8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet hospitalizovaných osob - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 756 47 181 88 39 46 28 24 29 18 8 6 17 18 22 30 29 31 43 36 16 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 545 26 86 54 54 34 28 22 32 20 15 11 15 16 26 19 26 19 24 16 2 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 8 1 4 4 2 1 0 0
Septikémie (A40-A41) 632 4 25 18 6 10 7 4 0 13 19 13 23 41 54 66 87 83 93 44 20 2
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 6 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 332 80 176 119 75 102 53 48 39 38 31 49 58 60 64 88 88 70 46 40 6 2
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1 085 0 0 0 0 1 0 1 1 2 15 16 49 93 140 211 206 158 150 35 7 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 535 0 0 0 0 0 0 0 1 6 7 7 30 44 82 143 93 69 34 17 2 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 233 0 0 0 0 0 0 0 5 5 3 10 11 17 29 24 25 29 30 37 6 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 518 0 0 0 0 0 0 1 10 12 22 36 41 59 78 102 66 37 37 13 4 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 350 0 0 0 0 0 0 3 11 12 16 22 12 52 43 35 60 46 18 19 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 222 0 0 0 0 1 0 0 0 1 10 23 30 34 38 26 31 22 4 2 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 52 87 152 74 49 35 21 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 331 0 0 0 0 0 0 1 3 2 4 5 7 20 59 57 79 42 36 12 3 1
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3 102 2 30 23 18 30 34 50 59 54 80 147 178 334 428 529 477 351 188 75 13 2
Carcinoma in situ (D00-D09) 66 0 0 0 0 0 0 2 6 2 2 6 2 4 7 13 13 3 4 1 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 291 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 28 37 44 61 45 37 20 2 2 0
Leiomyom dělohy (D25) 532 0 0 0 0 0 1 5 22 50 128 146 97 21 32 14 6 5 5 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 861 11 20 26 22 36 52 47 52 64 81 113 124 162 201 288 230 177 102 43 9 1
Anémie (D50-D64) 590 7 8 7 5 10 0 1 3 4 13 11 15 26 43 100 69 73 109 57 27 2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 384 4 43 27 22 11 8 5 13 13 16 8 14 13 23 32 31 54 28 11 8 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 083 0 7 8 18 23 21 26 16 18 33 37 51 100 109 148 143 123 119 57 24 2
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 913 36 244 133 62 58 20 31 44 77 71 86 128 122 151 158 110 111 119 98 49 5
Demence (F00-F03) 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 10 13 15 15 4 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 747 0 0 0 15 43 42 26 41 106 95 91 86 72 56 44 18 4 6 2 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 88 0 1 0 1 16 13 12 11 4 4 5 2 3 8 3 3 0 0 0 2 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 50 0 0 0 0 2 3 11 3 11 5 3 4 3 0 1 1 3 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 62 0 0 0 0 2 1 3 2 9 8 5 4 10 4 2 5 4 3 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 520 0 15 29 58 60 23 27 26 48 35 20 18 19 17 29 29 17 27 15 8 0
Alzheimerova nemoc (G30) 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 5 5 9 8 15 17 6 0
Roztroušená skleróza (G35) 286 0 0 0 0 6 23 35 34 38 34 29 24 25 18 12 6 2 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 929 20 49 34 31 50 48 40 68 88 75 65 67 64 75 59 39 25 19 10 3 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 413 0 0 0 0 0 1 0 0 7 4 13 15 22 40 61 63 76 70 32 8 1
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 599 10 21 52 54 61 44 50 60 91 99 98 141 159 161 155 151 99 65 24 4 0
Katarakta (H25-H26, H28) 74 0 1 1 0 0 2 0 0 1 0 3 1 10 5 10 11 6 12 10 1 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 545 18 22 44 10 12 4 14 14 14 15 16 24 45 63 71 58 44 34 21 1 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 908 36 98 93 33 20 18 14 30 43 48 56 67 77 100 68 51 28 18 8 2 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 127 0 0 1 6 6 3 7 12 16 26 32 52 69 101 159 150 179 187 102 17 2
Angina pectoris (I20) 530 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 13 33 37 77 98 101 81 55 24 2 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 120 0 0 0 1 0 0 4 2 17 19 23 73 99 131 185 151 151 159 76 26 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 189 0 0 0 0 0 0 0 0 5 13 25 51 107 169 197 231 197 131 47 14 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 424 0 0 0 0 5 3 2 5 10 15 21 17 38 47 54 51 48 52 42 12 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 912 5 3 4 6 7 14 13 12 34 58 60 128 196 332 458 464 442 370 250 55 1
Selhání srdce (I50) 2 431 0 0 1 0 0 0 0 0 6 14 22 48 100 197 234 351 364 508 403 173 10
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 822 0 4 4 0 3 2 6 8 19 38 40 81 143 260 362 393 457 486 379 120 17
Ateroskleróza (I70) 1 350 0 0 0 0 0 0 0 3 1 6 24 42 92 201 286 202 178 185 102 26 2
Varixy dolních končetin (I83) 881 0 0 0 0 4 10 16 47 106 82 95 92 141 114 77 49 23 18 6 1 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 873 0 8 20 42 43 26 32 32 58 68 75 94 159 197 207 211 229 221 115 32 4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 893 151 342 111 51 46 27 20 23 21 6 6 8 10 14 4 18 10 12 11 2 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 559 48 112 58 22 35 19 34 17 28 26 40 62 73 139 149 152 158 181 147 54 5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 954 136 187 44 12 15 6 10 8 11 6 5 7 20 34 51 64 88 110 107 32 1
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 419 0 692 516 52 29 36 19 18 19 12 4 7 10 3 2 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 623 2 5 10 10 53 43 41 48 74 51 44 46 57 69 36 19 10 2 2 1 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 799 3 2 0 6 1 1 0 2 3 5 6 13 51 84 125 142 128 137 76 11 3
Astma (J45-J46) 274 0 12 12 12 10 12 16 10 12 19 15 16 22 25 30 21 11 13 5 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 825 6 18 7 13 12 17 9 12 21 31 21 36 58 118 92 107 90 93 42 21 1
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 186 0 5 15 15 16 19 13 5 4 13 6 5 15 14 14 13 5 8 1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 166 1 7 10 3 10 15 14 10 6 8 12 17 10 9 11 11 8 2 2 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 250 11 6 2 6 5 3 7 6 10 13 12 17 31 14 19 22 30 18 16 2 0
Peptický vřed (K25-K28) 324 0 0 0 4 2 2 6 4 11 8 13 17 18 52 40 33 28 52 25 9 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 383 13 35 55 72 117 56 42 51 53 45 54 56 53 75 107 116 127 127 92 35 2
Nemoci appendixu (K35-K38) 733 0 12 49 108 104 97 76 56 58 29 23 22 24 18 24 10 11 7 4 1 0
Tříselná kýla (K40) 1 148 19 36 34 3 16 27 34 30 67 91 66 94 116 133 119 114 74 45 24 6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 773 4 10 16 2 8 9 16 35 75 62 54 72 75 89 90 61 39 30 12 11 3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 361 0 0 3 50 47 34 44 25 21 31 20 8 13 12 16 15 14 4 3 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 260 11 17 12 10 18 11 13 9 8 4 10 8 8 18 20 25 20 21 14 2 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 457 7 12 4 0 1 3 0 13 11 10 16 24 32 47 56 57 60 59 31 11 3
Divertikulární nemoc střeva (K57) 406 0 0 0 0 0 0 0 2 4 14 13 24 29 51 49 64 57 59 34 6 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 621 4 3 2 10 13 17 19 26 39 54 42 57 67 64 46 38 59 35 18 8 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 468 3 24 32 23 19 8 10 11 7 6 11 17 19 37 47 42 41 49 45 16 1
Alkoholické onemocnění jater (K70) 263 0 0 0 0 0 0 5 5 15 10 40 39 42 38 51 11 6 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 299 1 13 7 10 7 4 14 12 12 21 12 31 34 25 31 25 15 8 12 5 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 766 1 0 2 10 28 25 40 72 106 114 89 121 177 190 220 170 165 131 85 20 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 302 0 0 0 1 1 0 3 5 5 16 9 11 33 34 35 38 33 24 37 15 2
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 662 0 3 3 3 12 7 21 34 53 57 64 62 51 68 62 33 40 59 21 8 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 516 5 18 26 18 22 9 14 13 23 27 20 21 35 36 46 45 45 46 36 11 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 640 10 28 21 19 38 56 31 25 17 34 37 34 43 41 71 40 38 35 9 12 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 447 6 9 10 6 21 20 28 16 38 24 36 30 46 42 36 34 21 12 8 4 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 443 3 19 30 26 19 10 13 6 29 24 24 25 20 26 42 32 30 29 20 15 1
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 114 1 0 0 0 0 2 1 4 14 19 30 65 121 191 227 212 151 58 15 3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 496 0 0 0 0 0 3 1 2 13 32 38 96 171 224 346 320 166 71 13 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1 253 0 0 1 6 74 81 82 100 131 126 150 146 144 100 74 31 7 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 968 1 16 26 33 48 38 40 24 42 47 69 85 135 113 87 63 46 41 10 3 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 85 0 1 0 2 0 4 7 2 17 7 6 6 2 10 12 3 3 2 1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 230 0 2 3 21 19 3 1 0 3 13 14 26 38 21 21 13 18 9 5 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 977 0 0 0 0 7 2 25 35 80 82 93 120 136 106 104 100 53 29 5 0 0
Dorzalgie (M54) 1 646 0 0 0 13 28 10 23 31 71 83 79 93 156 151 184 208 227 182 93 12 2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 792 1 8 12 14 17 16 17 21 44 76 83 91 126 84 71 49 36 16 5 4 1
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 708 0 1 9 17 16 18 18 26 30 36 45 54 86 70 70 74 57 45 22 14 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 986 62 72 26 16 37 39 40 31 27 23 34 34 68 78 93 99 77 84 27 18 1
Selhání ledvin (N17-N19) 522 0 0 2 5 4 0 4 7 21 21 14 17 58 50 96 68 73 42 33 6 1
Urolitiáza (N20-N23) 983 0 1 2 2 19 20 43 44 63 62 59 77 102 139 108 103 53 60 23 3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 861 18 23 22 12 44 33 27 34 44 54 76 76 109 156 193 199 217 282 167 68 7
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 487 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 18 44 77 120 120 72 20 11 1 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 677 2 38 82 55 46 36 23 22 32 30 31 28 38 53 54 44 41 17 4 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 93 0 0 0 0 3 7 10 14 19 14 10 4 5 0 2 2 1 2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 302 0 0 0 1 17 25 41 34 48 39 25 21 16 8 6 5 10 3 3 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1 050 0 0 1 4 13 26 45 65 120 169 226 188 69 33 39 10 25 9 6 1 1
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 922 1 1 1 11 59 135 230 272 336 262 276 280 197 214 270 188 126 47 14 2 0
Lékařský potrat (O04) 613 0 0 0 0 38 88 122 143 140 72 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 838 0 0 0 0 19 69 207 272 191 77 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 119 0 0 0 1 54 197 340 337 158 30 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 237 0 0 0 0 8 27 75 88 32 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 155 0 0 0 0 59 334 1 075 1 096 515 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 139 0 0 0 0 9 114 377 397 197 41 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 40 0 0 0 0 1 2 14 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 36 0 0 0 0 2 3 14 9 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 254 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 234 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 596 125 89 172 45 38 23 18 15 15 10 5 10 14 4 4 5 1 2 0 1 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 817 0 2 8 10 16 7 10 15 22 23 44 56 76 83 110 116 86 92 32 6 3
Břišní a pánevní bolest (R10) 1 062 10 28 101 173 131 84 63 57 50 45 28 33 31 33 35 49 29 43 25 11 3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 52 0 1 1 2 0 2 0 0 1 0 4 0 2 13 16 1 5 1 3 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 3 403 116 194 89 142 216 73 57 77 80 97 119 114 169 251 300 330 351 364 194 67 3
Nitrolební poranění (S06) 2 143 9 81 67 67 129 149 138 113 124 124 137 171 152 150 125 100 104 110 67 23 3
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 966 92 160 79 64 74 71 51 28 31 35 35 48 32 38 34 22 20 19 21 10 2
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 475 0 13 88 51 15 12 4 14 23 15 20 37 47 24 39 26 16 24 7 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 411 0 9 3 5 4 7 1 2 11 5 13 26 59 97 97 152 191 311 267 140 11
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 572 0 9 23 17 21 18 30 28 35 42 52 32 43 71 58 32 23 26 9 3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 873 10 33 84 113 224 253 242 221 251 275 263 262 285 249 268 218 227 223 129 41 2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 109 9 38 3 0 3 6 9 2 2 5 3 5 7 4 5 5 2 1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 333 4 54 7 24 23 17 20 19 21 30 19 21 16 9 19 15 4 8 2 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 669 2 6 9 12 4 5 6 5 21 28 25 37 61 102 103 90 96 38 15 4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 144 0 3 3 2 7 5 13 18 13 12 13 18 7 16 5 3 1 4 0 1 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 291 9 35 20 20 16 8 5 12 22 11 14 6 27 19 20 21 10 7 5 4 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 326 18 38 16 15 6 5 2 1 10 13 15 15 32 29 30 36 16 19 9 1 0
Řízení antikoncepce (Z30) 143 0 0 0 0 3 9 7 21 41 46 10 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 166 4 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 1 926 2 29 19 16 31 22 36 52 54 66 74 176 212 298 330 245 146 98 14 4 2
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10 306 122 80 101 61 144 432 1 205 2 114 1 920 742 330 347 390 538 584 505 368 233 79 10 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 120 716 6 019 3 734 2 957 2 207 3 173 3 665 6 015 7 310 7 155 5 342 5 031 6 059 7 796 9 675 11 239 10 254 8 887 7 953 4 611 1 500 134
Počet hospitalizovaných osob - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,3 8,5 7,8 2,9 1,5 1,7 0,8 0,6 0,7 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,8 1,1 1,6 3 4,7 6,5 0
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 0,9 4,7 3,7 1,8 2,1 1,3 0,8 0,6 0,8 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,6 0,5 1 1 1,7 2,1 0,8 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0
Septikémie (A40-A41) 1,1 0,7 1,1 0,6 0,2 0,4 0,2 0,1 0 0,3 0,4 0,3 0,6 1 1,3 1,9 3,3 4,4 6,4 5,8 8,2 7
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,3 14,4 7,6 4 2,9 3,8 1,4 1,2 1 0,8 0,7 1,3 1,5 1,5 1,6 2,5 3,3 3,7 3,2 5,3 2,5 7
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1,3 2,3 3,5 5,9 7,8 8,3 10,3 4,6 2,9 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,8 1,1 2 4 3,5 3,6 2,3 2,2 0,8 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,7 0,7 0,9 1,5 2,1 4,9 2,5 7
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,9 1,1 1,5 1,9 2,9 2,5 1,9 2,5 1,7 1,6 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,6 0,3 1,3 1,1 1 2,3 2,4 1,2 2,5 0,4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,6 0,8 0,8 0,9 0,7 1,2 1,2 0,3 0,3 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1,3 2,1 4,3 2,8 2,6 2,4 2,8 0 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,5 1,6 3 2,2 2,5 1,6 1,2 3,5
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 5,3 0,4 1,3 0,8 0,7 1,1 0,9 1,3 1,5 1,1 1,8 3,8 4,6 8,3 10,6 14,8 18 18,5 12,9 9,9 5,3 7
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,5 0,2 0,3 0,1 0,4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,7 0,9 1,1 1,7 1,7 1,9 1,4 0,3 0,8 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1 2,9 3,7 2,5 0,5 0,8 0,4 0,2 0,3 0,3 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 3,2 2 0,9 0,9 0,8 1,3 1,4 1,2 1,3 1,3 1,8 2,9 3,2 4 5 8,1 8,7 9,3 7 5,7 3,7 3,5
Anémie (D50-D64) 1 1,3 0,3 0,2 0,2 0,4 0 0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,6 1,1 2,8 2,6 3,8 7,5 7,5 11,1 7
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,7 0,7 1,9 0,9 0,8 0,4 0,2 0,1 0,3 0,3 0,4 0,2 0,4 0,3 0,6 0,9 1,2 2,8 1,9 1,4 3,3 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1,8 0 0,3 0,3 0,7 0,8 0,6 0,7 0,4 0,4 0,7 0,9 1,3 2,5 2,7 4,2 5,4 6,5 8,2 7,5 9,8 7
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,3 6,5 10,6 4,4 2,4 2,1 0,5 0,8 1,1 1,6 1,6 2,2 3,3 3 3,7 4,4 4,2 5,8 8,2 12,9 20,1 17,5
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,7 1 2 1,6 3,5
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 1,3 0 0 0 0,6 1,6 1,1 0,7 1 2,2 2,1 2,3 2,2 1,8 1,4 1,2 0,7 0,2 0,4 0,3 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,2 0 0 0 0 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0,8 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,2 0 0 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,9 0 0,6 1 2,2 2,2 0,6 0,7 0,6 1 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4 0,8 1,1 0,9 1,9 2 3,3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 1 2,2 2,5 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,5 0 0 0 0 0,2 0,6 0,9 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,6 3,6 2,1 1,1 1,2 1,8 1,3 1 1,7 1,8 1,7 1,7 1,7 1,6 1,8 1,7 1,5 1,3 1,3 1,3 1,2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 1 1,7 2,4 4 4,8 4,2 3,3 3,5
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,7 1,8 0,9 1,7 2,1 2,3 1,2 1,3 1,5 1,9 2,2 2,5 3,6 3,9 4 4,4 5,7 5,2 4,5 3,2 1,6 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,3 0,8 1,3 0,4 0
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 0,9 3,2 1 1,5 0,4 0,4 0,1 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,6 1,1 1,6 2 2,2 2,3 2,3 2,8 0,4 3,5
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1,5 6,5 4,2 3,1 1,3 0,7 0,5 0,4 0,7 0,9 1,1 1,4 1,7 1,9 2,5 1,9 1,9 1,5 1,2 1,1 0,8 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,9 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,6 0,8 1,3 1,7 2,5 4,5 5,7 9,4 12,9 13,4 7 7
Angina pectoris (I20) 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,9 0,9 1,9 2,8 3,8 4,3 3,8 3,2 0,8 0
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1,9 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,4 0,6 1,9 2,5 3,2 5,2 5,7 8 10,9 10 10,6 10,5
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,3 2,7 4,2 5,5 8,7 10,4 9 6,2 5,7 7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 0,7 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 0,9 1,2 1,5 1,9 2,5 3,6 5,5 4,9 7
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 5 0,9 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,3 0,7 1,3 1,5 3,3 4,9 8,2 12,9 17,5 23,3 25,5 32,9 22,5 3,5
Selhání srdce (I50) 4,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,6 1,2 2,5 4,9 6,6 13,3 19,2 35 53 70,8 35
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,8 0 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,9 1 2,1 3,5 6,4 10,2 14,9 24,1 33,5 49,8 49,1 59,4
Ateroskleróza (I70) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,6 1,1 2,3 5 8 7,6 9,4 12,7 13,4 10,6 7
Varixy dolních končetin (I83) 1,5 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 1,2 2,2 1,9 2,4 2,4 3,5 2,8 2,2 1,9 1,2 1,2 0,8 0,4 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,2 0 0,3 0,7 1,6 1,6 0,7 0,8 0,8 1,2 1,5 1,9 2,4 3,9 4,9 5,8 8 12,1 15,2 15,1 13,1 14
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1,5 27,2 14,8 3,7 1,9 1,7 0,7 0,5 0,6 0,4 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,1 0,7 0,5 0,8 1,4 0,8 0
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,7 8,6 4,9 1,9 0,8 1,3 0,5 0,9 0,4 0,6 0,6 1 1,6 1,8 3,4 4,2 5,7 8,3 12,5 19,3 22,1 17,5
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,6 24,5 8,1 1,5 0,5 0,6 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,5 0,8 1,4 2,4 4,6 7,6 14,1 13,1 3,5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,4 0 30 17,3 2 1,1 1 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,1 0,4 0,2 0,3 0,4 2 1,2 1,1 1,2 1,5 1,2 1,1 1,2 1,4 1,7 1 0,7 0,5 0,1 0,3 0,4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,4 0,5 0,1 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 1,3 2,1 3,5 5,4 6,7 9,4 10 4,5 10,5
Astma (J45-J46) 0,5 0 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 0,8 0,6 0,9 0,7 0,4 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,4 1,1 0,8 0,2 0,5 0,4 0,5 0,2 0,3 0,4 0,7 0,5 0,9 1,4 2,9 2,6 4 4,7 6,4 5,5 8,6 3,5
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,3 0 0,2 0,5 0,6 0,6 0,5 0,3 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,4 0,3 0,4 0,5 0,3 0,6 0,1 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,3 0,2 0,3 0,3 0,1 0,4 0,4 0,4 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,1 0,3 0 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,4 2 0,3 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,8 0,3 0,5 0,8 1,6 1,2 2,1 0,8 0
Peptický vřed (K25-K28) 0,6 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 1,3 1,1 1,2 1,5 3,6 3,3 3,7 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,4 2,3 1,5 1,8 2,7 4,3 1,5 1,1 1,3 1,1 1 1,4 1,4 1,3 1,8 3 4,4 6,7 8,7 12,1 14,3 7
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,5 1,6 4,1 3,8 2,6 2 1,4 1,2 0,7 0,6 0,6 0,6 0,4 0,7 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0
Tříselná kýla (K40) 2 3,4 1,6 1,1 0,1 0,6 0,7 0,9 0,7 1,4 2,1 1,7 2,4 2,9 3,3 3,3 4,3 3,9 3,1 3,2 2,5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,3 0,7 0,4 0,5 0,1 0,3 0,2 0,4 0,9 1,5 1,4 1,4 1,9 1,9 2,2 2,5 2,3 2,1 2,1 1,6 4,5 10,5
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,6 0 0 0,1 1,9 1,7 0,9 1,1 0,6 0,4 0,7 0,5 0,2 0,3 0,3 0,4 0,6 0,7 0,3 0,4 0,4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,4 2 0,7 0,4 0,4 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 0,2 0,4 0,6 0,9 1,1 1,4 1,8 0,8 3,5
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,8 1,3 0,5 0,1 0 0 0,1 0 0,3 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 1,6 2,2 3,2 4,1 4,1 4,5 10,5
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,6 0,7 1,3 1,4 2,4 3 4,1 4,5 2,5 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,1 0,7 0,1 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,8 1,2 1,1 1,5 1,7 1,6 1,3 1,4 3,1 2,4 2,4 3,3 0
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 0,8 0,5 1 1,1 0,9 0,7 0,2 0,3 0,3 0,1 0,1 0,3 0,4 0,5 0,9 1,3 1,6 2,2 3,4 5,9 6,5 3,5
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,2 1 1 1 0,9 1,4 0,4 0,3 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,5 0,2 0,6 0,2 0,4 0,3 0,1 0,4 0,3 0,2 0,5 0,3 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 0,8 0,6 1,6 2 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3 0,2 0 0,1 0,4 1 0,7 1 1,8 2,2 2,6 2,3 3,1 4,4 4,7 6,2 6,4 8,7 9 11,2 8,2 0
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,3 0,8 0,8 1 1,4 1,7 1,7 4,9 6,1 7
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 1,1 0 0,1 0,1 0,1 0,4 0,2 0,5 0,8 1,1 1,3 1,6 1,6 1,3 1,7 1,7 1,2 2,1 4,1 2,8 3,3 3,5
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7 0,8 0,2 0,4 0,3 0,5 0,6 0,5 0,5 0,9 0,9 1,3 1,7 2,4 3,2 4,7 4,5 0
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,1 1,8 1,2 0,7 0,7 1,4 1,5 0,8 0,6 0,3 0,8 0,9 0,9 1,1 1 2 1,5 2 2,4 1,2 4,9 3,5
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,8 1,1 0,4 0,3 0,2 0,8 0,5 0,7 0,4 0,8 0,5 0,9 0,8 1,1 1 1 1,3 1,1 0,8 1,1 1,6 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,8 0,5 0,8 1 1 0,7 0,3 0,3 0,1 0,6 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 1,2 1,2 1,6 2 2,6 6,1 3,5
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,9 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,4 0,8 1,7 3 4,7 6,4 8 8 4 2 1,2 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2,6 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,7 1 2,5 4,2 5,5 9,7 12,1 8,7 4,9 1,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 2,1 0 0 0 0,2 2,7 2,2 2,1 2,5 2,7 2,8 3,8 3,8 3,6 2,5 2,1 1,2 0,4 0 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1,7 0,2 0,7 0,9 1,3 1,8 1 1 0,6 0,9 1,1 1,8 2,2 3,3 2,8 2,4 2,4 2,4 2,8 1,3 1,2 3,5
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,4 0 0,1 0,1 0,8 0,7 0,1 0 0 0,1 0,3 0,4 0,7 0,9 0,5 0,6 0,5 0,9 0,6 0,7 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,7 0 0 0 0 0,3 0,1 0,6 0,9 1,6 1,9 2,4 3,1 3,4 2,6 2,9 3,8 2,8 2 0,7 0 0
Dorzalgie (M54) 2,8 0 0 0 0,5 1 0,3 0,6 0,8 1,4 1,9 2 2,4 3,9 3,7 5,2 7,9 12 12,5 12,2 4,9 7
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,4 0,5 0,9 1,7 2,1 2,4 3,1 2,1 2 1,9 1,9 1,1 0,7 1,6 3,5
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,2 0 0 0,3 0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 1,2 1,4 2,1 1,7 2 2,8 3 3,1 2,9 5,7 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,7 11,1 3,1 0,9 0,6 1,4 1,1 1 0,8 0,6 0,5 0,9 0,9 1,7 1,9 2,6 3,7 4,1 5,8 3,6 7,4 3,5
Selhání ledvin (N17-N19) 0,9 0 0 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 1,4 1,2 2,7 2,6 3,8 2,9 4,3 2,5 3,5
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0 0 0,1 0,1 0,7 0,5 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 2 2,5 3,4 3 3,9 2,8 4,1 3 1,2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,2 3,2 1 0,7 0,5 1,6 0,9 0,7 0,8 0,9 1,2 1,9 2 2,7 3,8 5,4 7,5 11,4 19,4 22 27,8 24,5
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,1 1,9 3,4 4,5 3,8 1,4 1,4 0,4 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,2 0,4 1,6 2,7 2,1 1,7 1 0,6 0,5 0,7 0,7 0,8 0,7 0,9 1,3 1,5 1,7 2,2 1,2 0,5 0,4 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0 0 0 0,6 0,7 1,1 0,8 1 0,9 0,6 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,4 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,8 0 0 0 0,2 0,5 0,7 1,2 1,6 2,4 3,8 5,8 4,9 1,7 0,8 1,1 0,4 1,3 0,6 0,8 0,4 3,5
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 5 0,2 0 0 0,4 2,2 3,7 5,9 6,7 6,9 5,9 7,1 7,2 4,9 5,3 7,6 7,1 6,6 3,2 1,8 0,8 0
Lékařský potrat (O04) 1 0 0 0 0 1,4 2,4 3,1 3,5 2,9 1,6 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,4 0 0 0 0 0,7 1,9 5,3 6,7 3,9 1,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1,9 0 0 0 0 2 5,4 8,7 8,3 3,2 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,4 0 0 0 0 0,3 0,7 1,9 2,2 0,7 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 5,4 0 0 0 0 2,2 9,1 27,6 27 10,5 1,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1,9 0 0 0 0 0,3 3,1 9,7 9,8 4 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,4 45,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,4 42,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 22,5 3,9 5,8 1,7 1,4 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,4 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,4 0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 1,1 1,4 1,9 2 3,1 4,4 4,5 6,3 4,2 2,5 10,5
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,8 1,8 1,2 3,4 6,6 4,8 2,3 1,6 1,4 1 1 0,7 0,9 0,8 0,8 1 1,9 1,5 3 3,3 4,5 10,5
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0,1 0 0 0,3 0,4 0 0,3 0,1 0,4 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,8 20,9 8,4 3 5,4 8 2 1,5 1,9 1,6 2,2 3 2,9 4,2 6,2 8,4 12,5 18,5 25,1 25,5 27,4 10,5
Nitrolební poranění (S06) 3,7 1,6 3,5 2,2 2,6 4,8 4,1 3,5 2,8 2,5 2,8 3,5 4,4 3,8 3,7 3,5 3,8 5,5 7,6 8,8 9,4 10,5
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,6 16,5 6,9 2,6 2,4 2,7 1,9 1,3 0,7 0,6 0,8 0,9 1,2 0,8 0,9 1 0,8 1,1 1,3 2,8 4,1 7
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,8 0 0,6 2,9 1,9 0,6 0,3 0,1 0,3 0,5 0,3 0,5 1 1,2 0,6 1,1 1 0,8 1,7 0,9 0 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2,4 0 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0 0,2 0,1 0,3 0,7 1,5 2,4 2,7 5,7 10,1 21,4 35,1 57,3 38,5
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 0 0,4 0,8 0,6 0,8 0,5 0,8 0,7 0,7 0,9 1,3 0,8 1,1 1,8 1,6 1,2 1,2 1,8 1,2 1,2 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 6,6 1,8 1,4 2,8 4,3 8,3 6,9 6,2 5,5 5,1 6,2 6,7 6,8 7,1 6,1 7,5 8,2 12 15,4 17 16,8 7
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 1,6 1,6 0,1 0 0,1 0,2 0,2 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,6 0,7 2,3 0,2 0,9 0,8 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7 0,5 0,5 0,4 0,2 0,5 0,6 0,2 0,6 0,3 0,4 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,1 0,4 0,3 0,3 0,5 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,6 0,6 1 1,5 2,5 2,9 3,4 5,1 2,6 2 1,6 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 0,3 0 0,4 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,5 1,6 1,5 0,7 0,8 0,6 0,2 0,1 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2 0,7 0,5 0,6 0,8 0,5 0,5 0,7 1,6 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,6 3,2 1,6 0,5 0,6 0,2 0,1 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,8 0,7 0,8 1,4 0,8 1,3 1,2 0,4 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,5 0,8 1 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 7,1 749,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 3,3 0,4 1,3 0,6 0,6 1,1 0,6 0,9 1,3 1,1 1,5 1,9 4,5 5,3 7,3 9,3 9,3 7,7 6,7 1,8 1,6 7
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 17,6 21,9 3,5 3,4 2,3 5,3 11,8 31 52,2 39,2 16,8 8,5 9 9,7 13,3 16,4 19,1 19,4 16 10,4 4,1 3,5
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 206,1 1 082,4 161,8 98,9 84,2 117,1 99,8 154,7 180,4 146 120,6 128,8 156,5 193,4 238,6 315,4 387,6 468,2 547,6 606,4 614 468,5

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)