1,1 0,5 1,5 1,3 1,1 1 0,6 0 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,8 1 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,7 888,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,6 0,7 1 0,7 0,5 0,5 0,6 1 0,5 1,7 1,4 2,9 4,3 4,8 7,5 11,2 11,6 10,5 3,1 2,9 2,7 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 18,4 24,2 4,2 3,9 3,1 4,6 13,4 29,6 54,1 42,7 19,2 9,6 9,7 11,4 13,2 15,9 18,3 19,7 15,4 11,5 5,4 16,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 205,4 1 246,5 158,7 96,9 82,8 105,2 106,6 161,4 191,1 156,2 126,5 129,3 156,1 182,7 227,9 294,9 368,6 446,7 515,2 572,6 594,5 646,9

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)