8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1 003 72 232 84 42 42 40 28 11 14 19 17 31 18 29 54 61 81 61 42 24 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 710 46 81 82 53 52 42 41 22 20 17 18 16 24 18 32 29 42 43 26 5 1
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 18 0 4 0 0 0 2 0 1 2 0 0 2 2 0 2 3 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 440 2 9 6 6 9 3 5 7 5 7 6 19 33 33 51 65 53 68 40 12 1
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 480 45 104 63 59 97 80 51 54 48 48 58 61 103 99 104 110 114 104 60 17 1
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 559 0 0 0 0 1 0 1 1 3 8 15 26 40 92 101 122 69 52 27 1 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 313 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 14 40 44 56 67 37 33 11 1 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 289 0 0 0 0 1 0 1 0 6 6 7 3 12 34 33 49 37 50 39 9 2
Zhoubný novotvar prsu (C50) 384 0 0 0 0 0 0 1 5 15 18 38 29 37 42 61 65 32 29 10 0 2
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 219 0 0 0 0 0 0 2 2 11 5 18 11 32 34 35 39 9 14 5 2 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 96 0 0 0 1 0 1 3 1 4 5 9 3 15 16 15 17 4 2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 370 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 10 44 55 87 71 46 36 11 1 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 350 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 15 24 50 59 64 62 47 22 2 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 1 966 0 37 17 43 24 12 22 24 47 60 75 121 197 261 280 320 211 132 70 13 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 97 0 0 0 0 0 1 7 8 12 11 11 6 9 8 9 13 2 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 198 0 0 1 2 1 1 0 1 1 9 3 11 13 21 41 38 22 23 9 1 0
Leiomyom dělohy (D25) 385 0 0 0 0 1 0 2 19 38 111 98 71 21 8 7 1 6 2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 104 6 12 15 24 39 30 24 47 62 86 55 86 87 119 121 110 89 60 22 9 1
Anémie (D50-D64) 397 5 7 5 4 3 1 4 4 5 5 10 10 19 29 44 47 60 73 37 23 2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 263 9 22 13 19 5 5 12 6 9 9 6 5 9 26 16 28 22 28 13 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 058 1 12 24 27 21 20 12 10 21 26 33 57 69 110 146 160 104 92 91 22 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 749 38 202 97 42 38 38 31 32 56 64 69 77 73 91 131 133 136 185 135 72 9
Demence (F00-F03) 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 13 9 7 1 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 179 0 0 0 2 22 14 8 19 25 21 13 15 12 12 6 6 2 2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 56 1 0 0 0 13 5 3 4 6 4 3 3 3 2 3 1 2 2 0 1 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 41 0 0 0 2 8 6 5 3 6 4 3 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 43 1 0 0 1 3 1 4 1 8 3 3 1 5 0 0 2 3 5 1 1 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 395 1 29 23 39 41 38 17 30 24 18 13 15 11 17 13 11 20 23 7 5 0
Alzheimerova nemoc (G30) 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 9 4 4 0
Roztroušená skleróza (G35) 194 0 0 0 0 1 5 17 8 13 29 23 23 30 24 12 5 3 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 619 18 38 40 29 34 37 33 29 28 38 36 40 36 43 34 34 27 24 14 6 1
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 366 0 0 0 0 0 0 2 3 3 5 10 12 24 34 39 68 63 62 31 8 2
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 448 11 22 26 49 43 40 35 41 74 107 113 105 124 169 143 140 100 66 31 8 1
Katarakta (H25-H26, H28) 372 1 0 5 0 0 0 1 2 2 8 8 9 11 29 39 51 83 76 37 8 2
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 077 12 37 29 18 18 16 19 13 30 32 34 52 85 90 155 146 109 109 64 8 1
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 185 20 76 90 41 15 23 19 28 36 46 76 59 78 116 117 124 84 91 36 10 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 903 0 0 1 0 5 1 2 6 14 18 25 23 56 80 127 124 157 153 83 26 2
Angina pectoris (I20) 562 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 16 31 58 79 104 80 83 69 26 4 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 102 0 0 0 0 0 0 0 2 4 27 58 77 88 137 150 137 170 131 81 38 2
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 14 58 89 164 214 204 186 124 58 24 3
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 506 0 0 0 0 3 8 7 8 7 16 29 24 30 50 64 89 72 54 31 12 2
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 056 2 2 2 9 11 12 15 14 24 50 47 93 108 229 332 296 293 301 163 48 5
Selhání srdce (I50) 2 152 0 0 0 0 0 0 2 1 5 11 24 37 90 153 220 354 363 424 324 127 17
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 1 693 3 0 3 2 5 4 15 11 19 19 43 53 70 130 220 254 238 302 200 89 13
Ateroskleróza (I70) 976 0 0 0 0 0 0 0 1 1 12 10 30 98 141 197 165 132 119 46 19 5
Varixy dolních končetin (I83) 851 0 0 0 0 2 10 23 55 84 113 70 85 102 83 85 46 35 27 23 6 2
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 1 864 0 15 52 49 45 38 25 35 45 70 63 88 128 189 262 237 210 171 100 34 8
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 415 166 506 196 88 88 26 17 17 21 18 14 15 19 29 28 39 46 37 26 16 3
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 520 27 102 39 28 11 15 19 17 27 21 20 42 60 110 147 157 192 204 163 101 18
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1 065 193 207 51 7 10 8 3 2 14 3 3 15 26 29 48 70 88 119 109 58 2
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 117 0 515 414 49 31 24 22 21 12 13 7 2 1 1 0 4 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 578 1 7 10 16 39 32 35 54 50 54 52 40 55 49 36 26 11 6 2 3 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 785 0 2 0 1 4 0 0 0 1 3 11 17 45 91 115 155 119 134 62 22 3
Astma (J45-J46) 253 3 14 18 14 8 8 2 7 14 4 11 17 16 20 14 23 24 24 8 4 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 667 3 4 2 3 9 11 9 23 15 13 12 26 41 72 96 104 89 79 42 14 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 100 0 6 6 4 25 13 6 9 7 7 2 5 5 1 3 0 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 108 2 15 8 6 3 4 3 4 6 6 1 9 1 8 12 10 2 2 5 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 160 6 0 3 5 9 4 1 5 4 9 8 10 16 13 16 16 13 10 9 2 1
Peptický vřed (K25-K28) 206 0 0 0 1 2 2 0 6 9 9 7 12 22 14 21 20 36 23 12 8 2
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 108 7 16 36 46 75 70 46 37 48 44 42 51 62 56 74 97 115 103 59 20 4
Nemoci appendixu (K35-K38) 747 0 10 68 133 118 95 59 47 47 37 21 22 25 25 17 10 3 5 4 1 0
Tříselná kýla (K40) 966 13 58 39 7 7 19 23 32 51 56 67 75 91 101 111 98 62 37 13 6 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 801 1 19 56 7 8 7 25 38 59 72 52 65 82 83 75 68 46 25 8 5 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 235 0 0 6 14 42 21 22 27 18 12 3 15 9 16 12 8 3 5 1 1 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 297 5 7 12 23 32 32 21 17 17 16 9 10 16 12 15 19 9 18 6 1 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 279 0 6 1 2 2 3 8 5 6 16 3 6 19 16 34 38 23 42 37 11 1
Divertikulární nemoc střeva (K57) 285 0 0 0 0 0 2 1 2 6 7 17 19 19 29 32 34 48 49 17 3 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 663 2 5 4 5 17 28 29 27 54 71 38 59 63 65 62 43 33 33 17 6 2
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 567 4 34 46 48 23 9 5 10 8 8 9 19 21 30 41 52 56 69 49 22 4
Alkoholické onemocnění jater (K70) 95 0 0 0 0 0 1 0 2 7 4 15 21 11 9 11 13 1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 203 0 0 1 4 5 3 4 5 8 8 18 14 20 29 37 18 14 6 8 1 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 723 0 0 1 15 17 26 61 79 114 136 129 130 154 203 219 189 93 79 55 20 3
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 362 0 2 0 5 4 2 4 10 11 13 18 19 23 44 50 46 50 30 19 11 1
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 369 0 0 2 5 4 8 12 19 28 31 22 32 49 33 41 37 13 18 13 1 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 348 16 8 6 7 8 6 11 12 12 18 7 15 22 27 39 23 31 40 26 13 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 708 3 33 17 26 64 68 60 29 27 37 29 32 52 41 50 47 29 32 22 9 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 540 16 8 15 13 26 35 20 23 36 35 29 29 36 35 41 39 39 43 14 6 2
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 498 8 23 30 27 22 16 20 12 22 23 27 20 27 27 36 43 29 49 24 13 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 567 0 0 0 0 0 0 3 3 5 10 17 39 53 88 105 107 79 41 14 3 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 707 0 0 0 0 0 0 1 1 14 14 32 39 87 96 157 143 90 28 5 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 887 0 0 0 6 51 88 58 83 112 111 82 96 93 55 33 15 2 2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 360 0 9 24 42 89 73 60 54 69 81 108 123 169 149 117 82 57 29 18 5 2
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 108 1 1 1 6 2 2 7 7 4 5 7 5 9 6 19 13 8 5 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 232 0 0 4 19 22 3 4 1 4 6 9 12 38 26 30 27 18 8 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 591 0 0 0 1 3 5 20 32 65 74 73 70 72 63 42 33 20 13 5 0 0
Dorzalgie (M54) 2 344 0 0 2 16 23 18 44 55 108 169 164 209 242 197 271 271 246 217 75 17 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 698 0 6 9 24 20 21 20 37 53 59 74 89 97 75 61 25 11 10 6 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 680 0 2 5 25 26 14 14 27 17 50 51 59 73 57 65 69 58 43 20 4 1
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 992 49 56 19 14 59 34 48 29 32 38 48 60 65 78 93 90 56 77 38 7 2
Selhání ledvin (N17-N19) 449 0 1 1 2 1 2 4 10 4 20 12 15 30 36 68 63 62 63 40 13 2
Urolitiáza (N20-N23) 851 0 0 3 3 10 27 49 39 70 69 93 101 89 95 71 59 32 36 3 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 677 10 15 14 22 25 28 17 20 31 59 52 69 83 111 165 192 203 250 221 84 6
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 568 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 20 61 102 151 118 86 23 4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 738 4 43 63 52 43 38 30 34 22 33 29 33 35 63 65 60 38 34 13 5 1
Nemoci prsu (N60-N64) 112 1 0 0 0 3 6 9 19 13 18 12 10 5 5 6 1 1 2 1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 236 0 2 0 1 18 25 27 33 41 29 19 12 7 5 3 6 5 2 1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 845 0 0 0 7 17 36 26 38 83 98 161 178 65 43 26 30 18 15 4 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 120 0 0 4 15 44 102 146 175 167 179 156 180 202 203 249 161 80 44 11 1 1
Lékařský potrat (O04) 313 0 0 0 0 25 60 57 67 37 59 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 741 0 0 0 0 19 75 195 229 154 59 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 144 0 0 0 0 35 223 384 323 153 24 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 343 0 0 0 0 18 69 109 88 47 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 272 0 0 0 2 48 430 1 126 1 134 452 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 345 0 0 0 0 27 168 429 454 215 51 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 27 0 0 0 0 0 4 9 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 28 0 0 0 0 0 8 13 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 226 226 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 516 516 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 512 75 90 159 49 30 12 16 14 6 10 12 6 15 5 6 3 3 1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 513 0 1 1 14 16 1 5 6 10 12 32 42 50 73 71 54 51 47 19 6 2
Břišní a pánevní bolest (R10) 657 7 24 72 101 90 51 43 40 37 24 15 17 16 23 23 21 21 10 14 5 3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 34 0 0 0 1 0 0 0 0 3 5 4 4 1 3 7 3 2 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 238 140 181 96 155 183 38 50 40 48 58 44 75 100 138 165 193 178 171 131 51 3
Nitrolební poranění (S06) 1 632 12 55 80 94 138 152 103 79 80 77 74 79 78 64 85 84 97 105 73 22 1
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 895 68 133 68 63 72 65 47 34 37 26 40 32 32 31 22 22 37 26 23 14 3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 469 1 8 69 69 21 12 15 9 27 17 15 17 40 40 43 28 15 13 8 2 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 716 2 12 2 4 3 4 6 2 2 4 1 8 20 33 46 64 98 134 160 91 20
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 494 0 11 16 27 16 30 24 23 40 39 26 42 38 44 41 29 15 15 13 5 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 3 865 6 35 99 113 242 333 271 239 260 293 241 261 254 217 211 207 200 185 140 53 5
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 115 5 34 7 3 3 6 9 8 3 5 11 2 8 3 1 3 1 0 2 1 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 371 9 52 18 22 38 26 21 21 16 23 19 16 18 13 17 11 13 11 6 1 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 641 0 7 5 1 9 9 12 26 20 28 19 25 54 75 108 112 72 41 15 3 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 68 0 1 3 3 3 6 5 7 3 7 6 5 8 3 4 1 1 2 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 283 14 50 20 9 15 16 9 13 9 18 11 17 13 15 17 12 6 11 6 1 1
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 388 23 29 23 16 15 5 7 10 13 8 15 22 20 28 43 31 34 28 13 3 2
Řízení antikoncepce (Z30) 106 0 0 0 0 0 3 2 10 30 48 11 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 450 4 450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 053 0 20 20 28 23 27 20 18 39 85 115 144 271 342 373 301 135 71 17 3 1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10 216 56 67 87 58 142 556 1 243 2 006 1 777 856 356 370 409 519 539 495 339 231 78 30 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 107 514 6 445 3 493 2 759 2 259 3 003 4 044 5 865 6 779 6 039 5 049 4 290 5 083 6 388 7 733 9 176 8 982 7 496 6 857 4 065 1 514 195
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 2 13,6 11,4 3,1 1,8 1,7 1,3 0,8 0,3 0,3 0,5 0,5 0,9 0,5 0,8 1,7 2,6 4,9 4,9 6,2 10,9 4
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,4 8,7 4 3 2,2 2,1 1,3 1,2 0,6 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7 0,5 1 1,2 2,5 3,5 3,8 2,3 4
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0,2 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 0,9 0,4 0,4 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,6 1 1 1,6 2,8 3,2 5,5 5,9 5,5 4
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 2,9 8,5 5,1 2,3 2,5 4 2,5 1,5 1,6 1,2 1,2 1,7 1,8 3 2,9 3,2 4,7 6,8 8,4 8,8 7,7 4
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 0,8 1,2 2,7 3,1 5,2 4,1 4,2 4 0,5 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,4 1,2 1,3 1,7 2,8 2,2 2,7 1,6 0,5 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,4 1 1 2,1 2,2 4 5,7 4,1 8
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,5 1,1 0,9 1,1 1,2 1,9 2,8 1,9 2,3 1,5 0 8
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,4 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 0,3 0,9 1 1,1 1,7 0,5 1,1 0,7 0,9 0
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,4 0,5 0,5 0,7 0,2 0,2 0 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,3 1,3 1,6 2,7 3 2,8 2,9 1,6 0,5 0
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,7 1,5 1,8 2,7 3,7 3,8 3,2 0,9 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 3,9 0 1,8 0,6 1,8 1 0,4 0,7 0,7 1,2 1,5 2,2 3,6 5,8 7,6 8,7 13,6 12,7 10,6 10,3 5,9 0
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,6 0,1 0 0 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,4 0 0 0 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6 1,3 1,6 1,3 1,8 1,3 0,5 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 0,9 2,8 2,9 2,1 0,6 0,2 0,2 0 0,4 0,2 0 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,2 1,1 0,6 0,6 1 1,6 0,9 0,7 1,4 1,5 2,2 1,6 2,6 2,6 3,5 3,8 4,7 5,3 4,8 3,2 4,1 4
Anémie (D50-D64) 0,8 0,9 0,3 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,6 0,8 1,4 2 3,6 5,9 5,4 10,5 8
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,5 1,7 1,1 0,5 0,8 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,3 0,8 0,5 1,2 1,3 2,3 1,9 0,5 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2,1 0,2 0,6 0,9 1,1 0,9 0,6 0,4 0,3 0,5 0,7 1 1,7 2 3,2 4,5 6,8 6,2 7,4 13,4 10 0
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,4 7,2 9,9 3,6 1,8 1,6 1,2 0,9 0,9 1,4 1,6 2,1 2,3 2,2 2,7 4,1 5,7 8,2 14,9 19,8 32,8 36
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 0,7 1 0,5 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,4 0 0 0 0,1 0,9 0,4 0,2 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 0 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,1 0,2 0 0 0 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0 0,5 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0 0 4
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0,2 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0,4 0,1 0,5 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,8 0,2 1,4 0,9 1,6 1,7 1,2 0,5 0,9 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,5 0,4 0,5 1,2 1,8 1 2,3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 0,6 1,8 0
Roztroušená skleróza (G35) 0,4 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,2 0,3 0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 0,4 0,2 0,2 0,1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,2 3,4 1,9 1,5 1,2 1,4 1,2 1 0,9 0,7 1 1,1 1,2 1,1 1,3 1,1 1,4 1,6 1,9 2,1 2,7 4
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,4 0,7 1 1,2 2,9 3,8 5 4,5 3,6 8
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 2,8 2,1 1,1 1 2,1 1,8 1,3 1 1,2 1,8 2,7 3,4 3,1 3,7 5 4,4 5,9 6 5,3 4,5 3,6 4
Katarakta (H25-H26, H28) 0,7 0,2 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,8 1,2 2,2 5 6,1 5,4 3,6 8
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2,1 2,3 1,8 1,1 0,8 0,7 0,5 0,6 0,4 0,7 0,8 1 1,5 2,5 2,6 4,8 6,2 6,5 8,8 9,4 3,6 4
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,3 3,8 3,7 3,3 1,7 0,6 0,7 0,6 0,8 0,9 1,2 2,3 1,8 2,3 3,4 3,6 5,3 5 7,3 5,3 4,6 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1,8 0 0 0 0 0,2 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 0,7 1,7 2,3 3,9 5,3 9,4 12,3 12,2 11,8 8
Angina pectoris (I20) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,5 0,9 1,7 2,3 3,2 3,4 5 5,5 3,8 1,8 4
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,7 1,7 2,3 2,6 4 4,7 5,8 10,2 10,5 11,9 17,3 8
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,4 0,4 1,7 2,6 4,8 6,7 8,7 11,2 10 8,5 10,9 12
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 0,1 0,3 0,2 0,2 0,2 0,4 0,9 0,7 0,9 1,5 2 3,8 4,3 4,3 4,5 5,5 8
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4 0,4 0,1 0,1 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,6 1,3 1,4 2,8 3,2 6,7 10,3 12,6 17,6 24,2 23,9 21,9 20
Selhání srdce (I50) 4,2 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,3 0,7 1,1 2,7 4,5 6,8 15 21,8 34,1 47,5 57,8 68
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 3,3 0,6 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,4 0,3 0,5 0,5 1,3 1,6 2,1 3,8 6,8 10,8 14,3 24,3 29,4 40,5 52
Ateroskleróza (I70) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0,9 2,9 4,1 6,1 7 7,9 9,6 6,8 8,7 20
Varixy dolních končetin (I83) 1,7 0 0 0 0 0,1 0,3 0,7 1,6 2,1 2,8 2,1 2,5 3 2,4 2,6 2 2,1 2,2 3,4 2,7 8
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 3,7 0 0,7 1,9 2,1 1,9 1,2 0,7 1 1,1 1,8 1,9 2,6 3,8 5,5 8,1 10,1 12,6 13,7 14,7 15,5 32
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,8 31,3 24,9 7,3 3,7 3,6 0,8 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,6 0,8 0,9 1,7 2,8 3 3,8 7,3 12
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3 5,1 5 1,4 1,2 0,5 0,5 0,6 0,5 0,7 0,5 0,6 1,2 1,8 3,2 4,6 6,7 11,5 16,4 23,9 46 72
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 2,1 36,4 10,2 1,9 0,3 0,4 0,3 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,4 0,8 0,8 1,5 3 5,3 9,6 16 26,4 8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,2 0 25,3 15,3 2,1 1,3 0,8 0,7 0,6 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0 0 0,2 0 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,1 0,2 0,3 0,4 0,7 1,6 1 1 1,6 1,2 1,4 1,6 1,2 1,6 1,4 1,1 1,1 0,7 0,5 0,3 1,4 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,5 0 0,1 0 0 0,2 0 0 0 0 0,1 0,3 0,5 1,3 2,7 3,6 6,6 7,1 10,8 9,1 10 12
Astma (J45-J46) 0,5 0,6 0,7 0,7 0,6 0,3 0,3 0,1 0,2 0,3 0,1 0,3 0,5 0,5 0,6 0,4 1 1,4 1,9 1,2 1,8 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,3 0,6 0,2 0,1 0,1 0,4 0,3 0,3 0,7 0,4 0,3 0,4 0,8 1,2 2,1 3 4,4 5,3 6,4 6,2 6,4 0
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0 0,3 0,2 0,2 1 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,4 0,7 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0 0,3 0 0,2 0,4 0,4 0,1 0,2 0,7 0,5 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 1,1 0 0,1 0,2 0,4 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,4 0,5 0,7 0,8 0,8 1,3 0,9 4
Peptický vřed (K25-K28) 0,4 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,6 0,4 0,7 0,8 2,2 1,8 1,8 3,6 8
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,2 1,3 0,8 1,3 1,9 3,1 2,2 1,4 1,1 1,2 1,1 1,3 1,5 1,8 1,6 2,3 4,1 6,9 8,3 8,7 9,1 16
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,5 0 0,5 2,5 5,6 4,9 3 1,8 1,4 1,2 0,9 0,6 0,7 0,7 0,7 0,5 0,4 0,2 0,4 0,6 0,5 0
Tříselná kýla (K40) 1,9 2,4 2,8 1,4 0,3 0,3 0,6 0,7 0,9 1,3 1,4 2 2,2 2,7 3 3,5 4,2 3,7 3 1,9 2,7 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,6 0,2 0,9 2,1 0,3 0,3 0,2 0,7 1,1 1,5 1,8 1,6 1,9 2,4 2,4 2,3 2,9 2,8 2 1,2 2,3 0
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,5 0 0 0,2 0,6 1,7 0,7 0,7 0,8 0,4 0,3 0,1 0,4 0,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,4 0,1 0,5 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,6 0,9 0,3 0,4 1 1,3 1 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,5 0,8 0,5 1,4 0,9 0,5 0
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,5 0 0,3 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,2 0,6 0,5 1,1 1,6 1,4 3,4 5,4 5 4
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,6 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,5 0,6 0,6 0,8 1 1,4 2,9 3,9 2,5 1,4 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,3 0,4 0,2 0,1 0,2 0,7 0,9 0,9 0,8 1,3 1,8 1,1 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 2 2,7 2,5 2,7 8
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1,1 0,8 1,7 1,7 2 1 0,3 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,6 0,6 0,9 1,3 2,2 3,4 5,5 7,2 10 16
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,2 0,1 0,4 0,6 0,3 0,3 0,3 0,6 0,1 0 0 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0 0 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,5 0,4 0,6 0,8 1,2 0,8 0,8 0,5 1,2 0,5 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,4 0 0 0 0,6 0,7 0,8 1,8 2,3 2,8 3,4 3,9 3,9 4,5 5,9 6,8 8 5,6 6,4 8,1 9,1 12
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,7 0 0,1 0 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 1,3 1,6 2 3 2,4 2,8 5 4
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,7 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 0,7 1 1,4 1 1,3 1,6 0,8 1,4 1,9 0,5 4
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,7 3 0,4 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,5 0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 1 1,9 3,2 3,8 5,9 4
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,4 0,6 1,6 0,6 1,1 2,6 2,1 1,8 0,9 0,7 0,9 0,9 1 1,5 1,2 1,6 2 1,7 2,6 3,2 4,1 4
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,1 3 0,4 0,6 0,5 1,1 1,1 0,6 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 1,1 1 1,3 1,7 2,3 3,5 2,1 2,7 8
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 1,5 1,1 1,1 1,1 0,9 0,5 0,6 0,4 0,5 0,6 0,8 0,6 0,8 0,8 1,1 1,8 1,7 3,9 3,5 5,9 0
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1,1 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0,5 1,2 1,6 2,6 3,3 4,5 4,7 3,3 2,1 1,4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1,4 0 0 0 0 0 0 0 0 0,3 0,4 1 1,2 2,6 2,8 4,9 6,1 5,4 2,3 0,7 0 0
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,7 0 0 0 0,3 2,1 2,8 1,7 2,4 2,8 2,8 2,5 2,9 2,7 1,6 1 0,6 0,1 0,2 0 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,7 0 0,4 0,9 1,8 3,7 2,3 1,8 1,6 1,7 2 3,2 3,7 5 4,4 3,6 3,5 3,4 2,3 2,6 2,3 8
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,2 0 0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,2 0,6 0,6 0,5 0,4 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0 0 0,1 0,8 0,9 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 1,1 0,8 0,9 1,1 1,1 0,6 0,1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,2 0 0 0 0 0,1 0,2 0,6 0,9 1,6 1,9 2,2 2,1 2,1 1,8 1,3 1,4 1,2 1 0,7 0 0
Dorzalgie (M54) 4,6 0 0 0,1 0,7 1 0,6 1,3 1,6 2,7 4,2 4,9 6,2 7,1 5,8 8,4 11,5 14,8 17,4 11 7,7 0
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,4 0 0,3 0,3 1 0,8 0,7 0,6 1,1 1,3 1,5 2,2 2,6 2,9 2,2 1,9 1,1 0,7 0,8 0,9 0,5 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,3 0 0,1 0,2 1,1 1,1 0,4 0,4 0,8 0,4 1,3 1,5 1,8 2,2 1,7 2 2,9 3,5 3,5 2,9 1,8 4
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1,9 9,2 2,8 0,7 0,6 2,4 1,1 1,4 0,9 0,8 1 1,4 1,8 1,9 2,3 2,9 3,8 3,4 6,2 5,6 3,2 8
Selhání ledvin (N17-N19) 0,9 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,5 0,4 0,4 0,9 1,1 2,1 2,7 3,7 5,1 5,9 5,9 8
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0 0 0,1 0,1 0,4 0,8 1,5 1,1 1,7 1,7 2,8 3 2,6 2,8 2,2 2,5 1,9 2,9 0,4 0,9 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,3 1,9 0,7 0,5 0,9 1 0,9 0,5 0,6 0,8 1,5 1,6 2 2,4 3,3 5,1 8,2 12,2 20,1 32,4 38,3 24
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,6 1,8 3 4,7 5 5,2 1,8 0,6 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,4 0,8 2,1 2,3 2,2 1,8 1,2 0,9 1 0,5 0,8 0,9 1 1 1,8 2 2,5 2,3 2,7 1,9 2,3 4
Nemoci prsu (N60-N64) 0,2 0,2 0 0 0 0,1 0,2 0,3 0,6 0,3 0,5 0,4 0,3 0,1 0,1 0,2 0 0,1 0,2 0,1 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,5 0 0,1 0 0 0,7 0,8 0,8 1 1 0,7 0,6 0,4 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,2 0,1 0 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,7 0 0 0 0,3 0,7 1,1 0,8 1,1 2,1 2,5 4,8 5,3 1,9 1,3 0,8 1,3 1,1 1,2 0,6 0 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,2 0 0 0,1 0,6 1,8 3,2 4,3 5,1 4,1 4,5 4,7 5,3 6 5,9 7,7 6,8 4,8 3,5 1,6 0,5 4
Lékařský potrat (O04) 0,6 0 0 0 0 1 1,9 1,7 2 0,9 1,5 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,5 0 0 0 0 0,8 2,4 5,8 6,7 3,8 1,5 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,2 0 0 0 0 1,4 7 11,4 9,5 3,8 0,6 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 0,7 2,2 3,2 2,6 1,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,4 0 0 0 0,1 2 13,5 33,5 33,2 11,2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 2,6 0 0 0 0 1,1 5,3 12,8 13,3 5,3 1,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,3 0,4 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,4 42,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1 97,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1 14,1 4,4 5,9 2,1 1,2 0,4 0,5 0,4 0,1 0,3 0,4 0,2 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1 0 0 0 0,6 0,7 0 0,1 0,2 0,2 0,3 1 1,2 1,5 2,1 2,2 2,3 3,1 3,8 2,8 2,7 8
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,3 1,3 1,2 2,7 4,3 3,7 1,6 1,3 1,2 0,9 0,6 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 1,3 0,8 2,1 2,3 12
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 4,4 26,4 8,9 3,6 6,5 7,6 1,2 1,5 1,2 1,2 1,5 1,3 2,2 2,9 4 5,1 8,2 10,7 13,7 19,2 23,2 12
Nitrolební poranění (S06) 3,2 2,3 2,7 3 4 5,7 4,8 3,1 2,3 2 1,9 2,2 2,3 2,3 1,9 2,6 3,6 5,8 8,4 10,7 10 4
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,8 12,8 6,5 2,5 2,7 3 2 1,4 1 0,9 0,7 1,2 1 0,9 0,9 0,7 0,9 2,2 2,1 3,4 6,4 12
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 0,9 0,2 0,4 2,6 2,9 0,9 0,4 0,4 0,3 0,7 0,4 0,4 0,5 1,2 1,2 1,3 1,2 0,9 1 1,2 0,9 0
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1,4 0,4 0,6 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0 0,2 0,6 1 1,4 2,7 5,9 10,8 23,5 41,4 80
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 0 0,5 0,6 1,1 0,7 0,9 0,7 0,7 1 1 0,8 1,2 1,1 1,3 1,3 1,2 0,9 1,2 1,9 2,3 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 7,6 1,1 1,7 3,7 4,8 10 10,5 8,1 7 6,4 7,4 7,2 7,8 7,5 6,4 6,6 8,8 12 14,9 20,5 24,1 20
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,2 0,9 1,7 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0 0,1 0,1 0 0,3 0,5 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 1,7 2,6 0,7 0,9 1,6 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,8 0,9 0,9 0,5 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,3 0 0,3 0,2 0 0,4 0,3 0,4 0,8 0,5 0,7 0,6 0,7 1,6 2,2 3,4 4,8 4,3 3,3 2,2 1,4 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,6 2,6 2,5 0,7 0,4 0,6 0,5 0,3 0,4 0,2 0,5 0,3 0,5 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,9 0,9 0,5 4
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 0,8 4,3 1,4 0,9 0,7 0,6 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,7 0,6 0,8 1,3 1,3 2 2,3 1,9 1,4 8
Řízení antikoncepce (Z30) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,7 1,2 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,7 838,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4 0 1 0,7 1,2 1 0,8 0,6 0,5 1 2,1 3,4 4,3 8 10 11,6 12,8 8,1 5,7 2,5 1,4 4
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 20,1 10,5 3,3 3,2 2,4 5,9 17,5 37 58,8 44 21,5 10,7 11 12,1 15,2 16,8 21 20,3 18,6 11,4 13,7 8
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 211 1 214,0 171,6 102,2 95,1 124,1 127,3 174,7 198,7 149,5 126,7 128,5 151 188,3 226,6 285,3 381,7 449,6 551,2 596,6 689,4 780

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)