8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 737 42 120 59 34 37 29 28 17 13 14 22 15 21 24 40 51 52 46 49 21 3
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 686 31 77 69 69 54 52 29 31 19 15 11 20 18 17 30 24 42 43 24 10 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 17 0 1 0 0 0 2 1 1 0 1 0 1 3 0 1 3 1 1 0 1 0
Septikémie (A40-A41) 412 7 17 12 10 3 3 3 2 2 6 7 17 30 34 42 57 61 57 28 13 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 404 40 80 69 47 94 79 57 62 62 49 50 74 71 86 104 114 103 90 55 18 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 541 0 0 0 0 1 0 0 4 3 4 19 27 47 68 90 96 80 73 22 6 1
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 383 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 9 7 31 63 84 93 48 29 10 4 1
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 299 0 0 0 0 1 0 2 2 4 4 7 12 19 23 43 50 42 44 30 16 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 426 0 0 0 0 1 0 2 6 13 28 24 27 36 68 65 72 52 22 7 3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 243 0 0 0 0 0 0 2 3 6 10 12 20 25 36 53 29 21 13 12 1 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 92 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 3 19 16 12 15 11 6 1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 18 41 67 65 59 48 25 9 3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 310 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 6 25 49 51 56 49 47 20 3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 088 0 26 27 37 12 18 26 12 51 72 84 128 163 279 345 328 259 142 74 3 2
Carcinoma in situ (D00-D09) 96 0 0 0 0 0 2 13 6 16 5 7 7 4 13 8 8 5 1 0 1 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 179 0 0 1 1 2 2 3 1 2 1 3 9 13 14 36 37 27 20 6 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 400 0 0 0 0 1 1 2 10 42 107 123 55 18 17 13 9 2 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 237 8 25 21 16 24 28 31 46 59 93 73 86 112 128 152 145 88 53 40 6 3
Anémie (D50-D64) 372 4 3 6 4 1 3 3 1 7 8 13 11 15 18 32 51 60 57 61 14 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 236 7 23 17 13 10 1 3 3 13 5 5 12 10 28 13 18 19 19 11 6 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 106 0 7 24 27 15 25 16 10 14 45 42 49 73 137 155 154 105 106 68 28 6
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 913 46 148 114 54 43 43 61 49 55 89 72 70 107 102 127 155 157 169 169 71 12
Demence (F00-F03) 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 5 4 5 11 13 9 1
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 218 0 0 0 12 23 17 19 11 19 15 16 33 23 11 10 4 3 2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 58 0 0 0 2 13 8 8 4 5 5 0 3 3 2 1 0 2 0 2 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 51 0 0 0 1 5 6 8 2 3 6 7 3 2 3 2 0 0 1 2 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 62 0 0 0 2 1 5 3 2 5 7 5 5 6 5 6 4 2 4 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 376 7 13 23 44 45 28 24 17 21 23 18 13 8 14 14 13 18 16 11 5 1
Alzheimerova nemoc (G30) 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 5 11 17 9 4 0
Roztroušená skleróza (G35) 183 0 0 0 0 1 9 1 17 15 18 15 26 21 28 20 7 3 2 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 604 17 25 41 31 41 29 25 28 39 40 47 33 31 33 34 31 33 22 19 5 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 362 0 0 0 0 0 3 1 2 3 4 6 9 21 28 55 67 72 48 31 9 3
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 470 7 24 42 47 49 43 66 68 63 106 103 115 111 155 177 133 96 40 22 3 0
Katarakta (H25-H26, H28) 358 0 2 0 1 2 1 0 3 4 4 5 4 15 23 46 65 59 69 43 10 2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 097 4 33 43 16 8 20 9 13 25 22 37 46 85 103 159 131 152 119 63 8 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 174 12 66 88 28 19 24 16 29 47 70 60 70 98 104 129 103 87 77 39 8 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 949 0 0 1 2 6 1 3 5 18 24 27 38 49 67 132 142 143 131 116 38 6
Angina pectoris (I20) 498 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 16 24 28 64 84 111 78 48 25 8 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 046 0 0 0 0 0 0 0 2 7 17 35 63 103 100 176 165 147 128 76 24 3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 976 0 0 0 0 0 0 0 2 2 13 16 47 89 130 210 169 136 97 49 13 3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 493 0 0 0 0 1 6 4 9 9 23 37 25 35 40 52 70 68 57 40 15 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 088 1 0 1 11 15 18 13 15 27 42 65 77 129 230 305 342 327 256 155 53 6
Selhání srdce (I50) 2 178 0 0 0 0 0 1 0 2 8 7 26 41 93 119 264 322 357 398 364 147 29
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 710 2 1 0 0 4 5 11 14 12 27 48 39 75 121 205 259 252 309 232 81 13
Ateroskleróza (I70) 925 0 0 0 0 0 0 3 0 4 9 19 37 71 132 172 206 108 96 51 12 5
Varixy dolních končetin (I83) 909 0 0 0 0 3 13 28 55 86 114 97 110 104 103 61 55 42 22 14 2 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 784 1 8 36 39 46 18 30 43 43 69 63 86 117 170 256 242 242 136 106 29 4
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 298 147 503 221 84 72 32 19 26 24 9 11 14 10 22 15 29 24 18 9 8 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 366 24 76 38 18 11 5 11 20 21 22 21 26 56 89 130 149 158 196 173 104 18
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 992 178 215 41 18 6 4 6 11 9 9 6 16 13 21 47 65 71 106 91 54 5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 094 1 534 382 44 29 26 22 15 15 8 5 5 2 1 2 1 2 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 621 2 6 13 8 42 31 42 45 57 59 52 52 55 48 56 23 20 7 2 0 1
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 721 0 1 3 0 0 2 1 3 0 4 2 16 33 73 116 137 133 102 67 21 7
Astma (J45-J46) 203 2 8 15 17 8 6 5 9 4 14 7 9 11 11 14 18 14 19 9 3 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 685 4 4 4 2 5 9 6 8 10 23 23 22 43 66 96 137 91 84 32 14 2
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 114 2 12 6 5 17 14 10 9 8 4 6 4 3 4 5 1 4 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 113 2 16 4 4 6 4 3 5 9 5 5 7 2 6 12 10 3 4 2 3 1
Nemoci jícnu (K20-K23) 177 6 1 3 5 3 0 4 4 10 2 7 9 9 21 24 22 16 12 13 5 1
Peptický vřed (K25-K28) 177 0 0 0 0 1 2 3 2 3 6 6 14 12 16 23 33 17 21 13 5 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 130 12 18 44 60 84 67 58 47 40 55 57 56 45 62 79 77 90 92 52 31 4
Nemoci appendixu (K35-K38) 665 0 8 71 92 102 85 53 51 39 34 26 18 22 19 12 16 9 2 5 0 1
Tříselná kýla (K40) 1 074 18 48 37 6 16 25 29 35 50 64 47 93 106 117 137 93 76 54 16 5 2
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 828 4 27 47 19 4 12 23 37 62 74 62 71 84 85 79 72 38 13 11 4 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 245 0 0 2 35 41 18 18 14 26 20 10 11 4 10 15 5 5 8 2 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 305 6 11 14 18 30 24 16 22 11 15 9 11 15 20 22 20 15 13 9 4 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 290 6 10 9 4 2 3 5 3 9 17 9 12 29 27 26 31 18 34 22 14 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 241 0 0 0 0 0 0 4 1 8 12 12 12 20 26 32 39 29 29 14 3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 574 3 6 5 8 9 28 16 39 45 51 43 46 55 63 46 31 30 29 15 5 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 526 3 28 53 50 31 9 12 3 5 6 6 9 17 40 38 46 60 54 33 20 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 123 0 0 0 0 0 0 4 1 4 7 12 17 22 19 26 8 2 1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 199 2 2 2 5 2 2 7 8 10 10 13 16 19 17 27 20 20 9 6 2 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 756 0 0 0 3 15 32 67 99 119 121 123 145 149 186 208 170 136 100 54 24 5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 348 0 0 0 2 1 2 6 13 8 13 18 19 20 35 40 44 57 43 17 9 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 348 0 0 0 1 9 4 12 22 18 25 28 30 40 23 44 38 25 12 15 2 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 312 8 12 11 8 9 6 5 5 9 10 15 15 21 25 32 28 21 31 25 11 5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 657 6 23 25 16 44 68 51 42 32 19 29 39 29 52 46 32 32 41 22 7 2
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 458 16 14 8 12 18 17 29 15 24 28 26 36 30 28 38 32 31 32 15 9 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 406 4 18 16 18 12 18 12 16 17 25 16 19 29 26 35 39 19 21 34 10 2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 498 0 0 0 0 1 2 2 2 8 10 18 36 54 67 114 100 44 29 10 1 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 691 0 0 0 0 1 0 1 5 3 21 31 62 75 104 147 118 79 31 12 1 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 931 0 0 2 6 43 83 91 58 84 124 97 118 85 82 40 14 3 1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 462 1 11 26 47 102 72 53 60 75 83 115 141 153 165 142 114 42 34 21 4 1
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 92 0 0 1 13 0 0 10 3 7 6 9 3 7 7 12 7 5 2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 270 1 1 3 30 25 0 5 3 3 8 15 23 28 40 34 25 14 7 3 2 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 555 0 0 0 0 1 6 9 34 52 60 54 68 60 73 46 52 24 12 4 0 0
Dorzalgie (M54) 2 252 0 2 2 22 34 18 32 65 94 147 131 177 210 209 248 276 259 202 107 15 2
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 770 1 10 24 13 14 19 19 26 60 75 88 99 94 93 57 45 20 8 2 3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 705 0 1 2 16 11 17 17 22 35 43 51 86 64 50 84 74 65 44 18 4 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 089 41 52 24 11 47 34 42 28 36 47 62 63 77 86 126 106 77 56 59 13 2
Selhání ledvin (N17-N19) 413 0 0 0 3 0 2 9 4 9 9 9 31 23 34 55 64 55 52 36 18 0
Urolitiáza (N20-N23) 805 0 0 0 7 14 23 45 36 52 70 70 73 66 117 99 59 41 20 10 3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 659 13 14 24 14 39 28 10 32 46 50 41 56 70 101 149 215 229 237 201 81 9
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 564 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 5 23 49 118 133 109 89 28 7 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 674 1 44 46 37 39 41 25 25 26 30 20 30 50 64 62 54 33 32 13 2 0
Nemoci prsu (N60-N64) 109 0 0 1 0 7 8 8 10 23 17 7 8 8 6 3 3 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 189 0 0 1 2 19 17 30 20 26 20 17 8 10 7 3 3 1 3 1 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 782 0 0 0 8 15 21 22 37 74 132 153 171 52 19 25 16 18 11 5 3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 089 1 0 0 12 47 61 148 160 196 184 172 172 190 195 239 192 76 32 11 1 0
Lékařský potrat (O04) 275 0 0 0 0 24 41 38 56 40 73 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 776 0 0 0 0 14 79 182 252 167 71 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 139 0 0 0 0 37 198 378 345 157 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 371 0 0 0 0 8 61 114 119 61 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 296 0 0 0 0 60 380 1 130 1 140 497 85 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 343 0 0 0 0 18 167 422 469 212 47 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 35 0 0 0 0 0 4 16 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 37 0 0 0 0 1 7 9 11 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 234 234 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 363 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 606 72 133 192 62 33 16 9 11 13 12 5 11 5 17 4 5 3 3 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 553 0 0 4 8 23 2 2 10 14 31 35 53 49 63 61 70 55 44 23 6 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 706 4 14 67 119 112 58 53 36 37 30 19 17 14 16 24 24 20 22 17 3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 57 2 0 0 2 0 2 0 4 5 1 2 5 8 7 8 6 2 3 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 326 163 176 96 170 185 50 44 36 63 68 72 80 119 128 167 177 154 207 118 40 13
Nitrolební poranění (S06) 1 422 18 60 72 95 119 116 77 63 60 73 64 63 66 84 65 89 67 84 62 21 4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 893 86 122 55 54 67 62 45 38 37 39 39 33 36 26 23 37 17 36 29 11 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 452 0 17 74 73 18 7 12 18 16 21 13 19 21 45 31 25 14 16 7 5 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 710 0 8 10 4 5 2 0 3 1 8 5 15 14 31 44 86 103 147 147 67 10
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 414 1 9 17 34 16 17 19 29 34 13 37 33 38 31 28 30 11 6 8 3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 841 6 55 95 156 231 291 247 254 245 285 246 280 226 211 205 180 201 211 156 52 8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 100 1 26 4 3 4 2 1 2 7 13 9 5 5 1 3 6 3 1 4 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 335 2 39 14 17 42 14 12 22 26 28 11 17 20 14 14 18 6 14 3 2 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 693 3 4 2 10 8 10 7 23 22 31 36 32 65 64 113 110 70 50 24 7 2
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 58 0 0 1 3 4 4 3 7 5 1 5 4 5 5 4 2 3 2 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 294 11 59 16 22 16 18 9 5 14 13 14 7 20 21 13 13 7 10 6 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 373 21 33 12 14 15 4 9 9 5 13 13 18 23 31 34 37 37 23 19 3 0
Řízení antikoncepce (Z30) 78 0 0 0 0 0 3 1 14 13 37 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 771 4 771 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 061 0 16 14 30 15 4 34 21 47 84 106 118 232 391 403 303 182 46 13 2 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 9 947 51 55 93 66 97 485 1 252 2 022 1 680 783 349 333 406 556 510 517 378 214 84 15 1
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 106 398 6 560 3 261 2 762 2 294 2 841 3 656 5 816 6 901 5 958 5 032 4 353 5 086 6 021 7 714 9 236 9 121 7 548 6 336 4 197 1 479 226
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,4 7,9 5,9 2,2 1,4 1,6 1 0,8 0,5 0,3 0,3 0,7 0,4 0,6 0,7 1,2 2,1 3 3,7 7 9,1 8,7
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,3 5,9 3,8 2,5 2,8 2,3 1,7 0,9 0,9 0,5 0,4 0,3 0,6 0,5 0,5 0,9 1 2,4 3,5 3,4 4,3 2,9
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,4 0
Septikémie (A40-A41) 0,8 1,3 0,8 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,5 0,9 1 1,3 2,3 3,5 4,6 4 5,6 2,9
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,8 7,6 3,9 2,5 1,9 4 2,6 1,7 1,8 1,6 1,2 1,5 2,2 2,2 2,5 3,2 4,6 6 7,3 7,8 7,8 0
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,6 0,8 1,4 2 2,8 3,9 4,7 5,9 3,1 2,6 2,9
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,3 0,2 0,9 1,8 2,6 3,8 2,8 2,3 1,4 1,7 2,9
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 1,3 2 2,4 3,6 4,3 6,9 0
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,7 0,7 0,8 1,1 2 2 2,9 3 1,8 1 1,3 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,6 1,2 1,2 1 1,7 0,4 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0,2 0,1 0,6 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5 0,1 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 1,2 2 2 2,4 2,8 2 1,3 1,3 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,2 0,8 1,4 1,6 2,3 2,9 3,8 2,9 1,3 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 4,1 0 1,3 1 1,5 0,5 0,6 0,8 0,4 1,3 1,7 2,5 3,8 4,9 8,1 10,6 13,3 15,1 11,5 10,6 1,3 5,8
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 0,2 0,3 0,3 0,1 0 0,4 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0,3 0,4 0,4 1,1 1,5 1,6 1,6 0,9 0,4 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,1 2,6 3,7 1,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,1 0 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,4 1,5 1,2 0,8 0,7 1 0,9 0,9 1,4 1,5 2,2 2,2 2,5 3,4 3,7 4,7 5,9 5,1 4,3 5,7 2,6 8,7
Anémie (D50-D64) 0,7 0,8 0,1 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,4 0,3 0,5 0,5 1 2,1 3,5 4,6 8,7 6 0
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,5 1,3 1,1 0,6 0,5 0,4 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 0,3 0,8 0,4 0,7 1,1 1,5 1,6 2,6 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2,2 0 0,3 0,9 1,1 0,6 0,8 0,5 0,3 0,4 1,1 1,2 1,4 2,2 4 4,8 6,2 6,1 8,6 9,7 12,1 17,4
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,8 8,7 7,3 4,2 2,2 1,8 1,4 1,8 1,5 1,4 2,2 2,1 2,1 3,2 3 3,9 6,3 9,1 13,6 24,1 30,6 34,8
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,9 1,9 3,9 2,9
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,4 0 0 0 0,5 1 0,6 0,6 0,3 0,5 0,4 0,5 1 0,7 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,1 0 0 0 0,1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,3 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0,3 0 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0 0 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3 0 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,7 1,3 0,6 0,8 1,8 1,9 0,9 0,7 0,5 0,5 0,6 0,5 0,4 0,2 0,4 0,4 0,5 1 1,3 1,6 2,2 2,9
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,6 1,4 1,3 1,7 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0 0,3 0 0,5 0,4 0,4 0,4 0,8 0,6 0,8 0,6 0,3 0,2 0,2 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,2 3,2 1,2 1,5 1,3 1,7 1 0,8 0,8 1 1 1,4 1 0,9 1 1 1,3 1,9 1,8 2,7 2,2 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 0,8 1,7 2,7 4,2 3,9 4,4 3,9 8,7
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,9 1,3 1,2 1,5 1,9 2,1 1,4 2 2 1,6 2,6 3,1 3,4 3,4 4,5 5,4 5,4 5,6 3,2 3,1 1,3 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,7 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,7 1,4 2,6 3,4 5,6 6,1 4,3 5,8
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2,2 0,8 1,6 1,6 0,7 0,3 0,7 0,3 0,4 0,6 0,5 1,1 1,4 2,6 3 4,9 5,3 8,8 9,6 9 3,5 2,9
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,3 2,3 3,2 3,2 1,2 0,8 0,8 0,5 0,9 1,2 1,7 1,8 2,1 3 3 4 4,2 5,1 6,2 5,6 3,5 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,9 0 0 0 0,1 0,3 0 0,1 0,1 0,5 0,6 0,8 1,1 1,5 2 4 5,7 8,3 10,6 16,5 16,4 17,4
Angina pectoris (I20) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,5 0,7 0,8 1,9 2,6 4,5 4,5 3,9 3,6 3,5 2,9
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,1 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1 1,9 3,1 2,9 5,4 6,7 8,6 10,3 10,8 10,4 8,7
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,5 1,4 2,7 3,8 6,4 6,8 7,9 7,8 7 5,6 8,7
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,2 0,6 1,1 0,7 1,1 1,2 1,6 2,8 4 4,6 5,7 6,5 5,8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,1 0,2 0 0 0,5 0,6 0,6 0,4 0,4 0,7 1 1,9 2,3 3,9 6,7 9,4 13,8 19 20,7 22,1 22,9 17,4
Selhání srdce (I50) 4,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,8 1,2 2,8 3,5 8,1 13 20,8 32,1 51,9 63,4 84,1
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,4 0,4 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,4 0,3 0,7 1,4 1,1 2,3 3,5 6,3 10,5 14,7 24,9 33,1 35 37,7
Ateroskleróza (I70) 1,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,6 1,1 2,2 3,8 5,3 8,3 6,3 7,8 7,3 5,2 14,5
Varixy dolních končetin (I83) 1,8 0 0 0 0 0,1 0,4 0,8 1,6 2,2 2,8 2,9 3,2 3,2 3 1,9 2,2 2,4 1,8 2 0,9 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,5 0,2 0,4 1,3 1,6 1,9 0,6 0,9 1,3 1,1 1,7 1,9 2,5 3,6 5 7,8 9,8 14,1 11 15,1 12,5 11,6
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,5 27,8 24,7 8,2 3,5 3 1,1 0,6 0,8 0,6 0,2 0,3 0,4 0,3 0,6 0,5 1,2 1,4 1,5 1,3 3,5 2,9
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 2,7 4,5 3,7 1,4 0,7 0,5 0,2 0,3 0,6 0,5 0,5 0,6 0,8 1,7 2,6 4 6 9,2 15,8 24,7 44,9 52,2
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,9 33,6 10,6 1,5 0,7 0,3 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,5 0,4 0,6 1,4 2,6 4,1 8,6 13 23,3 14,5
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,1 0,2 26,2 14,1 1,8 1,2 0,9 0,7 0,4 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,2 0,4 0,3 0,5 0,3 1,8 1 1,3 1,3 1,5 1,4 1,5 1,5 1,7 1,4 1,7 0,9 1,2 0,6 0,3 0 2,9
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,4 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,5 1 2,1 3,6 5,5 7,7 8,2 9,6 9,1 20,3
Astma (J45-J46) 0,4 0,4 0,4 0,6 0,7 0,3 0,2 0,2 0,3 0,1 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,7 0,8 1,5 1,3 1,3 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,3 0,8 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,6 0,7 0,6 1,3 1,9 2,9 5,5 5,3 6,8 4,6 6 5,8
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0,4 0,6 0,2 0,2 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,2 0 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,4 0,8 0,1 0,2 0,3 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 1,3 2,9
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 1,1 0 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0 0,2 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 0,9 1 1,9 2,2 2,9
Peptický vřed (K25-K28) 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,4 0,4 0,5 0,7 1,3 1 1,7 1,9 2,2 0
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,2 2,3 0,9 1,6 2,5 3,5 2,2 1,7 1,4 1 1,3 1,7 1,6 1,4 1,8 2,4 3,1 5,2 7,4 7,4 13,4 11,6
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,3 0 0,4 2,6 3,8 4,3 2,8 1,6 1,5 1 0,8 0,8 0,5 0,7 0,6 0,4 0,6 0,5 0,2 0,7 0 2,9
Tříselná kýla (K40) 2,1 3,4 2,4 1,4 0,2 0,7 0,8 0,9 1 1,3 1,5 1,4 2,7 3,2 3,4 4,2 3,8 4,4 4,4 2,3 2,2 5,8
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0,8 1,3 1,7 0,8 0,2 0,4 0,7 1,1 1,6 1,8 1,8 2,1 2,5 2,5 2,4 2,9 2,2 1 1,6 1,7 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,5 0 0 0,1 1,4 1,7 0,6 0,5 0,4 0,7 0,5 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 0,6 0,3 0,4 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,6 1,1 0,5 0,5 0,7 1,3 0,8 0,5 0,7 0,3 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,3 1,7 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 1,1 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,9 0,8 0,8 1,3 1 2,7 3,1 6 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,8 1 1,6 1,7 2,3 2 1,3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,1 0,6 0,3 0,2 0,3 0,4 0,9 0,5 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,7 1,8 1,4 1,3 1,7 2,3 2,1 2,2 2,9
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1 0,6 1,4 2 2,1 1,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 1,2 1,2 1,9 3,5 4,4 4,7 8,6 8,7
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,7 0,6 0,8 0,3 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,4 0,5 0,6 0,5 0,8 0,8 1,2 0,7 0,9 0,9 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,4 0 0 0 0,1 0,6 1,1 2 2,9 3,1 2,9 3,7 4,3 4,5 5,4 6,4 6,9 7,9 8,1 7,7 10,4 14,5
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,5 0,6 0,6 1 1,2 1,8 3,3 3,5 2,4 3,9 2,9
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,7 0 0 0 0 0,4 0,1 0,4 0,7 0,5 0,6 0,8 0,9 1,2 0,7 1,3 1,5 1,5 1 2,1 0,9 0
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,6 1,5 0,6 0,4 0,3 0,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,6 0,7 1 1,1 1,2 2,5 3,6 4,7 14,5
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,3 1,1 1,1 0,9 0,7 1,8 2,3 1,5 1,2 0,8 0,5 0,9 1,1 0,9 1,5 1,4 1,3 1,9 3,3 3,1 3 5,8
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 0,9 3 0,7 0,3 0,5 0,8 0,6 0,9 0,4 0,6 0,7 0,8 1,1 0,9 0,8 1,2 1,3 1,8 2,6 2,1 3,9 0
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 0,8 0,8 0,9 0,6 0,7 0,5 0,6 0,4 0,5 0,4 0,6 0,5 0,6 0,9 0,8 1,1 1,6 1,1 1,7 4,8 4,3 5,8
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 1,1 1,6 2 3,5 4 2,6 2,3 1,4 0,4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,9 1,8 2,3 3 4,5 4,8 4,6 2,5 1,7 0,4 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,8 0 0 0,1 0,2 1,8 2,8 2,7 1,7 2,2 3 2,9 3,5 2,6 2,4 1,2 0,6 0,2 0,1 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,9 0,2 0,5 1 1,9 4,3 2,4 1,6 1,8 1,9 2 3,4 4,2 4,6 4,8 4,4 4,6 2,4 2,7 3 1,7 2,9
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0 0 0 0,5 0 0 0,3 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3 0,2 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0,2 0 0,1 1,2 1,1 0 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,7 0,8 1,2 1 1 0,8 0,6 0,4 0,9 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,1 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1 1,3 1,5 1,6 2 1,8 2,1 1,4 2,1 1,4 1 0,6 0 0
Dorzalgie (M54) 4,4 0 0,1 0,1 0,9 1,4 0,6 1 1,9 2,4 3,6 3,9 5,2 6,4 6,1 7,6 11,2 15,1 16,3 15,3 6,5 5,8
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0,2 0,5 0,9 0,5 0,6 0,6 0,6 0,8 1,6 1,8 2,6 2,9 2,9 2,7 1,7 1,8 1,2 0,6 0,3 1,3 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,4 0 0 0,1 0,7 0,5 0,6 0,5 0,7 0,9 1 1,5 2,5 1,9 1,5 2,6 3 3,8 3,6 2,6 1,7 2,9
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 2,1 7,7 2,6 0,9 0,5 2 1,1 1,3 0,8 0,9 1,1 1,8 1,9 2,3 2,5 3,9 4,3 4,5 4,5 8,4 5,6 5,8
Selhání ledvin (N17-N19) 0,8 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,9 0,7 1 1,7 2,6 3,2 4,2 5,1 7,8 0
Urolitiáza (N20-N23) 1,6 0 0 0 0,3 0,6 0,8 1,4 1,1 1,3 1,7 2,1 2,1 2 3,4 3 2,4 2,4 1,6 1,4 1,3 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,3 2,5 0,7 0,9 0,6 1,6 0,9 0,3 1 1,2 1,2 1,2 1,6 2,1 2,9 4,6 8,7 13,3 19,1 28,7 35 26,1
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,7 1,5 3,4 4,1 4,4 5,2 2,3 1 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,3 0,2 2,2 1,7 1,5 1,6 1,4 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6 0,9 1,5 1,9 1,9 2,2 1,9 2,6 1,9 0,9 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0 0 0 0 0,3 0,3 0,2 0,3 0,6 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0 0 0,1 0,8 0,6 0,9 0,6 0,7 0,5 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,5 0 0 0 0,3 0,6 0,7 0,7 1,1 1,9 3,2 4,5 5 1,6 0,6 0,8 0,6 1 0,9 0,7 1,3 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,1 0,2 0 0 0,5 2 2 4,5 4,8 5,1 4,4 5,1 5,1 5,8 5,7 7,3 7,8 4,4 2,6 1,6 0,4 0
Lékařský potrat (O04) 0,5 0 0 0 0 1 1,4 1,1 1,7 1 1,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,5 0 0 0 0 0,6 2,6 5,5 7,5 4,3 1,7 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,2 0 0 0 0 1,6 6,6 11,4 10,3 4,1 0,5 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 0,3 2 3,4 3,5 1,6 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,5 0 0 0 0 2,5 12,7 34 33,9 12,9 2,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,6 0 0 0 0 0,8 5,6 12,7 13,9 5,5 1,1 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,4 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,5 44,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 0,7 68,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,2 13,6 6,5 7,1 2,6 1,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,3 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,1 0 0 0,1 0,3 1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 1 1,6 1,5 1,8 1,9 2,8 3,2 3,6 3,3 2,6 0
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,4 0,8 0,7 2,5 4,9 4,7 1,9 1,6 1,1 1 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,7 1 1,2 1,8 2,4 1,3 0
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0,4 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,6 30,8 8,6 3,5 7 7,8 1,7 1,3 1,1 1,6 1,6 2,1 2,4 3,6 3,7 5,1 7,2 9 16,7 16,8 17,3 37,7
Nitrolební poranění (S06) 2,8 3,4 2,9 2,7 3,9 5 3,9 2,3 1,9 1,6 1,8 1,9 1,9 2 2,4 2 3,6 3,9 6,8 8,8 9,1 11,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,8 16,2 6 2 2,2 2,8 2,1 1,4 1,1 1 0,9 1,2 1 1,1 0,8 0,7 1,5 1 2,9 4,1 4,7 2,9
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0 0,8 2,7 3 0,8 0,2 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,6 0,6 1,3 1 1 0,8 1,3 1 2,2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,4 0 0,4 0,4 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0,4 0,4 0,9 1,3 3,5 6 11,9 21 28,9 29
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 0,8 0,2 0,4 0,6 1,4 0,7 0,6 0,6 0,9 0,9 0,3 1,1 1 1,2 0,9 0,9 1,2 0,6 0,5 1,1 1,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7,5 1,1 2,7 3,5 6,4 9,7 9,7 7,4 7,6 6,3 6,9 7,3 8,2 6,9 6,2 6,3 7,3 11,7 17 22,2 22,4 23,2
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,2 1,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,3 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 0,4 1,9 0,5 0,7 1,8 0,5 0,4 0,7 0,7 0,7 0,3 0,5 0,6 0,4 0,4 0,7 0,3 1,1 0,4 0,9 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,4 0,6 0,2 0,1 0,4 0,3 0,3 0,2 0,7 0,6 0,7 1,1 0,9 2 1,9 3,5 4,4 4,1 4 3,4 3 5,8
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,6 2,1 2,9 0,6 0,9 0,7 0,6 0,3 0,1 0,4 0,3 0,4 0,2 0,6 0,6 0,4 0,5 0,4 0,8 0,9 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,7 4 1,6 0,4 0,6 0,6 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 0,9 1 1,5 2,2 1,9 2,7 1,3 0
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0 0,4 0,3 0,9 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 9,4 901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4 0 0,8 0,5 1,2 0,6 0,1 1 0,6 1,2 2 3,1 3,5 7 11,4 12,4 12,2 10,6 3,7 1,9 0,9 0
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 19,5 9,6 2,7 3,4 2,7 4,1 16,2 37,6 60,1 43,4 18,9 10,4 9,8 12,3 16,2 15,6 20,9 22 17,3 12 6,5 2,9
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 209 1 238,9 160 101,9 94,6 119,4 122,2 174,9 205,2 154,1 121,6 129,2 149,8 182,7 224,9 283,2 368,5 439,1 511,5 598,4 638,3 655,1

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)