8.1.2 Případy hospitalizace v nemocnicích akutní péče podle věku a skupin diagnóz ISHMT

Počet případů hospitalizace - absolutně
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 940 54 174 93 44 42 39 31 19 26 19 10 25 24 38 50 41 78 71 35 26 1
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 750 34 71 69 34 48 52 35 33 22 18 19 23 36 38 38 36 49 50 34 11 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 20 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 0 3 1 2 1 1 2 3 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 518 8 14 14 12 6 2 2 7 5 11 11 9 30 47 71 56 79 72 42 20 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 1 693 46 114 73 49 104 84 85 62 75 64 57 84 102 105 137 113 124 116 63 31 5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 789 0 0 0 4 1 0 3 1 3 7 16 42 88 130 148 116 91 81 50 8 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 413 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 12 24 44 72 84 55 59 31 16 4 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 322 1 0 0 0 0 8 2 3 4 5 7 11 26 38 38 41 54 45 31 7 1
Zhoubný novotvar prsu (C50) 422 0 0 0 0 0 0 2 3 14 24 40 41 48 46 60 71 27 28 16 2 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 328 0 0 0 0 0 0 0 2 6 13 14 26 52 55 65 33 29 23 8 1 1
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 154 0 0 4 0 0 7 2 1 0 15 9 9 15 38 16 18 10 5 5 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27 45 77 94 94 43 31 9 1 1
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 7 17 19 72 116 77 86 60 27 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 2 899 8 42 27 62 33 16 24 46 66 116 118 163 277 409 481 370 323 218 77 21 2
Carcinoma in situ (D00-D09) 97 0 0 0 0 0 3 4 7 14 10 8 9 4 8 11 9 4 4 2 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 203 0 0 2 2 2 1 0 2 0 5 2 13 13 23 32 44 31 26 5 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 423 0 0 0 0 0 6 3 7 55 98 129 83 15 11 7 7 0 1 1 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 1 466 14 20 25 32 34 37 60 50 88 97 87 106 147 141 196 146 98 66 15 6 1
Anémie (D50-D64) 396 3 12 12 2 3 1 3 1 2 12 7 14 16 28 44 42 56 67 50 19 2
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 248 4 12 13 20 16 7 2 4 9 6 6 10 22 29 13 22 22 19 10 2 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 1 212 0 6 13 17 27 17 18 21 29 30 25 53 90 125 163 161 142 144 106 24 1
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 1 627 33 145 103 49 46 27 30 32 60 60 66 71 88 103 118 110 134 155 126 59 12
Demence (F00-F03) 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 6 5 11 19 7 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 217 0 0 0 5 17 20 24 20 21 25 20 14 17 7 11 13 1 1 1 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 49 0 1 0 0 8 6 3 8 5 4 1 0 3 2 2 1 2 3 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 51 0 0 0 0 2 11 13 2 9 5 2 2 0 1 1 0 0 2 0 1 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 61 0 1 0 0 2 4 3 2 10 4 8 5 3 3 4 1 6 4 1 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 390 9 22 34 30 37 30 17 15 21 25 21 17 12 17 16 10 16 22 16 3 0
Alzheimerova nemoc (G30) 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 7 12 4 1
Roztroušená skleróza (G35) 172 0 0 0 0 1 3 13 9 11 17 19 27 29 19 12 6 5 1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 595 20 34 52 30 21 38 18 33 27 49 23 46 28 31 39 38 21 20 21 6 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 366 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 9 10 31 26 49 55 56 70 41 12 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 1 960 12 24 29 48 50 54 53 74 95 139 141 173 187 197 214 169 139 105 40 17 0
Katarakta (H25-H26, H28) 394 2 2 4 0 1 0 0 4 1 2 5 9 21 30 41 76 63 87 36 9 1
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 1 195 15 37 35 24 24 21 19 21 41 44 51 59 85 125 146 148 114 119 59 6 2
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 1 109 10 82 99 33 19 24 26 29 52 50 43 77 62 90 113 115 80 57 38 10 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 1 085 0 1 5 3 6 4 4 12 14 27 29 50 80 89 133 148 170 163 107 34 6
Angina pectoris (I20) 549 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 16 41 55 63 97 65 95 79 22 7 1
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 1 159 0 0 0 0 0 1 0 5 13 14 50 82 111 140 156 172 163 141 79 31 1
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 1 188 0 0 0 0 0 0 0 0 6 11 26 61 99 155 213 183 173 164 74 21 2
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 529 0 0 0 0 3 5 7 11 13 18 19 23 36 52 75 86 60 67 39 14 1
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 2 231 3 4 10 13 14 12 18 26 33 40 53 91 126 227 294 364 364 319 162 54 4
Selhání srdce (I50) 2 372 0 0 0 0 1 0 1 5 5 6 18 47 79 151 250 360 409 502 402 124 12
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 2 281 0 2 1 3 5 3 2 8 15 38 50 81 117 181 290 348 350 388 296 94 9
Ateroskleróza (I70) 959 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 4 37 79 156 194 181 141 100 41 14 4
Varixy dolních končetin (I83) 904 0 0 0 0 7 11 25 44 99 104 96 102 90 94 70 42 38 52 21 9 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 2 293 0 12 47 53 56 37 64 33 53 56 64 101 158 217 286 307 292 249 166 41 1
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 1 374 166 558 245 81 91 29 17 18 33 11 10 16 12 11 16 11 13 16 15 4 1
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 1 656 32 94 52 46 21 19 16 34 32 29 27 64 63 117 130 188 203 246 165 69 9
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 851 149 202 67 10 14 5 7 8 8 5 6 8 15 15 22 53 59 75 91 26 6
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 1 141 1 530 432 48 33 17 25 22 11 10 3 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 556 4 4 11 18 43 45 30 43 57 46 33 45 56 43 39 22 9 6 2 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 941 0 1 0 1 3 1 5 5 2 6 5 35 54 98 145 160 174 145 84 17 0
Astma (J45-J46) 262 1 17 14 8 9 10 7 5 19 6 9 21 20 15 22 17 24 33 4 1 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 764 2 10 2 6 9 8 16 22 17 20 34 18 65 95 93 105 104 87 35 13 3
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 78 0 10 4 2 9 11 6 6 5 8 1 3 5 5 1 1 0 1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 100 1 10 6 5 5 5 5 3 7 2 8 9 8 6 9 4 1 3 2 1 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 160 5 1 4 2 3 3 5 6 5 6 10 8 9 12 20 18 14 14 13 1 1
Peptický vřed (K25-K28) 233 0 0 0 0 0 4 4 3 7 4 10 12 18 23 38 17 36 26 15 15 1
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 1 123 7 18 32 50 78 72 33 46 36 41 39 51 51 82 87 103 113 92 77 15 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 773 0 3 60 142 126 104 73 52 52 21 26 18 27 18 26 8 7 8 1 1 0
Tříselná kýla (K40) 954 17 57 37 12 9 22 23 34 49 60 68 63 82 103 107 75 65 48 22 1 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 778 3 35 50 11 5 8 17 44 66 58 41 75 66 80 75 50 49 26 14 4 1
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 294 0 1 10 15 46 36 32 38 27 19 14 16 6 15 7 2 3 5 2 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 358 10 7 24 33 35 26 23 14 18 15 11 8 14 23 15 27 14 23 13 4 1
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 320 3 13 5 1 3 4 9 4 14 18 6 15 27 26 48 30 23 37 24 10 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 270 0 1 0 0 0 0 1 4 6 7 5 10 21 26 49 41 38 38 21 2 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 597 7 11 7 2 11 20 24 34 39 47 49 47 59 59 52 35 27 39 17 10 1
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 553 2 29 59 44 29 10 11 7 5 9 7 7 28 24 41 48 60 68 44 18 3
Alkoholické onemocnění jater (K70) 123 0 0 0 0 0 0 1 0 8 3 14 15 30 20 22 6 2 1 1 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 216 4 5 1 8 6 7 5 2 7 8 4 19 37 23 24 25 16 4 11 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 1 809 0 2 1 5 13 42 81 95 120 121 130 134 171 191 206 168 147 119 44 17 2
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 417 1 1 0 2 8 7 12 6 11 14 21 21 38 49 42 51 44 48 27 14 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 380 0 0 0 4 7 11 12 18 22 23 31 31 57 54 32 28 22 12 10 5 1
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 477 4 11 15 14 9 10 13 23 18 17 22 15 21 36 58 51 46 49 30 14 1
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 787 5 32 16 20 57 75 50 38 43 23 29 44 57 57 67 47 53 43 20 10 1
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 567 13 27 12 13 20 33 25 23 20 28 32 40 38 41 54 41 40 36 23 6 2
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 507 7 21 33 15 17 21 10 19 25 15 19 29 26 44 33 33 40 46 36 16 2
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 1 324 0 0 0 1 1 2 3 7 12 24 36 69 123 223 260 199 199 132 28 5 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 1 396 0 0 0 0 0 0 0 6 5 13 30 54 141 184 323 299 240 78 21 1 1
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 933 0 0 0 6 44 83 68 93 91 100 115 95 99 66 53 13 6 0 1 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 1 381 1 13 31 48 81 73 58 59 66 92 93 134 168 138 104 81 66 43 25 7 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 92 2 0 0 0 3 3 1 7 3 10 13 12 7 11 8 8 4 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 256 0 3 8 17 22 5 0 1 8 13 16 13 24 38 29 20 29 9 1 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 715 0 0 0 0 2 10 11 36 58 78 81 75 93 106 79 38 27 17 3 0 1
Dorzalgie (M54) 2 361 0 0 3 14 26 25 37 68 91 121 171 197 269 221 273 253 261 209 107 14 1
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 760 0 11 12 17 24 20 19 29 42 61 103 91 112 76 56 34 25 16 11 1 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 786 0 3 9 25 21 17 12 28 36 39 51 90 82 46 82 71 56 66 46 6 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 1 174 60 67 37 19 51 96 55 43 49 44 74 57 86 93 69 93 64 75 25 17 0
Selhání ledvin (N17-N19) 454 0 1 0 5 5 1 4 2 11 15 12 19 39 49 57 67 68 47 40 10 2
Urolitiáza (N20-N23) 867 0 0 0 5 14 39 32 37 50 73 79 66 129 114 79 69 36 33 8 4 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 1 559 11 6 19 19 41 26 17 18 29 40 63 58 95 126 156 152 204 233 163 75 8
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 9 46 101 121 113 65 36 9 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 720 3 44 61 42 50 55 31 22 32 25 33 29 48 61 63 47 28 27 18 1 0
Nemoci prsu (N60-N64) 128 0 0 0 0 10 10 6 17 17 27 8 10 7 6 2 5 1 2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 214 0 1 1 2 15 26 37 25 22 28 24 6 5 8 2 6 1 3 0 2 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 860 0 0 0 8 35 26 25 44 69 132 186 144 50 30 34 23 25 18 10 1 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 2 285 0 3 0 16 47 101 170 189 206 182 189 205 165 229 243 176 88 58 15 3 0
Lékařský potrat (O04) 401 0 0 0 1 44 74 42 72 68 91 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 711 0 0 0 0 15 97 181 206 136 69 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 1 271 0 0 0 0 61 222 425 370 154 33 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 380 0 0 0 0 23 72 128 95 55 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 3 363 0 0 0 0 80 458 1 150 1 141 461 68 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 1 519 0 0 0 0 26 163 510 535 245 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 60 0 0 0 0 0 14 20 20 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 45 0 0 0 0 0 6 16 15 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 261 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 536 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 624 108 116 164 56 38 17 15 13 9 13 19 13 11 9 6 12 2 2 1 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 669 0 0 3 7 14 3 7 8 14 31 39 59 72 81 102 83 53 63 21 8 1
Břišní a pánevní bolest (R10) 926 6 24 57 106 97 65 65 52 39 26 36 29 30 42 59 65 46 45 20 16 1
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 36 0 0 0 0 4 2 2 0 4 0 3 0 4 5 7 2 2 1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 2 595 162 176 98 141 167 62 63 47 49 62 60 87 129 169 200 217 222 240 183 55 6
Nitrolební poranění (S06) 1 683 16 70 67 79 150 164 104 103 80 65 90 71 94 78 96 70 94 90 79 21 2
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 964 52 107 52 46 96 84 63 43 38 39 36 37 34 43 31 28 22 48 50 14 1
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 488 0 18 75 56 21 13 14 13 17 18 15 32 42 43 31 38 9 22 7 1 3
Zlomenina kosti stehenní (S72) 1 336 0 8 3 9 11 1 5 7 4 5 10 31 40 74 92 113 194 315 272 120 22
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 521 1 6 18 17 31 27 29 23 39 30 36 43 48 44 38 27 19 23 15 7 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 4 201 0 56 93 115 255 368 236 275 320 271 254 263 276 214 203 233 211 269 223 58 8
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 128 9 31 6 6 5 7 3 4 5 5 7 3 8 7 4 2 5 8 3 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 337 9 48 8 18 36 24 32 22 25 26 13 7 19 14 12 8 4 8 4 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 833 3 6 8 3 8 16 8 12 17 22 35 41 78 84 125 137 104 82 36 8 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 80 0 2 1 5 4 9 9 6 6 8 11 6 4 2 1 2 1 1 2 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 277 17 41 29 12 12 6 8 11 20 10 10 15 26 10 16 16 8 9 1 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 565 25 20 8 8 7 11 8 8 14 13 21 23 59 81 87 71 44 30 22 4 1
Řízení antikoncepce (Z30) 130 0 0 0 0 1 1 5 12 48 55 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 4 562 4 562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 2 085 9 21 11 17 12 20 21 37 60 52 94 178 225 330 440 299 159 69 20 10 1
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 10 601 59 56 77 54 134 511 1 321 2 078 1 796 704 349 328 469 535 613 515 444 369 144 43 2
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 118 412 6 632 3 501 2 922 2 187 3 199 4 392 6 293 7 304 6 449 4 899 4 702 5 623 7 348 8 913 10 529 9 733 8 894 8 239 4 918 1 566 169
Počet případů hospitalizace - na 1000 obyvatel
Skupiny diagnóz Celkem věkové skupiny
podle ISHMT 0 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95+
Střevní infekční nemoci kromě průjmu - diarrhoey (A00-A08) 1,8 10,6 8,4 3,5 1,9 1,7 1,2 0,9 0,5 0,6 0,5 0,3 0,8 0,7 1,1 1,6 1,8 4,8 5,7 5,3 12,7 4,3
Průjem-diarrhoea a gastroenteritida předpokládaného infekčního původu (A09) 1,5 6,7 3,4 2,6 1,4 1,9 1,6 1 0,9 0,5 0,5 0,6 0,7 1 1,1 1,2 1,6 3 4 5,2 5,4 0
Tuberkulóza (A15-A19, B90) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0,2 0 0 0
Septikémie (A40-A41) 1 1,6 0,7 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,3 0,3 0,9 1,4 2,3 2,5 4,8 5,8 6,4 9,8 0
Onemocnění virem lidské imunodeficience /HIV/ (B20-B24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní infekční a parazitární nemoci (zbytek z A00-B99) 3,3 9 5,5 2,8 2,1 4,1 2,5 2,5 1,8 1,8 1,7 1,7 2,5 2,9 3,1 4,4 5 7,6 9,3 9,6 15,1 21,5
Zhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku a řiti (C18-C21) 1,5 0 0 0 0,2 0 0 0,1 0 0,1 0,2 0,5 1,3 2,5 3,8 4,7 5,1 5,6 6,5 7,6 3,9 0
Zhoubný novotvar průdušnice, průdušky a plíce (C33-C34) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0,2 0,4 0,7 1,3 2,1 2,7 2,4 3,6 2,5 2,4 2 0
Zhoubný novotvar kůže (C43-C44) 0,6 0,2 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1,1 1,2 1,8 3,3 3,6 4,7 3,4 4,3
Zhoubný novotvar prsu (C50) 0,8 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,6 1,2 1,2 1,4 1,4 1,9 3,1 1,7 2,3 2,4 1 0
Zhoubný novotvar dělohy (C53-C55) 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,8 1,5 1,6 2,1 1,5 1,8 1,9 1,2 0,5 4,3
Zhoubný novotvar vaječníku (C56) 0,3 0 0 0,2 0 0 0,2 0,1 0 0 0,4 0,3 0,3 0,4 1,1 0,5 0,8 0,6 0,4 0,8 0 0
Zhoubný novotvar prostaty (C61) 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,8 1,3 2,3 3 4,2 2,6 2,5 1,4 0,5 4,3
Zhoubný novotvar močového měchýře (C67) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,2 0,5 0,5 2,1 3,7 3,4 5,3 4,8 4,1 0 0
Ostatní zhoubné novotvary (zbytek z C00-C97) 5,7 1,6 2 1 2,6 1,3 0,5 0,7 1,3 1,6 3 3,5 4,9 8 12 15,3 16,4 19,8 17,5 11,7 10,2 8,6
Carcinoma in situ (D00-D09) 0,2 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0 0
Nezhoubný novotvar tlustého střeva, konečníku, řiti a řitního kanálu (D12) 0,4 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,4 0,4 0,7 1 1,9 1,9 2,1 0,8 0 0
Leiomyom dělohy (D25) 0,8 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,2 1,3 2,6 3,8 2,5 0,4 0,3 0,2 0,3 0 0,1 0,2 0 0
Ostatní nezhoubné novotvary a novotvary nejistého nebo neznámého chování (zbytek z D00-D48) 2,9 2,7 1 0,9 1,4 1,4 1,1 1,8 1,4 2,1 2,5 2,6 3,2 4,2 4,1 6,2 6,5 6 5,3 2,3 2,9 4,3
Anémie (D50-D64) 0,8 0,6 0,6 0,5 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0,3 0,2 0,4 0,5 0,8 1,4 1,9 3,4 5,4 7,6 9,3 8,6
Ostatní nemoci krve, krvetvorných orgánů a některé poruchy týkající se mechanismu imunity (D65-D89) 0,5 0,8 0,6 0,5 0,9 0,6 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,6 0,9 0,4 1 1,3 1,5 1,5 1 0
Diabetes mellitus (E10-E14) 2,4 0 0,3 0,5 0,7 1,1 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 1,6 2,6 3,7 5,2 7,1 8,7 11,6 16,1 11,7 4,3
Ostatní nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek (zbytek z E00-E90) 3,2 6,5 7 3,9 2,1 1,8 0,8 0,9 0,9 1,4 1,6 2 2,1 2,5 3 3,8 4,9 8,2 12,5 19,1 28,8 51,5
Demence (F00-F03) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,3 0,9 2,9 3,4 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené alkoholem (F10) 0,4 0 0 0 0,2 0,7 0,6 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 0,4 0,5 0,2 0,4 0,6 0,1 0,1 0,2 0 0
Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním ostatních psychoaktivních látek (F11-F19) 0,1 0 0 0 0 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,2 0 0 0
Schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy (F20-F29) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0 0,5 0
Afektivní poruchy (poruchy nálady) (F30-F39) 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0,4 0,3 0,2 0 0
Ostatní poruchy duševní a poruchy chování (zbytek z F00-F99) 0,8 1,8 1,1 1,3 1,3 1,5 0,9 0,5 0,4 0,5 0,7 0,6 0,5 0,3 0,5 0,5 0,4 1 1,8 2,4 1,5 0
Alzheimerova nemoc (G30) 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,6 1,8 2 4,3
Roztroušená skleróza (G35) 0,3 0 0 0 0 0 0,1 0,4 0,3 0,3 0,4 0,6 0,8 0,8 0,6 0,4 0,3 0,3 0,1 0 0 0
Epilepsie (G40, G41) 1,2 3,9 1,6 2 1,3 0,8 1,1 0,5 0,9 0,6 1,3 0,7 1,4 0,8 0,9 1,2 1,7 1,3 1,6 3,2 2,9 0
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy (G45) 0,7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 0,9 0,8 1,6 2,4 3,4 5,6 6,2 5,9 0
Ostatní nemoci nervové soustavy (zbytek z G00-G99) 3,8 2,4 1,2 1,1 2 2 1,6 1,6 2,1 2,3 3,6 4,2 5,2 5,4 5,8 6,8 7,5 8,5 8,5 6,1 8,3 0
Katarakta (H25-H26, H28) 0,8 0,4 0,1 0,2 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0,3 0,6 0,9 1,3 3,4 3,9 7 5,5 4,4 4,3
Ostatní nemoci oka a očních adnex (zbytek z H00-H59) 2,3 2,9 1,8 1,3 1 1 0,6 0,6 0,6 1 1,2 1,5 1,8 2,4 3,7 4,7 6,6 7 9,6 9 2,9 8,6
Nemoci ucha a bradavkového výběžku (H60-H95) 2,2 2 4 3,7 1,4 0,8 0,7 0,8 0,8 1,2 1,3 1,3 2,3 1,8 2,6 3,6 5,1 4,9 4,6 5,8 4,9 0
Hypertenzní nemoci (I10-I15) 2,1 0 0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,7 0,9 1,5 2,3 2,6 4,2 6,6 10,4 13,1 16,3 16,6 25,8
Angina pectoris (I20) 1,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,5 1,2 1,6 1,9 3,1 2,9 5,8 6,4 3,3 3,4 4,3
Akutní infarkt myokardu (I21-I22) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,4 1,5 2,5 3,2 4,1 5 7,6 10 11,3 12 15,1 4,3
Ostatní ischemické nemoci srdeční (I23-I25) 2,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 0,8 1,8 2,8 4,6 6,8 8,1 10,6 13,2 11,2 10,2 8,6
Kardiopulmonální nemoc a nemoci plicního oběhu (I26-I28) 1 0 0 0 0 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,5 0,6 0,7 1 1,5 2,4 3,8 3,7 5,4 5,9 6,8 4,3
Poruchy vedení srdečních vzruchů a srdeční arytmie (I44-I49) 4,4 0,6 0,2 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 0,7 0,8 1,1 1,6 2,8 3,6 6,7 9,4 16,1 22,3 25,7 24,6 26,3 17,2
Selhání srdce (I50) 4,7 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,5 1,4 2,3 4,4 8 15,9 25 40,4 61,1 60,5 51,5
Cévní nemoci mozku (I60-I69) 4,5 0 0,1 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 1 1,5 2,5 3,4 5,3 9,2 15,4 21,4 31,2 45 45,9 38,6
Ateroskleróza (I70) 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 1,1 2,3 4,6 6,2 8 8,6 8 6,2 6,8 17,2
Varixy dolních končetin (I83) 1,8 0 0 0 0 0,3 0,3 0,7 1,3 2,4 2,7 2,9 3,1 2,6 2,8 2,2 1,9 2,3 4,2 3,2 4,4 0
Ostatní nemoci oběhové soustavy (zbytek z I00-I99) 4,5 0 0,6 1,8 2,3 2,2 1,1 1,9 0,9 1,3 1,5 1,9 3,1 4,5 6,4 9,1 13,6 17,9 20 25,2 20 4,3
Akutní infekce horních dýchacích cest a chřipka (J00-J11) 2,7 32,5 27 9,2 3,5 3,6 0,9 0,5 0,5 0,8 0,3 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,8 1,3 2,3 2 4,3
Pneumonie - zánět plic (J12-J18) 3,2 6,3 4,5 2 2 0,8 0,6 0,5 1 0,8 0,8 0,8 1,9 1,8 3,4 4,1 8,3 12,4 19,8 25,1 33,7 38,6
Ostatní akutní infekce dolní části dýchacích cest (J20-J22) 1,7 29,2 9,8 2,5 0,4 0,6 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,4 0,4 0,7 2,3 3,6 6 13,8 12,7 25,8
Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně (J35) 2,2 0,2 25,6 16,3 2 1,3 0,5 0,7 0,6 0,3 0,3 0,1 0,1 0 0,1 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní nemoci horních dýchacích cest (J30-J34, J36-J39) 1,1 0,8 0,2 0,4 0,8 1,7 1,4 0,9 1,2 1,4 1,2 1 1,4 1,6 1,3 1,2 1 0,6 0,5 0,3 0 0
Chronická obstruktivní plicní nemoc a bronchiektazie (J40-J44, J47) 1,8 0 0 0 0 0,1 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 1,1 1,6 2,9 4,6 7,1 10,6 11,7 12,8 8,3 0
Astma (J45-J46) 0,5 0,2 0,8 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,1 0,5 0,2 0,3 0,6 0,6 0,4 0,7 0,8 1,5 2,7 0,6 0,5 0
Ostatní nemoci dýchací soustavy (J60-J99) 1,5 0,4 0,5 0,1 0,3 0,4 0,2 0,5 0,6 0,4 0,5 1 0,5 1,9 2,8 3 4,6 6,4 7 5,3 6,3 12,9
Poruchy zubů a podpůrných tkání (K00-K08) 0,2 0 0,5 0,2 0,1 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 0,1 0 0 0
Ostatní nemoci dutiny ústní, slinných žláz a čelistí (K09-K14) 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,5 0
Nemoci jícnu (K20-K23) 0,3 1 0 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 0,9 1,1 2 0,5 4,3
Peptický vřed (K25-K28) 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 0,5 0,7 1,2 0,8 2,2 2,1 2,3 7,3 4,3
Dyspepsie a ostatní nemoci žaludku a dvanáctníku (K29-K31) 2,2 1,4 0,9 1,2 2,1 3,1 2,2 1 1,3 0,9 1,1 1,2 1,5 1,5 2,4 2,8 4,6 6,9 7,4 11,7 7,3 0
Nemoci appendixu (K35-K38) 1,5 0 0,1 2,3 6 5 3,1 2,2 1,5 1,2 0,6 0,8 0,5 0,8 0,5 0,8 0,4 0,4 0,6 0,2 0,5 0
Tříselná kýla (K40) 1,9 3,3 2,8 1,4 0,5 0,4 0,7 0,7 1 1,2 1,6 2 1,9 2,4 3 3,4 3,3 4 3,9 3,3 0,5 0
Ostatní břišní kýly (K41-K46) 1,5 0,6 1,7 1,9 0,5 0,2 0,2 0,5 1,3 1,6 1,5 1,2 2,3 1,9 2,4 2,4 2,2 3 2,1 2,1 2 4,3
Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida (K50-K51) 0,6 0 0 0,4 0,6 1,8 1,1 0,9 1,1 0,6 0,5 0,4 0,5 0,2 0,4 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0 0
Jiná neinefkční gastroenteritida a kolitida (K52) 0,7 2 0,3 0,9 1,4 1,4 0,8 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4 0,7 0,5 1,2 0,9 1,9 2 2 4,3
Paralytický ileus a střevní neprůchodnost bez kýly (K56) 0,6 0,6 0,6 0,2 0 0,1 0,1 0,3 0,1 0,3 0,5 0,2 0,5 0,8 0,8 1,5 1,3 1,4 3 3,6 4,9 0
Divertikulární nemoc střeva (K57) 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,3 0,6 0,8 1,6 1,8 2,3 3,1 3,2 1 0
Nemoci řiti a konečníku (K60-K62, K64) 1,2 1,4 0,5 0,3 0,1 0,4 0,6 0,7 1 0,9 1,2 1,5 1,4 1,7 1,7 1,7 1,5 1,7 3,1 2,6 4,9 4,3
Ostatní nemoci střev (K55, K58-K59, K63) 1,1 0,4 1,4 2,2 1,9 1,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,8 0,7 1,3 2,1 3,7 5,5 6,7 8,8 12,9
Alkoholické onemocnění jater (K70) 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,4 0,5 0,9 0,6 0,7 0,3 0,1 0,1 0,2 0 0
Ostatní nemoci jater (K71-K77) 0,4 0,8 0,2 0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6 1,1 0,7 0,8 1,1 1 0,3 1,7 0 0
Žlučové kameny - cholelithiasis (K80) 3,5 0 0,1 0 0,2 0,5 1,3 2,4 2,7 2,9 3,2 3,9 4,1 4,9 5,6 6,6 7,4 9 9,6 6,7 8,3 8,6
Ostatní nemoci žlučníku a žlučových cest (žlučového stromu) (K81-K83) 0,8 0,2 0 0 0,1 0,3 0,2 0,4 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 1,1 1,4 1,3 2,3 2,7 3,9 4,1 6,8 0
Nemoci slinivky břišní (K85-K87) 0,7 0 0 0 0,2 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,9 0,9 1,6 1,6 1 1,2 1,3 1 1,5 2,4 4,3
Ostatní nemoci trávicí soustavy (zbytek z K00-K93) 0,9 0,8 0,5 0,6 0,6 0,4 0,3 0,4 0,7 0,4 0,4 0,7 0,5 0,6 1,1 1,8 2,3 2,8 3,9 4,6 6,8 4,3
Infekce kůže a podkožního vaziva (L00-L08) 1,5 1 1,5 0,6 0,9 2,3 2,3 1,5 1,1 1 0,6 0,9 1,3 1,6 1,7 2,1 2,1 3,2 3,5 3 4,9 4,3
Dermatitis, ekzém a papuloskvamózní onemocnění (L20-L45) 1,1 2,5 1,3 0,5 0,6 0,8 1 0,7 0,7 0,5 0,7 1 1,2 1,1 1,2 1,7 1,8 2,4 2,9 3,5 2,9 8,6
Ostatní nemoci kůže a podkožního vaziva (zbytek z L00-L99) 1 1,4 1 1,2 0,6 0,7 0,6 0,3 0,5 0,6 0,4 0,6 0,9 0,7 1,3 1,1 1,5 2,4 3,7 5,5 7,8 8,6
Artróza kyčelního kloubu - coxarthrosis (M16) 2,6 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,6 1,1 2,1 3,5 6,6 8,3 8,8 12,2 10,6 4,3 2,4 0
Artróza kolenního kloubu - gonarthrosis (M17) 2,7 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0,1 0,3 0,9 1,6 4 5,4 10,3 13,2 14,7 6,3 3,2 0,5 4,3
Vnitřní poruchy kolenního kloubu (M23) 1,8 0 0 0 0,3 1,8 2,5 2 2,7 2,2 2,6 3,4 2,9 2,8 1,9 1,7 0,6 0,4 0 0,2 0 0
Ostatní artropatie (M00-M15, M18-M22, M24-M25) 2,7 0,2 0,6 1,2 2 3,2 2,2 1,7 1,7 1,6 2,4 2,8 4,1 4,8 4,1 3,3 3,6 4 3,5 3,8 3,4 0
Systémová onemocnění pojivové tkáně (M30-M36) 0,2 0,4 0 0 0 0,1 0,1 0 0,2 0,1 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,2 0 0 0 0
Deformující dorzopatie a spondylopatie (M40-M49) 0,5 0 0,1 0,3 0,7 0,9 0,2 0 0 0,2 0,3 0,5 0,4 0,7 1,1 0,9 0,9 1,8 0,7 0,2 0 0
Onemocnění meziobratlových plotének (M50-M52) 1,4 0 0 0 0 0,1 0,3 0,3 1 1,4 2 2,4 2,3 2,7 3,1 2,5 1,7 1,7 1,4 0,5 0 4,3
Dorzalgie (M54) 4,6 0 0 0,1 0,6 1 0,8 1,1 1,9 2,2 3,2 5,1 6 7,7 6,5 8,7 11,2 16 16,8 16,3 6,8 4,3
Onemocnění měkké tkáně (M60-M79) 1,5 0 0,5 0,5 0,7 1 0,6 0,6 0,8 1 1,6 3,1 2,8 3,2 2,2 1,8 1,5 1,5 1,3 1,7 0,5 0
Ostatní poruchy svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (M53, M80-M99) 1,5 0 0,1 0,3 1,1 0,8 0,5 0,4 0,8 0,9 1 1,5 2,7 2,4 1,4 2,6 3,1 3,4 5,3 7 2,9 0
Nemoci glomerulů a tubulo-intersticiální nemoci ledvin (N00-N16) 2,3 11,8 3,2 1,4 0,8 2 2,9 1,6 1,2 1,2 1,2 2,2 1,7 2,5 2,7 2,2 4,1 3,9 6 3,8 8,3 0
Selhání ledvin (N17-N19) 0,9 0 0 0 0,2 0,2 0 0,1 0,1 0,3 0,4 0,4 0,6 1,1 1,4 1,8 3 4,2 3,8 6,1 4,9 8,6
Urolitiáza (N20-N23) 1,7 0 0 0 0,2 0,6 1,2 0,9 1,1 1,2 1,9 2,3 2 3,7 3,4 2,5 3,1 2,2 2,7 1,2 2 0
Ostatní nemoci močové soustavy (N25-N39) 3,1 2,2 0,3 0,7 0,8 1,6 0,8 0,5 0,5 0,7 1,1 1,9 1,8 2,7 3,7 5 6,7 12,5 18,8 24,8 36,6 34,3
Zbytnění prostaty - hyperplazie prostaty (N40) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,3 3 3,9 5 4 2,9 1,4 0 0
Ostatní nemoci mužských pohlavních orgánů (N41-N51) 1,4 0,6 2,1 2,3 1,8 2 1,7 0,9 0,6 0,8 0,7 1 0,9 1,4 1,8 2 2,1 1,7 2,2 2,7 0,5 0
Nemoci prsu (N60-N64) 0,3 0 0 0 0 0,4 0,3 0,2 0,5 0,4 0,7 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2 0 0 0
Zánětlivá onemocnění ženských pánevních orgánů (N70-N77) 0,4 0 0 0 0,1 0,6 0,8 1,1 0,7 0,5 0,7 0,7 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,2 0 1 0
Menstruační, menopauzální a ostatní stavy ženského pohlavního ústrojí (N91-N95) 1,7 0 0 0 0,3 1,4 0,8 0,7 1,3 1,7 3,5 5,5 4,4 1,4 0,9 1,1 1 1,5 1,4 1,5 0,5 0
Ostatní poruchy močové a pohlavní soustavy (zbytek z N00-N99) 4,5 0 0,1 0 0,7 1,9 3 5 5,4 4,9 4,8 5,6 6,2 4,7 6,7 7,7 7,8 5,4 4,7 2,3 1,5 0
Lékařský potrat (O04) 0,8 0 0 0 0 1,8 2,2 1,2 2,1 1,6 2,4 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní těhotenství končící potratem (O00-O03, O05-O08) 1,4 0 0 0 0 0,6 2,9 5,3 5,9 3,3 1,8 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně v prenatálním období (O10-O48) 2,5 0 0 0 0 2,4 6,7 12,5 10,6 3,7 0,9 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace těhotenství převážně během porodu (O60-O75) 0,7 0 0 0 0 0,9 2,2 3,8 2,7 1,3 0,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Spontánní porod jediného dítěte (O80) 6,6 0 0 0 0 3,2 13,8 33,9 32,6 11 1,8 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní porody (O81-O84) 3 0 0 0 0 1 4,9 15 15,3 5,9 0,9 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Komplikace spojené převážně s šestinedělím (O85-O92) 0,1 0 0 0 0 0 0,4 0,6 0,6 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiné porodnické stavy (O95-O99) 0,1 0 0 0 0 0 0,2 0,5 0,4 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Poruchy v souvislosti se zkráceným trváním těhotenství a nízkou porodní hmotností (P07) 0,5 51,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ostatní stavy vzniklé v perinatálním období (zbytek z P00-P96) 1,1 105,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vrozené vady, deformace a chromosomální abnormality (Q00-Q99) 1,2 21,2 5,6 6,2 2,4 1,5 0,5 0,4 0,4 0,2 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5 0,1 0,2 0,2 0 0
Bolest v hrdle a na hrudi (R07) 1,3 0 0 0,1 0,3 0,6 0,1 0,2 0,2 0,3 0,8 1,2 1,8 2,1 2,4 3,3 3,7 3,2 5,1 3,2 3,9 4,3
Břišní a pánevní bolest (R10) 1,8 1,2 1,2 2,1 4,5 3,9 2 1,9 1,5 0,9 0,7 1,1 0,9 0,9 1,2 1,9 2,9 2,8 3,6 3 7,8 4,3
Neznámé a neurčené příčiny nemocnosti (patří sem ty bez diagnóz) (R69) 0,1 0 0 0 0 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0 0,1 0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Ostatní příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy (zbytek z R00-R99) 5,1 31,8 8,5 3,7 6 6,7 1,9 1,9 1,3 1,2 1,6 1,8 2,6 3,7 5 6,4 9,6 13,6 19,3 27,8 26,8 25,8
Nitrolební poranění (S06) 3,3 3,1 3,4 2,5 3,4 6 4,9 3,1 2,9 1,9 1,7 2,7 2,1 2,7 2,3 3,1 3,1 5,8 7,2 12 10,2 8,6
Ostatní poranněí hlavy (S00-S05, S07-S09) 1,9 10,2 5,2 2 2 3,8 2,5 1,9 1,2 0,9 1 1,1 1,1 1 1,3 1 1,2 1,3 3,9 7,6 6,8 4,3
Zlomenina lokte a předloktí (S52) 1 0 0,9 2,8 2,4 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 1 1,2 1,3 1 1,7 0,6 1,8 1,1 0,5 12,9
Zlomenina kosti stehenní (S72) 2,6 0 0,4 0,1 0,4 0,4 0 0,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,9 1,1 2,2 2,9 5 11,9 25,4 41,3 58,5 94,4
Zlomenina bérce, včetně kotníku (S82) 1 0,2 0,3 0,7 0,7 1,2 0,8 0,9 0,7 0,9 0,8 1,1 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2 1,2 1,9 2,3 3,4 0
Ostatní poranění (S10-S51, S53-S71, S73-S81, S83-T14, T79) 8,2 0 2,7 3,5 4,9 10,2 11,1 7 7,8 7,7 7,1 7,5 8 7,9 6,3 6,5 10,3 12,9 21,7 33,9 28,3 34,3
Popáleniny a poleptání (T20-T32) 0,3 1,8 1,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,3 0,6 0,5 0 0
Otrava léky, léčivy, návykovými a biologickými látkami a toxické účinky látek převážně mimo (T36-T65) 0,7 1,8 2,3 0,3 0,8 1,4 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 0,4 0,2 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 0,6 0,6 0 0
Komplikace zdravotní péče, nezařazené jinde (T80-T88) 1,6 0,6 0,3 0,3 0,1 0,3 0,5 0,2 0,3 0,4 0,6 1 1,2 2,2 2,5 4 6,1 6,4 6,6 5,5 3,9 0
Následky poranění, otravy a jiných následků vnějších příčin (T90-T98) 0,2 0 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,3 0 0
Ostatní a nespcifické účinky vnějších příčin (zbytek z S00-T98) 0,5 3,3 2 1,1 0,5 0,5 0,2 0,2 0,3 0,5 0,3 0,3 0,5 0,7 0,3 0,5 0,7 0,5 0,7 0,2 0 0
Lékařské pozorování a hodnocení pro podezření na nemoci a patologické stavy (Z03) 1,1 4,9 1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,7 1,7 2,4 2,8 3,1 2,7 2,4 3,3 2 4,3
Řízení antikoncepce (Z30) 0,3 0 0 0 0 0 0 0,1 0,3 1,1 1,4 0,2 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Živě narozené děti podle místa narození (Z38) 8,9 894,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jiná lékařská péče (patří sem readioterapeutické série a chemoterapeutické cykly) (Z51) 4,1 1,8 1 0,4 0,7 0,5 0,6 0,6 1,1 1,4 1,4 2,8 5,4 6,5 9,7 14 13,2 9,7 5,6 3 4,9 4,3
Ostatní faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami (zbytek z Z00-Z99) 20,8 11,6 2,7 2,9 2,3 5,3 15,4 38,9 59,3 43 18,5 10,4 9,9 13,5 15,7 19,5 22,8 27,2 29,7 21,9 21 8,6
Nové diagnózy nejisté etiologie (U00-U49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bakteriální původce rezistentní na antibiotika (U80-U89) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Počet případů hospitalizace celkem 232,2 1 300,4 169,1 110,2 93,2 127,6 132,5 185,4 208,4 154,4 128,6 139,7 170,2 211 262,1 335,5 431 544,3 663,2 747,4 763,9 725,3

Značky v tabulkách

0

nula

v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval

0,0
0,00

nula s desetinným místem

znamená, že se jev vyskytl, ale hodnota vypočteného ukazatele je menší než polovina jednotky použité v tabulce

.

tečka

na místě čísla značí, že údaj není k dispozici nebo je nespolehlivý

x

ležatý křížek

značí, že zápis není možný z logických důvodů

NS

ležatá čárka

značí, že daná hodnota umožňuje identifikovat údaje PZS, který nedal souhlas ke zpřístupnění těchto údajů (na jakékoliv úrovni – MZ, KÚ, publikace, individuální dotazy)